ДКПП 016-97 - Розділи 30-45

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
ДК 016-97

(Продовження)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 17 серпня 2000 року N 507

(З 31 грудня 2012 року цей Класифікатор буде скасовано згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457, враховуючи зміни, внесені наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 року N 530)

 

Розділи 30 - 45

Код 

Назва 

Код 

CPC 

HS/CH 

  

DL. Устаткування електричне та електронне

  

  

30 

Машини конторські та електронно-обчислювальні 

  

  

30.0 

Машини конторські та електронно-обчислювальні 

  

  

30.01 

Обладнання конторське
Цей клас включає:
• засоби механізації та автоматизації управлінської та інженерної праці, їхні вузли та приладдя
Цей клас не включає:
• авторучки (пір'яні, кулькові, капілярні, фломастери), олівці, крейду для писання та малювання, стрічки для друкарських машин, штемпелі для датування та запечатування, нумератори, компостери, комплекти друкувальні ручні та аналогічні пристрої, призначені для ручної роботи, інші засоби і канцелярські приладдя для створення текстових документів (36.63.2)
• приладдя канцелярське пластмасове (25.24.27)
• затискачі та скріпки канцелярські, скоби для зшивачів та інше аналогічне металеве канцелярське приладдя (28.75.23)
• кнопки канцелярські (28.73.14).
Примітка. Термін "конторські машини" містить у собі всі машини, що використовують у конторських установах, офісах, магазинах, на фабриках, в майстернях, школах, на залізничних вокзалах, в готелях і т. ін. для виконання "конторської роботи" (тобто роботи, пов'язаної із записуванням, реєстрацією, сортуванням, підшиванням і т. ін. кореспонденції, документів, бланків, звітів, довідок, рахунків та ін.). Конторські машини класифікують у цьому класі тільки в тому випадку, якщо вони мають основу для закріплення або встановлення на столі, конторці і т. ін. 

  

  

30.01.1 

Машини друкарські та лічильні
Ця категорія не включає:
• витратні матеріали для друкарських та лічильних машин (класифікують відповідно до матеріалу) 

451a 

  

30.01.11 

Машини для оброблення тексту
Ця підкатегорія включає:
• автоматичні друкарські машини, тобто програмовані друкарські машини, які автоматично друкують занесений у пам'ять текст
• машини із обмеженим запам'ятовувальним пристроєм, які можуть, використовуючи додаткові функціональні клавіші, запам'ятовувати, виправляти та автоматично передруковувати тексти
• машини, обладнані пристроєм для передавання надрукованих цифр в автономні обчислювальні машини
• машини для оброблення текстів, що містять у доповнення до клавіатури запам'ятовувальний пристрій (диск, касету чи дискету), відеотермінал та друкувальний пристрій і відрізняються від машин для автоматичного оброблення інформації тим, що не можуть приймати логічних рішень у процесі оброблення для зміни виконання програми
Ця підкатегорія не включає:
• мікро-ЕОМ (30.02.12)
• диктофони (32.30.32) 

45110 

8469.10 

30.01.11.000 

Машини для оброблення тексту 

  

8469.10 

30.01.12 

Машини друкарські
Ця підкатегорія включає:
• машини електричні та неелектричні друкарські, які не містять лічильного пристрою
• машини друкарські спеціалізовані: машини стенографічні, машини для друкування ідентифікаційних знаків на ізоляційних трубках електричних дротів, машини для друкування бухгалтерсько-звітних форм та ін.
Ця підкатегорія не включає:
• апарати касові з друкувальним пристроєм (30.01.13)
• машини для заповнювання або підписування чеків (30.01.23) 

46120 

8469.2 - .3 

30.01.12.000 

Машини друкарські 

  

8469 (.21 + .29 + .31 + .39) 

30.01.13 

Машини лічильні та бухгалтерські
Ця підкатегорія включає:
• калькулятори електронні, калькулятори електронні з друкувальним пристроєм та калькулятори електронні, які працюють від власного джерела енергії (первинних елементів, акумуляторів, сонячних елементів і т. ін.)
• машини лічильні електромеханічні та механічні
• машини бухгалтерські (машини лічильно-аналітичні), які об'єднують функцію аналітичного підрахунку (тобто підсумкове узагальнення серій позицій) з функцією друкування літер чи символів додатково до цифр, щоб забезпечувати достатньо повний опис виконуваної бухгалтерської операції
• апарати касові, машини квитково-касові та аналогічні машини, обладнані лічильним і (або) друкувальним пристроєм
• термінали спеціалізовані для видачі квитків та бронювання місць
• машини франкувальні поштові.
Примітка. Усі машини даної підкатегорії мають одну загальну характеристику, яка полягає у тому, що вони містять у собі лічильний пристрій, який забезпечує їм можливість додавати, щонайменше, два числа, кожне з яких складається з декількох знаків. Лічильні операції виконуються механічним способом або електромагнітним, електронним чи рідинним пристроєм 

45130 

8470 

30.01.13.200 

Машини/ лічильні 

  

8470 (.10 + .21 + .29 + .30) 

30.01.13.300 

- бухгалтерські 

  

8470.40 

30.01.13.500 

Апарати касові 

  

8470.50 

30.01.13.700 

Машини франкувальні, автомати квиткові та аналогічні машини, обладнані лічильним і (або) друкувальним пристроєм 

  

8470.90 

30.01.14 

Вузли та приладдя для друкарських та лічильних машин 

45170.1 

8473.10, .2 

30.01.14.300 

Вузли та приладдя для машин/ за поз. 30.01.11, 30.01.12 

  

8473.10 

30.01.14.500 

- за поз. 30.01.13 

  

8473 (.21 + .29) 

30.01.2 

Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання 

451b 

  

30.01.21 

Апаратура фотокопіювальна
Ця підкатегорія включає:
• апарати фотокопіювальні з оптичною системою або контактного типу, у тому числі апарати електростатичні, які функціонують шляхом відтворення вихідного зображення безпосередньо на копії (прямий процес) чи через проміжний носій на копії (непрямий процес), апарати світлокопіювальні, діазокопіювальні і т. ін.
• апарати термокопіювальні, які використовують інфрачервоні промені та емульсії, чутливі до ступеня тепла, що утворюється під час поглинання променів чорними ділянками оригіналу
Ця підкатегорія не включає:
• телетайпи, телеграфи, фототелеграфи, апарати факсимільні і т. ін. (32.20.20) 

45140 

9009.1 - .30 

30.01.21.500 

Апарати світлокопіювальні, діазокопіювальні 

  

9009.22.10 

30.01.21.700 

Апарати фотокопіювальні/ електростатичні 

  

9009 (.11 + .12) 

30.01.21.900 

- інші 

  

9009 (.21.00 + .22.90 + .30.00) 

30.01.22 

Машини офсетні конторські
Ця підкатегорія включає:
• машини для офсетного друку з поаркушевою заправкою і форматом аркуша не більше 22 х 36 см
Ця підкатегорія не включає:
• машини друкувальні (29.56.1) 

45150 

8443.12 

30.01.22.000 

Машини офсетні конторські 

  

8443.12 

30.01.23 

Обладнання конторське інше
Ця підкатегорія включає:
• апарати розмножувальні гектографного типу та трафаретні
• машини адресувальні, штемпелювальні та тиснення адресних кліше
• машини для сортування, згинання, укладання в конверти або перев'язування поштової кореспонденції
• машини для розкривання, закривання або запечатування поштової кореспонденції та машини для наклеювання або погашення поштових марок
• апарати для нанесення захисних покриттів на документи
• апарати для знищення документів
• машини для сортування, підрахування та пакування монет
• пристрої для видачі банкнот автоматичні
• машинки для загострювання олівців, включно машинки з ручним приводом
• машини перфораційні, дирокольні та машини для скріплення скобами документів
• машини листосортувальні, що застосовують у поштових установах
• машини для заповнювання або підписування чеків
• лічильники касові, що не містять лічильного пристрою
• інше конторське обладнання для документів та поштової кореспонденції
Ця підкатегорія не включає:
• пристрої для загострювання олівців немеханічні та леза до них, ножі для паперу, підчистки текстів та розкривання конвертів (28.61.13) 

45160 

8472 

30.01.23.300 

Гектографи та ротатори 

  

8472.10 

30.01.23.500 

Машини адресувальні та штемпелювальні 

  

8472 (.20 + .30) 

30.01.23.700 

Машини для сортування, підрахування, пакування монет 

  

8472.90.10 

30.01.23.900 

Обладнання конторське інше 

  

8472.90.90 

30.01.24 

Вузли та приладдя для іншого конторського обладнання 

45170.2 

8473.40 

30.01.24.000 

Вузли та приладдя для машин за поз. 30.01.23 

  

8473.40 

30.01.25 

Вузли та приладдя для фотокопіювальних апаратів 

45180 

9009.90 

30.01.25.000 

Вузли та приладдя для фотокопіювальних апаратів 

  

9009.90 

30.01.9 

Послуги з монтажу конторського обладнання 

886w 

  

30.01.90 

Послуги з монтажу конторського обладнання
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з технічного обслуговування і ремонту конторського обладнання (72.50.11) 

88630.1 

  

30.01.90.000 

Послуги з монтажу конторського обладнання 

  

  

30.02 

Машини електронно-обчислювальні та інше устаткування для оброблення інформації 

  

  

30.02.1 

Устаткування для автоматичного оброблення інформації
Ця категорія включає:
• електронно-обчислювальні машини та інше устаткування для автоматичного оброблення інформації, вузли та приладдя для нього
Ця категорія не включає:
• засоби програмного забезпечення (72.20), (72.60)
• відеоігри (36.50.42)
Примітка. Поняття "устаткування для автоматичного оброблення інформації" означає:
- цифрові машини, здатні зберігати робочу програму або програми, або, щонайменше, інформацію, необхідну для виконання програми; вільно змінювати програму згідно з вимогами користувача; виконувати арифметичні дії, що визначає користувач; виконувати без втручання людини програму оброблення, у разі потреби, змінюючи її шляхом прийняття логічних рішень у процесі робочого циклу
- аналогові машини, здатні оперувати методами математичного моделювання і які містять у собі, щонайменше, аналогові елементи, елементи систем керування і програмувальні елементи
- аналого-цифрові гібридні комбіновані машини, що складаються з цифрової машини з аналоговими елементами або аналогової машини з цифровими елементами.
Устаткування для автоматичного оброблення інформації може бути обчислювальними мережами, системами, комплексами і машинами, які складаються з різної кількості окремих блоків, кожен з яких знаходиться у власному корпусі. Блок є частиною закінченої системи, якщо він задовольняє таким умовам:
- зв'язаний з центральним оброблюваним пристроєм (блоком) безпосередньо або через один, чи декілька інших блоків
- спеціально сконструйований як частина такої системи 

452 

  

30.02.11 

Машини обчислювальні аналогові та гібридні
Ця підкатегорія включає:
• комплекси та машини обчислювальні аналогові та гібридні (аналого-цифрові) та їхні вузли: інтегратори, пристрої обчислювальні лінійні та нелінійні, пристрої виконання найпростіших операцій, перетворювачі аналого-цифрові, цифро-аналогові і т. ін. 

45210 

8471.10 

30.02.11.000 

Машини обчислювальні аналогові та гібридні 

  

8471.10 

30.02.12 

Комплекси та машини обчислювальні цифрові
Ця підкатегорія включає:
• комплекси та машини обчислювальні цифрові, які містять в одному корпусі, щонайменше, центральний процесор і пристрій введення та пристрій виведення: ЕОМ загального призначення, мікро-ЕОМ, міні-ЕОМ, ЕОМ цифрові спеціалізовані (для контролю технологічних процесів, автоматизації наукової праці, навігації, числового програмного керування машинами, верстатами, роботами, маніпуляторами тощо) і т. ін. 

45220 

8471.20 

30.02.12.030 

Комплекси та машини обчислювальні цифрові/ переносні 

  

8471.20.20 

30.02.12.090 

- стаціонарні 

  

8471.20 (.10 + .80) 

30.02.13 

Пристрої обчислювальні центральні цифрові
Ця підкатегорія включає:
• блоки оброблення даних цифрові (системні блоки), що забезпечують в обчислювальній системі основні функції з оброблення інформації (центральний процесор з пристроями керування, основна пам'ять, канали) та керування роботою інших частин цієї системи, які можуть бути окремо або в комплекті з іншими пристроями і містять в одному корпусі один чи два з таких пристроїв, як запам'ятовувальний пристрій, пристрій введення та пристрій виведення
• блоки центрального процесора
Ця підкатегорія не включає:
• пристрої запам'ятовувальні центральні (30.02.15) 

45230 

3471.91 

30.02.13.000 

Пристрої обчислювальні центральні цифрові (блоки системні) 

  

8471.91 

30.02.14 

Пристрої введення та виведення
Ця підкатегорія включає:
• пристрої введення та пристрої виведення, які можуть бути окремо або разом з іншими пристроями незалежно від того, чи містять вони в одному корпусі запам'ятовувальний пристрій чи ні: пристрої друкувальні ударної чи безударної дії, абетково-цифрові, знакодрукувальні, знакосинтезувальні та ін. (лазерні, голчасті, барабанні, отруйні, стрічкові, пелюсткові, матричні, магнітодрукувальні і т. ін.), плотери (векторні, растрові, планшетні, рулонні, координатографи і т. ін.), пристрої копіювання з дисплею, термінали користувача, пульти оператора, відеотермінали і т. ін.
• пристрої введення-виведення (абетково-цифрові, цифрові, графічні і т. ін.)
• пристрої введення зображень (сканери)
• пристрої виведення тексту на мікрофільм
• дисплеї візуальні: абетково-цифрові, графічні, векторні, растрові, матричні, проекційні, газорозрядні, плазмові, рідкокристалічні, електролюмінесцентні, на напівпровідникових приладах, на електронно-променевій трубці, з запам'ятовуванням зображення, відеомонітори та ін.
• клавіатури введення даних (абетково-цифрові, цифрові, функційні, акордні, інфрачервоні, спеціалізовані і т. ін.)
Ця підкатегорія включає також:
• пристрої мовного спілкування з ЕОМ (пристрої введення та синтезу мовлення)
• пристрої цифрові самообслуговування клієнтів (обмін грошей, операції з готівкою і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
• термінали спеціалізовані для видачі квитків та бронювання місць (30.01.13)
• пристрої зчитувальні магнітні, оптичні та механографічні (30.02.16) 

45240 

8471.92 

30.02.14.300 

Принтери, плотери 

  

8471.92.20 

30.02.14.500 

Клавіатури, сканери 

  

8471.92.40 

30.02.14.700 

Пристрої введення та виведення інші 

  

8471.92.80 

30.02.14.730 

Дисплеї візуальні 

  

8471.92.80a 

30.02.14.760 

Пристрої цифрові самообслуговування клієнтів:/ операції з готівкою, обмін грошей 

  

8471.92.80b 

30.02.14.770 

- інші операції 

  

8471.92.80c 

30.02.14.790 

Пристрої введення-виведення 

  

8471.92.80d 

30.02.15 

Пристрої запам'ятовувальні
Ця підкатегорія включає:
• пристрої запам'ятовувальні центральні (пристрої запам'ятовувальні внутрішні), які конструктивно об'єднані з іншими блоками ЕОМ та є її внутрішньою пам'яттю (постійною та оперативною)
• пристрої запам'ятовувальні зовнішні всіх видів, які підключаються до центрального процесора та реалізують функцію зовнішньої пам'яті: магнітні, оптичні, стрічкові, дискові, барабанні, карткові, плівкові і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• блоки центрального процесора (30.02.13)
Примітка. Пристрій запам'ятовувальний зовнішній переважно складається з накопичувача та блоків введення-виведення даних в (з) процесор(а) 

45250 

8471.93 

30.02.15.300 

Пристрої запам'ятовувальні центральні (внутрішні) 

  

8471.93.40 

30.02.15.550 

Пристрої запам'ятовувальні зовнішні/ на магнітних дисках 

  

8471.93.51 

30.02.15.570 

- на оптичних дисках 

  

8471.93.59 

30.02.15.700 

- на магнітній стрічці 

  

8471.93.60 

30.02.15.900 

Пристрої запам'ятовувальні інші 

  

8471.93.90 

30.02.16 

Устаткування для автоматичного оброблення інформації інше
Ця підкатегорія включає:
• пристрої зчитувальні магнітні та оптичні, включно читальні автомати
• пристрої внутрішньомашинного зв'язку (мультиплексори, селектори, концентратори і т. ін.)
• пристрої керування обчислювальними мережами, системами, комплексами та цифровими електронними машинами
• пристрої підготовлення, перетворювання та перезаписування даних
• пристрої комплексування ЕОМ і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• пристрої зчитувальні механографічні для перфокарт та перфострічок
• пристрої зчитувально-друкувальні та зчитувально-копіювальні
Ця підкатегорія не включає:
• модеми, кодери та іншу апаратуру сполучення засобів передавання даних та доступу до резервів засобів зв'язку (32.20.20) 

45260 

8471.99 

30.02.16.000 

Устаткування для автоматичного оброблення інформації інше 

  

8471.99 

30.02.17 

Вузли та приладдя для устаткування за поз. 30.02.1
Ця підкатегорія включає:
• пристрої допоміжні і вузли до ЕОМ та устаткування для автоматичного оброблення інформації: "миші", планшети, координатні ручки ("джойстик"), світлові пера і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• компоненти електронні (32.10)
• вимикачі, запобіжники плавкі, з'єднувачі електричні і т. ін. (31.20.2)
• трансформатори, котушки індуктивності і т. ін. (31.10.5) 

45270 

8473.30 

30.02.17.000 

Вузли та приладдя для устаткування за поз. 30.02.1 

  

8473.30 

30.02.9 

Послуги з монтажу електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації 

886x 

  

30.02.90 

Послуги з монтажу електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації
Ця підкатегорія не включає:
• роботи з прокладання магістральних кабелів (45.31.41)
• послуги з технічного обслуговування, ремонту та додаткового встановлення окремих приладів устаткування для автоматичного оброблення інформації (72.50.12) 

88630.2 

  

30.02.90.000 

Послуги з монтажу електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації 

  

  

31 

Машини та апаратура електричні 

  

  

31.1 

Двигуни, генератори та трансформатори 

  

  

31.10 

Двигуни, генератори та трансформатори 

  

  

31.10.1 

Електродвигуни та генератори постійного струму 

461a 

  

31.10.10 

Електродвигуни та генератори постійного струму
Ця підкатегорія включає:
• електродвигуни постійного струму, змінного струму, універсальні двигуни постійного і змінного струму потужністю до 37,5 Вт
• генератори змінного струму потужністю до 37,5 Вт
• мікроелектродвигуни
• електродвигуни постійного струму різного призначення та габаритів (електродвигуни захищені, закриті, тропічні, кранові, металургійні, тягові, силові загальнотехнічного застосування, спеціалізованого призначення, великогабаритні, агрегати електромашинні постійного струму і т. ін.) потужністю більше 37,5 Вт
• генератори постійного струму 

46111 

8501.10, .3 

31.10.10.100 

Електродвигуни потужністю до 37,5 Вт, мікроелектродвигуни (у т. ч. генератори змінного струму потужністю до 37,5 Вт) 

  

8501.10 

31.10.10.300 

Електродвигуни та генератори постійного струму/ потужністю 37,5 - 750 Вт 

  

8501.31 

31.10.10.530 

- потужністю 0,75 - 7,5 кВт 

  

8501.32.91 

31.10.10.550 

- потужністю 7,5 - 75 кВт 

  

8501.32.99 

31.10.10.700 

- потужністю 75 - 375 кВт 

  

8501.33 

31.10.10.800 

Електродвигуни тягові постійного струму потужністю більше 375 кВт 

  

8501.34.50 

31.10.10.930 

Електродвигуни та генератори постійного струму/ потужністю 375 - 750 кВт (крім електродвигунів тягових) 

  

8501.34.91 

31.10.10.950 

- потужністю більше 750 кВт (крім електродвигунів тягових) 

  

8501.34.99 

31.10.2 

Електродвигуни та генератори змінного струму 

461b 

  

31.10.21 

Електродвигуни універсальні
Ця підкатегорія включає:
• електродвигуни універсальні постійного і змінного струму потужністю більше 37,5 Вт 

46112.1 

8501.20 

31.10.21.000 

Електродвигуни універсальні потужністю більше 37,5 Вт 

  

8501.20 

31.10.22 

Електродвигуни змінного струму однофазні 

46112.2 

8501.40 

31.10.22.300 

Електродвигуни змінного струму однофазні/ 

  

8501.40.91 

31.10.22.310 

- потужністю 37,5 - 75 Вт 

  

8501.40.91a 

31.10.22.330 

- потужністю 75 - 375 Вт 

  

8501.40.91b 

31.10.22.350 

- потужністю 375 - 750 Вт 

  

8501.40.91c 

31.10.22.500 

- потужністю більше 750 Вт 

  

8501.40.99 

31.10.23 

Електродвигуни змінного струму багатофазні малої потужності
Ця підкатегорія включає:
• електродвигуни потужністю до 750 Вт 

46112.3 

8501.51 

31.10.23.000 

Електродвигуни змінного струму багатофазні потужністю до 750 Вт 

  

8501.51 

31.10.24 

Електродвигуни змінного струму багатофазні середньої потужності
Ця підкатегорія включає:
• електродвигуни потужністю від 0,75 до 75 кВт 

46112.4 

8501.52 

31.10.24.030 

Електродвигуни змінного струму багатофазні/ потужністю 0,75 - 7,5 кВт 

  

8501.52.91 

31.10.24.050 

- потужністю 7,5 - 37 кВт 

  

8501.52.93 

31.10.24.070 

- потужністю 37 - 75 кВт 

  

8501.52.99 

31.10.25 

Електродвигуни змінного струму багатофазні великої потужності
Ця підкатегорія включає:
• електродвигуни потужністю більше 75 кВт
Ця підкатегорія включає також:
• електродвигуни тягові 

46112.5 

8501.53 

31.10.25.300 

Електродвигуни тягові змінного струму багатофазні потужністю більше 75 кВт 

  

8501.53.50 

31.10.25.400 

Електродвигуни змінного струму багатофазні/ потужністю 75 - 375 кВт (крім електродвигунів тягових) 

  

8501.53.92 

31.10.25.410 

- потужністю 75 - 375 кВт на напругу до 1000 В 

  

8501.53.92a 

31.10.25.430 

- потужністю 75 - 375 кВт на напругу більше 1000 В 

  

8501.53.92b 

31.10.25.600 

- потужністю 375 - 750 кВт 

  

8501.53.94 

31.10.25.610 

- потужністю 375 - 750 кВт на напругу до 1000 В 

  

8501.53.94a 

31.10.25.630 

- потужністю 375 - 750 кВт на напругу більше 1000 В 

  

8501.53.94b 

31.10.25.900 

- потужністю більше 750 кВт 

  

8501.53.99 

31.10.26 

Генератори змінного струму
Ця підкатегорія включає також:
• компенсатори реактивної потужності обертові, синхронні
• системи збудження турбогенераторів, гідрогенераторів, синхронних компенсаторів та великих електричних машин 

46112.6 

8501.6 

31.10.26.100 

Генератори змінного струму/ потужністю до 75 кВ·А 

  

8501.61 

31.10.26.300 

- потужністю 75 - 375 кВ·А 

  

8501.62 

31.10.26.500 

- потужністю 375 - 750 кВ·А 

  

8501.63 

31.10.26.700 

- потужністю більше 750 кВ·А 

  

8501.64 

31.10.3 

Установки електрогенераторні та перетворювачі обертові електричні
Ця категорія включає:
• установки генераторні електричні, що складаються з електрогенератора та будь-якого первинного двигуна, за виключенням електродвигуна (наприклад, гідравлічної турбіни, парової турбіни, вітряка, двигунів внутрішнього згоряння і т. ін.), які змонтовані (чи призначені для монтажу) разом як єдиний агрегат або на спільній основі
• перетворювачі обертові електричні, що складаються з електрогенератора та первинного електричного двигуна, які використовують для перетворення характеру струму
Ця категорія включає також:
• установки генераторні електричні для зварювального устаткування без зварювальних головок чи зварювальних пристосувань
Ця категорія не включає:
• установки генераторні електричні для зварювального устаткування комплектні (29.40.60) 

461c 

  

31.10.31 

Установки електрогенераторні з дизельними двигунами внутрішнього згоряння
Ця підкатегорія не включає:
• двигуни внутрішнього згоряння з займистістю від стиску (дизельні та напівдизельні) промислові (29.11.13) 

46113.1 

8502.1 

31.10.31.130 

Установки електрогенераторні з дизельними двигунами внутрішнього згоряння/ потужністю до 7,5 кВ·А 

  

8502.11.91 

31.10.31.150 

- потужністю 7,5 - 75 кВ·А 

  

8502.11.99 

31.10.31.300 

- потужністю 75 - 375 кВ·А 

  

8502.12 

31.10.31.500 

- потужністю 375 - 750 кВ·А 

  

8502.13.91 

31.10.31.700 

- потужністю більше 750 кВ·А 

  

8502.13.99 

31.10.31.730 

- потужністю 750 - 2000 кВ·А 

  

8502.13.99a 

31.10.31.750 

- потужністю більше 2000 кВ·А 

  

8502.13.99b 

31.10.32 

Установки електрогенераторні з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння; перетворювачі обертові електричні
Ця підкатегорія включає також:
• турбогенератори комплектні
• регулятори індукційні та фазорегулятори
• установки вітроенергетичні
Ця підкатегорія не включає:
• двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні промислові (29.11.12) 

46113.2 

8502.20 - .40 

31.10.32.330 

Установки електрогенераторні з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння/ потужністю до 7,5 кВ·А 

  

8502.20.91 

31.10.32.350 

- потужністю більше 7,5 кВ·А 

  

8502.20.99 

31.10.32.500 

Установки електрогенераторні інші 

  

8502.30 

31.10.32.700 

Перетворювачі одноякірні електричні 

  

8502.40 

31.10.4 

Трансформатори
Ця категорія включає:
• трансформатори електричні всіх типів та габаритів, частота струму живлення яких може коливатися від частоти мережі (50 Гц) до надвисоких радіочастот 

461d 

  

31.10.41 

Трансформатори з рідким діелектриком 

46121.1 

8504.2 

31.10.41.300 

Трансформатори з рідким діелектриком/ потужністю до 650 кВ·А 

  

8504.21 

31.10.41.330 

- потужністю до 16 кВ·А 

  

8504.21a 

31.10.41.350 

- потужністю 16 - 650 кВ·А 

  

8604.21b 

31.10.41.530 

- потужністю 650 - 1600 кВ·А 

  

8504.22.10 

31.10.41.550 

- потужністю 1600 - 10000 кВ·А 

  

8504.22.90 

31.10.41.700 

- потужністю більше 10000 кВ·А 

  

8504.23 

31.10.42 

Трансформатори малої потужності
Ця підкатегорія включає:
• трансформатори потужністю до 16 кВ·А, крім трансформаторів з рідким діелектриком
Ця підкатегорія включає також:
• трансформатори вимірювальні потужністю до 16 кВ·А
Ця підкатегорія не включає:
• трансформатори з рідким діелектриком (31.10.41) 

46121.2 

8504.31, .32 

31.10.42.330 

Трансформатори вимірювальні потужністю до 1 кВ·А 

  

8504.31.3 

31.10.42.350 

Трансформатори потужністю до 1 кВ·А 

  

8504.31.90 

31.10.42.530 

Трансформатори вимірювальні потужністю 1 - 16 кВ·А 

  

8504.32.3 

31.10.42.550 

Трансформатори потужністю 1 - 16 кВ·А 

  

8504.32.90 

31.10.43 

Трансформатори великої потужності
Ця підкатегорія включає:
• трансформатори потужністю більше 16 кВ·А, крім трансформаторів з рідким діелектриком
Ця підкатегорія включає також:
• трансформатори вимірювальні потужністю більше 16 кВ·А
Ця підкатегорія не включає:
• трансформатори з рідким діелектриком (31.10.41) 

46121.3 

3504.33, .34 

31.10.43.300 

Трансформатори/ потужністю 16 - 500 кВ·А 

  

8504.33.90 

31.10.43.500 

- потужністю більше 500 кВ·А 

  

8504.34 

31.10.43.530 

- потужністю 500 - 1600 кВ·А 

  

8504.34a 

31.10.43.550 

- потужністю більше 1600 кВ·А 

  

8504.34b 

31.10.5 

Реактори електричні та перетворювачі статичні електричні 

461e 

  

31.10.50 

Реактори електричні та перетворювачі статичні електричні
Ця підкатегорія включає:
• реактори електричні, котушки індуктивності всіх типів, дроселі, включно дроселі до газорозрядних ламп
• випрямлячі, інвертори, перетворювачі постійного та змінного струму, перетворювачі частоти
• перетворювачі електричні статичні напівпровідникові (моно- та полікристалічні)
• перетворювачі газорозрядні (ртутнодугові та термоіонні з катодами, що світяться)
• перетворювачі з механічними перетворювальними елементами (металеві випрямлячі, ртутні турбінні випрямлячі, вібрувальні випрямлячі)
• випрямлячі електролітичні
• генератори високовольтні, які використовують у радіоапаратурі, емісійних трубках, мікрохвильових трубках, іонопроменевих трубках і т. ін.
• перетворювачі спеціальні зварювальні
• пристрої зарядні акумуляторні та джерела вторинного електроживлення промислові і побутові
• стартери для запуску двигунів внутрішнього згоряння на аеродромах, автобусних станціях і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• котушки запалювання для автомобілів (31.61.21)
• вентилі ртутні (32.10.42)
• діоди, транзистори та тиристори силові (32.10.51)
• котушки відхиляючи для електронно-променевих трубок (32.10.73)
• генератори високої напруги, спеціально призначені для радіологічної апаратури (33.10.11)
• регулятори напруги автоматичні (33.20.70) 

46122 

8504.10, .40, .50 

31.10.50.130 

Реактори та котушки індуктивності електричні 

  

8504.10.91 

31.10.50.150 

Дроселі газорозрядних ламп та трубок 

  

8504.10.99 

31.10.50.230 

Випрямлячі полікристалічні 

  

8504.40.50 

31.10.50.250 

Перетворювачі статичні зварювальні (без зварювального устаткування) 

  

8504.40.91 

31.10.50.330 

Перетворювачі статичні, пристрої зарядні акумуляторні 

  

8504.40.93 

31.10.50.350 

Випрямлячі статичні 

  

8504.40.94 

31.10.50.530 

Інвертори статичні/ потужністю до 7,5 кВ·А 

  

8504.40.96 

31.10.50.550 

- потужністю більше 7,5 кВ·А 

  

8504.40.97 

31.10.50.700 

Перетворювачі статичні інші 

  

8504.40.98 

31.10.50.730 

Джерела вторинного електроживлення (змінного/постійного струму, постійного/постійного струму) 

  

8504.40.98a 

31.10.50.750 

Перетворювачі статичні інші (крім джерел вторинного електроживлення) 

  

8504.40.98b 

31.10.50.800 

Котушки індуктивності різні 

  

8504.50 

31.10.6 

Вузли та деталі для двигунів, генераторів і трансформаторів 

461f 

  

31.10.61 

Вузли та деталі для електричних двигунів і генераторів 

46131 

8503 

31.10.61.000 

Вузли та деталі для машин/ за поз. 31.10.1, 31.10.2, 31.10.3 

  

8503.00 

31.10.61.030 

- за поз. 31.10.1, 31.10.2 

  

8503.00a 

31.10.61.050 

- за поз. 31.10.3 

  

8503.00b 

31.10.62 

Вузли та деталі для електричних трансформаторів, реакторів і статичних перетворювачів
Ця підкатегорія включає також:
• осердя феритові 

46132 

8504.90 

31.10.62.030 

Осердя феритові 

  

8504.90.11 

31.10.62.050 

Деталі для трансформаторів та реакторів інші 

  

8504.90.19 

31.10.62.070 

Вузли та деталі для статичних перетворювачів 

  

8504.90.90 

31.10.9 

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів 

886y 

  

31.10.91 

Послуги з монтажу електричних двигунів, генераторів та трансформаторів 

88640.1 

  

31.10.91.000 

Послуги з монтажу електричних двигунів, генераторів та трансформаторів 

  

  

31.10.92 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з перемотування обертових електричних машин та трансформаторів 

88640.2 

  

31.10.92.000 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів 

  

  

31.2 

Апаратура електророзподільна та контрольна 

  

  

31.20 

Апаратура електророзподільна та контрольна 

  

  

31.20.1 

Апаратура електрична високовольтна
Ця категорія включає:
• апаратуру електричну на напругу більше 1000 В 

462a 

  

31.20.10 

Апаратура електрична високовольтна
Ця підкатегорія включає:
• апаратуру електричну для роз'єднання, переривання, захисту і вимикання струму та підключення в електричних колах та мережах високої напруги (вимикачі, контактори, реверсори, роз'єднувачі, заземлювачі, короткозамикачі, відокремлювачі, розрядники високовольтні, переривачі, блискавковідводи, реле високовольтні, з'єднувачі та з'єднувальні коробки високовольтні і т. ін.)
• запобіжники плавкі та пристрої з плавкими запобіжниками високовольтні
Ця підкатегорія включає також:
• обмежувачі напруги, гасники напруги (коливань напруги)
• апаратуру високовольтну для тягового устаткування (струмоприймачі, струмознімачі, роз'єднувачі пантографні, шальштанги, штанги і т. ін.) 

