Про ратифікацію Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про ратифікацію Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 42, ст.385 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Подану Кабінетом Міністрів України на ратифікацію Угоду між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій, підписану в м. Києві 15 лютого 1993 року ( 276_415 ), ратифікувати.

 

 Голова Верховної Ради України                            О.МОРОЗ

 м. Київ, 11 жовтня 1994 року
          N 193/94-ВР