Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 24, ст.184 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст.358) такі зміни і доповнення:
 

     1. У статті 9:

     пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

     "1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ є Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя та інших міст, відповідних органів на транспорті, які підпорядковуються відповідно Міністру внутрішніх справ Республіки Крим, начальникам головних управлінь, управлінь внутрішніх справ.

     2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю у містах (крім Севастополя) створюються в міру необхідності і підпорядковуються управлінням по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей";

     пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

     "5. Начальники управлінь по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних органів на транспорті є відповідно першими заступниками міністра, начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ, які призначаються і звільняються з цих посад Міністром внутрішніх справ України за поданням відповідно міністра, начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ за погодженням з начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

     6. Начальники міських відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю призначаються на посаду і звільняються з неї Міністром внутрішніх справ Республіки Крим, начальниками головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних органів на транспорті за погодженням з начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України";

     з пункту 7 виключити слова "слідчі управління і відділи, начальники яких призначаються Міністром внутрішніх справ України" та частину другу.
 

     2. У статті 10:

     у пункті 6 слова "начальників відділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Республіці Крим та областях" замінити словами "Голови Служби безпеки Республіки Крим, начальника обласного управління Служби безпеки України";

     пункти 7 та 8 виключити.
 

     3. У тексті Закону слова "Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" замінити словами "Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" у відповідному відмінку.
 

     4. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 24 лютого 1994 року
      N 4001-XII