Про внесення змін до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.253 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво" ( 698-12 ) Верховна Рада Українип о с т а н о в л я є:
 

     Внести до пункту 4 статті 9 Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.416) такі зміни:
 

     слова "в тридцятиденний строк" замінити словами "в п'ятнадцятиденний строк";
 

     виключити слова "за наявності довідки про попередню згоду орендодавця на укладення договору оренди".

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 4 травня 1993 року
     N 3171-XII