46211 

8535 

31.20.10.100 

Запобіжники плавкі та вставки плавкі високовольтні 

  

8535.10 

31.20.10.300 

Вимикачі автоматичні/ на напругу 1 - 72,5 кВ 

  

8535.21 

31.20.10.400 

- на напругу більше 72,5 кВ 

  

8535.29 

31.20.10.530 

Роз'єднувачі, переривачі/ на напругу 1 - 72,5 кВ 

  

8535.30.10 

31.20.10.550 

- на напругу більше 72,5 кВ 

  

8535.30.90 

31.20.10.700 

Блискавковідводи, обмежувачі напруги, гасники напруги, високовольтні 

  

8535.40 

31.20.10.900 

Прилади комутаційні високовольтні інші 

  

8535.90 

31.20.2 

Апаратура електрична низьковольтна
Ця категорія включає:
• апаратуру електричну на напругу до 1000 В 

462b 

  

31.20.21 

Запобіжники плавкі низьковольтні 

46212.1 

8536.10 

31.20.21.300 

Запобіжники плавкі низьковольтні на номінальні струми до 10 А/ 

  

8536.10.10 

31.20.21.330 

- мініатюрні 

  

8536.10.10a 

31.20.21.350 

- швидкозамінні 

  

8536.10.10b 

31.20.21.370 

- інші 

  

8536.10.10c 

31.20.21.500 

Запобіжники плавкі низьковольтні на номінальні струми 10 - 63 А/ 

  

8536.10.50 

31.20.21.530 

- швидкозамінні 

  

8536.10.50a 

31.20.21.550 

- інші 

  

8536.10.50b 

31.20.21.700 

Запобіжники плавкі низьковольтні на номінальні струми більше 63 А 

  

8536.10.90 

31.20.22 

Вимикачі автоматичні низьковольтні 

46212.2 

8536.20 

31.20.22.300 

Вимикачі автоматичні низьковольтні на номінальні струми до 63 А/ 

  

8536.20.10 

31.20.22.330 

- мініатюрні 

  

8536.20.10a 

31.20.22.350 

- інші 

  

8536.20.10b 

31.20.22.500 

Вимикачі автоматичні низьковольтні на номінальні струми більше 63 А/ 

  

8536.20.90 

31.20.22.530 

- мініатюрні 

  

8536.20.90a 

31.20.22.550 

- в литому корпусі 

  

853a.20.90b 

31.20.22.570 

- повітряні 

  

8536.20.90c 

31.20.23 

Апаратура захисту електричних кіл низьковольтна інша
Ця підкатегорія включає:
• апаратуру захисту електричних кіл низьковольтну, автоматичну та ручну н.в.і.у. 

46212.3 

8536.30 

31.20.23.300 

Прилади захисту електричних кіл низьковольтні інші/ на номінальні струми до 16 А 

  

8536.30.10 

31.20.23.500 

- на номінальні струми 16 - 125 А 

  

8536.30.30 

31.20.23.700 

- на номінальні струми більше 125 А 

  

8536.30.90 

31.20.24 

Реле
Ця підкатегорія включає:
• контактори та реле низьковольтні промислового і побутового призначення 

46212.4 

8536.4 

31.20.24.330 

Реле на напругу до 60 В і/ номінальні струми до 2 А 

  

8536.41.10 

31.20.24.350 

- номінальні струми більше 2 А 

  

8536.41.90 

31.20.24.500 

Реле та контактори на напругу більше 60 В 

  

8536.49 

31.20.24.510 

Реле та контактори на напругу більше 60 В і/ номінальні струми 2 - 16 А 

  

8536.49a 

31.20.24.530 

- номінальні струми 16 - 125 А 

  

8536.49b 

31.20.24.550 

- номінальні струми більше 125 А 

  

8536.49c 

31.20.24.570 

Реле часу 

  

8536.49d 

31.20.24.590 

Реле інші 

  

8536.49e 

31.20.25 

Вимикачі низьковольтні
Ця підкатегорія включає:
• вимикачі, перемикачі, роз'єднувачі, перервачі низьковольтні неавтоматичні
• вимикачі та перемикачі кнопкові, клавішні, пакетні, кулачкові, хрестові, повзункові і т. ін.
• ключі та малогабаритні вимикачі і перемикачі, мікроперемикачі
• вимикачі та перемикачі шляхові
• комутатори елементні, командоапарати, контролери
Ця підкатегорія включає також:
• вимикачі електронні, електромеханічні та програмовані
• струмоприймачі та струмознімачі не вуглецеві і не графітові низьковольтні 

46212.5 

8536.50 

31.20.25.000 

Вимикачі низьковольтні/ 

  

8536.50 

31.20.25.010 

- для силових кіл 

  

8536.50a 

31.20.25.020 

- для кіл керування та допоміжних кіл 

  

8536.50b 

31.20.25.030 

- для електронної апаратури 

  

8536.50c 

31.20.25.040 

- промислового застосування 

  

8536.50d 

31.20.25.050 

- електромеханічні 

  

8536.50e 

31.20.25.060 

- електронні 

  

8536.50f 

31.20.25.070 

- електромеханічні, незнімні 

  

8536.50g 

31.20.25.080 

- електронні, незнімні 

  

8536.50h 

31.20.25.090 

Вимикачі програмовані, обмежувачі навантажень, вимикачі з годинниковим механізмом, низьковольтні 

  

8536.50i 

31.20.26 

Патрони для ламп 

46212.6 

8536.61 

31.20.26.000 

Патрони/ для ламп на напругу до 1000 В 

  

8536.61 

31.20.26.030 

- для ламп розжарення 

  

8536.61a 

31.20.26.050 

- для ламп люмінесцентних 

  

8536.61b 

31.20.27 

Пристрої електротехнічні низьковольтні інші
Ця підкатегорія включає:
• вироби для кінцювання, з'єднування та бандажування жил кабелів, ізольованих та неізольованих проводів (наконечники та гільзи кабельні, затискачі гвинтові та негвинтові і т. ін.)
• з'єднувачі електричні низьковольтні для всіх видів кабелів і проводів промислового та побутового застосування (з'єднувачі коаксіальні, волоконно-оптичні, комбіновані, з'єднувачі різного конструктивного виконання для друкованого та об'ємного монтажу, затискачі контактні і т. ін.)
• елементи електротехнічні попередньо складені низьковольтні для електричної проводки промислового та побутового призначення (коробки з'єднувальні, коробки відгалужувальні, кабельні кроси, набори затискачів, подовжувачі електричні, перетини або з'єднувальні планки повітряних трамвайних електроліній і т. ін.) 

46212.7 

8536.69 - .90 

31.20.27.100 

З'єднувачі електричні низьковольтні/ коаксіальні 

  

8536.69.10 

31.20.27.300 

- для друкованих схем 

  

8536.69.30 

31.20.27.500 

- інші 

  

8535.69.90 

31.20.27.510 

Вилки та розетки низьковольтні промислового застосування незнімні 

  

8536.69.90a 

31.20.27.520 

Вилки низьковольтні побутового застосування 

  

8536.69.90b 

31.20.27.530 

Розетки низьковольтні побутового застосування незнімні 

  

8536.69.90c 

31.20.27.550 

З'єднувачі електричні низьковольтні/ циліндричні 

  

8536.69.90d 

31.20.27.560 

- прямокутні 

  

8536.69.90e 

31.20.27.570 

З'єднувачі волоконно-оптичні низьковольтні 

  

8536.69.90f 

31.20.27.580 

Розетки низьковольтні інші 

  

8536.69.90g 

31.20.27.600 

Елементи електротехнічні складені низьковольтні/ 

  

8536.90.01 

31.20.27.630 

- побутового застосування 

  

8536.90.01a 

31.20.27.650 

Шини та шинопроводи складені низьковольтні промислового застосування 

  

8536.90.01b 

31.20.27.700 

Затискачі, клемні колодки та контактні елементи для проводів низьковольтні 

  

8536.90.10 

31.20.27.800 

Прилади для з'єднань з електричним колом чи всередині електричного кола інші, низьковольтні 

  

8536.90.80 

31.20.3 

Пристрої електричні комплектні 

462c 

  

31.20.31 

Пристрої електричні комплектні низьковольтні
Ця підкатегорія включає:
пульти, панелі, консолі, столи, шафи, щити розподільні низьковольтні (включно з панелями числового керування з вмонтованою машиною для автоматичного оброблення інформації та програмованими контролерами із запам'ятовувальними пристроями), комплектні, тобто обладнані двома і більше із попередньо описаних електричних виробів, призначені для контролю або розподілу електроенергії, у тому числі пульти, обладнані інструментом та (або) приладами, які класифіковані в розділі 33
Ця підкатегорія не включає:
• комутатори телефонні та телеграфні (32.20.20) 

46213 

8537.10 

31.20.31.300 

Пульти числового керування з вмонтованою машиною для автоматичного оброблення даних низьковольтні 

  

8537.10.10 

31.20.31.500 

Контролери програмовані із запам'ятовувальними пристроями низьковольтні 

  

8537.10.91 

31.20.31.700 

Пристрої електричні комплектні низьковольтні інші 

  

8537.10.99 

31.20.31.730 

Пристрої керування електроприводами та щити розподільні силові 

  

8537.10.99a 

31.20.31.750 

Щитки приладові та панелі монтажні низьковольтні 

  

8537.10.99b 

31.20.31.790 

Пульти числового керування низьковольтні інші 

  

8537.10.99c 

31.20.32 

Пристрої електричні комплектні високовольтні
Ця підкатегорія включає:
• пульти, панелі, консолі, столи, шафи, щити розподільні високовольтні (включно з панелями числового керування з вмонтованою машиною для автоматичного оброблення інформації та програмованими контролерами із запам'ятовувальними пристроями), комплектні, тобто обладнані двома і більше із попередньо описаних електричних виробів, призначені для контролю або розподілу електроенергії, у тому числі пульти, обладнані інструментом та (або) приладами, які класифіковані в розділі 33 

46214 

8537.20 

31.20.32.030 

Пульти числового керування/ на напругу 1 - 72,5 кВ 

  

8537.20.91 

31.20.32.050 

- на напругу більше 72,5 кВ 

  

8537.20.99 

31.20.4 

Вузли апаратури електророзподільної та контрольної 

462d 

  

31.20.40 

Вузли апаратури електророзподільної та контрольної
Ця підкатегорія включає також:
• пульти, панелі, консолі, столи, шафи, щити, неоснащені електричними виробами, інструментом або приладами 

46220 

8538 

31.20.40.300 

Щити, панелі, консолі, столи, шафи та інші основи для виробів за поз. 31.20.3 неоснащені 

  

8538.10 

31.20.40.900 

Вузли та деталі для апаратури електророзподільної та контрольної за поз. 31.20.1, 31.20.2, 31.20.3 

  

8538.90 

31.20.9 

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури електророзподільної та контрольної 

886z 

  

31.20.91 

Послуги з монтажу апаратури електророзподільної та контрольної 

88640.3 

  

31.20.91.000 

Послуги з монтажу апаратури електророзподільної та контрольної 

  

  

31.20.92 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту апаратури електророзподільної та контрольної 

88640.4 

  

31.20.92.000 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту апаратури електророзподільної та контрольної 

  

  

31.3 

Провід та кабель ізольовані 

  

  

31.30 

Провід та кабель ізольовані 

  

  

31.30.1 

Провід та кабель ізольовані
Ця категорія включає:
• електричний провід, кабель та інші провідники (наприклад, стрічки, смуги, стержні), які використовують як провідники (одножильні чи багатожильні) для передавання електричної енергії чи інформації, за умови, що всі вони є ізольовані
Ця категорія включає також:
• проводи, кабелі и т. д., відрізані на певну довжину та оснащені чи не оснащені з'єднувальними пристроями (деталями)
Ця категорія не включає:
• дріт неізольований із кольорових металів (27.4)
• провід кручений, кабелі плетені та аналогічні вироби з кольорових металів без електричної ізоляції (28.73.12)
• провід неізольований для повітряних ліній електропередач (28.73.12)
• комплекти проводів запалювання для двигунів та інші комплекти проводів для транспортних засобів (31.61.10) 

463a 

  

31.30.11 

Провід ізольований обмотувальний
Ця підкатегорія включає:
• проводи (включно з проводами лакованими, емальованими та анодованими) з ізоляцією з бавовняної пряжі, натурального шовку, синтетичних матеріалів, комбінованою ізоляцією (емалево-волокнистою, емалево-лаковою, емалево-скловолокнистою, плівково-волокнистою та ін.) для формування обмоток електричних виробів, таких як електродвигуни, генератори, трансформатори, реле електромагнітні, реактори електричні, котушки індуктивності, дроселі і т. ін. 

46310 

8544.1 

31.30.11.300 

Провід ізольований обмотувальний,/ лакований та емальований 

  

8544 (.11.10 + .19.10) 

31.30.11.500 

- інший 

  

8544 (.11.90 + .19.90) 

31.30.12 

Кабелі коаксіальні
Ця підкатегорія включає:
• кабелі коаксіальні та провідники коаксіальні інші, хвилеводи для телекомунікацій, передавання даних, високочастотних сигналів і т. ін. зі з'єднувальними пристроями чи без них 

46320 

8544.20 

31.30.12.000 

Кабелі коаксіальні 

  

8544.20 

31.30.13 

Проводи та кабелі електричні низьковольтні
Ця підкатегорія включає:
кабелі силові (одножильні та багатожильні) на напругу до 1000 В для систем передавання електроенергії та енергоживлення промислових об'єктів
• кабелі силові гнучкі, проводи та шнури силові на напругу до 1000 В
• проводи та кабелі на напругу до 1000 В для систем керування, контролю, сигналізації та електрозв'язку
• проводи та кабелі монтажні, які використовують переважно в радіоелектронній апаратурі для внутрішньоблокового та міжблокового монтажу, плоскої та об'ємної конфігурації, з ізоляцією з гуми та інших еластомірів чи пластмас (включно з плетеними (тканими) матеріалами) з захисною чи без захисної оболонки 

46340 

8544.4, .5 

31.30.13.300 

Проводи та кабелі електричні/ для систем телекомунікацій на напругу до 80 В 

  

8544 (.41.10 + .49.20) 

31.30.13.500 

- для приладів керування та оброблення даних на напругу до 80 В 

  

8544 (.41.90 + .49.80) 

31.30.13.700 

- на напругу від 80 до 1000 В (включно кабелі на напругу 1000 В) 

  

8544.5 

31.30.13.730 

- на напругу 1000 В 

  

8544.5a 

31.30.13.750 

- на напругу від 80 до 1000 В 

  

8544.5b 

31.30.14 

Проводи та кабелі електричні високовольтні
Ця підкатегорія включає:
• кабелі силові (включно з бронекабелями та кабелями силовими гнучкими) на напругу більше 1000 В
• проводи та кабелі електричні інші на напругу більше 1000 В 

46350 

8544.60 

31.30.14.000 

Проводи та кабелі електричні високовольтні 

  

8544.60 

31.30.15 

Кабелі волоконно-оптичні
Ця підкатегорія включає:
• кабелі волоконно-оптичні у вигляді окремих оптичних волокон у загальній захисній оболонці зі з'єднувальними пристроями чи без них для систем передавання інформації та керування, які використовують як магістральні канали зв'язку або всередині об'єктів в умовах стаціонарної, нестаціонарної та повітряної прокладки
Ця підкатегорія не включає:
• скловолокно (26.14.1)
• кабелі волоконно-оптичні для прямої передачі зображення (33.40.21) 

46360 

8544.70 

31.30.15.000 

Кабелі волоконно-оптичні/ 

  

8544.70 

31.30.15.030 

- для зв'язку 

  

8544.70a 

31.30.15.050 

- для передавання даних 

  

8544.70b 

31.4 

Акумулятори та батареї електричні 

  

  

31.40 

Акумулятори та батареї електричні 

  

  

31.40.1 

Елементи первинні та батареї первинних елементів 

464a 

  

31.40.11 

Елементи первинні та батареї первинних елементів малого об'єму
Ця підкатегорія включає:
• елементи первинні та батареї первинних елементів із зовнішнім об'ємом не більше 300 см3 (діоксидно-марганцеві, оксидно-ртутні, оксидно-срібні, літієві, повітряно-цинкові і т. ін.) з лужним чи нелужним електролітом, рідинні елементи, сухі наливні елементи, концентраційні елементи та ін.
Ця підкатегорія не включає:
• елементи первинні дозаряджувані (31.40.23) 

46410.1 

8506.1 

31.40.11.110 

Елементи первинні та батареї об'ємом до 300 см3, діоксидно-марганцеві, лужні,/ циліндричні 

  

8506.11.11 

31.40.11.120 

- дискові 

  

8506.11.15 

31.40.11.130 

- інші 

  

8506.11.19 

31.40.11.150 

Елементи первинні та батареї об'ємом до 300 см3, діоксидно-марганцеві,/ нелужні, циліндричні 

  

8506.11.91 

31.40.11.170 

- дискові 

  

8506.11.95 

31.40.11.190 

- інші 

  

8506.11.99 

31.40.11.230 

Елементи первинні та батареї об'ємом до 300 см3, оксидно-ртутні,/ циліндричні 

  

8506.12.10 

31.40.11.250 

- дискові 

  

8506.12.30 

31.40.11.270 

- інші 

  

8506.12.90 

31.40.11.330 

Елементи первинні та батареї об'ємом до 300 см3, оксидно-срібні,/ циліндричні 

  

8506.13.10 

31.40.11.350 

- дискові 

  

8506.13.30 

31.40.11.370 

- інші 

  

8506.13.90 

31.40.11.510 

Елементи первинні та батареї об'ємом до 300 см3, літієві,/ циліндричні 

  

8506.19.11 

31.40.11.520 

- дискові 

  

8506.19.15 

31.40.11.530 

- інші 

  

8506.19.19 

31.40.11.550 

Елементи первинні та батареї об'ємом до 300 см3, повітряно-цинкові,/ циліндричні 

  

8506.19.31 

31.40.11.560 

- дискові 

  

8506.19.35 

31.40.11.580 

- інші 

  

8506.19.39 

31.40.11.730 

Елементи первинні та батареї об'ємом до 300 см3, інші,/ циліндричні 

  

8506.19.91 

31.40.11.750 

- дискові 

  

8506.19.95 

31.40.11.790 

- інші 

  

8506 19.99 

31.40.12 

Елементи первинні та батареї первинних елементів великого об'єму
Ця підкатегорія включає:
• елементи первинні та батареї первинних елементів із зовнішнім об'ємом більше 300 см3 (діоксидно-марганцеві, оксидно-ртутні, оксидно-срібні, літієві, повітряно-цинкові і т. ін.) з лужним чи нелужним електролітом, рідинні елементи, сухі наливні елементи, концентраційні елементи та ін.
Ця підкатегорія не включає:
• елементи первинні дозаряджувані (31.40.23) 

46410.2 

8506.20 

31.40.12.100 

Елементи первинні та батареї об'ємом більше 300 см3,/ діоксидно-марганцеві, лужні 

  

8506.20.11 

31.40.12.200 

- діоксидно-марганцеві, інші 

  

8506.20.19 

31.40.12.300 

- оксидно-ртутні 

  

8506.20.20 

31.40.12.500 

- оксидно-срібні 

  

8506.20.30 

31.40.12.600 

- літієві 

  

8506.20.40 

31.40.12.700 

- повітряно-цинкові 

  

8506.20.50 

31.40.12.800 

- інші 

  

8506.20.90 

31.40.13 

Вузли та деталі для первинних елементів та батарей первинних елементів
Ця підкатегорія не включає:
• електроди вугільні для первинних елементів (31.62.15) 

46430.1 

8506.90 

31.40.13.000 

Вузли та деталі для первинних елементів та батарей за поз. 31.40.1 

  

8506.90 

31.40.2 

Акумулятори електричні та акумуляторні батареї
Ця категорія включає:
• акумулятори та акумуляторні батареї всіх електрохімічних систем з рідким чи твердим електролітом або без нього (герметичні, наливні, циліндричні, дискові, призматичні, сухозаряджені і т. ін.) 

464b 

  

31.40.21 

Акумулятори електричні та акумуляторні батареї свинцеві для запуску двигунів внутрішнього згоряння 

46420.1 

8507.10 

31.40.21.100 

Акумулятори свинцеві для запуску двигунів внутрішнього згоряння, масою до 5 кг,/ з рідким електролітом 

  

8507.10.31 

31.40.21.300 

- з іншими електролітами 

  

8507.10.39 

31.40.21.500 

Акумулятори свинцеві для запуску двигунів внутрішнього згоряння, масою більше 5 кг,/ з рідким електролітом 

  

8507.10.81 

31.40.21.700 

- з іншими електролітами 

  

8507.10.89 

31.40.22 

Акумулятори електричні та акумуляторні батареї свинцеві інші 

46420.2 

8507.20 

31.40.22.100 

Акумулятори свинцеві тягові/ з рідким електролітом 

  

8507.20.31 

31.40.22.300 

- з іншими електролітами 

  

8507.20.39 

31.40.22.500 

Акумулятори свинцеві стаціонарні з рідким електролітом 

  

8507.20.81 

31.40.22.550 

Акумулятори свинцеві інші,/ з рідким електролітом 

  

8507.20.81b 

31.40.22.700 

- з іншими електролітами 

  

8507.20.89 

31.40.22.730 

Акумулятори свинцеві стаціонарні з іншими електролітами 

  

8507.20.89a 

31.40.22.750 

Акумулятори свинцеві інші 

  

8507.20.89b 

31.40.23 

Акумулятори електричні та акумуляторні батареї лужні
Ця підкатегорія включає:
• акумулятори та акумуляторні батареї нікель-кадмієві, залізонікелеві, нікель-гідридні, натрій-сірчані розігрівні, літій-сульфід залізні розігрівні і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• елементи первинні дозаряджувані 

46420.3 

8507.30 - .80 

31.40.23.100 

Акумулятори нікель-кадмієві/ герметичні 

  

8507.30.91 

31.40.23.300 

- тягові 

  

8507.30.93 

31.40.23.500 

- інші 

  

8507.30.98 

31.40.23.530 

- стаціонарні 

  

8507.30.98a 

31.40.23.700 

Акумулятори залізо-нікелеві 

  

8507.40.90 

31.40.23.830 

Акумулятори нікель-гідридні 

  

8507.80.91 

31.40.23.850 

Акумулятори електричні інші 

  

8507.80.99 

31.40.24 

Вузли та деталі для електричних акумуляторів та акумуляторних батарей
Ця підкатегорія включає:
• корпуси, кришки, сепаратори, решітки для електродної маси, пластини електродні, клапани газоспускальні і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• акумулятори та акумуляторні батареї без електроліту (31.40.21, 31.40.23) 

46430.2 

8507.90 

31.40.24.300 

Деталі для електричних акумуляторів:/ пластини 

  

8507.90.91 

31.40.24.500 

- сепаратори 

  

8507.90.93 

31.40.24.900 

- інші 

  

8507.90.98 

31.40.24.930 

- корпуси 

  

8507.90.98a 

31.5 

Лампи електричні та устаткування освітлювальне 

  

  

31.50 

Лампи електричні та устаткування освітлювальне 

  

  

31.50.1 

Лампи електричні
Ця категорія включає:
• лампи розжарення, газорозрядні та дугові 

465a 

  

31.50.11 

Лампи напрямленного світла герметичні
Ця підкатегорія включає також:
• прожектори та освітлювачі герметичні 

46510.1 

8539.10 

31.50.11.000 

Лампи напрямленого світла герметичні 

  

8539.10 

31.50.12 

Лампи розжарення галогено-вольфрамові
Ця підкатегорія включає:
• лампи розжарення галогено-вольфрамові для навігаційного та сигнального устаткування, освітлювальних установок, транспортних засобів та апаратури різного призначення
Ця підкатегорія не включає:
• лампи ультрафіолетові та інфрачервоні (31.50.15) 

46510.2 

8539.21 

31.50.12.300 

Лампи розжарення галогено-вольфрамові/ для проекторів 

  

8539.21.10 

31.50.12.500 

- для автотранспортних засобів 

  

8539.21.30 

31.50.12.930 

- на напругу більше 100 В, інші 

  

8539.21.91 

31.50.12.950 

- на напругу до 100 В, інші 

  

8539.21.99 

31.50.13 

Лампи розжарення нормально-освітлювальні
Ця підкатегорія включає:
• лампи розжарення потужністю до 200 Вт на напругу більше 100 В
Ця підкатегорія включає також:
• лампи рефлекторні
Ця підкатегорія не включає:
• лампи розжарення галогено-вольфрамові (31.50.12) 

46510.3 

8539.22 

31.50.13.000 

Лампи розжарення нормально-освітлювальні 

  

8539.22 

31.50.14 

Лампи розжарення інші
Ця підкатегорія включає:
• лампи розжарення на малу напругу (до 100 В), які застосовують для освітлення та в переносних освітлювальних приладах, проекційних апаратах, фарах автотранспортних засобів і т. ін.
• лампи розжарення великої потужності (більше 200 Вт) на напругу більше 100 В 

46510.4 

8539.29 

31.50.14.300 

Лампи розжарення/ для проекторів 

  

8539.29.10 

31.50.14.500 

- для автотранспортних засобів 

  

8539.29.31 

31.50.14.700 

Лампи розжарення інші/ 

  

8539.29.39 

31.50.14.930 

- на напругу більше 100 В 

  

8539.29.91 

31.50.14.950 

- на напругу до 100 В 

  

8539.29.99 

31.50.15 

Лампи газорозрядні
Ця підкатегорія включає:
• лампи газорозрядні люмінесцентні (включно з лампами газорозрядними флуоресцентними з гарячим та холодним катодом) будь-якої форми та потужності (ртутні, натрієві і т. ін.)
• лампи газорозрядні безперервної дії низького, високого та надвисокого тиску
• лампи газорозрядні високоінтенсивного оптичного випромінювання
Ця підкатегорія включає також:
• лампи ультрафіолетові та інфрачервоні; лампи дугові постійного і змінного струму, лампи накачування дугові 

46510.5 

8539.31, .40 

31.50.15.100 

Лампи газорозрядні/ люмінесцентні з термокатодом, двоцокольні 

  

8539.31.10 

31.50.15.300 

- люмінесцентні з термокатодом, інші 

  

8539.31.90 

31.50.15.510 

- двосвітлові 

  

8539.39.10 

31.50.15.530 

- ртутні 

  

8539.39.30 

31.50.15.550 

- натрієві U-подібної форми 

  

8539.39.51 

31.50.15.570 

- натрієві інші 

  

8539.39.59 

31.50.15.590 

- інші 

  

8539.39.90 

31.50.15.700 

Лампи ультрафіолетові, інфрачервоні та дугові 

  

8539.40 

31.50.2 

Устаткування освітлювальне
Ця категорія не включає:
• вузли та деталі до світильників та освітлювального устаткування (31.50.42) 

465b 

  

31.50.21 

Світильники електричні переносні
Ця підкатегорія включає:
• прилади освітлювальні електричні переносні, які працюють від власного джерела енергії (первинних елементів, акумуляторів, магнето), такі як портативні електричні ліхтарі, лампи-факели, шахтарські безпечні лампи (світильники головні) і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• прилади освітлювальні автотранспортних засобів (31.61.23) 

46531.1 

8513.10 

31.50.21.000 

Світильники електричні переносні/ 

  

8513.10 

31.50.21.030 

- для аварійного освітлення 

  

8513.10a 

31.50.21.050 

- інші 

  

8513.10b 

31.50.22 

Світильники електричні настільні, підлогові та нічні
Ця підкатегорія включає:
• світильники настільні, підлогові та нічні, призначені для використання з лампами розжарення, люмінесцентними лампами і т. ін. 

46531.2 

9405 20 

31.50.22.000 

Світильники електричні настільні, підлогові та нічні/ 

  

9405.20 

31.50.22.030 

- для ламп розжарення 

  

9405.20aa 

31.50.22.050 

- для газорозрядних ламп 

  

9405.20ab 

31.50.22.090 

- для інших ламп (крім ламп для проекторів) 

  

9405.20b 

31.50.23 

Світильники та устаткування освітлювальне неелектричні
Ця підкатегорія включає:
• прилади освітлювальні, в яких використовують будь-яке джерело світла, крім електрики (свічки, олію, гас, ацетилен і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
• свічки та аналогічні вироби (36.63.75)
• гноти текстильні (17.54.38)
• вузли та деталі скляні (26.15.24) і пластмасові (25.24.24) до світильників 

46531.3 

9405.50 

31.50.23.000 

Світильники та устаткування освітлювальне неелектричні 

  

9405.50 

31.50.24 

Знаки відмітні та інформаційні світлові
Ця підкатегорія включає:
• знаки, табло, покажчики (включно з дороговказами) та інші світлові вироби, тобто такі, що мають вмонтоване джерело світла
• устаткування для світлової реклами (рекламні щити)
Ця підкатегорія не включає:
• лампи газорозрядні різної складної форми, наприклад, літери, фігури, зірки, завитки та ін. (31.50.15) 

46531.4 

9405.60 

31.50.24.000 

Знаки відмітні та інформаційні світлові 

  

9405.60 

31.50.25 

Світильники підвісні, стельові та настінні
Ця підкатегорія включає:
• люстри, підвіси, плафони, бра та інші стельові і настінні світильники та освітлювальну арматуру для житлових та виробничих приміщень
Ця підкатегорія включає також:
• прилади освітлювальні конторські для освітлення робочого місця
• устаткування та освітлювальну арматуру для підсвічування вітрин
Ця підкатегорія не включає:
• устаткування для освітлення відкритих громадських місць та транспортних магістралей (31.50.34)
• вузли та деталі скляні (26.15.24) і пластмасові (25.24.24) для світильників та освітлювальної арматури (світлорозсіювачі, абажури, скло грановане, розетки, шари, підвіски краплеподібні та інші деталі прикрашування світильників) 

46531.5 

9405.10 

31.50.25.300 

Люстри, світильники стельові та настінні / 

  

9405.10 

31.50.25.310 

- для ламп розжарення (крім ламп для проекторів) 

  

9405.10aa 

31.50.25.320 

- для галогено-вольфрамових ламп 

  

9405.10ab 

31.50.25.330 

- для люмінесцентних ламп 

  

9405.10ac 

31.50.25.340 

- для інших ламп (крім ламп для проекторів) 

  

9405.10ad 

31.50.25.470 

Устаткування освітлювальне вітринне:/ для ламп розжарення 

  

9405.10ba 

31.50.25.480 

- для інших ламп 

  

9405.10bb 

31.50.25.530 

Устаткування освітлювальне промислове:/ для ламп розжарення 

  

9405.10ca 

31.50.25.550 

- для люмінесцентних ламп 

  

9405.10cb 

31.50.25.590 

- для інших ламп 

  

9405.10cc 

31.50.25.630 

Прилади освітлювальні конторські:/ для ламп розжарення 

  

9405.10da 

31.50.25.650 

- для компактних люмінесцентних ламп 

  

9405.10db 

31.50.25.670 

- для інших люмінесцентних ламп 

  

9405.10dc 

31.50.25.690 

- для інших ламп 

  

9405.10dd 

31.50.25.710 

Світильники електричні для аварійного освітлення 

  

9405.10ea

31.50.25.790 

Світильники електричні для внутрішнього освітлення інші 

  

9405.10eb 

31.50.3 

Світильники та освітлювальне устаткування інші 

465c 

  

31.50.31 

Лампи імпульсні
Ця підкатегорія включає також:
• лампи-спалахи одноразові, лампи-спалахи типу "кубик" і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• лампи-спалахи електронні (33.40.36) 

46520 

9006.62 

31.50.31.000 

Лампи імпульсні 

  

9006.62 

31.50.32 

Гірлянди електричні
Ця підкатегорія включає:
• гірлянди електричні та набори освітлювальні аналогічного типу, використовувані для прикрашування новорічних, різдвяних ялинок, та інших цілей 

46532 

9405.30 

31.50.32.000 

Гірлянди електричні 

  

9405.30 

31.50.33 

Прожектори та освітлювачі
Ця підкатегорія включає:
• прожектори освітлювальні та освітлювачі вузьконапрямленого світла (лампи-фари) для освітлення доріг, стадіонів, садів, монументів і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• прожектори пошукові, заливального світла, сигнальні і т. ін.
• прожектори лобові локомотивів, прожектори літаків, суден
Ця підкатегорія не включає:
• устаткування світлове сигнальне (31.62.11)
• лампи напрямленого світла герметичні (31.50.11)
• прожектори та освітлювачі герметичні (31.50.11) 

46539.1 

9405.40.1 

31.50.33.000 

Прожектори та освітлювачі/ 

  

9405.40.10 

31.50.33.030 

- для ламп розжарення 

  

9405.40.10a 

31.50.33.050 

- для інших ламп 

  

9405.40.10b 

31.50.34 

Світильники електричні та устаткування освітлювальне інші, н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
• устаткування світлотехнічне спеціалізоване: театральне, кінознімальне і т. ін.
• устаткування освітлювальне суден, літаків та рейкового рухомого складу
• устаткування зовнішнього освітлення відкритих громадських місць та транспортних магістралей (доріг, тунелів, злітних смуг і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
• устаткування освітлювальне та візуальної сигналізації для автотранспортних засобів (31.61.23) 

46539.2 

9405.40.3, .9 

31.50.34.300 

Світильники електричні та устаткування освітлювальне інші 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99) 

31.50.34.330 

Світильники та устаткування освітлювальне для освітлення сцени 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)a 

31.50.34.350 

Світильники та устаткування освітлювальне для освітлення садів, будинків:/ для ламп розжарення 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)ba 

31.50.34.370 

- для інших ламп 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)bb 

31.50.34.410 

Світильники та устаткування освітлювальне декоративне для освітлення доріг та тротуарів:/ для ламп розжарення 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)caa 

31.50.34.420 

- для люмінесцентних ламп 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)cab 

31.50.34.430 

- для інших ламп 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)cac 

31.50.34.440 

Світильники та устаткування освітлювальне інші для освітлення доріг та тротуарів:/ для ламп розжарення 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)cba 

31.50.34.450 

- для люмінесцентних ламп 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)cbb 

31.50.34.460 

- для натрієвих ламп високого тиску 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)cbc 

31.50.34.470 

- для натрієвих ламп низького тиску 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)cbd 

31.50.34.480 

- для інших ламп 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)cbe 

31.50.34.530 

Світильники та устаткування освітлювальне для освітлення тунелів 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .9 + .95 + .99)d 

31.50.34.550 

Устаткування освітлювальне для морських, річкових суден та літаків 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)e 

31.50.34.590 

Устаткування для зовнішнього освітлення 

  

9405.40 (.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)f 

31.50.4 

Вузли та деталі для електричних ламп та освітлювального устаткування 

465d 

  

31.50.41 

Вузли та деталі для електричних ламп
Ця підкатегорія не включає:
• патрони для ламп (31.20.26)
• деталі скляні для електричних ламп (26.15.21) 

46541 

8539.90 

31.50.41.000 

Деталі для електричних ламп за поз. 31.50.1 

  

8539.90 

31.50.42 

Вузли та деталі для світильників та освітлювального устаткування
Ця підкатегорія не включає:
• вузли та деталі скляні (26.15.24) і пластмасові (25.24.24) для світильників та освітлювальної арматури (світлорозсіювачі, абажури, скло грановане, розетки, шари, підвіски краплеподібні та інші деталі прикрашування світильників) 

46542 

8513.90, 9405.99 

31.50.42.300 

Деталі для переносних електроосвітлювальних приладів за поз. 31.50.21 

  

8513.90 

31.50.42.500 

Деталі для світильників та освітлювального устаткування 

  

9405.99 

31.50.42.530 

Шинопроводи електроосвітлювальні та деталі для них 

  

9405.99a 

31.50.42.550 

Відбивачі картонні для освітлювального устаткування 

  

9405.99b 

31.50.42.570 

Деталі інші для ламп та освітлювального устаткування 

  

9405.99c 

31.6 

Устаткування електричне інше 

  

  

31.61 

Електроустаткування двигунів і транспортних засобів 

  

  

31.61.1 

Комплекти проводів запалювання для двигунів та інші комплекти проводів для транспортних засобів 

463b 

  

31.61.10 

Комплекти проводів запалювання для двигунів та інші комплекти проводів для транспортних засобів
Ця підкатегорія включає:
• комплекти (джгути, пучки) проводів для свічок запалювання двигунів внутрішнього згоряння та інші комплекти, що використовують у механізмах та системах автомобілів, суден, літаків і т. ін. 

