Розділ XV - Недорогоцінні метали та вироби з них

Продовження Митного тарифу України
(у редакції Закону України від 21 грудня 2010 N 2829-VI)  

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності(УКТЗЕД)

Розділ XV


НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ

Примітки:

1. Цей розділ не включає:

(a) фарби та чорнило або інші вироби, виготовлені на основі металевої луски або порошку (товарні позиції 3207 - 3210, 3212, 3213 або 3215);

(b) фероцерієві або інші пірофорні сплави (товарна позиція 3606);

(c) головні убори та їх частини товарної позиції 6506 або 6507;

(d) каркаси парасольок або інші вироби товарної позиції 6603;

(e) вироби групи 71 (наприклад сплави дорогоцінних металів, недорогоцінні метали, плаковані дорогоцінними металами, біжутерія);

(f) вироби розділу XVI (машини, механічне обладнання та електротовари);

(g) збірні секції залізничних або трамвайних колій (товарна позиція 8608) або інші вироби розділу XVII (транспортні засоби, судна та човни, літальні апарати);

(h) прилади та апарати розділу XVIII, у тому числі пружини для годинників усіх видів;

(іj) свинцевий дріб для боєприпасів (товарна позиція 9306) та інші вироби розділу XIX (зброя та боєприпаси);

(k) вироби групи 94 (наприклад меблі, основи матрацні, ліхтарі та освітлювальне обладнання, вивіски з підсвічуванням, збірні будівельні конструкції);

(l) вироби групи 95 (наприклад іграшки, ігри, спортивний інвентар);

(m) ручні сита, ґудзики, ручки для писання, тримачі для олівців, пера для авторучок або інші вироби групи 96 (різні готові вироби); або

(n) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).

2. В УКТЗЕД термін "частини загального призначення" означає:

(a) вироби товарних позицій 7307, 7312, 7315, 7317 або 7318, а також аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів;

(b) пружини, ресори та заготівки для них з недорогоцінних металів, крім пружин для годинників усіх видів (товарна позиція 9114); та

(c) вироби товарних позицій 8301, 8302, 8308 та 8310, а також рами і дзеркала з недорогоцінних металів товарної позиції 8306.

У групах 73 - 76 та 78 - 82 (за винятком товарної позиції 7315) посилання на частини товарів не включають посилання на частини загального призначення, які визначені вище.

Згідно з положеннями вищезазначеного абзацу та приміткою 1 до групи 83 вироби груп 82 чи 83 виключаються з груп 72 - 76 та 78 - 81.

3. В УКТЗЕД термін "недорогоцінні метали" означає чорні метали (залізо, чавун, сталь), мідь, нікель, алюміній, свинець, цинк, олово, вольфрам, молібден, тантал, магній, кобальт, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурма, марганець, берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і талій.

4. В УКТЗЕД термін "металокераміка" означає матеріали, що містять гетерогенну суміш мікроскопічних металевих і керамічних компонентів. Цей термін також включає спечені (агломеровані) карбіди металів (карбіди металів, спечені (агломеровані) з металом).

5. Класифікація сплавів (крім феросплавів і лігатур, визначених у групах 72 та 74):

(a) сплав недорогоцінних металів класифікується як сплав того металу, вміст якого переважає за масою всі інші метали сплаву;

(b) сплав недорогоцінних металів цього розділу та елементів, що не входять до цього розділу, класифікується як сплав недорогоцінних металів, перелічених у цьому розділі, якщо загальна маса відповідних металів дорівнює або перевищує загальну масу інших елементів у цьому сплаві;

(c) у цьому розділі термін "сплави" поширюється на спечені (агломеровані) суміші металевих порошків, гетерогенні однорідні суміші, одержані сплавленням (крім металокераміки), та інтерметалеві сполуки.

6. Якщо у контексті не зазначено інше, будь-яке посилання в УКТЗЕД на недорогоцінний метал однаковою мірою поширюється на сплави, які згідно із зазначеною вище приміткою 5 класифікуються як сплави цього металу.

7. Класифікація композитних виробів:

якщо у сформульованих позиціях не зазначено інше, вироби з недорогоцінних металів (включаючи вироби із сумішей матеріалів, які розглядаються як вироби з недорогоцінного металу відповідно до основних правил класифікації), що містять два чи більше недорогоцінних метали, класифікуються як вироби з того недорогоцінного металу, який переважає за масою інші метали.

Для цілей цієї примітки:

(a) чорні метали різних видів вважають одним і тим самим металом;

(b) відповідно до примітки 5 до цього розділу сплав класифікується за одним металом; та

(c) металокераміку, яку включено до товарної позиції 8113, класифікують як єдиний недорогоцінний метал.

8. У цьому розділі наведені нижче терміни означають:

(a) "відходи і брухт" - металеві відходи і брухт, одержані у процесі виробництва або механічного оброблення металів, і металеві вироби, які остаточно не придатні для використання за призначенням внаслідок поломки, розрізів, зношення або інших причин;

(b) "порошки" - вироби, 90 % за масою або більше яких проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Група 72
Чорні метали

Примітки:

1. У цій групі, а для підпунктів (d), (c) та (f) цієї примітки - для УКТЗЕД, терміни означають:

(a) "переробний чавун" - сплав заліза з вуглецем, не придатний для кування, з масовою часткою вуглецю понад 2 % та який може містити масову частку одного чи кількох інших елементів у такій пропорції:

хрому не більш як 10 %;

марганцю не більш як 6 %;

фосфору не більш як 3 %;

кремнію не більш як 8 %;

інших елементів у цілому не більш як 10 %;

(b) "дзеркальний чавун (шпігель)" - сплав заліза з вуглецем, з масовою часткою марганцю понад 6 %, але не більш як 30 %, а за іншими характеристиками - відповідає вимогам примітки 1 (a);

(c) "феросплави" - сплави у формі чушок, болванок, кусків або інших первинних форм, одержані внаслідок безперервного лиття, а також у гранулах чи порошках, агломерованих або неагломерованих, що використовуються як добавки у виробництві інших сплавів або як розкислювачі, десульфуранти чи для аналогічних цілей у чорній металургії і, як правило, не придатні для кування, з масовою часткою заліза 4 % або більше та масовою часткою одного чи кількох елементів у таких пропорціях:

хрому понад 10 %;

марганцю понад 30 %;

фосфору понад 3 %;

кремнію понад 8 %;

з масовою часткою інших елементів у цілому, за винятком вуглецю, понад 10 %, при цьому вміст міді не повинен перевищувати 10 %;

(d) "сталь" - сплави на основі заліза, крім названих у товарній позиції 7203, які (за винятком певних типів сталі, що виготовляються у формі відливок) придатні для кування з масовою часткою вуглецю 2 % чи менше. Хромисті сталі, однак, можуть мати більший відсоток вуглецю;

(e) "корозійностійка (нержавіюча) сталь" - легована сталь з масовою часткою вуглецю 1,2 % чи менше та хрому 10,5 % чи більше, з вмістом інших елементів або без них;

(f) "інші леговані сталі" - сталі, які не відповідають визначенню "корозійностійка (нержавіюча) сталь", з масовою часткою одного чи кількох нижче наведених елементів у такій пропорції:

алюмінію 0,3 % чи більше;

бору 0,0008 % чи більше;

хрому 0,3 % чи більше;

кобальту 0,3 % чи більше;

міді 0,4 % чи більше;

свинцю 0,4 % чи більше;

марганцю 1,65 % чи більше;

молібдену 0,08 % чи більше;

нікелю 0,3 % чи більше;

ніобію 0,06 % чи більше;

кремнію 0,6 % чи більше;

титану 0,05 % чи більше;

вольфраму 0,3 % чи більше;

ванадію 0,1 % чи більше;

цирконію 0,05 % чи більше;

інших елементів 0,1 % чи більше (крім сірки, фосфору, вуглецю та азоту), взятих окремо;

(g) "зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)" - вироби, грубо відлиті у формі зливків без живильника або утеплювальної надставки чи у формі чушок, що мають явні дефекти поверхні та не відповідають хімічному складу дзеркального чавуну, переробного чавуну або феросплавів;

(h) "гранули" - вироби, менш як 90 % за масою яких проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм та 90 % за масою або більше яких проходять крізь сито з розміром вічка 5 мм;

(іj) "напівфабрикати" - вироби суцільного перерізу, одержані безперервним литтям, попередньо гарячекатані або ні; та інші вироби суцільного перерізу, які не піддавалися первинній обробці, крім гарячого прокатування або формовки куванням, включаючи заготівки для кутиків, фасонних та спеціальних профілів. Ці вироби не постачаються у рулонах;

(k) "плоский прокат" - прокатані вироби сталого прямокутного перерізу (крім квадратного), які не відповідають визначенням підпункту (ij) та випускаються у такій формі:

рулони з послідовно навернутими шарами, або

листи, які за товщини менш як 4,75 мм мають ширину не менш як у 10 разів більшу, ніж товщина, а за товщини 4,75 мм або більше мають ширину більш як 150 мм, що становить не менше ніж дві товщини.

