ДКПП 016-97 - Розділи 24-26

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
ДК 016-97

(Продовження)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
від 5 липня 2002 року N 402,
від 14 січня 2010 року N 5

(З 31 грудня 2012 року цей Класифікатор буде скасовано згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457, враховуючи зміни, внесені наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 року N 530)

 

Розділи 24 - 26

Код 

Назва 

Код 

CPC 

HS/CH 

  

DG. Продукція хімічна

  

  

24 

Продукція хімічна 

  

  

24.1 

Продукція хімічна основна 

  

  

24.11 

Гази промислові 

  

  

24.11.1 

Гази промислові 

342a 

  

24.11.11 

Гази промислові прості
Ця підкатегорія включає:
інертні гази (аргон, гелій, кріптон, ксенон, неон), водень, азот, кисень у газоподібному чи скрапленому стані 

34210.1 

2804.10 - .40 

24.11.11.200 

Аргон/ 

  

2804.21 

24.11.11.250 

- газоподібний чи рідкий 

  

2804.21a 

24.11.11.270 

- нелеткий 

  

2804.21b 

24.11.11.300 

Гази інертні інші 

  

2804.29 

24.11.11.500 

Водень 

  

2804.10 

24.11.11.600 

Азот 

  

2804.30 

24.11.11.700 

Кисень 

  

2804.40 

24.11.12 

Гази промислові складні
Ця підкатегорія включає:
діоксид вуглецю та інші неорганічні кисневі сполуки неметалів, у тому числі ангідрид вуглецевий у газоподібному, рідкому чи твердому стані
• гази медичні (протоксид і пероксид азоту і т. ін.) 

34210.2 

2811.21, .29 

24.11.12.300 

Діоксид вуглецю/ 

  

2811.210 

24.11.12.350 

- газоподібний чи рідкий 

  

2811.21a 

24.11.12.370 

- твердий 

  

2811.21b 

24.11.12.500 

Триоксид сірки, оксид миш'яку (III) 

  

2811.29.10 

24.11.12.700 

Оксиди азоту 

  

2811.29.30 

24.11.12.900 

Сполуки неметалів кисневі неорганічні інші 

  

2811.29.90 

24.11.13 

Повітря скраплене, повітря стиснене
Ця підкатегорія включає також:
скраплене і стиснене повітря у балонах
Ця підкатегорія не включає:
стиснене повітря, розподілюване по трубопроводах (40.30.10) 

34250.1 

2851.00.30 

24.11.13.000 

Повітря скраплене, повітря стиснене 

  

2851.00.30 

24.12 

Барвники, пігменти, дубильні речовини 

  

  

24.12.1 

Глушники та оксиди металів 

342b 

  

24.12.11 

Оксиди цинку, оксиди титану 

34220.1 

2817, 2823 

24.12.11.300 

Оксид і пероксид цинку 

  

2817.00 

24.12.11.500 

Оксиди титану 

  

2823.00 

24.12.12 

Пігменти мінеральні, що містять хром, марганець, свинець і мідь 

334220.2 

2819, 2820, 2824, 2825.50 

24.12.12.150 

Триоксид хрому 

  

2819.10 

24.12.12.190 

Оксиди та гідроксиди хрому інші 

  

2819.90 

24.12.12.350 

Діоксид марганцю 

  

2820.10 

24.12.12.390 

Оксиди марганцю інші 

  

2820.90

24.12.12.530 

Моноксид свинцю (свинцевий глет, масикот) 

  

2824.10 

24.12.12.550 

Сурик свинцевий червоний та оранжевий 

  

2824.20 

24.12.12.570 

Оксиди свинцю н.в.і.у. 

  

2824.90 

24.12.12.700 

Оксиди та гідроксиди міді 

  

2825.50 

24.12.13 

Інші неорганічні пігменти та оксиди
Ця підкатегорія не включає:
оксид алюмінію (27.42.12) 

34220.3 

2821, 2822, 2825, .20 - .40, .600.90 

24.12.13.130 

Оксиди та гідроксиди заліза, які містять 70 % і більше оксиду заліза (III) 

  

2821.10 

24.12.13.150 

Пігменти природні, які містять 70 % і більше оксиду заліза (III) 

  

2821.20 

24.12.13.300 

Оксиди та гідроксиди/ кобальту, оксиди кобальту технічні 

  

2822.00 

24.12.13.530 

- літію 

  

2825.20 

24.12.13.550 

- ванадію 

  

2825.30 

24.12.13.630 

- нікелю 

  

2825.40 

24.12.13.650 

Оксиди германію та діоксиди цирконію 

  

2825.60 

24.12.13.730 

Оксиди та гідроксиди молібдену 

  

2825.70 

24.12.13.750 

Оксиди сурми 

  

2825.80 

24.12.13.900 

Основи неорганічні інші, оксиди, гідроксиди та пероксиди інших металів н.в.і.у. 

  

2825.90 

24.12.2 

Речовини фарбувальні та дубильні 

343 

  

24.12.21 

Барвники синтетичні
Ця підкатегорія включає:
барвники дисперсні, кислотні, основні, прямі, хромові, активні, кубові і т. ін.
• барвники пігментні органічні та приготовані
• лаки кольорові 

34310 

3204, 3205 

24.12.21.100 

Барвники дисперсні та препарати на їх основі 

  

3204.11 

24.12.21.200 

Барвники кислотні та препарати на їх основі, барвники протравні та препарати на їх основі 

  

3204.12 

24.12.21.300 

Барвники основні та препарати на їх основі 

  

3204.13 

24.12.21.400 

Барвники прямі та препарати на їх основі 

  

3204.14 

24.12.21.500 

Барвники органічні синтетичні інші 

  

3204 (.15 + .16 + .17 + .19 + .90) 

24.12.21.600 

Продукти органічні синтетичні, використовувані як флуоресціювальні відбілювальні речовини 

  

3204.20 

24.12.21.700 

Лаки кольорові, препарати на основі кольорових лаків 

  

3205.00 

24.12.22 

Продукти дубильні та екстракти рослинного походження
Ця підкатегорія не включає:
вугілля кістяне (24.14.71) 

34320 

3201, 3203 

24.12.22.500 

Екстракти дубильні рослинного походження, таніни, їх солі, інші похідні 

  

3201 

24.12.22.700 

Барвники природні рослинного чи тваринного походження та препарати на їх основі 

  

3203.00 

24.12.23 

Речовини дубильні хімічні 

34330 

3202 

24.12.23.300 

Речовини дубильні/ органічні та синтетичні 

  

3202.10 

24.12.23.500 

- неорганічні, препарати дубильні н.в.і.у. 

  

3202.90 

24.12.24 

Речовини фарбувальні неорганічні приготовані для використання
Ця підкатегорія включає:
пігменти та препарати на основі титану, хрому чи кадмію
• барвники органічні різні на основі ультрамарину, літофону, фероціаніду і т. ін., а також люмінофори мінеральні 

34340 

3206 

24.12.24.150 

Пігменти та препарати/ на основі діоксиду титану, які містять 80 % і більше діоксиду титану 

  

3206.10.10 

24.12.24.190 

- на основі діоксиду титану інші 

  

3206.10.90 

24.12.24.300 

- на основі сполук хрому 

  

3206.20 

24.12.24.500 

- на основі сполук кадмію 

  

3206.30 

24.12.24.700 

Інші барвники, препарати та люмінофори 

  

3206 (.41 + .42 + .43 + .49 + .50) 

24.13 

Продукти хімічні неорганічні основні 

  

  

24.13.1 

Елементи, кислоти та основи неорганічні 

342c 

  

24.13.11 

Металоїди
Ця підкатегорія включає:
галогени (хлор, йод, фтор, бром)
• сірку сублімовану, осаджену чи колоїдну
• сажу та інші форми вуглецю
• інші металоїди (бор, телур, кремній, фосфор, арсен, селен)
Ця підкатегорія не включає:
промислові гази (інертні гази, водень, азот, кисень) (24.11.11)
• сірку сиру (14.30.12) чи рафіновану (24.13.56)
• вугілля деревне (24.14.72)
• вугілля активоване (24.66.44)
• вугілля кістяне (24.14.71) 

34230.1 

2801 - 2803, 2804.50 - .90 

24.13.11.110 

Хлор 

  

2801.10 

24.13.11.130 

Йод 

  

2801.20 

24.13.11.150 

Фтор 

  

2801.30.10 

24.13.11.170 

Бром 

  

2801.30.90 

24.13.11.200 

Сірка сублімована, осаджена чи колоїдна 

  

2802.00 

24.13.11.300 

Вуглець (сажа) та інші форми вуглецю н.в.і.у. 

  

2803.00 

24.13.11.400 

Бор, телур 

  

2804.50 

24.13.11.530 

Кремній, який містить за вагою/ не менше 99,99 % кремнію 

  

2804.61 

24.13.11.550 

- менше 99,99 % кремнію 

  

2804.69 

24.13.11.600 

Фосфор 

  

2804.70 

24.13.11.700 

Миш'як 

  

2804.80 

24.13.11.900 

Селен 

  

2804.90 

24.13.12 

Сполуки металоїдні
Ця підкатегорія включає:
галогеніди та оксигалогеніди металоїдів
• сульфіди неметалеві (вуглецю, фосфору)
Ця підкатегорія не включає:
сполуки органічні 

34230.2 

2812, 2813 

24.13.12.350 

Хлориди та хлоридні оксиди фосфору 

  

2812.10.1 

24.13.12.370 

Оксигалогеніди неметалів інші 

  

2812 (.10.90 + .90.00) 

24.13.12.500 

Дисульфід вуглецю 

  

2813.10 

24.13.12.700 

Сульфіди неметалів інші, технічний трисульфід фосфору 

  

2813.90 

24.13.13 

Елементи хімічні металеві
Ця підкатегорія включає:
метали лужні (натрій, літій, калій і т. ін.)
• метали лужноземельні (кальцій, стронцій, барій і т. ін.)
• метали рідкісноземельні (скандій, ітрій чисті, суміші чи леговані)
• ртуть
Ця підкатегорія включає також:
амальгами недорогоцінних металів
Ця підкатегорія не включає:
метали радіоактивні чи такі, що є предметом діяльності певної
металургійної галузі (відповідно до характеру) 

34230.3 

2805 

24.13.13.250 

Натрій 

  

2805.11 

24.13.13.290 

Метали лужні інші 

  

2805.19 

24.13.13.300 

Кальцій 

  

2805.21 

24.13.13.500 

Стронцій та барій 

  

2805.22 

24.13.13.700 

Метали рідкісноземельні (скандій, ітрій) та їх суміші 

  

2805.30 

24.13.13.800 

Ртуть 

  

2805.40 

24.13.14 

Ангідриди та кислоти неорганічні
Ця підкатегорія включає:
кислоти соляну, хлорсульфонову, фтористоводневу
• кислоти сірчисту і сірчану
• олеуми
• кислоти фосфористу, фосфорну і поліфосфорну
• оксид фосфору (V) (фосфатний ангідрид)
• оксиди, діоксиди, кислоти неорганічні різні (бору, кремнію і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
діоксид вуглецю (24.11.12)
• гази медичні (24.11.12)
• кислоти азотні чи сульфоазотні (24.15.10) 

34230.4 

2806, 2807, 2809, 2810,
2811.1, .22, .23 

24.13.14.130 

Хлорид водню (хлористоводнева кислота) 

  

2806.10 

24.13.14.150 

Кислота хлорсульфонова 

  

2806.20 

24.13.14.330 

Кислота сірчана 

  

2807.00.10 

24.13.14.350 

Олеум 

  

2807.00.90 

24.13.14.530 

Оксид фосфору (V) 

  

2809.10 

24.13.14.550 

Кислота фосфорна та поліфосфорні кислоти 

  

2809.2 

24.13.14.600 

Оксиди бору, борна кислота, кислоти неорганічні, крім фтористоводневої 

  

2810.00 + 2811.19 

24.13.14.730 

Водень фтористий (кислота фтористоводнева) 

  

2811.11 

24.13.14.750 

Діоксид кремнію 

  

2811.22 

24.13.14.770 

Діоксид сірки 

  

2811.23 

24.13.15 

Оксиди, гідроксиди та основи неорганічні
Ця підкатегорія включає:
гідроксиди натрію (каустична сода), калію (поташ) сухі чи у водному розчині
• оксиди, гідроксиди, пероксиди магнію, стронцію і барію
• пероксиди натрію і калію, гідроксид алюмінію
Ця підкатегорія включає також:
гідразин, гідроксиламін та їх неорганічні солі
Ця підкатегорія не включає:
вапно (26.52.10)
• корунд штучний (26.82.15)
• оксиди металів, використовувані як речовини для надання непрозорості чи мінеральні пігменти (24.12)
• вуглекислий натрій (технічна сода) (24.13.33)
• пероксид водню (24.13.53) 

34230.5 

2815, 2816, 2818.30, 2825.10 

24.13.15.250 

Гідроксид натрію/ твердий 

  

2815.11 

24.13.15.270 

- у водному розчині (натровий щолок) 

  

2815.12 

24.13.15.350 

Гідроксид калію/ (поташ) твердий 

  

2815.20.10 

24.13.15.370 

- у водному розчині (калійний щолок) 

  

2815.20.90 

24.13.15.500 

Пероксиди натрію та калію 

  

2815.30 

24.13.15.600 

Гідроксиди та пероксиди магнію, оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію і барію 

  

2816 

24.13.15.700 

Гідроксид алюмінію 

  

2818.30 

24.13.15.800 

Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі 

  

2825.10 

24.13.2 

Солі металів галоїдні 

342d 

  

24.13.21 

Галогеніди металеві
Ця підкатегорія включає:
фториди амонію, натрію, алюмінію чи інших металів
• фторсилікати натрію чи калію, гексафторалюмінат натрію (синтетичний кріоліт) та інші фтормісткі солі
• хлориди кальцію, магнію чи інших металів
• оксихлориди і гідроксихлориди
• броміди, йодиди, оксиброміди та оксийодиди
Ця підкатегорія не включає:
гексафторид урану (23.30.11)
• хлорид натрію (14.40.10), амонію (24.15.20), калію (24.15.50) 

34240.1 

2826,
2827.20 - .60 

24.13.21.100 

Фториди, фторсилікати, фторалюмінати та інші складні солі фтору 

  

2826 

24.13.21.300 

Хлориди (крім хлориду амонію) 

  

2827 (.20 + .31 - .39) 

24.13.21.500 

Оксиди хлору, хлориди гідроксидів міді та інших металів 

  

2827.4 

24.13.21.700 

Броміди та оксиди бромідів, йодиди та оксиди йодидів 

  

2827 (.51 + .59 + .60) 

24.13.22 

Гіпохлорити, хлорати і перхлорати
Ця підкатегорія включає:
гіпохлорит кальцію чи інших металів у будь-яких формах (включно з щавлевою водою) і хлорити
• хлорати та перхлорати
Ця підкатегорія включає також:
сполуки галогеновані аналогічні
• пербромати, перйодати
Ця підкатегорія не включає:
речовини вибухові хлоровані (24.61.1) 

3424.2 

2828, 2829 

24.13.22.350 

Гіпохлорит кальцію технічний та гіпохлорити кальцію інші 

  

2828.10 

24.13.22.390 

Гіпохлорити інші, хлорити та гіпоброміти 

  

2828.90 

24.13.22.550 

Хлорат натрію 

  

2829.11 

24.13.22.590 

Хлорати, перхлорати, пербромати, перйодати інші 

  

2829 (.19 + .90) 

24.13.3 

Сульфовані, фосфатовані, нітровані і карбонатовані солі металів 

342e 

  

24.13.31 

Сульфіди і сульфати металів
Ця підкатегорія включає:
сульфіди і полісульфіди натрію, міді, барію чи інших металів
• дитіонати, сульфоксилати, сульфіти і тіосульфати
• сульфат натрію, магнію, алюмінію та інших металів
• галун і персульфати
Ця підкатегорія не включає:
пірит (14.30.12)
• сульфіди вуглецю, фосфору (24.13.12)
• сульфат амонію (24.15.30), калію (24.15.50) 

34240.3 

2830 - 2833 

24.13.31.130 

Сульфіди та полісульфіди 

  

2830 

24.13.31.150 

Дитіонати та сульфоксилати 

  

2831 

24.13.31.330 

Сульфіти 

  

2832 (.10 + .20) 

24.13.31.350 

Тіосульфати 

  

2832.30 

24.13.31.530 

Сульфат алюмінію 

  

2833.22 

24.13.31.550 

Сульфат барію 

  

2833.27 

24.13.31.570 

Сульфати інші 

  

2833 (.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .25 + .26 + .29) 

24.13.31.730 

Галун 

  

2833.30 

24.13.31.750 

Пероксосульфати (персульфати) 

  

2833.40 

24.13.32 

Фосфати, нітрати
Ця підкатегорія включає:
фосфати (моно-, ди- чи трифосфат) натрію, кальцію, калію та інших металів
• нітрати вісмуту та інших металів
Ця підкатегорія включає також:
гіпофосфіти і фосфіти
Ця підкатегорія не включає:
солі фосфатовані чи азотовані природні (14.30.11)
• суперфосфати (24.15.40), трифосфати амонію і нітрат калію (24.15.20)
• нітрат срібла (24.13.41) 

34240.4 

2834.22, .29, 2835.10, .22 - .39 

24.13.32.100 

Нітрати (крім нітрату калію) 

  

2834 (.22 + .29) 

24.13.32.200 

Фосфінати та фосфонати 

  

2835.10 

24.13.32.300 

Моно- та дифосфат натрію 

  

2835.22 

24.13.32.400 

Дигідрофосфат кальцію (дикальційфосфат) 

  

2835.25 

24.13.32.500 

Фосфати натрію, калію, інші фосфати кальцію, поліфосфати 

  

2835 (.23 + .24 + .26 + .29 + .39) 

24.13.32.700 

Фосфат натрію (триполіфосфати натрію) 

  

2835.31 

24.13.33 

Карбонати
Ця підкатегорія включає:
карбонат і бікарбонат натрію (технічну соду)
• карбонати та перкарбонати інших металів
• інші карбонати та пероксокарбонати
Ця підкатегорія не включає:
карбонат амонію (24.15.20) 

34240.5 

2836.20 - .99 

24.13.33.100 

Карбонат натрію 

  

2836.20 

24.13.33.200 

Гідрокарбонат натрію (бікарбонат натрію) 

  

2836.30 

24.13.33.300 

Карбонат калію 

  

2836.40 

24.13.33.400 

Карбонат кальцію 

  

2836.50 

24.13.33.500 

Карбонат барію 

  

2836.60 

24.13.33.600 

Карбонат свинцю 

  

2836.70 

24.13.33.710 

Карбонат літію 

  

2836.91 

24.13.33.730 

Карбонат стронцію 

  

2836.92 

24.13.33.750 

Карбонат вісмуту 

  

2836.93 

24.13.33.790 

Карбонати інші, пероксокарбонати 

  

2836.99 

24.13.4 

Інші солі, вода дистильована 

342f 

  

24.13.41 

Солі металів інші
Ця підкатегорія включає:
алюмінати, хромати, дихромати і перхромати
• манганіти, манганати, перманганати, молібдати, вольфрамати і т. ін.
• нітрат срібла та інші солі золота чи срібла
Ця підкатегорія включає також:
метали дорогоцінні у колоїдному стані чи у формі амальгами 

34250.2 

2841, 2843 

24.13.41.100 

Алюмінати 

  

2841.10 

24.13.41.200 

Хромати цинку чи свинцю 

  

2841.20 

24.13.41.300 

Біхромати натрію та калію, хромати та пероксохромати інші 

  

2841 (.30 + .40 + .50) 

24.13.41.400 

Манганіти, манганати та перманганати 

  

2841.60 

24.13.41.500 

Молібдати 

  

2841.70 

24.13.41.600 

Вольфрамати 

  

2841.80 

24.13.41.700 

Солі оксометалевих та пероксометалевих кислот інші н.в.і.у. 

  

2841.90 

24.13.41.830 

Нітрат срібла 

  

2843.21 

24.13.41.850 

Метали дорогоцінні колоїдні, сполуки срібла, золота та амальгами 

  

2843 (.10 + .29 + .30 + .90) 

24.13.42 

Вода дистильована і продукти неорганічні н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
воду дистильовану, демінералізовану чи деіонізовану технічного чи побутового призначення
• амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів
Ця підкатегорія включає також:
сполуки неорганічні інші н.в.і.у. 

34250.3 

2851.00, .90 

24.13.42.500 

Вода дистильована 

  

2851.00.10 

24.13.42.900 

Сполуки неорганічні інші 

  

2851.00.90 

24.13.5 

Інші хімічні продукти неорганічні основні 

34a 

  

24.13.51 

Сполуки ізотопів легких елементів
Ця підкатегорія включає:
важку воду, сполуки дейтерію чи тритію і подібні ізотопи (літій 6 і 7 і т. ін.) 

34260 

2845 

24.13.51.000 

Сполуки ізотопів легких елементів 

  

2845 

24.13.52 

Солі ціановані, солі надкислот
Ця підкатегорія включає:
ціаніди, оксиціаніди і комплексні ціаніди
• фульмінати, ціанати і тіоціанати
• силікати прості чи укладні, технічні силікати лужних металів, борати(бура очищена) і перборати
Ця підкатегорія не включає:
азиди (24.13.54) 

34270 

2837 - 2840, 2842 

24.13.52.200 

Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди 

  

2837 

24.13.52.300 

Фульмінати, ціанати та тіоціанати 

  

2838.00 

24.13.52.400 

Силікати технічні, силікати лужних металів 

  

2839 

24.13.52.500 

Натрія тетраборат, борати інші 

  

2840 (.11 + .19 + .20) 

24.13.52.600 

Пероксоборати 

  

2840.30 

24.13.52.700 

Силікати подвійні чи комплексні 

  

2842.10 

24.13.52.900 

Солі неорганічних кислот чи пероксокислот інші 

  

2842.90 

24.13.53 

Пероксид водню
Ця підкатегорія включає:
пероксид водню, включно з трансформованим у твердий стан за допомогою сечовини 

34280.1 

2847 

24.13.53.000 

Пероксид водню 

  

2847.00 

24.13.54 

Фосфіди, карбіди, гідриди
Ця підкатегорія включає:
фосфіди міді та інших металів (крім ферофосфідів)
• карбіди кальцію, кремнію та інших елементів
• гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди різні
Ця підкатегорія не включає:
галогеніди і сульфіди (24.13.12) 

34280.2 

2848 - 2850 

24.13.54.300 

Фосфіди (крім ферофосфору) 

  

2848 

24.13.54.500 

Карбіди, визначеного або невизначеного хімічного складу 

  

2849 

24.13.54.700 

Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди 

  

2850.00 

24.13.55 

Сполуки рідкісноземельних металів
Ця підкатегорія включає:
сполуки церію та інших рідкісноземельних металів 

34290 

2846 

24.13.55.000 

Сполуки рідкісноземельних металів 

  

2846 

24.13.56 

Сірка рафінована
Ця підкатегорія не включає:
сірку сиру (14.30.12) та сірку сублімовану (24.13.11)
• піритові недогарки (24.13.57) 

34520 

2503.90 

24.13.56.000 

Сірка рафінована 

  

2503.90 

24.13.57 

Піритові недогарки
Ця підкатегорія не включає:
сірку сиру (14.30.12) чи рафіновану (24.13.56) 

34530 

2601.20 

24.13.57.000 

Піритові недогарки 

  

2601.20 

24.13.58 

Кварц і штучне каміння
Ця підкатегорія включає:
кварц п'єзоелектричний
• штучне чи реконструйоване дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння не оброблене 

34560 

7104.10, .20 

24.13.58.500 

Кварц п'єзоелектричний 

  

7104.10 

24.13.58.700 

Камені дорогоцінні чи напівдорогоцінні штучні чи реконструйовані, інші, не оброблені 

  

7104.20 

24.14 

Продукти хімічні органічні основні 

  

  

24.14.1 

Вуглеводні та галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

341a 

  

24.14.11 

Вуглеводні ациклічні
Ця підкатегорія включає:
вуглеводні ациклічні насичені (етан, бутан, гексан, гептан, октан і т. ін.)
• вуглеводні ациклічні ненасичені (етилен, пропілен, бутилен і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
етилен, пропілен і т. ін., неочищені як супутні гази нафтоперероблення
• метан, етан (11.10.20), бутан, пропан (23.20.21) як супутні природні гази чи гази нафтоперероблення 

34110.1 

2901 

24.14.11.200 

Вуглеводні ациклічні насичені 

  

2901.10 

24.14.11.300 

Етилен 

  

2901.21 

24.14.11.400 

Пропен (пропілен) 

  

2701.22 

24.14.11.500 

Бутан (бутилен) та його ізомери 

  

2901.23 

24.14.11.650 

Бута-1,3-дієн 

  

2901.24.10 

24.14.11.670 

Ізопрен 

  

2901.24.90 

24.14.11.900 

Вуглеводні ациклічні ненасичені н.в.і.у. 

  

2901.29 

24.14.12 

Вуглеводні циклічні
Ця підкатегорія включає:
циклогексан, циклани, циклени, циклотерпени і т. ін.
• бензол, толуол, ксилол, стирол, етилбензол, кумен, нафталін, антрацен, дифеніл та інші циклічні вуглеводні 

34110.2 

2902 

24.14.12.130 

Циклогексан 

  

2902.11 

24.14.12.150 

Циклани, циклени та циклотерпени, окрім циклогексану 

  

2902.19 

24.14.12.230 

Бензол 

  

2902.20 

24.14.12.250 

Толуол 

  

2902.30 

24.14.12.430 

Орто-ксилол 

  

2902.41 

24.14.12.450 

Пара-ксилол 

  

2902.43 

24.14.12.470 

Мета-ксилол та змішані ізомери ксилолу 

  

2902 (.42 + .44) 

24.14.12.500 

Стирол 

  

2902.50 

24.14.12.600 

Етилбензол 

  

2902.60 

24.14.12.700 

Кумен 

  

2902.70 

24.14.12.800 

Нафталін і антрацен 

  

2902.90.10 

24.14.12.900 

Дифеніл, трифеніл, інші циклічні вуглеводні 

  

2902.90 (.30 + .90) 

24.14.13 

Хлорпохідні ациклічних вуглеводнів
Ця підкатегорія включає:
хлорпохідні ациклічних вуглеводнів насичені (хлороформ, тетрахлорид вуглецю і т. ін.)
• хлорпохідні ациклічних вуглеводнів ненасичені (вінілхлорид, трихлоретилен і т. ін.) 

34110.3 

2903.1, .2 

24.14.13.130 

Хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид) 

  

2903.11 

24.14.13.150 

Дихлорметан (метиленхлорид) 

  

2903.12 

24.14.13.230 

Хлороформ (трихлорметан) 

  

2903.13 

24.14.13.250 

Тетрахлорид вуглецю 

  

2903.14 

24.14.13.530 

1,2-дихлоретан (дихлорид етилену) 

  

2903.15 

24.14.13.550 

1,2-дихлорпропан (дихлорид пропілену) та дихлорбутан 

  

2903.16 

24.14.13.590 

Хлорпохідні ациклічних вуглеводнів насичені н.в.і.у. 

  

2903.19 

24.14.13.710 

Хлорид вінілу (хлоретилен) 

  

2903.21 

24.14.13.730 

Трихлоретилен 

  

2903.22 

24.14.13.750 

Тетрахлоретилен (перхлоретилен) 

  

2903.23 

24.14.13.790 

Хлорпохідні ациклічних вуглеводнів ненасичені н.в.і.у. 

  

2903.29 

24.14.14 

Сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні вуглеводнів
Ця підкатегорія включає:
сульфо-, нітро- (нітробензоли, тринітротолуол і т. ін.) чи нітрозопохідні вуглеводнів, у т. ч. галогеновані, а також їх солі та ефіри складні етилові 

34110.4 

2904 

24.14.14.500 

Сульфопохідні вуглеводнів, їх солі і т. ін. 

