Про назву, структуру і кількісний склад нового парламенту України


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про назву, структуру і кількісний склад нового парламенту України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 42, ст.395 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Органом законодавчої влади України є Верховна Рада України.
 

     2. Верховна Рада України складається із 450 народних депутатів України, які обираються безпосередньо народом терміном на 4 роки і працюють на постійній основі.

     Народним депутатом може бути громадянин України, який має право голосу, не молодший 25 років на день виборів, постійно проживає на території України.

 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 7 жовтня 1993 року
       N 3488-XII