До виробів плоского прокату включаються також вироби, які мають рельєфний малюнок після прокатування (наприклад борозни, виступи, клітинки, ромби), а також перфоровані, гофровані або поліровані вироби за умови, що після обробки вони не набули властивості виробів, зазначених в інших товарних позиціях.

Плоский прокат, який має форму, відмінну від прямокутної або квадратної, за будь-яких розмірів класифікується як вироби завширшки 600 мм або більше за умови, що вони не набувають властивостей виробів, зазначених в інших товарних позиціях;

(l) "прутки та бруски гарячекатані, вільно згорнуті у бунти" - гарячекатані вироби, вільно укладені в бунти, що мають суцільний поперечний переріз у формі кругів, кругових сегментів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), трикутників або інших опуклих багатокутників (включаючи сплюснуті круги та видозмінені прямокутники, в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих дуг, а дві інші - прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні). Ці вироби можуть мати ямки, виступи, борозни або інші рельєфи на поверхні, одержані у процесі прокатування (арматурні прутки та бруски);

(m) "інші прутки та бруски" - вироби, які не відповідають

будь-якому з визначень, наведених у підпунктах (ij), (k) або (l), або визначенню дроту та мають однаковий суцільний поперечний переріз за всією довжиною у формі кругів, кругових сегментів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), трикутників або інших опуклих багатокутників (у тому числі "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих дуг круга, а дві інші - прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні).

Ці вироби можуть:

мати виїмки, виступи, борозни або інші рельєфи поверхні, одержані у процесі прокатування (арматурні прутки та бруски);

бути скрученими після прокатування;

(n) "кутики, фасонні та спеціальні профілі" - вироби, які мають суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною, і які не відповідають будь-якому з визначень, наведених у підпунктах (ij), (k), (l) або (m), або визначенню дроту.

Група 72 не включає вироби товарної позиції 7301 чи 7302;

(o) "дріт" - вироби у бухтах, отримані холодним деформуванням, із суцільним поперечним перерізом будь-якої форми, однаковим за всією довжиною, і такі, що не відповідають визначенню виробів з плоского прокату;

(p) "порожнисті прутки та бруски для бурових робіт" - прутки з перерізом будь-якої форми, придатні для виготовлення бурів з найбільшим зовнішнім розміром поперечного перерізу - понад 15 мм, але не більш як 52 мм, а максимальний внутрішній розмір не перевищує 1/2 максимального зовнішнього розміру. Порожнисті прутки з чорних металів, що не відповідають цьому визначенню, належать до товарної позиції 7304.

2. Чорні метали, плаковані іншим чорним металом, класифікуються як вироби з того чорного металу, масова частка якого домінує.

3. Вироби з чорних металів, одержані методом електролітичного осадження, литтям під тиском або спіканням, класифікуються за їх формою, складом та зовнішнім виглядом у товарних позиціях, які відповідають аналогічним гарячекатаним виробам.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У цій групі терміни означають:

(a) "легований переробний чавун" - переробний чавун з масовою часткою одного чи кількох елементів у такій пропорції:

хрому понад 0,2 %;

міді понад 0,3 %;

нікелю понад 0,3 %;

будь-якого з таких елементів, як алюміній, молібден, титан, вольфрам, ванадій понад 0,1 %;

(b) "нелегована автоматна сталь" - нелегована сталь з масовою часткою одного чи кількох елементів у таких пропорціях:

сірки 0,08 % чи більше;

свинцю 0,1 % чи більше;

селену понад 0,05 %;

телуру понад 0,01 %;

вісмуту понад 0,05 %;

(c) "кремнієва електротехнічна сталь" - леговані сталі з масовою часткою не менш як 0,6 %, але не більш як 6 % кремнію та не більш як 0,08 % вуглецю. Вони також можуть мати за масою 1 % або менше алюмінію, але не повинні містити будь-який інший елемент у співвідношенні, що може надати їм властивості інших легованих сталей;

(d) "швидкорізальна сталь" - леговані сталі, що містять масову частку, разом з іншими елементами або без них, принаймні два з трьох таких елементів, як молібден, вольфрам і ванадій, із загальним вмістом за масою 7 % або більше цих елементів разом узятих, та містять масову частку вуглецю 0,6 % або більше і масову частку хрому від 3 до 6 %;

(e) "кремнієво-марганцева сталь" - леговані сталі, з масовою часткою:

не більш як 0,7 % вуглецю;

0,5 % або більше, але не більш як 1,9 % марганцю; та

0,6 % або більше, але не більш як 2,3 % кремнію, за винятком будь-якого іншого елемента у співвідношенні, що надає їй властивості іншої легованої сталі.

2. Під час класифікації феросплавів у товарній позиції 7202 слід додержуватися такого правила: феросплав розглядається як бінарний сплав і включається до відповідної підкатегорії (коли вона існує), якщо тільки вміст за масою одного з легуючих елементів сплаву перевищує мінімальний вміст за масою, зазначений у примітці 1 (c) до цієї групи; аналогічно він вважається відповідно потрійним або четвертним, якщо вміст за масою двох або трьох легованих елементів сплаву більше ніж мінімальний вміст за масою, зазначений у вищезгаданій примітці.

У разі застосування цього правила до "інших елементів", зазначених у примітці 1 (c), вміст за масою кожного елемента повинен перевищувати 10 %.

Додаткові примітки:

1. Наведені нижче терміни означають:

"електротехнічна" у підкатегоріях 7209 16 10 00, 7209 17 10 00, 7209 18 10 00, 7209 26 10 00, 7209 27 10 00, 7209 28 10 00 та 7211 23 20 00 - це прокат плоский, який при змінному струмі з частотою 50 Гц та магнітній індукції 1 Тл зазнає втрати потужності (Вт/кг), розрахованої за методом Епштейна:

2,1 Вт або менше, якщо їх товщина не більш як 0,2 мм;

3,6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах від 0,2 до 0,6 мм;

6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах від 0,6 мм до 1,5 мм включно;

"біла жерсть" у підкатегоріях 7210 12 20 00, 7210 70 10 00, 7212 10 10 00 та 7212 40 20 00 - це плоский прокат (завтовшки менш як 0,5 мм), покритий металевим шаром з масовою часткою олова 97 % або більше;

"інструментальна сталь" у підкатегоріях 7224 10 10 00, 7224 90 02 00, 7225 30 10 00, 7225 40 12 00, 7226 91 20 00, 7228 30 20 00, 7228 40 10 00, 7228 50 20 00, 7228 60 20 00 - це легована сталь, крім корозійностійкої (нержавіючої) або швидкорізальної сталі, з масовою часткою однієї з нижчезазначених композицій з іншими елементами або без них:

вуглецю менш як 0,6 % та кремнію 0,7 % або більше і ванадію 0,05 % або більше, або вольфраму 4 % або більше;

вуглецю 0,8 % або більше та ванадію 0,05 % або більше;

вуглецю понад 1,2 % та хрому 11 % або більше, але не більш як 15 %;

вуглецю 0,16 % або більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю 3,8 % або більше, але не більш як 4,3 %, та хрому 1,1 % або більше, але не більш як 1,5 %, і молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5 %;

вуглецю 0,3 % або більше, але не більш як 0,5 %, та хрому 1,4 % або більше, але не більш як 2,1 %, і молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю менш як 1,2 %;

вуглецю 0,3 % або більше, та хрому менш як 5,2 %, і молібдену 0,65 % або більше, та вольфраму 0,4 % або більше;

вуглецю 0,5 % або більше, але не більш як 0,6 %, та нікелю 1,25 % або більше, але не більш як 1,8 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 1,20 %, та молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5 %.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

  

I. ПЕРВИННІ ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМІ ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ 

  

  

  

  

7201 

Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах: 

  

  

  

  

7201 10 

- чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору: 

  

  

  

  

  

- - з масовою часткою марганцю не менш як 0,4 %: 

  

  

  

  

7201 10 11 00 

- - - з масовою часткою кремнію 1 % або менше 

  

7201 10 19 00 

- - - з масовою часткою кремнію понад 1 % 

  

7201 10 30 00 

- - з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не більш як 0,4 % 

  

7201 10 90 00 

- - з масовою часткою марганцю менш як 0,1 % 

  

7201 20 00 00 

- чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 % 

  

7201 50 

- чавун переробний легований; чавун дзеркальний: 

  

  

  

  

7201 50 10 00 

- - чавун переробний легований з масовою часткою титану понад 0,3 %, але не більш як 1 %, і ванадію понад 0,5 %, але не більш як 1 % 

  

7201 50 90 00 

- - інший 

  

7202 

Феросплави: 

  

  

  

  

  

- феромарганець: 

  

  

  

  

7202 11 

- - з масовою часткою вуглецю понад 2 %: 

  

  

  

  

7202 11 20 00 

- - - у гранулах розміром не більш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 % 

  

7202 11 80 00 

- - - інший 

  

7202 19 00 00 

- - інший 

  

  

- феросиліцій: 

  

  

  