  

2904.10 

24.14.14.700 

Нітро- чи нітрозопохідні вуглеводнів 

  

2904.20 

24.14.14.900 

Сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні вуглеводнів н.в.і.у. 

  

2904.90 

24.14.15 

Інші галогенопохідні вуглеводнів
Ця підкатегорія включає:
хлорпохідні циклічних вуглеводнів (хлорбензол, хлорциклогексан, ДДТ і т. ін.)
• фтор-, бром- чи йодопохідні циклічних чи ациклічних вуглеводнів (фреони і т. ін.) 

34110.5 

2903.30 - .6 

24.14.15.100 

Фтор-, бром- чи йодопохідні ациклічних вуглеводнів 

  

2903.30 

24.14.15.300 

Галогенопохідні ациклічних вуглеводнів, які містять 2 і більше галогенів 

  

2903.40 

24.14.15.530 

1-, 2-, 3-, 4-, 5- і 6-гексахлорциклогексан 

  

2903.51 

24.14.15.590 

Галогенопохідні цикланових, циклотерпенових вуглеводнів н.в.і.у. 

  

2903.59 

24.14.15.730 

Хлорбензол, орто-дихлорбензол і пара-дихлорбензол 

  

2903.61 

24.14.15.750 

Гексахлорбензол і ДДТ (1, 1, 1-трихлор-2, 2-біс(пара-хлорфенілетан) 

  

2903.62 

24.14.15.790 

Галогенопохідні ароматичних вуглеводнів н.в.і.у. 

  

2703.69 

24.14.2 

Спирти, феноли та їх похідні 

341b 

  

24.14.21 

Спирти жирні технічні 

34130.1 

1519.20 

24.14.21.000 

Спирти жирні технічні 

  

1519.20 

24.14.22 

Спирти одноатомні ациклічного ряду та їх похідні
Ця підкатегорія включає:
спирти одноатомні насичені (метанол, пропанол, бутанол, пентанол, октанол, спирт лауриловий, цетиловий, стеариловий і т. ін.)
• спирти одноатомні ненасичені (спирт аліловий, спирти ациклічні терпенові і т. ін.)
Ця підкатегорія включає також:
галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні цих спиртів
Ця підкатегорія не включає:
етанол (15.92.11, 15.92.12) 

34130.2 

2905.1, .2 

24.14.22.100 

Метанол (спирт метиловий) 

  

2905.11 

24.14.22.200 

Пропан-1-ол (спирт пропіловий) та пропан-2-ол (спирт ізопропіловий) 

  

2905.12 

24.14.22.300 

Бутан-1-ол (спирт n-бутиловий) 

  

2905.13 

24.14.22.400 

Інші бутаноли н.в.і.у. 

  

2905.14 

24.14.22.500 

Пентанол (спирт аміловий) та його ізомери 

  

2905.15 

24.14.22.630 

Октанол (спирт октиловий) та його ізомери 

  

2905.16 

24.14.22.690 

Спирт лауриловий, цетиловий, стеариловий та інші ненасичені одноатомні спирти 

  

2905 (.17 + .19) 

24.14.22.730 

Спирти терпенові ациклічні 

  

2905.22 

24.14.22.750 

Спирт аліловий та ненасичені одноатомні спирти інші 

  

29011 (.21 + .29) 

24.14.23 

Спирти синтетичні інші та їх похідні
Ця підкатегорія включає:
діоли і спирти багатоатомні (етиленгліколь, пропіленгліколь, сорбіт і т. ін.)
• спирти циклічні (ментол циклогексанол, терпіненоли і т. ін.)
Ця підкатегорія включає також:
галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні цих спиртів 

34130.3 

2905.31 - 2906 

24.14.23.100 

Етиленгліколь (етандіол) 

  

2905.31 

24.14.23.200 

Пропіленгліколь (пропан-1,2-діол) 

  

2905.32 

24.14.23.330 

D-глюцитол (сорбіт) 

  

2905.44 

24.14.23.390 

Інші діоли та багатоатомні спирти 

  

2905 (.39 + .41 + .42 + .43 + .49) 

24.14.23.500 

Галогено- чи нітрозопохідні ациклічних спиртів 

  

2905.50 

24.14.23.730 

Спирти цикланові, цикленові чи циклотерпенові 

  

2906.1 

24.14.23.750 

Спирти ароматичні 

  

2906.2 

24.14.24 

Фенол та його похідні
Ця підкатегорія включає:
фенол, монофеноли, крезоли, ксеноли, нафтоли і т. ін. та їх солі
• поліфеноли (гідрохінон і т. ін.), резорцини, гідрохінони, фенолспирти та їх солі
• галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні фенолу і фенолспиртів та їх солі чи складні ефіри 

34130.4 

2907, 2908 

24.14.24.150 

Фенол (гідроксибензол) та його солі 

  

2907.11 

24.14.24.170 

Крезоли та їх солі 

  

2907.12 

24.14.24.190 

Монофеноли інші та їх солі 

  

2907 (.13 + .14 + .15 + .19) 

24.14.24.330 

4,4-ізопропілендифенол (біфенол А дифенілолпропан) та їх солі 

  

2907.23 

24.14.24.350 

Інші поліфеноли, резорцини і гідрохінони та їх солі 

  

2907 (.21 + .22 + .29) 

24.14.24.370 

Феноли-спирти 

  

2907.30 

24.14.24.530 

Галогенопохідні фенолу чи фенолів-спиртів та їх солі 

  

2908.10 

24.14.24.550 

Сульфопохідні фенолу, фенолів-спиртів та їх солі 

  

2708.20 

24.14.24.590 

Інші галогено- чи нітрозопохідні фенолів н.в.і.у. 

  

2908.90 

24.14.3 

Кислоти карбонові та їх похідні 

341c 

  

24.14.31 

Кислоти жирні технічні
Ця підкатегорія включає:
кислоту стеаринову (стеарин), кислоту олеїнову (олеїн)
Ця підкатегорія включає також:
кислоти жирні талового масла, кислоти жирні монокарбонові та олії кислотного очищення
Ця підкатегорія не включає:
олеостеарин (15.41.11) 

34120 

1519.1 

24.14.31.200 

Кислота стеаринова технічна 

  

1519.11 

24.14.31.300 

Кислота олеїнова технічна 

  

1519.12 

24.14.31.500 

Кислоти жирні талового масла технічні 

  

1519.13 

24.14.31.950 

Кислоти жирні монокарбонові технічні інші/ дистильовані 

  

1519.19.10 

24.14.31.970 

- н.в.і.у. 

  

1519.19 (30. + .90) 

24.14.32 

Кислоти монокарбонові ациклічні насичені та їх похідні
Ця підкатегорія включає:
кислоту оцтову, її солі і складні ефіри (етилацетат, вінілацетат і т. ін.)
• кислоту пальмітинову, стеаринову синтетичну і т. ін.
• кислоту мурашину, її солі і складні ефіри
• кислоти ациклічні насичені інші (моно-, ди-, трихлороцтова, пропіонова, масляна, валеріанова і т. ін.), їх солі і складні ефіри 

34140.1 

2915 

24.14.32.150 

Етилацетат 

  

2915.31 

24.14.32.170 

Вінілацетат 

  

2915.32 

24.14.32.190 

Інші складні ефіри оцтової кислоти 

  

2915 (.33 + .34 + .35 + .39) 

24.14.32.200 

Кислоти моно-, ди-, трихлороцтова, пропіонова, масляна, валеріанова, їх солі та складні ефіри 

  

2915 (.40 + .50 + .60) 

24.14.32.350 

Кислота пальмітинова 

  

2915.70.15 

24.14.32.370 

Солі та складні ефіри пальмітинової кислоти 

  

2915.70.20 

24.14.32.430 

Солі стеаринової кислоти 

  

2915.70.30 

24.14.32.450 

Кислота стеаринова 

  

2915.70.25 

24.14.32.470 

Ефіри складні стеаринової кислоти 

  

2915.70.80 

24.14.32.530 

Кислота мурашина 

  

2915.11 

24.14.32.550 

Солі та складні ефіри мурашиної кислоти 

  

2915 (.12 + .13) 

24.14.32.710 

Кислота оцтова 

  

2915.21 

24.14.32.730 

Натрію ацетат 

  

2915.22 

24.14.32.750 

Кобальту ацетат 

  

2915.23 

24.14.32.770 

Ангідрид оцтовий 

  

2915.24 

24.14.32.790 

Інші солі оцтової кислоти 

  

2915.29 

24.14.32.800 

Кислоти лауринова та інші, їх солі та складні ефіри 

  

2915.90 

24.14.32.850 

Кислота лауринова, її солі та складні ефіри 

  

2915.90a 

24.14.32.870 

Інші кислоти монокарбонові ациклічні насичені 

  

2915.90b 

24.14.33 

Інші кислоти монокарбонові та їх похідні
Ця підкатегорія включає:
кислоти акрилову та метакрилову, їх солі та складні ефіри
• кислоти ациклічні інші (олеїнова, лінольова і т. ін.), їх похідні
• кислоти циклічні інші (бензойна, фенілоцтова, монокарбонові ароматичні і т. ін.) та їх похідні 

34140.2 

2916, 2917.1 - .20 

24.14.33.100 

Кислота акрилова та її солі, інші монокарбонові кислоти 

  

2716 (.11 + .19 + .20) 

24.14.33.200 

Ефіри складні акрилової кислоти 

  

2916.12 

24.14.33.300 

Кислота метакрилова та її солі 

  

2916.13 

24.14.33.400 

Ефіри складні метакрилової кислоти 

  

2916.14 

24.14.33.500 

Кислоти олеїнова, лінольова чи ліноленова, їх солі та складні ефіри 

  

2916.15 

24.14.33.630 

Кислота бензойна, її солі та складні ефіри 

  

2916.31 

24.14.33.650 

Пероксид бензоїлу та бензоїлхлорид 

  

2916.32 

24.14.33.670 

Кислота фенілоцтова, її солі та складні ефіри 

  

2916.33 

24.14.33.700 

Інші кислоти монокарбонові ароматичні та їх похідні н.в.і.у. 

  

2916.39 

24.14.33.830 

Кислоти щавлева, азелаїнова, себацинова, їх солі та складні ефіри, інші полікарбонові кислоти 

  

2917 (.11 + .13 + .19 + .20) 

24.14.33.850 

Кислота адипінова, її солі та складні ефіри 

  

2917.12 

24.14.33.870 

Ангідрид малеїновий 

  

2917.14 

24.14.34 

Інші карбонові кислоти та їх похідні
Ця підкатегорія включає:
кислоти полікарбонові чи карбонові, які містять додаткові кисневі функціональні групи, та їх похідні (ангідриди, пероксиди і т. ін.)
• кислоти щавлеву та адипінову, їх солі і складні ефіри
• інші полікарбонові кислоти (фталеву і т. ін.) та їх похідні
• кислоти молочну і винну, їх солі і складні ефіри
• інші карбоксилові кислоти з оксигенованою функцією (лимонну, карбонову, глюконову і т. ін.) та їх похідні
Ця підкатегорія не включає:
кислоту саліцилову та її солі (24.41.10) 

34140.3 

2917.3,
2918.1, .29 - .90 

24.14.34.130 

Дибутилортофталати 

  

2917.31 

24.14.34.150 

Діоктилортофталати 

  

2917.32 

24.14.34.230 

Диноніл- чи дидецилортофталати 

  

2917.33 

24.14.34.250 

Інші складні ефіри ортофталевої кислоти н.в.і.у. 

  

2917.34 

24.14.34.330 

Ангідрид фталевий 

  

2917.35 

24.14.34.350 

Кислота терефталева та її солі 

  

2917.36 

24.14.34.430 

Диметилтерефталат 

  

2917.37 

24.14.34.450 

Інші полікарбонові ароматичні кислоти, їх ангідриди та похідні н.в.і.у. 

  

2917.39 

24.14.34.730 

Кислота лимонна, її солі та складні ефіри 

  

2918 (.14 + .15) 

24.14.34.750 

Кислоти карбонові кисневмісні, їх ангідриди, галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні інші 

  

2918 (.11 + .12 + .13 + .16 + .17 + .19 + .29 + .30 + .90) 

24.14.4 

Сполуки органічні з азотною функціональною групою 

341d 

  

24.14.41 

Сполуки циклічні чи ациклічні з аміновою функціональною групою
Ця підкатегорія включає:
моно- і поліаміни ациклічні чи циклічні, їх солі і похідні (діетиламін, анілін, дифеніламін і т. ін.) 

34150.1 

2921 

24.14.41.130 

Моно-, ди- чи триметиламін та їх солі 

  

2921.11 

24.14.41.150 

Діетиламін та його солі 

  

2921.12 

24.14.41.170 

Моноаміни ациклічні інші, їх похідні та солі 

  

2921.19 

24.14.41.230 

Етилендіамін та його солі 

  

2921.21 

24.14.41.250 

Гексаметилендіамін та його солі 

  

2921.22 

24.14.41.270 

Інші ациклічні поліаміни, їх похідні та солі 

  

2921.29 

24.14.41.300 

Моно- чи поліаміни цикланові, цикленові, циклотерпенові, їх похідні та солі 

  

2921.30 

24.14.41.510 

Анілін та його солі 

  

2921.41 

24.14.41.530 

Похідні аніліну та їх солі 

  

2921.42 

24.14.41.550 

Толуїдини, їх похідні та солі 

  

2921.43 

24.14.41.570 

Моноаміни ароматичні, їх похідні та солі інші 

  

2921 (.44 + .45 + .49) 

24.14.41.700 

Поліаміни ароматичні, їх похідні та солі 

  

2921.5 

24.14.42 

Аміносполуки з кисневою функціональною групою
Ця підкатегорія включає:
аміноспирти, амінофеноли, їх солі, прості та складні ефіри (етаноламін, діетаноламін і т. ін.)
• аміноальдегіди, амінокетони чи амінохінони, їх солі та складні ефіри
Ця підкатегорія не включає:
лізин і кислоту глютамінову (24.41.20) 

34150.2 

2922.1 - .30, .49, .50 

24.14.42.330 

Моноетаноламін та його солі 

  

2922.11 

24.14.42.350 

Діетаноламін та його солі 

  

2922.12 

24.14.42.370 

Триетаноламін та його солі 

  

2922.13 

24.14.42.390 

Аміноспирти, їх прості та складні ефіри, лише з однією кисневою функцією, їх солі 

  

2922.19 

24.14.42.900 

Аміносполуки з кисневими функціями, крім аміноспиртів, лізину, глютамінової кислоти 

  

2922 (.21 + .22 + .29 + .30 + .49 + .50) 

24.14.43 

Сполуки з карбоксиімідною, карбоксиімінною чи нітрильною функціональною групою
Ця підкатегорія включає:
сахарин та інші іміди, іміни, їх солі та похідні
• акрилонітрил та інші нітрили
Ця підкатегорія включає також:
уреїни, їх солі та похідні
Ця підкатегорія не включає:
аміди як основу фармацевтичних препаратів (24.41.32, 24.41.20) 

34150.3 

2924.21, 2925, 2926 

24.14.43.100 

Уреїни, їх похідні та солі 

  

2924.21 

24.14.43.200 

Сахарин та його солі 

  

2915.11 

24.14.43.300 

Іміди, їх похідні та солі інші 

  

2925.19 

24.14.43.400 

Іміни, їх похідні та солі 

  

2925.20 

24.14.43.500 

Акрилонітрил 

  

2926.10 

24.14.43.600 

1-ціаногуанідин 

  

2926.20 

24.14.43.700 

Сполуки з нітрильною функціональною групою інші 

  

2926.90 

24.14.44 

Сполуки органічні з іншими азотними функціональними групами
Ця підкатегорія включає:
діазо-, азо- чи азоксисполуки
• похідні органічні гідразину чи гідроксиламіну
• ізоціанати та інші органічні сполуки з азотною функціональною групою
Ця підкатегорія не включає:
аміди як основу фармацевтичних препаратів (24.41.32, 24.41.20) 

34150.4 

2927 - 2929 

24.14.44.200 

Діазо-, азо- чи азоксисполуки 

  

2927.00 

24.14.44.300 

Похідні гідразину чи гідроксиламіну органічні 

  

2928.00 

24.14.44.500 

Ізоціанати 

  

2929.10 

24.14.44.900 

Сполуки з іншими азотними функціональними групами н.в.і.у. 

  

2929.90 

24.14.5 

Сполуки органічні-неорганічні, гетероциклічні та складні ефіри 

341e 

  

24.14.51 

Тіосполуки органічні
Ця підкатегорія включає:
ксантати, тіокарбонати, метіонін і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
сполуки органічні-неорганічні різні 

34160.1 

2930, 2931 

24.14.51.350 

Дитіокарбонати, тіо- і дитіокарбамати, моно-, ди- чи тетрасульфіди тіураму 

  

2930 (.10 + .20 + .30) 

24.14.51.370 

Метіонін 

  

2930.40 

24.14.51.390 

Інші сіркоорганічні сполуки н.в.і.у. 

  

2930.90 

24.14.51.500 

Інші органічно-неорганічні сполуки 

  

2931.00 

24.14.52 

Сполуки гетероциклічні різні
Ця підкатегорія включає:
сполуки на основі фурану (фурол), лактони (кумарин), імідазол, хінолін, піперазин, тріазин (меламін), лактами (капролактами) і т. ін. та їх сполуки
Ця підкатегорія не включає:
основи фармацевтичних препаратів: феназоновані, піразольовані, піримідиновані, піперазиновані, тріазиновані, тіазольовані (24.41.31) 

34160.2 

2932.1, .21, .90, 2933.29 - .40, .61, .71 - .90, 2934.10, .20, .90 

24.14.52.100 

Сполуки гетероциклічні з гетероатомом кисню 

  

2932 (.11 + .12 + .13 + .19 + .21 + .90) 

24.14.52.300 

Сполуки гетероциклічні, які містять неконденсоване імідазольне кільце н.в.і.у. 

  

2933.29 

24.14.52.500 

Сполуки з піридином, з (ізо)хіноліновим кільцем інші гетероциклічні сполуки тільки з азотом 

  

2933 (.31 + .39 + .40 + .79 + .90) 

24.14.52.600 

Меламін 

  

2633.61 

24.14.52.700 

6-гексанолактам (епсилон-капролактам) 

  

2933.71 

24.14.52.900 

Сполуки гетероциклічні інші, які містять тіазольне, бензотіазольне та інші кільця 

  

2934 (.10 + .20 + .90) 

24.14.53 

Ефіри складні неорганічних кислот
Ця підкатегорія включає:
ефіри складні фосфорні, тіофосфорні і т. ін., їх солі та похідні галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані 

34180 

2919, 2920 

24.14.53.500 

Ефіри складні/ фосфорної кислоти (включно лактофосфати) та їх похідні 

  

2919.00 

24.14.53.750 

- тіофосфорні (фосфоротіоати), їх солі та похідні 

  

2920.10 

24.14.53.790 

- інших неорганічних кислот і т. ін. н.в.і.у. 

  

2920.90 

24.14.6 

Сполуки органічні з кисневою функціональною групою н.в.і.у. 

341f 

  

24.14.61 

Альдегіди та їх похідні
Ця підкатегорія включає:
альдегіди ациклічні, які містять чи не містять інших кисневомістких функціональних груп (формальдегід, ацетальдегід і т. ін.)
• альдегіди циклічні, альдегіди-спирти, прості ефіри чи феноли
• полімери циклічні альдегідів
• похідні альдегідів галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані 

34170.1 

2912, 2913 

24.14.61.110 

Метаналь (формальдегід) 

  

2912.11 

24.14.61.130 

Етаналь (ацетальдегід) 

  

2912.12 

24.14.61.150 

Бутаналь (бутиральдегід, нормальний ізомер) 

  

2912.13 

24.14.61.190 

Альдегіди ациклічні інші без кисневомістких функціональних груп н.в.і.у. 

  

2912.19 

24.14.61.200 

Альдегіди циклічні без інших кисневомістких функціональних груп 

  

2912.2 

24.14.61.300 

Альдегідоспирти 

  

2912.30 

24.14.61.430 

Ванілін (4-гідрокси-3-метоксибензальдегід) 

  

2912.41 

24.14.61.450 

Етилванілін (3-етоксі-4-гідроксибензальдегід) 

  

2912.42 

24.14.61.470 

Альдегідоефіри, альдегідофеноли, альдегіди з іншими кисневомісткими функціональними групами н.в.і.у. 

  

2912.49 

24.14.61.500 

Полімери циклічні альдегідів 

  

2912.50 

24.14.61.600 

Параформальдегід 

  

2912.60 

24.14.61.700 

Похідні альдегідів, які містять чи не містять інші кисневомісткі функціональні групи, полімери альдегідів циклічних, параформальдегідів, галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані 

  

2913.00 

24.14.62 

Кетони, хінони та їх похідні
Ця підкатегорія включає:
кетони ациклічні, які містять чи не містять інших кисневомістких функціональних груп (ацетони і т. ін.)
• кетони циклічні, кетони-феноли і т. ін.
• хінони (антрахінони і т. ін.)
• похідні галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані кетонів і хінонів 

34170.2 

2914 

24.14.62.110 

Ацетон 

  

2914.11 

24.14.62.130 

Бутанон (метилетилкетон) 

  

2914.12 

24.14.62.150 

4-метилпентан-2-он (метилізобутилкетон) 

  

2914.13 

24.14.62.190 

Ациклічні кетони без інших кисневомістких функціональних груп н.в.і.у. 

  

2914.19 

24.14.62.310 

Камфора, кетони ароматичного ряду (кетоноспирти, кетоноальдегіди, кетонофеноли) та кетони, які містять інші функціональні групи 

  

2914 (.21 + .30 + .41 + .49 + .50) 

24.14.62.330 

Циклогексанон та метилциклогексанони 

  

2914.22 

24.14.62.350 

Іонони та метиліонони 

  

2914.23 

24.14.62.390 

Кетони цикланові, цикленові чи циклотерпенові без інших кисневомістких функціональних груп н.в.і.у. 

  

2914.29 

24.14.62.600 

Хінони 

  

2914.6 

24.14.62.700 

Похідні кетонів та хінонів галогеновані, сульфіровані, нітровані чи нітрозовані 

  

2914.70 

24.14.63 

Ефіри прості, пероксиди органічні і різні продукти з кисневою функціональною групою
Ця підкатегорія включає:
прості ефіри циклічні чи ациклічні, ефіри-спирти чи феноли, феноли-спирти та їх похідні галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані
• пероксиди спиртів, простих ефірів, кетонів та їх похідні
• епоксиди та епоксиспирти чи феноли, прості ефіри та їх похідні галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані
• ацеталі, напівацеталі та їх похідні 

34170.3 

2909 - 2911 

24.14.63.130 

Ефір простий діетиловий 

  

2909.11 

24.14.63.190 

Ефіри прості/ ациклічні інші та їх похідні 

  

2909.19 

24.14.63.230 

- цикланові, цикленові, циклотерпенові та їх похідні 

  

2909.20 

24.14.63.250 

- ароматичні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані похідні 

  

2909.30 

24.14.63.330 

2, 2-оксидіетанол (діетиленгліколь) 

  

2909.41 

24.14.63.390 

Інші ефіри-спирти та їх похідні 

  

2909 (.42 + .43 + .44 + .49) 

24.14.63.500 

Феноли-ефіри, ефірспиртофеноли та їх похідні 

  

2909.50 

24.14.63.600 

Пероксиди спирту, простих ефірів та кетонів та їх похідні 

  

2909.60 

24.14.63.730 

Оксиран (оксид етилену) 

  

2910.10 

24.14.63.750 

Метилоксиран (оксид пропілену) 

  

2910.20 

24.14.63.790 

Інші епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли, епоксиефіри 

  

29101.30 + .90) 

24.14.63.300 

Ацеталі, напівацеталі та їх похідні 

  

2911.00 

24.14.64 

Сполуки органічні різні
Ця підкатегорія включає:
ензими та сичужні ферменти
• сполуки органічні н.в.і.у. 

34170.4 

2942, 3507 

24.14.64.300 

Інші органічні сполуки н.в.і.у. 

  

2942.00 

24.14.64.500 

Ренін та його концентрати 

  

3507.10 

24.14.64.700 

Ферменти, ферментні препарати н.в.і.у. 

  

3507.90 

24.14.7 

Похідні органічних продуктів із специфічними функціями 

346b 

  

24.14.71 

Похідні смолистих чи рослинних продуктів
Ця підкатегорія включає:
смолу рідку, скипідар
• ефірні олії від паперового виробництва, олію соснову
• каніфолі, смоляні кислоти та їх похідні
• дьоготь деревний, олії деревні, вари рослинні і т. ін.
• олію талову, рафіновану чи нерафіновану
Ця підкатегорія включає також:
вугілля кістяне 

34400 

3802.90, 3803, 3805 - 3807 

24.14.71.200 

Мінеральні продукти природні активовані, сажа тваринного походження 

  

3802.90 

24.14.71.300 

Олія талова рафінована чи нерафінована 

  

3803.00 

24.14.71.400 

Скипідар живичний, деревний чи сульфатний, інші олії терпентинні, олія соснова, інші подібні олії 

  

3805 

24.14.71.500 

Каніфоль, кислоти смоляні та їх похідні, спирт та олії каніфольні, смоли переплавлені 

  

3806 

24.14.71.700 

Дьоготь деревний, креозот, спирт деревний, вар і т. ін. 

  

3807.00 

24.14.72 

Вугілля деревне 

34510 

4402 

24.14.72.000 

Вугілля деревне 

  

4402.00 

24.14.73 

Похідні перегонки дьогтів
Ця підкатегорія включає:
бензоли, толуоли, ксилоли, нафталени, феноли і т. ін.
• пек, пековий кокс кам'яновугільні чи з інших мінеральних смол 

34540 

2707, 2708 

24.14.73.200 

Бензол 

  

2707.10 

24.14.73.300 

Толуол та ксилол 

  

2707 (.20 + .30) 

24.14.73.400 

Нафталін та суміші ароматичних вуглеводнів 

  

2707 (.40 + .50) 

24.14.73.500 

Фенол 

  

2707.60 

24.14.73.650 

Олії креозотові 

  

2707.91 

24.14.73.670 

Інші олії та продукти дистиляції кам'яновугільних дьогтів 

  

2707.99 

24.14.73.700 

Пек та пековий кокс кам'яновугільний чи з інших мінеральних смол 

  

2708 

24.14.8 

Щолоки залишкові від виробництва целюлози 

392g 

  

24.14.80 

Щолоки залишкові від виробництва целюлози
Ця підкатегорія не включає:
олію талову (24.14.71) 

39230 

3804 

24.14.80.000 

Щолоки залишкові від виробництва целюлози 

  

  

24.15 

Продукти азотомісткі та добрива 

  

  

24.15.1 

Кислота азотна та аміак 

346a 

  

24.15.10 

Кислота азотна та аміак
Ця підкатегорія включає:
кислоту азотну та сульфоазотну
• аміак та аміак водний
• оксиди азоту (крім газів медичних (24.11.12)) 

34611 

2808, 2814 

24.15.10.500 

Кислота азотна, кислоти сульфоазотні 

  

2808.00 

24.15.10.750 

Аміак безводний 

  

2814.10 

24.15.10.770 

Аміак у водному розчині 

  

2814.20 

24.15.2 

Сполуки нітровані 

346b 

  

24.15.20 

Сполуки нітровані
Ця підкатегорія включає:
хлорид, трифосфат і карбонат алюмінію
• нітрити та нітрати калію
Ця підкатегорія не включає:
похідні нітровані та нітрозовані органічної хімії (24.14.14, 24.1)
• нітрат натрію (24.15.70), кальцію чи амонію (24.15.30)
• добрива азотні (24.15.30) 

34612 

2827.10, 2834.10, .21, 2835.21, 2836.10 

24.15.20.200 

Хлорид амонію 

  

2827.10 

24.15.20.300 

Нітрити калію 

  

2834.10 

24.15.20.500 

Нітрати калію 

  

2834.21 

24.15.20.600 

Триамонійфосфат 

  

2835.21 

24.15.20.700 

Амонію карбонат технічний та інші карбонати амонію 

  

2836.10 

24.15.3 

Добрива азотні 

346c 

  

24.15.30 

Добрива азотні
Ця підкатегорія включає:
сечовину, нітрат і сульфат амонію, нітрат кальцію, ціанамід кальцію
• різні суміші азотних добрив 

34613 

3102.10 - .40, .60 - .90 

24.15.30.130 

Сечовина, яка містить за вагою/ більше 45 % азоту в перерахунку на сухий безводний продукт 

  

3102.10.10 

24.15.30.190 

- не більше 45 % азоту в перерахунку на сухий безводний продукт 

  

3102.10.9 

24.15.30.230 

Сульфат амонію 

  

3102.21 

24.15.30.290 

Солі подвійні та суміші сульфату амонію і нітрату амонію н.в.і.у. 

