Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" 23 грудня 1993 року N 3790-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 3894-XII ( 3894-12 ) від 28.01.94, ВВР, 1994, N 20, ст.118 )
 

Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 12, ст.59 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Доповнити пункт 2 Декрету Кабінету Міністрів України N 21-92 ( 21-92 ) від 29 грудня 1992 року "Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" підпунктом "д" такого змісту:
 

     "д) вирощена громадянами на городах та присадибних ділянках продукція та вироби з неї в разі наявності довідки органу місцевого самоврядування, яка підтверджує, що вказана продукція є власністю громадянина і вирощена ним". 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 23 грудня 1993 року
          N 3790-XII