  

7202 21 00 00 

- - з масовою часткою кремнію понад 55 % 

  

7202 29 

- - інший: 

  

  

  

  

7202 29 10 00 

- - - з масовою часткою магнію 4 % або більше, але не більш як 10 % 

  

7202 29 90 00 

- - - інший 

  

7202 30 00 00 

- феросилікомарганець 

  

  

- ферохром: 

  

  

  

  

7202 41 

- - з масовою часткою вуглецю понад 4 %: 

  

  

  

  

7202 41 10 00 

- - - з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не більш як 6 % 

  

7202 41 90 00 

- - - з масовою часткою вуглецю понад 6 % 

  

7202 49 

- - інший: 

  

  

  

  

7202 49 10 00 

- - - з масовою часткою вуглецю не більш як 0,05 % 

  

7202 49 50 00 

- - - з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не більш як 0,5 % 

  

7202 49 90 00 

- - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не більш як 4 % 

  

7202 50 00 00 

- феросилікохром 

  

7202 60 00 00 

- феронікель 

  

7202 70 00 00 

- феромолібден 

  

7202 80 00 00 

- феровольфрам та феросиліковольфрам 

  

  

- інший: 

  

  

  

  

7202 91 00 00 

- - феротитан і феросилікотитан 

  

7202 92 00 00 

- - ферованадій 

  

7202 93 00 00 

- - фероніобій 

  

7202 99 

- - інші: 

  

  

  

  

7202 99 10 00 

- - - ферофосфор 

  

7202 99 30 00 

- - - феросилікомагній 

  

7202 99 80 00 

- - - інший 

  

7203 

Продукти прямого відновлення залізної руди та інші губчасті залізні матеріали у шматках, котунах або подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту за масою 99,94 % у шматках, котунах або подібних формах: 

  

  

  

  

7203 10 00 00 

- продукти прямого відновлення залізної руди 

  

7203 90 00 00 

- інші 

  

7204 

Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки): 

  

  

  

  

7204 10 00 00 

- відходи та брухт ливарного чавуну 

  

  

- відходи та брухт легованої сталі: 

  

  

  

  

7204 21 

- - корозійностійкої (нержавіючої) сталі: 

  

  

  

  

7204 21 10 00 

- - - з масовою часткою нікелю 8 % або більше 

  

7204 21 90 00 

- - - іншої 

  

7204 29 00 00 

- - інші 

  

7204 30 00 00 

- відходи та брухт чорних металів, луджені 

  

  

- інші відходи та брухт: 

  

  

  

  

7204 41 

- - токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва, ошурки, відходи обрізування та штампування, пакетовані або непакетовані: 

  

  

  

  

7204 41 10 00 

- - - токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва та ошурки 

  

  

- - - відходи обрізування або штампування: 

  

  

  

  

7204 41 91 00 

- - - - пакетовані 

  

7204 41 99 00 

- - - - інші 

  

7204 49 

- - інші: 

  

  

  

  

7204 49 10 00 

- - - подрібнені (різані) 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

7204 49 30 00 

- - - - пакетовані 

  

7204 49 90 00 

- - - - інші 

  

7204 50 00 00 

- зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки) 

  

7205 

Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металів: 

  

  

  

  

7205 10 00 00 

- гранули  

  

  

- порошки: 

  

  

  

  

7205 21 00 00 

- - з легованої сталі 

  

7205 29 00 00 

- - інші 

  

  

II. СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА) 

  

  

  

  

7206 

Вуглецева сталь у зливках або інших первинних формах (крім заліза товарної позиції 7203): 

  

  

  

  

7206 10 00 00 

- зливки 

  

7206 90 00 00 

- інші 

  

7207 

Напівфабрикати з вуглецевої сталі: 

  

  

  

  

  

- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %: 

  

  

  

  

7207 11 

- - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу, ширина якого менша ніж подвійна товщина: 

  

  

  

  

  

- - - катані або отримані безперервним литтям: 

  

  

  

  

7207 11 11 00 

- - - - з автоматної сталі 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

7207 11 14 00 

- - - - - завтовшки не більш як 130 мм 

  

7207 11 16 00 

- - - - - завтовшки понад 130 мм 

  

7207 11 90 00 

- - - ковані 

  

7207 12 

- - інші, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу: 

  

  

  

  

7207 12 10 00 

- - - катані або одержані безперервним литтям 

  

7207 12 90 00 

- - - ковані 

  

7207 19 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - круглого або багатокутного поперечного перерізу: 

  

  

  

  

7207 19 12 00 

- - - - катані або одержані безперервним литтям 

  

7207 19 19 00 

- - - - ковані 

  

7207 19 80 00 

- - - інші 

  

7207 20 

- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше: 

  

  

  

  

  

- - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу та шириною меншою, ніж подвійна товщина: 

  

  

  

  

  

- - - катані або одержані безперервним литтям: 

  

  

  

  

7207 20 11 00 

- - - - з автоматної сталі 

  

  

- - - - інші, з масовою часткою: 

  

  

  

  

7207 20 15 00 

- - - - - вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 % 

  

7207 20 17 00 

- - - - - вуглецю 0,6 % або більше 

  

7207 20 19 00 

- - - ковані 

  

  

- - інші, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу: 

  

  

  

  

7207 20 32 00 

- - - катані або одержані безперервним литтям 

  

7207 20 39 00 

- - - ковані 

  

  

- - круглого або багатокутного поперечного перерізу: 

  

  

  

  

7207 20 52 00 

- - - катані або одержані безперервним литтям 

  

7207 20 59 00 

- - - ковані 

  

7207 20 80 00 

- - інші 

  

7208 

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття: 

  

  

  

  

7208 10 00 00 

- у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, з рельєфним малюнком 

  

  

- інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, протравлений: 

  

  

  

  

7208 25 00 00 

- - завтовшки 4,75 мм або більше 

  

7208 26 00 00 

- - завтовшки 3 мм або більше, але менш як 4,75 мм  

  

7208 27 00 00 

- - завтовшки менш як 3 мм 

  

  

- інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування: 

  

  

  

  

7208 36 00 00 

- - завтовшки понад 10 мм 

  

7208 37 00 00 

- - завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм 

  

7208 38 00 00 

- - завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм 

  

7208 39 00 00 

- - завтовшки менш як 3 мм 

  

7208 40 00 00 

- не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, з рельєфним малюнком 

  

  

- інший, не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування: 

  

  

  

  

7208 51 

- - завтовшки понад 10 мм: 

  

  

  

  

7208 51 20 00 

- - - завтовшки понад 15 мм 

  

  

- - - завтовшки понад 10 мм, але не більш як 15 мм, завширшки: 

  

  

  

  

7208 51 91 00 

- - - - 2050 мм або більше 

  

7208 51 98 00 

- - - - менш як 2050 мм 

  

7208 52 

- - завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм: 

  

  

  

  

7208 52 10 00 

- - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки не більш як 1250 мм 

  

  

- - - інший завширшки: 

  

  

  

  

7208 52 91 00 

- - - - 2050 мм або більше 

  

7208 52 99 00 

- - - - менш як 2050 мм 

  

7208 53 

- - завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм: 

  

  

  

  

7208 53 10 00 

- - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки не більш як 1250 мм і завтовшки 4 мм або більше 

  

7208 53 90 00 

- - - інший 

  

7208 54 00 00 

- - завтовшки менш як 3 мм 

  

7208 90 

- інший: 

  

  

  

  

7208 90 20 00 

- - перфорований 

  

7208 90 80 00 

- - інший 

  

7209 

Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 600 мм або більше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття: 

  

  

  

  

  

- у рулонах, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані): 

  

  

  

  

7209 15 00 00 

- - завтовшки 3 мм або більше 

  

7209 16 

- - завтовшки понад 1 мм, але не більш як 3 мм: 

  

  

  

  

7209 16 10 00 

- - - "електротехнічний" 

  

7209 16 90 00 

- - - інший 

  

7209 17 

- - завтовшки 0,5 мм або більше, але не більш як 1 мм: 

  

  

  

  

7209 17 10 00 

- - - "електротехнічний" 

  

7209 17 90 00 

- - - інший 

  

7209 18 

- - завтовшки менш як 0,5 мм: 

  

  

  

  

7209 18 10 00 

- - - "електротехнічний" 

  

  

- - - інший: 

  

  

  

  

7209 18 91 00 

- - - - завтовшки 0,35 мм або більше, але менш як 0,5 мм 

  

7209 18 99 00 

- - - - завтовшки менш як 0,35 мм 

  

  

- не у рулонах, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані): 

  

  

  

  

7209 25 00 00 

- - завтовшки 3 мм або більше 

  

7209 26 

- - завтовшки понад 1 мм, але не більш як 3 мм: 

  

  

  

  

7209 26 10 00 

- - - "електротехнічний" 

  

7209 26 90 00 

- - - інший 

  

7209 27 

- - завтовшки 0,5 мм або більше, але не більш як 1 мм: 

  

  

  

  

7209 27 10 00 

- - - "електротехнічний" 

