ДК 003-2010 - Класифікатор професій (Розділ 3)

(Неофіційний текст)

Додатково див. 
наказ Держспоживстандарту України
від 28 липня 2010 р. N 327

(на заміну ДК 003:2005)

 

 

 

 

Чинний з 01.11.2010 р.

Продовження Класифікатора професій ДК 003:2010

РОЗДІЛ 3. ФАХІВЦІ

Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.

До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом:

- молодшого спеціаліста;

- бакалавра;

- спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);

- спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

Фахівці 

31 

Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 

311 

Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 

3111 

Лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та фізичними дослідженнями 

3112 

Техніки-будівельники 

3113 

Технічні фахівці - електрики 

3114 

Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій 

3115 

Технічні фахівці - механіки 

3116 

Лаборанти та техніки в хімічному виробництві 

3117 

Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії 

3118 

Креслярі 

3119 

Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 

312 

Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки 

3121 

Техніки-програмісти 

3123 

Контролери та регулювальники промислових роботів 

313 

Оператори оптичного та електронного устаткування 

3131 

Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та звуку 

3132 

Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування 

3133 

Оператори медичного устаткування 

3139 

Інші оператори оптичного та електронного устаткування 

314 

Фахівці, що керують суднами та літальними апаратами і забезпечують судноплавство та польоти 

3141 

Суднові фахівці 

3142 

Вахтові офіцери та лоцмани 

3143 

Льотні фахівці 

3144 

Авіадиспетчери 

3145 

Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух 

315 

Інспектори з безпеки та якості 

3151 

Інспектори з будівництва та пожежної безпеки 

3152 

Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості 

32 

Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини 

321 

Фахівці в галузі біології та агрономії 

3211 

Лаборанти в галузі біологічних досліджень 

3212 

Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі 

3213 

Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі 

322 

Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер) 

3221 

Медичні асистенти 

3222 

Гігієністи 

3224 

Окулісти та оптики 

3225 

Дантисти-асистенти 

3226 

Фізіотерапевти та масажисти 

3227 

Допоміжний персонал у галузі ветеринарії 

3228 

Фармацевти 

3229 

Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер) 

323 

Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам 

3231 

Медичні сестри, що асистують професіоналам 

3232 

Помічники професіоналів-акушерів 

324 

Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини 

3241 

Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини 

33 

Фахівці в галузі освіти 

331 

Фахівці з початкової освіти 

3310 

Фахівці з початкової освіти 

332 

Фахівці з дошкільного виховання 

3320 

Фахівці з дошкільного виховання 

333 

Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти 

3330 

Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти 

334 

Інші фахівці в галузі освіти 

3340 

Інші фахівці в галузі освіти 

34 

Інші фахівці 

341 

Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 

3411 

Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій 

3412 

Страхові агенти 

3413 

Агенти з торгівлі майном 

3414 

Консультанти з подорожей та організатори подорожей 

3415 

Технічні та торговельні представники 

3416 

Закупники 

3417 

Оцінювачі та аукціоністи 

3419 

Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 

342 

Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери 

3421 

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 

3422 

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції 

3423 

Агенти із зайнятості й трудових контрактів 

3429 

Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери 

343 

Технічні фахівці в галузі управління 

3431 

Секретарі адміністративних органів 

3432 

Судові секретарі, виконавці та розпорядники 

3433 

Бухгалтери та касири-експерти 

3434 

Допоміжний персонал у сфері статистики та математики 

3435 

Організатори діловодства 

3435.1 

Організатори діловодства (державні установи) 

3435.2 

Організатори діловодства (види економічної діяльності) 

3435.3 

Організатори діловодства (система судочинства) 

3436 

Помічники керівників 

3436.1 

Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

3436.2 

Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів 

3436.3 

Помічники керівників малих підприємств без апарату управління 

3436.9 

Інші помічники 

3439 

Інші технічні фахівці в галузі управління 

344 

Державні інспектори 

3441 

Інспектори митної служби 

3442 

Інспектори податкової служби 

3443 

Інспектори із соціальної допомоги 

3444 

Інспектори з ліцензій 

3449 

Інші державні інспектори 

345 

Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання 

3450 

Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи 

3451 

Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання 

3452 

Фахівці кримінально-виконавчої служби 

346 

Соціальні працівники 

3460 

Соціальні працівники 

347 

Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва 

3471 

Декоратори та комерційні дизайнери 

3472 

Радіо-, теле- та інші ведучі 

3473 

Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці та в нічних клубах 

3474 

Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них естрадно-циркові артисти 

3475 

Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 

3476 

Організатори у сфері культури та мистецтва 

3479 

Інші фахівці у сфері культури та мистецтва 

348 

Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану 

3480 

Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану 

349 

Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності 

3491 

Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень 

35 

Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 

351 

Фахівці з переробки плодоовочевої продукції 

3510 

Фахівці з переробки плодоовочевої продукції 

352 

Фахівці з бродильного виробництва та виноробства 

3520 

Фахівці з бродильного виробництва та виноробства 

353 

Фахівці з виробництва молочних продуктів 

3530 

Фахівці з виробництва молочних продуктів 

354 

Фахівці з виробництва м'ясних продуктів 

3540 

Фахівці з виробництва м'ясних продуктів 

355 

Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 

3550 

Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 

356 

Фахівці зі зберігання та переробки зерна 

3560 

Фахівці зі зберігання та переробки зерна 

357 

Фахівці з технології харчування 

3570 

Фахівці з технології харчування 

359 

Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 

3590 

Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 

 

 

ДОДАТОК А
(обов'язковий) 

 

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

КОД КП 

КОД ЗКППТР 

ВИПУСК ЄТКД 

ВИПУСК ДКХП 

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ 

3111 

23157 

  

Лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 

3111 

  

Оператор біолокацій 

3111 

  

75 

Технік-агрометеоролог 

3111 

  

75 

Технік-аеролог 

3111 

24949 

  

5, 74 

Технік-геолог 

3111 

24952 

  

5, 74 

Технік-геофізик 

3111 

24955 

  

5, 74 

Технік-гідрогеолог 

3111 

  

75 

Технік-гідролог 

3111 

24960 

  

Технік-дозиметрист 

3111 

24974 

  

  

Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 

3111 

  

75 

Технік-метеоролог 

3111 

  

75 

Технік-океанолог 

3111 

25041 

  

Технік-технолог 

3111 

  

  

  

Фахівець з медичної фізики 

3111 

  

  

  

Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях 

3111 

  

  

  

Фахівець із нетрадиційних видів енергії 

3112 

24750 

  

Доглядач будови 

3112 

  

  

  

Кошторисник 

3112 

  

  

  

Технік з архітектурного проектування 

3112 

  

  

  

Технік санітарно-технічних систем 

3112 

  

  

  

Технік-будівельник 

3112 

  

  

  

Технік-будівельник (дорожнє будівництво) 

3112 

24958 

  

Технік-гідротехнік 

3112 

  

  

  

Технік-дизайнер (будівництво) 

3112 

25037 

  

64, 87 

Технік-доглядач 

3112 

24974 

  

64 

Технік-лаборант (будівництво) 

3112 

24981 

  

64 

Технік-проектувальник 

3112 

  

  

  

Технік-теплотехнік (будівництво) 

3112 

  

  

  

Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій) 

3113 

21782 

  

Диспетчер електромеханічної служби 

3113 

21785 

  

Диспетчер електропідстанції 

3113 

21788 

  

Диспетчер ескалаторної служби 

3113 

21743 

  

Диспетчер перетворювального комплексу 

3113 

21755 

  

Диспетчер районного (місцевого) диспетчерського пункту 

3113 

  

  

62 

Диспетчер-інформатор 

3113 

25401 

  

