Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" 23 грудня 1993 року N 3779-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

  Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.47 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст.21) такі зміни:
 

     У частині першій статті 29, статтях 36 і 53 слова "за попередній рік" замінити словами "за попередній квартал".
 

     2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1994 року. 

 Президент України                                    Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 23 грудня 1993 року
      N 3779-XII