  

7209 27 90 00 

- - - інший 

  

7209 28 

- - завтовшки менш як 0,5 мм: 

  

  

  

  

7209 28 10 00 

- - - "електротехнічний" 

  

7209 28 90 00 

- - - інший 

  

7209 90 

- інший: 

  

  

  

  

7209 90 20 00 

- - перфорований 

  

7209 90 80 00 

- - інший 

  

7210 

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: 

  

  

  

  

  

- з гальванічним або іншим покриттям оловом: 

  

  

  

  

7210 11 00 00 

- - завтовшки 0,5 мм або більше 

  

7210 12 

- - завтовшки менш як 0,5 мм: 

  

  

  

  

7210 12 20 00 

- - - біла жерсть 

  

7210 12 80 00 

- - - інший 

  

7210 20 00 00 

- з гальванічним або іншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов'яний сплав 

  

7210 30 00 00 

- електролітично оцинкований 

  

  

- іншим способом оцинкований: 

  

  

  

  

7210 41 00 00 

- - гофрований 

  

7210 49 00 00 

- - інший 

  

7210 50 00 00 

- з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом і оксидами хрому 

  

  

- з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм: 

  

  

  

  

7210 61 00 00 

- - з гальванічним або іншим покриттям сплавом алюмінію і цинку 

  

7210 69 00 00 

- - інший 

  

7210 70 

- пофарбований, лакований або покритий пластмасою: 

  

  

  

  

7210 70 10 00 

- - біла жерсть та вироби з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лаковані 

  

7210 70 80 00 

- - інший 

  

7210 90 

- інший: 

  

  

  

  

7210 90 30 00 

- - плакований 

  

7210 90 40 00 

- - луджений з відбитком 

  

7210 90 80 00 

- - інший 

  

7211 

Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття: 

  

  

  

  

  

- гарячекатаний без подальшого оброблення: 

  

  

  

  

7211 13 00 00 

- - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки понад 150 мм і завтовшки 4 мм або більше, не у рулонах і без рельєфного малюнка 

  

7211 14 00 00 

- - інший, завтовшки 4,75 мм або більше 

  

7211 19 00 00 

- - інший 

  

  

- без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані): 

  

  

  

  

7211 23 

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %: 

  

  

  

  

7211 23 20 00 

- - - "електротехнічний" 

  

  

- - - інший: 

  

  

  

  

7211 23 30 00 

- - - - завтовшки 0,35 мм або більше 

  

7211 23 80 00 

- - - - завтовшки менш як 0,35 мм 

  

7211 29 00 00 

- - інший 

  

7211 90 

- інший: 

  

  

  

  

7211 90 20 00 

- - перфорований 

  

7211 90 80 00 

- - інший 

  

7212 

Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: 

  

  

  

  

7212 10 

- з гальванічним або іншим покриттям оловом: 

  

  

  

  

7212 10 10 00 

- - біла жерсть без подальшого оброблення, крім оброблення поверхні 

  

7212 10 90 00 

- - інший 

  

7212 20 00 00 

- електролітично оцинкований 

  

7212 30 00 00 

- інакше оцинкований 

  

7212 40 

- пофарбований, лакований або покритий пластмасою: 

  

  

  

  

7212 40 20 00 

- - біла жерсть, без подальшого оброблення, крім лакування; прокат з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований 

  

7212 40 80 00 

- - інший 

  

7212 50 

- інакше покритий: 

  

  

  

  

7212 50 20 00 

- - з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому 

  

7212 50 30 00 

- - з гальванічним або іншим покриттям хромом або нікелем 

  

7212 50 40 00 

- - з гальванічним або іншим покриттям міддю 

  

  

- - з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм: 

  

  

  

  

7212 50 61 00 

- - - з гальванічним або іншим покриттям сплавами алюмінію та цинку 

  

7212 50 69 00 

- - - інший 

  

7212 50 90 00 

- - інший 

  

7212 60 00 00 

- плакований 

  

7213 

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі: 

  

  

  

  

7213 10 00 00 

- що мають вм'ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування 

  

7213 20 00 00 

- інші, з автоматної сталі 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

7213 91 

- - круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм: 

  

  

  

  

7213 91 10 00 

- - - для армування бетону 

  

7213 91 20 00 

- - - для зміцнювання шинного корду 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

7213 91 41 00 

- - - - з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше 

  

7213 91 49 00 

- - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 % 

  

7213 91 70 00 

- - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але не більш як 0,75 % 

  

7213 91 90 00 

- - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,75 % 

  

7213 99 

- - інші: 

  

  

  

  

7213 99 10 00 

- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 

  

7213 99 90 00 

- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше 

  

7214 

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування: 

  

  

  

  

7214 10 00 00 

- ковані 

  

7214 20 00 00 

- що мають вм'ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створені під час прокатування, або ті, що зазнали кручення після прокатування 

  

7214 30 00 00 

- інші, з автоматної сталі 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

7214 91 

- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу: 

  

  

  

  

7214 91 10 00 

- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 

  

7214 91 90 00 

- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше 

  

7214 99 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %: 

  

  

  

  

7214 99 10 00 

- - - - для армування бетону 

  

  

- - - - інші, круглого поперечного перерізу діаметром: 

  

  

  

  

7214 99 31 00 

- - - - - 80 мм або більше 

  

7214 99 39 00 

- - - - - менш як 80 мм 

  

7214 99 50 00 

- - - - інші 

  

  

- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше: 

  

  

  

  

  

- - - - круглого поперечного перерізу діаметром: 

  

  

  

  

7214 99 71 00 

- - - - - 80 мм або більше 

  

7214 99 79 00 

- - - - - менш як 80 мм 

  

7214 99 95 00 

- - - - інші 

  

7215 

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі: 

  

  

  

  

7215 10 00 00 

- з автоматної сталі, без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення в холодному стані 

  

7215 50 

- інші, без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення в холодному стані: 

  

  

  

  

  

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %: 

  

  

  

  

7215 50 11 00 

- - - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу 

  

7215 50 19 00 

- - - інші 

  

7215 50 80 00 

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше 

  

7215 90 00 00 

- інші 

  

7216 

Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталі: 

  

  

  

  

7216 10 00 00 

- профілі U-, I- або H-подібні без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки менш як 80 мм 

  

  

- профілі L- або T-подібні, без подальшого оброблення, після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування заввишки менш як 80 мм: 

  

  

  

  

7216 21 00 00 

- - профілі L-подібні 

  

7216 22 00 00 

- - профілі T-подібні 

  

  

- профілі U-, I- або H-подібні, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки 80 мм або більше: 

  

  

  

  

7216 31 

- - профілі U-подібні: 

  

  

  

  

7216 31 10 00 

- - - заввишки 80 мм або більше, але не більш як 220 мм 

  

7216 31 90 00 

- - - заввишки понад 220 мм 

  

7216 32 

- - профілі I-подібні: 

  

  

  

  

  

- - - заввишки 80 мм або більше, але не більш як 220 мм: 

  

  

  

  

7216 32 11 00 

- - - - з паралельними полицями 

  

7216 32 19 00 

- - - - інші 

  

  

- - - заввишки понад 220 мм: 

  

  

  

  

7216 32 91 00 

- - - - з паралельними полицями 

  

7216 32 99 00 

- - - - інші 

  

7216 33 

- - профілі H-подібні: 

  

  

  

  

7216 33 10 00 

- - - заввишки 80 мм або більше, але не більш як 180 мм 

  

7216 33 90 00 

- - - заввишки понад 180 мм 

  

7216 40 

- профілі L- або T- подібні, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки 80 мм або більше: 

  

  

  

  

7216 40 10 00 

- - профілі L-подібні 

  

7216 40 90 00 

- - профілі T-подібні 

  

7216 50 

- інші кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування: 

  

  

  

  

7216 50 10 00 

- - з поперечним перерізом, який можна вписати у квадрат із стороною не більш як 80 мм 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

7216 50 91 00 

- - - штабобульб 

  

7216 50 99 00 

- - - інші 

  

  

- кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім деформування або оброблення у холодному стані: 

  

  

  

  

7216 61 

- - вироблені з плоского прокату: 

  

  

  

  

7216 61 10 00 

- - - профілі C-, L-, U-, Z-подібні, у формі омеги, або незамкнуті профілі 

  

7216 61 90 00 

- - - інші 

  

7216 69 00 00 

- - інші 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

7216 91 

- - холоднодеформовані або оброблені у холодному стані, одержані з плоского прокату: 

  

  

  

  

7216 91 10 00 

- - - профільовані (ребристі) листи 

  

7216 91 80 00 

- - - інші 

  

7216 99 00 00 

- - інші 

  

7217 

Дріт з вуглецевої сталі: 

  

  

  

  

7217 10 

- неплакований або непокритий, шліфований або нешліфований: 

  

  

  

  

  

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %: 

  

  

  

  

7217 10 10 00 

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу менш як 0,8 мм 

  

  

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу не менш як 0,8 мм: 

  

  

