Основні правила, одиниці виміру, перелік скорочень

 

 

 

ДОДАТОК
до Закону України "Про Митний тариф України"
(у редакції Закону України
від 21 грудня 2010 року N 2829-VI)

 

 

 

 

МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ

Якщо в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до її міжнародних частин - Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу виявлено неточності, які виникли в результаті неправильного перекладу з офіційної мови оригіналу на українську мову назв позицій, підпозицій, а також текстів приміток до розділів, груп, позицій, підпозицій та додаткових приміток, то за основу приймаються тексти оригіналів офіційних видань Гармонізованої системи Всесвітньої митної організації і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.

Основні правила інтерпретації УКТЗЕД

Класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється за такими правилами:

1. Назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності користування УКТЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено іншого, відповідно до таких правил:

2. (a) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який виріб стосується також некомплектного чи незавершеного виробу за умови, що він має основну властивість комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим правилом), незібраного чи розібраного;

(b) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який матеріал чи речовину стосується також сумішей або сполук цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини розглядається як посилання на товар, що повністю або частково складається з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товару, що складається більше ніж з одного матеріалу чи речовини, здійснюється відповідно до вимог правила 3.

3. У разі якщо згідно з правилом 2 (b) або з будь-яких інших причин товар на перший погляд (prima facie) можна віднести до двох чи більше товарних позицій, його класифікація здійснюється таким чином:

(a) перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний його опис. Проте в разі якщо кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, такі товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в одній з них подається повніший або точніший опис цього товару;

(b) суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може здійснюватися згідно з правилом 3 (a), повинні класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, який визначає основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати;

(c) товар, класифікацію якого не можна здійснити відповідно до правила 3 (a) або 3 (b), повинен класифікуватися в товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед номерів товарних позицій, що розглядаються.

4. Товар, який не може бути класифікований згідно з вищезазначеними правилами, класифікується в товарній позиції, яка відповідає товарам, що найбільше подібні до тих, що розглядаються.

5. На додаток до наведеного до зазначених нижче товарів застосовуються такі правила:

(a) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, прикрас та подібні вироби, які мають спеціальну форму і призначені для зберігання відповідних виробів або набору виробів, придатні для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначені, класифікуються разом з упакованими в них виробами. Це правило не поширюється на тару (упаковку), що становить разом з виробом одне ціле і надає останньому істотно іншої властивості;

(b) відповідно до правила 5 (a) тару (упаковку) разом з товарами, які в ній містяться, слід класифікувати разом з цими товарами, якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка зазвичай використовується для упакування цих товарів. Це положення є необов'язковим, якщо ця тара (упаковка) придатна для повторного використання.

6. Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatis mutandis), положень вищезазначених правил за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. Для цілей цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не зазначено інше.

Особливості застосування специфічних і комбінованих ставок ввізного мита

Під час нарахування сум ввізного мита, стягнених за специфічними ставками, встановленими в грошовому розмірі за кілограм маси товару, або комбінованими ставками із специфічною складовою в грошовому розмірі за кілограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу.

Одиниці виміру та обліку

Основною одиницею виміру та обліку (ОВО) кількості товарів в УКТЗЕД є одиниця маси - кілограм (кг). У разі потреби для цілей тарифного регулювання, нетарифного регулювання (ліцензування, квотування тощо), збору та оброблення статистичних даних застосовуються додаткові ОВО.

У третій графі УКТЗЕД наведено додаткові ОВО; знак "-" означає, що додаткової ОВО немає, тобто використовується основна ОВО - кілограм.

У таблиці, наведеній нижче, визначено перелік ОВО, які використовуються в УКТЗЕД.

Умовне позначення 

Назва 

Основна одиниця 

кг 

кілограм 

Додаткові ОВО 

брутто-реєстр. т 

брутто-реєстрова тонна 

вантажпідйом. метрич. т 

вантажопідйомність у метричних тоннах 

г 

грам 

г поділ. ізотоп 

грам подільних ізотопів 

кар 

карат метричний (= 200 мг) 

м2

квадратний метр 

кг N 

кілограм азоту 

кг KOH 

кілограм гідроокису калію 

кг NaOH 

кілограм гідроокису натрію 

кг K2

кілограм оксиду калію 

кг H2O2

кілограм пероксиду водню 

кг P2O5

кілограм п'ятиокису фосфору 

кг C5H14ClNO 

кілограм хлорид холіну 

кг сух. 90 % реч 

кілограм сухої на 90 % речовини 

кг U 

кілограм урану 

м3

кубічний метр 

Ki 

кюрі 

л 

літр 

л 100 % спирт 

літр чистого (100 %) спирту 

м 

метр 

пар 

пара (2 шт.) 

100 шт 

сто штук 

тис. м3

тисяча кубічних метрів 

тис. л 

тисяча літрів 

тис. шт 

тисяча штук 

тис. кВт·год 

тисяча кіловат-годин 

шт 

штука 

 

Перелік скорочень та символів

УКТЗЕД 

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 

ГС 

Гармонізована система опису та кодування товарів 

ASTM 

American Society for Testing Materials (Американське об'єднання випробувань матеріалів) 

INN 

International non-proprietary name (Міжнародна непатентована назва) 

INNM 

International non-proprietary name Modified (Міжнародна модифікована непатентована назва) 

ISO 

International on standartization organization (Міжнародна організація по стандартизації) 

Бк 

беккерель 

В 

вольт 

Вт 

ват 

Гц 

герц 

кВ·А 

кіловольт-ампер 

квар 

кіловольт-ампер реактивний (кіловар) 

кВт 

кіловат 

А 

ампер 

кВ 

кіловольт 

МВт 

мегават 

т 

тонна 

кг 

кілограм 

г 

грам 

м 

метр 

см 

сантиметр 

см2

квадратний сантиметр 

см3

кубічний сантиметр 

мм 

міліметр 

мкм 

мікрометр 

Н 

ньютон 

мН 

міліньютон 

кН 

кілоньютон 

кПа 

кілопаскаль 

мас. % 

відсоток вмісту за масою 

об. % 

відсоток вмісту за об'ємом 

М-

мета- 

О-

орто- 

П-

пара- 

К 

кельвін 

° C 

градус Цельсія 

бар 

бар (= 105 Па) 

Кбіт 

кілобіт (1024 біт) 

Мбіт 

мегабіт (1048576 біт) 

відсоток