  

3102.29 

24.15.30.300 

Нітрат амонію 

  

3102.30 

24.15.30.430 

Суміші нітрату амонію з карбонатами кальцію, які містять за вагою/ не більше 28 % азоту 

  

3102.40.10 

24.15.30.450 

- більше 28 % азоту 

  

3102.40.90 

24.15.30.600 

Солі подвійні та суміші нітрату кальцію та нітрату амонію 

  

3102.60 

24.15.30.700 

Ціанамід кальцію 

  

3102.70 

24.15.30.800 

Суміші сечовини та нітрату амонію у водному чи аміачному розчині 

  

3102.80 

24.15.30.900 

Добрива мінеральні чи хімічні азотні н.в.і.у. 

  

3102.90 

24.15.4 

Добрива фосфатні 

346d 

  

24.15.40 

Добрива фосфатні
Ця підкатегорія включає:
суперфосфати (прості, подвійні чи потрійні)
• основний шлак (томасшлак)
Ця підкатегорія не включає:
фосфати природні і крейду фосфатовану (14.30.11) 

34614 

3103 

24.15.40.350 

Суперфосфати 

  

3103.10 

24.15.40.370 

Основний шлак 

  

3103.20 

24.15.40.390 

Добрива мінеральні чи хімічні фосфоритні н.в.і.у. 

  

3103.90 

24.15.5 

Добрива калійні 

346e 

  

24.15.50 

Добрива калійні
Ця підкатегорія включає:
хлорид і сульфат калію
Ця підкатегорія не включає:
солі калію природні (карналіт, сильвініт) (14.30.11) 

34615 

3104.20 - .90 

24.15.50.300 

Хлорид калію 

  

3104.20 

24.15.50.500 

Сульфат калію 

  

3104.30 

24.15.50.700 

Добрива мінеральні чи хімічні калійні н.в.і.у. 

  

3104.90 

24.15.6 

Добрива тваринного чи рослинного походження 

346f 

  

24.15.60 

Добрива тваринного чи рослинного походження
Ця підкатегорія включає:
гній, гуано, гумус
Ця підкатегорія не включає:
рослинні шари грунтів, гумусові грунти і компости (14.30.11), торф (10.30.10), добавки вапнякові (14.12.10) 

34616 

3101 

24.15.60.000 

Добрива тваринного чи рослинного походження 

  

3101.00 

24.15.7 

Нітрат натрію 

346g 

  

24.15.70 

Нітрат натрію
Ця підкатегорія не включає:
гуано (24.15.60) 

34617 

3102.50 

24.15.70.500 

Нітрат натрію/ природний 

  

3102.50.10 

24.15.70.700 

- інший 

  

3102.50.90 

24.15.8 

Добрива складні та комплексні 

346h 

  

24.15.80 

Добрива складні та комплексні
Ця підкатегорія включає:
добрива подвійні чи потрійні, які містять два чи три добривних елементи (N, P, K) та інші хімічні елементи
• добрива спеціальні фасовані для побутового використання чи для садівництва 

34619 

3105 

24.15.80.100 

Добрива в пакуваннях масою брутто не більше 10 кг 

  

3105.10 

24.15.80.230 

Добрива, які містять азот, фосфор та калій з вмістом за вагою/ більше 10 % азоту 

  

3105.20.10 

24.15.80.250 

- не більше 10 % азоту 

  

3105.20.90 

24.15.80.300 

Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат) 

  

3105.30 

24.15.80.400 

Дигідроортофосфат амонію (моноамонійфосфат) 

  

3105.40 

24.15.80.530 

Добрива мінеральні чи хімічні, які містять нітрати та фосфати н.в.і.у. 

  

3105.51 

24.15.80.590 

Добрива мінеральні чи хімічні з азотом та фосфором н.в.і.у. 

  

3105.59 

24.15.80.630 

Суперфосфати калійні 

  

3105.60.10 

24.15.80.690 

Інші добрива, які містять фосфор та калій 

  

3105.60.90 

24.15.80.900 

Добрива інші н.в.і.у. 

  

3105.90 

24.16 

Пластмаси у первинних формах 

  

  

24.16.1 

Поліетилен 

347a 

  

24.16.10 

Поліетилен
Ця підкатегорія включає:
поліетилен високої і низької густини і сополімери з вінілацетатом 

34710 

3901 

24.16.10.350 

Поліетилен лінійний з питомою вагою менше 0,94 у первинних формах 

  

3901.10.10 

24.16.10.390 

Поліетилен інший з питомою вагою менше 0,94 у первинних формах 

  

3901.20 

24.16.10.500 

Поліетилен з питомою вагою не менше 0,94 у первинних формах 

  

3901.20 

24.16.10.700 

Сополімери етилену с вінілацетатом у первинних формах 

  

3901.30 

24.16.10.900 

Полімери етилену інші у первинних формах н.в.і.у. 

  

3901.90 

24.16.2 

Полістирол 

347b 

  

24.16.20 

Полістирол
Ця підкатегорія включає:
полістирол та сополімери стиролу
• полістирол вспінений і невспінений (комірчастий)
• сополімери стиролакрилонітрилу, сополімери акрилонітрилбутадієнстиролу, сополімери стиролбутадієну 

34720 

3903 

24.16.20.350 

Полістирол, здатний до вспінювання, у первинних формах 

  

3903.11 

24.16.20.390 

Полістирол інший у первинних формах 

  

3903.19 

24.16.20.500 

Сополімери стиролу та акрилонітрилу в первинних формах 

  

3903.20 

24.16.20.700 

Сополімери акрилонітрилбутадієнстиролу в первинних формах 

  

3903.30 

24.16.20.900 

Полімери стиролу в первинних формах н.в.і.у. 

  

3903.90 

24.16.3 

Полівінілхлорид 

347c 

  

24.16.30 

Полівінілхлорид
Ця підкатегорія включає:
полівінілхлорид і сополімери з вінілацетатом чи інші
• полімери вініліденхлориду та полімери фторовані 

34730 

3904 

24.16.30.100 

Полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами, у первинних формах 

  

3904.10 

24.16.30.230 

Полівінілхлорид непластифікований інший 

  

3904.21 

24.16.30.250 

Полівінілхлорид пластифікований інший 

  

3904.22 

24.16.30.400 

Сополімери вінілхлориду та вінілацетату інші 

  

3904 (.30 + .40) 

24.16.30.430 

Сополімери вінілхлориду та вінілацетату інші/, прес-порошки 

  

3904 (.30 + .40)a 

24.16.30.450 

- у первинних формах 

  

3904 (.30 + .40)b 

24.16.30.500 

Полімери вініліденхлориду в первинних формах 

  

3904.50 

24.16.30.600 

Політетрафторетилен/ у первинних формах 

  

3904.61 

24.16.30.630 

- прес-порошки 

  

3904.61a 

24.16.30.650 

- інший, у первинних формах 

  

3904.61b 

24.16.30.700 

Фторполімери інші в первинних формах 

  

3904.69 

24.16.30.900 

Полімери галогенованих олефінів у первинних формах н.в.і.у. 

  

3904.90 

24.16.4 

Полімери різні 

347d 

  

24.16.40 

Полімери різні
Ця підкатегорія включає:
смоли алкідні та епоксидні, поліацеталі, поліефіри прості та поліефіри складні, полікарбонати 

34740 

3907 

24.16.40.130 

Поліацеталі у первинних формах 

  

3907.10 

24.16.40.150 

Поліетиленгліколі та інші поліефіри спиртів прості у первинних формах 

  

3907.20 (.1 + .2) 

24.16.40.200 

Інші прості поліефіри/ у первинних формах 

  

3907.20.90 

24.16.40.230 

- прес-порошки 

  

3907.20.90a 

24.16.40.250 

- в інших формах 

  

3907.20.90b 

24.16.40.300 

Смоли епоксидні у первинних формах 

  

3907.30 

24.16.40.400 

Полікарбонати у первинних формах 

  

3907.40 

24.16.40.430 

Полікарбонати, прес-порошки 

  

3907.40a 

24.16.40.450 

Інші полікарбонати у первинних формах 

  

3907.40b 

24.16.40.500 

Смоли алкідні у первинних формах 

  

3907.50 

24.16.40.600 

Поліетилентерефталат/ у первинних формах 

  

3907.60 

24.16.40.630 

- у гранулах 

  

3907.60a 

24.16.40.650 

- в інших формах 

  

3907.60b 

24.16.40.700 

Інші полімери складних ефірів ненасичені/ рідкі 

  

3907.91.10 

24.16.40.800 

- у первинних формах 

  

3907.91.90 

24.16.40.830 

- прес-порошки 

  

3907.91.90a 

24.16.40.850 

- в інших формах 

  

3907.91.90b 

24.16.40.900 

Полімери складних ефірів інші/ у первинних формах 

  

3907.99 

24.16.40.930 

- у первинних формах н.в.і.у. 

  

3907.99a 

24.16.40.950 

- в інших формах 

  

3907.99b 

24.16.5 

Пластмаси інші у первинних формах 

347e 

  

24.16.51 

Поліпропілен
Ця підкатегорія включає:
поліпропілен та інші олефіни і сополімери пропілену 

34790.1 

3902 

24.16.51.300 

Поліпропілен/ у первинних формах 

  

3902.10 

24.16.51.350 

- прес-порошки 

  

3902.10a 

24.16.51.370 

- в інших формах 

  

3902.10b 

24.16.51.500 

Інші полімери пропілену чи полімери олефінів у первинних формах н.в.і.у. 

  

3902 (.20 + .30 + .90) 

24.16.52 

Полівінілацетат
Ця підкатегорія включає:
вінілполіацетат, спирти та складні ефіри полівінілові 

34790.2 

3905 

24.16.52.300 

Полімери вінілацетату/ дисперговані у воді в первинних формах 

  

3905.11 

24.16.52.500 

- інші в первинних формах 

  

3905.19 

24.16.52.700 

Інші ефіри вінілові складні та полімери вінілу в первинних формах 

  

3905 (.20 + .90) 

24.16.53 

Поліакрили
Ця підкатегорія включає:
полімери поліакрилові та поліметакрилові 

34790.3 

3906 

24.16.53.500 

Поліметилметакрилат/ у первинних формах 

  

3906.10 

24.16.53.550 

- прес-порошки 

  

3906.10a 

24.16.53.570 

- інший в інших формах 

  

3906.10b 

24.16.53.900 

Полімери акрилу складені інші/ у первинних формах 

  

3906.90 

24.16.53.950 

- прес-порошки 

  

3906.90a 

24.16.53.970 

- в інших формах 

  

3906.90b 

24.16.54 

Поліаміди
Ця підкатегорія включає:
найлон та інші поліаміди 

34790.4 

3908 

24.16.54.500 

Поліамід -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 чи -6.12 у первинних формах 

  

3908.10 

24.16.54.900 

Поліаміди інші/ у первинних формах 

  

3908.90 

24.16.54.950 

- у первинних формах н.в.і.у. 

  

3908.90a 

24.16.54.970 

- в інших формах 

  

3908.90b 

24.16.55 

Смоли карбамідні та меламінові 

34790.5 

3909.10, .20 

24.16.55.500 

Смоли карбамідні та тіокарбамідні/ у первинних формах 

  

3909.10 

24.16.55.550 

- прес-порошки 

  

3909.10a 

24.16.55.570 

- в інших формах 

  

3909.10b 

24.16.55.700 

Смоли меламінові/ у первинних формах 

  

3909.20 

24.16.55.750 

- прес-порошки 

  

3909.20a 

24.16.55.770 

- в інших формах 

  

5909.20b 

24.16.56 

Інші смоли
Ця підкатегорія включає:
смоли фенольні та поліуретани
• інші аміноформальдегідні смоли 

34790.6 

3909.30 - .50 

24.16.56.300 

Інші амінові смоли н.в.і.у./, у первинних формах 

  

3909.30 

24.16.56.350 

- прес-порошки 

  

3909.30a 

24.16.56.370 

- в інших формах 

  

3909.30b 

24.16.56.500 

Смоли фенольні/ у первинних формах 

  

3909.40 

24.16.56.550 

- прес-порошки 

  

3909.40a 

24.16.56.570 

- в інших формах 

  

3909.40b 

24.16.56.700 

Поліуретани у первинних формах 

  

3909.50 

24.16.57 

Силікони 

34790.7 

3910 

24.16.57.000 

Силікони 

  

3910.00 

24.16.58 

Смоли термопластичні
Ця підкатегорія включає:
смоли нафтові, кумарон, інден, кумарон-інден, політерпени і т. ін.
• ацетат і нітрат целюлози, колодій та інші целюлозні похідні
• полімери природні (кислота альгінова та її похідні)
• іонообмінники на основі полімерів 

34790.8 

3911 - 3914 

24.16.58.100 

Смоли нафтові, кумаронові, інденові, кумарон-інденові та політерпени у первинних формах 

  

3911.10 

24.16.58.200 

Полісульфіди, полісульфони та інші продукти у первинних формах 

  

3911.90 

24.16.58.300 

Ацетат целюлози у первинних формах 

  

3912/1 

24.16.58.400 

Нітрати целюлози (включно колодій) у первинних формах 

  

3912.20 

24.16.58.500 

Ефіри целюлози прості та хімічні похідні целюлози у первинних формах 

  

3912 (.31 + .39 + .90) 

24.16.58.600 

Полімери природні та полімери природні модифіковані, у первинних формах н.в.і.у. 

  

3913 

24.16.58.700 

Смоли іонообмінні на базі полімерів у первинних формах 

  

3914.00 

4.16.6 

Відходи та брухт пластмас 

392h 

  

24.16.60 

Відходи та брухт пластмас 

39270 

3915 

24.16.60.000 

Відходи та брухт пластмас 

  

4002 (.11+ .41 + .51 + .91) 

24.17 

Каучук синтетичний 

  

  

24.17.1 

Каучук синтетичний 

348 

  

24.17.10 

Каучук синтетичний
Ця підкатегорія включає:
каучук синтетичний і штучний у первинних формах чи у пластинах, листах чи смугах
• каучук бутадієн-стирольний (SBR), стирол-бутадієн-карбоксильований (XSBR) та їх латекси
• каучук бутадієновий (BR), бутилкаучук (IIR), каучук хлоробутадієновий (CR), бутадієнакрилонітрильний (NBR) чи ізопреновий (IR)
• еластомери синтетичні різні, їх суміші та латекси
Ця підкатегорія не включає:
клеї на основі еластомерів (24.62.10) 

34800 

4002 

24.17.10.500 

Латекс 

  

4002 (.11 + .41 + .51 + .91) 

24.17.10.900 

Каучуки інші 

  

4002 (.19 -- >> .39 + .49 + .59 -- >> .80 + .99) 

24.2 

Продукти агрохімічні 

  

  

24.20 

Продукти агрохімічні 

  

  

24.20.1 

Продукти агрохімічні 

346i 

  

24.20.11 

Інсектициди, паковані для роздрібного продажу
Ця підкатегорія включає:
інсектициди сільськогосподарські та побутові 

34620.1 

3808.10 

24.20.11.200 

Інсектициди на основі/ рослинних продуктів, біологічні препарати 

  

3808.10.90a 

24.20.11.300 

- хлорованих вуглеводнів (гексахлорбензол, ДДТ, дихлорпропан-дихлорпропен, альдрин і т. ін.) 

  

3808.10.20 

24.20.11.400 

- карбаматів (альдикарб, карбофуран, метоміл і т. ін.) 

  

3808.10.30 

24.20.11.500 

- органічних фосфорних сполук 

  

3808.10.40 

24.20.11.600 

- піретроїдів 

  

3808.10.10 

24.20.11.700 

- мінеральних олій 

  

3808.10.90b 

24.20.11.900 

Інсектициди інші 

  

3808.10.90c 

24.20.12 

Гербіциди
Ця підкатегорія включає:
гербіциди сільськогосподарські та побутові 

34620.2 

3808.30.1 

24.20.12.200 

Гербіциди на основі/ фітогормонального синтезу (фенопроп і т. ін.) 

  

3808.30.11 

24.20.12.300 

- триазинів (атразин, симазин і т. ін.) 

  

3808.30.13 

24.20.12.400 

- ацетамідів (алахлор, бутахлор і т. ін.) 

  

3808 30.15 

24.20.12.500 

- карбаматів (барбан, профам і т. ін.) 

  

3808 30.17 

24.20.12.600 

- динітроанілінів (трифлуралін, пендиметалін і т. ін.) 

  

3808.30.21 

24.20.12.700 

- карбаміду, урацилу, сульфонілкарбаміду 

  

3808.30.23 

24.20.12.900 

Гербіциди інші (далапон, дикамба і т. ін.) 

  

3808.30.27 

24.20.13 

Інгибітори проростання
Ця підкатегорія включає також:
регулятори росту 

34620.3 

3808.30.3, .9 

24.20.13.500 

Інгибітори проростання розфасовані для роздрібного продажу 

  

3808.30.30 

24.20.13.700 

Регулятори росту рослин розфасовані для роздрібного продажу 

  

3808.30.90 

24.20.14 

Засоби дезінфікуючі 

34620.4 

3808.40 

24.20.14.300 

Засоби дезінфікуючі на основі амонію 

  

3808.40.10 

24.20.14.500 

Засоби дезінфікуючі на основі галогенних сполук 

  

3808.40.20 

24.20.14.900 

Засоби дезінфікуючі інші 

  

3808.40.90 

24.20.15 

Фунгіциди і різні фітосанітарні засоби
Ця підкатегорія включає:
фунгіциди, засоби проти паразитів і гризунів сільськогосподарські та побутові 

34620.5 

3808.20, .90 

24.20.15.520 

Фунгіциди, бактеріциди та протруювачі насіння/ неорганічні (сірка і т. ін.) 

  

3808.20 (.10 + .15) 

24.20.15.530 

- на основі дитіокарбаматів (цирам і т. ін.) 

  

3808.20.30 

24.20.15.550 

- на основі бензимідазолів (беноміл і т. ін.) 

  

3808.20.40 

24.20.15.560 

- на основі три-, діазолів (триадимефон і т. ін.) 

  

3608.20.50 

24.20.15.570 

- на основі діаз-, морфолінів (трифорин і т. ін.) 

  

3808.20.60 

24.20.15.590 

- інші (каптан і т. ін.) 

  

3808.20.90 

24.20.15.730 

Родентициди, антикоагулянти (бродифакум, хлорофацинон, куматетраліл і т. ін.) 

  

3808.90a 

24.20.15.750 

Родентициди інші (фосфіт цинку і т. ін.) 

  

3808.90b 

24.20.15.790 

Інші аналогічні продукти 

  

3808.90c 

24.3 

Фарби, лаки, добавки, друкарські фарби 

  

  

24.30 

Фарби, лаки, добавки, друкарські фарби 

  

  

24.30.1 

Фарби та лаки 

351a 

  

24.30.11 

Фарби та лаки у водяному середовищі
Ця підкатегорія включає:
фарби і лаки у вигляді емульсії чи дисперсії у водяному середовищі
• покриття товсті, які містять мінеральні наповнювачі, і штукатурка із зв'язуючим типу фарби 

35110.1 

3209 

24.30.11.500 

Фарби на основі поліакрилатів чи вінілових полімерів розчинені у воді 

  

3209.10 

24.30.11.700 

Інші фарби та лаки дисперговані чи розчинені у воді/ 

  

3209.90 

24.30.11.720 

- на основі алкідних полімерів 

  

3209.90a 

24.30.11.730 

- які наносяться методом електроосадження 

  

3207.90b 

24.30.11.750 

- для внутрішніх робіт 

  

3209.90c 

24.30.11.770 

- для зовнішніх робіт 

  

3209.90d 

24.30.12 

Фарби та лаки розчинені у іншому розчиннику 

35110.2 

3208 

24.30.12.250 

Інші фарби та лаки/ на основі складних поліефірів з вмістом розчинника більше 50 % розчину 

  

3208.10.10 

24.30.12.290 

- на основі складних поліефірів 

  

3208.10.90 

24.30.12.300 

- на основі акрилових чи вінілових полімерів з вмістом розчинника більше 50 % розчину 

  

3208.20.10 

24.30.12.500 

- на основі акрилових чи вінілових полімерів 

  

3208.20.90 

24.30.12.550 

- на основі акрилових полімерів 

  

3208.20.90a 

24.30.12.570 

- на основі вінілових полімерів 

  

3208.20.90b 

24.30.12.700 

- розчинені 

  

3208.90.10

24.30.12.900 

- на основі синтетичних полімерів н.в.і.у. 

  

3208.90.9 

24.30.2 

Інші фарбувальні матеріали 

351b 

  

24.30.21 

Фарби готові та скловидні суміші
Ця підкатегорія включає:
пігменти, глушники скла та барвники готові
• емалі та глазурі склоподібні, ангоби, фритту та глянси рідкі 

35110.3 

3207 

24.30.21.300 

Пігменти готові, глушники скла, фарби та інші аналогічні препарати для кераміки 

  

3207.10 

24.30.21.500 

Емалі та поливи скловидні, ангоби (шлікери) та інші аналогічні препарати 

  

3207.20 

24.30.21.700 

Глянси рідкі та аналогічні препарати, фритта та інше скло 

  

3207 (.30 + .40) 

24.30.22 

Препарати та добавки різні
Ця підкатегорія включає:
фарби олійні та спеціальні, пігменти водні для викінчення шкіри
• розчинники та розріджувачі для фарб і лаків
• сикативи готові, листи для маркування залізом
• фольга для тиснення
• мастики для вікон, грунтовки, шпакльовки малярні 

35110.4 

3210 - 3212, 3214, 3814 

24.30.22.130 

Фарби, лаки, пігменти водні для оброблення шкір/, олійні фарби та лаки 

  

3210.00.10 

24.30.22.150 

- інші 

  

3210.00.90 

24.30.22.200 

Сикативи готові 

  

3211.00 

24.30.22.300 

Фольга для тиснення 

  

3212.10 

24.30.22.430 

Есенція перламутрова 

  

3212.90.10 

24.30.22.450 

Пігменти (у т. ч. металеві порошки та пластівці) дисперговані в неводному середовищі, в рідкій чи пастоподібній формі, барвники та інші фарбувальні речовини, розфасовані для роздрібного продажу 

  

3212.90 (.31 + .39 + .90) 

24.30.22.530 

Мастики 

  

3214.10.10 

24.30.22.550 

Наповнювачі художні 

  

3214.10.90 

24.30.22.600 

Замазка для скла та садова, суміші для ущільнення, невогнетривкі суміші для покриття поверхонь 

  

3214.90 

24.30.22.730 

Розчинники та розріджувачі складні органічні/ на основі бутилацетату н.в.і.у. 

  

3814.00.10 

24.30.22.790 

- інші н.в.і.у. 

  

3814.00.90 

24.30.23 

Фарби художні
Ця підкатегорія включає:
фарби готові для живопису
• фарби готові для оформлення вивісок
• фарби готові, які модифікують відтінки
• фарби, які продаються в наборах чи в комплектах з пензлями, палітрами і т. ін. або без них 

35120 

3213 

24.30.23.500 

Фарби у наборах 

  

3213.10 

24.30.23.700 

Інші художні фарби всіх видів та в різних пакуваннях для художників, студентів чи оформлювачів вивісок та дорожніх знаків н.в.і.у. 

  

3213.90 

24.30.24 

Фарби друкарські
Ця підкатегорія включає:
фарби друкарські чорні та кольорові
Ця підкатегорія не включає:
чорнило і туш (24.66.20) 

35130 

3215.1 

24.30.24.500 

Фарба друкарська чорна/ 

  

3215.11 

24.30.24.530 

- літографічна 

  

3215.11a 

24.30.24.550 

- флексографічна 

  

3215.11b 

24.30.24.590 

- інша 

  

3215.11c 

24.30.24.700 

Інші друкарські фарби/ 

  

3215.19 

24.30.24.730 

- літографічні 

  

3215.19a 

24.30.24.750 

- флексографічні 

  

3215.19b 

24.30.24.790 

- для інших видів друку 

  

3215.19c 

24.4 

Препарати фармацевтичні 

  

  

24.41 

Препарати фармацевтичні основні 

  

  

24.41.1 

Кислота саліцилова та її похідні 

352a 

  

24.41.10 

Кислота саліцилова та її похідні
Ця підкатегорія включає:
кислоту саліцилову та її похідні 

35210 

2918.21 - .23 

24.41.10.300 

Кислота саліцилова та її солі 

  

2918.21 

24.41.10.500 

Кислота орто-ацетилсаліцилова, її солі та складні ефіри 

  

2918.22 

24.41.10.700 

Інші складні ефіри саліцилової кислоти та їх солі 

  

2918.23 

24.41.2 

Речовини активні азотовмісні 

352b 

  

24.41.20 

Речовини активні азотовмісні
Ця підкатегорія включає:
амінокислоти (лізин, кислоту глютамінову) та їх солі
• холін, лецитин та інші фосфоаміноліпіди
• аміди циклічні (карбамати) чи ациклічні та їх солі
Ця підкатегорія не включає:
сульфаміди (24.41.32), вітаміни (24.41.51) 

35220 

2922.41, .42, 2923, 2924.10, .29 

24.41.20.100 

Лізин, його складні ефіри та солі 

  

2922.41 

24.41.20.200 

Кислота глютамінова та її солі 

  

2922.42 

24.41.20.300 

Холін та його солі 

  

2923.10 

24.41.20.400 

Лецитини та інші фосфоаміноліпіди 

  

2923.20 

24.41.20.500 

Солі та гідроксиди тетразаміщеного амонію н.в.і.у. 

  

2923.90 

24.41.20.600 

Аміди ациклічні (включно ациклічні карбамати), їх похідні та солі 

  

2924.10 

24.41.20.700 

Аміди циклічні, крім уреїнів (включно карбамати), їх похідні та солі н.в.і.у. 

  

2924.29 

24.41.3 

Сполуки гетероциклічні та сульфаміди 

352c 

  

24.41.31 

Сполуки гетероциклічні
Ця підкатегорія включає:
інші лактони
• феназон, амінофеназон та інші сполуки, які мають у своїй структурі неконденсоване кільце піразолу
• гідантоїн та його заміщені похідні, лізидін та інші сполуки, які мають у своїй структурі неконденсоване кільце імідазолу
• піридин та його похідні
• малонілсечовина, фенобарбітал, барбітал, піперазин та інші сполуки, які мають у своїй структурі неконденсоване кільце пірамідину, нуклеїнові кислоти
• сполуки, які мають у своїй структурі неконденсоване триазинове кільце
• фенотіазин та інші сполуки, які мають систему фенотіазинових кілець, які не вступають у реакцію подальшої конденсації 

35230.1 

2932.29,
2933.1, .21, .5, .69,
2934.30 

24.41.31.100 

Лактони крім кумарину, метил-, етил-кумарину н.в.і.у. 

  

2932.29 

24.41.31.200 

Феназон (антипірин) та його похідні 

  

2933.11 

24.41.31.300 

Сполуки, які містять неконденсоване піразольне кільце н.в і.у. 

  

2933.19 

24.41.31.400 

Гідантоїн та його похідні 

  

2933.21 

24.41.31.550 

Малонілсечовина (кислота барбітурова), її похідні та солі 

  

2933.51 

24.41.31.590 

Сполуки з піримідиновим чи піперазиновим кільцем, кислоти нуклеїнові н.в.і.у. 