  

  

7217 10 31 00 

- - - - який має вм'ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, отримані у процесі прокатування 

  

7217 10 39 00 

- - - - інший 

  

7217 10 50 00 

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 % 

  

7217 10 90 00 

- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше 

  

7217 20 

- з гальванічним або іншим покриттям цинком: 

  

  

  

  

  

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %: 

  

  

  

  

7217 20 10 00 

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу менш як 0,8 мм 

  

7217 20 30 00 

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу не менш як 0,8 мм 

  

7217 20 50 00 

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 % 

  

7217 20 90 00 

- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше 

  

7217 30 

- з гальванічним або іншим покриттям іншими недорогоцінними металами: 

  

  

  

  

  

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %: 

  

  

  

  

7217 30 41 00 

- - - покритий міддю 

  

7217 30 49 00 

- - - інший 

  

7217 30 50 00 

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 % 

  

7217 30 90 00 

- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше 

  

7217 90 

- інший: 

  

  

  

  

7217 90 20 00 

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 

  

7217 90 50 00 

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 % 

  

7217 90 90 00 

- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше 

  

  

III. СТАЛЬ КОРОЗІЙНОСТІЙКА (НЕРЖАВІЮЧА) 

  

  

  

  

7218 

Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: 

  

  

  

  

7218 10 00 00 

- зливки та інші первинні форми 

  

  

- інша: 

  

  

  

  

7218 91 

- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу: 

  

  

  

  

7218 91 10 00 

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше 

  

7218 91 80 00 

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 % 

  

7218 99 

- - інша: 

  

  

  

  

  

- - - квадратного поперечного перерізу: 

  

  

  

  

7218 99 11 00 

- - - - катана або одержана безперервним литтям 

  

7218 99 19 00 

- - - - кована 

  

  

- - - інша: 

  

  

  

  

7218 99 20 00 

- - - - катана або одержана безперервним литтям 

  

7218 99 80 00 

- - - - кована 

  

7219 

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або більше: 

  

  

  

  

  

- без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у рулонах: 

  

  

  

  

7219 11 00 00 

- - завтовшки понад 10 мм 

  

7219 12 

- - завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм: 

  

  

  

  

7219 12 10 00 

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше 

  

7219 12 90 00 

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 % 

  

7219 13 

- - завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм: 

  

  

  

  

7219 13 10 00 

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше 

  

7219 13 90 00 

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 % 

  

7219 14 

- - завтовшки менш як 3 мм: 

  

  

  

  

7219 14 10 00 

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше 

  

7219 14 90 00 

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 % 

  

  

- без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах: 

  

  

  

  

7219 21 

- - завтовшки понад 10 мм: 

  

  

  

  

7219 21 10 00 

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше 

  

7219 21 90 00 

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 % 

  

7219 22 

- - завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм: 

  

  

  

  

7219 22 10 00 

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше 

  

7219 22 90 00 

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 % 

  

7219 23 00 00 

- - завтовшки 3 мм або більше, але менш як 4,75 мм 

  

7219 24 00 00 

- - завтовшки менш як 3 мм 

  

  

- без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані): 

  

  

  

  

7219 31 00 00 

- - завтовшки 4,75 мм або більше 

  

7219 32 

- - завтовшки 3 мм або більше, але менш як 4,75 мм: 

  

  

  

  

7219 32 10 00 

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше 

  

7219 32 90 00 

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 % 

  

7219 33 

- - завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм: 

  

  

  

  

7219 33 10 00 

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше 

  

7219 33 90 00 

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 % 

  

7219 34 

- - завтовшки 0,5 мм або більше, але не більш як 1 мм: 

  

  

  

  

7219 34 10 00 

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше 

  

7219 34 90 00 

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 % 

  

7219 35 

- - завтовшки менш як 0,5 мм: 

  

  

  

  

7219 35 10 00 

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше 

  

7219 35 90 00 

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 % 

  

7219 90 

- інший: 

  

  

  

  

7219 90 20 00 

- - перфорований 

  

7219 90 80 00 

- - інший 

  

7220 

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 мм: 

  

  

  

  

  

- без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування: 

  

  

  

  

7220 11 00 00 

- - завтовшки 4,75 мм або більше 

  

7220 12 00 00 

- - завтовшки менш як 4,75 мм 

  

7220 20 

- без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані): 

  

  

  

  

  

- - завтовшки 3 мм або більше, з масовою часткою: 

  

  

  

  

7220 20 21 00 

- - - нікелю 2,5 % або більше 

  

7220 20 29 00 

- - - нікелю менш як 2,5 % 

  

  

- - завтовшки понад 0,35 мм, але менш як 3 мм, з масовою часткою: 

  

  

  

  

7220 20 41 00 

- - - нікелю 2,5 % або більше 

  

7220 20 49 00 

- - - нікелю менш як 2,5 % 

  

  

- - завтовшки не більш як 0,35 мм, з масовою часткою: 

  

  

  

  

7220 20 81 00 

- - - нікелю 2,5 % або більше 

  

7220 20 89 00 

- - - нікелю менш як 2,5 % 

  

7220 90 

- інший: 

  

  

  

  

7220 90 20 00 

- - перфорований 

  

7220 90 80 00 

- - інший 

  

7221 00 

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: 

  

  

  

  

7221 00 10 00 

- з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше 

  

7221 00 90 00 

- з масовою часткою нікелю менш як 2,5 % 

  

7222 

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: 

  

  

  

  

  

- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування: 

  

  

  

  

7222 11 

- - круглого поперечного перерізу: 

  

  

  

  

  

- - - діаметром 80 мм або більше, з масовою часткою: 

  

  

  

  

7222 11 11 00 

- - - - 2,5 % або більше нікелю 

  

7222 11 19 00 

- - - - менш як 2,5 % нікелю 

  

  

- - - діаметром менш як 80 мм, з масовою часткою: 

  

  

  

  

7222 11 81 00 

- - - - нікелю 2,5 % або більше 

  

7222 11 89 00 

- - - - нікелю менш як 2,5 % 

  

7222 19 

- - інші: 

  

  

  

  

7222 19 10 00 

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше 

  

7222 19 90 00 

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 % 

  

7222 20 

- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані: 

  

  

  

  

  

- - круглого поперечного перерізу: 

  

  

  

  

  

- - - діаметром 80 мм або більше, з масовою часткою: 

  

  

  

  

7222 20 11 00 

- - - - нікелю 2,5 % або більше 

  

7222 20 19 00 

- - - - нікелю менш як 2,5 % 

  

  

- - - діаметром 25 мм або більше, але менш як 80 мм, з масовою часткою: 

  

  

  

  

7222 20 21 00 

- - - - нікелю 2,5 % або більше 

  

7222 20 29 00 

- - - - нікелю менш як 2,5 % 

  

  

- - - діаметром менш як 25 мм, з масовою часткою: 

  

  

  

  

7222 20 31 00 

- - - - нікелю 2,5 % або більше 

  

7222 20 39 00 

- - - - нікелю менш як 2,5 % 

  

  

- - інші, з масовою часткою: 

  

  

  

  

7222 20 81 00 

- - - нікелю 2,5 % або більше 

  

7222 20 89 00 

- - - нікелю менш як 2,5 % 

  

7222 30 

- інші прутки та бруски: 

  

  

  

  

  

- - ковані, з масовою часткою: 

  

  

  

  

7222 30 51 00 

- - - нікелю 2,5 % або більше 

  

7222 30 91 00 

- - - нікелю менш як 2,5 % 

  

7222 30 97 00 

- - інші 

  

7222 40 

- кутики, фасонні та спеціальні профілі: 

  

  

  

  

7222 40 10 00 

- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування 

  

7222 40 50 00 

- - без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані 

  

7222 40 90 00 

- - інші 

  

7223 00 

Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: 

  

  

  

  

  

- з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше: 

  

  

  

  

7223 00 11 00 

- - з масовою часткою нікелю 28 % або більше, але не більш як 31 %, та хрому 20 % або більше, але не більш як 22 % 

  

7223 00 19 00 

- - інший 

  

  

- з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %: 

  

  

  

  

7223 00 91 00 

- - з масовою часткою хрому 13 % або більше, але не більш як 25 %, та алюмінію 3,5 % або більше, але не більш як 6 % 

  

7223 00 99 00 

- - інший 

  

  

IV. ІНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТІ ДЛЯ БУРОВИХ РОБІТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ 

  

  

  

  

7224 

Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей: 

  

  

  

  

7224 10 

- зливки та інші первинні форми: 

  

  

  

  

7224 10 10 00 

- - інструментальної сталі 

  

7224 10 90 00 

- - інші 

  

7224 90 

- інші: 

  

  

  

  

7224 90 02 00 

- - інструментальної сталі 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу: 

  

  

  

  

  

- - - - гарячекатані або отримані безперервним литтям: 

  

  

  

  

  

- - - - - завширшки менше подвійної товщини: 

  

  

  

  

7224 90 03 00 

- - - - - - із сталі швидкорізальної 

  

