Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 46, ст.415 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Угоду про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами ( 998_012 ), підписану від імені України 14 червня 1994 року в Люксембурзі, ратифікувати.

 

  Голова Верховної Ради України                          О.МОРОЗ

 м. Київ, 10 листопада 1994 року
      N 237/94-ВР