Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )
 

Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.220 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. У підпункті "п" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.78; N 34, ст.356; N 49, ст.458; N 50, ст.471) слова і цифри "500 тис. карбованців" замінити словами і цифрами "100 мінімальних розмірів заробітної плати".
 

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 24 лютого 1994 року
          N 4026-XII