7224 90 05 00 

- - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше і марганцю 0,5 % або більше, але не більш як 1,2 %, та кремнію 0,6 % або більше, але не більш як 2,3 %; з вмістом бору 0,0008 % або більше за умови, що ніякий інший елемент не досягає мінімального вмісту, наведеного у примітці 1 (f) до цієї групи 

  

7224 90 07 00 

- - - - - - інші 

  

7224 90 14 00 

- - - - - інші 

  

7224 90 18 00 

- - - - ковані 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - гарячекатані або одержані безперервним литтям: 

  

  

  

  

7224 90 31 00 

- - - - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, та хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, за наявності, молібдену 0,5 % або менше 

  

7224 90 38 00 

- - - - - інші 

  

7224 90 90 00 

- - - - ковані 

  

7225 

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: 

  

  

  

  

  

- із кремнієвої електротехнічної сталі: 

  

  

  

  

7225 11 00 00 

- - текстурований з орієнтованим зерном 

  

7225 19 

- - інший: 

  

  

  

  

7225 19 10 00 

- - - гарячекатаний 

  

7225 19 90 00 

- - - холоднокатаний 

  

7225 30 

- інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у рулонах: 

  

  

  

  

7225 30 10 00 

- - з інструментальної сталі 

  

7225 30 30 00 

- - із сталі швидкорізальної 

  

7225 30 90 00 

- - інший 

  

7225 40 

- інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах: 

  

  

  

  

7225 40 12 00 

- - з інструментальної сталі 

  

7225 40 15 00 

- - із сталі швидкорізальної 

  

  

- - інший: 

  

  

  

  

7225 40 40 00 

- - - завтовшки понад 10 мм 

  

7225 40 60 00 

- - - завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм 

  

7225 40 90 00 

- - - завтовшки менш як 4,75 мм 

  

7225 50 

- інший, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані): 

  

  

  

  

7225 50 20 00 

- - із сталі швидкорізальної 

  

7225 50 80 00 

- - інший 

  

  

- інший: 

  

  

  

  

7225 91 00 00 

- - електролітично оцинкований 

  

7225 92 00 00 

- - інакше оцинкований 

  

7225 99 00 00 

- - інший 

  

7226 

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм: 

  

  

  

  

  

- з кремнієвої електротехнічної сталі: 

  

  

  

  

7226 11 00 00 

- - текстурований з орієнтованим зерном 

  

7226 19 

- - інший: 

  

  

  

  

7226 19 10 00 

- - - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування 

  

7226 19 80 00 

- - - інший 

  

7226 20 00 00 

- із сталі швидкорізальної 

  

  

- інший: 

  

  

  

  

7226 91 

- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування: 

  

  

  

  

7226 91 20 00 

- - - з інструментальної сталі 

  

  

- - - інший: 

  

  

  

  

7226 91 91 00 

- - - - завтовшки 4,75 мм або більше 

  

7226 91 99 00 

- - - - завтовшки менш як 4,75 мм 

  

7226 92 00 00 

- - без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані) 

  

7226 99 

- - інший: 

  

  

  

  

7226 99 10 00 

- - - електролітично оцинкований 

  

7226 99 30 00 

- - - інакше оцинкований 

  

7226 99 70 00 

- - - інший 

  

7227 

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з інших легованих сталей: 

  

  

  

  

7227 10 00 00 

- із сталі швидкорізальної 

  

7227 20 00 00 

- із сталі кремнієво-марганцевої 

  

7227 90 

- інші: 

  

  

  

  

7227 90 10 00 

- - з масовою часткою бору 0,0008 % або більше, при цьому ніякий інший елемент не досягає мінімального вмісту, наведеного у примітці 1 (f) до цієї групи 

  

7227 90 50 00 

- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, можливо, з масовою часткою молібдену 0,5 % або менше 

  

7227 90 95 00 

- - інші 

  

7228 

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей: 

  

  

  

  

7228 10 

- прутки та бруски з швидкорізальної сталі: 

  

  

  

  

7228 10 20 00 

- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатані або гарячетягнуті або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування 

  

7228 10 50 00 

- - ковані 

  

7228 10 90 00 

- - інші 

  

7228 20 

- прутки та бруски з кремнієво-марганцевої сталі: 

  

  

  

  

7228 20 10 00 

- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу, прокатані за чотирма гранями 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

7228 20 91 00 

- - - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування 

  

7228 20 99 00 

- - - інші 

  

7228 30 

- інші прутки та бруски без подальшого оброблення після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування: 

  

  

  

  

7228 30 20 00 

- - з інструментальної сталі 

  

  

- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, можливо, з масовою часткою молібдену 0,5 % або менше: 

  

  

  

  

7228 30 41 00 

- - - круглого поперечного перерізу діаметром 80 мм або більше 

  

7228 30 49 00 

- - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - круглого поперечного перерізу діаметром: 

  

  

  

  

7228 30 61 00 

- - - - 80 мм або більше 

  

7228 30 69 00 

- - - - менш як 80 мм 

  

7228 30 70 00 

- - - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу, прокатані за чотирма гранями 

  

7228 30 89 00 

- - - інші 

  

7228 40 

- інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім кування: 

  

  

  

  

7228 40 10 00 

- - з інструментальної сталі 

  

7228 40 90 00 

- - інші 

  

7228 50 

- інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані: 

  

  

  

  

7228 50 20 00 

- - з інструментальної сталі 

  

7228 50 40 00 

- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, можливо, з масовою часткою молібдену 0,5 % або менше 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - круглого поперечного перерізу діаметром: 

  

  

  

  

7228 50 61 00 

- - - - 80 мм або більше 

  

7228 50 69 00 

- - - - менш як 80 мм 

  

7228 50 80 00 

- - - інші 

  

7228 60 

- інші прутки та бруски: 

  

  

  

  

7228 60 20 00 

- - з інструментальної сталі 

  

7228 60 80 00 

- - інші 

  

7228 70 

- кутики, фасонні та спеціальні профілі: 

  

  

  

  

7228 70 10 00 

- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування 

  

7228 70 90 00 

- - інші 

  

7228 80 00 00 

- прутки та бруски порожнисті для буріння 

  

7229 

Дріт з інших легованих сталей: 

  

  

  

  

7229 20 00 00 

- із сталі кремнієво-марганцевої 

  

7229 90 

- інший: 

  

  

  

  

7229 90 20 00 

- - із сталі швидкорізальної 

  

7229 90 50 00 

- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, можливо, з масовою часткою молібдену 0,5 % або менше 

  

7229 90 90 00 

- - інший 

  

 

Група 73
Вироби з чорних металів

Примітки:

1. У цій групі термін "чавунне литво" означає вироби, одержані литтям, у яких залізо домінує за масою над кожним з інших елементів у сплаві та які не відповідають хімічному складу сталей, про які йшлося у примітці 1 (d) до групи 72.

2. У цій групі термін "дріт" означає гаряче- або холоднодеформовані вироби будь-якої форми поперечного перерізу, розмір якого не більш як 16 мм.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

7301 

Палі шпунтові з чорних металів, просвердлені або непросвердлені, перфоровані або неперфоровані, монолітні або зроблені із збірних елементів; кутики фасонні та спеціальні профілі зварні з чорних металів: 

  

  

  

  

7301 10 00 00 

- палі шпунтові 

  

7301 20 00 00 

- кутики фасонні та спеціальні профілі 

  

7302 

Вироби з чорних металів для залізничних або трамвайних колій: рейки, контррейки та зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та інші елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стикові і підкладки опорні, клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, розпірні бруски, пластини та інші деталі, спеціально призначені для з'єднання або закріплення рейок: 

  

  

  

  

7302 10 

- рейки: 

  

  

  

  

7302 10 10 00 

- - струмопровідні з деталями з кольорового металу 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - нові: 

  

  

  

  

  

- - - - рейки широкопідошвові: 

  

  

  

  

7302 10 21 00 

- - - - - з масою погонного метра 46 кг або більше 

  

7302 10 23 00 

- - - - - з масою погонного метра 27 кг або більше, але менш як 46 кг 

  

7302 10 29 

- - - - - з масою погонного метра менш як 27 кг: 

  

  

  

  

7302 10 29 10 

- - - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг 

  

7302 10 29 90 

- - - - - - інші 

  

7302 10 40 

- - - - рейки з жолобом: 

  

  

  

  

7302 10 40 10 

- - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг 

  

7302 10 40 90 

- - - - - інші 

  

7302 10 50 

- - - - інші: 

  

  

  

  

7302 10 50 10 

- - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг 

  

7302 10 50 90 

- - - - - інші 

  

7302 10 90 00 

- - - що використовувалися 

  

7302 30 00 00 

- рейки перекладні, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та інші елементи з'єднання та розведення рейок 

  

7302 40 00 00 

- накладки стикові та підкладки опорні 

  

7302 90 00 00 

- інші 

  

7303 00 

Труби, трубки і профілі порожнисті, з ливарного чавуну: 

  

  

  

