Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань орендних відносин

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань орендних відносин
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 18, ст.103 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Визнати такими, що втратили чинність, статті 1, 2, 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 9-92 "Про додаткове регулювання орендних відносин" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 7, ст. 53) та підпункт "б" статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 57-93 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 337).

     2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 26 січня 1994 року
      N 3875-XII