46330 

8544.30 

31.51.10.000 

Комплекти проводів запалювання для двигунів та інші комплекти проводів для транспортних засобів 

  

8544.30 

31.51.10.030 

Комплекти проводів/ для автомобілів 

  

8544.30a 

31.51.10.050 

- для інших транспортних засобів 

  

8544.30b 

31.61.2 

Електроустаткування інше для двигунів і транспортних засобів
Ця категорія включає:
• електроустаткування двигунів внутрішнього згоряння для автотранспортних засобів та промислових стаціонарних двигунів 

469b 

  

31.61.21 

Електроустаткування запалювання для двигунів
Ця підкатегорія включає:
• свічки запалювання для двигунів внутрішнього згоряння
• розподілювачі, котушки запалювання, магнітоелектричні генератори змінного струму (магнето запалювання), магнітні маховики 

46910.1 

8511.10 - .30 

31.61.21.300 

Свічки запалювання/ 

  

8511.10.90 

31.61.21.330 

- для двигунів автотранспортних засобів (крім автомобілів) 

  

8511.10.90b 

31.61.21.350 

- для двигунів автомобілів 

  

8511.10.90a 

31.61.21.370 

- для двигунів внутрішнього згоряння стаціонарних 

  

8511.10.90c 

31.61.21.500 

Магнето запалювання; генератори магнітоелектричні постійного струму; маховики магнітоелектричні/ 

  

8511.20 

31.61.21.530 

- для двигунів автотранспортних засобів (крім автомобілів) 

  

8511.20a 

31.61.21.550 

- для двигунів автомобілів 

  

8511.20b 

31.61.21.570 

- для двигунів внутрішнього згоряння стаціонарних 

  

8511.20c 

31.61.21.700 

Розподілювачі, котушки запалювання/ 

  

8511.30 

31.61.21.730 

- для двигунів автотранспортних засобів (крім автомобілів) 

  

8511.30a 

31.61.21.750 

- для двигунів автомобілів 

  

8511.30b 

31.61.21.770 

- для двигунів внутрішнього згоряння стаціонарних 

  

8511.30c 

31.61.22 

Електроустаткування для запуску двигунів
Ця підкатегорія включає:
• електростартери, стартер-генератори, генератори постійного та змінного струму, свічки пускових підігрівачів (свічки накалювання), котушки послідовного включення, котушки нагрівні, запобіжні пристрої генераторів постійного струму та інше електроустаткування для запуску двигунів внутрішнього згоряння
Ця підкатегорія не включає:
• акумулятори електричні та акумуляторні батареї (31.40.2)
• стартери для запуску двигунів внутрішнього згоряння на аеродромах, автобусних станціях і т. ін. (31.10.50)  

46910.2 

8511.40 - .80 

31.61.22.300 

Стартери та стартер-генератори/ 

  

8511.40 

31.61.22.330 

- для двигунів автотранспортних засобів (крім автомобілів) 

  

8511.40a 

31.61.22.350 

- для двигунів автомобілів 

  

8511.40b 

31.61.22.370 

- для двигунів внутрішнього згоряння стаціонарних 

  

8511.40c 

31.61.22.500 

Генератори інші/ для двигунів внутрішнього згоряння 

  

8511.50 

31.61.22.530 

- для двигунів автотранспортних засобів (крім автомобілів) 

  

8511.50a 

31.61.22.550 

- для двигунів автомобілів 

  

8511.50b 

31.61.22.570 

- для двигунів внутрішнього згоряння стаціонарних 

  

8511.50c 

31.61.22.700 

Електроустаткування інше/ для двигунів внутрішнього згоряння 

  

8511.80 

31.61.22.730 

- для двигунів внутрішнього згоряння (крім автомобільних) 

  

8511.80 (.10 + .90a) 

31.61.22.750 

- для двигунів внутрішнього згоряння автомобільних (крім свічок пускових підігрівачів) 

  

8511.80.90b 

31.61.22.770 

Свічки пускових підігрівачів автомобільні 

  

8511.80.90c 

31.61.23 

Електроустаткування різноманітне для транспортних засобів
Ця підкатегорія включає:
• електроустаткування освітлювальне та візуальної сигналізації для автотранспортних засобів (передні фари, лампи чи світлові сигнали для вказування зупинки, попередження, повороту, гальмування, для внутрішнього освітлення, зовнішні розпізнавальні знаки таксі, автомашин швидкої допомоги, міліцейських та пожежних автомашин і т. ін.)
• електроустаткування допоміжне для автотранспортних засобів (склоочисники, склообігрівачі, антиобліднювачі та антизапотівачі скла, обігрівачі, кондиціонери, пристрої підіймання та опускання скла, закриття дверей і т. ін.)
Ця підкатегорія включає також:
• устаткування звукової сигналізації автотранспортних засобів (сигнали, сирени і т. ін.)
• устаткування освітлювальне та візуальної сигналізації велосипедів (включно з генераторами постійного струму для освітлення)
Ця підкатегорія не включає:
• лампи напрямленого світла герметичні (31.50.11)
• лампи галогено-вольфрамові (31.50.12)
• лампи розжарення (31.50.14) 

46910.3 

8512.10 - .40 

31.61.23.100 

Обладнання освітлювальне та візуальної сигналізації/ для велосипедів 

  

8512.10 

31.61.23.300 

- інше 

  

8512.20 

31.61.23.500 

Обладнання звукової сигналізації транспортних засобів (крім велосипедів) 

  

8512.30 

31.61.23.700 

Склоочисники, склообігрівачі, антизапотівачі та інше допоміжне електроустаткування автотранспортних засобів 

  

8512.40 

31.61.24 

Вузли та деталі для електроустаткування двигунів і транспортних засобів
Ця підкатегорія не включає:
• світлорозсіювачі скляні (26.15.26) 

46970.1 

8511.90, 8512.90 

31.61.24.300 

Деталі для електроустаткування за поз. 31.61.21, 31.61.22 

  

8511.90 

31.61.24.500 

Деталі для електроустаткування за поз. 31.61.23/ 

  

8512.90 

31.61.24.530 

- для автотранспортних засобів 

  

8512.90a 

31.61.24.550 

- для велосипедів 

  

8512.90b 

31.62 

Електроустаткування н.в.і.у. 

  

  

31.62.1 

Електроустаткування н.в.і.у. 

469c 

  

31.62.11 

Електроустаткування звукове та світлове сигнальне
Ця підкатегорія включає:
• устаткування електросигнальне для забезпечення безпеки, контролю або регулювання руху на залізницях, системах підвісного транспорту, трамвайних коліях, автомагістралях, на внутрішніх водних шляхах, портах, гаванях, аеропортах
• апаратуру електричну зі звуковою чи візуальною індикацією, яку використовують для сигналізації, незважаючи на те, чи працює вона від руки чи автоматично: дзвоники електричні, зумери, дзвоники дверні мелодійні, рупори, сирени і т. ін.
• апаратуру електричної сигналізації для літальних апаратів, суден та рейкового рухомого складу
• пристрої та прилади пожежної та охоронної сигналізації (включно з пристроями охоронної сигналізації для транспортних засобів): сигналізатори пожежні, сигналізатори автоматичні, сигналізатори газу чи пари електричні; сигналізатори полум'я (детектори полум'я), сигналізатори сторожові і т. ін.
• панелі індикаторні (включно з панелями на рідких кристалах та світлодіодах): індикатори приміщень, індикатори числові, індикатори ліфтові, панелі індикаторні станційні, апаратуру телеграфну машинних відділень для суден, індикатори для перегонних маршрутів, футбольних стадіонів, кегельбанів і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• обладнання механічне (включно з електромеханічним) для забезпечення регулювання, контролю та безпеки руху на залізницях, системах підвісного транспорту, трамвайних коліях, а також прилеглих до них шосейних дорогах, внутрішніх водних шляхах, паркувальних об'єктах, портових спорудах чи аеропортах (35.20.40)
• покажчики, табло і т. ін. металеві (28.75.27)
• знаки відмітні та інформаційні світлові (31.50.24)
• сигналізатори пожежні (включно з детекторами диму), які містять радіоактивну речовину (33.10.11)
• панелі комутаційні та перемикачі, незважаючи на наявність в них простих індикаторних світильників (31.20.31, 31.20.32) 

46920 

8530.10 - .80, 8531.10 - .80 

31.62.11.100 

Устаткування електросигнальне для забезпечення безпеки, контролю або регулювання руху/ на залізницях та трамвайних коліях 

  

8530.10 

31.62.11.300 

- на автомагістралях, внутрішніх водних дорогах, портах, гаванях, аеропортах 

  

8530.80 

31.62.11.500 

Прилади електричні охоронної та пожежної сигналізації/ 

  

8531.10 

31.62.11.530 

- для транспортних засобів (крім автомобілів) 

  

8531.10.80 

31.62.11.550 

- для автомобілів 

  

8531.10.20 

31.62.11.570 

- інші 

  

8531.10.30 

31.62.11.730 

Панелі індикаторні (у т. ч. з панелями на рідких кристалах) 

  

8531.20 (.51 + .59 + .80) 

31.62.11.750 

Панелі індикаторні на світловипромінювальних діодах 

  

8531.20.30 

31.62.11.900 

Прилади електричні звукової та візуальної сигналізації інші 

  

8531.80 

31.62.12 

Електромагніти та постійні магніти
Ця підкатегорія включає:
• електромагніти вантажопідіймальні, штовхальні, втягувальні, головки електромагнітні підіймальні та інші електромагнітні підіймальні пристрої
• муфти (регульовані та нерегульовані), зчеплення та гальма електромагнітні
• патрони, плити, затискачі, лещата та аналогічні пристрої електромагнітні чи постійні магнітні для закріплення оброблюваних деталей
Ця підкатегорія включає також:
• магніти постійні та вироби, призначені для перетворення в постійні магніти після намагнічування (металеві та неметалеві)
• магніти постійні з агломерованого фериту
• вузли та деталі до електромагнітів та постійних магнітів
Ця підкатегорія не включає:
електромагніти, призначені для застосування в офтальмології чи хірургії (33.10.15)
• вузли електромагнітні систем уприскування двигунів внутрішнього згоряння (34.30.11, 34.30.12) 

46940.1 

8505 

31.62.12.100 

Магніти постійні та вироби, що набувають властивостей постійних магнітів після намагнічування,/ металеві 

  

8505.11 

31.62.12.300 

- неметалеві  

  

8505.19 

31.62.12.500 

Муфти, зчеплення, гальма електромагнітні 

  

8505.20 

31.62.12.700 

Пристрої вантажопідіймальні електромагнітні 

  

8505.30 

31.62.12.900 

Патрони, плити, затискачі та аналогічні електромагнітні пристрої; магнітні постійні та їхні деталі 

  

8505.90 

31.62.13 

Машини та апарати електричні спеціалізовані
Ця підкатегорія включає:
• прискорювачі частинок електричні
• генератори сигналів електричні (низької частоти, високої частоти, проміжної частоти, коливальної частоти, імпульсні та ін.), міношукачі, електродетонатори і т. ін.
• підсилювачі високої та проміжної частоти, підсилювачі вимірювальні, підсилювачі антенні та ін.
• устаткування для електролізу, електрогальванізації, електрофорезу і т. ін.
• електрообладнання для генерування та розпилення озону
• машини електричні інформаційні (тахогенератори, сельсини, трансформатори обертові, давачі кута індукційні і т. ін.)
• склообігрівачі, антиобліднювачі та антизапотівачі скла з електричними резисторами для літальних апаратів, суден, потягів та інших транспортних засобів
Ця підкатегорія включає також:
• реєстратори параметрів польоту бортові (реєстратори цифрові бортові)
• пристрої електростатичні (наприклад, для чесальних машин)
• пристрої, що усувають статичну електрику
• генератори термоелектричні, які складені з термоелектричної батареї з різною кількістю термопар та джерела теплової енергії
• генератори ударної хвилі
• пристрої інфрачервоні для дистанційного керування телевізійними приймачами, відеомагнітофонами та іншим електричним устаткуванням за допомогою інфрачервоних променів
• приймачі стереофонічні інфрачервоні безпроводові для приймання радіопередач, що передаються за допомогою інфрачервоних променів
• пристрої електричні для створення звукових ефектів, які використовують як периферійні пристрої для електрогітар
Ця підкатегорія не включає:
• склообігрівачі, антиобліднювачі та антизапотівачі для автотранспортних засобів (31.61.23)
• регулятори електричні для регулювання електричних та неелектричних параметрів (33.20.70)
• апаратуру для очищення ультразвуком металевих деталей та ультразвукові генератори (29.56.25)
• устаткування електрозварювальне комплектне (включно з устаткуванням для ультразвукового зварювання) (29.40.60) 

46940.2 

8543.10 - .80 

31.62.13.300 

Прискорювачі частинок електричні 

  

8543.10 

31.62.13.500 

Генератори сигналів електричні 

  

8543.20 

31.62.13.700 

Устаткування для електролізу, електрофорезу, електрогальванізації і т. ін. 

  

8543.30 

31.62.13.730 

Устаткування для електрогальванізації 

  

8543.30a 

31.62.13.750 

Устаткування для електролізу, електрофорезу і т. ін. 

  

8543.30b 

31.62.13.900 

Машини та апарати електричні однофункційного призначення н.в.і.у. 

  

8543.80 

31.62.13.930 

Машини та апарати електричні обертові (інформаційні): тахогенератори, сельсини і т. ін. 

  

8543.80a 

31.62.13.950 

Машини та апарати електричні однофункційного призначення н.в.і.у., інші 

  

8543.80b 

31.62.14 

Ізолятори електричні
Ця підкатегорія включає:
• ізолятори електричні та ізолювальні деталі з композиційних матеріалів та пластмас
• арматуру ізолювальну для електричних машин, пристроїв та обладнання, виготовлену цілком з ізоляційних матеріалів: кришки, основи та інші деталі вимикачів, перемикачів і т. ін.; основи та опори для плавких запобіжників; кільця та інші деталі для електричних патронів; каркаси для резисторів та котушок індуктивності; з'єднувальні смуги та фішки без кінцевих пристроїв; осердя для бобін та обмоток різних типів; корпуси свічок запалювання і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• труби електроізоляційні та з'єднувальні деталі з чорних металів, облицьовані ізолювальним матеріалом (лаком, папером, картоном, гумою, пластмасою і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
• ізолятори електричні зі скла (26.15.25)
• ізолятори електричні та арматуру ізолювальну з кераміки (26.23.10)
• арматуру ізолювальну з пластмас (25.24.26)
• трубки ізоляційні, виготовлені цілком з ізоляційних матеріалів (класифікують відповідно до матеріалу) 

46950 

8546.90, 8547.90 

31.62.14.300 

Ізолятори електричні з матеріалів н.в.і.у. 

  

8546.90 

31.62.14.500 

Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв та устаткування 

  

8547.90 

31.62.15 

Електроди вугільні
Ця підкатегорія включає:
• усі вироби з графіту чи іншого вуглецю, які застосовують в електричних галузях, незважаючи на те містять чи не містять вони метал: електроди для електропечей та електролізу, щітки вугільні, електроди вугільні для первинних елементів, електроди вугільні зварювальні, ніпелі для з'єднування графітових електродів для печей, вуглі для дугових чи інших ламп, вугільні деталі для мікрофонів, аноди, сітки, екрани для випрямних ламп, резистори нагрівні для різних типів нагрівної апаратури, контакти вугільні та інші вугільні електроди
Ця підкатегорія не включає:
• вироби з графіту та інших вуглецевих матеріалів, які не використовують в електротехніці (26.82.16) 

46960 

8545 

31.62.15.300 

Електроди вугільні/ для електропечей 

  

8545.11 

31.62.15.500 

- інші 

  

8545.19 

31.62.15.700 

Щітки вугільні 

  

8545 20 

31.62.15.900 

Вироби з графіту чи інших вуглецевих матеріалів електротехнічного призначення 

  

8545.90 

31.62.16 

Вузли та деталі для електроустаткування н.в.і.у.
Ця підкатегорія також включає:
• котушки електричні без магнітного осердя для електричних машин та апаратів (трансформаторів, електромагнітів та ін.)
• лінії затримки для машин автоматичного оброблення інформації та телевізійних приймачів
• фільтри електронні, які використовують для передавання різних частот електромагнітних, електромеханічних чи електроакустичних коливань 

46970.2 

8530.90, 8531.90. 8543.90, 8548 

31.62.16.300 

Вузли та деталі/ для електроустаткування за поз. 31.62.11.100, 31.62.11.300 

  

8530.90 

31.62.16.500 

- для електроприладів за поз. 31.62.11.500, 31.62.11.730, 31.62.11.750, 31.62.11.900 

  

8531.90 

31.62.16.700 

- для машин та апаратів електричних однофункційного призначення 

  

8543.90 

31.62.16.900 

Частини машин чи апаратів електричні н.в.і.у. 

  

8548.00 

31.62.9 

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електроустаткування н.в.і.у. 

886aa 

  

31.62.91 

Послуги з монтажу електроустаткування н.в.і.у.
Ця підкатегорія не включає:
• монтаж електросигнального устаткування автомагістралей, залізниць, аеропортів і т. ін. (45.34.21) 

88640.5 

  

31.62.91.000 

Послуги з монтажу електроустаткування н.в.і.у., крім електросигнального устаткування для залізниць, автомагістралей, аеропортів 

  

  

31.62.92 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту електроустаткування н.в.і.у.
Ця підкатегорія не включає:
• технічне обслуговування однорідних електричних машин та устаткування (31.10.92) 

88640.6 

  

31.62.92.000 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту електроустаткування н.в.і.у. 

  

  

32 

Устаткування для радіо, телебачення та зв'язку 

  

  

32.1 

Компоненти електронні 

  

  

32.10 

Компоненти електронні 

  

  

32.10.1 

Конденсатори електричні 

471a 

  

32.10.11 

Конденсатори електричні силові
Ця підкатегорія включає:
• конденсатори постійної ємності для електричних мереж з частотою 50/60 Гц, які спроможні витримувати реактивну потужність більше 0,5 кВ·А 

47110.1 

8532.10 

32.10.11.000 

Конденсатори електричні силові 

  

8532.10 

32.10.12 

Конденсатори електричні постійної ємності
Ця підкатегорія включає:
• конденсатори постійної ємності з діелектриками всіх видів: керамічні (одношарові та багатошарові), скляні, склокерамічні, слюдяні, паперові, плівкові з органічним діелектриком (полістирольні, фторопластові, поліетилентерефталатні, лакоплівкові, полікарбонатні, поліпропіленові, комбіновані і т. ін.), оксидні (фольгові алюмінієві, танталові, ніобієві і т. ін.), тонкоплівкові з неорганічним діелектриком, оксиднонапівпровідникові, оксиднометалеві, з газоподібним діелектриком, повітряні, вакуумні і т. ін. 

47110.2 

8532.2 

32.10.12.300 

Конденсатори постійної ємності/ танталові 

  

8532.21 

32.10.12.500 

- оксидно-алюмінієві 

  

8532.22 

32.10.12.730 

- керамічні, одношарові 

  

8532.23 

32.10.12.750 

- керамічні, багатошарові 

  

8532.24 

32.10.12.770 

- паперові та з пластмасовим діелектриком 

  

8532.25 

32.10.12.790 

- інші 

  

8532.29 

32.10.13 

Конденсатори електричні змінної ємності
Ця підкатегорія включає:
• конденсатори змінної та регульованої ємності (підстроювальні) з повітряним, твердим, рідким діелектриком та вакуумні
Ця підкатегорія включає також:
• конденсатори нелінійні (вариконди) 

47110.3 

8532.30 

32.10.13.000 

Конденсатори змінної ємкості 

  

8532.30 

32.10.2 

Резистори електричні 

471b 

  

32.10.20 

Резистори електричні
Ця підкатегорія включає:
• резистори електричні (крім електронагрівачів) всіх видів: резистори постійні недротяні (вуглецеві, боровуглецеві, металодіелектричні, металооксидні, металізовані, композиційні плівкові та об'ємні, напівпровідникові, рідинні і т. ін.), резистори постійні дротяні і фольгові, терморезистори, магніторезистори, газорезистори, варистори, тензорезистори і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• резистори змінні та регульовані (реостати та потенціометри) недротяні, дротяні та фольгові
• набори резисторів
Ця підкатегорія не включає:
• електронагрівачі (29.71.29)
• фоторезистори (32.10.52) 

47120 

8533.10 - .40 

32.10.20.200 

Резистори постійні/ вугільні, композиційні та плівкові 

  

8533.10 

32.10.20.350 

- потужністю до 20 Вт 

  

8533.21 

32.10.20.370 

- потужністю більше 20 Вт 

  

8533.29 

32.10.20.550 

Резистори змінні дротяні/ потужністю до 20 Вт 

  

8533.31 

32.10.20.570 

- потужністю більше 20 Вт 

  

8533.39 

32.10.20.700 

Резистори змінні інші 

  

8533.40 

32.10.3 

Схеми друковані 

471c 

  

32.10.30 

Схеми друковані
Ця підкатегорія включає:
• схеми друковані жорсткі, гнучкі, одношарові, багатошарові, гнучко-жорсткі і т. ін., які не містять активних елементів
Ця підкатегорія не включає:
• схеми інтегровані та мікромодулі (32.10.60)
Примітка. Поняття "друковані схеми" містить у собі схеми, що виконані шляхом формування на ізоляційному підшарку за допомогою будь-якого процесу друкування (наприклад, тисненням, гальванізуванням, травленням), а також за допомогою "плівкової" техніки, провідників, контактів або інших друкованих елементів (наприклад, індуктивностей, резисторів, ємностей), окремих або з'єднаних у певному порядку, за винятком елементів, що здатні утворювати, випрямляти, модулювати або підсилювати електричний сигнал (наприклад, напівпровідникові елементи). Термін "друковані схеми" означає схеми, що побудовані лише з елементів, що отримані під час друкувального процесу. Однак друковані схеми можуть бути укомплектовані недрукованими з'єднувальними елементами. Тонко- або товстоплівкові схеми, в яких використані пасивні та активні елементи, одержані під час того ж технологічного процесу, класифікують в (32.10.60) 

47130 

8534 

32.10.30.500 

Схеми друковані/ жорсткі, багатошарові 

  

8534.00.11 

32.10.30.700 

- лише із струмопровідних доріжок та контактних площадок 

  

8534.00.19 

32.10.30.750 

- жорсткі, лише із струмопровідних доріжок та контактних площадок 

  

8534.00.19a 

32.10.30.770 

- гнучкі, лише із струмопровідних доріжок та контактних площадок 

  

8534.00.19b 

32.10.30.900 

- з пасивними елементами 

  

8534.00.90 

32.10.4 

Прилади електровакуумні 

471d 

  

32.10.41 

Прилади електронно-променеві
Ця підкатегорія включає:
• трубки електронно-променеві з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом приймальні, тобто такі, що перетворюють електричний сигнал у світловий сигнал: для телевізорів та відеомоніторів (монохромного, чорно-білого чи кольорового зображення), для візуалізації фізичних явищ (осцилографічні, запам'ятовувальні, індикаторні, знакодрукувальні), для проекційних апаратів (квантоскопи, світлоклапанні і т. ін.)
• трубки електронно-променеві, які перетворюють електричний сигнал в електричний сигнал: запам'ятовувальні без видимого зображення, кодувальні, функціональні і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• трубки електронно-променеві передавальні, тобто такі, що перетворюють світловий сигнал в електричний сигнал: трубки передавальні телевізійні (відеокони, супервідеокони, дисектори і т. ін.)
• трубки-перетворювачі або підсилювачі зображення (перетворювачі електронно-оптичні, помножувачі фотоелектронні та вторинно-електронні і т. ін.)
• трубки фотоелектронної емісії (фотоелементи), вакуумні чи газонаповнені
Ця підкатегорія не включає:
• колби скляні для електронно-променевих приладів (26.15.21)
• трубки рентгенівські (33.10.11) 

47140.1 

8540.1 - .30 

32.10.41.350 

Кінескопи/ кольорового зображення 

  

8540.11 

32.10.41.370 

- чорно-білого зображення 

  

8540.12 

32.10.41.390 

Трубки електронно-променеві інші 

  

8540.30 

32.10.41.500 

Трубки телевізійні передавальні, перетворювачі та підсилювачі зображення 

  

8540.20 

32.10.42 

Прилади електровакуумні інші
Ця підкатегорія включає:
• прилади електровакуумні надвисокої частоти (магнетрони, клістрони, лампи біжучої хвилі, лампи зворотної хвилі і т. ін.)
• прилади електровакуумні приймально-підсилювальні, випрямні, генераторні, вимірювальні (тріоди, пентоди і т. ін.)
• прилади електровакуумні газорозрядні (газотрони, тиратрони, вентилі ртутні, детектори іонізуючих випромінювань, індикатори тліючого розряду і т. ін.)
• інші електровакуумні прилади
Ця підкатегорія не включає:
• колби скляні для електровакуумних приладів (26.15.21)
• лампи газорозрядні безперервної дії (31.50.15)
• випрямлячі ртутні в металевому корпусі (31.10.50) 

47140.2 

8540.4 - .8 

32.10.42.000 

Прилади електровакуумні інші 

  

8540 (.41 + .42 + .49 + .81 + .89) 

32.10.5 

Прилади напівпровідникові 

471e 

  

32.10.51 

Діоди, транзистори та тиристори
Ця підкатегорія включає:
• діоди (випрямні, універсальні, імпульсні, тунельні, обернені, стабілітрони, стабістори, варикапи і т. ін.) та інші напівпровідникові прилади з діодними функціями
• транзистори (біполярні та польові) різної потужності, транзистори Дарлінгтона
• тиристори, діодні тиристори (динистори) та тріодні тиристори (симистори)
Ця підкатегорія включає також:
• діоди, транзистори та тиристори силові
• пластини діодів, транзисторів та тиристорів, не розрізані на кристали
Ця підкатегорія не включає:
• фотодіоди, фототранзистори, фототиристори та світлодіоди (32.10.52) 

47150.1 

6541.10 - .30 

32.10.51.200 

Діоди (крім діодів силових) 

  

8541.10 (.10 + .99) 

32.10.51.300 

Діоди силові 

  

8541.10.91 

32.10.51.550 

Транзистори/ потужністю до 1 Вт 

  

8541.21 

32.10.51.570 

- потужністю більше 1 Вт 

  

8541.29 

32.10.51.700 

Тиристори, динистори, симистори 

  

8541.30 

32.10.52 

Прилади оптоелектронні та п'єзоелектричні
Ця підкатегорія включає:
• прилади напівпровідникові оптоелектронні, тобто такі, що випромінюють чи перетворюють електромагнітне випромінювання чи чутливі до цього випромінювання у видимій, інфрачервоній та (або) ультрафіолетовій частинах спектра або такі, що використовують подібне випромінювання для внутрішньої взаємодії елементів
• прилади напівпровідникові фоточутливі: фотодіоди, фототранзистори, фототиристори, фотоварикапи, оптрони
• елементи фотогальванічні (елементи сонячні), фоторезистори
• діоди світловипромінювальні та діоди лазерні
• інші оптоелектронні напівпровідникові прилади
• прилади п'єзоелектричні, включно з п'єзокерамічними: елементи п'єзоелектричні складені, резонатори кварцові, фільтри кварцові та п'єзокерамічні і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• панелі фотогальванічних елементів (батареї сонячні)
Ця підкатегорія не включає:
• панелі індикаторні на рідких кристалах та світловипромінювальних діодах (31.62.11) 

47150.2 

8541.40 - .60 

32.10.52.350 

Світлодіоди 

  

8541.40.10 

32.10.52.370 

Прилади оптоелектронні/ фоточутливі 

  

8541.40.9 

32.10.52.500 

- інші 

  

8541.50 

32.10.52.700 

Елементи п'єзоелектричні складені 

  

8541.60 

32.10.6 

Схеми інтегровані та мікромодулі 

471f 

  