  

2953.59 

24.41.31.700 

Сполуки, які містять неконденсоване триазинове кільце у структурі (крім меламіну) 

  

2933.69 

24.41.31.800 

Сполуки, які містять у структурі фенотіазинове кільце, без подальшої конденсації 

  

2934.30 

24.41.32 

Сульфаміди 

35230.2 

2935 

24.41.32.000 

Сульфаміди 

  

2935.00 

24.41.4 

Цукри хімічно чисті 

352d 

  

24.41.40 

Цукри хімічно чисті
Ця підкатегорія включає:
цукри хімічно чисті, їх солі і складні ефіри
Ця підкатегорія не включає:
лактозу (15.51.54), мальтозу, глюкозу, фруктозу (15.62.21), сахарозу (15.83.12) 

35240 

2940 

24.41.40.000 

Цукри хімічно чисті 

  

2940.00 

24.41.5 

Вітаміни, гормони, алкалоїди та антибіотики 

352e 

  

24.41.51 

Вітаміни
Ця підкатегорія включає:
вітаміни природні чи синтетичні (A, B, C і т. ін.)
• провітаміни природні та концентрати 

35250.1 

2937 

24.41.51.100 

Провітаміни в чистому вигляді 

  

2936.10 

24.41.51.230 

Вітамін A та його похідні в чистому вигляді 

  

2936.21 

24.41.51.250 

Вітамін B1 та його похідні в чистому вигляді 

  

2936.22 

24.41.51.330 

Вітамін B2 та його похідні в чистому вигляді 

  

2936.23 

24.41.51.350 

D- чи DL-Пантотенова кислота (вітамін B3 чи B5) та їх похідні 

  

2936.24 

24.41.51.430 

Вітамін B6 та його похідні в чистому вигляді 

  

2936.25 

24.41.51.450 

Вітамін B12 та його похідні в чистому вигляді 

  

2936.26 

24.41.51.530 

Вітамін C та його похідні в чистому вигляді 

  

2936.27 

24.41.51.550 

Вітамін E та його похідні в чистому вигляді 

  

2936.28 

24.41.51.590 

Інші вітаміни та їх похідні в чистому вигляді н.в.і.у. 

  

2936.29 

24.41.51.900 

Концентрати вітамінів змішані та природні 

  

2936.90 

24.41.52 

Гормони
Ця підкатегорія включає:
гормони природні чи синтетичні
• інсулін, кортизон, гормони кортико-надниркові, статеві гормони та прогестерони, стероїди і т. ін. 

35250.2 

  

24.41.52.200 

Гормони передньої долі гіпофіза, аналогічні гормони та їх похідні 

  

2937.10 

24.41.52.350 

Кортизон, гідрокортизон, преднізон та преднізолон (дегідрокортизон) 

  

2937.21 

24.41.52.370 

Похідні галогеновані гормонів кори надниркової залози 

  

2937.22 

24.41.52.390 

Похідні галогеновані гормонів кори надниркової залози н.в.і.у. 

  

2737.29 

24.41.52.500 

Інсулін та його солі 

  

2937.91 

24.41.52.700 

Естрогени та прогестерони 

  

2937.92 

24.41.52.900 

Гормони та похідні інші н в.і.у., стероїди, використовувані як гормони 

  

2937.99 

24.41.53 

Алкалоїди
Ця підкатегорія включає:
алкалоїди рослинного походження чи синтетичні та їх похідні
• похідні опію (морфін, кодеїн, папаверин, тебаїн і т. ін.), хінного дерева (хінин), кави (кофеїн), тютюну (нікотин) і т. ін. (кокаїн, ефедрин, атропін, стрихнін)
• гетерозиди, глюкозиди (дигідалін) та їх похідні 

35250.3 

2938, 2939 

24.41.53.130 

Рутозід (рутин) та його похідні 

  

2938.10 

24.41.53.150 

Глікозіди, їх солі та прості ефіри, складні ефіри, інші похідні н.в.і.у. 

  

2938.90 

24.41.53.230 

Алкалоїди опіуму, їх похідні та солі 

  

2939.10 

24.41.53.250 

Хінін та його солі 

  

2939.21 

24.41.53.290 

Інші алкалоїди хініну, їх похідні та солі н.в.і.у. 

  

2939.29 

24.41.53.300 

Кофеїн та його солі 

  

2939.30 

24.41.53.400 

Ефедрини та їх солі 

  

2939.40 

24.41.53.500 

Теофілін та амінофілін, їх похідні та солі 

  

2939.50 

24.41.53.600 

Алкалоїди ріжків жита, їх похідні та солі 

  

2939.60 

24.41.53.700 

Нікотин та його солі 

  

2939.70 

24.41.53.900 

Інші рослинні алкалоїди та їх солі н.в.і.у. 

  

2939.90 

24.41.54 

Антибіотики
Ця підкатегорія включає:
пеніцилін, стрептоміцин, тетрациклін і т. ін. та їх солі 

35250.4 

2941 

24.41.54.300 

Пеніцилін та похідні зі структурою пеніцилінової кислоти та їх солі 

  

2941.10 

24.41.54.400 

Стрептоміцини, їх похідні та солі 

  

2941.20 

24.41.54.500 

Тетрацикліни, їх похідні та солі 

  

2941.30 

24.41.54.600 

Хлорамфенікол, його похідні та солі 

  

2941.40 

24.41.54.700 

Еритроміцин, його похідні та солі 

  

2941.50 

24.41.54.900 

Антибіотики інші н.в.і.у. 

  

2941.90 

24.41.6 

Продукти опотерапевтичні 

352f 

  

24.41.60 

Продукти опотерапевтичні
Ця підкатегорія включає:
залози та екстракти залоз внутрішньої секреції сушені чи приготовані для терапевтичного використання 

35290.1 

3001, 3002.90 

24.41.60.100 

Залози та інші органи висушені 

  

3001.10 

24.41.60.200 

Екстракти залоз чи інших органів або їх секрецій 

  

3001.20 

24.41.60.300 

Речовини людського чи тваринного походження для використання в терапевтичних і профілактичних цілях н.в.і.у. 

  

3001.90 

24.41.60.500 

Кров людська чи тварин, приготована для профілактичних, терапевтичних чи діагностичних цілей, інші культури мікроорганізмів н.в.і.у. 

  

3002.90 

24.42 

Препарати лікарські 

  

  

24.42.1 

Препарати лікарські 

352g 

  

24.42.11 

Препарати лікарські на основі антибіотиків 

35260.1 

3003.10, .20, 3004.10, .20 

2442.11.300 

Препарати лікарські, що містять/ пеніцилін чи стрептоміцин і т. ін. для оптового продажу 

  

3003.10 

24.42.11.500 

- інші антибіотики для оптового продажу 

  

3003.20 

24.42.11.600 

- пеніцилін чи стрептоміцин та їх похідні, у дозах чи в фасованнях для роздрібного продажу 

  

3004.10 

24.42.11.800 

- інші антибіотики, для роздрібного продажу 

  

3004.20 

24.42.12 

Препарати лікарські на основі гормонів
Ця підкатегорія включає:
препарати лікарські без антибіотиків на основі гормонів 

35260.2 

3003.3, 3004.3 

24.42.12.300 

Препарати лікарські/, які містять інсулін, для оптового продажу 

  

3003.31 

24.42.12.500 

- інші, які містять гормони, крім інсуліну н.в.і.у. для оптового продажу 

  

3003.39 

24.42.12.600 

- інсуліну для роздрібного продажу 

  

3004.31 

24.42.12.700 

- з гормонів кори надниркової залози для роздрібного продажу 

  

3004.32 

24.42.12.800 

- з інших гормонів н.в.і.у., для роздрібного продажу 

  

3004.39 

24.42.13 

Інші лікарські препарати
Ця підкатегорія включає:
препарати лікарські без антибіотиків і без гормонів на основі алкалоїдів, вітаміни та інші активні елементи 

35260.3 

3003.40 - .90, 3004.40 - .90 

24.42.13.100 

Препарати лікарські/ на основі алкалоїдів чи їх похідних для оптового продажу 

  

3003.40 

24.42.13.200 

- інші, які містять суміш двох і більше компонентів н.в.і.у. (крім вакцин, сироваток, культур мікроорганізмів, крові людей і тварин, вати, марлі, бинтів, лейкопластирів, а також кетгутів хірургічних, ламінарій, стерильних тампонів і т. ін.) 

  

3003.90 

24.42.13.400 

- на основі алкалоїдів чи їх похідних для роздрібного продажу 

  

3004.40 

24.42.13.600 

- інші, які містять вітаміни чи провітаміни та вітаміни природні чи в чистому вигляді, їх похідні для роздрібного продажу 

  

3004.50 

24.42.13.800 

- інші, які містять змішані чи незмішані продукти для роздрібного продажу н.в.і.у. 

  

3004.90 

24.42.2 

Препарати фармацевтичні різні 

352h 

  

24.42.21 

Сироватки та вакцини
Ця підкатегорія включає:
сироватки та вакцини для лікування людей чи тварин
• кров і компоненти крові людини
• сперма, молоко та органи людини
Ця підкатегорія не включає:
послуги банків органів (85.14.17) 

35290.2 

3002.10 - .3 

24.42.21.200 

Сироватки імунні та інші фракції крові 

  

3002.10 

24.42.21.400 

Вакцини для лікування людини 

  

3002.20 

24.42.21.650 

Вакцини проти ящура 

  

3002.31 

24.42.21.690 

Вакцини інші для ветеринарної медицини 

  

3002.39 

24.42.22 

Препарати протизаплідні хімічні
Ця підкатегорія включає:
препарати протизаплідні хімічні на основі гормонів чи сперміцидів 

35290.3 

3006.60 

24.42.22.000 

Препарати протизаплідні хімічні 

  

3006.60 

24.42.23 

Реактиви лабораторні
Ця підкатегорія включає:
реактиви для медичного аналізу (in vitro) та реактиви діагностичні чи глушники (in vivo)
• цементи пломбувальні стоматологічні
Ця підкатегорія не включає:
культури мікроорганізмів (24.66.42) 

35290.4 

3006.20 - .40 

24.42.23.200 

Реактиви для визначення групи крові 

  

3006.20 

24.42.23.400 

Препарати для контрастування для рентгенівських досліджень, реактиви діагностичні і т. ін. 

  

3006.30 

24.42.23.600 

Цемент пломбувальний стоматологічний та інші стоматологічні матеріали і вкладки, цемент костний для хірургічної пластики 

  

3006.40 

24.42.24 

Матеріали перев'язувальні і кетгут
Ця підкатегорія включає:
перев'язувальні матеріали, вату, бинти, марлю та аналогічні вироби медичного призначення
• кетгути і лігатури стерильні, кровоспинні засоби, здатні розсмоктуватися і т. ін.
• набори фармацевтичні та аптечки укомплектовані 

35290.5 

3005, 3006.10, .50 

24.42.24.100 

Матеріал перев'язувальний клейкий чи аналогічні вироби, просочені чи упаковані для роздрібного продажу 

  

3005.10 

24.42.24.300 

Тампони, марля і т. ін. з фармацевтичними речовинами для роздрібного продажу н.в.і.у. 

  

3005.90 

24.42.24.500 

Матеріали для хірургічних швів, ламінарії, засоби розсмоктувані кровотампувальні 

  

3006.10 

24.42.24.700 

Сумки та аптечки першої допомоги 

  

3006.50 

24.5 

Мило, парфуми та засоби для догляду 

  

  

24.51 

Мило, детергенти та засоби для догляду 

  

  

24.51.1 

Гліцерин 

345a 

  

24.51.10 

Гліцерин
Ця підкатегорія включає:
гліцерин сирий та очищений
• гліцерин синтетичний 

34570 

1520 

24.51.10.500 

Гліцерин неочищений, вода гліцеринова та гліцеринові лужні розчини 

  

1520.10 

24.51.10.700 

Гліцерин, включно синтетичний гліцерин 

  

1520.90 

24.51.2 

Речовини поверхнево-активні 

353a 

  

24.51.20 

Речовини поверхнево-активні
Ця підкатегорія включає:
речовини поверхнево-активні аніонні, катіонні, неіонні та амфоліти 

35310 

3402.1 

24.51.20.200 

Речовини поверхнево-активні/ аніонні (крім мила) 

  

3402.11 

24.51.20.300 

- органічні катіонні (крім мила) 

  

3402.12 

24.51.20.500 

- органічні неіонні (крім мила) 

  

3402.13 

24.51.20.900 

- органічні (крім мила) н.в.і.у. 

  

3402.19 

24.51.3 

Мило та чистильні препарати 

353b 

  

24.51.31 

Мило
Ця підкатегорія включає:
мила туалетні і парфумерні
• мила господарські і мила технічні (в гранулах, в порошку, стружках, рідке і т. ін.)
• вироби, просочені милом 

35321 

3401 

24.51.31.200 

Мило та органічні поверхнево-активні препарати у вигляді бруска і т. ін./ туалетні 

  

3401.11 

24.51.31.500 

- н.в.і.у. 

  

3401.19 

24.51.31.530 

- для технічних цілей 

  

3401.19a 

24.51.31.550 

- для побутових цілей 

  

3401.19b 

24.51.31.590 

- інші 

  

3401.19c 

24.51.31.730 

Мило у формах пластівців, пластин, гранул чи порошків 

  

3401.20.10 

24.51.31.790 

Мило в іншому вигляді 

  

3401.20.10 

24.51.32 

Засоби мийні
Ця підкатегорія включає:
• засоби для прання білизни, миття посуду, підлог чи стін технічного чи побутового використання, фасовані чи ні, для роздрібного продажу 

35322 

3402.20 - .90 

24.51.32.300 

Засоби поверхнево-активні для роздрібного продажу 

  

3402.20.10 

24.51.32.500 

Засоби для миття та чистки/ для роздрібного продажу 

  

3402.20.90 

24.51.32.520 

- для машинного прання для роздрібного продажу 

  

3402.20.90a 

24.51.32.530 

- для ручного прання для роздрібного продажу 

  

3402.20.90b 

24.51.32.570 

- посуду для роздрібного продажу 

  

3402.20.90c 

24.51.32.590 

- інші для роздрібного продажу 

  

3402.20.90d 

24.51.32.600 

Засоби поверхнево-активні для миття та чистки для оптового продажу 

  

3402.90.10 

24.51.32.700 

Інші засоби для миття та чистки для оптового продажу 

  

5402.90.90 

24.51.32.720 

Засоби для миття/ та чистки килимів та килимових покриттів для оптового продажу 

  

3402.70.90a 

24.51.32.730 

- та чистки сучасних покриттів підлоги для оптового продажу 

  

3402.90.90b 

24.51.32.740 

- автомобілів для оптового продажу 

  

3402.90.90c 

24.51.32.750 

- вікон для оптового продажу 

  

3402.90.90d 

24.51.32.770 

- раковин та унітазів для оптового продажу 

  

3402.70.90e 

24.51.32.790 

- та чистки інші для оптового продажу 

  

3402.90.90f 

24.51.4 

Засоби для догляду господарсько-побутові 

353c 

  

24.51.41 

Засоби для ароматизування чи дезодорування приміщень
Ця підкатегорія включає:
засоби для ароматизування чи дезодорування приміщень
• засоби пахучі для релігійних церемоній 

35331 

3307.4 

24.51.41.000 

Засоби для ароматизування чи дезодорування приміщень 

  

3307.4 

24.51.42 

Воски штучні і готові
Ця підкатегорія включає:
віск буровугільний, поліетиленгліколю і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
віск тваринний (01.25.25)
• свічки і стеаринові свічі (36.63.75) 

35332 

3404 

24.51.42.500 

Воски штучні та складені/ з хімічно модифікованого лігніту 

  

3404.10 

24.51.42.700 

- з поліетиленгліколю 

  

3404.20 

24.51.42.900 

- інші включно сургуч 

  

3404.90 

24.51.43 

Засоби для надання блиску
Ця підкатегорія включає:
вакси, мастики, блиски для кузовів і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
вироби, просочені цими препаратами
Ця підкатегорія не включає:
віск тваринний (01.25.25) чи штучний (24.51.42) 

35333 

3405.10 - .30, .90 

24.51.43.300 

Засоби полірувальні, креми та аналогічні засоби/ для взуття та шкіряних виробів 

  

3405.10 

24.51.43.350 

- для взуття 

  

3405.10a 

24.51.43.370 

- для шкіряних виробів 

  

3405.10b 

24.51.43.500 

- для догляду за дерев'яними виробами 

  

3405.20 

24.51.43.550 

- для догляду за підлогою чи іншою дерев'яною поверхнею 

  

3405.20a 

24.51.43.570 

- для догляду за дерев'яними меблями 

  

3405.20b 

24.51.43.700 

Засоби полірувальні та аналогічні засоби для оброблення кузовів і т. ін. (крім металевих полірувальних засобів) 

  

3405.30 

24.51.43.750 

Добавки, які поліпшують властивості фарб для автомобілів 

  

3405.30a 

24.51.43.770 

Засоби полірувальні/ для автомобілів 

  

3405.30b 

24.51.43.790 

- інші 

  

3405.30c 

24.51.43.830 

- для металів 

  

3405.90.10 

24.51.43.890 

- , креми та аналогічні засоби інші н.в.і.у. 

  

3405.90.90 

24.51.44 

Засоби для чистки посуду
Ця підкатегорія включає:
пасти, порошки та інші засоби для чистки кухонного посуду 

35334 

3405.40 

24.51.44.000 

Засоби для чистки посуду 

  

3405.40 

24.52 

Парфуми та косметичні засоби 

  

  

24.52.1 

Парфуми та косметичні засоби
Ця підкатегорія включає:
парфуми, одеколони, туалетну воду 

353d 

  

24.52.11 

Парфуми та туалетна вода 

35323.1 

3303 

24.52.11.500 

Парфуми 

  

3303.00.10 

24.52.11.700 

Туалетна вода 

  

3303.00.90 

24.52.12 

Засоби косметичні для губ та очей 

35323.2 

3304.10, .20 

24.52.12.500 

Засоби косметичні/ для губ 

  

3304.10 

24.52.12.700 

- для очей 

  

3304.20 

24.52.13 

Засоби для манікюру та педикюру 

35323.3 

33304.30 

24.52.13.000 

Засоби для манікюру та педикюру 

  

3304.30 

24.52.13.030 

Засоби для догляду/ за руками 

  

3304.30a 

24.52.13.050 

- за ногами 

  

3304.30b 

24.52.14 

Пудри, рум'яна, тональні креми 

35323.4 

3304.91 

24.52.14.000 

Пудри, рум'яна, тональні креми 

  

3304.91 

24.52.15 

Засоби догляду за шкірою
Ця підкатегорія включає:
молочко, креми та олії, продукти для зняття макіяжу, креми від сонця
і т. ін. для догляду за шкірою 

35323.5 

3304.99 

24.52.15.000 

Засоби догляду за шкірою 

  

3304.99 

24.52.15.010 

Засоби для/ гримування обличчя 

  

3304.99a 

24.52.15.020 

- очищення обличчя, включно засоби для зняття гриму 

  

3304.99b 

24.52.15.030 

- догляду за шкірою обличчя (лосьйони, креми, спеціальні засоби) 

  

3304.99c 

24.52.15.050 

- догляду за шкірою тіла (лосьйони, креми, в т. ч. засоби для дітей) 

  

3304.99d 

24.52.15.070 

- загару 

  

3304.99e 

24.52.15.090 

Засоби косметичні інші н.в.і.у. 

  

3304.99f 

24.52.16 

Засоби догляду за волоссям
Ця підкатегорія включає:
шампуні та лаки для волосся
• засоби для завивки і укладання волосся
• засоби для випрямлення волосся 

35323.6 

3305.10 - .30 

24.52.16.300 

Шампуні/ 

  

3305.10 

24.52.16.350 

- рідкі 

  

3305.10a 

24.52.16.390 

- інші 

  

3305.10b 

24.52.16.500 

Засоби для хімічної завивки чи випрямлення волосся 

  

3505.20 

24.52.16.700 

Лаки для волосся 

  

3305.30 

24.52.17 

Засоби для волосся н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
брильянтини, фарби та деколоранти
• бальзами та лосьйони для догляду за волоссям 

3532.7 

3305.90 

24.52.17.000 

Засоби для волосся н.в.і.у. 

  

3305.90 

24.52.17.020 

Засоби для догляду за волоссям 

  

3305.90a 

24.52.17.030 

Лосьйони та пінки для укладання волосся 

  

3305.90b 

24.52.17.050 

Креми та брильянтини для волосся 

  

3305.90c 

24.52.17.070 

Шампуні фарбувальні, фарби для волосся, засоби для обезбарвлення волосся 

  

3305.90d 

24.52.17.090 

Інші засоби, використовувані для догляду за волоссям 

  

3305.90e 

24.52.18 

Пасти зубні та засоби для гігієни порожнини рота
Ця підкатегорія включає також:
засоби для догляду за зубними протезами 

35323.8 

3306 

24.52.18.500 

Пасти зубні 

  

3306.10 

24.52.18.900 

Засоби для гігієни порожнини рота та зубів (включно засоби для укріплення зубів) н.в.і.у. 

  

3306.90 

24.52.19 

Засоби туалетні та гігієнічні інші
Ця підкатегорія включає:
дезодоранти для тіла та засоби, що зменшують потовиділення та видаляють волосся
• засоби використовувані до гоління, для гоління та після гоління
• солі для ванн, пакетики, просочені парфумами
Ця підкатегорія включає також:
засоби туалетно-гігієнічні для тварин 

35323.9 

3307.10 - .30, .90 

24.52.19.300 

Лосьйони, креми та інші засоби, використовувані до гоління, для гоління та після гоління 

  

3307.10 

24.52.19.350 

Лосьйони, використовувані до гоління, для гоління та після гоління 

  

3307.10a 

24.52.19.370 

Креми та інші засоби, використовувані до гоління, для гоління та після гоління 

  

3307.10b 

24.52.19.500 

Дезодоранти для тіла та засоби проти поту 

  

3307.20 

24.52.19.700 

Солі ароматизовані та інші засоби для ванн 

  

3307.30 

24.52.19.900 

Засоби індивідуальні інші (парфумерні, туалетні засоби, засоби для видалення волосся і т. ін.) 

  

3307.90 

24.52.19.930 

Засоби для/ інтимної гігієни 

  

3307.90a 

24.52.19.950 

- видалення волосся 

  

3307.90b 

24.52.19.970 

- догляду за дітьми інші, крім шампунів, кремів, пудри 

  

3307.90c 

24.52.19.990 

Продукція парфумерна та засоби косметичні інші н.в.і.у. 

  

3307.90d 

24.6 

Продукти хімічні інші 

  

  

24.61 

Речовини вибухові 

  

  

24.61.1 

Речовини вибухові 

354a 

  

24.61.11 

Порохи та вибухові речовини
Ця підкатегорія включає:
порохи для мисливських та бойових патронів і порохи для гірничих робіт
• вибухові речовини готові (динаміт, патрони азотнокислі і т. ін., вибухові рідини наливом і суміші на основі толу і т. ін.) 

35450.1 

3601, 3602 

24.61.11.300 

Порох ракетний 

  

3601.00 

24.61.11.500 

Речовини вибухові композиційні (крім ракетного пороху) 

  

3602.00 

24.61.12 

Засоби запальні
Ця підкатегорія включає:
шнури детонувальні, запали, детонатори, бікфордові шнури, капсулі і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
пристрої для запалення детонаторів 

35450.2 

3603 

24.61.12.500 

Шнури бікфордові, шнури детонувальні 

  

3603.00.10 

24.61.12.700 

Капсулі ударні чи капсулі-детонатори, запали та електродетонатори 

  

3603.00.90 

24.61.12.750 

Капсулі ударні чи капсулі-детонатори 

  

3603.00.90a 

24.61.12.770 

Запали та електродетонатори 

  

3603.00.90b 

24.61.13 

Феєрверки
Ця підкатегорія включає:
феєрверки, петарди 

35460.1 

3604.10 

24.61.13.000 

Феєрверки 

  

3604.10 

24.61.14 

Вироби піротехнічні
Ця підкатегорія включає:
вироби піротехнічні різні (для сигналізації, протиградові, іграшки і т. ін.) 

35460.2 

3604.90 

24.61.14.000 

Вироби піротехнічні 

  

3604.90 

24.62 

Клеї та желатини 

  

  

24.62.1 

Клеї та желатини 

354b 

  

24.62.10 

Клеї та желатини
Ця підкатегорія включає:
клеї казеїнові та альбумінові
• клеї тваринного походження (з кісток, шкури, риби і т. ін.)
• клеї на основі крохмалистих речовин (крохмалі і т. ін.) чи глютену
• клеї емульсійні на основі синтетичних смол чи латексів
• клеї з органічним розчинником (целюлозні, полівінільні на основі еластомерів чи природних смол) чи без розчинника (епоксидні, поліефірні, силіконові, поліуретанові і т. ін.)
• клеї-цементи, клеї-бітуми, клеї-мастики
• клеї мінеральні (силікати) чи на основі рослинних клеїв
• желатини, казеїнати та альбумінати 

35420.1 

3501.90, 3502.90, 3503, 3505.20, 3506 

24.62.10.130 

Клеї казеїнові 

  

3501.90.10 

24.62.10.150 

Казеїнати та інші похідні казеїну 

  

3501.90.90 

24.62.10.200 

Альбуміни (крім яєчного альбуміну), альбумінати та інші похідні 

  

3502.90 

24.62.10.300 

Желатин/ та його похідні (крім казеїнових клеїв) 

  

3503.00.10 

24.62.10.330 

- харчовий та його похідні 

  

3503.00.10a 

24.62.10.350 

- фармацевтичний та його похідні 

 

3503.00.10b 

24.62.10.370 

- технічний та його похідні 

  

3503.00.10c 

24.62.10.500 

Клеї кісткові та інші желатини 

  

3503.00.80 

24.62.10.600 

Клеї, які містять декстрини чи інші модифіковані крохмалі 

  

3505.20 

24.62.10.700 

Продукція типу клеїв чи зв'язувальних речовин, масою не більше 1 кг для роздрібного продажу 

  

3506.10 

24.62.10.800 

Речовини зв'язувальні на основі каучуку чи пластмас (включно штучні смоли) 

  

3506.91 

2462.10.900 

Клеї композиційні та інші складені зв'язувальні речовини н.в.і.у. 

  

3506.99 

24.63 

Олії ефірні 

  

  

24.63.1 

Олії ефірні 

354c 

  

24.63.10 

Олії ефірні
Ця підкатегорія включає:
олія апельсинова, лимонна, бергамотова, геранієва, гвоздична, м'ятна, жасминова, лавандова, трояндова і т. ін.
• олії ефірні детерпеновані, згущені і смолоподібні
• суміші ефірних олій
Ця підкатегорія не включає:
ароматичні речовини синтетичні (24.14), харчові добавки (15.89.21) і парфуми (24.52.11) 

35410 

3301, 3302 

24.63.10.200 

Олії ефірні 

  

3301 (.11 -- >> .29) 

24.63.10.300 

Смоли термореактивні 

  

3301.30 

24.63.10.500 

Концентрати ефірних олій в жирах, водних дистилятах і т. ін. 

