Про ратифікацію Договору між Україною і Словацькою Республікою про спільний державний кордон

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про ратифікацію Договору між Україною і Словацькою Республікою про спільний державний кордон

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.303 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Договір між Україною і Словацькою Республікою про спільний державний кордон, підписаний у м. Братиславі 14 жовтня 1993 року ( 703_002 ), ратифікувати.

 

 Голова Верховної Ради України                         О.МОРОЗ

 м. Київ, 15 липня 1994 року
       N 113/94-ВР