32.10.60 

Схеми інтегровані та мікромодулі
Ця підкатегорія включає:
• схеми інтегровані напівпровідникові (монолітні) аналогові, цифрові та аналого-цифрові різного функціонального призначення з різними рівнями інтегрованості, інформаційної ємності та швидкодії
• пристрої запам'ятовувальні інтегровані: запам'ятовувачі прямого доступу динамічні та статичні з довільною вибіркою, запам'ятовувачі тільки для зчитування (непрограмовані, програмовані з ультрафіолетовим та електричним стиранням інформації)
• мікропроцесори та мікропроцесорні секції (універсальні та спеціалізовані), мікрокомп'ютери, мікроконтролери
• схеми інтегровані логічні програмовані, керуючі та інтерфейсні
• мікромодулі напівпровідникові для виконання спеціалізованих функцій (крім частин машин)
Ця підкатегорія включає також:
• схеми інтегровані гібридні
• пластини, не розрізані на кристали, кристали (чіпи) та кристали базові матричні
• схеми інтегровані інші (плівкові, керамічні, на базових матричних кристалах, безкорпусні, замовлені і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
• картки магнітні особисті ("картки пластикові") та аналогічні вироби незаписані (24.65.10)
• блоки, складені з низки мікросхем або одного і більше дискретних електронних та (або) електричних компонентів, змонтованих на відповідній опорі (платі, кронштейні та ін.) і сконструйованих як частина відповідної машини, наприклад, цифрової машини для оброблення даних (класифікують у тій же підкатегорії, що і вся машина)
Примітка. Термін "інтегровані схеми та мікромодулі" містить у собі:
- монолітні (напівпровідникові) інтегровані схеми, в яких елементи (діоди, транзистори, резистори, ємності, контактні з'єднання і т. ін.) виготовлені, головним чином, в об'ємі та на поверхні напівпровідникового матеріалу (наприклад, легований кремній) та нерозривно пов'язані між собою
- гібридні інтегровані схеми, в яких пасивні елементи (резистори, ємності, контактні з'єднання і т. ін.), виготовлені за тонко- або товстоплівковою технологією, а також активні елементи (діоди, транзистори, інтегровані мікросхеми), здобуті за допомогою процесів напівпровідникової технології, з'єднані в єдине нерозривне ціле на окремому ізольованому підшарку (склі, кераміці і т. ін.). У таких схемах можуть також застосовуватися окремі елементи недрукованого монтажу
- мікромодулі типу сформованого блоку, мікроблоку або аналогічних типів, що складаються з дискретних активних компонентів (з пасивними компонентами чи без них), що підібрані та з'єднані між собою 

47160 

8542.1 - .80 

32.10.60.150 

Схеми інтегровані монолітні цифрові на МОН-структурах:/ пластини, не розрізані на кристали 

  

8542.11.01 

32.10.60.170 

- кристали (чіпи) 

  

8542.11.05 

32.10.60.210 

Запам'ятовувачі прямого доступу динамічні (Д-ЗПД) на МОН-структурах:/ ємність пам'яті до 256 кбіт 

  

8542.11.12 

32.10.60.230 

- ємність пам'яті 256 кбіт - 1 Мбіт 

  

8542.11.14 

32.10.60.250 

- ємність пам'яті 1 - 4 Мбіт 

  

8542.11.16 

32.10.60.270 

- ємність пам'яті більше 4 Мбіт 

  

8542.11.18 

32.10.60.310 

Запам'ятовувачі прямого доступу статичні (С-ЗПД) на МОН-структурах:/ ємність пам'яті до 64 кбіт

  

8542.11.21 

32.10.60.330 

- ємність пам'яті 64 - 256 кбіт 

  

8542.11.23 

32.10.60.350 

- ємність пам'яті 256 кбіт - 1 Мбіт 

  

8542.11.25 

32.10.60.370 

- ємність пам'яті більше 1 Мбіт 

  

8542.11.27 

32.10.60.400 

Запам'ятовувачі тільки для зчитування непрограмовані (НЗТЗ) на МОН-структурах 

  

8542.11.31 

32.10.60.510 

Запам'ятовувачі тільки для зчитування програмовані (ПЗТЗ) на МОН-структурах з ультрафіолетовим стиранням інформації:/ ємність пам'яті до 256 кбіт 

  

8542.11.42 

32.10.60.530 

- ємність пам'яті 256 кбіт - 1 Мбіт 

  

8542.11.44 

32.10.60.550 

- ємність пам'яті 1 - 4 Мбіт 

  

8542.11.46 

32.10.60.570 

- ємність пам'яті більше 4 Мбіт 

  

8542.11.48 

32.10.60.650 

Запам'ятовувачі тільки для зчитування програмовані (ПЗТЗ) на МОН-структурах з електричним стиранням інформації 

  

8542.11.50 

32.10.60.690 

Запам'ятовувачі на МОН-структурах інші 

  

8542.11.59 

32.10.60.700 

Схеми інтегровані монолітні цифрові на МОН-структурах:/ мікропроцесори 

  

8542.11.6 

32.10.60.930 

- інші 

  

8542.11 (.7 + .8 + .9) 

32.10.60.950 

Схеми інтегровані монолітні на МОН-структурах аналогові та цифро-аналогові 

  

8542.19 

32.10.60.970 

Схеми інтегровані гібридні 

  

8542.20 

32.10.60.990 

Мікромодулі та схеми інтегровані інші 

  

8542.80 

32.10.7 

Вузли та деталі для електронних компонентів 

471g 

  

32.10.71 

Вузли та деталі для електричних конденсаторів 

47171 

8532.90 

32.10.71.000 

Вузли та деталі для електричних конденсаторів за поз. 32.10.1 

  

8532.90 

32.10.72 

Вузли та деталі для електричних резисторів 

47172 

8533.90 

32.10.72.000 

Вузли та деталі для електричних резисторів за поз. 32.10.2 

  

8533.90 

32.10.73 

Вузли та деталі для електровакуумних, напівпровідникових приладів та інтегрованих схем
Ця підкатегорія включає також:
• котушки відхиляючі для електронно-променевих трубок
Ця підкатегорія не включає:
• колби скляні для електровакуумних приладів (26.15.21) та підшарки кремнієві (24.66.43) 

47173 

8540.9, 8541.90, 8542.90 

32.10.73.200 

Вузли та деталі/ для електронно-променевих приладів за поз. 32.10.41 

  

8540.91 

32.10.73.300 

- для інших електровакуумних приладів за поз. 32.10.42 

  

8540.99 

32.10.73.500 

- для приладів за поз. 32.10.5 

  

8541.90 

32.10.73.700 

- для інтегрованих схем та мікромодулів за поз. 32.10.60 

  

8542.90 

32.2 

Апаратура для трансляції та ретрансляції передач 

  

  

32.20 

Апаратура для трансляції та ретрансляції передач 

  

  

32.20.1 

Апаратура радіо- і телевізійна передавальна
Ця категорія включає:
• апаратуру та обладнання передавальні для радіомовлення, телебачення, телеграфного та телефонного радіозв'язку, які містять чи не містять у собі приймальну апаратуру, записувальну і (або) відтворювальну апаратуру звуку та (або) зображення 

472a 

  

32.20.11 

Апаратура передавальна радіомовлення, телебачення та радіозв'язку
Ця підкатегорія включає:
• передавачі та ретранслятори для радіомовлення і телебачення за допомогою електромагнітних хвиль, включно з кабельним телебаченням та обладнанням штучних супутників
• устаткування телевізійних центрів, апаратні телевізійні, апаратуру та обладнання телевізійних студій, апаратуру телекінопроекційну
• апаратуру радіомовну студійну
• обладнання для синтезування і керування зображенням та пульти мікшерські
• апаратуру та обладнання кабельного радіомовлення (трансляції) 
• обладнання передавальне та приймально-передавальне телефонного та телеграфного радіозв'язку стаціонарне і мобільне
• апаратуру радіотелефонну для автотранспортних засобів, суден, літальних апаратів, потягів та ін.
• апаратуру передавальну та приймально-передавальну радіосигналів для керування, вимірювання та сигналізації
• апаратуру та обладнання для космічного радіозв'язку, включно зі супутниковим зв'язком
• станції радіорелейні стаціонарні та мобільні
Ця підкатегорія включає також:
• радіостанції приймально-передавальні спецзв'язку та радіостанції приймально-передавальні побутові, радіотелефони, радіомікрофони
Ця підкатегорія не включає:
• радіоапаратуру дистанційного керування (33.20.20) 

47211 

8525.10, .20 

32.20.11.500 

Апаратура передавальна радіомовлення і телебачення 

  

8525.10 

32.20.11.700 

Апаратура радіозв'язку (включно приймально-передавальна апаратура) 

  

8525.20 

32.20.12 

Камери телевізійні
Ця підкатегорія не включає:
• камери відеомагнітофонні (камкордери) для записування не тільки зображення, але також телевізійних програм (32.30.33) 

47212 

8525.30 

32.20.12.500 

Камери телевізійні з відеозаписувальною та відтворювальною апаратурою в одному корпусі 

  

8525.30.91 

32.20.12.900 

Камери телевізійні 

  

8525.30 (.10 + .99) 

32.20.2 

Апаратура електрозв'язку 

472b 

  

32.20.20 

Апаратура електрозв'язку
Ця підкатегорія включає:
• апаратуру та обладнання електрозв'язку аналогові та цифрові, одноканальні чи багатоканальні (зв'язку телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, документального, мереж та каналів передавання даних)
• апаратуру та обладнання телефонного зв'язку: станції телефонні автоматичні, напівавтоматичні та ручні, комутатори телефонні, проміжне та додаткове обладнання до телефонних станцій, апарати та абонентські пристрої телефонні та відеотелефонні, концентратори телефонні, подовжувачі телефонні (безпроводові телефони), обладнання радіодоступу до телефонної мережі загального користування і т. ін.
• апаратуру телеграфну та фототелеграфну: апарати стопстартові, телетайпи, фототелетайпи, телеграфи, комутатори телеграфні і т. ін.
• апаратуру та обладнання факсимільного зв'язку
• апаратуру вторинного ущільнення каналів зв'язку (частотного ущільнення та ущільнення у часі)
• апаратуру та обладнання електрозв'язку на несній частоті
• апаратуру оперативного, диспетчерського та гучномовного зв'язку, включно з апаратурою сигналізації (крім пристроїв та приладів охоронної та пожежної сигналізації)
• апаратуру та обладнання систем передавання даних
• апаратуру сполучення засобів передавання даних
Ця підкатегорія включає також:
• апаратуру та обладнання волоконно-оптичних ліній електрозв'язку
• апаратуру електрозв'язку по лініях електропередач (ЛЕП)
• термінали відеотексту
• основні функціональні вузли апаратури вторинного ущільнення каналів електрозв'язку: мультиплексори, демультиплексори, мульдекси, трансмульдекси, модулятори, демодулятори, модеми, кодери, декодери, склямблери і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• пристрої та прилади охоронної та пожежної сигналізації (31.62.11) 

47220 

8517.10 - .8 

32.20.20.200 

Апарати телефонні 

  

8517.10 

32.20.20.300 

Телепринтери 

  

8517.20 

32.20.20.400 

Комутатори телефонного та телеграфного зв'язку 

  

8517.30 

32.20.20.500 

Апаратура електрозв'язку на несній частоті 

  

8517.40 

32.20.20.600 

Апаратура телефонного зв'язку інша 

  

8517.81 

32.20.20.750 

Апаратура факсимільного зв'язку 

  

8517.82.10 

32.20.20.790 

Апаратура телеграфного зв'язку інша 

  

8517.82.90 

32.20.3 

Вузли та деталі для апаратури електрозв'язку 

474a 

  

32.20.30 

Вузли та деталі для апаратури електрозв'язку
Ця підкатегорія не включає:
• машини перфораційні, використовувані для перфорації паперових стрічок, які застосовують в апаратурі автоматичної телеграфії (30.10.50)
• котушки індукційні для встановлення в лінійні телефонні чи телеграфні кола (31.10.50)
• елементи та батареї первинні (31.40.1)
• акумулятори електричні (31.40.22, 31.40.23)
• автовідповідачі телефонні (окремі блоки) (32.30.32)
• дзвоники електричні та панелі індикаторні (31.62.11)
• реле (31.20.24)
• провід та кабель ізольовані (зі з'єднувальними пристроями чи без них) (31.30.1) 

47401 

8517.90 

32.20.30.300 

Вузли та деталі/ для телефонної та телеграфної апаратури 

  

8517.90.1 

32.20.30.500 

- для телефонних апаратів 

  

8517.90.8 

32.20.30.700 

- для телеграфних апаратів 

  

8517.90.9 

32.20.9 

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури для трансляції та ретрансляції передач 

886bb 

  

32.20.91 

Послуги з монтажу апаратури для трансляції та ретрансляції передач
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з прокладання магістральних кабелів (45.31) 

88650.1 

  

32.20.91.000 

Послуги з монтажу апаратури для трансляції та ретрансляції передач 

  

  

32.20.92 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту апаратури для трансляції та ретрансляції передач 

88650.2 

  

32.20.92.000 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту апаратури для трансляції та ретрансляції передач 

  

  

32.3 

Апаратура приймальна, записувальна та відтворювальна звуку і зображення 

  

  

32.30 

Апаратура приймальна, записувальна та відтворювальна звуку і зображення 

  

  

32.30.1 

Радіоприймачі переносні та стаціонарні 

473a 

  

32.30.11 

Радіоприймачі переносні
Ця підкатегорія включає:
• радіоприймачі, які працюють від власного джерела енергії, включно приймачі радіотелефонних та радіотелеграфних сигналів, суміщені або не суміщені із звукозаписувальною та (або) звуковідтворювальною апаратурою аналогового, цифрового чи оптичного способу записування (відтворювання): приймачі радіомовні, радіоприймачі зв'язкові, приймачі телеметричних сигналів, приймачі радіотелефонні, радіоли, магнітоли, магніторадіоли, тюнери, радіокомплекси і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• радіоприймачі переносні, які працюють від власного та зовнішнього джерела енергії
• радіоприймачі-будильники
Ця підкатегорія не включає:
• радіостанції приймально-передавальні спецзв'язку, радіостанції приймально-передавальні побутові, стаціонарні та мобільні (32.20.11)
• підсилювачі електричні (32.30.43) 

47311 

8527.1, .3 

32.30.11.550 

Радіоприймачі переносні, які працюють від власного джерела енергії,/ суміщені із звукозаписувальною чи звуковідтворювальною апаратурою 

  

8527.11 

32.30.11.590 

- інші 

  

8527.19 

32.30.11.750 

Радіоприймачі переносні, які працюють від власного та зовнішнього джерела енергії,/ суміщені із звукозаписувальною чи звуковідтворювальною апаратурою 

  

8527.31 

32.30.11.770 

- з годинниковим механізмом (радіоприймачі-будильники) 

  

8527.32 

32.30.11.790 

Радіоприймачі переносні інші 

  

8527.39 

32.30.12 

Радіоприймачі стаціонарні
Ця підкатегорія включає:
• радіоприймачі, які працюють тільки від зовнішнього джерела енергії, стаціонарні та нестаціонарні, включно приймачі радіомовних, радіотелефонних та радіотелеграфних сигналів для автотранспортних засобів, суден, літальних апаратів і т. ін., суміщені або не суміщені із звукозаписувальною та (або) звуковідтворювальною апаратурою аналогового, цифрового чи оптичного способу записування (відтворювання): приймачі радіомовні, радіоприймачі зв'язкові, приймачі телеметричних сигналів, приймачі радіотелефонні, радіоли, магнітоли, магніторадіоли, тюнери, радіокомплекси і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• радіостанції приймально-передавальні спецзв'язку, радіостанції приймально-передавальні побутові, стаціонарні та мобільні (32.20.11)
• монтаж радіоприймачів на автотранспортних засобах (52.45.21) 

47312 

8527.2 

32.30.12.700 

Радіоприймачі стаціонарні,/ суміщені із звукозаписувальною чи звуковідтворювальною апаратурою 

  

8527.21 

32.30.12.900 

- інші 

  

8527.29 

32.30.2 

Приймачі телевізійні 

473b 

  

32.30.20 

Приймачі телевізійні
Ця підкатегорія включає:
• приймачі телевізійні кольорового та чорно-білого зображення з трубками різних типів, суміщені або не суміщені з радіоприймачами, записувальною та (або) відтворювальною апаратурою звуку та (чи) зображення або годинниками
• проектори телевізійні та відеомонітори кольорового та монохромного, в тому числі чорно-білого, зображення (світлоклапанні, на електронно-променевих трубках і т. ін.)
Ця підкатегорія включає також:
• телетюнери кольорового та чорно-білого зображення
• пристрої відеоконтрольні (телеприймачі, зв'язані з відеокамерою чи відеомагнітофоном за допомогою коаксиального кабелю)
• апаратуру телевізійну для встановлення на літальних повітряних чи космічних апаратах
Ця підкатегорія не включає:
• термінали відеотексту (32.20.20) 

47313 

8528 

32.30.20.200 

Проектори телевізійні 

  

8528.10.1 

32.30.20.300 

Приймачі телевізійні кольорового зображення, суміщені з апаратурою записування або відтворення звуку чи зображення 

  

8528.10.2 

32.30.20.450 

Відеомонітори кольорового зображення/ з електронно-променевою трубкою 

  

8528.10 (.31 + .41 + .43) 

32.30.20.490 

- з іншими екранами 

  

8528.10.49 

32.30.20.500 

Приймачі телевізійні кольорового зображення/ з інтегрованою трубкою 

  

8528.10 (.5 + .6 + .7) 

32.30.20.600 

- з іншими екранами 

  

8528.10.8 

32.30.20.750 

Відеотюнери 

  

8528.10.91 

32.30.20.790 

Приймачі телевізійні кольорового зображення без екранів 

  

8528.10.98 

32.30.20.830 

Відеомонітори чорно-білого чи іншого монохромного зображення 

  

8528 20.20 

32.30.20.850 

Приймачі телевізійні чорно-білого чи іншого монохромного зображення 

  

8528.20 (.71 + .73 + .79 + .91 + .99) 

32.30.3 

Апаратура записувальна та відтворювальна звуку і зображення 

473c 

  

32.30.31 

Електрофони
Ця підкатегорія включає:
• усю звуковідтворювальну апаратуру, не зважаючи на мету її застосування (наприклад, для конференцій, радіомовлення, кінематографії, диктувальної пошти, для цілей виховання і т. ін.): електрофони, електропрогравачі, та електропрогравальні пристрої платівок та компакт-дисків, включно з касетними електропрогравачами автотранспортних засобів, програвачі касетні та іншу магнітну звуковідтворювальну апаратуру
Ця підкатегорія включає також:
• автомати музичні, що вмикаються монетою чи жетоном
• пристрої відтворення даних
• пристрої звуковідтворювальні кінематографічні, які працюють на фотоелектричному принципі 

47321 

8519 

32.30.31.350 

Автомати музичні, що вмикаються монетою чи жетоном 

  

8519.10 

32.30.31.390 

Електрофони та електропрогравачі 

  

8519 (.21 + .29 + .31 + .39) 

32.30.31.500 

Пристрої перезаписування з перетворенням формату даних 

  

8519.40 

32.30.31.750 

Апаратура звуковідтворювальна/ касетна 

  

8519.91 

32.30.31.790 

- інша 

  

8519.99 

32.30.32 

Магнітофони
Ця підкатегорія включає:
• магнітофони та іншу звукозаписувальну апаратуру (включно із звукозаписувальними пристроями рівчакового типу, в яких різець прорізує рівчаки) на носіях магнітного чи іншого запису (стрічках, дисках, картках, барабанах і т. ін.) касетну чи котушкову, стаціонарну або переносну, суміщену або не суміщену із звуковідтворювальним пристроєм
Ця підкатегорія включає також:
• диктофони та автовідповідачі телефонні
• обладнання ларингофонових кабінетів
• апаратуру перезаписування звуку для кінематографії
Ця підкатегорія не включає:
• пульти мікшерські (32.20.11) 

47322 

8520 

32.30.32.300 

Диктофони 

  

8520.10 

32.30.32.500 

Автовідповідачі телефонні 

  

8520.20 

32.30.32.750 

Магнітофони на магнітній стрічці/ касетні 

  

8520.31 

32.30.32.790 

- інші 

  

8520.39 

32.30.32.900 

Пристрої записування на магнітну стрічку та інша звукозаписувальна апаратура 

  

8520.90 

32.30.33 

Відеомагнітофони та відеомагнітофонні камери
Ця підкатегорія включає:
• відеозаписувальну та відеовідтворювальну апаратуру на магнітному носії запису, суміщену або не суміщену з відеотюнером чи телевізійною камерою: відеомагнітофони, відеоли, відеопрогравачі, камкордери і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• камери телевізійні (32.20.12)
• камкордери, які тільки записують зображення (32.20.12)
• телевізори-магнітофони (32.30.20) 

47323 

8521 

32.30.33.350 

Апаратура відеозаписувальна чи відеовідтворювальна/ з вмонтованою телекамерою 

  

8521.10.31 

32.30.33.390 

- суміщена з відеотюнером, на магнітній стрічці завширшки не більше 1,3 см, з швидкістю стрічки не більше 50 мм/с 

  

8521.10.38 

32.30.33.500 

- суміщена чи не суміщена з відеотюнером, на магнітній стрічці інша 

  

8521.10.80 

32.30.33.700 

- інша 

  

8521.90 

32.30.4 

Обладнання електроакустичне 

473d 

  

32.30.41 

Мікрофони
Ця підкатегорія включає:
• мікрофони всіх типів різноманітного призначення: мікрофони електродинамічні стрічкові та котушкові, п'єзоелектричні, теплові, конденсаторні, електретні, студійні, професійні, спеціальні, мікрофони для побутової апаратури, диспетчерського зв'язку і т. ін. та підставки до них
Ця підкатегорія не включає:
• радіомікрофони (32.20.11) 

47331.1 

8518.10 

32.30.41.000 

Мікрофони та підставки до них 

  

8518.10 

32.30.42 

Обладнання електроакустичне інше
Ця підкатегорія включає:
• гучномовці, системи акустичні
• навушники, установки комбіновані "мікрофон-гучномовець", гарнітури мікротелефонні, шлемофони і т. ін.
• устаткування електроакустичне театральне
Ця підкатегорія включає також:
• домофони та пристрої переговорні
• устаткування синхронного перекладу, системи електроакустичні для обслуговування конференцій та інше подібне електроакустичне устаткування
Ця підкатегорія не включає:
• апарати слухові (33.10.18) 

47331.2 

8518.2, .30 

32.30.42.350 

Системи акустичні/ з одного гучномовця 

  

8518.21 

32.30.42.370 

- з декількох гучномовців 

  

8518.22 

32.30.42.390 

Гучномовці 

  

8518.29 

32.30.42.700 

Навушники, шлемофони, гарнітури мікротелефонні, установки комбіновані "мікрофон-гучномовець" 

  

8518.30 

32.30.43 

Підсилювачі електричні низькочастотні
Ця підкатегорія включає:
• підсилювачі електричні низької (звукової) частоти (одноканальні чи багатоканальні моно-, стерео- та квадрофонічні) та електричні пристрої підсилення звуку: підсилювачі повні, підсилювачі-коректори, еквалайзери, підсилювачі потужності, підсилювачі телефонні, підсилювачі низькочастотні вимірювальні і т. ін.
• установки підсилювальні електричні звукової частоти
Ця підкатегорія не включає:
• підсилювачі високої та проміжної частоти, підсилювачі антенні, підсилювачі високої частоти вимірювальні (31.62.13) 

47331.3 

8518.40, .50 

32.30.43.550 

Підсилювачі телефонні та вимірювальні 

  

8518.40.30 

32.30.43.590 

Підсилювачі електричні низькочастотні 

  

8518.40.9 

32.30.43.700 

Пристрої електричні для підсилювання звуку 

  

8518.50 

32.30.44 

Приймачі радіотелефонні інші
Ця підкатегорія включає:
• приймачі радіотелефонні та радіотелеграфні для цивільної авіації
• приймачі для приймання сигналів виклику чи пошуку місцезнаходження персоналу чи об'єктів портативні
• пристрої приймальні радіотелефонні та радіотелеграфні інші
Ця підкатегорія не включає:
• апаратуру приймально-передавальну радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку (32.20.11) 

47332 

8527.90 

32.30.44.500 

Приймачі сигналів виклику та пошуку об'єктів, переносні 

  

3527.90.91 

32.30.44.900 

Пристрої радіоприймальні інші 

  

8527.90.99 

32.30.5 

Вузли для звуко- та відеообладнання 

474b 

  

3230.51 

Вузли та приладдя для звуко- та відеообладнання 

47402 

8518.90, 8522 

32.30.51.300 

Головки звукознімачів 

  

8522.10 

32.30.51.500 

Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (природне чи штучне) для голок звукознімачів 

  

8522.90.30 

32.30.51.700 

Вузли та приладдя/ для апаратури за поз. 32.30.3 

  

8522.90.9 

32.30.51.800 

- для апаратури за поз. 32.30.4 

  

8518.90 

32.30.52 

Антени
Ця підкатегорія включає:
• антени та антенні відбивачі всіх видів для радіо- і телевізійної передавальної та приймальної апаратури і частини, які використовують разом з цими виробами
• антени телескопічні і штирьові (гнучкі та жорсткі) для портативних та автомобільних апаратів
• антени зовнішні радіоприймальні та телеприймальні, включно з антенами для приймання через штучний супутник
• антени внутрішні радіоприймачів та телеприймачів, включно з вмонтованими
• антени радіорелейних, радіолокаціонних станцій і т. ін.
• фільтри антенні та розподілювачі сигналів антенні
• селектори, декодери, кодери, конвертори телевізійні і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• щогли антенні (28.11.22)
• генератори високої напруги (31.10.50)
• підсилювачі антенні та блоки високочастотних генераторів (31.62.13) 

47403 

8529 

32.30.52.200 

Антени/ телескопічні, гнучкі штирьові для переносної апаратури та встановлення на автотранспортних засобах 

  

8529.10.20 

32.30.52.350 

- приймальні зовнішні для систем супутникового зв'язку 

  

8529.10.31 

32.30.52.390 

- зовнішні для радіомовлення та телебачення 

  

8529.10.39 

32.30.52.500 

- внутрішні для радіоприймачів та телеприймачів (включаючи антени вмонтованого типу) 

  

8529.10.40 

32.30.52.700 

- інші, їхні вузли та деталі 

  

8529.10 (.50 + .70 + .90) 

32.30.52.800 

Вузли та приладдя для апаратури за поз. 32.20.1, 32.30.1, 32.30.2 

  

8529.90 

32.30.9 

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і зображення 

886cc 

  

32.30.91 

Послуги з монтажу апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і зображення 

88650.3 

  

32.30.91.000 

Послуги з монтажу апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і зображення 

  

  

32.30.92 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і зображення
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з ремонту побутового радіо-, звуко- та відеообладнання (52.72.11) 

88650.4 

  

32.30.92.000 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і зображення 

  

  

33 

Прилади та інструменти медичні, пристрої вимірювальні точні, пристрої оптичні та годинники
Цей розділ включає:
• прилади та апарати різного призначення, які використовуються для наукових цілей (лабораторні чи дослідні роботи, аналіз, астрономія і т. ін.), для спеціалізованих технічних чи промислових цілей (вимірювання чи контроль, спостереження і т. ін.), або для медичних цілей, а саме:
а) прилади та апарати оптичні: від простих таких, як окуляри, до складних оптичних приладів, які використовуються в астрономії, фотографії, кінематографії і для спостереження під мікроскопом
б) прилади та апарати, призначені для певного, спеціально описаного використання (топографічна зйомка, метеорологія, креслення, розрахунки і т. ін.)
в) прилади та обладнання для медичних, хірургічних, стоматологічних чи ветеринарних цілей
г) машини, прилади та обладнання для випробування матеріалів
д) прилади та обладнання лабораторні
е) засоби вимірювальної техніки, прилади та апарати контрольні, для автоматичного регулювання і т. ін. 

  

  

33.1 

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне
Ця група включає:
• інструменти, прилади та устаткування, які використовуються в медичній або ветеринарній практиці для діагностики та лікування захворювань чи для наукових досліджень. Інструменти та пристрої, які класифіковані тут, можуть бути обладнані оптичним обладнанням
Ця група включає також:
• інструменти та пристрої з використанням лазерного чи іншого випромінювання, прилади та пристрої ультразвукові
Ця група не включає:
• матеріали хірургічні перев'язувальні, прокладки, просочені лікарськими засобами, та аналогічні вироби (24.42.24)
• вироби підтримувальні (фіксуючі) з текстильних матеріалів, за умови, що основна функція даних виробів (підтримування чи фіксація) здійснюється за рахунок еластичності текстильних матеріалів (наприклад, бандажі для вагітних жінок, грудні бандажі, бандажі для живота, фіксатори суглобів та м'язів) (18.23.25)
• суміші стоматологічні і формувальні пасти для виготовлення зліпків зубів в наборах (24.66.42)
• термометри (33.20.51)
• лінзи для окулярів (33.40.11)
• виготовлення стоматологічних ортопедичних протезів (85.13) 

  

  

33.10 

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне 

  

  

33.10.142 

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне 

  

  

33.10.11 

Устаткування радіологічне
Ця підкатегорія включає:
• апаратуру, основану на дії рентгенівського випромінювання, призначену для медичного, хірургічного, стоматологічного, ветеринарного та промислового використання: рентгенівські апарати для діагностики, апарати для радіотерапії, рентгенівські апарати для промислового використання, рентгенівське дифракційне та рентгенівське спектрометричне обладнання для вивчення будови кристалів, а також хімічного складу матеріалів, апарати для рентгеноскопічних досліджень банківських білетів та інші документи
• апаратуру, основану на використанні альфа-, бета- чи гамма-випромінювань: апарати для терапії, апарати для радіологічних досліджень, які використовуються головним чином у промисловості, апарати для контролю вмісту пакетів, які містять будь-який продукт (фармацевтичні продукти, харчові продукти, парфуми, духи і т. ін.), пожежні сирени, які містять детектори диму, в яких є радіоактивна речовина
• трубки рентгенівські, генератори рентгенівського випромінювання, високовольтні генератори, включно деталі: пульти управління, екрани та інші пристрої для обстеження та лікування 

48110 

9022 

33.10.11.150 

Апаратура рентгенівська,/ яка застосовується в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії 

  

9022.11 

33.10.11.190 

- іншого призначення 

  

9022.19 

33.10.11.350 

Апаратура, яка основана на використанні альфа-, бета- чи гамма-випромінювання,/ яка застосовується в медицині 

  

9022.21 

33.10.11.390 

- іншого призначення 

  

9022.29 

33.10.11.500 

Трубки рентгенівські 

  

9022.30 

33.10.11.700 

Генератори рентгенівського випромінювання, високовольтні генератори, включно деталі: пульти управління, екрани, столи, крісла та інші пристрої для обстеження та лікування/ 

  

9022.90 

33.10.11.750 

- з магнітним резонансом 

  

9022.90a 

33.10.11.790 

- інші 

  

9022.90b 

33.10.12 

Апаратура електродіагностична та апаратура для лікування
Ця підкатегорія включає:
• апаратуру електродіагностичну (включно апаратуру для функціональних діагностичних досліджень чи для контролю фізіологічних параметрів): електрокардіографи, фонокардіографи, кардіоскопи, реокардіографи, електросфігмографи, електротонографи, електроретинографи, аудіометри, електроенцефалографи
• апаратуру, яка заснована на використанні ультрафіолетових чи інфрачервоних випромінювань 

48120 

9018.1, .20 

33.10.12.100 

Апаратура електродіагностична:/ електрокардіографи 

  

9018.11 

33.10.12.300 

- інша 

  

9018.19 

33.10.12.500 

Апаратура, основана на використанні ультрафіолетового чи інфрачервоного випромінювання, яка застосовується в медицині, хірургії 

  

9018.20 

33.10.13 

Апаратура стоматологічна
Ця підкатегорія включає:
• інструменти та пристрої, які використовуються в стоматології: пінцети всіх видів, щипці всіх видів, зубні фрези, інструменти для оброблення нервів, різні зонди, інструменти для пломбування, зубні бори, диски, стоматологічні бормашини і т. ін.
• двигуни для стоматологічних бормашин
• комплектне стоматологічне обладнання на своїй основі
• плювальниці та полоскальниці рота
• стоматологічні крісла, які містять стоматологічне обладнання та будь-які інші стоматологічні пристосування
Ця підкатегорія не включає:
• крісла стоматологічні, не обладнані (33.10.20) 

48130 

9018.4 

33.10.13.300 

Інструменти та пристрої стоматологічні:/ бормашини 

  

9018.41 

33.10.13.500 

- інші 

  

9018.49 

33.10.14 

Стерилізатори медичні
Ця підкатегорія включає:
• стерилізатори, які використовуються в хірургії, медицині, ветеринарії чи в лабораторіях 

48140 

8419.20 

33.10.14.000 

Стерилізатори медичні 

  

8419.20 

33.10.15 

Апаратура медична різна
Ця підкатегорія включає:
• широкий діапазон приладів і пристроїв, які використовуються для профілактики чи лікування хвороби, або для оперування і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• термометри (33.20.51) 

481150 

9018.3, .50 - .90 

33.10.15.110 

Шприци, голки і аналогічні інструменти:/ шприци 

  

9018.31 

33.10.15.130 

- голки ін'єкційні металеві 

  

9018.32.10 

33.10.15.150 

- голки для накладання швів 

  

9018.32.90 

33.10.15.170 

- катетери, канюлі та аналогічні інструменти 

  

9018.39 

33.10.15.200 

Інструменти та пристрої офтальмологічні 

  

9018.50 

33.10.15.330 

Прилади та апарати для вимірювання кров'яного тиску 

  

9018.90.10 

33.10.15.350 

Ендоскопи 

  

9018.90.20 

33.10.15.530 

Устаткування для гемодіалізу 

  

9018.90.30 

33.10.15.550 

Устаткування діатермічне (у т. ч. ультразвукове) 

  

9018.90 (.41 + .49) 

33.10.15.630 

Устаткування для переливання крові 

  

9018.90.50 

33.10.15.650 

Устаткування наркозне 

  

9018.90.60 

33.10.15.730 

Інструменти та прилади ультразвукові (ліпотриптери) 

  

9018.90.70 

33.10.15.790 

Інструменти та прилади інші 

  

9018.90.80 

33.10.16 

Апаратура для механотерапії та апаратура для лікування порушень дихання
Ця підкатегорія включає:
• апарати для механотерапії та для масажу
• апарати для озонової, кисневої, аерозольної терапії, апарати штучного дихання
• апарати киснево-дихальні та респіратори
• маски газові фільтрувальні, включно промислові, військові та скафандри для захисту від опромінення, які оснащені масками
Ця підкатегорія не включає:
• кисень та інші гази в балонах (24.11.11, 24.11.12, 24.11.13) 

48160 

9019, 9020 

33.10.16.530 

Прилади механотерапевтичні, апарати масажні та апарати для психіатрії 

  

9019.10 

33.10.16.550 

Апарати озонної терапії, кисневої терапії, аерозольної терапії, штучного дихання 

  

9019.20 

33.10.16.900 

Апарати кисневодихальні та респіратори, газові маски 

  

9020.00 

33.10.17 

Протези механічні та частини тіла штучні
Ця підкатегорія включає:
• милиці та палиці опорні
• ремені та бандажі хірургічні
• протези суглобів, прилади ортопедичні, взуття ортопедичне, корсети медичні, шини та інші пристрої для лікування переломів
• протези зубні
• протези очні
• частини тіла штучні інші
• деталі до протезно-ортопедичних виробів
Ця підкатегорія не включає:
• труби зорові (33.40.22) 

48170 

9021.1 - .30 

33.10.17.350 

Суглоби штучні 

  

9021.11 

33.10.17.390 

Апарати ортопедичні, шини та інші пристрої для лікування переломів 

  

9021.19 

33.10.17.530 

Зуби штучні та зуботехнічні пристрої/ зуби штучні з пластмаси 

  

9021.21.10 

33.10.17.550 

- зуби штучні з інших матеріалів 

  

9021.21.90 

33.10.17.590 

- протези зубні та інші вироби 

  

9021.29 

33.10.17.900 

Частини тіла штучні інші 

  

9021.30 

33.10.18 

Апарати слухові та інші пристосування
Ця підкатегорія включає:
• апарати слухові
• інші пристосування, які носяться на собі чи з собою чи імплантуються в тіло для компенсації дефекту чи нездатності: кардіостимулятори, засоби мовлення, електронні засоби для сліпих і т. ін. 