  

3301.90 

24.63.10.750 

Суміші ароматизаторів для галузей промисловості, які виробляють продукти харчування чи напої 

  

3302.10 

24.63.10.790 

Суміші ароматизаторів іншого призначення 

  

3302.90 

24.64 

Продукція хімічна фотографічна 

  

  

24.64.1 

Продукція хімічна фотографічна 

483a 

  

24.64.11 

Фотопластинки, фотоплівки та інші світлочутливі матеріали
Ця підкатегорія включає:
фотопластинки та плоскі фотоплівки для радіографії, офсетного друку чи іншого технічного призначення
• фотоплівки в рулонах чи стрічках
• фотоплівки сенсибілізовані, що містять солі срібла чи ні
• фотографічний папір, діазогеліографічний папір
Ця підкатегорія включає також:
поверхні світлочутливі з картону чи тканини
• фотоплівки в формі дисків та мікроплівки
• фотоплівки миттєвого проявлення
Ця підкатегорія не включає:
апарати фотографічні одноразового використання (33.40.33)
• фотопластинки та фотоплівки експоновані чи проявлені (74.81.11, 74.81.12, 92.11.11, 92.11.12, 92.11.20) 

48341 

3701 - 3703 

24.64.11.300 

Фотопластинки та плоскі фотоплівки сенсибілізовані неекспоновані 

  

3701 

24.64.11.500 

Фотоплівки в рулонах сенсибілізовані неекспоновані 

  

3702 

24.64.11.700 

Папір фотографічний, картон та текстильні матеріали сенсибілізовані неекспоновані 

  

3703 

24.64.12 

Фотохімікати
Ця підкатегорія включає:
послаблювачі, фіксажі, підсилювачі, проявники і т. ін.
• емульсії для чутливих поверхонь 

48342 

3707 

24.64.12.000 

Фотохімікати 

  

3707 

24.65 

Носії даних 

  

  

24.65.1 

Носії даних 

475d 

  

24.65.10 

Носії даних
Ця підкатегорія включає:
стрічки, касети, диски та інші магнітні носії готові, придатні до записування звуку, зображення чи інших даних
• магнітні диски та стрічки для запису даних на комп'ютерах
Ця підкатегорія включає також:
картки магнітні особисті (банківські картки, перепустки і т. ін.) 

47510 

8523 

24.65.10.000 

Носії даних 

  

8523 

24.66 

Продукція хімічна технічного призначення 

  

  

24.66.1 

Олії та жири хімічно модифіковані 

345b 

  

24.66.10 

Олії та жири хімічно модифіковані
Ця підкатегорія включає:
олії та жири тваринні чи рослинні (та суміші) оксидовані полімеризовані, дегідратовані, сульфовані і т. ін. промислового використання
Ця підкатегорія не включає:
олії та жири гідрогеновані чи естерифіковані харчові (15.42.13) 

34550 

1518 

24.66.10.000 

Олії та жири хімічно модифіковані 

  

1518.00 

24.66.2 

Чорнило і туш 

351c 

  

24.66.20 

Чорнило і туш
Ця підкатегорія включає також:
балончики з чорнилом
Ця підкатегорія не включає:
фарбу друкарську (24.30.24) 

35140 

3215.90 

24.66.20.000 

Чорнило і туш 

  

3215.90 

24.66.3 

Матеріали мастильні спеціальні та засоби для автомобілів 

354 

  

24.66.31 

Матеріали мастильні спеціальні
Ця підкатегорія включає:
мастильні матеріали для машин і двигунів
• суміші змащувальні для оброблення текстилю, шкіри і шкур 

35430.1 

3403 

24.66.31.550 

Речовини для оброблення текстильних волокон, які містять за вагою не більше 70 % нафти 

  

3403.11 

24.66.31.570 

Інші речовини для змащування, які містять за вагою не більше 70 % нафти н.в.і.у. 

  

3403.19 

24.66.31.750 

Речовини для промащування текстильних волокон і т. ін. н.в.і.у. 

  

3403.91 

24.66.31.790 

Інші речовини для змащування н.в.і.у. 

  

3403.99 

24.66.32 

Присадки до мастил та палива 

35430.2 

3811 

24.66.32.550 

Речовини антидетонаційні на основі сполук свинцю 

  

3811.11 

24.66.32.590 

Інші антидетонаційні речовини 

  

3811.19 

24.66.32.700 

Присадки до мастил 

  

3811.2 

24.66.32.900 

Присадки інші н.в.і.у. 

  

3811.90 

24.66.33 

Рідини для гідравлічних передач і гальмових систем
Ця підкатегорія включає також:
суміші антифризні
• рідкі препарати проти обледеніння 

35430.3 

3819, 3820 

24.66.33.300 

Рідини гідравлічні гальмівні та аналогічні рідини, які містять за вагою не більше 70 % нафти 

  

3819.00 

24.66.33.500 

Речовини антифризні та інші рідини проти обледеніння 

  

3820.00 

24.66.33.550 

Речовини антифризні 

  

3820.00a 

24.66.33.570 

Інші рідини, застосовувані проти обледеніння 

  

3820.00b 

24.66.4 

Продукти хімічні різні технічного призначення 

354e 

  

24.66.41 

Речовини пептичні
Ця підкатегорія включає:
пептони, речовини пептичні та їх похідні
• порошок зі шкур
Ця підкатегорія не включає:
речовини пептичні харчові (15.89.20) 

35420.2 

3504 

24.66.41.000 

Речовини пептичні 

  

3504.00 

24.66.42 

Речовини та матеріали допоміжні
Ця підкатегорія включає:
пластилін для дитячого ліплення
• середовища живильні та реактиви лабораторні н.в.і.у.
• суміші стоматологічні та формувальні пасти для виготовлення злепків зубів в наборах
Ця підкатегорія включає також:
суміші для зарядження вогнегасників
Ця підкатегорія не включає:
реактиви аналітичні та діагностичні медичні (24.42.23)
• цементи пломбувальні стоматологічні (24.42.23) 

35440 

3407, 3813, 3821, 3822 

24.66.42.100 

Реактиви композиційні діагностичні чи лабораторні н.в.і.у. 

  

3822.00 

24.66.42.300 

Пасти для виготовлення моделей та інші речовини, використовувані в стоматології 

  

3407.00 

24.66.42.350 

Пасти для виготовлення моделей 

  

3407.00a 

24.66.42.390 

Інші пасти 

  

3407.00b 

24.66.42.500 

Речовини для вогнегасників, заряджені бутилі з вогнегасильною сумішшю 

  

3813.00 

24.66.42.700 

Середовища живильні готові для розвитку мікроорганізмів 

  

3821.00 

24.66.43 

Елементи хімічні леговані
Ця підкатегорія включає:
диски та пластини з хімічних сполук (зокрема кремнію), леговані з метою їх використання в електроніці, розпиляні чи ні (напівпровідникові пластини) 

35470 

3818 

24.66.43.500 

Кремній легований для електроніки 

  

3818.00.10 

24.66.43.700 

Інші хімічні леговані елементи для електроніки 

  

3818.00.90 

24.66.44 

Вугілля активоване
Ця підкатегорія включає також:
речовини мінеральні активовані (обезводнювальні речовини, абсорбенти, деколоранти) 

35490.1 

3802.10 

24.66.44.000 

Вугілля активоване 

  

3802.10 

24.66.45 

Засоби для текстильного, шкіряного та паперового виробництв
Ця підкатегорія включає:
засоби та препарати, використовувані в процесі викінчування пряжі, текстильних виробів, паперу, картону, шкіри, речовини, які надають виробам протиковзні, брудовідштовхувальні властивості, властивості немнучості, речовини, які зменшують блиск
• різні засоби для шкіряного чи паперового виробництва
• засоби, які змінюють тактильні властивості продукції
Ця підкатегорія не включає:
дубильні чи фарбувальні речовини (24.12.2) 

35490.2 

3809 

24.66.45.520 

Засоби апретувальні чи викінчувальні і т. ін. на основі крохмалистих речовин/ (за вагою менше 55 %) 

  

3809.10.10 

24.66.45.530 

- (за вагою 55 % або більше, але менше 70 %) 

  

3807.10.30 

24.66.45.550 

- (за вагою 70 % або більше, але менше 83 %) 

  

3809.10.50 

24.66.45.570 

- (за вагою 83 % або більше) 

  

3809.10.90 

24.66.45.700 

Засоби апретувальні чи викінчувальні на інших основах, крім крохмалистої, використовувані у текстильному виробництві 

  

3809.91 

24.66.45.710 

Засоби для прання та чистки, використовувані у текстильному виробництві, для оптового продажу: пом'якшувачі 

  

3809.91.a0 

24.66.45.730 

Засоби апретувальні чи викінчувальні/ на інших основах, використовувані у текстильному виробництві (крім пом'якшувачів) 

  

3809.91b 

24.66.45.800 

- на інших основах, використовувані у паперовому виробництві 

  

3809.92 

24.66.45.900 

- для шкіряного чи аналогічних виробництв 

  

3809.93 

24.66.46 

Засоби для металургійної, машинобудівної та хімічної промисловостей
Ця підкатегорія включає:
засоби для травлення металевих поверхонь
• флюси та інші допоміжні препарати для паяння м'яким і твердим припоєм
• засоби, пасти та порошки для зварювання
• засоби та суміші для зварювальних електродів чи прутків
• прискорювачі вулканізації каучуку готові
• пластифікуючі склади для каучуків і пластмас н.в.і.у.
• антиокислювальні склади та інші стабілізуючі склади для каучуків і пластмас
• ініціатори, прискорювачі та каталізатори хімічних реакцій н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає також:
алкілбензоли змішані, алкілнафталени змішані н.в.і.у.
Ця підкатегорія не включає:
сітки каталітичні платинові (36.22.14), каталізатори автомобілів (34.30.20) 

35490 

3810, 3812, 3815, 3817 

24.66.46.200 

Засоби для травлення металевих поверхонь 

  

3810 

24.66.46.300 

Прискорювачі вулканізації каучуку 

  

3812.10 

24.66.46.400 

Пластифікатори для каучуку чи пластмас н.в.і.у. 

  

3812.20 

24.66.46.500 

Антиоксиданти та стабілізатори інші для каучуку чи пластмас 

  

3812.30 

24.66.46.600 

Ініціатори, прискорювачі та каталізатори хімічних реакцій н.в.і.у. 

  

3815 

24.66.46.700 

Інші алкілбензоли змішані, алкілнафталени змішані, крім продуктів високотемпературної перегонки кам'яновугільної смоли та вуглеводнів циклічних 

  

3817 

24.66.47 

Продукти хімічні технічні різні
Ця підкатегорія включає:
речовини зв'язувальні готові, які використовуються у виробництві ливарних форм чи стрижнів
• добавки готові для цементів, будівельних розчинів і бетонів
Ця підкатегорія включає також:
кислоти нафтенові, їх солі
• сорбіт 

35490.4 

3823.10, .20, .40, .60 

24.66.47.200 

Речовини зв'язувальні, приготовані для ливарних форм чи стрижнів 

  

3823.10 

24.66.47.300 

Кислоти нафтенові, їх нерозчинні у воді солі та складні ефіри 

  

3823.20 

24.66.47.400 

Карбіди металів неагломеровані змішані між собою чи з іншими металевими зв'язувальними речовинами 

  

3825.30 

24.66.47.500 

Добавки, приготовані до цементів, будівельних розчинів і бетонів 

  

3823.40 

24.66.47.700 

Сорбіт (крім D-глюциту) 

  

3823.60 

24.66.48 

Інші хімічні технічні продукти
Ця підкатегорія включає:
сульфонати нафтові, тіофеновані сульфокислоти мастил, виготовлених з бітумінозних порід та їх солі
• смоли іонообмінні (крім полімерів)
• газопоглиначі для електровакуумних приладів
• піролігніти
• оксид заліза лужний для очищення газу (суміш Лемінга)
• продукти антикорозійні, які містять аміни та їх похідні
• розріджувачі та розчинники складних неорганічних лаків та аналогічних продуктів
• суміші, які протидіють утворенню накипу, окалини для видалення чорнил, коригувальні і т. ін.
• суміші для нанесення гальванопокриття
• поліхлордифеніли і хлорпарафіни рідкі, поліетиленгліколі змішані
• препарати вогнезахисні та водонепроникні та інші захисні суміші, використовувані в будівництві
• суміші галогенованих похідних ациклічних вуглеводнів
Ця підкатегорія не включає:
сілікагель чистий
• глинозем чистий
• глину активовану 

35490.5 

3823.90 

24.66.48.130 

Сульфонати нафтові, крім сульфонатів лужних металів, амонію чи етаноламінів; тіофеновані сульфокислоти мастил, виготовлених з бітумінозних порід, та їх солі 

  

3823.90.10 

24.66.48.150 

Смоли іонообмінні 

  

3823.90.20 

24.66.48.170 

Газопоглиначі для електровакуумних приладів 

  

3823.90.30 

24.66.48.230 

Піролігніти, неочищений тартрат кальцію; неочищений цитрат кальцію 

  

3823.90.40 

24.66.48.250 

Оксид заліза лужний для очищення газу 

  

3823.90.50 

24.66.48.270 

Речовини антикорозійні, які містять аміни як активні компоненти 

  

3823.90.60 

24.66.48.300 

Розчинники та розріджувачі композиційні неорганічні для лаків та аналогічних продуктів 

  

3823.90.70 

24.66.48.400 

Засоби проти накипу та аналогічні сполуки 

  

3823.90.81 

24.66.48.430 

Засоби побутові проти накипу та аналогічні сполуки 

  

3823.90.81a 

24.66.48.450 

Засоби інші проти накипу та аналогічні сполуки 

  

3823.90.81b 

24.66.48.530 

Речовини для нанесення гальванічного покриття 

  

3823.90.83 

24.66.48.550 

Поліхлордифеніли та хлорпарафіни рідкі, поліетиленгліколі змішані 

  

3823.90.85 

24.66.48.570 

Суміші складних моно-, ди- та триефірів жирних кислот гліцерину 

  

3823.90.87 

24.66.48.630 

Продукти та речовини фармацевтичні та хірургічні 

  

3823.90.91  

24.66.48.650 

Продукти допоміжні для ливарного виробництва 

  

3823.90.93 

24.66.48.670 

Продукти вогнестійкі, водонепроникні та аналогічні продукти, використовувані у будівництві 

  

3823.90.95 

24.66.48.730 

Суміші фторованих та хлорованих пергалогенованих похідних ациклічних вуглеводнів 

  

3823.90.96 

24.66.48.790 

Суміші інші пергалогенованих похідних 

  

3823.90.97 

24.66.48.900 

Речовини зв'язувальні готові, які використовуються у виробництві форм для литва та стержнів, продукти та препарати хімічні, продукти залишкові хімічної та суміжної промисловості інші н.в.і.у. 

  

3823.90.98 

24.7 

Волокна штучні та синтетичні 

  

  

24.70 

Волокна штучні та синтетичні 

  

  

24.70.1 

Волокна та нитки синтетичні 

355a 

  

24.70.11 

Волокна та жгути синтетичні
Ця підкатегорія включає:
жгут синтетичних комплексних ниток (найлонових та інших поліамідів, поліефірних, акрилових чи модакрилових та інших)
• волокна штапельні синтетичні не підготовлені до прядіння (не піддані кардо- та гребенечесанню чи іншій підготовці до прядіння) у кипах 

35510 

5501, 5503 

24.70.11.200 

Нитки синтетичні елементарні та волокно штапельне нечесане кардним чи гребінним способом/ з нейлону чи інших поліамідів 

  

5501.10 + 5503.10 

24.70.11.300 

- з поліефіру 

  

5501.20 + 5503.20 

24.70.11.500 

- поліакрилонітрильні чи модифіковані акрилонітрильні 

  

5501.30 + 5503.30 

24.70.11.900 

- н.в.і.у. 

  

5501.90 + 5503 (.40 + .90) 

24.70.11.950 

- з поліпропілену 

  

5501.90a + 5503.40 

24.70.11.990 

- інші 

  

5501.90b + 5503.90 

24.70.12 

Нитки синтетичні неперервні високоміцні
Ця підкатегорія включає:
синтетичні елементарні нитки для оптового продажу
• нитки з синтетичних текстильних матеріалів для зміцнення пневматичних шин та аналогічного використання 

35520.1 

5402.10, .20 

24.70.12.300 

Нитки високоміцні/ з нейлону чи з інших поліамідів для оптового продажу 

  

5402.10 

24.70.12.500 

- зі складних поліефірів для оптового продажу 

  

5402.20 

24.70.13 

Інша пряжа з синтетичних елементарних ниток
Ця підкатегорія включає:
нитки текстуровані кручені та некручені, елементарні та комплексні з найлону чи з інших поліамідів нерозфасовані для роздрібного продажу
Ця підкатегорія не включає:
інші багатокручені нитки чи вироби канатно-мотузкові, канати синтетичні (17.10.5)
• нитки швацькі (17.10.55) 

35520.2 

5402.3 - .5 

24.70.13.130 

Нитка текстурована/ нейлонова 

  

5402 (.31 + .32) 

24.70.13.150 

- поліефірна 

  

5402.33 

24.70.13.230 

- поліпропіленова 

  

5402.39.10 

24.70.13.250 

- інша 

  

5402.39.90 

24.70.13.300 

Інші елементарні нитки з/ найлону чи з інших поліамідів для оптового продажу 

  

5402 (.41 + .51) 

24.70.13.500 

- поліефірів для оптового продажу 

  

5402 (.42 + .43 + .52) 

24.70.13.700 

Нитки елементарні/ з поліпропілену для оптового продажу 

  

5402 (.49.91 + .59.10) 

24.70.13.900 

- синтетичні для оптового продажу 

  

5402 [.49 (.10 + .99) + .59.90] 

24.70.14 

Нитки елементарні та стрічкові з синтетичних матеріалів 

35530 

5404 

24.70.14.000 

Нитки елементарні та стрічкові з синтетичних матеріалів 

  

5404 

24.70.14.050 

Нитки елементарні не менше 67 децитекс, нитки стрічкові та аналогічна синтетична продукція/ з поліпропілену 

  

5404 [.10a + .90 (.11 + .19)] 

24.70.14.070 

- н.в.і.у. 

  

5404 (.10b + .90.90) 

24.70.2 

Волокна та нитки штучні 

355b 

  

24.70.21 

Волокна та жгути штучні
Ця підкатегорія включає:
канати зі штучних текстильних матеріалів (віскозних та інших)
• волокна зі штучних текстильних матеріалів (віскозних та інших) у кіпах 

35540 

5502, 5504 

24.70.21.000 

Волокна та жгути штучні 

  

5502 + 5504 

24.70.22 

Нитки синтетичні неперервні штучні високоміцні
Ця підкатегорія включає:
нитки зі штучних текстильних матеріалів для зміцнення пневматичних шин та аналогічного використання нерозфасовані для роздрібного продажу 

35550.1 

5403.10 

24.70.22.000 

Нитки синтетичні непереривні штучні високоміцні 

  

5403.10 

24.70.23 

Інша пряжа з штучних елементарних ниток
Ця підкатегорія включає:
нитки текстуровані штучні не розфасовані для роздрібного продажу
• нитки елементарні некручені та кручені з штучних волокон
Ця підкатегорія не включає:
нитки інші багатокручені чи вироби канатно-мотузкові, канати синтетичні (17.10.5)
• нитки швацькі (17.10.55) 

35550.2 

5403.20 - .3 

24.70.23.300 

Нитки штучні елементарні текстуровані менше ніж 67 децитекс 

  

5403.20 

24.70.23.900 

Нитки елементарні з штучного волокна менше ніж 67 децитекс інші 

  

5403.3 

24.70.24 

Нитки елементарні та нитки стрічкові та аналогічна продукція зі штучних текстильних матеріалів 

35560 

5405 

24.70.24.000 

Нитки елементарні та нитки стрічкові та аналогічна продукція зі штучних текстильних матеріалів 

  

5405.00 

24.70.3 

Відходи синтетичних та штучних волокон 

392i 

  

24.70.30 

Відходи синтетичних та штучних волокон 

39216 

5505 

24.70.30.500 

Відходи синтетичних волокон 

  

5505.10 

24.70.30.700 

Відходи штучних волокон  

  

5505.20 

  

DH. Вироби гумові та пластмасові

  

  

25 

Вироби гумові та пластмасові 

  

  

25.1 

Вироби гумові 

  

  

25.11 

Шини 

  

  

25.11.1 

Шини нові
Ця категорія включає:
гумові покришки (без відновленого протектора) та камери для пневматичних шин транспортних засобів та іншої рухомої техніки та обладнання
• суцільні чи безкамерні шини
Ця категорія не включає:
• зношені пневматичні шини (25.11.20) 

361a 

  

25.11.11 

Шини для легкових автомобілів
Ця підкатегорія включає також:
пневматичні шини для гоночних автомобілів
• пневматичні шини для легких вантажних автомобілів 

392j
36111 

4011.10 

25.11.11.000 

Шини для легкових автомобілів 

  

4011.10 

25.11.12 

Шини для велосипедів та мотоциклів
Ця підкатегорія включає також:
пневматичні шини для моторолерів і картів 

361112 

4011.40.50 

25.11.12.350 

Шини пневматичні/ для мотоциклів 

  

4011.40 (.91 + .99) 

25.11.12.370 

- для моторолерів і картів 

  

4011.40.10 

25.11.12.500 

Покришки велосипедні з вшитими камерами 

  

4011.50.10 

25.11.12.700 

Інші пневматичні шини для велосипедів і мотоциклів 

  

4011.50.90 

25.11.13 

Шини пневматичні для вантажних автомобілів та автобусів
Ця підкатегорія включає також:
пневматичні шини для літаків, залізничного обладнання та броньованих машин 

36113.1 

4011.20.30 

25.11.13.550 

Шини пневматичні для вантажних автомобілів,/ індекс навантаження не більше 121 

  

4011.20.10 

25.11.13.570 

- індекс навантаження більше 121 

  

4011.20.90 

25.11.13.700 

Шини пневматичні для літаків 

  

4011.30 

25.11.14 

Шини для тракторів
Ця підкатегорія включає також:
пневматичні шини для лісогосподарської техніки, машин цивільного будівництва та землерийних машин
• пневматичні шини для тракторів, мінітракторів, мотокультиваторів і т. ін. 

36113.2 

4011.9 

25.11.14.040 

Шини/ для сільськогосподарської, лісогосподарської та аналогічної техніки 

  

4011 (.91.10 + .99.10) 

25.11.14.050 

- для землерийних машин 

  

4011 (.91.30 + .99.30) 

25.11.14.070 

- пневматичні для техніки 

  

4011.91.90 

25.11.14.090 

- інші н.в.і.у. (включно для мінітракторів та мотокультиваторів) 

  

4011.99.90 

25.11.15 

Камери та шини масивні чи з огумованим ободом
Ця підкатегорія включає:
камери для велосипедів, мотоциклів, легкових і вантажних автомобілів, автобусів та інших транспортних засобів
• суцільні та безкамерні шини
• шини зі змінним протектором та ободовими стрічками 

36114 

4012.90, 4013 

25.11.15.300 

Шини напівмасивні чи шини з огумованим ободом 

  

4012.90.10 

25.11.15.500 

Стрічки ободові 

  

4012.90.90 

25.11.15.730 

Камери/ для легкових автомобілів чи автофургонів 

  

4013.10 

25.11.15.750 

- для велосипедів і мопедів 

  

4013.20 

25.11.15.770 

- для мотоциклів і моторолерів 

  

4013.90.10 

25.11.15.790 

- іншого застосування 

  

4013.90.90 

25.11.16 

Стрічки для відновлення протектора 

36115 

4006.10 

25.11.16.000 

Стрічки для відновлення протектора 

  

4006.10 

25.11.2 

Шини пневматичні зношені 

  

  

25.11.20 

Шини пневматичні зношені
Ця підкатегорія включає:
зношені пневматичні шини у робочому стані чи придатні для наварювання протектора 

39260 

4012720 

25.12 

Шини з відновленим протектором 

  

  

25.12.1 

Шини з відновленим протектором 

361b 

  

25.12.10 

Шини з відновленим протектором
Ця підкатегорія включає також:
пневматичні шини з відновленим протектором для цивільної авіації 

36120 

40120.10 

25.12.10.300 

Шини з відновленим протектором/ для автомобілів 

  

4012.10.30 

25.12.10.500 

- для автотранспортних засобів неіндивідуального використання 

  

4012.10.50 

25.12.10.900 

- для літаків та іншого застосування 

  

4012.10 (.10 + .80) 

25.12.10.950 

- для літаків 

  

4012.10 (.10 + .80a) 

25.12.10.990 

- іншого застосування 

  

4012.10.80b 

25.13 

Інші гумові вироби 

  

  

25.13.1 

Гума регенерована 

362a 

  

25.13.10 

Гума регенерована
Ця підкатегорія включає:
• регенеровану гуму в первинних формах чи у вигляді пластин, листів чи стрічок 

36210 

4003 

25.13.10.000 

Гума регенерована 

  

4003.00 

25.13.2 

Напівфабрикати гумові 

362b 

  

25.13.20 

Напівфабрикати гумові
Ця підкатегорія включає:
пластини, листи чи стрічки з вулканізованого чи невулканізованого каучуку
• профілі, стержні і т. ін. з вулканізованого чи невулканізованого каучуку
• суміші та розчини каучукові включно з додаванням сажі
• форми з поруватого каучуку для матраців і набивання
• гумові клеї та дисперсії
Ця підкатегорія включає також:
нитки та корди з каучуку без текстильного покриття
Ця підкатегорія не включає:
стрічки для відновлення протекторів (25.11.16) 

36220 

4005, 4006790, 4007, 4008 

25.13.20.130 

Гума у суміші з вуглецевою сажею чи кремнеземом невулканізована 

  

4005.10 

25.13.20.150 

Клеї гумові дисперговані невулканізовані н.в.і.у. 

  

4005.20 

25.13.20.190 

Суміш гумова невулканізована, крім каучуку, наповнена газовою сажею чи діоксидом кремнію, у первинних формах, пластинах, листах чи стрічках, розчинах чи дисперсіях 

  

4005.9 

25.13.20.300 

Форми та вироби з невулканізованої гуми, крім стрічок для відновлення протекторів 

  

4006.90 

25.13.20.500 

Нитка та корд з вулканізованої гуми 

  

4007.00 

25.13.20.700 

Пластини, листи та стрічки з вулканізованої гуми/ 

  

4008 (.11 + .21.90) 

25.13.20.730 

- для виготовлення взуттєвих підметок 

  

4008 (.11 + .21.90)a 

25.13.20.790 

- інші 

  

4008 (.11 + .21.90)b 

25.13.20.830 

Стержні та профілі екструдовані з поруватої вулканізованої гуми н.в.і.у. 

  

4008.19 

25.13.20.850 

Пластини, листи та стрічки з непоруватої вулканізованої гуми (крім ебоніту) для покриття підлог 

  

4008.21.10 

25.13.20.870 

Прутки та профілі екструдовані з непоруватої гуми (крім ебоніту) 

  

4008.29 

25.13.3 

Трубки та труби гумові 

362c 

  

25.13.30 

Трубки та труби гумові
Ця підкатегорія включає також:
трубки та труби з вулканізованої гуми зміцнені (армовані) чи незміцнені, з фітингами чи без них 

36230 

4009 

25.13.30.300 

Труби гумові армовані/ 

  

4009.10 

25.13.30.550 

- металом 

  

4009.20 

25.13.30.570 

- текстильними матеріалами 

  

4009.30 

25.13.30.590 

- чи в комбінації з іншими матеріалами 

  

4009.40 

25.13.30.700 

Трубопроводи гумові у зборі 

  

4009.50 

25.13.4 

Стрічки, приводні паси гумові 

362d 

  

25.13.40 

Стрічки, приводні паси гумові
Ця підкатегорія включає також:
конвеєрні стрічки
• приводні паси клиноподібної, трапецеїдальної чи смугової форми 

36240 

4010 

25.13.40.300 

Приводні паси гумові клиноподібної, трапецеїдальної чи смугової форми 

  

4010.10 

25.13.40.500 

Стрічки конвейєрні гумові 

  

4010.91 

25.13.40.750 

Приводні паси гумові для синхронної передачі 

  

4010.99.10 

25.13.40.790 

Приводні паси гумові інші 

  

4010.99.90 

25.13.5 

Тканини прогумовані 

362e 

  

25.13.50 

Тканини прогумовані
Ця підкатегорія включає:
просочені, промазані чи покриті каучуком тканини
Ця підкатегорія включає також:
клейкі стрічки, включно електричну ізоляційну стрічку з підкладкою з прогумованої чи непрогумованої тканини 

36250 

5906 

25.13.50.500 

Стрічка клейка з прогумованої тканини завширшки не більше 20 см 

  

5906.10 

25.13.50.700 

Інші текстильні прогумовані матеріали 

  

5906.9 

25.13.6 

Одяг гумовий 

362f 

  

25.13.60 

Одяг гумовий
Ця підкатегорія включає:
гумові рукавички, ремені, фартухи для медичних чи побутових цілей і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
гумове взуття (19.30)
• ізотермічний одяг для підводного плавання (18.24.32)
• гумові купальні шапочки (25.24.25) 

36260 

4015 

25.13.60.300 

Рукавички/ хірургічні 

  

4015.11 

25.13.60.550 

- побутові 

  

4015.19.10 

25.13.60.590 

- нехірургічні та непобутові гумові 

  

4015.19.90 

25.13.60.700 

Предмети та доповнення до одягу (крім рукавичок з вулканізованої гуми) 

  

4015.90 

25.13.7 

Вироби гумові різні 

362g 

  

25.13.71 

Вироби гігієнічні гумові
Ця підкатегорія включає:
презервативи
• гумові соски для немовлят і т. ін. 

