Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства"
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.480 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     У частині першій статті 17 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) слова "аудиторськими службами" замінити словами "аудиторськими організаціями".

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 16 грудня 1993 року
      N 3710-XII