48170.2 

9021.40 - .90 

33.10.18.330 

Апарати слухові 

  

9021.40.00 

33.10.18.390 

Деталі та приладдя до слухових апаратів 

  

9021.90.10 

33.10.18.500 

Кардіостимулятори та інші пристосування 

  

9021.50 

33.10.18.900 

Деталі та приладдя до виробів та апаратів за поз. 33.10.17, 33.10.18.500 

  

9021.90.90 

33.10.2 

Меблі медичні 

48180 

  

33.10.20 

Меблі медичні
Ця підкатегорія включає:
• столи операційні, столи для огляду, лікування, масажу
• ліжка лікарняні з механічними пристроями
• носилки та носилки на колесах для хворих
• крісла стоматологічні, необладнані, крісла перукарські та аналогічні з пристроями для обертання, повороту, підіймання та наклону, деталі до них
• столи, шафи, призначені спеціально для інструментів, перев'язувального матеріалу, спеціальні візки і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• крісла стоматологічні в комплекті зі стоматологічним устаткуванням чи плювальницями до них (33.10.13)
• крісла-катанки для інвалідів (35.43.11) 

  

9402 

33.10.20.300 

Крісла стоматологічні, перукарські та аналогічні і деталі до них 

  

9402.10 

33.10.20.500 

Меблі медичні, хірургічні чи для ветеринарії та їх частини 

  

9402.90 

33.10.9 

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування 

886cc 

  

33.10.91 

Послуги з монтажу медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування 

88660.1 

  

33.10.91.000 

Послуги з монтажу медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування 

  

  

33.10.92 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування 

88660.2 

  

33.10.92.000 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування 

  

  

33.2 

Апаратура контрольно-вимірювальна
Ця група включає:
• прилади та апаратуру вимірювальні, контрольні, випробувальні, навігаційні та прилади для інших цілей, які за принципом побудови можуть бути електричні, електронні, оптичні, механічні, електромеханічні і т. ін.
Ця група не включає:
• насоси з вбудованими вимірювальними приладами (29.12.21)
• біноклі, моноклі та аналогічне оптичне устаткування (33.40.22) 

  

  

33.20 

Апаратура контрольно-вимірювальна 

  

  

33.20.1 

Прилади та інструменти навігаційні, метеорологічні, геофізичні 

482a 

  

33.20.11 

Прилади та інструменти навігаційні
Ця підкатегорія включає:
• компаси всіх типів, від простих, які використовуються пішими мандрівниками, велосипедистами і т. ін. до спеціалізованих, призначених для використання в гірничій справі, навігації і т. ін.: магнітні компаси, гіроскопічні компаси, гіромагнітні компаси та інші компаси
• прилади для визначення положення корабля: сектанти, октанти, азимути та інші прилади
• спеціальні морські чи річкові навігаційні прилади: автопілоти, гіропілоти, апарати для запису курсу, інклінометри, лаги, лоти, гідролокатори
• спеціальні навігаційні прилади: висотоміри, індикатори швидкості повітряного потоку, індикатори швидкості підіймання та зниження, штучні горизонти, вимірювачі числа Маха, акселерометри, автопілоти 

48211 

9014.10 - .80 

33.20.11.300 

Компаси 

  

9014.10 

33.20.11.550 

Прилади та інструменти навігаційні/ для аеро- чи космічної навігації 

  

9014.20 

33.20.11.590 

- інші 

  

9014.80 

33.20.12 

Прилади та інструменти геодезичні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні
Ця підкатегорія включає:
• прилади та інструменти, які використовуються в геодезії, топографії: оптичні чи оптико-електронні теодоліти, оптичні чи оптико-електронні тахеометри, оптичні рівні, алідади, пантометри та інші прилади та інструменти
• фотограмметричні прилади та пристрої
• гідрографічні прилади
• океанографічні чи гідрологічні прилади: спеціальні самописні покажчики рівня для запису коливань рівня озер та рік, самозаписувачі хвилювання чи приливів та інші прилади
• метеорологічні прилади: анемометри, вимірювачі пароутворення, нефоскопи, актинометри та інші прилади
• геофізичні прилади: сейсмометри, сейсмографи, магнітні чи гравіметричні геофізичні прилади
• дальноміри 

48212 

9015.10 - .80 

33.20.12.150 

Дальноміри, теодоліти, тахеометри, нівеліри, пристрої фотограмметричні/ електронні 

  

9015 (.10.10 + .20.10 + .30.10 + .40.10) 

33.20.12.190 

- інші 

  

9015 (.10.90 + .20.90 + .30.90 + .40.90) 

33.20.12.350 

Прилади електронні інші/ які застосовуються у метеорології, гідрології, геофізиці 

  

9015.80.11 

33.20.12.390 

- іншого призначення 

  

9015.80.19 

33.20.12.530 

Прилади та апарати інші/ які застосовуються в геодезії, топографії, картографії 

  

9015.80.91 

33.20.12.550 

- які застосовуються в гідрології, метеорології та геофізиці 

  

9015.80.93 

33.20.12.570 

- які застосовуються в океанографії, гідрографії і т. ін. 

  

9015.80.99 

33.20.2 

Апаратура радіолокаційна, радіонавігаційна та радіоапаратура дистанційного керування 

482b 

  

33.20.20 

Апаратура радіолокаційна, радіонавігаційна та радіоапаратура дистанційного керування
Ця підкатегорія включає:
• станції радіолокаційні наземні та бортові
• апаратуру радіонавігаційну (наземну та бортову)
• вимірювачі швидкості, кута віднесення, радіовисотоміри доплеровські
• радіокомпаси, радіопеленгатори
• головки самонаведення для ракет, устаткування електронне системи озброєння, устаткування електронної протидії
• іншу радіоапаратуру дистанційного керування
• інше радіолокаційне обладнання
Ця підкатегорія включає також:
• устаткування радіокерування для авіамоделей
Ця підкатегорія не включає:
• гідролокатори (33.20.11) 

48220 

8526 

33.20.20.300 

Апаратура радіолокаційна 

  

8526.10 

33.20.20.500 

Апаратура радіонавігаційна допоміжна 

  

8526.91 

33.20.20.700 

Радіоапаратура дистанційного керування 

  

8526.92 

33.20.3 

Прилади для визначення маси та вимірювання лінійних розмірів 

482c 

  

33.20.31 

Вага високочутлива
Ця підкатегорія включає:
• ваги всіх типів за умови, що їх чутливість складає 0,05 г та вище: аналітичні ваги (наприклад, мікрометричні ваги, мікроваги, аперіодичні аналітичні ваги), які використовуються в кількісному хімічному аналізі; пробірні ваги, які використовуються в пробірному аналізі дорогоцінних металів; ваги для дорогоцінних каменів, градуйовані в каратах; ваги для хіміків, ваги для пряжі, ваги для проб (які використовуються для визначення ваги паперу, текстильної тканини і т. ін.); гідростатичні ваги (чи ваги для визначення питомої ваги) для визначення питомої ваги рідин чи твердих тіл
• деталі та приладдя до них
Ця підкатегорія не включає:
• устаткування для зважування (29.24.22, 29.24.23) 

48231 

9016 

33.20.31.500 

Вага чутливістю 0,05 г та вище, з важками чи без них 

  

9016.00.10 

33.20.31.800 

Деталі та приладдя до ваги чутливістю 0,05 г, з важками чи без них 

  

9016.00.90 

33.20.32 

Столи креслярські, інструменти креслярські, розмічувальні та інструменти для математичних розрахунків
Ця підкатегорія включає:
• столи креслярські автоматичні чи неавтоматичні, устаткування до столів та прилади креслярські (наприклад, пантографи, трафарети, транспортири)
• інструменти розмічувальні: штангенциркулі (для розмічування, теслярські), розмічувальні пластини та кернери, підкладки з V-подібними та X-подібними вирізами
• інструменти креслярські: готовальні, набори креслярські
• інструменти для математичних розрахунків: лінійки логарифмічні, калькулятори дискові, прилади математичні для обчислювання площини і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• калькулятори електронні (30.01.13)
• плотери планшетні (30.02.14) 

48232 

9017.10, .20 

33.20.32.300 

Столи та машини креслярські 

  

9017.10 

33.20.32.530 

Готовальні 

  

9017.20.11 

33.20.32.550 

Інструменти розмічувальні 

  

9017.20.30 

33.20.32.590 

Інструменти креслярські інші та інструменти для математичних розрахунків 

  

9017.20 (.19 + .90) 

33.20.33 

Інструменти для вимірювання лінійних розмірів ручні
Ця підкатегорія включає:
• мікрометри, штангенциркулі, нутроміри, калібри, щупи, інструменти інші
Ця підкатегорія не включає:
• дальноміри та подібні прилади (33.20.12) 

48233 

9017.30, .80 

33.20.33.100 

Мікрометри, штангенциркулі 

  

9017.30.10 

33.20.33.300 

Нутроміри, калібри і т. ін./ 

  

9017.30.90 

33.20.33.350 

- калібри статичні 

  

9017.30.90a 

33.20.33.390 

- нутроміри та інші інструменти 

  

9017.30.90b 

33.20.33.550 

Рейки мірні, стрічки мірні та міри довжини штрихові 

  

9017.80.10 

33.20.33.590 

Інструмент для вимірювання довжини ручні інші 

  

9017.80.90 

33.20.4 

Прилади для вимірювання електричних величин та іонізувальних випромінювань 

482d 

  

33.20.41 

Прилади та апаратура для виявлення та вимірювання іонізувальних випромінювань
Ця підкатегорія включає:
• лічильники Гейгера, дозиметри, детектори, які містять іонізаційні камери, апарати для вимірювання космічних та аналогічних випромінювань, детектори нейтронів на термоелементах та вимірювальні прилади, детектори, які містять нейтронні детекторні трубки, прилади для вимірювання та детектирування випромінювання, які містять рідинні чи твердотільні сцинцилятори 

48241 

9030.10 

33.20.41.000 

Прилади та апаратура для виявлення та вимірювання іонізувальних випромінювань 

  

9030.10 

33.20.42 

Осцилографи та осцилоскопи катодно-променеві 

48242 

9030.20 

33.20.42.000 

Осцилографи та осцилоскопи катодно-променеві 

  

9030.20 

33.20.43 

Прилади для вимірювання і контролю напруги, сили струму, опору та потужності без записувального пристрою
Ця підкатегорія включає:
• амперметри, вольтметри, омметри, ватметри, мультиметри та інші прилади без записувального пристрою 

48243 

9030.3 

33.20.43.100 

Мультиметри 

  

9030.31 

33.20.43.300 

Прилади та апаратура для вимірювання та контролю напруги, сили струму, опору та потужності, електронні 

  

9030.39.30 

33.20.43.550 

Прилади та апаратура для вимірювання та контролю напруги, сили струму, опору та потужності, інші/ вольтметри 

  

9030.39.91 

33.20.43.590 

- інші прилади 

  

9030.39.99 

33.20.44 

Прилади та апаратура для вимірювання параметрів дистанційного зв'язку
Ця підкатегорія включає:
• різноманітні електричні та електронні прилади, які використовуються в радіозв'язку та електрозв'язку: прилади для вимірювання завад, вимірювання коефіцієнтів підсилення та спотворення, псофометри та аналогічні прилади 

48244 

9030.40 

33.20.44.000 

Прилади та апаратура для вимірювання параметрів дистанційного зв'язку 

  

9030.40 

33.20.45 

Прилади та апаратура для вимірювання і контролю електричних величин інші
Ця підкатегорія включає:
• прилади та апаратуру для вимірювання ємності, індуктивності, коефіцієнта потужності, магнітних полів, магнітних властивостей матеріалів і т. ін.
• прилади для вимірювання електричних величин з записувальним пристроєм 

48245 

9030.8 

33.20.45.300 

Прилади та апаратура для вимірювання електричних величин з записувальним пристроєм 

  

9030.81 

33.20.45.550 

Прилади та апаратура для вимірювання чи контролю електричних величин інші/ електронні 

  

9030.89.91 

33.20.45.590 

- інші 

  

9030.89.99 

33.20.5 

Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин 

482e 

  

33.20.51 

Ареометри, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри
Ця підкатегорія включає:
• ареометри, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри з записувальним пристроєм чи без нього, будь-які з'єднання цих приладів один з одним 

48251 

9025.1 - .80 

33.20.51.150 

Термометри, не комбіновані з іншими приладами, рідинні прямого зчитування/ клінічні, ветеринарні 

  

9025.11.91 

33.20.51.190 

- іншого призначення 

  

9025.11.99 

33.20.51.350 

Термометри, не комбіновані з іншими приладами, металеві, електричні і т. ін./ електронні 

  

9025.19.91 

33.20.51.390 

- інші 

  

9025.19.99 

33.20.51.500 

Барометри, не комбіновані з іншими приладами 

  

9025.20 

33.20.51.750 

Ареометри, пірометри, гігрометри, психрометри та аналогічні прилади/ електронні 

  

9025.80.91 

33.20.51.790 

- інші 

  

9025.80.99 

33.20.52 

Прилади для вимірювання та контролю витрат, рівня, тиску чи інших змінних параметрів рідини та газу
Ця підкатегорія включає:
• витратоміри, анемомерти, індикатори рівня, манометри, тепломіри
Ця підкатегорія не включає:
• лічильники газові, рідини, електроенергії (33.20.63)
• прилади та апаратуру для автоматичного регулювання та керування (33.20.70) 

48252 

9026.10 - .80 

33.20.52.350 

Прилади для вимірювання, контролю витрат чи рівня рідини, електронні:/ витратоміри 

  

9026.10.51 

33.20.52.390 

- інші прилади 

  

9026.10.59 

33.20.52.550 

Прилади для вимірювання, контролю витрат чи рівня рідини, інші:/ витратоміри 

  

9026.10.91 

33.20.52.590 

- інші прилади 

  

9026.10.99 

33.20.52.710 

Манометри електронні 

  

9026.20.30 

33.20.52.730 

Манометри інші:/ прилади для вимірювання та неавтоматичного регулювання тиску в шинах 

  

9026.20.51 

33.20.52.750 

- манометри з гвинтовою пружиною або з металевою мембраною 

  

9026.20.59t 

33.20.52.790 

- інші типи манометрів 

  

9026.20.90 

33.20.52.830 

Прилади для вимірювання, контролю інших змінних параметрів рідини та газу,/ електронні 

  

9026.80.91 

33.20.52.890 

- інші 

  

9026.80.99 

33.20.53 

Прилади та апаратура для фізичного та хімічного аналізу
Ця підкатегорія включає:
• аналізатори автоматичні чи напівавтоматичні, які використовуються в хімії, біохімії, біологи
• газо- чи димоаналізатори
• хроматографи, спектрометри та спектрофотометри різних типів
• поляриметри, рефрактометри, прилади, які діють за принципом електрофорезу
• прилади для вимірювання та контролю в'язкості, пористості, розширення, поверхневого натягування і т. ін. 

48243 

9027.10 - .80 

33.20.53.130 

Газоаналізатори та димоаналізатори:/ електронні 

  

9027.10.10 

33.20.53.190 

- інші 

  

9027.10.90 

33.20.53.230 

Хроматографи 

  

9027.20.10 

33.20.53.290 

Прилади, які діють за принципом електрофорезу 

  

9027.20.90 

33.20.53.300 

Спектрометри, спектрофотометри, спектрографи, які основані на дії оптичного випромінювання 

  

9027.30 

33.20.53.400 

Експонометри 

  

9027.40 

33.20.53.500 

Прилади та апаратура, які основані на дії оптичного випромінювання, інші 

  

9027.50 

33.20.53.810 

Прилади та апаратура електронні інші:/ для вимірювання електропровідності, у т. ч. p-H метри, r-H метри 

  

9027.80.11 

33.20.53.830 

- іншого призначення 

  

9027.80.19 

33.20.53.850 

Прилади та апаратура неелектронні інші:/ віскозиметри, порозиметри, прилади для вимірювання розтягу та пористості 

  

9027.80.91 

33.20.53.890 

- іншого призначення 

  

9027.80.99 

33.20.6 

Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні 

482f 

  

33.20.61 

Мікроскопи та апарати дифракційні
Ця підкатегорія включає:
• електронні мікроскопи, в т. ч. електронні мікроскопи, що сканують
• протонні мікроскопи
• електронні дифракційні апарати
Ця підкатегорія не включає:
• мікроскопи оптичні (33.40.22) 

48261 

9012.10 

33.20.61.000 

Мікроскопи та апарати дифракційні 

  

9012.10 

33.20.62 

Машини та пристрої для випробування механічних властивостей матеріалів
Ця підкатегорія включає:
• машини та прилади для випробування на твердість, міцність, розтягування та стиснення, еластичність та інші механічні властивості матеріалів (наприклад, металів, деревини, текстилю, паперу, пластмас) 

48262 

9024.10 - .80 

33.20.62.100 

Машини та пристрої для випробування металів електронні 

  

9024.10.10 

33.20.62.330 

Машини та пристрої для випробування металів інші:/ для випробування на розтяг 

  

9024.10.91 

33.20.62.350 

- для випробування на міцність 

  

9024.10.93 

33.20.62.390 

- для випробування інших властивостей металів 

  

9024.10.99 

33.20.62.550 

Машини та пристрої для випробування інших матеріалів,/ електронні 

  

9024.80.10 

33.20.62.590 

- інші 

  

9024.80.9 

33.20.63 

Лічильники газові, рідинні та електроенергії
Ця підкатегорія включає:
• лічильники подачі та виробництва газу
• лічильники подачі та виробництва рідини (холодної чи гарячої води, нафти, спирту, молока і т. ін.)
• лічильники подачі чи виробництва електрики 

48263 

9028.10 - .30 

33.20.63.300 

Лічильники газові (у т. ч. калібрувальні) 

  

9028.10 

33.20.63.500 

Лічильники рідинні (у т. ч. калібрувальні) 

  

9028.20 

33.20.63.700 

Лічильники електроенергії (у т. ч. калібрувальні) 

  

9028.30 

33.20.64 

Лічильники інші
Ця підкатегорія включає:
• лічильні пристрої: лічильники числа обертів, лічильники продукції (в тому числі електронні лічильники продукції, електромагнітні лічильники, які використовуються в автоматичних телефонних станціях для підрахунку телефонних викликів, які зробив абонент), таксометри, шагоміри і т. ін.
• спідометри та тахометри
• стробоскопи всіх видів
Ця підкатегорія не включає:
• прилади метеорологічні, геодезичні і т. ін. (33.20.12) 

48264 

9029.10.2 

33.20.64.300 

Лічильники обертів, лічильники продукції, таксометри, лічильники пробігу в милях (кілометрах) 

  

9029.10 

33.20.64.530 

Спідометри для транспортних засобів 

  

9029.20.31 

33.20.64.550 

Тахометри 

  

9029.20.39 

33.20.64.700 

Стробоскопи 

  

9029.20.90 

33.20.65 

Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні інші
Ця підкатегорія включає:
• устаткування та машини балансувальні для механічних частин
• стенди випробувальні для двигунів, електричних генераторів і т. ін.
• проектори профільні
• планіметри для вимірювання плоских площин
• вимірювачі контурів голови
• компаратори, обладнання мікрометричне, давачі і т. ін. для вимірювання геометричних величин
• ватерпаси бульбашкові, клинометри, виски, сферометри та обладнання вимірювальне багатомірне
• апарати для детектування, вимірювання вібрацій
• машини для випробування передач
• прилади для безперервного вимірювання товщини металевих листів
• прилади спеціальні для контролю годинників чи їх деталей
• прилади для вимірювання напруження та деформацій
• інтерферометри для контролю плоских поверхонь
• прилади оптичні для випробування поверхонь
• лінійки оптичні для вимірювання відхилень від площини
• вимірювачі фокусної відстані
• прилади, пристрої, машини вимірювальні та контрольні інші 

48265 

9031.10 - .80 

33.20.65.100 

Машини балансувальні для механічних деталей/ 

  

9031.10 

33.20.65.150 

- для автомобілів 

  

9031.10a 

33.20.65.190 

- іншого призначення 

  

9031.10b 

33.20.65.200 

Стенди випробувальні/ 

  

9031.20 

33.20.65.230 

- для автомобілів 

  

9031.20a 

33.20.65.290 

- іншого призначення 

  

9031.20b 

33.20.65.300 

Проектори профільні 

  

9031.30l 

33.20.65.400 

Прилади та пристрої оптичні для вимірювання та контролю, н.в.і.у./ 

  

9031.40 

33.20.65.430 

- для автомобілів 

  

9031.40a 

33.20.65.490 

- іншого призначення 

  

9031.40b 

33.20.65.500 

Прилади, пристрої електронні для вимірювання та контролю геометричних величин/ 

  

9031.80.31 

33.20.65.530 

- тривимірних 

  

9031.80.31a 

33.20.65.590 

- інших 

  

9031.80.31b 

33.20.65.700 

Прилади та пристрої електронні іншого призначення/ 

  

9031.80.39 

33.20.65.730 

- устаткування для вимірювання та контролю матеріалів за допомогою ультразвуку, струмів Фуко і т. ін. 

  

9031.80.39a 

33.20.65.790 

- інші н.в.і.у. 

  

9031.80.39b 

33.20.65.830 

Прилади, пристрої, неелектронні, для вимірювання та контролю геометричних величин 

  

9031.80 (.51 + .59) 

33.20.65.890 

Прилади, пристрої, неелектронні, іншого призначення 

  

9031.80.99 

33.20.7 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування 

48270 

  

33.20.70 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування
Ця підкатегорія включає:
• прилади та апарати для автоматичного управління витратами, рівнем, тиском та іншими змінними рідин та газів і для автоматичного регулювання температури (маностати, регулятори чи контролери рівня для автоматичного регулювання рівня, регулятори вологості, термостати, регулятори температури для завдання та підтримання заданих температур в електронагрівальному пристрої, регулятори повітряної тяги печі)
• автоматичні регулятори електричних величин (наприклад, напруги, струму) і прилади та апарати для автоматичного регулювання неелектричних величин (наприклад, рівня, тиску) 

  

9032 

33.20.70.150 

Термостати/ електронні 

  

9032.10.30 

33.20.70.190 

- інші 

  

9032.10.9 

33.20.70.300 

Маностати 

  

9032.20 

33.20.70.500 

Прилади та апарати для автоматичного регулювання та керування:/ гідравлічні чи пневматичні 

  

9032.81 

33.20.70.900 

- інші 

  

9032.89 

33.20.8 

Вузли та приладдя до контрольно-вимірювальної апаратури 

482h 

9032.10 - .80 

33.20.81 

Вузли та приладдя до різної контрольно-вимірювальної апаратури 

48281 

9014.90, 9015.90, 9017.90, 9024.90, 9025.90, 9026.90, 9027.90, 9030.90, 9031.91, 9033 

33.20.81.100 

Вузли та приладдя/ до навігаційних приладів та інструментів 

  

9014.90 

33.20.81.200 

- до приладів та інструментів за поз. 33.20.12 

  

9015.90 

33.20.81.300 

- до приладів та інструментів за поз. 33.20.32, 33.20.33 

  

9017.90 

33.20.81.410 

- до машин та пристроїв за поз. 33.20.62 

  

9024.90 

33.20.81.430 

- до приладів за поз. 33.20.51 

  

9025.90 

33.20.81.450 

- до приладів за поз. 33.20.52 

  

9026.90 

33.20.81.470 

Мікротоми, їх деталі та приладдя 

  

9027.90 

33.20.81.500 

Вузли та приладдя/ до приладів та апаратури за поз. 33.20.42, 33.20.43, 33.20.44 

  

9030.90 

33.20.81.700 

- до приладів, пристроїв та машин за поз. 33.20.65 

  

9031.90 

33.20.81.900 

- до інших машин, приладів, пристроїв 

  

9033.00 

33.20.82 

Вузли та приладдя до мікроскопів та дифракційних апаратів 

48282 

9012.90 

33.20.82.000 

Вузли та приладдя до мікроскопів та дифракційних апаратів 

  

9012.90 

33.20.83 

Вузли та приладдя до лічильників 

48283 

9028.90, 9029.90 

33.20.83.330 

Вузли та приладдя/ до лічильників електроенергії 

  

9028.90.10 

33.20.83.350 

- до рідинних та газових лічильників 

  

9028.90.90 

33.20.83.500 

- до лічильників за поз. 33.20.64 

  

9029.90 

33.20.84 

Вузли та приладдя до приладів та апаратури для автоматичного регулювання та керування 

48284 

9032.90 

33.20.84.000 

Вузли та приладдя до приладів та апаратури для автоматичного регулювання та керування 

  

9032.90 

33.20.9 

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури 

886dd 

  

33.20.91 

Послуги з монтажу контрольно-вимірювальної апаратури
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з монтажу побутових лічильників води (41), газових та електроенергії (40) 

88660.3 

  

33.20.91.000 

Послуги з монтажу контрольно-вимірювальної апаратури 

  

  

33.20.92 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з технічного обслуговування побутових лічильників води (41), газових та електроенергії (40) 

88660.4 

  

33.20.92.000 

Послуги з технічного обслуговування та ремонту контрольно-вимірювальної апаратури 

  

  

33.3 

Устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване 

  

  

33.30 

Устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване 

  

  

33.30.1 

Устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване 

885k 

  

33.30.10 

Устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване
Ця підкатегорія включає:
• проектування та встановлення контрольно-вимірювальних систем для безперервних промислових процесів
• проектування та оснащення автоматизованих виробничих дільниць, обладнаних різними машинами, маніпуляторами, системами керування та приладами централізованого контролю 

88570 

  

33.30.10.000 

Устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване 

  

  

33.4 

Устаткування оптичне та фотографічне
Ця група не включає:
• скло оптичне необроблене (26.11)
• інструменти медичні та хірургічні, які містять у собі елементи оптичні (наприклад, ендоскопи), (33.1)
• інструменти для вимірювання та контролю, які містять у собі елементи оптичні, (наприклад, теодоліт), (33.2)
• продукція хімічна фотографічна (24.64)
• апарати фотокопіювальні з вбудованою оптичною системою чи системою контактного типу, а також апарати термокопіювальні (30.01.21)
• лампи-спалахи типу "кубик" (31.50.31)
• прилади оптичні для контролю та вимірювання (33.20.65) 

  

  

33.40 

Устаткування оптичне та фотографічне 

  

  

33.40.1 

Окуляри, лінзи та оправи 

483b 

  

33.40.11 

Лінзи для окулярів
Ця підкатегорія включає:
• лінзи, які можуть бути асферичними, сферичними, сфероциліндричними, уніфокальними, біфокальними чи мультифокальними, а також лінзи контактні 

48311.1 

9001.30 - .50 

33.40.11.300 

Лінзи контактні 

  

9001.30 

33.40.11.530 

Лінзи для окулярів/ не для коригування зору 

  

9001 (.40.20 + .50.20) 

33.40.11.550 

- для коригування зору, оброблені з двох сторін,: однофокальні 

  

9001 (.40.41 + .50.41) 

33.40.11.590 

- для коригування зору, оброблені з двох сторін,: інші 

  

9001 (.40.49 + .50.49) 

33.40.11.700 

- для коригування зору інші 

  

9001 (.40.80 + .50.80) 

33.40.12 

Окуляри
Ця підкатегорія включає:
• окуляри, які коригують зір
• окуляри сонцезахисні
• окуляри захисні для використання в альпінізмі чи зимових видах спорту, захисні окуляри для пілотів, автомобілістів, мотоциклістів, хіміків, зварювальників, електриків і т. ін., захисні окуляри для використання під водою, полярізаційні окуляри для перегляду тримірних фільмів
Ця підкатегорія не включає:
• біноклі та моноклі (33.40.22) 

48312 

9004 

33.40.12.500 

Окуляри сонцезахисні 

  

9004.10 

33.40.12.900 

Окуляри, окуляри захисні інші та аналогічні вироби для коригування, захисту і т. ін. 