36270.1 

4014 

25.13.71.500 

Презервативи 

  

4014.10 

25.13.71.700 

Накладки для сосків та аналогічні вироби для немовлят 

  

4014.90.10 

25.13.71.900 

Вироби гігієнічні чи фармацевтичні інші 

  

4014.90.90 

25.13.72 

Покриття для підлоги та килимки з вулканізованої гуми 

36270.2 

4016.91 

25.13.72.000 

Покриття для підлоги та килимки з вулканізованої гуми 

  

4016.91 

25.13.73 

Інші вироби з вулканізованої гуми н.в.і.у., тверда гума у всіх формах і вироби з неї
Ця підкатегорія включає:
вироби з поруватої гуми
• гумові прокладки та шайби, виливані чи вирізані
• гумові пробки та кільця для пляшок, ластики
• гумові матраци, подушки та інші надувні вироби
• амортизатори човнові чи причальні надувні чи ненадувні
• покриття педалів і роликів, "фартухи", щітки для чищення скла, гумові вироби, які монтуються на шасі автомобілів, інші гумові частини та приладдя для транспортних засобів, літаків чи суден
• ебоніт (твердий каучук) у масі, пластинах, листах чи стрічках
• вироби різноманітні з ебоніту
• відходи та брухт ебоніту
Ця підкатегорія не включає:
човни, іграшки, ненадувні матраци, взуття та підметки з гуми і т. ін. 

36270.3 

4016.10, .92 - .99, 4017 

25.13.73.100 

Інші вироби технічного призначення з вулканізованої поруватої гуми 

  

4016.10 

25.13.73.210 

Гумки з вулканізованої гуми 

  

4016.92 

25.13.73.230 

Ущільнювачі з вулканізованої гуми 

  

4016.93 

25.13.73.250 

Амортизатори човнові чи причальні з вулканізованої гуми 

  

4016.94 

25.13.73.270 

Вироби надувні з вулканізованої гуми 

  

4016.95 

25.13.73.300 

Інші вироби технічного призначення з вулканізованої гуми, використовувані для цивільної авіації 

  

4016.99.10 

25.13.73.430 

Стики компенсувальні для трубопроводів 

  

4016.99.30 

25.13.73.450 

Вироби гумовометалеві для транспортних засобів 

  

4016.99.51 

25.13.73.470 

Вироби з виливаної гуми для автомобілів н.в.і.у. 

  

4016.99.59 

25.13.73.490 

Вироби гумовометалеві іншого застосування 

  

4016.99.81 

25.13.73.600 

Інші вироби з вулканізованої гуми 

  

4016.99.89 

25.13.73.650 

Вироби з виливаної гуми іншого застосування н.в.і.у. 

  

4016.99.89a 

25.13.73.670 

Покриття для роликів 

  

4016.99.89b 

25.13.73.690 

Вироби з вулканізованої гуми інші, н.в.і.у. 

  

4016.99.89c 

25.13.73.730 

Ебоніт у масі чи у блоках, пластинах, листах чи стрічках і т. ін. 

  

4017.00.11 

25.13.73.750 

Брухт, відходи та порошок ебонітові 

  

4017.00.19 

25.13.73.770 

Вироби з ебоніту 

  

4017.00.9 

25.13.8 

Відходи, обрізки та брухт гуми 

392k 

  

25.13.60 

Відходи, обрізки та брухт гуми
Ця підкатегорія включає:
відходи, обрізки та брухт гуми, включно порошок і гранули 

39250 

4004 

25.13.80.000 

Відходи, обрізки та брухт гуми 

  

  

25.2 

Вироби пластмасові 

  

  

25.21 

Пластини, листи, труби та профілі з пластмас 

  

  

25.21.1 

Мононитка завтовшки понад 1 мм, прутки, стержні, профілі з пластмас 

363f 

  

25.21.10 

Мононитка завтовшки понад 1 мм, прутки, стержні, профілі з пластмас
Ця підкатегорія включає:
прутки, стержні, мононитки та інші екструдовані профілі і т. ін. з пластмас 

36310 

3916 

25.21.10.500 

Мононитка завтовшки понад 1 мм, стержні, прутки та профілі з полімерів етилену 

  

3916.10 

25.21.10.700 

Мононитка завтовшки понад 1 мм, стержні, прутки та профілі з полімерів вінілхлориду 

  

3916.20 

25.21.10.900 

Мононитка завтовшки понад 1 мм, стержні, прутки та профілі з інших пластмас н.в.і.у. 

  

3916.90 

25.21.2 

Трубки, труби, трубопроводи та фітинги пластмасові 

363b 

  

25.21.21 

Оболонки штучні з затверділих протеїнів чи целюлозних матеріалів, трубки, труби, трубопроводи та фітинги жорсткі пластмасові
Ця підкатегорія включає також:
штучні оболонки для ковбасного виробництва 

36320.1 

3917.10 - .2 

25.21.21.300 

Трубки хімічні з затверділих протеїнів чи целюлозних матеріалів 

  

3917.10 

25.21.21.530 

Трубки, труби, трубопроводи та фітинги жорсткі з полімерів/ етилену 

  

3917.21 

25.21.21.550 

- пропілену 

  

3917.22 

25.21.21.570 

- вінілхлориду 

  

3917.23 

25.21.21.700 

- інших н.в.і.у. 

  

3917.29 

25.21.22 

Інші трубки, труби, трубопроводи та фітинги з пластмас
Ця підкатегорія включає:
фітинги для трубок, труб, трубопроводів
• трубки, труби та трубопроводи з фітингами чи без фітингів, армовані чи неармовані
Ця підкатегорія включає також:
оболонки для електричних кабелів 

36320.2 

3917.3 - .40 

25.21.22.200 

Трубки, труби та трубопроводи гнучкі з тиском прориву не менше 27,6 МПа 

  

3917.31 

25.21.22.350 

Трубки, труби та трубопроводи неармовані без фітингів н.в.і.у. 

  

3917.32 

25.21.22.370 

Трубки, труби та трубопроводи неармовані з фітингами н.в.і.у 

  

3917.33 

25.21.22.500 

Інші трубки, труби та трубопроводи н.в.і.у. 

  

3917.39 

25.21.22.700 

Фітинги для трубок, труб та трубопроводів з пластмаси 

  

3917.40 

25.21.3 

Плити, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас без підкладки та без з'єднання з іншими матеріалами 

363c 

  

25.21.30 

Плити, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас без підкладки та без з'єднання з іншими матеріалами
Ця підкатегорія включає:
пластини, листи, плівку, фольгу та стрічки з пластмас неармовані
• кінофотоплівку
• плівки з усадкою
• декоративні та пакувальні стрічки
Ця підкатегорія не включає:
пластини, листи, плівку, фольгу зміцнені чи шаруваті (25.21.42)
• пластини, листи, плівку, фольгу та стрічки пластмасові самоклейкі (25.24.21, 25.21.22) 

36330 

3920 

25.21.30.100 

Інші пластини, листи, плівки, фольга та стрічки з полімерів етилену, непоруваті та неармовані, шаруваті, з підкладкою чи з'єднані з іншими матеріалами аналогічним способом,/ завтовшки не більше 0,1 мм 

  

3920.10 (.21 + .29 + .50) 

25.21.30.130 

- завтовшки не більше 0,1 мм, густиною менше 0,94 мм 

  

3920.10 (.21 + .50a) 

25.21.30.150 

- завтовшки не більше 0,1 мм, густиною не менше 0,94 мм 

  

3920.10 (.29 + .50b) 

25.21.30.170 

- завтовшки понад 0,1 мм 

  

3920.10.90 

25.21.30.210 

Інші пластини, листи, плівки, фольга та стрічки з двохосьово орієнтованих полімерів пропілену, непоруваті та неармовані, шаруваті, з підкладкою чи з'єднані з іншими матеріалами аналогічним способом, завтовшки не більше 0,1 мм 

  

3920.20.21 

25.21.30.230 

Інші пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з полімерів пропілену завтовшки не більше 0,1 мм 

  

3920.20.29 

25.21.30.250 

Стрічки декоративні та пакувальні завширшки більше 5 мм, але не менше 20 мм, завтовшки більше 0,1 мм 

  

3920.20.71 

25.21.30.270 

Інші стрічки завширшки більше 5 мм, але не більше 20 мм, завтовшки понад 0,1 мм 

  

3920.20.79 

25.21.30.290 

Інші стрічки завтовшки понад 0,1 мм 

  

3920.20.90 

25.21.30.300 

Інші пластини, листи, плівки, фольга та стрічки з полімерів/ стиролу непоруваті та неармовані, шаруваті, з підкладкою чи з'єднані з іншими матеріалами аналогічним способом 

  

3920.30 

25.21.30.410 

- вінілхлориду жорсткі, непластифіковані, завтовшки не більше 1 мм 

  

3920.41.11 

25.21.30.420 

- вінілхлориду жорсткі, непластифіковані, завтовшки понад 1 мм 

  

3920.41.19 

25.21.30.430 

- вінілхлориду жорсткі, пластифіковані, завтовшки не більше 1 мм 

  

3920.41.91 

25.21.30.440 

- вінілхлориду жорсткі, пластифіковані, завтовшки понад 1 мм 

  

3920.41.99 

25.21.30.460 

- вінілхлориду гнучкі, непластифіковані, завтовшки не більше 1 мм 

  

3920.42.11 

25.21.30.470 

- вінілхлориду гнучкі, непластифіковані, завтовшки понад 1 мм 

  

3920.42.19 

25.21.30.480 

- вінілхлориду гнучкі, пластифіковані, завтовшки не більше 1 мм 

  

3920.42.91 

25.21.30.490 

- вінілхлориду гнучкі, пластифіковані, завтовшки понад 1 мм 

  

3920.42.99 

25.21.30.530 

Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки/ з поліметилметакрилату неармовані і т. ін. 

  

3920.51 

25.21.30.590 

- з інших поліакрилатів неармовані н.в.і.у. 

  

3920.59 

25.21.30.610 

- з полікарбонатів, непоруваті та неармовані, шаруваті, з підкладкою чи з'єднані з іншими матеріалами аналогічним способом 

  

3920.61 

25.21.30.620 

- з поліетилентарефталату, непоруваті та неармовані, шаруваті, з підкладкою чи з'єднані з іншими матеріалами аналогічним способом 

  

3920.62 

25.21.30.630 

- з ненасичених складних поліефірів, непоруваті та неармовані, шаруваті, з підкладкою чи з'єднані з іншими матеріалами аналогічним способом 

  

3920.63 

25.21.30.690 

- з інших складних поліефірів неармовані н.в.і.у. 

  

3920.69 

25.21.30.710 

- з регенерованої целюлози неармовані, завтовшки менше 0,75 мм без тиснення 

  

3920.71.11 

25.21.30.720 

- з регенерованої целюлози неармовані, завтовшки менше 0,75 мм з тисненням 

  

3920.71.19 

25.21.30.730 

- з регенерованої целюлози неармовані 

  

3920.71.90 

25.21.30.740 

- з вулканізованого волокна, непоруваті та неармовані, шаруваті, з підкладкою чи з'єднані з іншими матеріалами аналогічним способом 

  

3920.72 

25.21.30.760 

Кіно- чи фотопластини, плівки в рулонах з ацетилцелюлози 

  

3920.73.10 

25.21.30.770 

Інші пластини та плівки в рулонах з ацетилцелюлози 

  

3920.73 (.50 + .90) 

25.21.30.790 

Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки/ з інших похідних целюлози непоруваті та неармовані, шаруваті, з підкладкою чи з'єднані з іншими матеріалами аналогічним способом н.в.і.у. 

  

3920.79 

25.21.30.810 

- з полівінілбутиралю непоруваті та неармовані, шаруваті, з підкладкою чи з'єднані з іншими матеріалами аналогічним способом 

  

3920.91 

25.21.30.820 

- з поліамідів непоруваті та неармовані, шаруваті, з підкладкою чи з'єднані з іншими матеріалами аналогічним способом 

  

3920.92 

25.21.30.830 

- з амінополімерів непоруваті та неармовані, шаруваті, з підкладкою чи з'єднані з іншими матеріалами аналогічним способом 

  

3920.93 

25.21.30.840 

- з фенолальдегідних полімерів непоруваті та неармовані, шаруваті, з підкладкою чи з'єднані з іншими матеріалами аналогічним способом 

  

3920.94 

25.21.30.860 

- з продуктів полімеризації, реструктуризації, конденсації 

  

3920.99.1 

25.21.30.870 

- з продуктів ступінчастої полімеризації 

  

3920.99.50 

25.21.30.900 

- з інших пластмас неармовані, інші 

  

3920.99.90 

25.21.4 

Інші пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас 

363d 

  

25.21.41 

Інші пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з поруватих пластмас
Ця підкатегорія включає також:
блоки з поруватих гнучких (для сидінь, матраців і т. ін.) чи твердих пластмас 

36390.1 

3921.11 

25.21.41.200 

Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки поруваті з полімерів/ стиролу 

  

3921.11 

25.21.41.300 

- вінілхлориду 

  

3921.12 

25.21.41.500 

- поліуретанів 

  

3921.13 

25.21.41.700 

- регенерованої целюлози 

  

3921.14 

25.21.41.800 

- інших н.в.і.у. 

  

3921.19 

25.21.42 

Інші пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з непоруватих пластмас 

36390.2 

3921.90 

25.21.42.300 

Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки непоруваті/ з складних поліефірів 

  

3921.90.1 

25.21.42.400 

- з епоксидних смол 

  

3921.90.20 

25.21.42.500 

- з фенолальдегідних полімерів 

  

3921.90.30 

25.21.42.750 

Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з амінополімерів, ламінованих під високим тиском, з декоративною поверхнею 

  

3921.90.41 

25.21.42.770 

Інші пластини, листи, фото- та кіноплівки, монтажні плівки та стрічки з пластмас 

  

3921.90 (.43 + .49 + .50 + .60) 

25.21.42.800 

Інші пластини, листи, плівка, фольга та стрічки/ з непоруватих пластмас 

  

3921.90.90 

25.21.42.810 

- з полівінілхлориду чи поліетилену 

  

3921.90.90a 

25.21.42.830 

- з поліаміду чи поліетилену 

  

3921.90.90b 

25.21.42.850 

- з поліпропілену чи поліетилену 

  

3921.90.90c 

25.21.42.870 

- з поліетилену чи поліетилентерефталату 

  

3921.90.90d 

25.21.42.890 

- н.в.і.у. 

  

3921.90.90e 

25.22 

Тара з пластмас 

  

  

25.22.1 

Тара з пластмас 

364 

  

25.22.11 

Мішки та пакети з полімерів етилену 

36410.1 

3923.21 

25.22.11.000 

Мішки та пакети з полімерів етилену 

  

3923.21 

25.22.11.020 

Мішки та пакети (в т. ч. конусоподібні) не більше 120 г/м2 з полімерів етилену 

  

3923.21a 

25.22.11.030 

Мішки для сміття не більше 120 г/м2 з полімерів етилену 

  

3923.21b 

25.22.11.050 

Пакети підвищеної міцності більше 120 г/м2 з полімерів етилену 

  

3923.21c 

25.22.11.060 

Пакети з ручками з полімерів етилену 

  

3923.21d 

25.22.11.070 

Інші мішки з полімерів етилену 

  

3923.21e 

25.22.12 

Мішки та пакети з інших пластмас
Ця підкатегорія не включає:
плівки з усадкою (25.21.30) 

36410.2 

3923.29 

25.22.12.000 

Мішки та пакети з інших пластмас 

  

3923.29 

25.22.12.030 

Мішки та пакети (включно конусоподібні) не більше 120 г/м2 з інших пластмас 

  

3923.29a 

25.22.12.050 

Мішки для сміття не більше 120 г/м2 з інших пластмас 

  

3923.29b 

25.22.12.070 

Пакети підвищеної міцності понад 120 г/м2 з інших пластмас 

  

3923.29c 

25.22.12.090 

Мішки інші з інших пластмас 

  

3923.29d 

25.22.13 

Коробки, ящики, тара гратчаста та аналогічні вироби з пластмас
Ця підкатегорія включає також:
піддони, квіткові ящики з пластмас 

36490.1 

3923.10 

25.22.13.000 

Коробки, ящики, тара гратчаста та аналогічні вироби з пластмас 

  

3923.10 

25.22.14 

Бутлі, пляшки, фляги та аналогічні вироби з пластмас
Ця підкатегорія включає:
ємності з пластмас місткістю менше 300 л
• миски, чашки з пластмас 

36490.2 

3923.30 

25.22.14.500 

Бутлі обплетені, пляшки, фляги та аналогічні вироби/ з пластмас місткістю не більше 2 л 

  

3923.30.10 

25.22.14.530 

- з поліетилену місткістю не більше 2 л 

  

3923.30.10a 

25.22.14.550 

- з поліпропілену місткістю не більше 2 л 

  

3923.30.10b 

25.22.14.570 

- з полівінілхлориду місткістю не більше 2 л 

  

3923.30.10c 

25.22.14.590 

- з інших пластмас місткістю не більше 2 л 

  

3923.30.10d 

25.22.14.700 

- з пластмас місткістю понад 2 л 

  

3923.30.90 

25.22.14.730 

- з поліетилену місткістю понад 2 л 

  

3923.30.90a 

25.22.14.750 

- з поліпропілену місткістю понад 2 л 

  

3923.30.90b 

25.22.14.770 

- з полівінілхлориду місткістю понад 2 л 

  

3923.30.90c 

25.22.14.790 

- з інших пластмас місткістю понад 2 л 

  

3923.30.90d 

25.22.15 

Інша пластмасова тара
Ця підкатегорія включає:
пробки, кришки, ковпачки та інші вироби для закупорювання з пластмас (в т. ч. під тиском)
• котушки, шпулі, бобіни та аналогічні вироби з пластмас 

36490.3 

3923.40 - .90 

25.22.15.100 

Бобіни, котушки, шпулі та аналогічні вироби для фото- та кіноплівок чи магнітних стрічок, дисків, плівок і т. ін. з пластмас для носіїв аудіо- і відеозапису чи запису інших явищ 

  

3923.40.10 

25.22.15.300 

Інші бобіни, котушки, шпулі та аналогічні носії з пластмас 

  

3923.40.90 

25.22.15.500 

Кришки та ковпачки, для пляшок з пластмас 

  

3923.50.10 

25.22.15.700 

Пробки, кришки та аналогічні засоби для закривання з пластмас 

  

3923.50.90 

25.22.15.800 

Сітки-рукави екструдовані з пластмас 

  

3923.90.10 

25.22.15.900 

Вироби з пластмас інші для транспортування чи пакування товарів 

  

3923.90.90 

25.22.15.910 

Тара захисна для транспортування небезпечних вантажів 

  

3923.90.90a 

25.22.15.920 

Бочки місткістю понад 5 л, але не більше 300 л з пластмас 

  

3923.90.90b 

25.22.15.930 

Тара для перевезень місткістю понад 5 л, але не більше 300 л, інша 

  

3923.90.90c 

25.22.15.940 

Бочки місткістю понад 300 л 

  

3923.90.90d 

25.22.15.950 

Тара для перевезення/ місткістю більше 300 л інша 

  

3923.90.90e 

25.22.15.970 

- сміття та відходів 

  

3923.90.90f 

25.22.15.990 

- сміття та відходів інша 

  

3923.90.90g 

25.23 

Матеріали будівельні з пластмас 

  

  

25.23.1 

Матеріали будівельні з пластмас 

369a 

  

25.23.11 

Покриття для підлоги, стін чи стелі з пластмас у рулонах або плитках
Ця підкатегорія включає:
покриття для підлог, стін чи стелі з пластмас в рулонах чи плитках, самоклейкі чи несамоклейкі
Ця підкатегорія включає також:
плити з азбестовінілу
Ця підкатегорія не включає.
лінолеум (36.63.40) і шпалери з покриттям з пластмас (21.12.56) 

36910 

3918 

25.23.11.550 

Покриття для підлоги, стін, стелі, які складаються з основи, просоченої полівінілхлоридом 

  

3918.10.10 

25.23.11.590 

Інші покриття для підлоги, стін, стелі з полімерів вінілхлориду 

  

3918.10.90 

25.23.11.900 

Покриття для підлоги, стін чи стелі з пластмас у рулонах чи плитках, н.в.і.у. 

  

3918.90 

25.23.12 

Ванни, раковини, унітази, сидіння, кришки для унітазів, бачки зливальні та аналогічні санітарно-технічні вироби з пластмас
Ця підкатегорія включає:
ванни, мийки, раковини, ємності душові, кабіни душові, унітази, бачки зливальні та кришки і т. ін. з пластмас
Ця підкатегорія не включає:
трубки, труби, трубопроводи та фітинги для труб (25.21.21, 25.21.22)
• вироби туалетні (мильниці, вішалки для рушників і т. ін.) (25.24.23) 

36930 

3922 

25.23.12.500 

Ванни, душі та тази з пластмас 

  

3922.10 

25.23.12.700 

Сидіння та кришки для унітазів з пластмас 

  

3922.20 

25.23.12.900 

Біде, унітази та інші санітарно-технічні вироби з пластмас н.в.і.у. 

  

3922.90 

25.23.13 

Резервуари, цистерни, баки та аналогічна тара місткістю понад 300 л з пластмас
Ця підкатегорія включає:
резервуари (місткістю понад 300 л), чани, цистерни з пластмас
• плавальні басейни, басейни та ями септичні пластмасові 

36950.1 

3925.10 

25.23.13.000 

Резервуари, цистерни, баки та аналогічна тара місткістю понад 300 л з пластмас 

  

3925.10 

25.23.14 

Двері та пороги до них, вікна, рами, стулки, жалюзі, аналогічні вироби та їх частини з пластмас
Ця підкатегорія включає:
двері, пороги до них, вікна та рами, стулки, штори, аналогічні вироби та їх частини з пластмас 

36950.2 

3925.20, .30 

25.23.14.500 

Двері, віконні хрестовини та рами, дверні пороги з пластмас 

  

3925.20 

25.23.14.550 

Віконні хрестовини та рами, зовнішні підвіконня і т. ін. 

  

3925.20a 

25.23.14.570 

Двері та рами 

  

3925.20b 

25.23.14.700 

Віконниці, жалюзі, навіси і аналогічні вироби та деталі з пластмас 

  

3925.30 

25.23.15 

Інші будівельні деталі з пластмас, н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
водозливи та покрівельні елементи з пластмас
• ізолювальні плити з пластмас
• грати та сітки повністю з пластмас
• огорожі з пластмас
Ця підкатегорія не включає:
металеві грати та сітки з покриттям з пластмас (28.73.13) 

36950 

3925.90 

25.23.15.500 

Арматура будівельна та деталі кріплення, призначені для постійного встановлення, з пластмас 

  

3925.90.10 

25.23.15.530 

Облицювання стін/ зовнішнє 

  

3925.90.10a 

25.23.15.550 

- внутрішнє 

  

3925.90.10b 

25.23.15.570 

Елементи будівельні дахів, віконні хрестовини на горищі, рами до них 

  

3925.90.10c 

25.23.15.900 

Вироби з пластмас будівельного призначення інші 

  

3925.90.90 

25.23.15.950 

Деталі стінних розеток і т. ін. з пластмас 

  

3725.90.90a 

25.23.15.990 

Вироби та деталі обладнання, використовувані у будівництві, інші 

  

3925.90.90b 

25.23.2 

Конструкції збірні з пластмас 

387b 

  

25.23.20 

Конструкції збірні з пластмас
Ця підкатегорія включає:
укриття, бараки на будівельних майданчиках, пляжні кабіни і т. ін. з пластмас 

38700.2 

9406.00.90 

25.23.20.000 

Конструкції збірні з пластмас 

  

9406.00.90a 

25.24 

Інші вироби з пластмас 

  

  

25.24.1 

Одяг та його доповнення з пластмас 

282g 

  

25.24.10 

Одяг та його доповнення з пластмас
Ця підкатегорія включає:
одяг, виготовлений з листів пластмаси
• рукавички та доповнення одягу з пластмас (ремені, нагрудники і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
деталі взуття (19.30), дитячі лялькові набори, костюми, приладдя до них з пластмас (36.50.33) 

28243 

3926.20 

25.24.10.000 

Одяг та його доповнення з пластмас 

  

3726.20 

25.24.2 

Інші пластмасові вироби н.в.і.у. 

369b 

  

25.24.21 

Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки самоклейкі у рулонах чи ні, з пластмас завширшки не більше 20 см 

36920.1 

3919.10 

25.24.21.300 

Стрічки з покриттям з невулканізованого натурального чи синтетичного каучуку в рулонах завширшки не більше 20 см 

  

3919.10 (.11 + .13 + .15 + .19) 

25.24.21.550 

Стрічки з поліефірів в рулонах завширшки не більше 20 см 

  

3919.10.31 

25.24.21.590 

Стрічки з інших продуктів реструктуризації в рулонах завширшки не більше 20 см 

  

3919.10 (.35 + .39) 

25.24.21.750 

Стрічки з полімерів вінілхлориду в рулонах завширшки не більше 20 см 

  

3919.10.61 

25.24.21.790 

Стрічки з інших продуктів ступінчастої полімеризації в рулонах завширшки не більше 20 см 

  

3919.10.69 

25.24.21.900 

Стрічки з інших пластмас в рулонах завширшки не більше 20 см 

  

3919.10.90 

25.24.22 

Інші пластини, листи, плівка, фольга, стрічки самоклейкі у рулонах чи ні з пластмас завширшки не більше 20 см н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
пластик самоклейкий всіх типів
Ця підкатегорія не включає:
покриття клейкі для підлог, стін з пластмас (25.23.11) 

36920.2 

3919.90 

25.24.22.300 

Пластини, листи, плівки, фольга, стрічки/ з додатковим обробленням, окрім оброблення поверхні, неквадратні та непрямокутні 

  

3919.90.10 

25.24.22.550 

- з полікарбонатів, алкідних полімерів, поліалілацетатів чи інших складних поліефірів 

  

3917.90.31 

25.24.22.590 

- з інших продуктів полімеризації 

  

3919.90 (.35 + .39) 

25.24.22.700 

- з інших продуктів ступінчастої полімеризації 

  

3919.90 (.61 + .69) 

25.24.22.900 

- з інших пластмас 

  

3917.90.90 

25.24.23 

Посуд столовий, посуд кухонний, вироби домашнього вжитку та вироби туалетні з пластмас
Ця підкатегорія включає:
посуд та столові набори з пластмас
• морозивниці та термоси з пластмас
• відра, лійки, ящики для харчових продуктів з пластмас
• скатертини, серветки, занавіски для душу, чохли з пластмас
• щітки формовані з пластмас
• туалетні вироби та предмети особистої гігієни з пластмас
• пристосування для ванних кімнат, дверні ручки, карнизи і т. ін. з пластмас
Ця підкатегорія не включає:
меблі (сидіння, столи, туалетні шафи і т. ін.) з пластмас (36.1)
• миски та чашки з пластмас (25.22.14) 

36940 

3924 

25.24.23.200 

Посуд кухонний та столовий з пластмас 

  

3924.10 

25.24.23.230 

Скатертини 

  

3924.10a 

25.24.23.250 

Посуд побутовий для харчових продуктів 

  

3924.10b 

25.24.23.290 

Інший посуд столовий та кухонний з пластмас 

  

3924.10c 

25.24.23.300 

Мочалки з регенерованої целюлози 

  

3924.90.11 

25.24.23.500 

Інші вироби господарські та туалетні з регенерованої целюлози 

  

3924.90.19 

25.24.23.700 

Інші вироби господарські та туалетні з пластмас н.в.і.у. 

