Про внесення змін до статті 39 Конституції (Основного Закону) України

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
 

Про внесення змін до статті 39 Конституції (Основного Закону) України
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 47, ст.436 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) такі зміни:
 

     У частині першій статті 39 слова "що не перевищує 41 години" замінити словами "що не перевищує 40 годин".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 листопада 1993 року
          N 3622-XII