  

9004.90 

33.40.13 

Оправи для окулярів
Ця підкатегорія включає:
• оправи для окулярів, які виготовлені з пластмаси, дорогоцінних металів, недорогоцінних металів, інших матеріалів 

48313 

9003.1 

33.40.13.500 

Оправи та кріплення для окулярів, захисних окулярів чи аналогічних виробів/ пластмасові 

  

9003.11 

33.40.13.900 

- з інших матеріалів 

  

9003.19 

33.40.14 

Деталі до оправ для окулярів 

48352 

9003.90 

33.40.14.000 

Деталі до оправ для окулярів 

  

9003.90 

33.40.2 

Устаткування оптичне 

483c 

  

33.40.21 

Елементи оптичні
Ця підкатегорія включає:
• волокна оптичні, пучки та кабелі волоконно-оптичні (включно з кабелями для прямої передачі зображення)
• листи, пластини з поляризованих матеріалів
• лінзи, фільтри та аналогічні оптичні вироби (у т. ч. в оснащенні, які є частинами інструментів та приладів)
Ця підкатегорія не включає:
• кабелі волоконно-оптичні для передавання даних (31.30.15) 

483111.2 

9001.10, .20, .90, 9002.19 - .90 

33.40.21.150 

Оптоволокна, пучки та кабелі волоконно-оптичні:/ світловоди 

  

9001.10.10 

33.40.21.190 

- інші 

  

9001.10.90 

33.40.21.300 

Листи та пластини з поляризованого матеріалу 

  

9001.20 

33.40.21.530 

Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-якого матеріалу,/ невстановлені в оправу 

  

9001.90 

33.40.21.550 

- встановлені в оправу 

  

9002.90 

33.40.21.700 

Лінзи з будь-якого матеріалу в оснащенні (об'єктиви) 

  

9002.19 

33.40.21.900 

Фільтри з будь-якого матеріалу, в оправі 

  

9002.20 

33.40.22 

Прилади оптичні
Ця підкатегорія включає:
• біноклі призматичні та непризматичні,
• моноклі, візири, труби зорові
• астрономічні лінзові телескопи
• дзеркальні телескопи
• астрономічні телескопи, які оснащені фотопомножувачами чи електронно-оптичними перетворювачами
• меридіанні інструменти
• екваторіали
• зеніт-телескопи
• альтазимути
• целостати
• спектрогеліографи та спектрогеліоскопи
• геліометри
• коронографи та аналогічні прилади
• мікроскопи оптичні складні, які мають другий ступінь збільшення для спостереження за вже збільшеним зображенням об'єкта 

48314 

9005.10 - .80,
9011.10 - .80 

33.40.22.300 

Біноклі 

  

9005.10 

33.40.22.500 

Прилади оптичні інші та прилади астрономічні 

  

9005.80 

33.40.22.730 

Мікроскопи оптичні складні/ стереоскопічні 

  

9011.10 

33.40.22.750 

- для мікрофотографування, мікрокінозйомки чи мікропроекції 

  

9011.20 

33.40.22.790 

- інші 

  

9011.80 

33.40.23 

Прилади, пристрої та інструменти оптичні інші
Ця підкатегорія включає:
• приціли телескопічні для встановлення на зброї, перископи, труби оптичні для машин, інструментів та приладів
• лазери
• устаткування, прилади, пристрої та інструменти оптичні інші (включно з устаткуванням на рідких кристалах)
Ця підкатегорія включає також:
• лупи, очка дверні, стереоскопи і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• діоди лазерні (32.10.52) 

48315 

9013.10 - .80 

33.40.23.100 

Приціли телескопічні військові, перископи, телескопи 

  

9013.10 

33.40.23.300 

Лазери 

  

9013.20 

33.40.23.500 

Прилади, пристрої та інструменти оптичні, н.в.і.у./ 

  

9013.80 

33.40.23.550 

- прилади на рідких кристалах, дисплеї на рідких кристалах 

  

9013.80 (.11 + .19 + .30) 

33.40.23.590 

- інші 

  

9013.80.90 

33.40.24 

Вузли та приладдя до оптичного устаткування 

48351 

9005.90, 9011.90, 9013.90 

33.40.24.100 

Вузли та приладдя/ до біноклів та аналогічних приладів 

  

9005.90 

33.40.24.300 

- до оптичних мікроскопів за поз. 33.40.22 

  

9011.90 

33.40.24.500 

- до оптичних пристроїв та приладів за поз. 33.40.23 

  

9013.90 

33.40.3 

Устаткування фотографічне 

483d 

  

33.40.31 

Об'єктиви
Ця підкатегорія включає:
• об'єктиви для фотоапаратів
• об'єктиви для проекторів
• об'єктиви для фотозбільшувачів та устаткування для друку зі зменшенням
• об'єктиви кінознімальні для аматорських зйомок
• об'єктиви кінознімальні професіонального кінематографа 

48321 

9002.11 

33.40.31.000 

Об'єктиви 

  

9002.11 

33.40.32 

Апаратура фотографічна для зйомки спеціального призначення
Ця підкатегорія включає:
• апаратуру фотографічну, яка використовується для підготовки друкованих пластин та циліндрів
• апаратуру фотографічну, яка використовується для перенесення зображення документів на мікрофільми, мікрофіші та інші мікроносії
• апаратуру фотографічну, яка призначена для підводної зйомки та аерофотозйомки, для медичного обстеження внутрішніх органів
• апаратуру фотографічну для паралельної зйомки об'єктів, яка використовується в судовій медицині та криміналістиці 

48322.1 

9006.10 - .30 

33.40.32.300 

фотоапарати для підготовки літографічних пластин або циліндрів/ 

  

9006.10 

33.40.32.350 

- установки електронно-променевої літографії 

  

9006.10a 

33.40.32.390 

- інші 

  

9006.10b 

33.40.32.500 

Фотоапарати для фотографування документів на мікрофільми, мікрофіші і т. ін. 

  

9006.20 

33.40.32.700 

Фотоапарати для підводних зйомок, для аерозйомки, для медицини і т. ін. 

  

9006.30 

33.40.33 

Фотоапарати
Ця підкатегорія включає:
• фотоапарати професійні та аматорські
Ця підкатегорія не включає:
• апаратуру фотографічну для зйомки спеціального призначення (33.40.32) 

48322.2 

9006.40 - .5 

33.40.33.100 

Фотоапарати/ миттєвого друку 

  

9006.40 

33.40.33.350 

- з наскрізним видошукачем (однооб'єктивний дзеркальний фотоапарат) для плівки шириною менше 35 мм 

  

9006.51 

33.40.33.390 

- інші, для плівки шириною менше 35 мм 

  

9006.52 

33.40.33.500 

- інші, для плівки шириною 35 мм 

  

9006.53 

33.40.33.900 

- інші 

  

9006.59 

33.40.34 

Кінокамери
Ця підкатегорія включає:
• кіноапарати, які містять чи не містять звукозаписувальні та звуковідтворювальні пристрої, професійні, кінокамери спеціального типу, призначені для встановлення на літаках, для зйомок під водою, кінокамери для аматорів
Ця підкатегорія не включає:
• камери телевізійні (32.20.12) та відеомагнітофонні камери (32.30.33) 

  

  

33.40.34.300 

Кінокамери/ для плівки шириною менше 16 мм чи для подвійної 8 мм плівки 

  

9007.11 

33.40.34.500 

- інші 

  

9007.19 

33.40.35 

Кінопроектори та діапроектори
Ця підкатегорія включає:
• кінопроектори, які містять чи не містять звукозаписувальні та звуковідтворювальні пристрої (в т. ч. для плівки шириною менше 16 мм)
• діапроектори
• проектори зображення інші
Ця підкатегорія не включає:
• відеомагнітофонні камери (32.30.33) 

48323 

9007.2,
9008.10 - .30 

33.40.35.330 

Кінопроектори/ для плівки шириною менше 16 мм 

  

9007.21 

33.40.35.350 

- інші 

  

9007.29 

33.40.35.500 

Діапроектори/ для слайдів 

  

9008.10 

33.40.35.900 

- інші 

  

9008.30 

33.40.36 

Устаткування фотографічне додаткове
Ця підкатегорія включає:
• лампи-спалахи багаторазової та одноразової дії, які використовуються в професіональній та аматорській фотографії, в фотолабораторіях та у виробництві фотогравюрних робіт
• фотозбільшувачі та обладнання для проекціювання зображення зі зменшенням
• апарати та обладнання для фото- і кінолабораторій: спеціальні бачки для проявлення плівок, сушарки, копіювальні рами, спеціальні машини для проявлення плівок і т. ін.
• негатоскопи
• екрани проекційні
Ця підкатегорія включає також:
• устаткування для оброблення плівок для фотокабін 

48324 

9006.61, .69, 9008.40,
9010.10 - .30 

33.40.36.150 

Лампи-спалахи електронні 

  

9006.61 

33.40.36.190 

Фотоспалахи та пристрої зі спалахом інші 

  

9006.69 

33.40.36.300 

Фотозбільшувачі та обладнання для проекціювання зображення зі зменшенням 

  

9008.40 

33.40.36.500 

Апарати та устаткування для автоматичного проявлення фотоплівки 

  

9010.10 

33.40.36.700 

Апарати та устаткування для фотолабораторій інші,/ негатоскопи 

  

9010.20 

33.40.36.750 

- ванночки, бачки для оброблення плівки 

  

9010.20a 

33.40.36.790 

- інше устаткування 

  

9010.20b 

33.40.36.900 

Екрани проекційні 

  

9010.30 

33.40.37 

Апаратура для зчитування з мікрофільмів, мікрофіш та інших мікроформ
Ця підкатегорія включає:
• апаратура для зчитування з мікрофільмів, мікрофіш та інших мікроформ, які сумісні чи не сумісні з копіювальними машинами 

48330 

9008.20 

33.40.37.000 

Апаратура для зчитування з мікрофільмів, мікрофіш та інших мікроформ 

  

9008.20 

33.40.38 

Вузли та приладдя до фотографічного устаткування
Ця підкатегорія не включає:
• об'єктиви (33.40.31), лампи-спалахи (33.40.36) 

48353 

9006.9, 9007.9, 9008.90, 9010.90 

33.40.38.130 

Вузли та приладдя/ до фотоапаратів 

  

9006.91 

33.40.38.150 

- до апаратів за поз. 33.40.36.150, 33.40.36.190 

  

9006.99 

33.40.38.330 

- до кінокамер 

  

9007.91 

33.40.38.350 

- до кінопроекторів 

  

9007.92 

33.40.38.500 

- до апаратів за поз. 33.40.35, 33.40.36.300 

  

9008.90 

33.40.38.700 

- до апаратів та устаткування за поз. 33.40.36.500, 33.40.36.700, 33.40.36.750, 33.40.36.790, 33.40.36.900 

  

9010.90 

33.40.9 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту професійного фотографічного та оптичного устаткування 

886ee 

  

33.40.90 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту професійного фотографічного та оптичного устаткування 

484a 

  

33.40.90.000 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту професійного фотографічного та оптичного устаткування 

  

  

33.5 

Годинники 

  

  

33.50 

Годинники 

  

  

33.50.1 

Годинники наручні та інші лічильники часу
Примітка. Енергія може бути механічного чи електричного походження, рух забезпечується спуском чи кварцовим пристроєм, індикація може бути стрілковою чи цифровою 

  

  

33.50.11 

Годинники наручні, кишенькові у корпусі з дорогоцінного металу
Ця підкатегорія включає:
• годинники наручні, годинники кишенькові, які містять чи не містять вбудовані секундоміри, у корпусі з дорогоцінного металу чи з металу, який плакований дорогоцінним металом 

48410.1 

9101 

33.50.11.130 

Годинники наручні на батарейці чи акумуляторі у корпусі з дорогоцінного металу/ з механічною індикацією 

  

9101.11 

33.50.11.150 

- з оптоелектронною індикацією 

  

9101.12 

33.50.11.170 

- інші 

  

9101.19 

33.50.11.300 

Годинники наручні інші в корпусі з дорогоцінного металу 

  

9101 (.21 + .29 + .99) 

33.50.11.500 

Годинники кишенькові та годинники інших типів, у корпусі з дорогоцінного металу чи з покриттям ним з живленням від батарейки чи акумулятора/ 

  

9101.91 

33.50.11.530 

- з механічною індикацією 

  

9101.91a

33.50.11.550 

- з оптоелектронною індикацією 

  

9101.91b 

33.50.11.570 

- інші 

  

9101.91c 

33.50.12 

Годинники наручні, кишенькові у корпусі з недорогоцінного металу
Ця підкатегорія включає:
• годинники наручні, годинники кишенькові, які містять чи не містять вбудовані секундоміри у корпусі з недорогоцінного металу чи з матеріалів пластмасових 

48410.2 

9102 

33.50.12.130 

Годинники наручні на батарейці чи акумуляторі у корпусі з недорогоцінного металу,/ з механічною індикацією 

  

9102.11 

33.50.12.150 

- з оптоелектронною індикацією 

  

9102.12 

33.50.12.170 

- інші 

  

9102.19 

33.50.12.300 

Годинники наручні інші в корпусі з недорогоцінного металу 

  

9102 (.21 + .29 + .99) 

33.50.12.500 

Годинники кишенькові та годинники інших типів, у корпусі з недорогоцінного металу чи з покриттям ним з живленням від батарейки чи акумулятора/ 

  

9102.91 

33.50.12.530 

- з механічною індикацією 

  

9102.91a 

33.50.12.550 

- з оптоелектронною індикацією 

  

9102.91b 

33.50.12.570 

- інші 

  

9102.91c 

33.50.13 

Годинники на приладових дошках та годинники аналогічного типу для транспортних засобів
Ця підкатегорія включає:
• годинники спеціально сконструйовані для встановлення на приладних дошках, штурвалах і т. ін. транспортних засобів, літаків, космічних літальних апаратів і суден, незалежно від їх типу і товщини годинникового механізму
Ця підкатегорія включає також:
• хронографи транспортних засобів 

48420.1 

9104 

33.50.13.000 

Годинники на приладових дошках та годинники аналогічного типу для транспортних засобів 

  

9104.00 

33.50.14 

Будильники, годинники настільні та настінні
Ця підкатегорія включає:
• годинники не призначені для носіння з собою чи на собі з годинниковим механізмом годинників наручних
Ця підкатегорія включає також:
• морські та аналогічні хронометри
Примітка. Поняття "годинникові механізми" для годинників наручних включає пристрої, робота яких регулюється балансиром, волосковою пружиною, кварцовими кристалами чи будь-якою іншою системою, яка визначає інтервали часу, з індикатором чи з системою, в яку може бути включений механічний індикатор
Ця підкатегорія не включає:
• радіоприймачі-будильники (32.30.11) 

48420.2 

9103, 9105 

33.50.14.130 

Годинники з механізмом наручного годинника/ з живленням від батарейки чи акумулятора 

  

9103.10 

33.50.14.190 

- інші 

  

9103.90 

33.50.14.330 

Будильники/ з живленням від батарейки, акумулятора чи від електромережі 

  

9105.11 

33.50.14.390 

- інші 

  

9105.19 

33.50.14.430 

Годинники настінні/ з живленням від батарейки, акумулятора чи від електромережі 

  

9105.21 

33.50.14.450 

- годинники з зозулею 

  

9105.29.10 

33.50.14.500 

Годинники настінні інші, крім годинників з зозулею/ 

  

9105.29.90 

33.50.14.530 

- з діагоналлю циферблата більше 10 см 

  

9105.29.90a 

33.50.14.550 

- з діагоналлю циферблата до 10 см 

  

9105.29.90b 

33.50.14.600 

Годинники для електрогодинникових систем/ 

  

9105.91.10 

33.50.14.630 

- годинники первинні 

  

9105.91.10a 

33.50.14.650 

- годинники вторинні 

  

910591.10b 

33.50.14.730 

Годинники інші з живленням від батарейки, акумулятора чи від електромережі 

  

9105.91.9 

33.50.14.750 

Годинники настільні чи камінні, інші 

  

9105.99.10 

33.50.14.790 

Годинники інші, н.в.і.у. 

  

9105.99.90 

33.50.15 

Лічильники часу
Ця підкатегорія включає:
• апаратуру для реєстрації часу доби та апаратуру для вимірювання, реєстрації та індикації будь-яким способом інтервалів часу, з будь-яким годинниковим механізмом чи синхронним двигуном: реєстратори часу, самописи часу, лічильники часу паркування, таймери технологічних процесів, секундоміри та інші пристрої
• вимикачі з годинниковим механізмом будь-якого виду чи з синхронним двигуном 

48430 

9106, 9107 

33.50.15.100 

Реєстратори часу, пристрої для запису часу 

  

9106.10 

33.50.15.300 

Лічильники часу паркування та інші лічильники 

  

9106 (.20.00 + .90.90) 

33.50.15.500 

Таймери для керування процесами, секундоміри та аналогічні вироби 

  

9106.90.10 

33.50.15.700 

Вимикачі з годинниковим механізмом/ 

  

9107.00 

33.50.15.750 

- електричні чи електронні для багатотарифних лічильників електроенергії 

  

9107.00a 

33.50.15.790 

- інші 

  

9107.00b 

33.50.2 

Деталі та вузли до годинників 

484b 

  

33.50.21 

Механізми годинникові для наручних годинників
Ця підкатегорія включає:
• механізми годинникові для наручних, кишенькових годинників, укомплектовані та зібрані 

48440.1 

9108 

33.50.21.330 

Механізми годинникові для наручних годинників з живленням від батарейки чи акумулятора/ з механічною індикацією 

  

9108.11 

33.50.21.350 

- оптоелектронні 

  

9108.12 

33.50.21.370 

- інші 

  

9108.19 

33.50.21.500 

Механізми годинникові для наручних годинників з автозаведенням та інші 

  

9108 (.20 + .91 + .99) 

33.50.22 

Механізми годинникові для будильників, настінних та інших годинників
Ця підкатегорія включає:
• механізми годинникові для будильників, настінних та інших годинників, укомплектовані та зібрані 

48440.2 

9109 

33.50.22.350 

Механізми годинникові з живленням від батарейки, акумулятора чи від електромережі/ для будильників 

  

9109.11 

33.50.22.390 

- для настінних та інших годинників 

  

9109.19 

33.50.22.900 

Механізми годинникові для будильників, настінних та інших годинників, н.в.і.у. 

  

9109.90 

33.50.23 

Комплекти годинникові та механізми годинникові для наручних, кишенькових годинників
Ця підкатегорія включає:
• механізми годинникові укомплектовані, розібрані або частково зібрані (комплекти годинникові)
• механізми годинникові неукомплектовані зібрані 

48440.3 

9110.11, .12 

33.50.23.300 

Механізми годинникові для наручних годинників комплектні незібрані або частково зібрані:/ з балансиром, пружиною волосковою 

  

9110.11.10 

33.50.23.500 

- інші 

  

9110.11.90 

33.50.23.700 

Механізми годинникові для наручних годинників некомплектні у зборі 

  

9110.12 

33.50.24 

Заготовки для наручних, кишенькових годинників
Ця підкатегорія включає:
• не зібрані деталі годинникового механізму, які складаються з плати (та будь-яких додаткових пластин), мостів, системи зубчастих передач, ходового механізму, заводного та настановного механізму і додаткових механізмів, таких як пристосування автоматичного заводу, календарні механізми, хронограф, дзвоник і т. ін., але без спуску, балансиру та волоскової пружини чи іншого регулювального пристосування, головної пружини, циферблата чи стрілок. Вони можуть бути представлені з барабаном чи без нього 

48440.4 

9110.19 

33.50.24.200 

Заготовки для наручних, кишенькових годинників 

  

9110.19 

33.50.25 

Механізми годинникові для настінних годинників 

48440.5 

9110.90 

33.50.25.000 

Механізми годинникові для настінних годинників 

  

9110.90 

33.50.26 

Корпуси для годинників
Ця підкатегорія включає:
• корпуси для годинників і їх деталі, які можуть бути виготовлені з будь-яких матеріалів (недорогоцінних металів, дорогоцінних металів, пластмас і т. ін.), вони можуть бути оздоблені, поєднані з скульптурою, статуеткою і т. ін. 

48490.1 

9111, 9112 

33.50.26.130 

Корпуси для годинників/ за поз. 33.50.11, 33.50.12 з дорогоцінного металу чи з металу, покритого дорогоцінним металом 

  

9111.10 

33.50.26.150 

- за поз. 33.50.11, 33.50.12 з недорогоцінного металу 

  

9111.20 

33.50.26.190 

- за поз. 33.50.11, 33.50.12 з інших матеріалів 

  

9111.80 

33.50.26.300 

Деталі до корпусів для годинників за поз. 33.50.11, 33.50.12 

  

9111.90 

33.50.26.530 

Корпуси для годинників/ за поз. 33.50.14, 33.50.15 з металу 

  

9112.10 

33.50.26.550 

- за поз. 33.50.14, 33.50.15 з інших матеріалів 

  

9112.80 

33.50.26.570 

Деталі корпусів для годинників за поз. 33.50.14, 33.50.15 

  

9112.90 

33.50.27 

Ремінці та браслети для наручних годинників
Ця підкатегорія включає:
• ремінці та браслети з дорогоцінних металів чи металів, які плаковані дорогоцінними металами для наручних годинників
• ремінці та браслети з недорогоцінних металів, в т. ч. посріблені чи позолочені гальванічним способом, для наручних годинників
• деталі ремінців та браслетів
Ця підкатегорія не включає:
• ремінці, браслети для годинників з шкіри, пластмас та з інших матеріалів (19.20.13) 

48490.2 

9113.10, .20 

33.50.27.000 

Ремінці та браслети металеві до наручних годинників та їх деталі/ 

  

9113 (.10 + .20) 

33.50.27.030 

- ремінці та браслети з дорогоцінних металів 

  

9113 (.10 + .20)a 

33.50.27.050 

- ремінці та браслети з недорогоцінних металів 

  

9113 (.10 + .20)b 

33.50.27.070 

- деталі до ремінців та браслетів 

  

9113 (.10 + .20) 

33.50.28 

Деталі до годинників всіх видів
Ця підкатегорія включає:
• частини годинникових механізмів наручних і кишенькових годинників: рама, привідний механізм, система зубчастих передач, ходовий механізм, спуск, регулювальний пристрій, заводний і установлювальний механізм, частини електронних годинникових механізмів, спуски з платформою
• частини годинникових механізмів будильників: барабани гир, маятники, роздвоєні опори, ходові колеса, пружинні спуски і т. ін.
• частини механізмів бою: стопор чи собачка, спускове колесо, молоток і т. ін.
• лохштейни: тільки оброблені камені
• циферблати
• стрілки 

48490.3 

9114 

33.50.28.100 

Пружини, у т. ч. волоскові пружини 

  

9114.10 

33.50.28.300 

Камені годинникові 

  

9114.20 

33.50.28.500 

Циферблати/ 

  

9114.30 

33.50.28.530 

- з металу для наручних чи кишенькових годинників 

  

9114.30a 

33.50.28.550 

- з дорогоцінних металів для інших годинників 

  

9114.30b 

33.50.28.570 

- інші 

  

9114.30c 

33.50.28.700 

Деталі інші/ 

  

9114 (.40 + .90) 

33.50.28.730 

- до наручних та кишенькових годинників 

  

9114 (.40 +.90)a 

33.50.28.750 

- до настінних та настільних годинників 

  

9114 (.40 + .90)b 

33.50.9 

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту промислових приладів та апаратури для вимірювання часу 

886ff 

  

33.50.91 

Послуги з монтажу промислових приладів та апаратури для вимірювання часу 

88660.6 

  

33.50.91.000 

Послуги з монтажу промислових приладів та апаратури для вимірювання часу 

  

  

33.50.92 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту промислових приладів та апаратури для вимірювання часу
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з ремонту наручних, кишенькових, настільних та настінних годинників (52.73.10) 

88660.7 

  

33.50.92.000 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту промислових приладів та апаратури для вимірювання часу 

  

  

  

DM. Устаткування транспортне

  

  

34 

Продукція автомобілебудування 

  

  

34.1 

Автомобілі 

  

  

34.10 

Автомобілі
Цей клас включає також:
• засоби транспортні на повітряній подушці
Цей клас не включає:
• візки самохідні заводські, необладнані підіймальними чи такелажними пристроями типу таких, що використовують на заводах, складах, в доках чи аеропортах для перевезення вантажів на близькі відстані (29.22.15)
• машини бойові броньовані з моторним приводом (29.60.11)
• апарати літальні, спеціально виконані таким чином, що вони можуть використовуватись і як дорожні транспортні засоби (35.30.21, 35.30.33)
• засоби транспортні, які використовують на каруселях та інших атракціонах (36.63.10)
• засоби транспортні, вузли та деталі для них, призначені для демонстраційних цілей та непридатні для інших цілей (36.63.74) 

  

  

34.10.1 

Двигуни внутрішнього згоряння
Ця категорія включає:
• двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням (двигуни карбюраторні), які, звичайно, працюють на бензині, але деякі типи працюють на іншому виді палива, наприклад, пропані, обладнані циліндрами, поршнями, шатунами, колінчастими валами, маховиками, впускними та випускними клапанами і т. ін., які використовують для приведення в рух автотранспортних засобів (мотоциклів, автомобілів, автомобілів-тягачів), а також роторно-поршневі двигуни; у більшості типів двигунів паливо, що впорскується в циліндр під час такту впуску, попередньо змішується з повітрям (наприклад, у карбюраторі), але в окремих випадках паливо безпосередньо впорскується в головку циліндрів
• двигуни внутрішнього згоряння поршневі з займистістю від стиску (двигуни дизельні), включно з напівдизельними, останні працюють від теплового джерела для нагрівання головки циліндра, обладнані циліндрами, поршнями, шатунами, колінчастими валами, маховиками, впускними та випускними клапанами і т. ін., які використовують для приведення в рух автотранспортних засобів (мотоциклів, автомобілів, автомобілів-тягачів)
Ця категорія не включає:
• двигуни електричні (31.10)
• двигуни внутрішнього згоряння з займистістю від стиску та з іскровим запалюванням для суден та рейкового транспорту (29.11.1)
• двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням авіаційні (35.30.11)
• двигуни внутрішнього згоряння промислові стаціонарні (29.11.1)
• електрообладнання для двигунів внутрішнього згоряння (31.61) 

431d 

  

34.10.11 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра до 1000 см3

43121 

8407.31 - .33 

34.10.11.300 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра до 250 см3 для автотранспортних засобів 

  

8407 (.31 + .32) 

34.10.11.500 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра 250 - 1000 см3/ для автотранспортних засобів, 

  

8407.33 

34.10.11.530 

- для мотоциклів 

  

8407.33a 

34.10.11.550 

- для інших автотранспортних засобів 

  

8407.33b 

34.10.12 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра більше 1000 см3

43122 

8407.34 

34.10.12.000 

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра більше 1000 см3/ для автотранспортних засобів 

  

8407.34 

34.10.12.030 

- для мотоциклів 

  

8407.34a 

34.10.12.050 

- для інших автотранспортних засобів 

  

8407.34b 

34.10.13 

Двигуни внутрішнього згоряння дизельні для автотранспортних засобів
Ця підкатегорія включає:
• двигуни внутрішнього згоряння з займистістю від стиску (дизельні та напівдизельні) всіх об'ємів циліндра двигуна для різних автотранспортних засобів, сільськогосподарських тракторів та колісних тракторів для лісового господарства 

43123 

8408.20 

34.10.13.000 

Двигуни внутрішнього згоряння дизельні для автотранспортних засобів 

  

8408.20 

34.10.2 

Автомобілі легкові
Ця категорія включає:
• автомобілі легкові різних класів, якими перевозять пасажирів (до 10 пасажирів разом з водієм) і багаж, з кузовами типу: седан, універсал, лімузин, купе, пікап, фаетон і т. ін.
Ця категорія включає також:
• автомобілі легкові для інвалідів
• автофургони житлові та вантажопасажирські
• автомобілі легкові спеціальні: гоночні, поштові, санітарні, міліцейські, всюдиходи, автомобілі-амфібії і т. ін. 

491a 

  

34.10.21 

Автомобілі легкові з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння з об'ємом циліндра до 1500 см3
Ця підкатегорія включає також:
• карти та інші мікроавтомобілі, автофургони житлові 

49113.1 

6703.21.10, .22.1 

34.10.21.330 

Автомобілі легкові з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння,/ об'єм циліндра до 1000 см3

  

8703.21.10 

34.10.21.350 

- об'єм циліндра 1000 - 1500 см

  

8703.22.19 

34.10.21.500 

Автофургони житлові з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння, об'єм циліндра 1000 - 1500 см3

  

8703.22.11 

34.10.22 

Автомобілі легкові з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння з об'ємом циліндра більше 1500 см3
Ця підкатегорія включає також:
• автофургони житлові та вантажопасажирські 

49113.2 

8703.23.1, .24.10 

34.10.22.300 

Автомобілі легкові з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння,/ об'єм циліндра більше 1500 см3

  

8703 (.23.19 + .24.10) 

34.10.22.330 

- об'єм циліндра 1500 - 2000 см3

  

8703.23.19a 

34.10.22.350 

- об'єм циліндра 2000 - 2500 см3

  

8703.23.19b 

34.10.22.370 

- об'єм циліндра більше 2500 см3

  

8703 (.23.19c + .24.10) 

34.10.22.500 

Автофургони житлові з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння, об'єм циліндра 1500 - 3000 см3

  

8703.23.11 

34.10.23 

Автомобілі легкові з дизельними двигунами внутрішнього згоряння
Ця підкатегорія включає також:
• автофургони житлові та вантажопасажирські 

49113.3 

3703.31.10, .32.1, .33.1 

34.10.23.100 

Автомобілі легкові з дизельними двигунами внутрішнього згоряння,/ об'єм циліндра до 1500 см3

  

8703.31.10 

34.10.23.300 

- об'єм циліндра 1500 - 2500 см3

  

8703.32.19 

34.10.23.330 

Засоби автотранспортні інші з дизельними двигунами внутрішнього згоряння, об'єм циліндра 1500 - 2500 см3

  

8703.32.19a 

34.10.23.350 

Автомобілі легкові з дизельними двигунами внутрішнього згоряння,/ об'єм циліндра 2000 - 2500 см3

  

8703.32.19b 

34.10.23.400 

- об'єм циліндра більше 2500 см3

  

8703.33.19 

34.10.23.530 

Автофургони житлові з дизельними двигунами внутрішнього згоряння,/ об'єм циліндра 1500 - 2500 см3

  

8703.32.11 

34.10.23.550 

- об'єм циліндра більше 2500 см3

  

8703.33.11 

34.10.24 

Автомобілі легкові спеціальні
Ця підкатегорія включає:
• автомобілі гоночні, всюдиходи, автомобілі-амфібії, автомобілі легкові міліцейські, санітарні, поштові і т. ін.
• електромобілі та автомобілі з роторно-поршневими двигунами
Ця підкатегорія не включає:
• автомобілі легкові на скрапленому нафтовому газі (34.10.21, 34.10.22)
• мікроавтомобілі (34.10.21) 

49113.4 

8703.90 

34.10.24.300 

Автомобілі легкові спеціальні/ з електричними двигунами 

  

8703.90.10 

34.10.24.900 

- з двигунами інших типів 

  

8703.90.90 

34.10.25 

Автомобілі легкові не нові
Ця підкатегорія включає:
• автомобілі легкові всіх типів не нові 

49113.5 

8703.21.90, .22.90, .23.90, 24.90, .31.90 ,32.90, .33.90 

34.10.3 

Автобуси та тролейбуси 

491b 

  

34.10.30 

Автобуси та тролейбуси
Ця підкатегорія включає:
• автомобілі для перевезення 10 і більше пасажирів разом з водієм, включно з автомобілями громадського транспорту, які обладнані двигунами внутрішнього згоряння або електродвигунами: автобуси (туристські, екскурсійні, міжміські, міські і т. ін.), мікроавтобуси та тролейбуси 

49112 

8702 

34.10.30.330 

Автобуси з дизельними двигунами внутрішнього згоряння,/ об'єм циліндра до 2500 см3

  

8702.10.91 

34.10.30.350 

- об'єм циліндра більше 2500 см3

  

8702.10.11 

34.10.30.530 

Автобуси з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння,/ об'єм циліндра до 2800 см3

  

8702.90.31 

34.10.30.550 

- об'єм циліндра більше 2800 см3

  

8702.90.11 

34.10.30.590 

Тролейбуси 

  

8702.90.90 

34.10.4 

Автомобілі вантажні
Ця категорія включає:
• автомобілі та автофургони (відкриті, тентовані, закриті і т. ін.) для перевезення різноманітних вантажів загального призначення різною вантажопідіймальністю
• автомобілі з автоматичними розвантажувальними пристроями (автомобілі-самоскиди)
• автомобілі-цистерни (автоцистерни) для перевезення всіх видів рідин та сипучих продовольчих і непродовольчих продуктів (незалежно від того, обладнані вони насосами чи ні)
• автомобілі для перевезення рідких будівельних матеріалів (автобетононасоси, автоцементовози, автобітумовози, автогудронатори і т. ін.)
• автомобілі з ізотермічними кузовами (рефрижераторні та термоізольовані автомобілі)
• автомобілі багатонастильні для перевезення кислоти в ізольованих від удару контейнерах, балонів із скрапленим газом і т. ін.
• автомобілі з відкидними рамами та похилими трапами для перевезення танків, підіймальних машин, електричних трансформаторів і т. ін.
• сміттєзбирачі, незалежно від того, обладнані вони вантажними, трамбувальними, демпфірувальними та ін. пристроями чи ні
• автомобілі для транспортування радіоактивних матеріалів та відходів
• тягачі дорожні та шасі з двигунами для автотранспортних засобів
Ця категорія включає також:
• автомобілі саморозвантажувальні, які обладнані підіймальними пристроями, лебідками та ін.
• автомобілі дорожньо-рейкові
Ця категорія не включає:
• транспортери портальні, які використовують на заводах, складах, в доках чи аеропортах для перевезення довгомірних вантажів чи контейнерів (29.22.14)
• вантажотранспортери, які використовують у шахтах (29.52.25)
• автобетонозмішувачі (34.10.54) 

491c 

  

34.10.41 

Автомобілі вантажні з дизельними двигунами внутрішнього згоряння 

49115.1 

8704.21.10, .31, .91, .22.10, .91, .23.10, .91 

34.10.41.100 

Автомобілі вантажні з дизельними двигунами внутрішнього згоряння/ вантажопідіймальністю до 5 т 

  

8704.21 (.10 + .31 + .91) 

34.10.41.130 

- вантажопідіймальністю до 3,5 т 

  

8704.21 (.10 + .31 + .91)a 

34.10.41.150 

- вантажопідіймальністю 3,5 - 5 т 

  