  

3924.90.90 

25.24.23.750 

Інші вироби туалетні та гігієнічні 

  

3924.90.90a 

25.24.23.790 

Інші побутові вироби 

  

3924.90.90b 

25.24.24 

Деталі освітлювального обладнання, люстр, фар, покажчиків, табло з пластмас н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
частини освітлювальних приладів, вивісок, світлових табло і т. ін. з пластмас 

36960 

9405.92 

25.24.24.000 

Деталі освітлювального обладнання, люстр, фар, покажчиків, табло з пластмас н.в.і.у. 

  

9405.92 

25.24.25 

Шоломи, каски захисні та інші головні убори з пластмас
Ця підкатегорія включає:
захисні головні убори з пластмас
• капелюхи, головні убори (купальні шапочки і т. ін.) з пластмас 

36970 

6506.10, .91 

25.24.25.500 

Головні убори захисні 

  

6506.10 

25.24.25.900 

Капелюхи та інші головні убори з пластмас н.в.і.у. 

  

6506.91 

25.24.26 

Арматура ізоляційна електрична з пластмас 

36980 

8547.20 

25.24.26.000 

Арматура ізоляційна електрична з пластмас 

  

8547.20 

25.24.27 

Приладдя канцелярське чи шкільне з пластмас
Ця підкатегорія включає також:
письмові та креслярські приладдя з пластмас
Ця підкатегорія не включає:
кулькові ручки, олівці та їх частини з пластмас (36.63.2) 

36990.1 

3926.10 

25.24.27.000 

Приладдя канцелярське чи шкільне з пластмас 

  

3926.10 

25.24.27.050 

Приладдя письмове чи креслярське з пластмас 

  

3926.10a 

25.24.27.070 

Кільцеві зшивачі документів, папки-конверти, папки-швидкозшивачі з пластмас 

  

3926.10b 

25.24.27.090 

Приладдя канцелярське чи шкільне з пластмас інше 

  

3926.10c 

25.24.28 

Деталі з'єднувальні та фурнітура для меблів, транспортних засобів, декоративні та аналогічні вироби з пластмас
Ця підкатегорія включає:
статуетки та вироби для оздоблювання з пластмас
• приладдя для меблів, кузовів чи аналогічного призначення з пластмас
• форми для льоду, ручки інструментів, низ меблевих ніжок і т. ін. з пластмас 

36990.2 

3926.30 - .90 

25.24.28.200 

Деталі з'єднувальні та допоміжні елементи для меблів, кузовів і т. ін. з пластмас 

  

3926.30 

25.24.28.250 

Деталі з'єднувальні та допоміжні елементи для меблів з пластмас 

  

3926.30a 

25.24.28.290 

Інші з'єднувальні та допоміжні деталі та елементи з пластмас 

  

3926.30b 

25.24.28.300 

Статуетки та інші оздоблювальні вироби з пластмас 

  

3926.40 

25.24.28.400 

Вкладиші дірчасті та аналогічні вироби для фільтрування води на вході у каналізаційні стоки з пластмас 

  

3926.90.50 

25.24.28.500 

Інші вироби, виготовлені з листів пластмаси 

  

3926.90.91 

25.24.28.700 

Вироби з інших пластмас 

  

3926.90.99 

25.24.28.730 

Матраци водяні з пластмас 

  

3926.90.99a 

25.24.28.790 

Інші вироби з інших пластмас 

  

3926.90.99b 

25.24.9 

Послуги з виготовлення деталей з пластмас 

884g 

  

25.24.90 

Послуги з виготовлення деталей з пластмас
Ця підкатегорія включає:
виготовлення різноманітних технічних деталей з пластмас за договором підряду згідно з процесами виробництва пластмас за рахунок замовника та за його технічними умовами, ці технічні деталі можуть містити елементи зміцнення зі скловолокна, вуглецевих волокон і т. ін.
• виготовлення деталей, виливаних чи термосформованих з термопластичних чи термореактивних матеріалів
• виготовлення деталей з поруватих пластмас, шаруватих чи зміцнених текстильною ниткою
• виготовлення деталей з пластмас для котлів каландрованих, екструдованих і т. ін.
• покриття з пластмас з вакуумною металізацією котлованів, басейнів і т. ін.(на замовлення)
Ця підкатегорія включає також:
обрізування, нарізування різі, нанесення покриттів чи оброблення поверхонь виробів з пластмас
Ця підкатегорія не включає:
покриття пластмасою металевих поверхонь (28.51.12)
• пластифікування особистих документів (52.74.13) 

88460 

84, 85, 8607, 8608, 8708, 8709.90, 8710.00, 8714, 8716.90, 8803, 90 

25.24.90.100 

Деталі/ для механічних машин, турбін, газо- та парогенераторів, котлів, двигунів внутрішнього згоряння, турбореактивних, турбогвинтових силових установок, насосів з пластмас 

  

84# 

25.24.90.310 

- для електромеханічних ручних інструментів і побутових машин, електричних водонагрівачів, кип'ятильників, обігрівачів, сушарок, прасок і т. ін. з пластмас 

  

8508.90 + 8509.90 + 8516.90 

25.24.90.330 

- для електропрогравачів, касетних дек, обладнання для запису та відтворення звуку та зображення на магнітну плівку з пластмас 

  

8522.90 

25.24.90.350 

- для апаратури (передавальної та приймальної) радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку, радіомовлення, телебачення, радіолокаційної, радіонавігаційної, дистанційного управління з пластмас 

  

8529.90 

25.24.90.370 

- та вироби для апаратури електричної для вмикання, переривання, захисту, вимикання струму (вимикачів, переривачів, запобіжників і т. ін.), панелей, пультів, консолей, інтегральних схем і мікрозборок і т. ін. з пластмас 

  

8538.90 + 8542.90 

25.24.90.390 

- для інших електричних приладів, апаратів, двигунів і генераторів електричних, електрогенераторного устаткування, трансформаторів, електромагнітів і муфт, первинних елементів і батарей, електричних акумуляторів, електробритв і машинок з пластмас 

  

85# 

25.24.90.530 

- та вироби залізничних чи трамвайних локомотивів, кріпильної арматури колії з пластмас 

  

8607 + 8608 

25.24.90.550 

- та допоміжні пристрої для наземних транспортних засобів (крім залізничного рухомого складу і трамваїв) з пластмас 

  

8716.90 + 8708 + 8709.90 + 8710.00 + 8714 

25.24.90.570 

- для повітряного транспорту, літальних та космічних апаратів з пластмас 

  

8803 

25.24.90.700 

- для приладів та апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних, вимірювальних, контрольних, прецизійних, записів програмного забезпечення комп'ютерів медичних і хірургічних з пластмас  

  

90#

  

DI. Вироби мінеральні неметалеві інші

  

  

26 

Вироби мінеральні неметалеві інші 

  

  

26.1 

Скло та вироби зі скла 

  

  

26.11 

Скло листове 

  

  

26.11.1 

Скло листове 

371a 

  

26.11.11 

Скло виливане, прокатане, видувне чи тягнуте, у листах, не оброблене іншим способом
Ця підкатегорія включає:
скло виливане, прокатане, видувне чи тягнуте, у листах, профільоване чи непрофільоване, незагартоване, армоване чи неармоване, прозоре чи непрозоре, матове, рівномірно забарвлене (тоноване) чи з абсорбувальним або відбивним шаром, необроблене
• скло віконне та скло для садівництва (оранжерейне листове скло) 

  

7003, 7004 

26.11.11.130 

Листи оптичного скла забарвленого, непрозорого, виливаного чи тягнутого, неармовані 

  

7003 (.11.10 + .19.10) 

26.11.11.150 

Листи іншого скла забарвленого, непрозорого, виливаного чи тягнутого, неармовані 

  

7003 (.11.90 + .19.90) 

26.11.11.300 

Листи скла виливаного чи тягнутого, армовані 

  

7003.20 

26.11.11.500 

Скло профільоване виливане чи тягнуте 

  

7003.30 

26.11.11.750 

Скло оптичне тягнуте чи видувне, рівномірно забарвлене, матове 

  

70041 (.10.10 + .90.10) 

26.11.11.790 

Скло тягнуте чи видувне для садівництва, скло "антик" та інше скло 

  

7004.10 (.30 + .50 + .90) + 7004.90 (.50 + .70 + .91 + .93 + .95 + .99) 

26.11.12 

Скло дзеркальне та скло з матовою або полірованою поверхнею, в листах, не оброблене іншим способом
Ця підкатегорія включає:
скло дзеркальне, флоат-скло, скло шліфоване чи поліроване у листах незагартоване необроблене
Ця підкатегорія включає також:
скло армоване, кольорове чи плаковане 

37113 

7005 

26.11.12.110 

Листи неармовані флоат-, матового чи полірованого скла відбивного/ для садівництва 

  

7005.10.10 

26.11.12.130 

- завтовшки не більше 2,5 мм 

  

7005.10.31 

26.11.12.150 

- завтовшки більше 2,5 мм, але не більше 3,5 мм 

  

7005.10.33 

26.11.12.170 

- завтовшки більше 3,5 мм 

  

7005.10 (.35 + .91 + .93 + .95) 

26.11.12.300 

Листи неармовані флоат-, матового чи полірованого скла/ забарвлені інші 

  

7005.21 

26.11.12.500 

- інші н.в.і.у. 

  

7005.29 

26.11.12.700 

Листи армовані флоат-, матового чи полірованого скла 

  

7005.30 

26.12 

Скло листове формоване чи оброблене 

  

  

26.12.1 

Скло листове формоване чи оброблене 

371b 

  

26.12.11 

Скло листове гнуте з обробленим краєм, грановане, гравіроване, свердлене, глянцеве чи оброблене іншим способом, але не комбіноване з іншими матеріалами, необлямоване
Ця підкатегорія включає:
скло гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, шліфоване, матове, травлене, глянцеве, декороване і т. ін.
• оброблення плоского скла (гранування, гравірування, піскоструйне оброблення і т. ін.) 

37114 

7006 

26.12.11.500 

Скло оптичне виливане чи прокатане, тягнуте чи видувне, армоване чи неармоване, в листах чи профільоване, з нанесеним абсорбувальним чи відбивним шаром, гнуте, з обробленим краєм, грановане, гравіроване, свердлене, глянцеве чи оброблене іншим способом н.в.і.у. 

  

7006.00.10 

26.12.11.900 

Скло інше виливане чи прокатане, тягнуте чи видувне, армоване чи неармоване, в листах чи профільоване, з нанесеним абсорбувальним чи відбивним шаром, гнуте, з обробленим краєм, грановане, гравіроване, свердлене, глянцеве чи оброблене іншим способом н.в.і.у. 

  

7006.00.90 

26.12.12 

Скло безосколкове
Ця підкатегорія включає:
скло загартоване та скло багатошарове для вітрового скла та вікон автомобілів, ілюмінаторів кораблів, захисних окулярів робітників і водіїв транспортних засобів, куленепробивне скло
Ця підкатегорія не включає:
ізолятори скляні багатошарові (26.12.13) 

37115 

7007 

26.12.12.150 

Скло зміцнене (загартоване) безпечне/, використовуване в автотранспортних засобах 

  

7007.11.10 

26.12.12.190 

- використовуване в інших транспортних засобах, літаках, суднах, космічних літальних апаратах 

  

7007.11.90 

26.12.12.300 

- н.в.і.у. 

  

7007.19 

26.12.12.530 

Скло багатошарове безпечне/, використовуване в інших транспортних засобах, літаках, суднах, космічних літальних апаратах 

  

7007.21 (.10 + .99) 

26.12.12.550 

- використовуване в автотранспортних засобах 

  

7007.21.91 

26.12.12.700 

- н.в.і.у. 

  

7007.29 

26.12.13 

Дзеркала скляні, ізолятори скляні багатошарові
Ця підкатегорія включає:
дзеркала скляні (в т. ч. заднього виду)
• ізолятори скляні багатошарові
Ця підкатегорія не включає:
віконне скло, скло для дверей встановлені (20.30.11, 25.23.14, 28.12.10) 

37116 

7008, 7009 

26.12.13.300 

Склопакети багатолистові ізоляційні 

  

7008.00 

26.12.13.500 

Дзеркала скляні заднього виду для транспортних засобів 

  

7009.10 

26.12.13.900 

Дзеркала скляні облямовані чи необлямовані інші 

  

7009.9 

26.13 

Скло порожнисте 

  

  

26.13.1 

Скло порожнисте 

371c 

  

26.13.11 

Пляшки, миски, контейнери для рідин та інші ємності зі скла (крім ампул), пробки, кришки та інші закупорювальні засоби зі скла
Ця підкатегорія включає:
пляшки будь-якої ємності, флакони та бутлі скляні
• технічні чашки, банки, фляги та іншу скляну тару
• скляні пробки та кришки
• скляну тару ручного виготовлення 

37191 

7010.90 

26.13.11.100 

Банки для консервування (які стерилізуються) та кришки скляні 

  

7010.90 (.10 + .99) 

26.13.11.200 

Тара для транспортування, пакування продукції, виготовлена з скляного тюбінга, завтовшки не більше 1 мм 

  

7010.90.21 

26.13.11.300 

Інша тара для транспортування, пакування продукції номінальною місткістю не менше 2,5 л 

  

7010.90.31 

26.13.11.530 

Тара для напоїв та харчових продуктів/ з незабарвленого скла 

  

7010.90 (.41 + .43 + .45) 

26.13.11.550 

- з забарвленого скла 

  

7010.90 (.51 + .53 + .55) 

26.13.11.570 

- місткістю не більше 0,15 л 

  

7010.90 (.47 + .57) 

26.13.11.590 

- інша 

  

7010.90 (.61 + .67) 

26.13.11.700 

Тара для транспортування чи пакування/ фармацевтичної продукції 

  

7010.90 (.71 + .77) 

26.13.11.900 

- іншої продукції 

  

7010.90 (.81 + .87) 

26.13.12 

Ємності для пиття (крім виготовлених зі склокераміки)
Ця підкатегорія включає:
порожнисті вироби із звичайного скла (натрійовосилікатного, боросилікатного) чи з кришталю, одержані пресуванням чи видуванням в горнах, машинного чи ручного виготовлення, оброблені, грановані чи гравіровані
• оброблення порожнистого скла
(гранування, гравірування, піскоструйне оброблення і т. ін.) 

37193.1 

7013.2 

26.13.12.150 

Склянки для пиття із свинцевого кришталю ручного виготовлення/, грановані чи декоровані іншим способом 

  

7013.21.11 

26.13.12.190 

- інші 

  

7013.21.19 

26.13.12.350 

Склянки для пиття із свинцевого кришталю машинного виготовлення/, грановані чи декоровані іншим способом 

  

7013.21.91 

26.13.12.390 

- інші 

  

7013.21.99 

26.13.12.530 

Склянки для пиття ручного виготовлення 

  

7013.29 (.51 + .59) 

26.13.12.550 

Склянки для пиття зі зміцненого скла машинного виготовлення 

  

7013.29 (.10 + .91 + .99) 

26.13.13 

Посуд столовий чи кухонний скляний для туалетних кімнат, контор і вбрання приміщень
Ця підкатегорія включає:
посуд столовий чи кухонний (тарілки, салатниці, соусниці, блюда, дитячі пляшечки і т. ін.) зі скла чи склокераміки
• приладдя туалетні зі скла
• вироби скляні для домашнього вбрання (вази, статуетки, акваріуми, фігури тварин і т. ін.)
• приладдя канцелярські зі скла
Ця підкатегорія не включає:
предмети декоративні зі скляних ниток чи намиста (26.15.26)
• вироби скляні освітлювальні (26.15.24) 

37193.2 

7013.10, .3 - .9 

26.13.13.100 

Посуд столовий чи кухонний скляний із свинцевого кришталю/ ручного виготовлення інший 

  

7013 (.31.10 + .91.10) 

26.13.13.300 

- машинного виготовлення інший 

  

7013 (.31.90 + .91.90) 

26.13.13.500 

Посуд столовий чи кухонний скляний з кракельованого скла з коефіцієнтом лінійного температурного розширення не більше 5 х 10-6 1/град. Кельвіна 

  

7013.32 

26.13.13.600 

Вироби столові та кухонні зі склокераміки 

  

7013.10 

26.13.13.700 

Посуд столовий чи кухонний скляний/ зміцнений машинного виготовлення 

  

7013 (.39.10 + .39.99 + .99.90) 

2613.13.800 

- ручного виготовлення 

  

7013 (.39.91 +.99.10) 

26.13.14 

Колби для посудин Дюара чи для інших вакуумних посудин 

37199.1 

7012 

26.13.14.000 

Колби для посудин Дюара чи для інших вакуумних посудин 

  

7012.00 

26.14 

Скловолокно 

  

  

26.14.1 

Скловолокно 

371d 

  

26.14.11 

Стрічки волоконні, рівниця, пряжа та штапельоване скловолокно
Ця підкатегорія включає:
стрічки, рівницю, пряжу, рублені нитки та штапельоване волокно зі скловолокон у натуральному вигляді для використання в текстильному виробництві для зміцнення матеріалів і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
тканини зі скловолокна (17.20.40)
• провідники та кабелі оптичні (31.30.15) 

37121 

7019.10 

26.14.11.100 

Нитки зі скловолокна (довжиною від 3 мм до 50 мм) 

  

7019.10.10 

26.14.11.300 

Рівниця зі скловолокна 

  

7019.10.51 

26.14.11.500 

Інші вироби з скловолокна 

  

7019.10.59 

26.14.11.700 

Інші вироби зі штапельованого скловолокна 

  

7019.10.99 

26.14.12 

Тканини (вуалі) тонкі, полотна, мати, матраци, картон та інші вироби зі скловолокна
Ця підкатегорія включає:
скловолокна у вигляді тонких тканин (вуалей), полотен, матів, панелей, полотен у масі чи в кипах для електро-, тепло- і звукоізоляції, армування і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
вовну мінеральну (менше 60 % кремнезему) (26.82.16) 

37129 

7019.3 - .90 

26.14.12.100 

Мати зі скловолокна (включно зі скловати) 

  

7019.31 

26.14.12.300 

Листи тонкі (тонкі прозорі тканини) зі скловолокна (включно зі скловати) 

  

7019.32 

26.14.12.500 

Матеріали неткані рулонні, повсть, матраци та плити зі скловолокна 

  

7019.39 

26.14.12.930 

Інші вироби зі скловолокна, з нетекстильних волокон, об'ємної пряжі, флока 

  

7019.90 (.10 + .99) 

26.14.12.950 

Підкладки, кожухи для ізоляції труб чи трубопроводів 

  

7019.90.30 

26.14.12.990 

Інші вироби зі скловолокна, з текстильних волокон 

  

7019.90.91 

26.15 

Скло інше оброблене, включно скляний технічний посуд 

  

  

26.15.1 

Скло інше напівоброблене 

371e 

  

26.15.11 

Відходи і скрап скляні та інше скло у масі необроблене
Ця підкатегорія включає:
скляні труби та прутки різного діаметру
• скляні кулі для виробництва скляного волокна
• скляний скрап та відходи скла всіх видів
Ця підкатегорія не включає:
скляний лабораторний посуд мірний градуйований (26.15.23)
• вироби з розплавленого кремнезему (26.15.26)
• іграшки (кулі) (36.50.33) 

37111 

7001, 7002 

26.15.11.100 

Скрап та інші відходи скла у масі 

  

7001.00 

26.15.11.300 

Скло необроблене у вигляді куль, прутків 

  

7002 (.10 + .20) 

26.15.11.500 

Скло необроблене у вигляді трубок 

  

7002.3 

26.15.12 

Блоки для брукування, цегла, плитка та інші вироби з пресованого чи формованого скла
Ця підкатегорія включає:
скляні блоки для брукування, плити, плитки і т. ін. для будівництва
• скло для вітражів, ліхтарів та аналогічне скло
• скляні лампи та трубки (оболонки) для освітлення 

37117 

7016.90 

26.15.12.000 

Блоки для брукування, цегла, плитка та інші вироби з пресованого чи формованого скла 

  

7016.90 

26.15.2 

Інше технічне скло 

371f 

  

26.15.21 

Колби відкриті та їх частини для електричних ламп, електронно-променевих трубок і т. ін. зі скла
Ця підкатегорія включає:
скляні конуси, екрани, оболонки для ламп, електронно-променевих трубок (для телебачення, обчислювальної техніки і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
лампи та екрани готові (32.10.41) 

37192 

7011 

26.15.21.000 

Колби відкриті та їх частини для електричних ламп, електронно-променевих трубок і т. ін. зі скла 

  

7011 

26.15.22 

Скло для годинників чи окулярів не оброблене оптично, заготовки для виготовлення такого скла
Ця підкатегорія включає:
скляні заготовки для коригувальних окулярів і різноманітні лінзи, не оброблені оптично
• некоригувальне скло для годинників та аналогічного призначення 

37194 

7015 

26.15.22.000 

Скло для годинників чи окулярів не оброблене оптично, заготовки для виготовлення такого скла 

  

7015 

26.15.23 

Посуд лабораторний, гігієнічний чи фармацевтичний скляний, ампули зі скла
Ця підкатегорія включає:
ємності та обладнання для лабораторій (кристалізатори, пробірки, градуйовані колби, дистиляційні колонки, змійовики, запірні крани і т. ін.) зі звичайного чи спеціального скла
• ампули для сироваток і медикаментів
Ця підкатегорія включає також:
гаряче оброблення скла (монтаж лабораторних апаратів і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
скляні шприци (33.10.15) та оптичне скло (26.15.22) 

37195 

7010.10, 7017 

26.15.23.300 

Посуд лабораторний, гігієнічний чи фармацевтичний скляний. градуйований чи неградуйований 

  

7017 

26.15.23.500 

Ампули скляні для пакування 

  

7010.10 

26.15.24 

Частини скляні для ламп та освітлювальної арматури, світлових табло, табличок з іменами і т. ін.
Ця підкатегорія включає:
скляні частини освітлювальних приладів, вивісок і т. ін.
• сфери, вироби у формі раковин, тюльпанів, деталі люстр та освітлювальних приладів і т. ін. 

37196 

9405.91 

26.15.24.000 

Частини скляні для ламп та освітлювальної арматури, світлових табло, табличок з іменами і т. ін. 

  

9405.91 

26.15.25 

Ізолятори електричні скляні 

371197 

8546.10 

26.15.25.000 

Ізолятори електричні скляні 

  

8546.10 

26.15.26 

Вироби зі скла н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
скляні вироби для встановлення на відбивних дорожніх знаках (наприклад, на панелях, пластинах, стовпах) чи рефлектори на велосипедах, автомобілях і т. ін.
• елементи оптики з скла, не оброблені оптично (лінзи, світлорозсіювачі і т. ін. для автомобільних фар, вогнів на стоянках, покажчиків напряму, габаритних вогнів)
• скляні кубики, шматочки та інші вироби для мозаїки та декоративних панно
• скляні намисто, мікросфери та предмети орнаменту зі скляних ниток
• інші вироби зі скла, ковпаки для захисту рослин, поплавці для рибальства, ілюмінатори для пральних машин і т. ін.
• вироби промислового використання з кварцу чи плавленого кремнезему (баки, чани, циліндри, труби, жолоби, кювети і т. ін.) 

37199.2 

7014, 7016.10, 7018, 7020 

26.15.26.300 

Вироби скляні для сигналізації та елементи оптики зі скла не оброблені оптично 

  

7014.00 

26.15.26.500 

Кубики скляні та інші дрібні вироби зі скла декоративного призначення 

  

7016.10 

26.15.26.700 

Вироби дрібні зі скла (включно намиста, штучні перли, камені і т. ін.) 

  

7018 

26.15.26.900 

Вироби з скла інші н.в.і.у. 

  

7020.00 

26.2 

Вироби керамічні 

  

  

26.21 

Вироби керамічні господарсько-побутові та декоративні 

  

  

26.21.1 

Вироби керамічні господарсько-побутові та декоративні 

372a 

  

26.21.11 

Посуд столовий, посуд кухонний, інші господарсько-побутові та туалетні вироби з фарфору чи фаянсу
Ця підкатегорія включає:
господарський фарфоровий посуд (сервізи столові, чайні, кавові і т. ін.)
• фарфоровий посуд для комунально-побутового використання
• приладдя для кухонь чи туалетних кімнат 

37221.1 

6911 

26.21.11.300 

Посуд столовий та кухонний з фарфору чи фаянсу/ 

  

6911.10 

26.21.11.330 

- одноколірний 

  

6911.10a 

26.21.11.350 

- декорований 

  

8911.10b 

26.21.11.500 

Вироби побутові чи туалетні з фарфору чи фаянсу н.в.і.у. 

  

8911.90 

26.21.12 

Посуд столовий, посуд кухонний, інші господарсько-побутові та туалетні вироби (крім з фарфору чи фаянсу)
Ця підкатегорія включає:
посуд господарський з пісковика, глини (сервізи столові, чайні, кавові і т. ін.) та різноманітні приладдя з цих матеріалів для кухні (каструлі, тарілки, глечики, чашки і т. ін.) чи туалетної кімнати (попільнички, ванночки, нічні горщики і т. ін.)
• посуд комунально-побутового призначення 

37221.2 

6912 

26.21.12.100 

Посуд столовий керамічний та інші побутові вироби/ зі звичайної кераміки 

  

6912.00.10 

26.21.12.300 

- з кам'яної маси 

  

6912.00.30 

26.21.12.330 

- з кам'яної маси непофарбовані 

  

6912.00.30a 

26.21.12.350 

- з кам'яної маси декоровані 

  

6912.00.30b 

26.21.12.500 

- з тонкої кераміки 

  

6912.00.50 

26.21.12.530 

- з тонкої кераміки непофарбовані 

  

6912.00.50a 

26.21.12.550 

- з тонкої кераміки декоровані 

  

6912.00.50b 

26.21.12.900 

Посуд столовий та побутові вироби керамічні інші 

  

6912.00.90 

26.21.13 

Статуетки та інші декоративні керамічні вироби
Ця підкатегорія включає:
керамічні статуетки, бюсти, барельєфи та інші декоративні предмети
• керамічні розп'яття та інші культові прикраси
• керамічні могильні прикраси
• керамічні столові набори та речі домашнього вжитку для оздоблення
Ця підкатегорія не включає:
керамічну біжутерію (36.61.10) 

37222 

6913 

26.21.13.300 

Статуетки та інші оздоблювальні речі/ з фарфору чи фаянсу 

  

6913.10 

26.21.13.330 

- з фарфору чи фаянсу непофарбовані 

  

6913.10a 

26.21.13.350 

- з фарфору чи фаянсу декоровані 

  

6913.10b 

26.21.13.500 

- керамічні н.в.і.у. 

  

6913.90 

26.22 

Вироби санітарно-технічні керамічні 

  

  

26.22.1 

Вироби санітарно-технічні керамічні 

372b 

  

26.22.10 

Вироби санітарно-технічні керамічні
Ця підкатегорія включає:
керамічні мийки, раковини, ванни, туалетні бачки та унітази і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
різноманітні керамічні вироби для кухні та ванної кімнати (26.21.11, 26.21.12) 

37210 

6910 

26.22.10.300 

Раковини, консолі раковин, мийки, ванни, біде, унітази, зливальні бачки, пісуари та подібні санітарно-технічні вироби/ з фарфору чи фаянсу 

  

6910.10 

26.22.10.500 

- керамічні інші н.в.і.у. 

