Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про зайнятість населення"


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про зайнятість населення"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 45, ст.408 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169; 1993 р., N 2, ст. 3) такі зміни і доповнення:
 

     1. Статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту:

     "У разі проведення на підприємствах, в установах і організаціях скорочення чисельності або штату працівників у розмірі, що перевищує 5 процентів загальної кількості робочих місць, місцеві Ради народних депутатів зменшують або взагалі не встановлюють квоти для зазначених підприємств, установ та організацій".
 

     2. У тексті Закону слова "місцеві державні адміністрації, виконавчі комітети відповідних Рад народних депутатів", "місцеві органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити відповідно словами "місцеві Ради народних депутатів", "виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" у відповідних відмінках.

 

 Президент України                                       Л.КУЧМА

 м.Київ, 14 жовтня 1994 року
      N 206/94-ВР