8704.21 (.10 + .31 + .91)b 

34.10.41.300 

- вантажопідіймальністю 5 - 20 т 

  

8704.22 (.10 + .91) 

34.10.41.330 

- вантажопідіймальністю 5 - 12 т 

  

8704.22 (.10 + .91)a 

34.10.41.350 

- вантажопідіймальністю 12 - 20 т 

  

8704.22 (.10 +.91)b 

34.10.41.400 

- вантажопідіймальністю більше 20 т 

  

8704.23 (.10 + .91) 

34.10.42 

Автомобілі вантажні з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння
Ця підкатегорія включає також:
• електромобілі вантажні та автомобілі вантажні з роторно-поршневими двигунами 

49115.2 

8704.31.10, .31, .91, .32.10, .91, .90 

34.10.42.300 

Автомобілі вантажні з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння/ вантажопідіймальністю до 5 т 

  

8704.31 (.10 + .31 + .91) 

34.10.42.330 

- вантажопідіймальністю до 3,5 т 

  

8704.31 (.10 + .31 + .91)a 

34.10.42.350 

- вантажопідіймальністю 3,5 - 5 т 

  

8704.31 (.10 + .31 + .91)b 

34.10.42.500 

- вантажопідіймальністю більше 5 т 

  

8704.32 (.10 + .91) 

34.10.42.530 

- вантажопідіймальністю 5 - 12 т 

  

8704.32 (.10 + .91)a 

34.10.42.550 

- вантажопідіймальністю більше 12 т 

  

8704.32 (.10 + .91)b 

34.10.42.900 

Автомобілі вантажні інші 

  

8704.90 

34.10.43 

Автомобілі вантажні не нові
Ця підкатегорія включає:
• автомобілі вантажні всіх типів не нові
Ця підкатегорія включає також:
• автобуси та тролейбуси не нові 

49115.3 

8704.21.39, .99, .22.99, .23.99, .31.39, .99, .32.99 

34.10.44 

Тягачі дорожні
Ця підкатегорія включає:
• автомобілі на базі вантажних автомобілів (тягачі сідельні), призначені для буксирування причепів та напівпричепів
Ця підкатегорія включає також:
• шасі, обладнані двигунами та кабіною, незалежно від того, кабіна укомплектована чи неукомплектована
Ця підкатегорія не включає:
• трактори сільськогосподарські (29.31)
• трактори для будівництва (29.52.5) 

49111 

8701.20 

34.10.44.000 

Тягачі дорожні 

  

8701.20.10 

34.10.45 

Шасі з двигунами для автотранспортних засобів
Ця підкатегорія включає:
• шасі з двигунами (рамні шасі чи комбіновані рамні конструкції з кузовними шасі), які можуть бути обладнані капотами, вітровими стеклами, бризковиками, підніжками та приладовими щитками, для дорожніх автотранспортних засобів
Ця підкатегорія включає також:
• шасі, обладнані покришками колес, карбюраторами чи акумуляторними батареями або іншим електрообладнанням
Ця підкатегорія не включає:
• шасі, не обладнані двигунами, але обладнані різними механічними частинами (34.20.30)
• шасі, обладнані двигунами та кабіною, незалежно від того, кабіна укомплектована чи неукомплектована (34.10.44) 

49121 

8706 

34.10.45.000 

Шасі з двигунами для автотранспортних засобів 

  

8706.00 

34.10.5 

Автомобілі спеціальні та спеціалізовані 

491d 

  

34.10.51 

Автомобілі-самоскиди для використання поза шляховою мережею
Ця підкатегорія включає:
• автомобілі-самоскиди, які спеціально призначені для використання поза шляховою мережею (у кар'єрах, на рудниках, у тунелях і т. ін.)
Примітка. Автомобілі-самоскиди для використання поза шляховою мережею відрізняються від інших засобів для перевезення вантажів за такими параметрами:
- кузов самоскида виготовлений з дуже міцного сталевого листа; передня частина його висунута над кабіною водія для захисту кабіни
- у деяких випадках кабіна водія має ширину тільки на половину автомашини
- відсутня м'яка підвіска осей
- потужні гальма
- обмежена швидкість та обмежена територія застосування
- спеціальні шини для землерийних машин
- кузов може нагріватися вихлопними газами для запобігання прилипання чи застигання матеріалу, що перевозиться 

49114 

8704.10  

34.10.51.000 

Автомобілі-самоскиди для використання поза шляховою мережею 

 

8704.10 

34.10.52 

Автокрани
Ця підкатегорія включає:
• автокрани, які складені з автомобільного шасі, на якому встановлені кабіна та поворотний кран
Ця підкатегорія не включає:
• автомобілі саморозвантажувальні (34.10.41, 34.10.42) 

49116 

8705.10 

34.10.52.000 

Автокрани 

  

8705.10 

34.10.53 

Автомобілі спеціальні
Ця підкатегорія включає:
• автомобілі, спеціально призначені для пересування по снігу (снігоходи), перевезення гравців у гольф (гольфокарти) та інші аналогічні транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння та електродвигунами
Ця підкатегорія не включає:
• глісери та скутери (35.12.13) 

49117 

8703.10 

34.10.53.000 

Автомобілі спеціальні 

  

8703.10 

34.10.54 

Автомобілі спеціалізовані
Ця підкатегорія включає:
• машини пожежні (автомобілі)
• автомобілі, обладнані драбинами чи підіймальними платформами для ремонту підвісних проводів, вуличного освітлення та ін., автомобілі з регульованим кронштейном та платформою (кіноавтомашини) для кінематографії або телебачення
• автомашини для санітарного очищення міст, злітно-посадочних смуг та ін.: мулососи, автомашини асенізаційні і т. ін.
• автомашини для зимового очищення міст, злітно-посадочних смуг та ін.: снігоочисники, піскорозкидувачі, автомашини льодоприбиральні і т. ін.
• автомашини для літнього прибирання міст, злітно-посадочних смуг та ін.: автомашини підмітально-прибиральні, тротуароприбиральні, поливально-мийні і т. ін.
• автомашини аварійно-технічної служби та технічної допомоги: автомашини для підтримання водопроводу, автомашини для газового, енергетичного, житлового, трамвайно-тролейбусного господарства і т. ін.
• автобетонозмішувачі
• автобурові (деррік-крани)
• автомобілі спеціалізовані для лісозаготівлі: автолісовози, автотрісковози і т. ін.
• автомобілі спеціалізовані інші: пересувні електрогенераторні агрегати, пересувні радіологічні станції, пересувні клініки (медичні чи зуболікарські), автомашини-прожектори, радіофургони, автофургони телеграфні, радіотелеграфні чи радіотелефонні (приймальні та передавальні), радарні автоустановки, пересувні лабораторії, випробувальні автомашини, пересувні банки, броньовані інкасаторські автомашини, пересувні бібліотеки, пересувні виставки для демонстрації товарів, пересувні хлібопекарні, автокатафалки і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• автофургони житлові (34.10.21, 34.10.23) 

49119 

8705.20 - .90 

34.10.54.100 

Автобурові (деррік-крани) 

  

8705.20 

34.10.54.300 

Машини пожежні 

  

8705.30 

34.10.54.500 

Автомобілі для перевезення рідких будівельних матеріалів 

  

8705.40 

34.10.54.900 

Автомобілі спеціалізовані (аварійно-технічної служби, техдопомоги та ін.) 

  

8705.90 

34.2 

Корпуси та причепи автомобілів 

  

  

34.20 

Корпуси та причепи автомобілів 

  

  

34.20.1 

Корпуси автомобілів 

492a 

  

34.20.10 

Корпуси автомобілів
Ця підкатегорія включає:
• корпуси (включно з кабінами водія), які призначені для монтажу на шасі, для дорожніх автотранспортних засобів та тягачів, а також автотранспортних засобів спеціального призначення
• корпуси для автотранспортних засобів без шасі, коли сам корпус підтримує двигун і мости
• корпуси з агрегатною конструкцією, в яких корпуси обладнані певними елементами шасі
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з монтажу та встановлення корпусів на всі типи автомобілів
Ця підкатегорія не включає:
• деталі та приладдя для корпусів автомобілів (34.30.30)
• послуги з ремонту і технічного обслуговування корпусів автомобілів (50.20.14, 50.20.23)
Примітка. Корпуси можуть бути повністю укомплектовані всіма їхніми пристроями та приладдями: приладові щитки, сидіння, мати, багажники, багажні полиці, електрообладнання і т. ін., або не укомплектовані, на яких потім встановлюють такі деталі, як вітрові стекла, двері чи корпуси, в яких незавершене повністю їхнє фарбування чи оббиття; корпуси можуть бути вироблені зі сталі, сплавів, деревини, пластмас або сполучення цих та інших матеріалів 

49210 

8707 

34.20.10.300 

Корпуси (у т. ч. кабіни) автотранспортних засобів/ за поз. 34.10.2 

  

8707.10 

34.20.10.500 

- інші 

  

8707.90 

34.20.2 

Причепи, напівпричепи та контейнери 

492b 

  

34.20.21 

Контейнери
Ця підкатегорія включає:
• паковання багаторазового використання, спеціально призначені та обладнані арматурою (гаки, кільця, підставки та ін.) для полегшення такелажно-транспортних робіт і закріплення на транспортному засобі для перевезення одним чи декількома видами транспорту (наприклад, по шосе, залізницями, по воді чи по повітрю), виключаючи проміжне перепакування: корпуси змінні; контейнери для морських перевезень; контейнери для транспортування меблів, скла, кераміки та ін.; контейнери для перевезення рідин чи газів; контейнери відкриті для насипного транспортування вугілля, руд, цегли та ін.; контейнери для перевезення живих тварин; контейнери для сміття (відходів); контейнери (місткості) із свинцевим протирадіаційним покриттям для транспортування радіоактивних матеріалів і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• контейнери ізотермічні 

49221 

8609 

34.20.21.000 

Контейнери 

  

8609.00 

34.20.21.030 

Кузови змінні 

  

8609.00a 

34.20.21.050 

Контейнери/ для морських перевезень 

  

8609.00b 

34.20.21.070 

- для сміття (відходів) 

  

8609.00c 

34.20.21.090 

- інші 

  

8609.00d 

34.20.22 

Причепи і напівпричепи житлові
Ця підкатегорія включає:
• причепи та напівпричепи типу "дач", обладнані для проживання чи туризму, складані або фургонного типу
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з монтажу і технічного обслуговування фургонів та автофургонів житлових
Ця підкатегорія не включає:
• автофургони житлові (34.10.22, 34.10.23) 

49222 

8716.10 

34.20.22.300 

Причепи житлові складані 

  

8716.10.10 

34.20.22.930 

Причепи та напівпричепи житлові, фургони/ масою до 750 кг 

  

8716.10.91 

34.20.22.950 

- масою 750 - 3500 кг 

  

8716.10.93 

34.20.22.970 

- масою більше 3500 кг 

  

8716.10.99 

34.20.23 

Причепи та напівпричепи автомобільні
Ця підкатегорія включає:
• причепи та напівпричепи до автомобілів (легкових, вантажних, автобусів) та дорожніх тягачів, призначених для перевезення людей, тварин та транспортування різних вантажів: причепи одноосьові, двохосьові, причепи зі спеціалізованими корпусами (ізотермічні, поштові, промтоварні, меблеві і т. ін.), трейлери та спеціальні важковантажні причепи та напівпричепи, опоровози на напівпричепах, причепи-цистерни та напівпричепи-цистерни для перевезення різних видів рідких та сипучих продовольчих і непродовольчих продуктів, напівпричепи загального призначення, напівпричепи для перевезення будівельних конструкцій (панелевози, плитовози, балковози, фермовози, настиловози і т. ін.) та ін.
Ця підкатегорія включає також:
• передки для боєприпасів, незалежно від того, броньовані вони чи ні
• причепи, які буксирують мотоциклами та велосипедами
• причепи та напівпричепи виставкові, причепи-бібліотеки та ін.
Ця підкатегорія не включає:
• причепи та напівпричепи, спеціально сконструйовані для застосування в сільському господарстві (29.32.50) 

49229 

8716.3 - .40 

34.20.23.000 

Причепи та напівпричепи автомобільні 

  

8716 (.31 + .39 + .40) 

34.20.23.030 

Напівпричепи автомобільні 

  

8716 (.31a + .39a + .40a) 

34.20.23.050 

Причепи/ одноосьові 

  

8716 (.31b + .39b + .40b) 

34.20.23.090 

- інші 

  

8716 (.31c + .39c + .40c) 

34.20.3 

Вузли для причепів та напівпричепів 

492c 

  

34.20.30 

Вузли для причепів та напівпричепів 

49232 

8716.90 

34.20.30.300 

Вузли для причепів та напівпричепів:/ шасі 

  

8716.90.10 

34.20.30.500 

- кузови 

  

8716.90.30 

34.20.30.700 

- осі 

  

8716.90.50 

34.20.30.900 

- інші 

  

8718.90.90 

34.3 

Устаткування автомобільне 

  

  

34.30 

Устаткування автомобільне
Цей клас не включає:
• електроустаткування автомобілів (31.61)
• акумулятори та акумуляторні батареї (31.40.21)
• підіймачі для автотранспортних засобів та гаражні механізми для підіймально-транспортувальних робіт (29.22)
• автошини та камери гумові (25.11) 

  

  

34.30.1 

Вузли та деталі до двигунів внутрішнього згоряння
Ця категорія включає:
• блоки циліндрів, рубашки, корпуси, вкладиші циліндрів, шатуни, поршні, головки циліндрів, кільця, карбюратори та системи впорскування, картери колінчастого валу, маховики двигунів, клапани, коромисла клапанів, впускні патрубки, колектори відпрацьованих газів і т. ін.
Ця категорія не включає:
• електрообладнання для двигунів внутрішнього згоряння (31.61)
• фільтри масляні, паливні, повітряні для двигунів внутрішнього згоряння (29.24.13)
• вали колінчасті, кривошипи, вали кулачкові (29.14.22)
• вузли та деталі для авіаційних двигунів внутрішнього згоряння (35.30.15) 

431e 

  

34.30.11 

Вузли та деталі для карбюраторних двигунів внутрішнього згоряння 

43151.1 

8409.91 

34.30.11.000 

Вузли та деталі для карбюраторних двигунів внутрішнього згоряння 

  

8409.91 

34.30.11.030 

Блоки циліндрів, вкладиші циліндрів, картери колінчастого валу, головки циліндрів 

  

8409.91a 

34.30.11.050 

Шатуни, поршні, кільця 

  

8409.91b 

34.30.11.070 

Карбюратори, системи впорскування для двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 

  

8409.91c 

34.30.11.090 

Вузли та деталі для карбюраторних двигунів внутрішнього згоряння інші 

  

8409.91d 

34.30.12 

Вузли та деталі для дизельних двигунів внутрішнього згоряння 

43151.2 

8409.99 

34.30.12.000 

Вузли та деталі для дизельних двигунів внутрішнього згоряння 

  

8409.99 

34.30.12.030 

Шатуни, поршні, кільця 

  

8409.99a 

34.30.12.050 

Системи впорскування/ для автомобільних дизельних двигунів внутрішнього згоряння 

  

8409.99b 

34.30.12.070 

- для інших дизельних двигунів внутрішнього згоряння 

  

8409.99c 

34.30.12.090 

Вузли та деталі для дизельних двигунів внутрішнього згоряння інші 

  

8409.99d 

34.30.2 

Вузли та деталі для автомобілів 

491e 

  

34.30.20 

Вузли та деталі для автомобілів
Ця підкатегорія включає:
• шасі-рами складені (але без двигуна), вузли та деталі для них (лонжерони, опорні вузли та кронштейни для кузовів, двигунів, паливних баків і т. ін.)
• мости ведучі з диференціалом, складені або окремо від інших деталей трансмісії, мости неведучі та їхні частини, осі
• інші вузли та деталі силової трансмісії (карданні вали, півосі, шестерні, зубчасті передачі, редуктори складені і т. ін.)
• коробки передач всіх типів (механічні, прискорювальні, автоматичні і т. ін.), перетворювачі обертового моменту, корпуси коробки передач, зубчасті передачі, кулачкові муфти прямого зчеплення, штоки і т. ін.
• зчеплення складені (конічні, дискові, гідравлічні, автоматичні і т. ін., але не електромагнітні) та їхні частини
• колеса ходові, ободи, деталі та приладдя до них
• гальма (колодкові, сегментні, дискові і т. ін.), сервогальма, гальмові системи з підсилювачами та їхні частини (накладки гальмові фрикційні складені, диски, барабани, циліндри і т. ін.)
• амортизатори підвіски (фрикційні, гідравлічні і т. ін.), їхні деталі та приладдя
• обладнання керування: колеса рульові, колонки рульові, коробки рульові, картери рульових механізмів, важелі перемикання передач та важелі ручних гальм, педалі гальм та муфт і т. ін.
• радіатори, баки паливні
• глушники шуму, труби вихлопні, каталізатори для знешкодження вихлопних газів двигунів внутрішнього згоряння
• бампери та їхні частини
• пристрої протиударні
• вузли та деталі для автомобілів інші
Ця підкатегорія не включає:
• циліндри гідравлічні та пневматичні (29.12.11)
• зчеплення та гальма електромагнітні (31.62.12) 

49129 

8708.10, .3 - .9 

34.30.20.100 

Бампери та їхні деталі 

  

8708.10 

34.30.20.230 

Накладки гальмові фрикційні, складені 

  

8708.31 

34.30.20.250 

Гальма, сервогальма, їхні деталі (крім складених гальмових накладок) 

  

8708.39 

34.30.20.330 

Коробки передач 

  

8708.40 

34.30.20.350 

Мости/ ведучі з диференціалом 

  

8708.50 

34.30.20.370 

- неведучі та їхні деталі 

  

8708.60 

34.30.20.400 

Колеса ходові, їх деталі та приладдя 

  

8708.70 

34.30.20.500 

Амортизатори підвіски 

  

8708.80 

34.30.20.610 

Радіатори 

  

8708.91 

34.30.20.630 

Глушники шуму, труби вихлопні 

  

8708.92 

34.30.20.650 

Зчеплення та їхні деталі 

  

8708.93 

34.30.20.670 

Колеса рульові, колонки рульові, коробки рульові 

  

8708.94 

34.30.20.700 

Вузли та деталі до автотранспортних засобів інші 

  

8708.99 

34.30.20.710 

Баки паливні 

  

8708.99a 

34.30.20.730 

Кондиціонери автомобільні 

  

8708.99b 

34.30.20.750 

Пристрої та елементи підвісок (крім амортизаторів) 

  

8708.99c 

34.30.20.770 

Елементи силової передачі (крім коробок передач та мостів) 

  

8708.99d 

34.30.20.790 

Вузли та деталі для автомобілів інші 

  

8708.99e 

34.30.3 

Деталі та приладдя для корпусів автомобілів 

492d 

  

34.30.30 

Деталі та приладдя для корпусів автомобілів
Ця підкатегорія включає:
• ремені безпеки та різноманітне неелектричне приладдя для корпусів автомобілів: передні та задні панелі, багажні відділення, двері та їхні деталі, капоти, вікна, укомплектовані обігрівачами, віконні рами, підніжки, крила, бризковики, приладові щитки, кронштейни номерних знаків, багажні полиці і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• дзеркала заднього виду (26.12.13)
• замки автомобільні (28.63.11)
• електроустаткування автомобілів (31.61)
• пристрої протиударні (34.30.20)
• сидіння автомобільні (36.11.11) 

49231 

8708.2 

34.30.30.300 

Ремені безпеки прив'язні 

  

8708.21 

34.30.30.900 

Деталі та приладдя для корпусів автомобілів (у т. ч. для кабіни), інші 

  

8708.29 

35 

Устаткування транспортне інше 

  

  

35.1 

Продукція суднобудування 

  

  

35.11 

Судна
Цей клас включає:
• судна, плавучі транспортні засоби і конструкції різного призначення: кораблі військові; судна, що використовують для перевезень, пов'язаних з торгівлею чи для перевезення пасажирів, у т. ч. судна багатоцільового призначення; судна для морських і каботажних перевезень, для внутрішніх водних шляхів; судна промислового флоту; судна технічного та допоміжного флоту; плавучі платформи та конструкції, судна прогулянкові та спортивні;
Цей клас включає також:
• незакінчені будівництвом або недоукомплектовані судна та інші плавучі засоби (наприклад, такі, які неукомплектовані рушійними машинами, навігаційними приладами, підіймальним чи такелажно-транспортним устаткуванням або не мають повного внутрішнього оздоблення)
Цей клас не включає:
• агрегати, вузли та деталі суден, крім основних корпусних конструкцій, які класифікують або відповідно до використовуваного матеріалу, наприклад, вітрила (17.40.22), кінці та канати з текстильного матеріалу (17.52.1), гвинти гребні та їхні лопаті (28.75.26), чавунні чи сталеві якорі (28.75.27), або відповідно до виду виробів, наприклад, двигуни суднові (29.11.1), устаткування суднове трансмісійне (29.14.22), устаткування суднове підіймально-розвантажувальне (29.22), меблі суднові (36.14.13, 36.14.14)
• обладнання навігаційне та інші прилади, що використовують на борту судна (33.20);
• автомобілі-амфібії (34.10.24);
• гідроплани та човни літальні (35.30.32, 35.30.33, 35.30.34)
Примітка. Пристроєм, що створює необхідну для руху судна тягу (судновий рушій) можуть бути гребні гвинти, повітряні гвинти, водомети, вітрила, весла і т. ін. Вони приводяться в дію судновими двигунами, енергією повітря, мускульною енергією людини та ін. 

  

  

35.11.1 

Кораблі військові 

493a 

  

35.11.10 

Кораблі військові
Ця підкатегорія включає:
• кораблі бойові, що входять до складу ВМФ: авіаносці, крейсери, підводні човні, тральщики, кораблі керування, сторожові кораблі і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• ремонт військових кораблів
• встановлення систем озброєння на кораблях 

49319.1 

8906.00.10 

35.11.10.000 

Кораблі військові 

  

8906.00.10 

35.11.2 

Судна торговельні та пасажирські 

493b 

  

35.11.21 

Судна пасажирські та вантажопасажирські
Ця підкатегорія включає:
• судна, які призначені здебільшого для перевезення пасажирів, морські, річкові та озерні: лайнери морські, судна круїзні та екскурсійні, теплоходи та інші судна для масових перевезень, судна пасажирські водотоннажні, судна пасажирські на повітряній подушці, судна пасажирські на підводних крилах, пороми пасажирські всіх видів, судна вантажопасажирські
Ця підкатегорія включає також:
• пороми автомобільні та залізничні
Ця підкатегорія не включає:
• судна прогулянкові (35.12.1) 

49311 

8901.10 

35.11.21.330 

Судна пасажирські та вантажопасажирські, морські 

  

8901.10.10a 

35.11.21.350 

Пороми пасажирські та вантажопасажирські, морські 

  

8901.10.10b 

35.11.21.900 

Судна пасажирські, вантажопасажирські та пороми інші 

  

8901.10.90 

35.11.22 

Судна наливні
Ця підкатегорія включає:
• судна вантажні, які призначені для перевезення рідких чи напіврідких вантажів наливом (без застосування тари) в ємностях, обладнаних у корпусі судна (танках): судна для нафти та нафтопродуктів (танкери нафтоналивні), бункерувачі рідким паливом, судна для хімічних продуктів (хімовози), газовози, пульповози, судна для харчових продуктів (водолії, виновози і т. ін.) та ін.
Ця підкатегорія включає також:
• судна наливні несамохідні морські (баржі наливні, плашкоути наливні, ліхтери наливні і т. ін.)
• судна наливні самохідні і несамохідні, річкові та озерні 

49312 

8901.20 

35.11.22.330 

Танкери нафтоналивні, морські 

  

8901.20.10a 

35.11.22.350 

Продуктовози та хімовози, морські 

  

8901.20.10b 

35.11.22.900 

Судна наливні інші 

  

8901.20.90 

35.11.23 

Судна рефрижераторні
Ця підкатегорія включає:
• судна з теплоізольованою камерою і холодильною установкою, якими перевозять продукти, що швидко псуються: фруктовози, банановози і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• газовози (35.11.22)
• рефрижератори промислового флоту (35.11.31) 

49313 

8901.30 

35.11.23.300 

Судна рефрижераторні морські (крім поз. 35.11.22) 

  

8901.30.10 

35.11.23.900 

Судна рефрижераторні інші (крім поз. 35.11.22) 

  

8901.30.90 

35.11.24 

Судна суховантажні
Ця підкатегорія включає:
• судна вантажні для перевезення вантажів (так званих генеральних) окремими лічильними одиницями мішками, бочками, контейнерами, ліхтерами, трейлерами, продукції машинобудування, пакетів лісу та ін.: судна вантажні спеціалізовані (контейнеровози, ліхтеровози, пакетовози, лісовози, бавовновози, автомобілевози, судна з горизонтальною вантажообробкою (ролкери), судна для великовагових вантажів і т. ін.) та судна вантажні універсальні, що забезпечують транспортування різних вантажів (генеральних та навалочних вантажів, контейнерів та колісної техніки і т. ін.)
• судна суховантажні для перевезення вантажів навалом (без тари): спеціалізовані (рудовози, трісковози, цементовози і т. ін.) та універсальні (балкери) для перевезення будь-яких вантажів
Ця підкатегорія включає також:
• судна комбіновані для перевезення рідких, генеральних та навалочних вантажів (нафторудовози, нафтовантажовози універсальні, балтанкери і т. ін.)
• судна суховантажні морські несамохідні (баржі суховантажні, плашкоути суховантажні, ліхтери суховантажні і т. ін.)
• судна суховантажні самохідні і несамохідні річкові та озерні 

49314 

8901.90 

35.11.24.100 

Балкери морські 

  

8901.90.10a 

35.11.24.200 

Судна вантажні комбіновані, морські 

  

8901.90.10b 

35.11.24.300 

Судна суховантажні для перевезення генеральних вантажів, морські 

  

8901.90.10c 

35.11.24.400 

Судна вантажні спеціалізовані (контейнеровози, ліхтеровози і т. ін.), морські 

  

8901.90.10d 

35.11.24.500 

Ролкери морські 

  

8901.90.10e 

35.11.24.600 

Автомобілевози морські 

  

8901.90.10f 

35.11.24.730 

Танкери для перевезення скрапленого нафтового газу, морські 

  

8901.90.10g 

35.11.24.750 

Танкери для перевезення скрапленого природного газу, морські 

  

8901.90.10h 

35.11.24.800 

Судна вантажні несамохідні, річкові та озерні 

  

8901.90.91 

35.11.24.900 

Судна суховантажні самохідні інші 

  

8901.90.99 

35.11.3 

Судна промислові, технічні та допоміжні 

493c 

  

35.11.31 

Судна промислові
Ця підкатегорія включає:
• судна морські добувні самохідні: траулери, сейнери, дрифтери, судна для ловлі тунця та креветок, судна краболовні, судна звіробійні, судна для добування водоростей та інших морських продуктів, судна рибоборошняні, боти та мотоботи риболовні і т. ін.
• судна морські добувно-переробні та переробні самохідні: бази рибообробні, бази краболовні, рефрижератори виробничі, бази для переробки морського звіра, бази рибоборошняні і т. ін.
• судна морські приймально-транспортні самохідні: рефрижератори приймально-транспортні, рефрижератори транспортні морські
Ця підкатегорія включає також:
• судна науково-дослідні промислові, судна промислово-пошукові самохідні
• судна промислові прибережного плавання самохідні: судна добувні (мотоневодники, моточовни промислові, катери та баркаси промислові і т. ін.), судна обробні, судна приймально-транспортні каботажні
• судна добувні, обробні та приймально-переробні несамохідні прибережного плавання: човни рибальські, плашкоути та баржі приймально-транспортувальні і т. ін. 

49315 

8902 

35.11.31.300 

Судна промислові (добувні, добувно-переробні та переробні), морські 

  

8902.00.1 

35.11.31.900 

Судна промислові інші 

  

8902.00.90 

35.11.32 

Буксири та буксири-штовхачі
Ця підкатегорія включає:
• буксири морські, рейдові, портові
Ця підкатегорія включає також:
• буксири та буксири-штовхачі річкові та озерні 

49316 

8904 

35.11.32.300 

Буксири морські 

  

8904.00.10 

35.11.32.500 

Буксири-штовхачі морські 

  

8904.00.91 

35.11.32.900 

Буксири та буксири-штовхачі інші 

  

8904.00.99 

35.11.33 

Судна технічні та допоміжні
Ця підкатегорія включає:
• судна технічні та допоміжні самохідні і несамохідні морські: судна кранові, крани плавучі самохідні, доки плавучі, перевантажувачі, землечерпалки, землесоси, мотозавозні, крани завозні, криголоми, судна лоцманські, судна пожежні, судна водолазні, судна для очищення акваторії (нафтосміттєзбирачі), маяки плавучі, судна сигнальні, брандвахти, дебаркадери, баржі, плашкоути, шаланди, майстерні технічні плавучі, судна службово-роз'їзні, судна постачання бурових установок, судна кабелеукладачі, судна науково-дослідні, станції метеорологічні плавучі, судна учбово-виробничі і т. ін.
• судна технічні та допоміжні самохідні і несамохідні річкові та озерні
Ця підкатегорія включає також:
• судна рятувальні морські, річкові та озерні
• апарати для підводних досліджень (батискафи, батисфери і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
• човни веслові та судна прогулянкові (35.12.1) 

49319.2 

8905.10, .90, 8906.00.9 

35.11.33.300 

Снаряди днозаглиблювальні (землечерпалки, землесоси і т. ін.) морські 

  

8905.10.10 

35.11.33.530 

Судна технічні (судна сигнальні, судна пожежні, крани плавучі і т. ін.) морські 

  

8905.90.10a 

35.11.33.550 

Доки плавучі морські 

  

8905.90.10b 

35.11.33.700 

Судна технічні інші 

  

8905 (.10.90 + .90.90) 

35.11.33.930 

Судна допоміжні морські (у т. ч. судна рятувальні) 

  

8906.00.91 

35.11.33.950 

Судна допоміжні інші (у т. ч. судна рятувальні) 

  

8906.00 (.93 + .99) 

35.11.4 

Платформи морські 

493d 

  

35.11.40 

Платформи морські
Ця підкатегорія включає:
• установки бурові плавучі (занурювальні, напівзанурювальні, самопідіймальні)
• платформи експлуатаційні морські
Ця підкатегорія не включає:
• судна постачання бурових установок (35.11.33)
• платформи стаціонарні, що використовують для розвідки або експлуатації морських покладів нафти чи природного газу, які є не плавучі чи занурювальні (29.52.12)
• станції метеорологічні плавучі, судна кабелеукладачі (35.11.33) 

49320 

8905.20 

35.11.40.000 

Платформи морські 

  

8905.20.00 

35.11.5 

Конструкції плавучі інші 

493e 

  

35.11.50 

Конструкції плавучі інші
Ця підкатегорія включає:
• плоти всіх типів, включно аварійні плоти; понтони типу порожніх циліндрів, призначених для підтримування на плаву тимчасових мостів та ін.; причали плавучі, кесони, кофердами, буї та бакени плавучі, баки, цистерни і т. ін. плавучі
Ця підкатегорія не включає:
• човни надувні (35.12.12)
• пояси та жилети рятувальні (класифікують відповідно до матеріалу)
• ковпаки водолазні або костюми водолазні металеві і т. ін. з механічним обладнанням (29.56.25) 

49390 

8907 

35.11.50.000 

Конструкції плавучі інші 

  

8907 

35.11.6 

Судна та конструкції плавучі, призначені на злам 

393g 

  

35.11.60 

Судна та конструкції плавучі, призначені на злам
Ця підкатегорія включає також:
• частини устаткування, які утворюються під час розбирання суден на злам за умови, що вони є частиною їхнього звичайного устаткування
• запасні частини (наприклад, гребні гвинти), що були в застосуванні
• знімні елементи (фурнітура, камбузне обладнання, посуд та ін.) з явними слідами їхнього використання раніше 

39370 

8908 

35.11.60.000 

Судна та конструкції плавучі, призначені на злам 

  

  

35.11.9 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту, модернізації і розбирання суден, платформ та конструкцій плавучих 

886hh 

  

35.11.91 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту суден, платформ та плавучих конструкцій
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з ремонту суднових двигунів
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з ремонту військових кораблів (35.11.10)
• послуги з ремонту прогулянкових суден (35.12.90) 

88680.1 

  

35.11.91.000 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту суден, платформ та плавучих конструкцій 

  

  

35.11.92 

Послуги з модернізації суден
Ця підкатегорія включає:
• послуги з модернізації та реконструкції (перебудування) суден 

88680.2 

  

35.11.92.000 

Послуги з модернізації суден 

  

  

35.11.93 

Послуги з розбирання суден, платформ та плавучих конструкцій 

88680.3 

  

35.11.93.000 

Послуги з розбирання суден, платформ та плавучих конструкцій 

  

