Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" 23 грудня 1993 року N 3784-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.52 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Абзац другий частини першої статті 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст.303; 1993 р., N 11, ст.83) викласти в такій редакції:
 

     "органів внутрішніх справ - кримінальною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, оперативно-розшуковими підрозділами Державної автомобільної інспекції, оперативно-режимними підрозділами місць позбавлення волі".
 

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 23 грудня 1993 року
      N 3784-XII