Електрик дільниці 

3113 

25404 

  

Електрик цеху 

3113 

25407 

  

Електродиспетчер 

3113 

25410 

  

67, 66 

Електромеханік 

3113 

25419 

  

67 

Електромеханік груповий перевантажувальних машин 

3113 

25441 

  

Електромеханік дільниці 

3113 

  

70 

Електромеханік електрозв'язку 

3113 

25432 

  

Електромеханік з підіймальних установок 

3113 

25431 

-  

  

Електромеханік загальносуднового електроустаткування 

3113 

  

  

70 

Електромеханік засобів радіо та телебачення 

3113 

-  

  

70 

Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 

3113 

25430 

  

Електромеханік підводного апарата 

3113 

25429 

  

Електромеханік підземної дільниці 

3113 

25434 

  

Електромеханік радіонавігаційної системи 

3113 

  

  

  

Електромеханік судновий 

3113 

25427 

  

67 

Електромеханік-наставник 

3113 

25455 

  

Енергетик 

3113 

25470 

  

Енергетик виробництва 

3113 

25467 

  

Енергетик гідровузла (шлюзу) 

3113 

25473 

  

Енергетик дільниці 

3113 

25468 

  

Енергетик підземної дільниці 

3113 

25476 

  

Енергетик цеху 

3113 

25482 

  

66 

Енергодиспетчер 

3113 

25485 

  

Енергодиспетчер шляховий 

3113 

  

  

  

Технік з експлуатації біоенергетичних установок 

3113 

  

  

  

Технік з експлуатації вітроенергетичних установок 

3113 

  

  

  

Технік з експлуатації гідроенергетичних установок 

3113 

  

  

  

Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок 

3113 

  

  

  

Технік-електрик 

3113 

25045 

  

Технік-енергетик 

3113 

24971 

  

Технік-конструктор (електротехніка) 

3113 

25041 

  

Технік-технолог (електротехніка) 

3113 

  

  

  

Фахівець з енергетичного менеджменту 

3114 

  

70 

Диспетчер електрозв'язку 

3114 

  

70 

Диспетчер поштового зв'язку 

3114 

  

70 

Технік електрозв'язку 

3114 

25011 

  

68 

Технік з радіолокації 

3114 

25020 

  

Технік з сигналізації 

3114 

  

  

  

Технік із конфігурованої комп'ютерної системи 

3114 

  

  

  

Технік із структурованої кабельної системи 

3114 

24947 

  

Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 

3114 

  

70 

Технік поштового зв'язку 

3114 

24971 

  

Технік-конструктор (електроніка) 

3114 

25041 

  

Технік-технолог (електроніка) 

3115 

  

  

68 

Авіаційний технік з планера та двигунів 

3115 

  

  

68 

Авіаційний технік з приладів та електроустаткування 

3115 

  

  

68 

Авіаційний технік з радіоустаткування 

3115 

20300 

  

Водолазний фахівець підводного апарата 

3115 

  

  

68 

Диспетчер центру комутації повідомлень 

3115 

23485 

  

Механік 

3115 

23488 

  

Механік автомобільної колони (гаража) 

3115 

23498 

  

Механік бурильно-гідрографічної машини 

3115 

23495 

  

Механік бурильної установки 

3115 

23499 

  

Механік вагона-транспортера 

3115 

23513 

  

67 

Механік вантажного району (дільниці) 

3115 

23592 

  

Механік виробництва 

3115 

23501 

  

Механік всюдихода 

3115 

23510 

  

Механік гідровузла (шлюзу) 

3115 

23523 

  

Механік групи загону 

3115 

23516 

  

Механік груповий 

3115 

23519 

  

67 

Механік груповий перевантажувальних машин (навантажувально-розвантажувальних механізмів) 

3115 

23525 

  

Механік дизельної та холодильної установок 

3115 

23607 

  

64, 5 

Механік дільниці 

3115 

23528 

  

Механік дренажної шахти (дільниці) 

3115 

23570 

  

74 

Механік з бурових, гірничих робіт 

3115 

23573 

  

Механік з кранового господарства 

3115 

23577 

  

Механік з підіймальних установок 

3115 

23583 

  

Механік з ремонту транспорту 

3115 

23580 

  

Механік з ремонту устаткування 

3115 

14455 

  

85 

Механік з технічних видів спорту 

3115 

23534 

  

Механік ізотермічних вагонів для перевезення живої риби 

3115 

23546 

  

Механік льодозаводу 

3115 

23613 

  

Механік навчального полігону 

3115 

23567 

  

Механік перевантажувальних машин 

3115 

23571 

  

Механік підземної дільниці 

3115 

23595 

  

Механік радіонавігаційної системи 

3115 

23601 

  

Механік рефрижераторних установок 

3115 

23598 

  

Механік рефрижераторного поїзда (секції) 

3115 

23616 

  

Механік цеху 

3115 

23491 

  

66 

Механік-бригадир пасажирського поїзда 

3115 

23552 

  

Механік-налагоджувальник 

3115 

24825 

  

Старший механік підводного апарата 

3115 

24938 

  

Теплотехнік 

3115 

  

  

  

Технік з об'єктивного контролю 

3115 

24941 

  

68 

Технік (механік) авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю 

3115 

24942 

  

68 

Технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден) 

3115 

  

  

68 

Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів 

3115 

24982 

  

Технік з автоматизації виробничих процесів 

3115 

  

  

68 

Технік з автоматизованих систем льотного контролю 

3115 

25034 

  

87 

Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства 

3115 

25032 

  

Технік з експлуатації та ремонту устаткування 

3115 

24989 

  

Технік з інструменту 

3115 

24998 

  

Технік з механізації трудомістких процесів 

3115 

  

  

  

Технік з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони (пенітенціарна система) 

3115 

  

  

  

Технік маяка 

3115 

24971 

  

Технік-конструктор (механіка) 

3115 

  

  

  

Технік-механік із меліорації сільськогосподарського виробництва 

3115 

  

  

  

Технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 

3115 

25041 

  

Технік-технолог (механіка) 

3115 

  

  

  

Фахівець з виготовлення штучного льоду 

3115 

21190 

  

66 

Черговий по механізованій дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт 

3116 

  

  

  

Технік (хімічні технології) 

3116 

25030 

  

Технік з електрохімічного захисту 

3116 

24974 

  

  

Технік-лаборант (хімічне виробництво) 

3117 

21650 

  

Диспетчер внутрішньошахтового (шахтового) транспорту 

3117 

21656 

  

Диспетчер гірничий 

3117 

24770 

  

Спектроскопіст 

3117 

24983 

  

74 

Технік з буріння 

3117 

24985 

  

Технік з видобутку нафти й газу 

3117 

25031 

  

21 

Технік з експлуатації нафтопроводів 

3117 

25033 

  

Технік з експлуатації устаткування газових об'єктів 

3117 

25009 

  

21 

Технік з підготовки та транспортування нафти та газу 

3117 

  

  

  

Технік-електромеханік гірничий 

3117 

24974 

  

  

Технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія) 

3117 

24977 

  

5, 74 

Технік-маркшейдер 

3117 

  

  

  

Технік-технолог (виробництво кольорових металів та сплавів) 

3117 

  

  

  

Технік-технолог (виробництво сталі та феросплавів) 

3117 

  

  

  

Технік-технолог (виробництво чавуну) 

3117 

  

  

  

Технік-технолог (лиття металів) 

3117 

  

  

  

Технік-технолог (обробка металів тиском) 

3117 

  

  

  

Технік-технолог гірничий 

3117 

  

  

  

Фахівець з піротехнічних, саперних та вибухових робіт 

3118 

23118 

  

Копіювальник технічної документації 

3118 

  

  

  