  

35.12 

Судна прогулянкові 

  

  

35.12.1 

Судна прогулянкові
Ця категорія не включає:
• дошки для серфінгу та віндсерфінгу (36.40.12) 

494 

  

35.12.11 

Судна вітрильні
Ця підкатегорія включає:
• судна (яхти, човни та ін.) вітрильні прогулянкові, туристичні, спортивні морські, річкові та озерні, з кілями чи без них, з каютами, з додатковим двигуном чи без нього
Ця підкатегорія не включає:
• вітрила (17.40.22) 

49410 

8903.91 

35.12.11.300 

Судна прогулянкові та спортивні вітрильні морські 

  

8903.91.10 

35.12.11.530 

Судна прогулянкові та спортивні вітрильні неморські,/ масою до 100 кг 

  

8903.91.91 

35.12.11.550 

- масою більше 100 кг, довжиною до 7,5 м 

  

8903.91.93 

35.12.11.570 

- масою більше 100 кг, довжиною більше 7,5 м 

  

8903.91.99 

35.12.12 

Судна надувні
Ця підкатегорія включає:
• човни та інші надувні плавзасоби, які можуть складатися або розкладатися
Ця підкатегорія не включає:
• засоби надувні пляжні (36.40.14)
• матраци надувні з текстильного матеріалу (17.40.22)
• плоти надувні (35.11.50) 

49490.1 

8903.10 

35.12.12.330 

Плавзасоби надувні/ масою до 20 кг або довжиною до 2,5 м 

  

8903.10.11 

35.12.12.350 

- масою 20 - 100 кг або довжиною більше 2,5 м 

  

8903.10.19 

35.12.12.370 

- масою більше 100 кг 

  

8903.10.90 

35.12.13 

Судна моторні та веслові
Ця підкатегорія включає:
• судна (катери, яхти, баркаси, човни та ін.) з каютами чи без них, з стаціонарним двигуном чи підвісним двигуном морські, річкові та озерні, прогулянкові, туристичні, спортивні
• човни плоскодонні, яли, шлюпки, каяки та ін. веслові, морські, річкові та озерні прогулянкові, туристичні, рятувальні та робочі
Ця підкатегорія включає також:
• судна веслові спортивні, каное, морські велосипеди, глісери, скутери і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• пороми круїзні річкові та озерні (35.11.21) 

49490.2 

8903.92, .99 

35.12.13.300 

Катери прогулянкові та спортивні (крім забортних катерів) морські 

  

8903.92.10 

35.12.13.550 

Катери прогулянкові та спортивні (крім забортних катерів) неморські,/ довжиною до 7,5 м 

  

8903.92.91 

35.12.13.570 

- довжиною більше 7,5 м 

  

8903.92.99 

35.12.13.930 

Судна з жорстким корпусом інші (у т. ч. включно забортні катери)/ масою до 100 кг 

  

8903.99.10 

35.12.13.950 

- масою більше 100 кг, довжиною до 7,5 м 

  

8903.99.91 

35.12.13.970 

- масою більше 100 кг, довжиною більше 7,5 м 

  

8903.99.99 

35.12.9 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту прогулянкових суден 

886ii 

  

35.12.90 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту прогулянкових суден
Ця підкатегорія включає також:
• послуги, пов'язані з внутрішнім облаштуванням прогулянкових суден
• технічне обслуговування і ремонт двигунів прогулянкових суден 

88680.4 

  

35.12.90.000 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту прогулянкових суден 

  

  

35.2 

Локомотиви залізничні, трамвайні та рейковий рухомий склад 

  

  

35.20 

Локомотиви залізничні, трамвайні та рейковий рухомий склад
Цей клас включає:
• локомотиви та інший рухомий склад, вузли та деталі до них, а також деякі типи колійного устаткування для залізниць та трамвайних колій будь-якого виду (включно вузькоколійні дороги, монорейкові дороги та ін.)
• устаткування механічне (включно електромеханічне) сигнальне, забезпечення безпеки та керування рухом для всіх видів транспорту (включно устаткування для паркувальних об'єктів)
Цей клас не включає:
• потяги іграшкові (36.50.20)
• устаткування, яке не є рухомим складом, спеціально призначене для використання на каруселях чи інших атракціонах (36.63.10)
• моделі рухомого складу, які призначені для демонстраційних цілей (36.63.74)
Примітка. Терміни "залізниці" та "трамвайні колії" відносяться не тільки до звичайних залізниць та трамвайних колій, в яких використовуються сталеві рейки, але також і до таких, в яких використовуються магнітна підвіска чи бетонні напрямні 

  

  

35.20.1 

Локомотиви залізничні 

495a 

  

35.20.11 

Локомотиви електричні
Ця підкатегорія включає:
• локомотиви залізничні, які працюють від зовнішнього джерела електроенергії: електровози магістральні (вантажні, пасажирські та вантажопасажирські) постійного, змінного та змінно-постійного струму, електровози маневрові, промислові, рудникові
Ця підкатегорія включає також:
• газотурбовози
Ця підкатегорія не включає:
• електродвигуни тягові постійного (31.10.10) та змінного (31.10.25) струму 

49511 

8601.10 

35.20.11.000 

Локомотиви залізничні електричні/ 

  

8601.10 

35.20.11.030 

- потужністю до 1000 кВт 

  

8601.10a 

35.20.11.050 

- потужністю більше 1000 кВт та швидкістю руху більше 250 км/год. 

  

8601.10b 

35.20.11.070 

- потужністю більше 1000 кВт та швидкістю руху до 250 км/год. 

  

8601.10c 

35.20.12 

Локомотиви дизельні
Ця підкатегорія включає:
• локомотиви, джерелом енергії яких є дизельні двигуни, незалежно від типу встановленої на ньому передачі: тепловози (дизель-електричні) магістральні, маневрові, промислові широкої та вузької колії та ін.
Ця підкатегорія включає також:
• мотовози
Ця підкатегорія не включає:
• двигуни дизельні для рейкового транспорту (29.11.13) 

49512 

8602.10 

35.20.12.000 

Локомотиви дизельні 

  

8602.10 

35.20.12.030 

Локомотиви дизель-електричні/ потужністю до 1000 кВт 

  

8602.10a 

35.20.12.050 

- потужністю більше 1000 кВт 

  

8602.10b 

35.20.13 

Локомотиви інші
Ця підкатегорія включає:
• локомотиви залізничні, які працюють від акумуляторів
• паровози та тендери
• локомотиви дизель-гідравлічні, дизель-механічні та ін. 

49519 

8601.20, 8602.90 

35.20.13.300 

Локомотиви акумуляторні 

  

8601.20 

35.20.13.900 

Локомотиви інші; тендери 

  

8602.90 

35.20.13.930 

Локомотиви дизель-гідравлічні та дизель-механічні/ потужністю до 1000 кВт 

  

8602.90a 

35.20.13.950 

- потужністю більше 1000 кВт 

  

8602.90b 

35.20.13.990 

Локомотиви та тендери інші 

  

8602.90c 

35.20.2 

Вагони самохідні 

495b 

  

35.20.20 

Вагони самохідні
Ця підкатегорія включає:
• вагони моторні головні та причіпні, з яких формуються електропотяги та дизель-потяги
• автомотриси, автодрезини, мотодрезини та аналогічні самохідні засоби
• вагони залізничні самохідні інші, незалежно від джерела енергії
Ця підкатегорія включає також:
• вагони самохідні трамвайні та метрополітену (пасажирські та вантажні)
• вагони залізничні самохідні технологічні (дозатори, коксогасильні, скраповози, сталевози, трансфекари, чавуновози, шлаковози та ін.) 

49520 

8603 

35.20.20.300 

Вагони залізничні самохідні електричні/ 

  

8603.10 

35.20.20.310 

- зі швидкістю руху більше 250 км/год. 

  

8603.10a 

35.20.20.330 

- зі швидкістю руху до 250 км/год. 

  

8603.10b 

35.20.20.350 

Вагони самохідні метрополітену (важкі) 

  

8603.10c 

35.20.20.370 

Вагони самохідні трамвайні та метрополітену (легкі) 

  

8603.10d 

35.20.20.900 

Вагони самохідні залізничні та трамвайні дизельні (пасажирські, багажні, платформи) 

  

8603.90 

35.20.3 

Склад рухомий інший 

495c 

  

35.20.31 

Засоби транспортні технічного обслуговування і ремонту колій
Ця підкатегорія включає:
• засоби транспортні самохідні та несамохідні, призначені для технічного обслуговування і ремонту залізничних та трамвайних колій: вагони-майстерні, вагони-крани, машини для очищення та дозування баласту, машини для оздоровлення земляного полотна, машини для складання, укладання, розбирання колійної решітки, машини для ущільнення, виправлення, підбивання та рихтування колії, машини для очищення колії від снігу, сміття та рослинності, машини для навантажування і транспортування ланок колії, матеріалів, обладнання і механізми для контролю (вагони контрольно-вимірювальні, вагони дефектоскопні та ін.) і т. ін. 

49531 

8604 

35.20.31.000 

Засоби транспортні технічного обслуговування і ремонту колій 

  

8604.00 

35.20.32 

Вагони пасажирські
Ця підкатегорія включає:
• вагони пасажирські несамохідні (причіпні) магістральні міжміського, приміського та внутрішньоміського сполучення (трамвайні та метрополітену)
Ця підкатегорія включає також:
• вагони багажні поштові, поштово-багажні, спальні, санітарні, спеціальні, салон-вагони, вагони-ресторани, вагони-магазини та ін.
• вагонетки шахтні та гірничорудні для перевезення пасажирів
• вагони залізничні канатні
Ця підкатегорія не включає:
• вагони технічного обслуговування і ремонту залізничних та трамвайних колій (35.20.31) 

49532 

8605 

35.20.32.000 

Вагони пасажирські 

  

8605.00 

35.20.32.010 

Вагони залізничні пасажирські/ з швидкістю руху більше 250 км/год. 

  

8605.00a 

35.20.32.020 

- з швидкістю руху до 250 км/год., міжміські 

  

8605.00b 

35.20.32.030 

- з швидкістю руху до 250 км/год., приміські 

  

8605.00c 

35.20.32.040 

Вагони метрополітену пасажирські (важкі) 

  

8605.00d 

35.20.32.050 

Вагони трамвайні та метрополітену пасажирські (легкі) 

  

8605.00e 

35.20.32.060 

Вагони пасажирські, використовувані з самохідними дизельними вагонами 

  

8605.00f 

35.20.32.090 

Вагони несамохідні спеціальні 

  

8605.00g 

35.20.33 

Вагони вантажні
Ця підкатегорія включає:
• вагони залізничні вантажні несамохідні магістральні: криті, напівкриті та платформи
• вагони-цистерни, вагони ізотермічні, вагони бункерного типу, вагони для промисловості (для перевезення гарячого агломерату, окатишів, чушкового чавуну, торфу, сажі, руди, апатитів, технологічної тріски, лісу та ін.), вагони-самоскиди (думпкари), хопери-дозатори та ін.
• транспортери залізничні (вагони для перевезення контейнерів, автомобілів і т. ін.)
• вагони залізничні для перевезення живих тварин, птиць чи живої риби
Ця підкатегорія включає також:
• вагонетки шахтні та гірничорудні вантажні
• вагони і платформи трамвайні та метрополітену вантажні несамохідні
• вагони криті, спеціально призначені для транспортування радіоактивних матеріалів 

49533 

8606 

35.20.33.300 

Вагони-цистерни та аналогічні несамохідні вагони 

  

8606 (.10 + .20 + .91) 

35.20.33.500 

Вагони та платформи залізничні та трамвайні вантажні, несамохідні (включно саморозвантажувальні та відкриті вагони і платформи) з невідкидними бортами, висотою більше 60 см 

  

8606 (.30 + .92 + .99) 

35.20.4 

Вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу 

495d 

  

35.20.40 

Вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу
Ця підкатегорія включає:
• вузли, частини та деталі для локомотивів, іншого рухомого складу та трамваїв: візки (моторні та безмоторні), осі, колеса, колісні пари, бандажі металеві, втулки, ободи та інші частини коліс, рами, підрамники, букси, гальма, гальмові системи, гаки та інші види зчіплювачів, буфери та деталі буферів, амортизатори (крім ресор), вагонні та локомотивні рами, корпуси, тамбурні зв'язки та ін.
Ця підкатегорія включає також:
• пристрої колійні залізничні та трамвайні: плетива колійні складені, круги поворотні, упори тупикові, габарити вантаження та ін.
• семафори, диски сигнальні механічні, механізми переїздів, керування сигналами і стрілками та інше механічне (включно електромеханічне) обладнання сигналізації та забезпечення контролю і безпеки руху (незалежно від того, пристосовано чи не пристосовано воно для електричного освітлення) на залізницях, трамвайних коліях, а також прилеглих до них шосейних дорогах, внутрішніх водних шляхах, паркувальних об'єктах, портових спорудах чи аеропортах, яке передбачає наявність апаратури, що керується з контрольного пункту, розташованого, звичайно, на відповідній відстані та гідропневмоавтоматичних пристроїв або електродвигунів (обладнання блок-постів, стрілочних замикачів, вагонних замикачів, приводів блокування, моніторів положення стрілок, рейкових уповільнювачів, пристроїв зупинки потягу, автоматичних приладів, що попереджають про туман, систем регулювання перетинів доріг на одному рівні та ін.)
Ця підкатегорія не включає:
• апаратуру високовольтну для електричного тягового обладнання (31.20.10)
• обладнання електросигнальне для забезпечення безпеки, контролю та регулювання руху на залізницях та трамвайних коліях (31.62.11)
• шпали залізничні чи трамвайні дерев'яні (20.10.32) та бетонні (26.61.11) 

49540 

8607, 8608 

35.20.40.300 

Вузли та деталі для залізничних та трамвайних локомотивів та рухомого складу 

  

8607 

35.20.40.550 

Устаткування для залізничних та трамвайних колій 

  

8608.00.10 

35.20.40.580 

Вузли та деталі для устаткування залізничних та трамвайних колій 

  

8608.00.9 

35.20.40.590 

Устаткування механічне (включно електромеханічне) сигналізації та забезпечення безпеки чи керування рухом (крім устаткування за поз. 35.20.40.550) 

  

8608.00.30 

35.20.9 

Послуги з технічного обслуговування, ремонту та відновлення залізничних, трамвайних локомотивів та рухомого складу 

886jj 

  

35.20.91 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту залізничних, трамвайних локомотивів та рухомого складу 

88680.5 

  

35.20.91.000 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту залізничних, трамвайних локомотивів та рухомого складу 

  

  

35.20.92 

Послуги з відновлення залізничних, трамвайних локомотивів та рухомого складу 

88680.6 

  

35.20.92.000 

Послуги з відновлення залізничних, трамвайних локомотивів та рухомого складу 

  

  

35.3 

Апарати літальні повітряні та космічні літальні апарати 

  

  

35.30 

Апарати літальні повітряні та космічні літальні апарати 

  

  

35.30.1 

Двигуни для повітряних та космічних літальних апаратів 

431f 

  

35.30.11 

Двигуни внутрішнього згоряння авіаційні
Ця підкатегорія включає:
• двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з кривошипно-шатунним механізмом та роторно-поршневі двигуни, які сконструйовані або модифіковані під встановлення пропелера (повітряного гвинта) чи носійного гвинта (ротора) і які встановлюють на повітряних літальних апаратах та застосовують в авіації 

43131 

8407.10 

35.30.11.000 

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням авіаційні 

  

8407.10 

35.30.11.030 

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням/ для літаків цивільної та транспортної авіації 

  

8407.10a 

35.30.11.050 

- для літаків військової авіації 

  

8407.10b 

35.30.12 

Двигуни турбореактивні та турбогвинтові 

43132 

8411.1 - .2 

35.30.12.100 

Двигуни турбореактивні з силою тяги до 25 кН/ 

  

8411.11 

35.30.12.130 

- для літаків цивільної та транспортної авіації 

  

8411.11a 

35.30.12.150 

- для літаків військової авіації 

  

8411.11b 

35.30.12.300 

Двигуни турбореактивні з силою тяги більше 25 кН/ 

  

8411.12 

35.30.12.330 

- для літаків цивільної та транспортної авіації 

  

8411.12a 

35.30.12.350 

- для літаків військової авіації 

  

8411.12b 

35.30.12.500 

Двигуни турбогвинтові з потужністю до 1100 кВт/ 

  

8411.21 

35.30.12.530 

- для літаків цивільної та транспортної авіації 

  

3411.21a 

35.30.12.550 

- для літаків військової авіації 

  

8411.21b 

35.30.12.700 

Двигуни турбогвинтові з потужністю більше 1100 кВт/ 

  

8411.22 

35.30.12.730 

- для літаків цивільної та транспортної авіації 

  

8411.22a 

35.30.12.750 

- для літаків військової авіації 

  

8411.22b 

35.30.13 

Двигуни реактивні
Ця підкатегорія включає:
• двигуни повітряно-реактивні прямоточні, двигуни повітряно-реактивні пульсуючі, двигуни ракетні (рідинні, твердопаливні, хімічні, ядерні, електричні та ін.) для всіх типів ракет
Ця підкатегорія не включає:
• вузли та деталі для реактивних двигунів (29.12.41)
• двигуни турбореактивні та турбогвинтові (35.30.12) 

43133 

8412.10 

35.30.13.000 

Двигуни реактивні/ 

  

8412.10 

35.30.13.030 

- для літаків цивільної та транспортної авіації 

  

8412.10a 

35.30.13.050 

- для літаків військової авіації 

  

8412.10b 

35.30.14 

Устаткування злітно-посадочне
Ця підкатегорія включає:
• пристрої стартові силові для злету літаків (авіаційні катапульти) та їхні частини; палубні гальмові та аналогічні пристрої для посадки літаків, вертольотів та їхні частини
Ця підкатегорія включає також:
• тренажери авіаційні наземні для цивільної, транспортної та військової авіації та їхні частини
Ця підкатегорія не включає:
• обладнання, яке призначено для навчання льотного складу, а не спеціально для навчання пілотів (36.63.74) 

43134 

8805 

35.30.14.300 

Устаткування злітно-посадочне для літаків та його частини 

  

8805.10 

35.30.14.500 

Тренажери авіаційні наземні та їхні частини/ 

  

8805.20 

35.30.14.530 

- для цивільної і транспортної авіації 

  

8805.20a 

35.30.14.550 

- для військової авіації 

  

8805.20b 

35.30.15 

Вузли та деталі для авіаційних двигунів внутрішнього згоряння 

43152 

8409.10 

35.30.15.000 

Вузли та деталі для авіаційних двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 

  

8409.10 

35.30.16 

Вузли та деталі для турбореактивних та турбогвинтових двигунів
Ця підкатегорія включає:
• сопла реактивні, пропелери, лопаті, крильчатки, ребра, кільця статора, диски та колеса роторів, форсунки та ін. 

43155 

8411.91 

35.30.16.000 

Вузли та деталі для турбореактивних та турбогвинтових двигунів 

  

8411.91 

35.30.2 

Планери та аеростати 

496a 

  

35.30.21 

Планери та дельтаплани
Ця підкатегорія включає:
• апарати літальні надлегкі, важчі за повітря, які плавають у повітрі тільки завдяки атмосферним потокам
Ця підкатегорія включає також:
• апарати надлегкі з мотором
Ця підкатегорія не включає:
• парашути (17.40.23) 

49611 

8801.10 

35.30.21.000 

Планери та дельтаплани 

  

8801.10 

35.30.22 

Аеростати
Ця підкатегорія включає:
• апарати літальні, легші за повітря, які використовують в аеронавтиці, метеорології, спорті, рекламі та інших галузях: аеростати (вільні та прив'язні), кулі-зонди, кулі-пілоти, кулі повітряні, дирижаблі та ін.
Ця підкатегорія не включає:
• кулі повітряні та змії іграшкові (36.50.33) 

49612 

8801.90 

35.30.22.000 

Аеростати 

  

8801.90 

35.30.3 

Вертольоти та літаки
Ця категорія включає:
• апарати літальні, важчі за повітря, з механічним приводом: літаки та вертольоти пасажирські, транспортно-вантажні, спеціалізовані, учбово-тренувальні, спортивні та ін. для цивільної, транспортної та військової авіації
Ця категорія включає також:
• літаки та вертольоти, керовані по радіо з землі чи з іншого літального апарата
Ця категорія не включає:
• моделі літаків та вертольотів, призначені для демонстраційних цілей (36.63.74)
Примітка. Поняття "маса порожнього спорядженого" означає масу літального апарата у стані готовності до польоту без маси екіпажу, палива та знімного устаткування. 

496b 

  

35.30.31 

Вертольоти 

49621 

8802.1 

35.30.31.300 

Вертольоти, що мають масу порожнього спорядженого до 2000 кг/ 

  

8802.11 

35.30.31.330 

- для цивільної та транспортної авіації 

  

8802.11a 

35.30.31.350 

- для військової авіації 

  

8802.11b 

35.30.31.500 

Вертольоти, що мають масу порожнього спорядженого більше 2000 кг/ 

  

8802.12 

35.30.31.530 

- для цивільної та транспортної авіації 

  

8802.12a 

35.30.31.550 

- для військової авіації 

  

8802.12b 

35.30.32 

Літаки легкі
Ця підкатегорія включає:
• літаки цивільної авіації та інші літальні апарати, що мають масу порожнього спорядженого до 2000 кг 

49622 

8802.20 

35.30.32.000 

Літаки легкі 

  

8802.20 

35.30.32.030 

Літаки, що мають масу порожнього спорядженого до 2000 кг,/ для цивільної та транспортної авіації 

  

8802.20a 

35.30.32.050 

- для військової авіації 

  

8802.20b 

35.30.33 

Літаки середні
Ця підкатегорія включає:
• літаки та інші літальні апарати цивільної та військової авіації, що мають масу порожнього спорядженого від 2000 до 15000 кг 

49623.1 

8802.30 

35.30.33.000 

Літаки середні 

  

8802.30 

35.30.33.030 

Літаки, що мають масу порожнього спорядженого 2000 - 15000 кг,/ для цивільної та транспортної авіації 

  

8802.30a 

35.30.33.050 

- для військової авіації 

  

8802.30b 

35.30.34 

Літаки важкі
Ця підкатегорія включає:
• літаки цивільної авіації пасажирські та транспортно-вантажні, що мають масу порожнього спорядженого більше 15000 кг
• літаки військової авіації (винищувальні, бомбардувальні, транспортні, тренувальні та ін.), що мають масу порожнього спорядженого більше 15000 кг
• апарати літальні інші, що мають масу порожнього спорядженого більше 15000 кг 

49623.2 

8802.40 

35.30.34.000 

Літаки важкі 

  

8802.40 

35.30.34.010 

Літаки, що мають масу порожнього спорядженого 15000 - 35000 кг,/ для цивільної та транспортної авіації 

  

8802.40a 

35.30.34.030 

- для військової авіації 

  

8802.40b 

35.30.34.050 

Літаки, що мають масу порожнього спорядженого більше 35000 кг,/ для цивільної та транспортної авіації 

  

8802.40c 

35.30.34.070 

- для військової авіації 

  

8802.40d 

35.30.4 

Апарати літальні космічні 

496c 

  

35.30.40 

Апарати літальні космічні
Ця підкатегорія включає:
• апарати літальні космічні, обладнані чи необладнані системами життєзабезпечення в космосі
• апарати космічні безпілотні автоматичні (включно орбітальні штучні супутники)
• ракети-носії космічних літальних апаратів
Ця підкатегорія включає також:
• частини відділювальні космічних апаратів
Ця підкатегорія не включає:
• ракети та ракети-носії військові (29.60.14)
• обладнання бортове штучних супутників (класифікують відповідно до виду обладнання) 

49630 

8802.50 

35.30.40.000 

Апарати літальні космічні 

  

8802.50 

35.30.40.030 

Апарати космічні без двигунів 

  

8802.50a 

35.30.40.050 

Двигуни для космічних апаратів та їх модулів 

  

8802.50b 

35.30.40.070 

Супутники (комплектні та їх частини) 

  

8802.50c 

35.30.40.090 

Системи космічні інші 

  

8802.50d 

35.30.5 

Вузли та деталі для літальних апаратів 

496d 

  

35.30.50 

Вузли та деталі для літальних апаратів
Ця підкатегорія включає:
• вузли, деталі та приладдя для повітряних літальних апаратів: основні вузли (фюзеляжі, крила, двері, рульові поверхні, шасі, поплавки, лижі, паливні баки, гондоли, капоти, пілони, обтікачі та ін.); деталі основних вузлів, спеціально призначені для встановлення на літальні апарати, деталі планерів, аеростатів та ін.
• деталі для космічних літальних апаратів, пускових механізмів та ракет-носіїв космічних апаратів
• елементи спеціальні літальних апаратів: пропелери, лопаті, носійні гвинти (ротори), механізми керування кроком гвинта для пропелерів та роторів, важелі керування та ін.
Ця підкатегорія не включає:
• обладнання навігаційне бортове (33.20.1)
• апаратуру радіолокаційну та радіонавігаційну бортову (33.20.2)
• реєстратори параметрів польоту бортові (31.62.13)
• шини літаків (25.11.13)
• парашути (17.40.23) 

49640 

8803 

35.30.50.300 

Гвинти повітряні та носійні, їхні частини 

  

8803.10 

35.30.50.500 

Шасі та їхні частини 

  

8803.20 

35.30.50.900 

Вузли, деталі та частини для літаків, вертольотів, космічних апаратів (у т. ч. супутників), ракет-носіїв та інших повітряних і космічних літальних апаратів 

  

8803 (.30 + .90) 

35.30.9 

Послуги з технічного обслуговування, ремонту і модернізації літальних апаратів та авіаційних двигунів 

886kk 

  

35.30.91 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту літальних апаратів та авіаційних двигунів 

88680.7 

  

35.30.91.000 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту повітряних літальних апаратів та авіаційних двигунів 

  

  

35.30.92 

Послуги з модернізації літальних апаратів та авіаційних двигунів
Ця підкатегорія включає також:
• ремонт капітальний літаків, вертольотів та авіаційних двигунів
• встановлення систем озброєння на літаках військової авіації 

88680.8 

  

35.30.92.300 

Послуги з капітального ремонту/ авіаційних двигунів 

  

  

35.30.92.500 

- вертольотів 

  

  

35.30.92.700 

- літаків та інших повітряних суден 

  

  

35.4 

Мотоцикли та велосипеди 

  

  

35.41 

Мотоцикли 

  

  

35.41.1 

Мотоцикли 

499a 

  

35.41.11 

Мотоцикли з об'ємом двигуна до 50 см3
Ця підкатегорія включає також:
• мопеди та мотовелосипеди (обладнані допоміжним двигуном) з об'ємом двигуна до 50 см3

49911 

8711.10 

35.41.11.000 

Мотоцикли з об'ємом двигуна до 50 см3

  

8711.10 

35.41.12 

Мотоцикли з об'ємом двигуна більше 50 см3

49912 

8711.20 - .50 

35.41.12.130 

Моторолери з об'ємом двигуна 50 - 250 см3

  

8711.20.10 

35.41.12.150 

Мотоцикли/ з об'ємом двигуна 50 - 250 см3

  

8711.20.9 

35.41.12.300 

- з об'ємом двигуна 250 - 500 см3

  

8711.30 

35.41.12.500 

- з об'ємом двигуна 500 - 800 см3

  

8711.40 

35.41.12.700 

- з об'ємом двигуна більше 800 см3

  

8711.50 

35.41.13 

Мотоцикли інші
Ця підкатегорія включає:
• коляски мотоциклів та велосипедів
• мотоколяски триколісні з двигуном мотоциклетного типу, дозволена маса яких не перевищує 400 кг
• мотоцикли н.в.і.у.
Ця підкатегорія не включає:
• карти та мікроавтомобілі (34.10.21)
• причепи, що буксируються мотоциклами (34.20.23) 

49913 

8711.90 

35.41.13.000 

Мотоцикли інші 

  

8711.90 

35.41.2 

Вузли, деталі та приладдя для мотоциклів 

499b 

  

35.41.20 

Вузли, деталі та приладдя для мотоциклів
Ця підкатегорія включає:
• рами, вилки, керма, сідла, педалі, колеса, маточини, ободи, баки паливні, глушники шуму, стекла вітрові, сітки багажні і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• деталі та обладнання для колясок мотоциклів та велосипедів
• стенди для мотоциклів
Ця підкатегорія не включає:
• двигуни мотоциклів (34.10.1) та деталі для них (34.30.1)
• електроустаткування двигунів і транспортних засобів (31.61)
• шини пневматичні (25.11.12) 

49941 

8714.1 

35.41.20.300 

Сідла мотоциклетні (у т. ч. сідла мопедні) 

  

8714.11 

35.41.20.900 

Вузли, деталі та приладдя для мотоциклів (у т. ч. мопедів), крім сідел 

  

8714.19 

35.42 

Велосипеди 

  

  

35.42.1 

Велосипеди 

499c 

  

35.42.10 

Велосипеди
Ця підкатегорія включає:
• транспортні засоби з одним або декількома колесами, безмоторні, що приводяться в рух зусиллям людини за допомогою педалей: велосипеди дорожні, спортивні (шосейні, трекові, кросові, ігрові та ін.), туристичні, гірські, циркові і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• велосипеди триколісні безмоторні пасажирські та вантажні, велосипеди тандемні, велосипеди для інвалідів
• велосипеди двоколісні дитячі
Ця підкатегорія не включає:
• велосипеди триколісні дитячі (36.50.31)
• велосипеди спеціальні, які призначені для застосування на атракціонах (36.63.10) 

49921 

8712 

35.42.10.300 

Велосипеди/ різних типів без підшипників 

  

8712.00.10 

35.42.10.500 

- різних типів 

  

8712.00 (.30 + .80) 

35.42.10.510 

- кросові та ВМХ 

  

8712.00 (.30 + .80)a 

35.42.10.520 

- гірські 

  

8712.00 (.30 + .80)b 

35.42.10.530 

- з U-подібною рамою змінних розмірів 

  

8712.00 (.30 + .80)c 

35.42.10.540 

- туристичні 

  

8712.00 (.30 + .80)d 

35.42.10.550 

- спортивні 

  

8712.00 (.30 + .80)e 

35.42.10.560 

- гоночні 

  

8712.00 (.30 + .80)f 

35.42.10.590 

- інші 

  

8712.00 (.30 + .80)g 

35.42.2 

Вузли, деталі та приладдя для велосипедів 

499d 

  

35.42.20 

Вузли, деталі та приладдя для велосипедів
Ця підкатегорія включає:
• рами, вилки, колеса та ободи коліс, спиці, педалі, маточини та шестерні коліс ланцюгових муфт вільного ходу, муфти вільного ходу, гальма та гальмові маточини, кривошипно-шатунні механізми, пристрої перемикання швидкостей, сідла велосипедні, багажники, щитки коліс, щитки ланцюгів, підставки та ін.
Ця підкатегорія не включає:
• насоси велосипедні (29.12.32)
• обладнання електричне (31.61)
• шини пневматичні (25.11.12)
• сумки велосипедні (19.20.12) 

49942.1 

8714.9 

35.42.20.130 

Рами 

  

8714.91.10 

35.42.20.150 

Вилки передні 

  

8714.91.30 

35.42.20.190 

Вузли та деталі для велосипедів 

  

8714 (.91.90 + .93.90 + .94.90 + .96.90 + .99.90) 

35.42.20.230 

Ободи коліс 

  

8714.92.10 

35.42.20.250 

Спиці 

  

8714.92.90 

35.42.20.270 

Маточини без муфти вільного ходу та пристрою звільнення колеса 

  

8714.93.10 

35.42.20.330 

Маточини з пристроєм гальмування руху накатом та гальмові маточини 

  

8714.94.10 

35.42.20.390 

Гальма велосипедні інші 

  

8714.94.30 

35.42.20.400 

Сідла велосипедні 

  

8714.95 

35.42.20.530 

Педалі 

  

8714.96.10 

35.42.20.550 

Механізми кривошипно-шатунні 

  

8714.96.30 

35.42.20.630 

Керма 

  

8714.99.10 

35.42.20.650 

Багажники 

  

8714.99.30 

35.42.20.670 

Механізми перемикання швидкостей 

  

8714.99.50 

35.43 

Коляски інвалідні 

  

  

35.43.1 

Коляски інвалідні 

499e 

  

35.43.11 

Коляски інвалідні
Ця підкатегорія включає:
• коляски інвалідні (крісла колісні) та інші транспортні засоби для інвалідів, оснащені чи неоснащені двигуном або іншим механізмом для пересування
Ця підкатегорія не включає:
• меблі медичні (33.10.20)
• автомобілі легкові для інвалідів (34.10.2)
• мікроавтомобілі (34.10.21)
• велосипеди для інвалідів (34.42.10) 

49922 

8713 

35.43.11.300 

Коляски ін