Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2681-III ( 2681-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 1, ст.2 )
 

Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.460 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. У пункті "а" статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 2-93 "Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст.105) число "5000" замінити числом "1400".
 

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                    Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 листопада 1993 року
      N 3631-XII