Постанова КМУ - Порядок проведення експертизи містобудівної документації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 2011 р. N 548

Київ

Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 лютого 2012 року N 148

Відповідно до статей 11, 14 і 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення експертизи містобудівної документації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 548 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
проведення експертизи містобудівної документації

1. Цей Порядок визначає механізм проведення експертизи містобудівної документації (далі - експертиза).

2. Експертизі підлягає така містобудівна документація:

Генеральна схема планування території України;

схеми планування окремих частин території України;

схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів;

генеральні плани міст - після проведення громадських слухань їх проектів.

Зміни до зазначених видів містобудівної документації підлягають експертизі згідно з цим Порядком.

3. Експертиза Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів проводиться державними експертними організаціями, що належать до сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Експертиза генеральних планів міст проводиться організаціями незалежно від форми власності, що провадять діяльність з розроблення містобудівної документації та мають у своєму складі експертів, які отримали кваліфікаційний сертифікат.

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 р. N 148)

Експертну організацію обирає замовник містобудівної документації.

Експертною організацією не може бути розробник відповідної містобудівної документації.

4. Для проведення експертизи її замовник подає експертній організації оформлений відповідно до будівельних норм проект містобудівної документації у паперовому вигляді (у кількості, визначеній договором, але не більше ніж у трьох примірниках) та в електронній формі.

5. Під час проведення експертизи визначається відповідність змісту містобудівної документації законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, а також вимогам завдань з розроблення містобудівної документації.

6. Під час проведення експертизи враховуються результати розгляду проектів містобудівної документації відповідною архітектурно-містобудівною радою, зокрема висновки (за відповідним напрямом) органів земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, державної санітарно-епідеміологічної служби, природоохоронного та інших органів, яким відповідно до закону належать повноваження щодо розгляду містобудівної документації.

7. Експертиза проводиться згідно із договорами, укладеними між замовником експертизи та експертною організацією.

Інтереси замовника може представляти проектувальна організація, яка розробила відповідний проект містобудівної документації, якщо це передбачено договором між замовником містобудівної документації та проектувальною організацією.

8. Вартість експертизи визначається на договірних засадах між замовником експертизи та експертною організацією і обраховується на підставі економічно обґрунтованих витрат.

9. Експертиза Генеральної схеми планування території України проводиться за рахунок замовника.

Експертиза схем планування окремих частин території України, схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, генеральних планів міст проводиться за рахунок коштів замовника або інших джерел, не заборонених законом. При цьому замовниками такої містобудівної документації залишаються Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні та міські ради.

10. Строк проведення експертизи встановлюється договором і становить не більш як:

60 календарних днів - для Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів;

45 календарних днів - для генеральних планів міст.

11. За результатами проведеної експертизи у строки, визначені у пункті 10 цього Порядку, замовнику експертизи подається письмовий звіт, який містить інформацію про:

відповідність проекту містобудівної документації законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій;

наявність помилок, які підлягають усуненню;

наявність помилок та невідповідність проекту містобудівної документації законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, що потребує його доопрацювання.

12. Виправлення помилок і невідповідностей, не пов'язаних із зміною проектних рішень (доповнення записів у графічних матеріалах або у текстовій частині, уточнення розрахунків щодо розташування об'єктів тощо), здійснюється замовником експертизи у робочому порядку під час проведення експертизи в межах строків, визначених пунктом 10 цього Порядку.

13. Проект містобудівної документації може бути затверджений замовником за умови відсутності у ньому помилок та невідповідностей законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій.

14. Експерти зобов'язані забезпечувати належну якість проведення експертизи та несуть відповідальність згідно із законом за:

об'єктивність та обґрунтованість зауважень експертизи;

дотримання встановлених строків проведення експертизи і надання звіту;

вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених нормативно-правовими і нормативними актами з питань містобудування.

15. Розбіжності з питань проведення експертизи, що виникають між експертною організацією та замовником експертизи, розглядаються Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства або судом.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 548 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 489 "Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1260).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 522 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1322).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 982 "Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 71, ст. 2449).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1289 "Про доповнення пункту 7 Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 93, ст. 3175).

____________