Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність" 23 грудня 1993 року N 3791-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
 

Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 12, ст. 60 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Частину п'яту статті 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.281) викласти в такій редакції:
 

     "Голова Правління Національного банку України призначається Верховною Радою України строком на 4 роки за поданням Голови Верховної Ради України". 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 23 грудня 1993 року
          N 3791-XII