Про внесення доповнення до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнення до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.481 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Частину другу статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.654, N 51, ст.680) доповнити абзацом такого змісту:
 

     "виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 16 грудня 1993 року
      N 3713-XII