Коректор морських карт і посібників для плавання 

3118 

25284 

  

Кресляр 

3118 

25287 

  

Кресляр-конструктор 

3118 

  

  

  

Технік-гідрограф 

3118 

24969 

  

5, 74 

Технік-картограф 

3118 

24971 

  

Технік-конструктор 

3118 

  

  

  

Технік-топограф 

3118 

  

  

  

Технік-топограф кадастровий 

3119 

21629 

  

1** 

Диспетчер 

3119 

21635 

  

Диспетчер автомобільного транспорту 

3119 

21641 

  

Диспетчер вагонного депо 

3119 

21744 

  

Диспетчер виробництва 

3119 

  

  

63 

Диспетчер газового господарства 

3119 

21707 

  

Диспетчер з міжнародних перевезень 

3119 

  

  

  

Диспетчер зі збору навігаційної інформації 

3119 

21680 

  

66 

Диспетчер локомотивний відділення залізниці 

3119 

21677 

  

66 

Диспетчер локомотивний шляховий 

3119 

21674 

  

Диспетчер локомотивного депо 

3119 

21683 

  

66 

Диспетчер маневровий залізничної станції 

3119 

21740 

  

62 

Диспетчер підприємства (району) мереж 

3119 

21704 

  

Диспетчер пожежного зв'язку 

3119 

21728 

  

67 

Диспетчер порту 

3119 

21767 

  

68 

Диспетчер служби перевезень 

3119 

21768 

  

66 

Диспетчер станційний 

3119 

22589 

  

Інспектор з військово-технічних видів спорту 

3119 

22832 

  

70 

Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань 

3119 

22798 

  

Інструктор з організації служби загону 

3119 

22958 

  

Класифікатор текстильної сировини 

3119 

23106 

  

Конфекціонер 

3119 

23139 

  

11 

Круп'яр 

3119 

23157 

  

Лаборант (галузі техніки) 

3119 

23136 

  

11 

Питлівник 

3119 

24423 

  

Пробірувальник 

3119 

24772 

  

Стажист-дослідник 

3119 

24940 

  

1** 

Технік 

3119 

  

  

  

Технік (сфера захисту інформації) 

3119 

  

  

  

Технік з аварійно-рятувальних робіт 

3119 

24987 

  

Технік з аеронавігаційної інформації 

3119 

25035 

  

85 

Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки 

3119 

24995 

  

Технік з метрології 

3119 

24999 

  

87, 1 

Технік з налагоджування та випробувань 

3119 

25001 

  

Технік з нормування праці 

3119 

25029 

  

66** 

Технік з обліку 

3119 

25010 

  

64 

Технік з підготовки виробництва 

3119 

  

  

62, 83 

Технік з підготовки технічної документації 

3119 

25005 

  

87, 1 

Технік з планування 

3119 

25026 

  

Технік з праці 

3119 

  

  

  

Технік з промислового рибальства 

3119 

  

  

  

Технік з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії) 

3119 

25023 

  

Технік із стандартизації 

3119 

25044 

  

Технік тренажера 

3119 

24948 

  

64, 74 

Технік-геодезист 

3119 

24984 

  

Технік-протезист 

3119 

25040 

  

87 

Технік-теплотехнік 

3119 

  

  

  

Технік-технолог (текстильна та легка промисловість) 

3119 

  

  

  

Технік-технолог з виробництва меблів 

3119 

25062 

  

Технолог 

3119 

25171 

  

40 

Фабрикатор 

3119 

  

  

18 

Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва 

3119 

  

  

  

Фахівець з технічної експертизи 

3119 

25205 

  

Фрахтівник 

3119 

25226 

  

Хронометражист 

3119 

25227 

  

Хронометражист на підземних роботах 

3119 

21148 

  

Черговий зворотного локомотивного депо 

3119 

21145 

66 

Черговий локомотивного депо (основного) 

3119 

21149 

-  

  

Черговий оперативний (загону, центрального командно-диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та ін.) 

3119 

21166 

  

Черговий по депо рухомого складу 

3119 

21262 

  

Черговий по електродепо 

3119 

21172 

  

66 

Черговий по залізничній станції 

3119 

21253 

  

Черговий по станції метрополітену 

3121 

  

  

  

Технік із системного адміністрування 

3121 

25036 

  

Технік-програміст 

3121 

  

  

  

Фахівець з інформаційних технологій 

3121 

  

  

  

Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) 

3121 

  

  

  

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 

3121 

  

  

  

Фахівець з розроблення комп'ютерних програм 

3123 

  

Контролер роботів 

3123 

  

  

  

Технік-фотограмметрист 

3131 

20242 

  

Аерофотогеодезист 

3131 

20205 

  

82 

Асистент звукооформлювача 

3131 

20209 

  

Асистент звукорежисера 

3131 

20212 

  

82 

Асистент кінооператора 

3131 

20215 

  

82 

Асистент кінорежисера 

3131 

-  

  

82 

Асистент кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів 

3131 

22148 

  

82 

Звукооформлювач 

3131 

22937 

  

82 

Кінооператор 

3131 

22938 

  

Кінооператор (фотооператор) бортовий 

3131 

22940 

  

82 

Кінооператор комбінованих зйомок 

3131 

22943 

  

82 

Кінооператор-постановник 

3131 

23637 

  

82 

Монтажер 

3131 

15521 

  

82 

Оператор відеозапису 

3131 

24218 

  

Оператор звукозапису 

3131 

-  

-  

  

Оператор комплексу стенографування та текстооброблення 

3131 

  

Оператор обробки та титрування телепередач 

3131 

24224 

  

Оператор-кінокореспондент 

3131 

24944 

  

Технік-аерофотограметрист 

3131 

25199 

  

18 

Фотокореспондент 

3131 

25202 

  

18 

Фотокореспондент спеціальний 

3131 

25203 

  

Фототехнік 

3131 

  

  

  

Фотохудожник 

3132 

20202 

  

82 

Асистент звукооператора 

3132 

20224 

  

Асистент телеоператора 

3132 

11218 

  

68 

Бортрадист 

3132 

22145 

  

82, 84 

Звукооператор 

3132 

  

70 

Оператор радіочастотного контролю 

3132 

17572 

22 

  

Радист-радіолокаторник 

3132 

  

  

67 

Радіоелектронік 

3132 

17566 

73 

  

Радіотелеграфіст 

3132 

24266 

  

Телеоператор 

3132 

24986 

  

Технік із звукозапису 

3132 

  

  

  

Фахівець із телекомунікаційної інженерії 

3133 

  

Оператор медичного устаткування 

3139 

  

  

  

Технік з діагностичного устаткування 

3139 

  

Технік-оператор електронного устаткування 

3139 

  

Технік-оператор оптичного устаткування 

3139 

  

  

  

Технік-оптик 

3139 

  

  

  

Технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів 

3139 

  

  

  

Фахівець з автотехнічної експертизи 

3141 

20299 

  

67 

Водолазний фахівець 

3141 

20607 

  

Гідроакустик 

3141 

  

  

  

Другий помічник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда) 

3141 

25422 

  

Електромеханік груповий флоту (з флоту) 

3141 

25425 

  

67 

Електромеханік лінійний флоту (з флоту) 

3141 

  

  

  

Інспектор несамохідного флоту 

3141 

23133 

  

67 

Кранмейстер 

3141 

  

  

  

Механік (електромеханік) (судновий) - шкіпер 

3141 

  

  

67 

Механік (судновий) 

3141 

  

  

  

Механік (судновий) - помічник капітана 

3141 

  

  

  

Механік (судновий) - помічник командира 

3141 

23522 

  

67 

Механік груповий флоту (з флоту) 

3141 

  

  

  

