Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних з умовами відбування покарання засудженими

ЗАКОН УКРАЇНИ
 

Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних з умовами відбування покарання засудженими
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 37, ст.342 )
 

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131

N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4,
ст. 21

     N 4651-VI? ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
  { Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI (
 4651-17 ) від 13.04.2012 }
  ( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV (
 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 )

 

 Президент України                                  Л. КУЧМА

 м.Київ, 27 липня 1994 року
      N 137/94-ВР