Про ратифікацію Договору між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання Україні Реабілітаційної позики

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про ратифікацію Договору між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання Україні Реабілітаційної позики

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст.458 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Договір між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання Україні Реабілітаційної позики ( 996_057 ), підписаний у Вашингтоні 22 грудня 1994 року, ратифікувати.

 

 Голова Верховної Ради України                            О.МОРОЗ

 м. Київ, 24 грудня 1994 року
          N 328/94-ВР