Механік з автоматики 

3141 

23589 

  

67 

Механік із суднових систем 

3141 

  

  

  

Механік крана плавучого 

3141 

23586 

  

67 

Механік портового флоту 

3141 

  

  

67 

Механік рефрижераторних установок (судновий) 

3141 

23652 

  

Спостерігач судновий 

3141 

24821 

  

Старший механік-капітан 

3141 

25014 

  

68 

Технік з радіонавігації 

3141 

  

  

  

Технік-механік з ремонту технологічного устаткування 

3141 

  

  

  

Третій помічник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда) 

3141 

25115 

  

67 

Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів 

3142 

20248 

  

67 

Багермейстер 

3142 

20251 

  

Багермейстер-капітан 

3142 

20254 

  

67 

Багермейстер-наставник 

3142 

  

  

  

Другий помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання) 

3142 

22891 

  

Капітан груповий 

3142 

22909 

  

Капітан здавальний 

3142 

22899 

  

Капітан підводного апарата 

3142 

22900 

  

Капітан портового пункту 

3142 

22900 

  

67 

Капітан порту (річкового) 

3142 

22906 

  

Капітан рейду 

3142 

22912 

  

Капітан флоту 

3142 

  

  

  

Капітан-координатор 

3142 

22895 

  

Капітан-кранмейстер 

3142 

22897 

67 

Капітан-наставник 

3142 

23172 

  

67 

Лоцман 

3142 

  

  

67 

Лоцман-оператор 

3142 

  

  

  

Помічник капітана - помічник механіка (суднового) 

3142 

24881 

  

67 

Стивідор 

3142 

24884 

  

Стивідор у найважливіших морських портах 

3142 

  

  

  

Третій помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання) 

3142 

19621 

  

67 

Шкіпер 

3142 

25315 

  

67 

Шкіпер рейду 

3142 

25317 

  

68 

Штурман 

3143 

11212 

73 

  

Бортмеханік 

3143 

  

  

68 

Бортовий оператор-інструктор автоматизованої системи льотного контролю 

3143 

  

68 

Бортоператор 

3143 

11214 

  

68 

Бортоператор вантажних літаків 

3143 

11219 

  

68 

Бортштурман 

3143 

  

  

68 

Диспетчер пункту збору донесень 

3143 

  

  

68 

Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування 

3143 

  

  

68 

Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера 

3143 

25400 

  

Електрик-випробувач бортовий 

3143 

22202 

  

Інженер (механік) - випробувач бортовий 

3143 

22179 

  

68 

Інженер бортовий 

3143 

22178 

  

68 

Інженер бортовий авіаційної ескадрильї 

3143 

22190 

  

68 

Інженер-інспектор бортовий 

3143 

22208 

  

68 

Інженер-інструктор бортовий 

3143 

22577 

  

68 

Інспектор-пілот 

3143 

22970 

  

3, 68 

Командир авіаційної ланки 

3143 

12835 

  

68 

Командир повітряного судна (літака, вертольота) 

3143 

22991 

  

68 

Командир повітряного судна (пілот, льотчик) - інструктор 

3143 

23164 

  

Льотчик-випробувач 

3143 

13380 

  

3, 68 

Льотчик-спостерігач 

3143 

23664 

  

Наставник-пілот авіаційного (льотного) загону 

3143 

24222 

  

Оператор-випробувач бортовий 

3143 

16604 

  

68 

Пілот (другий пілот) 

3143 

24472 

  

Радист-випробувач бортовий 

3143 

24773 

  

68 

Старший бортовий інженер авіаційного загону 

3143 

24776 

  

Старший бортовий механік авіаційного загону 

3143 

24779 

  

68 

Старший бортовий оператор авіаційного загону 

3143 

24785 

  

68 

Старший бортовий радист авіаційного загону 

3143 

25321 

  

68 

Штурман авіаційного загону 

3143 

25323 

  

68 

Штурман авіаційної ескадрильї 

3143 

25320 

  

Штурман авіаційної ланки 

3143 

25339 

  

Штурман-випробувач 

3143 

25335 

  

68 

Штурман-інспектор 

3144 

21638 

-  

  

Диспетчер аеродромного диспетчерського (авіаційно-диспетчерського) пункту 

3144 

21659 

  

Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу) 

3144 

21719 

  

Диспетчер з перельотів 

3144 

21698 

  

68 

Диспетчер з руху (літаків) 

3144 

21737 

  

Диспетчер з центрування 

3144 

  

  

  

Диспетчер із забезпечення польотів 

3144 

21770 

  

Диспетчер стартового диспетчерського пункту 

3144 

  

  

  

Диспетчер управління повітряним рухом 

3144 

21779 

  

Диспетчер центру керування повітряним рухом 

3144 

  

  

68 

Диспетчер-інспектор 

3144 

21668 

  

68 

Диспетчер-інспектор з руху (літаків) 

3144 

  

  

  

Диспетчер-інструктор 

3144 

24226 

-  

  

Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом 

3144 

24848 

  

Старший штурман авіаційного училища 

3144 

24851 

-  

  

Старший штурман авіаційної ескадрильї, об'єднаної з аеропортом 

3144 

24854 

  

Старший штурман навчального авіаційного центру 

3144 

24852 

  

Старший штурман об'єднаного авіаційного загону 

3144 

25326 

  

Штурман авіаційно-технічного спортивного клубу 

3144 

25329 

  

Штурман аероклубу 

3144 

25330 

  

68 

Штурман аеропорту (бюро, групи, служби) 

3144 

25333 

  

Штурман дельтапланерного клубу 

3144 

25342 

  

Штурман наведення 

3144 

25341 

  

Штурман центрального командно-диспетчерського пункту 

3144 

25332 

  

Штурман черговий аеропорту (бюро, групи, служби) 

3144 

25343 

  

Штурман-оператор 

3144 

25344 

-  

  

Штурман-оператор авіаційної космічної та радіолокаційної далекої навігації 

3145 

22199 

  

68 

Інженер-інспектор з контролю за використанням палива 

3145 

24943 

  

68 

Технік аеродромної служби 

3145 

25017 

  

68 

Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів 

3145 

24967 

  

Технік-інспектор з контролю за використанням палива 

3145 

21254 

  

Черговий на стоянці, в ангарі 

3151 

22616 

  

Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків 

3151 

22810 

  

Інструктор з протипожежної профілактики 

3152 

21701 

  

66 

Диспетчер поїзний 

3152 

21667 

  

Диспетчер-інспектор 

3152 

22241 

  

87 

Інженер з безпеки руху 

3152 

22390 

  

87 

Інженер з приймання електропересувного складу 

3152 

22387 

-  

  

Інженер з приймання ремонтного фонду та видавання готової продукції 

3152 

22442 

  

  

Інженер з технічного нагляду 

3152 

22187 

  

67, 87 

Інженер-інспектор 

3152 

22196 

  

Інженер-інспектор з безпеки польотів бортовий 

3152 

22518 

  

Інспектор газотехнічний 

3152 

22519 

  

Інспектор гідротехнічний 

3152 

22520 

  

Інспектор гірничотехнічний 

3152 

22550 

  

67 

Інспектор дипломно-паспортного бюро (відділу) 

3152 

22713 

  

70 

Інспектор електрозв'язку 

3152 

22586 

  

67 

Інспектор з безпеки мореплавання 

3152 

22674 

-  

  

Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань 

3152 

22622 

  

65 

Інспектор з контролю якості продукції 

3152 

22619 

  

Інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів 

3152 

22628 

  

Інспектор з маломірних суден (маломірного флоту) 

3152 

  

76 

Інспектор з охорони праці 

3152 

  

  

  

Інспектор з реєстрації суден 

3152 

22661 

  

