Про доповнення статті 55 Закону Української РСР "Про вибори народних депутатів Української РСР"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про доповнення статті 55 Закону Української РСР "Про вибори народних депутатів Української РСР"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 28, ст.295 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Статтю 55 Закону Української РСР "Про вибори народних депутатів Української РСР" ( 8304-11 ) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 

     "Повторні вибори народних депутатів замість вибулих за рішенням Центральної виборчої комісії можуть не проводитись протягом року, якщо вони двічі визнавалися такими, що не відбулися".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 4 червня 1993 року
          N 3254-XII