  

6910.90 

26.23 

Ізолятори керамічні та ізолювальна арматура 

  

  

26.23.1 

Ізолятори керамічні та ізолювальна арматура 

372c 

  

26.23.10 

Ізолятори керамічні та ізолювальна арматура 

37292 

8546.20, 8547.10 

26.23.10.330 

Ізолятори електричні керамічні/ без металевих деталей 

  

8546.20.10 

26.23.10.350 

- з металевими деталями для ліній електропередач 

  

8546.20.91 

26.23.10.390 

- з металевими деталями інша 

  

8546.20.99 

26.23.10.530 

Арматура ізоляційна для електричних машин, приладдя та обладнання/, яка містить оксиди металів не менше 80 % 

  

8547.10.10 

2623.10.550 

- з кераміки інша 

  

8547.10.90 

26.24 

Посуд і вироби технічного призначення з кераміки інші 

  

  

2624.1 

Посуд і вироби лабораторного, хімічного чи іншого технічного призначення з кераміки 

372d 

  

25.24.11 

Посуд і вироби лабораторного, хімічного чи іншого технічного призначення з фарфору чи фаянсу
Ця підкатегорія включає:
посуд і вироби з фарфору чи фаянсу лабораторного, хімічного чи іншого технічного призначення (наприклад, дифузійні бар'єри)  

37291.1 

6909.11 

2624.11.000 

Посуд і вироби лабораторного, хімічного чи іншого технічного призначення з фарфору чи фаянсу 

  

6909.11 

26.24.12 

Посуд і вироби лабораторного, хімічного чи іншого технічного призначення з кераміки інші
Ця підкатегорія включає:
інші керамічні посуд і вироби лабораторного, хімічного чи іншого технічного призначення, включно насоси, клапани і т. ін. 

37291.2 

6909.19 

26.24.12.000 

Посуд і вироби лабораторного, хімічного чи іншого технічного призначення з кераміки інші 

  

6909.19 

26.24.12.010 

Вироби керамічні хімічного призначення інші з кераміки,/ що містить оксиди металів 

  

6909.19a 

26.24.12.020 

- , що не містить оксидів металів 

  

6909.19b 

26.24.12.030 

Вироби керамічні магнітного призначення інші 

  

6909.19c 

26.24.12.040 

Вироби керамічні оптичного призначення інші 

  

6909.19d 

26.24.12.050 

Вироби керамічні механічного призначення/ для різання інші 

  

6909.19e 

26.24.12.060 

- стійкі до зношування інші 

  

6909.19f 

26.24.12.070 

- теплостійкі інші 

  

6909.19g 

26.24.12.090 

- інші 

  

6909.19h 

26.25 

Вироби керамічні н.в.і.у. 

  

  

26.25.1 

Вироби керамічні н.в.і.у. 

372e 

  

26.25.11 

Вироби керамічні для використання у сільському господарстві та для транспортування чи пакування товарів
Ця підкатегорія включає:
баки, корита і т. ін. 

37291.3 

6909.90 

26.25.11.000 

Вироби керамічні для використання у сільському господарстві та для транспортування чи пакування товарів 

  

6909.90 

26.25.12 

Вироби керамічні неконструкційні інші н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
керамічні горщики, миски, чашки і т. ін. для харчових продуктів для використання у фармацевтиці чи парфумерії 

37299 

6914 

26.25.12.300 

Вироби керамічні н.в.і.у. 

  

6914.10 

26.25.12.550 

Вироби із звичайної кераміки н.в.і.у. 

  

6914.90.10 

26.25.12.590 

Вироби з іншої кераміки н.в.і.у. 

  

6914.90.90 

26.26 

Вироби керамічні вогнетривкі 

  

  

26.26.1 

Вироби керамічні вогнетривкі 

373a 

  

26.26.11 

Цегла, блоки, плитка та інші вироби з кремнеземистої кам'яної муки чи з інших кремнеземистих порід
Ця підкатегорія включає:
цеглу, плити та аналогічні вироби з мінеральної кремнеземистої кам'яної муки (діатоміт, кізельгур, триполіт) чи з інших кремнеземистих порід 

37310 

6901 

26.26.11.000 

Цегла, блоки, плитка та інші вироби з кремнеземистої кам'яної муки чи з інших кремнеземистих порід 

  

6901.00 

26.26.12 

Цегла, блоки, плитка та аналогічні керамічні вогнетривкі будівельні вироби
Ця підкатегорія включає:
керамічні вогнетривкі будівельні вироби (цегла, плитки і т. ін.) чи вироби для покриття вогнетривкою керамікою (на основі магнезії, доломіту, хроміту, оксиду алюмінію і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
вироби на основі мінерального кремнезему (26.26.11) 

37320 

6902 

26.26.12.100 

Цегла, блоки, плитки керамічні вогнетривкі та аналогічні керамічні вогнетривкі будівельні вироби, що містять за масою більше 50 % магнезиту (MgO), карбіду (CaO), хроміту (Cr2O3

  

6902.10 

26.26.12.330 

- більше 50 % глинозему (Al2O3) чи кремнезему (SiO2), чи їх суміші (кремнезему (SiO2) 93 % і більше) 

  

6902.20.10 

26.26.12.350 

- більше 50 % глинозему (Al2O3) чи кремнезему (SiO2) чи їх суміші (глинозему (Al2O3) більше 7 %, але менше 45 %) 

  

6902.20.91 

26.26.12.370 

- більше 50 % глинозему (Al2O3) чи кремнезему (SiO2), чи їх суміші, інші 

  

6902.20.99 

26.26.12.900 

Цегла, блоки, плитки і т. ін. керамічні вогнетривкі н.в.і.у.  

  

6902.90  

26.26.13 

Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
цементи, обмазки, бетони і т. ін. вогнетривкі в порошку чи готові до використання 

37330 

3816 

26.26.13.000 

Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші н.в.і.у. 

  

3816.00 

26.26.14 

Інші керамічні вогнетривкі вироби невипалені
Ця підкатегорія включає:
різноманітні вироби з вогнетривкої кераміки для технічного використання (реторти, тигелі, муфелі, оболонки, філь'єри і т. ін.)
• різноманітні керамічні вироби, одержані електроплавленням
• керамічні вогнетривкі волокна та різноманітні деталі на основі магнезиту, магнезії, доломіту чи хроміту 

37340 

6815.91, 6903 

26.26.14.100 

Вироби, які містять магнезит, доломіт чи хроміт 

  

6815.91 

26.26.14.300 

Вироби керамічні вогнетривкі н.в.і.у., що містять за масою/ більше 25 % графіту чи інших форм вуглецю 

  

6903 (.10.00 + .90.10) 

26.26.14.550 

- більше 50 % глинозему (Al2O3) чи кремнезему (SiO2) чи їх суміш (глинозему (Al2O3) менше 45 %) 

  

6903.20.10 

26.26.14.590 

- більше 50 % глинозему (Al2O3) чи кремнезему (SiO2) чи їх суміш (глинозему (Al2O3) 45 % і більше) 

  

6903.20.90 

26.26.14.900 

Вироби керамічні вогнетривкі н.в.і.у. 

  

6903.90 (.20 + .80) 

26.3 

Черепиця та плитка керамічні 

  

  

26.30 

Черепиця та плитка керамічні 

  

  

26.30.1 

Плити та плитка керамічні 

373b 

  

26.30.10 

Плити та плитка керамічні
Ця підкатегорія включає:
• керамічну чи теракотову плитку для покриття, плити та гексагональні елементи, глазуровані чи неглазуровані, на підложці чи без неї
• плитку мозаїчного типу
Ця підкатегорія не включає:
вироби скляні для мозаїки (26.15.26) 

37370 

6907, 6908 

26.30.10.100 

Плитка, кубики та аналогічні керамічні вироби/ неглазуровані з площею поверхні/ менше 49 см2 для мозаїчних робіт 

  

6907.10 

26.30.10.200 

- глазуровані з площею поверхні менше 49 см2 для мозаїчних робіт 

  

6908.10 

26.30.10.300 

Плити та плитка керамічні неглазуровані для підлог, камінів чи стін/ (плитка подвійного типу "штальтплаттен") 

  

6907.90.10 

26.30.10.530 

- з кам'яно-керамічної глини 

  

6907.90.91 

26.30.10.550 

- глиняні та тонкокерамічні (фаянсові) 

  

6907.90.93 

26.30.10.590 

- інші 

  

6907.90.99 

26.30.10.710 

Плити та плитка керамічні глазуровані для підлог, камінів чи стін/ (плитка подвійного типу "штальтплаттен") 

  

6908.90 (.11 + .31) 

26.30.10.730 

- з кам'яно-керамічної глини з площею поверхні не більше 90 см2

  

6908.90.91 

26.30.10.750 

- глиняні та тонкокерамічні (фаянсові) з площею поверхні не більше 90 см2

  

6908.90.93 

26.30.10.790 

- інші 

  

6908.90 (.21 + .29 + .51 + .99) 

26.4 

Цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини 

  

  

26.40 

Цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини 

  

  

26.40.1 

Цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини 

373c 

  

26.40.11 

Цегла та блоки невогнетривкі керамічні будівельні для перекриттів, плитка облицювальна і т. ін.
Ця підкатегорія включає:
будівельну цеглу з теракоти, суцільну, перфоровану чи порожнисту
• облицювальні блоки та плитку бутового мурування і т. ін. з теракоти 

37350.1 

6904 

26.40.11.100 

Цегла керамічна будівельна, блоки, формовані з важкої глини для мурування 

  

6904.10 

26.40.11.130 

Цегла керамічна та блоки для звичайного мурування, блоки формовані з перфорацією чи без перфорації для стін з облицюванням чи з штукатуркою 

  

6904.10a 

26.40.11.150 

Цегла керамічна облицювальна, блоки, формовані з перфорацією чи без перфорації, використовувані без штукатурки 

  

6904.10b 

26.40.11.170 

Клінкер керамічний та блоки формовані для мостіння підлог та тротуарів 

  

6904.10c 

26.40.11.300 

Блоки керамічні для мостіння підлог, плитка для основи чи заповнення та аналогічні вироби, блоки формовані з горизонтальними отворами для підлог 

  

6904.90 

26.40.12 

Черепиця дахова, блоки димових труб, дефлектори, прикраси архітектурні та інші керамічні будівельні вироби
Ця підкатегорія включає:
черепицю та приладдя для накриття з теракоти
• димоходи, буасо, монастирські арки та інші будівельні вироби з теракотової черепиці 

37350.2 

6905 

26.40.12.500 

Черепиця керамічна, блоки, формовані для настилання їх у вигляді перекривних рядів на схилі даху 

  

6905.10 

26.40.12.700 

Ковпаки керамічні димоходів і цегла для димарів та інші керамічні будівельні вироби, н.в.і.у. 

  

6905.90 

26.40.13 

Труби, водовідводи, жолоби та фітинги для труб керамічні
Ця підкатегорія включає:
керамічні дренажні труби, водостічні, каналізаційні, для захисту електричних кабелів і т. ін.
• перехідні муфти, фланці, патрубки, трійники, фільтри керамічні
Ця підкатегорія включає також:
труби з пісковика
Ця підкатегорія не включає:
глини спучені (26.82.16) 

37360 

6906 

26.40.13.000 

Труби, водовідводи, жолоби та фітинги для труб керамічні 

  

6906.00 

26.5 

Цемент, вапно та гіпс будівельний 

  

  

26.51 

Цемент 

  

  

26.51.1 

Цемент 

374a 

  

26.51.11 

Клінкери цементні 

37430 

2523.10 

26.51.11.000 

Клінкери цементні 

  

2523.10 

26.51.12 

Портландцемент, цемент глиноземистий, шлаковий безклінкерний та аналогічні гідравлічні цементи
Ця підкатегорія включає також:
цементи швидкотужавіючі та гідравлічні в'яжучі для мурування
Ця підкатегорія не включає:
клеї-цементи (24.62.10), вогнетривкі будівельні розчини (26.26.13), сухі суміші будівельних розчинів (26.64.10) 

37440 

2523.2 - .90 

26.51.12.100 

Портландцемент білий 

  

2523.21 

26.51.12.300 

Портландцемент інший 

  

2523.29 

26.51.12.500 

Цемент глиноземистий 

  

2523.30 

26.51.12.900 

Цементи гідравлічні інші 

  

2523.90 

26.52 

Вапно 

  

  

26.52.1 

Вапно 

374b 

  

26.52.10 

Вапно
Ця підкатегорія включає:
негашене, гашене та гідравлічне вапно 

37420 

2522 

26.52.10.330 

Вапно негашене 

  

2522.10 

26.52.10.350 

Вапно гашене 

  

2522.20 

26.52.10.500 

Вапно гідравлічне 

  

2522.30 

26.53 

Гіпс будівельний 

  

  

26.53.1 

Гіпс будівельний 

374c 

  

26.53.10 

Гіпс будівельний
Ця підкатегорія включає:
гіпс будівельний формувальний, високоміцний (THD)
Ця підкатегорія не включає:
• вироби з гіпсового розчину (26.62.10) 

37410 

2520.20 

26.53.10.000 

Гіпс будівельний 

  

2520.20 

26.6 

Вироби з бетону, гіпсу та цементу 

  

  

26.61 

Вироби з бетону будівельні 

  

  

2661.1 

Вироби з бетону будівельні 

375a 

  

26.61.11 

Плитка, плити, цегла та аналогічні вироби з цементу, бетону або штучного каменю
Ця підкатегорія включає:
черепицю, плитку, плити, блоки, бутовий камінь і т. ін. з бетону
• блоки з легкого бетону
Ця підкатегорія включає також:
аналогічні вироби зі штучного каменю 

37540 

6810.1 

26.61.11.300 

Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи бетону будівельні 

  

6810.11 

26.61.11.500 

Плитняк та аналогічні вироби з цементу, бетону чи штучного каменю 

  

6810.19 

26.61.12 

Елементи конструкцій збірні для житлового чи цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю
Ця підкатегорія включає:
компоненти збірних конструкцій для житлового та цивільного будівництва з бетону
• панелі облицювальні, внутрішні стіни, секції підлог і стель
• елементи фасадів, сходові прогони
• складові частини фундаментів, сваї, секції тунелів
• компоненти шлюзних воріт чи дамб
• містки, карнизи, підпори з бетону
• елементи мостів, промислові каркаси з армованого чи попередньо напруженого бетону
• елементи доріг (бруківка, бордюри, канали для стоку) і шпали з бетону
• плити та підпори для огорожі з бетону 

37550 

6810.91 

26.61.12.000 

Елементи конструкцій збірні для житлового та цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю 

  

6810.91 

26.61.13 

Труби з цементу, бетону чи штучного каменю
Ця підкатегорія включає:
різноманітні труби з бетону (циліндричні і т. ін.) армовані та неармовані попередньо напружені чи ні 

37560.1 

6810.20 

26.61.13.000 

Труби з цементу, бетону чи штучного каменю 

  

6810.20 

26.61.2 

Будівлі збірні з бетону 

387c 

  

26.61.20 

Будівлі збірні з бетону
Ця підкатегорія включає:
бараки для будівельних майданчиків, гаражі
Ця підкатегорія не включає:
будівлі з бетону інші (45)
• елементи збірні з бетону для будівництва (26.61.12) 

38700.3 

9406.00.90 

26.61.20.000 

Будівлі збірні з бетону 

  

9406.00.90ex b 

26.62 

Вироби з гіпсу для житлового чи цивільного будівництва 

  

  

26.62.1 

Вироби з гіпсу для житлового чи цивільного будівництва 

375b 

  

26.62.10 

Вироби з гіпсу для житлового чи цивільного будівництва
Ця підкатегорія включає:
плитки квадратні, дошки (включно покриті папером, обклеєні полістиролом), сухі перегородки з гіпсовим покриттям 

37530.1 

6809.1 

26.62.10.500 

Листи гіпсові сухої штукатурки армовані тільки папером чи картоном 

  

6809.11 

26.62.10.900 

Блоки чи плити гіпсові інші чи вироби на основі гіпсових сумішей 

  

6809.19 

26.63 

Бетон товарний 

  

  

26.63.1 

Бетон товарний 

375c 

  

26.63.10 

Бетон товарний
Ця підкатегорія включає:
бетон готовий до використання, що одержують на центральному пункті з приготування бетону чи поставляють на будівельний майданчик спеціалізованими транспортними засобами
Ця підкатегорія не включає:
сухі суміші для будівельних розчинів та бетонів (26.64.10) 

37510.1 

3823.50.10 

26.63.10.000 

Бетон товарний 

  

3823.50.10 

26.64 

Розчини будівельні 

  

  

26.64.1 

Розчини будівельні 

375d 

  

26.64.10 

Розчини будівельні
Ця підкатегорія включає:
будівельні розчини та бетони невогнетривкі в порошкоподібній формі готові до використання
Ця підкатегорія включає також:
обмазки для викінчування чи облицювання у тих самих формах
Ця підкатегорія не включає:
клеї-цементи (24.62.10) та вогнетривкі будівельні розчини (26.26.13) 

37510.2 

3823.50.90 

26.64.10.000 

Розчини будівельні 

  

3823.50.90 

26.65 

Вироби з фіброцементу 

  

  

26.65.1 

Вироби з фіброцементу 

375e 

  

26.65.11 

Плити, блоки та аналогічні вироби з рослинних волокон чи з деревних відходів, агломерованих мінеральними зв'язувальними речовинами
Ця підкатегорія включає:
ізолювальні матеріали з рослинних волокон агломерованих з гідравлічним в'яжучим 

37520 

6808 

26.65.11.000 

Плити, блоки та аналогічні вироби з рослинних волокон чи з деревних відходів, агломерованих мінеральними зв'язувальними речовинами 

  

6808.00 

26.65.12 

Вироби з азбестоцементу, цементу з волокнами целюлози і т. ін.
Ця підкатегорія включає:
вироби з азбестоцементу, цементу з волокнами целюлози чи аналогічні (дошки рівні чи хвилясті, елементи покрівельні, труби і т. ін.) 

37570 

6811 

26.65.12.300 

Листи гофровані, шифер, інші листи, панелі, плитки, черепиця та аналогічні вироби з азбестоцементу, целюлозного фіброліту та аналогічних матеріалів

  

6811 (.10 + .20) 

26.65.12.500 

Труби, трубки та фітинги до них з азбестоцементу, целюлозного фіброліту та аналогічних матеріалів 

  

6811.30 

26.65.12.900 

Вироби з азбестоцементу, целюлозного фіброліту та аналогічних матеріалів, н.в.і.у. 

  

6811.90 

26.66 

Інші вироби з гіпсу, бетону чи цементу 

  

  

26.66.1 

Інші вироби з гіпсу, бетону чи цементу
Ця категорія включає:
різноманітні споруди безвідносно до будівництва 

375f 

  

26.66.11 

Вироби з гіпсу чи сумішей на основі гіпсу н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
орнаментальні вироби та муляжі на основі гіпсу (статуї, фрески) чи гіпсу під мармур 

37530.2 

6809.90 

26.66.11.000 

Вироби з гіпсу чи сумішей на основі гіпсу н.в.і.у. 

  

6809.90 

26.66.12 

Вироби з цементу, бетону чи штучного каменю н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
вази для квітів, декоративні елементи і т. ін. з бетону
• корита, чани для миття та санітарно-технічні вироби з бетону
• вироби з бетону для садів
Ця підкатегорія включає також:
декоративні каміни та аналогічні збірні споруди (крім виготовлюваних, головним чином, з каміння) 

37560.2 

6810.99 

26.66.12.000 

Вироби з цементу, бетону чи штучного каменю н.в.і.у. 

  

6810.99 

26.7 

Вироби з каменю 

  

  

26.70 

Вироби з каменю 

  

  

26.70.1 

Вироби з каменю 

376 

  

26.70.11 

Вироби з мармуру чи травертину
Ця підкатегорія включає:
плити з мармуру чи травертину для покриття підлог і стін
• вироби з мармуру похоронні
• настили з відновленого мармуру
• орнаментальні вироби з мармуру чи гіпсу
Ця підкатегорія включає також:
оброблення мармуру (пиляння, полірування, гравірування і т. ін.) 

37610 

6802.21, .91 

26.70.11.000 

Вироби з мармуру чи травертину 

  

6802 (.21 + .91) 

26.70.12 

Вироби з інших каменів
Ця підкатегорія включає:
бруківку, тротуарні бордюри, настили з природного каменю
• елементи з каменю для надмогильних пам'ятників
• шиферні плити, настили та елементи для облицювання та покривання шифером
Ця підкатегорія включає також:
предмети меблювання, декорування чи скульптурні з каменю
• каміни декоративні (чи надкамінні ковпаки), виготовлювані, головним чином, з каменю
• способи оброблення каменю (пиляння, полірування, гравірування і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
вироби з мармуру (26.70.11) 

37690 

6801, 6802.10, .22 - .29, - .99, 6803 

26.70.12.100 

Бруківка, камінь бордюрний та плити настильні з натурального каменю (крім сланцю) 

  

6801.00 

26.70.12.300 

Плитки, кубики та аналогічні вироби, гранули, крихта, порошок штучно забарвлені для мозаїчних робіт 

  

6802.10 

26.70.12.400 

Камінь будівельний висічений, випиляний чи оброблений іншим способом з плоскою чи рівною поверхнею/ з вапняку н.в.і.у. 

  

6802 (.22 + .92) 

26.70.12.600 

- з граніту н.в.і.у. 

  

6802 (.23 + .93) 

26.70.12.800 

- для монументів чи споруд н.в.і.у. 

  

6802 (.29 + .99) 

26.70.12.900 

Сланець глинистий оброблений та вироби зі сланцю чи агломерованого сланцю 

  

6803.00 

26.8 

Вироби мінеральні різні 

  

  

26.81 

Вироби абразивні 

  

  

26.81.1 

Вироби абразивні
Ця категорія не включає:
абразиви порошкові (відповідно до характеру) 

379a 

  

26.81.11 

Жорна, шліфувальні круги, камені гострильні і т. ін.
Ця підкатегорія включає:
млинові жорна, круги для подрібнення, гостріння чи полірування
• жорна, диски, камені гострильні 

37910.1 

6804 

26.81.11.100 

Жорна та камені гострильні/ для подрібнення, гостріння, шліфування чи протирання 

  

6804.10 

26.81.11.200 

- інші, шліфувальні круги та аналогічні вироби, з синтетичних агломерованих чи природних алмазів 

  

6804.21 

26.81.11.300 

Жорна з синтетичної чи штучної смоли/ армовані 

  

6804.22.18 

26.81.11.400 

- неармовані 

  

6804.22.12 

26.81.11.500 

Жорна та камені гострильні інші, шліфувальні круги та аналогічні вироби/ зі штучних абразивів з керамічною чи силікатною зв'язувальною речовиною 

  

6804.22.30 

26.81.11.600 

- з інших агломерованих абразивних матеріалів 

  

6804.22 (.50 + .90) 

26.81.11.700 

- з природного каменю інші 

  

6804.23 

26.81.11.800 

Камені для гостріння та полірування вручну 

  

6804.30 

26.81.12 

Абразиви, нанесені на основу
Ця підкатегорія включає:
абразивні матеріали, нанесені на полотно, папір, картон і т. ін. в аркушах, стрічках, дисках і т. ін. 

37910.2 

6805 

26.81.12.300 

Порошки чи зерна абразивні, природні чи штучні, на текстильній основі 

  

6805.10 

26.81.12.500 

Порошки чи зерна абразивні, природні чи штучні, на паперовій чи картонній основі 

  

6805.20 

26.81.12.900 

Порошки чи зерна абразивні, природні чи штучні, на основах з інших матеріалів 

  

6805.30 

26.82 

Вироби мінеральні неметалеві н.в.і.у. 

  

  

26.82.1 

Вироби мінеральні неметалеві н.в.і.у. 

379b 

  

26.82.11 

Азбест оброблений
Ця підкатегорія включає:
нитки, тканини, тасьми, фетрові вироби, картонні вироби, прокладки, термоізолятори і т. ін. на основі азбесту та аналогічних мінеральних матеріалів
• одяг, взуття та рукавички з азбесту, килимки з азбесту
• суміші на основі азбесту для пакування і т. ін.
• фрикційні матеріали та вироби з них (прокладки для гальм, зчеплень і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
прокладки металопластичні (29.24.25) 

37920 

6812, 6813 

26.82.11.100 

Волокно азбестове оброблене, суміші на основі азбесту та вироби з них інші 

  

6812 (.10 + .30 + .40 + .50) 

26.82.11.300 

Пряжа та нитки з азбесту чи азбестових сумішей 

  

6812.20 

26.82.11.500 

Папір, картон палітурний, повсть та інші вироби з азбесту чи азбестових сумішей 

  

6812 (.60 + .90) 

26.82.11.700 

Листи чи рулони з пресованого азбесту 

  

6812.70 

26.82.11.930 

Накладки фрикційні гальмові та гальмові колодки з азбестових чи інших мінеральних матеріалів 

  

6813.10 

26.82.11.950 

Вироби з фрикційних матеріалів з азбесту інші н.в.і.у. 

  

6813.90 

26.82.12 

Вироби з асфальту
Ця підкатегорія включає:
матеріали покрівельні та облицювальні (пластини, брикети, плитки, плити), виливані чи формовані труби та контейнери з природного асфальту чи бітуму, кам'яновугільного пеку, нафтового бітуму, бітумних сумішей і т. ін. з наповнювачами чи без них 

37930 

6807 

26.82.12.530 

Вироби дахові чи облицювальні з асфальту чи аналогічного матеріалу (бітуму, кам'яновугільного пеку) з основою з паперу, картону чи інших матеріалів в рулонах 

  

6807.10 (.11 + .19) 

26.82.12.590 

Вироби з бітуму чи аналогічного матеріалу в рулонах інші 

  

6807.10.90 

26.82.12.900 

Вироби з бітуму чи аналогічного матеріалу інші н.в.і.у. 

  

6807.90 

26.82.13 

Вироби бітумінозні
Ця підкатегорія включає:
бітумінозні мастики, розріджений бітум та аналогічні продукти 

37940 

2715 

26.82.13.000 

Вироби бітумінозні 

  

2715.00 

26.82.14 

Вироби на основі графіту
Ця підкатегорія включає:
графіти штучні, колоїдні чи напівколоїдні
• пастоподібні суміші для електродів (паста Зодерберга) чи покриття печей
Ця підкатегорія не включає:
вугільні електроди та електричні колектори для електричних елементів (31.62.15)
• вироби з графіту для електротехнічного (31.62.15) чи неелектротехнічного використання (26.82.16) 

37950 

3801 

26.82.14.000 

Вироби на основі графіту 

  

3801 

26.82.15 

Корунд штучний 

37960 

2818.10 

26.82.15.000 

Корунд штучний 

  

2818.10 

26.82.16 

Вироби мінеральні неметалеві різні
Ця підкатегорія включає:
шлаковату, мінеральну силікатну вовну та аналогічну мінеральну вату (у плитах, кокілях, полотні чи у масі)
• агрегати легкі спучені (вермікуліт, глину, сланець, перлит, хлорит і т. ін.)
• вироби з графіту для неелектротехнічного використання (фільтри, диски, форми, подушки)
• вуглецеві волокна та вироби з них
• слюду в пластинах та вироби зі слюди
• вироби з торфу (стакани для розсади)
• ванни необпалені з кремнезему чи глинозему
Ця підкатегорія не включає:
скловату та скловолокно (26.14.12)
• ізолювальні чи діелектричні матеріали та окуляри зі слюди (33.40.12) 

37990 

6806, 6814, 6815.10, .20, .99 

26.82.16.100 

Шлаковата, вовна мінеральна силікатна та аналогічні мінеральні вати (включно суміші) в блоках, листах чи рулонах 

  

6806.10 

26.82.16.200 

Вермикуліт відшарований, глини спучені, інші спучені мінеральні продукти (включно суміші) 

  

6806.20 

26.82.16.300 

Суміші та вироби з тепло- чи звукоізоляційних матеріалів н.в.і.у. 

  

6806.90 

26.82.16.500 

Слюда оброблена та вироби з слюди 

  

6814 

26.82.16.700 

Вироби неелектротехнічні з графіту чи інших вуглецевих матеріалів 

  

6815.10 

26.82.16.800 

Вироби з торфу 

  

6815.20 

26.82.16.900 

Вироби з каменю чи інших мінеральних матеріалів н.в.і.у. 

  

6815.99