67 

Інспектор з розслідування аварій суден 

3152 

22610 

  

Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва 

3152 

22556 

  

62 

Інспектор інспекції енергонагляду 

3152 

22563 

  

Інспектор котлонагляду (з котлонагляду) 

3152 

22571 

  

67 

Інспектор морський 

3152 

22596 

  

Інспектор підіймальних споруд 

3152 

22664 

  

67 

Інспектор портового нагляду 

3152 

22701 

  

Інспектор технічний 

3152 

22512 

  

Інспектор у вибухонебезпечних виробництвах 

3152 

22553 

  

Інспектор шляховий 

3152 

22559 

  

67 

Інспектор-капітан 

3152 

22580 

  

68 

Інспектор-пілот з безпеки польотів 

3152 

22679 

  

Інспектор-приймальник заводський 

3152 

22903 

  

67 

Капітан портового нагляду 

3152 

  

  

  

Корабельний інженер порту 

3152 

24483 

  

Ревізор автомобільного транспорту 

3152 

24486 

  

66 

Ревізор вагового господарства 

3152 

24507 

  

87, 66 

Ревізор з безпеки руху 

3152 

24516 

  

Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань 

3152 

24510 

  

Ревізор з рухомого складу, колії та споруд 

3152 

24522 

  

Ревізор з холодильного господарства 

3152 

24492 

  

Ревізор залізничний з безпеки руху поїздів 

3152 

24519 

  

Ревізор із збереження вагонного парку 

3152 

24489 

  

Ревізор руху відділення залізниці 

3152 

24797 

  

Старший інспектор з гідроспоруд 

3152 

24806 

  

83 

Старший інспектор з експлуатації атомних станцій 

3152 

24809 

  

62 

Старший інспектор з експлуатації електростанцій та підприємств мереж 

3152 

24791 

-  

  

Старший інспектор льотно-виробничої служби центральної бази 

3152 

  

  

  

Сюрвейєр вантажний 

3152 

24964 

  

87 

Технік-інспектор 

3152 

  

  

  

Фахівець (офіцер) охорони компанії (портових засобів) 

3211 

  

  

  

Асистент біолога 

3211 

  

  

  

Асистент хіміка 

3211 

23157 

  

Лаборант (біологічні дослідження) 

3211 

  

  

  

Таксидерміст 

3211 

  

  

  

Технік-еколог 

3211 

  

  

  

Технік-лаборант 

3211 

24974 

  

  

Технік-лаборант (біологічні дослідження) 

3211 

  

  

  

Фахівець з біотехнології 

3211 

25196 

  

Фотодактилоскопіст 

3212 

20047 

  

Агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху) 

3212 

  

  

  

Агротехнік 

3212 

  

  

  

Асистент дресирувальника морських тварин 

3212 

  

  

  

Інспектор з використання водних ресурсів 

3212 

22652 

  

66 

Інспектор з охорони природи 

3212 

  

  

  

Інспектор із захисту рослин 

3212 

  

  

  

Лаборант (ветеринарна медицина) 

3212 

  

  

  

Технік (природознавчі науки) 

3212 

  

  

  

Технік ветеринарної медицини 

3212 

  

  

  

Технік з виробництва продукції аквакультури 

3212 

  

  

  

Технік із лісозаготівель 

3212 

  

  

  

Технік лісового господарства 

3212 

  

  

  

Технік мисливського господарства 

3212 

  

  

  

Технік-агрохімік 

3212 

  

  

  

Технік-гідрометрист 

3212 

  

  

  

Технік-гідротехнік 

3212 

  

  

  

Технік-ґрунтознавець 

3212 

  

  

  

Технік-землевпорядник 

3212 

24975 

  

Технік-лісопатолог 

3212 

  

  

  

Технік-рибовод 

3212 

25038 

  

Технік-таксатор 

3212 

  

  

  

Технік-технолог з переробки риби та морепродуктів 

3212 

  

  

  

Технолог з виробництва продукції аквакультури 

3212 

  

  

  

Технолог з рибальства 

3212 

  

  

  

Технолог із агрономії 

3212 

  

  

  

Технолог-гідротехнік 

3212 

  

  

  

Технолог-рибовод 

3212 

  

  

  

Фахівець з плодоовочівництва і виноградарства 

3212 

  

  

  

Фахівець садово-паркового господарства 

3213 

22160 

  

Зоотехнік відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми) 

3213 

22843 

  

5* 

Інструктор службового собаківництва 

3213 

25008 

  

Технік з племінної справи 

3213 

  

  

Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва 

3213 

  

  

Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва 

3213 

  

  

  

Фахівець з бджільництва 

3213 

  

  

  

Фахівець з організації та ведення фермерського господарства 

3213 

  

  

  

Фахівець із звірівництва 

3221 

23157 

  

78 

Лаборант (медицина) 

3221 

20449 

  

78 

Лікар-стажист 

3221 

  

  

78 

Помічник лікаря-епідеміолога 

3221 

  

  

  

Технік-лаборант з клінічної нейрофізіології 

3221 

25180 

  

78 

Фельдшер 

3221 

  

78 

Фельдшер із санітарної освіти 

3221 

  

78 

Фельдшер санітарний 

3221 

25188 

  

78 

Фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги 

3222 

  

  

  

Гігієніст зубний 

3222 

22816 

  

78 

Інструктор із санітарної освіти 

3224 

  

78 

Оптометрист 

3225 

20347 

  

78 

Лікар зубний 

3225 

  

  

78 

Помічник лікаря-стоматолога 

3225 

24961 

  

78 

Технік зубний 

3226 

  

  

80 

Інструктор з трудової адаптації 

3226 

22825 

  

78 

Інструктор з трудової терапії 

3226 

23184 

  

Масажист 

3226 

  

85 

Масажист спортивний 

3226 

  

80 

Фахівець з фізичної реабілітації 

3227 

  

  

  

Молодший лікар ветеринарної медицини 

3227 

25183 

  

Фельдшер ветеринарної медицини 

3228 

23157 

  

78 

Лаборант (фармація) 

3228 

24427 

  

78 

Провізор-інтерн 

3228 

25177 

  

78 

Фармацевт 

3229 

20353 

  

78 

Лікар-інтерн 

3229 

23169 

  

Логопед 

3229 

24577 

  

78 

Рентгенолаборант 

3229 

  

  

  

Технолог з лабораторної діагностики 

3229 

  

  

  

Технолог з рентгенологічної діагностики 

3229 

  

  

  

Фахівець із орієнтації сліпих 

3229 

25186 

  

78 

Фельдшер-лаборант 

3231 

24713 

  

78 

Сестра медична 

3231 

  

78 

Сестра медична з дієтичного харчування 

3231 

24727 

  

78 

Сестра медична з косметичних процедур 

3231 

  

78 

Сестра медична з лікувальної фізкультури 

3231 

24728 

  

78 

Сестра медична з масажу 

3231 

  

78 

Сестра медична з фізіотерапії 

3231 

  

78 

Сестра медична з функціональної діагностики 

3231 

  

78 

Сестра медична зі стоматології 

3231 

24720 

  

Сестра медична милосердя 

3231 

24722 

  

78 

Сестра медична операційна 

3231 

24725 

  

78 

Сестра медична патронажна 

3231 

  

78 

Сестра медична поліклініки 

3231 

24732 

  

78 

Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги 

3231 

  

78 

Сестра медична стаціонару 

3231 

24716 

  

78 

Сестра медична - анестезист 

3231 

24872 

  

78 

Статистик медичний 

3231 

  

78 

Технік-ортезист-гіпсовиливальник 

3232 

20086 

  

78 

Акушерка 

3241 

  