  

7303 00 10 00 

- труби і трубки, які використовуються у системах, що працюють під тиском 

  

7303 00 90 00 

- інші 

  

7304 

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва): 

  

  

  

  

  

- труби для нафто- та газопроводів: 

  

  

  

  

7304 11 00 

- - з корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

  

  

  

  

7304 11 00 10 

- - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 11 00 90 

- - - інші 

  

7304 19 

- - інші: 

  

  

  

  

7304 19 10 

- - - зовнішнім діаметром не більш як 168,3 мм: 

  

  

  

  

7304 19 10 10 

- - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 19 10 90 

- - - - інші 

  

7304 19 30 

- - - зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм: 

  

  

  

  

7304 19 30 10 

- - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 19 30 90 

- - - - інші 

  

7304 19 90 

- - - зовнішнім діаметром понад 406,4 мм: 

  

  

  

  

7304 19 90 10 

- - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 19 90 90 

- - - - інші 

  

  

- труби обсадні, насосно-компресорні та бурильні для буріння нафтових та газових свердловин: 

  

  

  

  

7304 22 00 00 

- - труби бурильні з корозійностійкої (нержавіючої сталі) 

  

7304 23 00 00 

- - інші труби бурильні 

  

7304 24 00 00 

- - інші, з корозійностійкої (нержавіючої сталі) 

  

7304 29 

- - інші: 

  

  

  

  

7304 29 10 00 

- - - зовнішнім діаметром не більш як 168,3 мм 

  

7304 29 30 00 

- - - зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм 

  

7304 29 90 00 

- - - зовнішнім діаметром понад 406,4 мм 

  

  

- інші, круглого поперечного перерізу з чорних металів: 

  

  

  

  

7304 31 

- - холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані): 

  

  

  

  

7304 31 20 00 

- - - прецизійні труби 

  

7304 31 80 

- - - інші: 

  

  

  

  

7304 31 80 10 

- - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 31 80 90 

- - - - інші 

  

7304 39 

- - інші: 

  

  

  

  

7304 39 10 00 

- - - необроблені, прямі, з рівномірною товщиною стінки, призначені для використання головним чином у виробництві труб і трубок іншого перерізу та іншої товщини стінки 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

7304 39 30 00 

- - - - зовнішнім діаметром понад 421 мм і товщиною стінки понад 10,5 мм 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - - труби з нанесеною різьбою або на які може бути нанесено різьбу (газові труби): 

  

  

  

  

7304 39 52 

- - - - - - оцинковані: 

  

  

  

  

7304 39 52 10 

- - - - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 39 52 90 

- - - - - - - інші 

  

7304 39 58 

- - - - - - інші: 

  

  

  

  

7304 39 58 10 

- - - - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 39 58 90 

- - - - - - - інші 

  

  

- - - - - інші, зовнішнім діаметром: 

  

  

  

  

7304 39 92 

- - - - - - не більш як 168,3 мм: 

  

  

  

  

7304 39 92 10 

- - - - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 39 92 90 

- - - - - - - інші 

  

7304 39 93 

- - - - - - понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм: 

  

  

  

  

7304 39 93 10 

- - - - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 39 93 90 

- - - - - - - інші 

  

7304 39 99 

- - - - - - понад 406,4 мм: 

  

  

  

  

7304 39 99 10 

- - - - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 39 99 90 

- - - - - - - інші 

  

  

- інші, круглого поперечного перерізу, з корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

  

  

  

  

7304 41 00 

- - холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані): 

  

  

  

  

7304 41 00 10 

- - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 41 00 90 

- - - інші 

  

7304 49 

- - інші: 

  

  

  

  

7304 49 10 00 

- - - необроблені, прямі, з рівномірною товщиною стінки, призначені для використання головним чином у виробництві труб і трубок іншого перерізу та іншої товщини стінки 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

7304 49 92 

- - - - зовнішнім діаметром не більш як 406,4 мм: 

  

  

  

  

7304 49 92 10 

- - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 49 92 90 

- - - - - інші 

  

7304 49 99 

- - - - зовнішнім діаметром понад 406,4 мм: 

  

  

  

  

7304 49 99 10 

- - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 49 99 90 

- - - - - інші 

  

  

- інші, круглого поперечного перерізу, з іншої легованої сталі: 

  

  

  

  

7304 51 

- - холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані): 

  

  

  

  

  

- - - прямі та з рівномірною товщиною стінки з легованої сталі, з масовою часткою вуглецю 0,9 - 1,15 % та хрому 0,5 - 2 % або не більш як 0,5 % молібдену, завдовжки: 

  

  

  

  

7304 51 12 00 

- - - - не більш як 0,5 м 

  

7304 51 18 00 

- - - - понад 0,5 м 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

7304 51 81 00 

- - - - прецизійні труби 

  

7304 51 89 00 

- - - - інші 

  

7304 59 

- - інші: 

  

  

  

  

7304 59 10 00 

- - - необроблені, прямі, з рівномірною товщиною стінки, призначені для використання головним чином у виробництві труб і трубок іншого поперечного перерізу та іншої товщини стінки 

  

  

- - - інші, прямі, з рівномірною товщиною стінки з легованої сталі, масовою часткою вуглецю 0,9 - 1,15 % та хрому 0,5 - 2 % або не більш як 0,5 % молібдену завдовжки: 

  

  

  

  

7304 59 32 00 

- - - - не більш як 0,5 м 

  

7304 59 38 00 

- - - - понад 0,5 м 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

7304 59 92 

- - - - зовнішнім діаметром не більш як 168,3 мм: 

  

  

  

  

7304 59 92 10 

- - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 59 92 90 

- - - - - інші 

  

7304 59 93 

- - - - зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм: 

  

  

  

  

7304 59 93 10 

- - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 59 93 90 

- - - - - інші 

  

7304 59 99 

- - - - зовнішнім діаметром понад 406,4 мм: 

  

  

  

  

7304 59 99 10 

- - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7304 59 99 90 

- - - - - інші 

  

7304 90 00 00 

- інші 

  

7305 

Інші труби і трубки (наприклад зварні, клепані або з'єднані аналогічним способом) круглого поперечного перерізу, зовнішній діаметр яких понад 406,4 мм з чорних металів: 

  

  

  

  

  

- труби для нафто- та газопроводів: 

  

  

  

  

7305 11 00 

- - прямошовні, зварені дуговим зварюванням під флюсом: 

  

  

  

  

7305 11 00 10 

- - - з тепловою ізоляцією 

  

7305 11 00 90 

- - - інші 

  

7305 12 00 

- - інші, зварні, прямошовні: 

  

  

  

  

7305 12 00 10 

- - - з тепловою ізоляцією 

  

7305 12 00 90 

- - - інші 

  

7305 19 00 00 

- - інші 

  

7305 20 00 00 

- труби обсадні, використовувані для буріння нафтових та газових свердловин 

  

  

- інші, зварні: 

  

  

  

  

7305 31 00 

- - зварні, прямошовні: 

  

  

  

  

7305 31 00 10 

- - - з тепловою ізоляцією 

  

7305 31 00 90 

- - - інші 

  

7305 39 00 

- - інші: 

  

  

  

  

7305 39 00 10 

- - - з тепловою ізоляцією 

  

7305 39 00 90 

- - - інші 

  

7305 90 00 00 

- інші 

  

7306 

Інші труби, трубки і профілі порожнисті (наприклад з відкритим швом чи зварні, клепані або з'єднані аналогічним способом) з чорних металів: 

  

  

  

  

  

- труби для нафто- та газопроводів: 

  

  

  

  

7306 11 

- - зварні, з корозійностійкої (нержавіючої сталі): 

  

  

  

  

7306 11 10 

- - - зварні прямошовні: 

  

  

  

  

7306 11 10 10 

- - - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 11 10 90 

- - - - інші 

  

7306 11 90 

- - - зварні спіральношовні: 

  

  

  

  

7306 11 90 10 

- - - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 11 90 90 

- - - - інші 

  

7306 19 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - зварні прямошовні: 

  

  

  

  

7306 19 11 

- - - - зовнішнім діаметром не більш як 168,3 мм: 

  

  

  

  

7306 19 11 10 

- - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 19 11 90 

- - - - - інші 

  

7306 19 19 

- - - - зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм: 

  

  

  

  

7306 19 19 10 

- - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 19 19 90 

- - - - - інші 

  

7306 19 90 

- - - зварні спіральношовні: 

  

  

  

  

7306 19 90 10 

- - - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 19 90 90 

- - - - інші 

  

  

- труби обсадні і труби, що використовуються для буріння нафтових та газових свердловин: 

  

  

  

  

7306 21 00 00 

- - зварні, з корозійностійкої (нержавіючої сталі) 

  

7306 29 00 00 

- - інші 

  

7306 30 

- інші, зварні, круглого поперечного перерізу з чорних металів: 

  

  

  

  

  

- - прецизійні труби з товщиною стінки: 

  

  

  

  

7306 30 11 00 

- - - не більш як 2 мм 

  