Натуропат 

3241 

  

Фахівець безконтактного масажу 

3241 

  

  

  

Цілитель 

3310 

  

Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста) 

3310 

23146 

  

Культорганізатор дитячих позашкільних закладів 

3320 

-  

-  

  

Вчитель з дошкільного виховання (з дипломом молодшого спеціаліста) 

3330 

  

  

  

Асистент викладача із соціальної педагогіки 

3330 

  

  

  

Асистент вчителя з корекційної освіти 

3330 

  

  

80 

Асистент вчителя-логопеда 

3330 

  

80 

Асистент вчителя-реабілітолога 

3340 

  

  

80 

Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами 

3340 

  

  

  

Асистент вчителя 

3340 

  

  

80 

Асистент вчителя-дефектолога 

3340 

  

  

5* 

Асистент педагога-валеолога 

3340 

  

  

  

Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

3340 

  

  

  

Викладач-стажист 

3340 

20302 

  

80 

Вихователь 

3340 

20308 

  

87 

Вихователь гуртожитку 

3340 

20309 

  

Вихователь професійно-технічного навчального закладу 

3340 

  

Вожатий 

3340 

22737 

  

Інструктор вибухових робіт 

3340 

22837 

  

Інструктор виробничого навчання 

3340 

12554 

  

Інструктор виробничого навчання робітників масових професій 

3340 

22743 

  

Інструктор газорятувальної станції 

3340 

22740 

  

Інструктор допоміжної команди 

3340 

22783 

  

Інструктор з військово-морської підготовки 

3340 

22789 

  

Інструктор з навчання практичній їзді 

3340 

22792 

  

Інструктор з організації роботи народних дружин 

3340 

22786 

  

Інструктор із заготівельної діяльності 

3340 

22750 

  

81 

Інструктор культурно-просвітнього закладу 

3340 

22752 

  

67 

Інструктор легководолазної справи 

3340 

22777 

  

Інструктор парашутної та десантно-пожежної служби 

3340 

22746 

  

78 

Інструктор-дезінфектор 

3340 

22758 

  

85 

Інструктор-методист з альпінізму 

3340 

22764 

  

85 

Інструктор-методист з туризму 

3340 

22757 

  

Інструктор-методист контрольно-рятівної служби (загону) 

3340 

  

80 

Інструктор-методист у справах глухих 

3340 

22779 

  

Інструктор-перекладач з обслуговування глухих робітників 

3340 

22840 

  

68 

Інструктор-радист бортовий 

3340 

  

  

  

Лаборант (освіта) 

3340 

23395 

  

80 

Майстер виробничого навчання 

3340 

  

  

  

Майстер виробничого навчання водінню 

3340 

23429 

  

Майстер навчального полігону 

3340 

23430 

  

Майстер навчального центру 

3340 

  

  

80 

Методист з професійної реабілітації 

3340 

23537 

  

Механік-інструктор бортовий 

3340 

24221 

  

68 

Оператор-інструктор бортовий 

3340 

  

Педагог професійного навчання 

3340 

25065 

  

Технолог-наставник 

3340 

  

  

  

Фахівець з фольклористики 

3340 

21247 

  

80 

Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) 

3411 

  

Брокер 

3411 

  

Дилер 

3411 

  

Маклер біржовий 

3411 

  

  

  

Фахівець з біржових операцій 

3411 

  

  

  

Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів 

3411 

  

  

  

Фахівець з депозитарної діяльності 

3411 

  

  

  

Фахівець з корпоративного управління 

3411 

  

  

  

Фахівець з управління активами 

3411 

  

  

  

Фахівець з фінансово-економічної безпеки 

3411 

  

  

  

Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів 

3412 

20034 

  

Агент страховий 

3412 

  

  

  

Страхувальник 

3413 

  

Агент з нерухомості 

3413 

  

  

  

Ріелтер 

3413 

  

  

  

Торговець (власність) 

3413 

  

Торговець нерухомістю 

3414 

  

  

5*, 81 

Екскурсовод 

3414 

  

  

  

Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) 

3414 

24281 

  

81, 67 

Організатор подорожей (екскурсій) 

3414 

  

  

  

Організатор туристичної і готельної діяльності 

3414 

  

  

  

Фахівець з готельного обслуговування 

3414 

  

  

  

Фахівець з розвитку сільського туризму 

3414 

  

  

  

Фахівець з туристичного обслуговування 

3414 

  

  

  

Фахівець із конференц-сервісу 

3414 

  

  

  

Фахівець із організації дозвілля 

3414 

  

  

80 

Фахівець із спеціалізованого обслуговування 

3414 

  

  

  

Фахівець із туристичної безпеки 

3415 

20001 

  

Агент 

3415 

20004 

  

66, 1 

Агент комерційний 

3415 

20007 

  

67 

Агент морський 

3415 

Агент торговельний 

3415 

  

Комівояжер 

3415 

  

  

  

Мерчендайзер 

3415 

  

  

  

Повірений морський (супервайзер) 

3415 

24414 

  

65 

Представник торговельний 

3415 

  

  

  

Торговець (інженерні розробки) 

3415 

  

  

  

Торговець комерційний 

3415 

  

  

  

Торговець промисловий 

3415 

  

  

  

Торговець роз'їзний 

3415 

  

  

  

Торговець технічний 

3415 

25091 

  

Уповноважений контори з імпорту худоби 

3416 

  

  

  

Закупник 

3417 

  

  

  

Аукціоніст (ліцитатор) 

3417 

  

  

  

Диспашер 

3417 

  

  

  

Експерт-консультант із страхування 

3417 

  

Оцінювач 

3417 

  

Оцінювач (експертна оцінка майна) 

3417 

  

Оцінювач-експерт 

3417 

  

  

  

Фахівець з коштовного каміння (гемолог) 

3419 

22637 

  

5* 

Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей 

3419 

22565 

  

Інспектор кредитний 

3419 

22574 

Інспектор обмінного пункту 

3419 

22707 

  

65 

Інспектор торговельний 

3419 

22704 

  

65 

Інспектор-товарознавець 

3419 

  

  

  

Організатор з постачання 

3419 

  

  

18 

Організатор із збуту 

3419 

25068 

  

65, 1 

Товарознавець 

3419 

21256 

  

Черговий по товарній конторі 

3421 

  

Торговельний брокер (маклер) 

3422 

  

66 

Агент з митного оформлення вантажів та товарів 

3422 

20022 

  

66 

Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті) 

3422 

20014 

  

Агент із замовлень населення на перевезення 

3422 

  

  

67 

Адміністратор пасажирської служби 

3422 

25386 

  

Експедитор 

3422 

25389 

  

Експедитор транспортний 

3422 

21259 

  

Черговий по транспортно-експедиційному підприємству 

3422 

21283 

  

Черговий служби перевезень аеропортів 

3422 

25314 

  

67 

Шипчандлер 

3423 

  

  

  

Адміністративний помічник 

3423 

22601 

  

Інспектор з кадрів 

3423 

22604 

  

67 

Інспектор з кадрів закордонного плавання 

3423 

  

  

  

Організатор з персоналу 

3423 

  

80 

Фахівець з найму робочої сили 

3429 

  

  

  

Агент податковий 

3429 

  

  

Агент рекламний 

3429 

20074 

  

82 

Адміністратор знімальної групи 

3429 

20071 

  

82 

Адміністратор кінотеатру 

3429 

20077 

  

Адміністратор телевізійних передач 

3429 

  

Імпресаріо 

3429 

  

Представник з реклами 

3429 

24501 

  

66, 67 

Ревізор комерційний 

3429 

24504 

  

Ревізор комерційний шляховий 

3429 

  

  

  

Торговець (обслуговування бізнесу та реклами) 

3431 

  

Відповідальний секретар редакції 

3431 

  

85 

Відповідальний секретар федерації виду спорту 

3431 

22613 

  

Інспектор з контролю за виконанням доручень 

3431 

  

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

3431 

24290 

  

Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації) 

3431 

24661 

  

Секретар адміністративний 

3431 

  

Секретар виконкому 

3431 

24674 

  

Секретар комітету (організації, підприємства, установи) 

3431 

  

  

  

Секретар органу самоорганізації населення 

3431 

24685 

  

Секретар правління 

3432 

  

  

  

Відповідальний секретар колегії судової 

3432 

  

  

  

Державний виконавець 

3432 

  

  

  

Державний уповноважений 

3432 

  

  

  

Конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції) 

3432 

  

  

  

Конторський (офісний) службовець (страхування) 

3432 

24673 

  

Секретар колегії судової 

3432 

  

  

  

Секретар судового засідання 

3432 

  

  

  

Секретар суду 

3432 

24890 

  

Судовий виконавець 

3432 

24893 

  

Судовий розпорядник 

3433 

  

  

  

Асистент бухгалтера-експерта 

3433 

20281 

  

Бухгалтер 

3433 

22935 

  

Касир-експерт 

3434 

  

  

  

Асистент актуарія 

3434 

  

  

  

Асистент економіста-демографа 

3434 

  

  

  

Асистент економіста-статистика 

3434 

  

  

  

Асистент математика 

3435.1 

  

  

  

Організатор діловодства (державні установи) 

3435.2 

  

  

  

Організатор діловодства (види економічної діяльності) 

3435.3 

  

  

  

Організатор діловодства (система судочинства) 

3436.1 

  

  

  

Помічник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань 

3436.1 

  

  

76 

Помічник керівника підприємства (установи, організації) 

3436.1 

  

  

1, 18 

Референт 

3436.2 

  

  

  

Помічник керівника виробничого підрозділу 

3436.2 

  

  

  

Помічник керівника іншого основного підрозділу 

3436.3 

  

  

  

Помічник керівника малого підприємства без апарату управління 

3436.9 

  

  

  

Помічник адвоката 

3436.9 

  

  

  

Помічник нотаріуса 

3436.9 

  

  

  

Помічник нотаріуса державного 

3436.9 

  

  

  

Помічник члена комісії 

3436.9 

  

  

  

Помічник юриста (інші види юриспруденції) 

3439 

  

  

  

Асистент географа 

3439 

  

  

  

Асистент географа (політична географія) 

3439 

  

  

  

Асистент географа (фізична географія) 

3439 

  

  

  

Асистент географа-економіста 

3439 

  

  

  

Асистент фахівця з міського та районного планування 

3439 

  

  

  

Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки 

3439 

20239 

-  

  

Аташе 

3439 

20295 

  

Віце-консул 

3439 

  

  

  

Громадський інспектор з використання та охорони земель 

3439 

  

  

  

Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж 

3439 

  

  

  

Державний інспектор з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою 

3439 

21311 

  

Дипломатичний агент 

3439 

21314 

  

Дипломатичний кур'єр 

3439 

  

  

  

Інженер-інспектор 

3439 

22511 

  

Інспектор 

3439 

  

  

  

Інспектор державний з авіаційного нагляду 

3439 

  

  

  

Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки авіації 

3439 

  

  

  

Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації 

3439 

  

  

  

Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної придатності повітряних суден 

3439 

  

  

  

Інспектор державний з пожежного нагляду 

3439 

  

  

  

Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду 

3439 

22598 

  

Інспектор з інвентаризації 

3439 

22672 

  

Інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних 

3439 

22673 

  

Інспектор з обліку та розподілу житлової площі 

3439 

22631 

  

Інспектор з оборонно-масової роботи 

3439 

  

  

  

Інспектор з організації захисту секретної інформації 

3439 

22643 

  

Інспектор з основної діяльності 

3439 

22666 

  

Інспектор з туризму 

3439 

  

  

  

Інспектор протипожежної профілактики (пенітенціарна система) 

3439 

22692 

  

Інспектор-ревізор 

3439 

22734 

  

Інструктор 

3439 

  

  

  

Інструктор аварійно-рятувального (спеціального) підрозділу 

3439 

22749 

  

Інструктор виконкому з організаційної роботи 

3439 

  

  

  

Інструктор газодимозахисної служби 

3439 

22801 

  

Інструктор з організаційно-масової роботи 

3439 

22802 

  

Інструктор з основної діяльності 

3439 

  

  

  

Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки 

3439 

  

  

  

Керівник органу самоорганізації населення 

3439 

23057 

  

Консул 

3439 

  

  

  

Організатор громадських заходів 

3439 

  

  

  

Організатор природокористування 

3439 

  

  

  

Посланник 

3439 

24480 

  

Ревізор 

3439 

24664 

  

Секретар дипломатичного агентства 

3439 

24670 

  

  

Секретар колегії (комітету) 

3439 

24694 

  

Секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної) 

3439 

24706 

  

Секретар творчої спілки 

3439 

  

  

  

Секретар центрального органу виконавчої влади 

3439 

  

  

  

Старший державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж 

3439 

  

  

  

Технік з інвентаризації нерухомого майна 

3439 

24771 

  

Фахівець 

3439 

  

  

80 

Фахівець з інтерв'ювання 

3439 

  

  

  

Фахівець з організації кондомінімумів 

3439 

  

  

  

Фахівець з організації побутового обслуговування 

3439 

  

  

  

Фахівець з протипожежної безпеки 

3439 

  

  

  

Фахівець з радіаційного та хімічного захисту 

3439 

  

  

  

Фахівець з режиму секретності 

3439 

  

  

  

Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом 

3439 

  

  

  

Фахівець із організації інформаційної безпеки 

3439 

  

  

  

Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

3441 

  

Інспектор митний 

3442 

  

Головний державний податковий інспектор 

3442 

  

Державний податковий інспектор 

3442 

22617 

  

Інспектор з контролю за цінами 

3442 

24496 

  

Ревізор-інспектор податковий 

3443 

  

Інспектор з виплати пенсій 

3443 

  

Інспектор з призначення пенсій 

3443 

  

Інспектор з соціальної допомоги 

3444 

  

Інспектор з ліцензування 

3449 

  

  

  

Державний гірничотехнічний інспектор на вугільних шахтах з підземними роботами 

3449 

  

  

  

Державний інспектор з ветеринарної медицини 

3449 

  

  

  

Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії 

3449 

  

  

  

Державний інспектор з карантину рослин 

3449 

  

  

  

Державний інспектор з охорони прав на сорти рослин 

3449 

  

  

  

Інженер-інспектор (органи державної влади) 

3449 

  

Інспектор (цін, мір та ваг і т. ін.) 

3449 

22523 

  

Інспектор державний 

3449 

22547 

  

Інспектор державний електрозв'язку 

3449 

22535 

  

Інспектор державний з конвенційного рибальства 

3449 

22538 

  

Інспектор державний з маломірних суден 

3449 

  

  

  

Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки 

3449 

22532 

  

Інспектор державний з якості товару та торгівлі 

3449 

22529 

  

Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів 

3449 

22541 

  

Інспектор державний рибоохорони 

3449 

22676 

  

Інспектор з експорту 

3449 

  

  

  

Інспектор з охорони природно-заповідного фонду 

3449 

  

  

  

Інспектор прикордонної служби 

3450 

22514 

  

68 

Інспектор воєнізованої охорони 

3450 

  

Приватний детектив 

3450 

  

  

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки 

3451 

  

  

  

Дізнавач 

3451 

  

  

  

Дільничний інспектор міліції 

3451 

  

  

  

Інспектор (органи внутрішніх справ) 

3451 

  

  

  

Інспектор з дізнання 

3451 

  

  

  

Оперуповноважений 

3452 

  

  

  

Відповідальний (старший) по корпусу (корпусному відділенню) (пенітенціарна система) 

3452 

  

  

  

Інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра) 

3452 

  

  

  

Інструктор з професійної підготовки (пенітенціарна система) 

3460 

  

  

  

Асистент вихователя виправно-трудового закладу 

3460 

  

80 

Соціальний працівник (допоміжний персонал) 

3460 

  

  

  

Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера) 

3471 

  

  

  

Асистент художника-реставратора 

3471 

12565 

61 

  

Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

3471 

21302 

  

Десинатор 

3471 

-  

-  

  

Дизайнер (художник-конструктор) (з дипломом молодшого спеціаліста) 

3471 

  

  

  

Дизайнер-виконавець 

3471 

  

  

  

Дизайнер-виконавець графічних робіт 

3471 

  

  

  

Дизайнер-виконавець інтер'єру 

3471 

  

  

  

Дизайнер-виконавець меблів 

3471 

  

  

  

Дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів 

3471 

  

  

  

Дизайнер-виконавець одягу 

3471 

  

  

  

Дизайнер-виконавець пакування 

3471 

  

  

  

Дизайнер-виконавець промислових виробів та об'єктів 

3471 

  

  

  

Дизайнер-виконавець тканини 

3471 

22967 

  

Колорист (художник) 

3471 

14508 

61 

  

Мозаїст монументально-декоративного живопису 

3471 

  

  

  

Скульптор-виконавець 

3471 

  

  

  

Фахівець з перукарського мистецтва та декоративної косметики 

3471 

25274 

  

Художник ектопротезного кабінету 

3471 

25263 

  

84 

Художник з освітлення 

3471 

  

  

  

Художник-бутафор 

3471 

  

  

  

Художник-виконавець 

3471 

  

  

  

Художник-гример 

3471 

  

  

  

Художник-декоратор театрально-видовищного підприємства 

3471 

25238 

  

Художник-декоратор телебачення 

3471 

  

  

  

Художник-костюмер 

3471 

  

  

  

Художник-лялькар 

3471 

25256 

  

65 

Художник-оформлювач 

3471 

  

  

  

Художник-оформлювач театралізованих вистав 

3471 

25271 

  

Художник-шрифтовик телебачення 

3472 

20293 

  

81 

Ведучий дискотеки 

3472 

21305 

  

66, 67 

Диктор 

3472 

  

Диск-жокей 

3472 

24905 

  

84 

Суфлер 

3472 

  

  

  

Фахівець з інтерв'ювання (засоби масової інформації) 

3473 

  

  

  

Концертмейстер (з дипломом молодшого спеціаліста) 

3473 

  

Музикант (у сквері, переході, нічному клубі, на вулиці, майдані) 

3473 

24478 

  

81 

Розпорядник танцювального вечора 

3473 

  

Співак (у сквері, переході, на вулиці, майдані) 

3473 

  

  

  

Співак-бандурист 

3473 

  

  

  

Танцюрист у нічному клубі 

3474 

  

84 

Акробат(цирковий) 

3474 

  

  

  

Актор (заклади культури та мистецтва) 

3474 

20177 

  

84 

Артист естрадно-спортивного, ілюзіонного та інших оригінальних естрадних жанрів 

3474 

  

84 

Артист на трапеції 

3474 

20171 

  

84 

Артист цирку (акробат, жонглер, клоун та ін.) 

3474 

20125 

  

84 

Артист-дресирувальник тварин 

3474 

20129 

  

84 

Артист-дресирувальник хижих звірів 

3474 

  

84 

Артист-канатоходець 

3474 

20237 

  

84 

Асистент циркового номера, колективу 

3474 

  

84 

Гіпнотизер 

3474 

  

84 

Дресирувальник диких тварин 

3474 

  

84 

Жонглер 

3474 

  

84 

Ілюзіоніст 

3474 

  

84 

Імітатор 

3474 

22566 

  

84 

Інспектор манежу (що веде виставу) 

3474 

  

84 

Клоун 

3474 

  

84 

Комік цирковий 

3474 

  

Лялькар 

3474 

24278 

  

Організатор концертів і лекцій 

3474 

23143 

  

81 

Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності 

3474 

  

84 

Повітряний гімнаст 

3474 

  

84 

Приборкувач диких тварин 

3474 

24592 

  

84 

Репетитор циркових номерів 

3474 

  

84 

Фокусник 

3474 

  

  

84 

Шапітмейстер 

3475 

21300 

  

Дельтапланерист-випробувач 

3475 

11957 

70 

  

Жокей 

3475 

  

  

  

Інструктор з аеробіки 

3475 

22831 

  

85 

Інструктор з фізкультури 

3475 

22822 

  

Інструктор із стройової та фізичної підготовки 

3475 

22856 

  

85 

Інструктор навчально-тренувального пункту 

3475 

22774 

  

Інструктор парашутно-десантної підготовки 

3475 

22747 

  

Інструктор-дельтапланерист 

3475 

22761 

  

85 

Інструктор-методист з виробничої гімнастики 

3475 

22759 

  

Інструктор-методист з дельтапланеризму 

3475 

22763 

-  

  

Інструктор-методист з технічних і військово-прикладних видів спорту 

3475 

22768 

  

85 

Інструктор-методист з фізичної культури та спорту 

3475 

22769 

  

85 

Інструктор-методист спортивної школи 

3475 

  

85 

Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу) 

3475 

22771 

  

Інструктор-парашутист 

3475 

24309 

  

Парашутист-випробувач 

3475 

24311 

  

Парашутист-рятувальник 

3475 

24312 

  

Парашутист-укладальник парашутів 

3475 

24769 

  

85 

Спортсмен-інструктор 

3475 

  

85 

Спортсмен-інструктор збірної команди України 

3475 

  

85 

Спортсмен-професіонал з виду спорту 

3475 

  

85 

Суддя з виду спорту 

3475 

24899 

  

Суддя з випробування племінних коней 

3475 

-  

  

85 

Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.) 

3475 

  

85 

Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.) 

3475 

  

  

  

Фітнес-тренер 

3476 

  

  

  

Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.) 

3476 

  

  

  

Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва) 

3476 

  

  

  

Організатор театралізованих народних свят та обрядів 

3479 

  

  

  

Артист (оркестру, хору, ансамблю, естради та ін.) (з дипломом молодшого спеціаліста) 

3479 

  

  

  

Артист балету (з дипломом молодшого спеціаліста) 

3480 

  

  

  

Диякон (служитель) 

3480 

  

  

  

Регент 

3480 

  

  

  

Релігійний проповідник (євангеліст, благовісник та ін.) 

3491 

  

  

  

Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень) 

3491 

  

  

75 

Технік-радіометрист 

3498 

  

  

  

Фахівець з бібліотечної справи 

3510 

  

  

  

Технік-технолог з переробки плодоовочевої продукції 

3520 

  

  

  

Технік-технолог з бродильного виробництва та виноробства 

3530 

  

  

  

Технік-технолог з виробництва молочних продуктів 

3540 

  

  

  

Технік-технолог з виробництва м'ясних продуктів 

3550 

  

  

  

Технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 

3560 

  

  

  

Технік-технолог зі зберігання та переробки зерна 

3570 

  

  

  

Технік-технолог з технології харчування 

3590 

  

  

  

Технік-технолог з виробництва жирів і жирозамінників 

3590 

  

  

  

Технік-технолог з виробництва полісахаридів 

3590 

  

  

  

Технік-технолог з виробництва цукристих речовин