7306 30 19 00 

- - - понад 2 мм 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - труби з нанесеною різьбою або на які може бути нанесено різьбу (газові труби): 

  

  

  

  

7306 30 41 

- - - - оцинковані: 

  

  

  

  

7306 30 41 10 

- - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 30 41 90 

- - - - - інші 

  

7306 30 49 

- - - - інші: 

  

  

  

  

7306 30 49 10 

- - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 30 49 90 

- - - - - інші 

  

  

- - - інші, зовнішнім діаметром: 

  

  

  

  

  

- - - - не більш як 168,3 мм: 

  

  

  

  

7306 30 72 

- - - - - оцинковані: 

  

  

  

  

7306 30 72 10 

- - - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 30 72 90 

- - - - - - інші 

  

7306 30 77 

- - - - - інші: 

  

  

  

  

7306 30 77 10 

- - - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 30 77 90 

- - - - - - інші 

  

7306 30 80 

- - - - понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм: 

  

  

  

  

7306 30 80 10 

- - - - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 30 80 90 

- - - - - інші 

  

7306 40 

- інші, зварні, круглого поперечного перерізу, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: 

  

  

  

  

7306 40 20 

- - холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані): 

  

  

  

  

7306 40 20 10 

- - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 40 20 90 

- - - інші 

  

7306 40 80 

- - інші: 

  

  

  

  

7306 40 80 10 

- - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 40 80 90 

- - - інші 

  

7306 50 

- інші, зварні, круглого поперечного перерізу з іншої легованої сталі: 

  

  

  

  

7306 50 20 00 

- - прецизійні труби 

  

7306 50 80 

- - інші: 

  

  

  

  

7306 50 80 10 

- - - з тепловою ізоляцією 

  

7306 50 80 90 

- - - інші 

  

  

- інші, зварні, некруглого поперечного перерізу: 

  

  

  

  

7306 61 

- - квадратного або прямокутного поперечного перерізу: 

  

  

  

  

  

- - - з товщиною стінки не більш як 2 мм: 

  

  

  

  

7306 61 11 00 

- - - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

7306 61 19 00 

- - - - інші 

  

  

- - - з товщиною стінки понад 2 мм: 

  

  

  

  

7306 61 91 00 

- - - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

7306 61 99 00 

- - - - інші 

  

7306 69 

- - іншого некруглого поперечного перерізу: 

  

  

  

  

7306 69 10 00 

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

7306 69 90 00 

- - - інші 

  

7306 90 00 00 

- інші 

  

7307 

Фітинги для труб і трубок (наприклад муфти, коліна, втулки) з чорних металів: 

  

  

  

  

  

- фітинги литі: 

  

  

  

  

7307 11 

- - з нековкого чавуну: 

  

  

  

  

7307 11 10 00 

- - - використовувані у системах, що працюють під тиском 

  

7307 11 90 00 

- - - інші 

  

7307 19 

- - інші: 

  

  

  

  

7307 19 10 00 

- - - з ковкого чавуну 

  

7307 19 90 00 

- - - інші 

  

  

- інші, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: 

  

  

  

  

7307 21 00 00 

- - фланці 

  

7307 22 

- - коліна, патрубки та втулки з нанесеною різьбою: 

  

  

  

  

7307 22 10 00 

- - - втулки 

  

7307 22 90 00 

- - - коліна та патрубки 

  

7307 23 

- - фітинги для зварювання встик: 

  

  

  

  

7307 23 10 00 

- - - коліна та патрубки 

  

7307 23 90 00 

- - - інші 

  

7307 29 

- - інші: 

  

  

  

  

7307 29 10 00 

- - - з нанесеною різьбою 

  

7307 29 30 00 

- - - для зварювання 

  

7307 29 90 00 

- - - інші 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

7307 91 00 00 

- - фланці 

  

7307 92 

- - коліна, патрубки та втулки з нанесеною різьбою: 

  

  

  

  

7307 92 10 00 

- - - втулки 

  

7307 92 90 00 

- - - коліна та патрубки 

  

7307 93 

- - фітинги для зварювання встик: 

  

  

  

  

  

- - - з найбільшим зовнішнім діаметром не більш як 609,6 мм: 

  

  

  

  

7307 93 11 00 

- - - - коліна та патрубки 

  

7307 93 19 00 

- - - - інші 

  

  

- - - з найбільшим зовнішнім діаметром понад 609,6 мм: 

  

  

  

  

7307 93 91 00 

- - - - коліна та патрубки 

  

7307 93 99 00 

- - - - інші 

  

7307 99 

- - інші: 

  

  

  

  

7307 99 10 

- - - з нанесеною різьбою: 

  

  

  

  

7307 99 10 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7307 99 10 90 

- - - - інші 

  

7307 99 30 00 

- - - для зварювання 

  

7307 99 90 00 

- - - інші 

  

7308 

Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металів; листи, стрижні, кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних металів, призначені для використання у металоконструкціях: 

  

  

  

  

7308 10 00 00 

- мости та секції мостів 

  

7308 20 00 00 

- башти та решітчасті щогли 

  

7308 30 00 00 

- двері, вікна та їх рами і пороги для дверей 

  

7308 40 

- устаткування для металевих риштувань, опалубок, підпірок або кріплень для шахт: 

  

  

  

  

7308 40 10 00 

- - гірниче кріплення 

  

7308 40 90 00 

- - інші 

  

7308 90 

- інші: 

  

  

  

  

7308 90 10 00 

- - водозливи, шлюзи, ворота судноплавних шлюзів, дебаркадери, стаціонарні доки та інші конструкції для морських або річкових споруд 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - головним чином або в основному виготовлені з листового матеріалу: 

  

  

  

  

7308 90 51 00 

- - - - панелі, які складаються з двох стінок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з ізоляційним наповнювачем 

  

7308 90 59 00 

- - - - інші 

  

7308 90 99 00 

- - - інші 

  

7309 00 

Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємності з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газів), місткістю понад 300 л, без механічних або теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них: 

  

  

  

  

7309 00 10 00 

- для газів (за винятком стиснених або скраплених газів) 

  

  

- для рідин: 

  

  

  

  

7309 00 30 00 

- - з облицюванням або теплоізоляційним покриттям 

  

  

- - інші, місткістю: 

  

  

  

  

7309 00 51 00 

- - - понад 100000 л 

  

7309 00 59 00 

- - - не більш як 100000 л 

  

7309 00 90 00 

- для твердих речовин 

  

7310 

Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні ємності з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газів), місткістю не більш як 300 л, без механічних або теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них: 

  

  

  

  

7310 10 00 00 

- місткістю 50 л або більше 

  

  

- місткістю менш як 50 л: 

  

  

  

  

7310 21 

- - банки, що закриваються пайкою або відбортовкою: 

  

  

  

  

7310 21 11 00 

- - - що використовуються для консервування харчових продуктів 

  

7310 21 19 00 

- - - що використовуються для консервування напоїв 

  

  

- - - інші, з товщиною стінки: 

  

  

  

  

7310 21 91 00 

- - - - менш як 0,5 мм 

  

7310 21 99 00 

- - - - 0,5 мм або більше 

  

7310 29 

- - інші: 

  

  

  

  

7310 29 10 00 

- - - з товщиною стінки менш як 0,5 мм 

  

7310 29 90 00 

- - - з товщиною стінки 0,5 мм або більше 

  

7311 00 

Ємності для стиснених або скраплених газів, з чорних металів: 

  

  

  

  

7311 00 10 00 

- безшовні 

  

  

- інші, місткістю: 

  

  

  

  

7311 00 91 00 

- - менш як 1000 л 

  

7311 00 99 00 

- - 1000 л або більше 

  

7312 

Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби з чорних металів, без електричної ізоляції: 

  

  

  

  

7312 10 

- кручений дріт, троси, канати: 

  

  

  

  

7312 10 20 00 

- - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

  

- - інші, найбільший розмір поперечного перерізу яких: 

  

  

  

  

  

- - - не більш як 3 мм: 

  

  

  

  

7312 10 41 00 

- - - - з гальванічним або іншим покриттям мідно-цинковими сплавами (латунь) 

  

7312 10 49 00 

- - - - інші 

  

  

- - - понад 3 мм: 

  

  

  

  

  

- - - - кручений дріт: 

  

  

  

  

7312 10 61 00 

- - - - - без покриття 

  

  

- - - - - з покриттям: 

  

  

  

  

7312 10 65 00 

- - - - - - оцинкований 

  

7312 10 69 00 

- - - - - - інший 

  

  

- - - - троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах): 

  

  

  

  

  

- - - - - без покриття або тільки оцинковані, найбільший розмір поперечного перерізу яких: 

  

  

  

  

7312 10 81 00 

- - - - - - понад 3 мм, але не більш як 12 мм 

  

7312 10 83 00 

- - - - - - понад 12 мм, але не більш як 24 мм 

  

7312 10 85 00 

- - - - - - понад 24 мм, але не більш як 48 мм 

  

7312 10 89 00 

- - - - - - понад 48 мм 

  

7312 10 98 00 

- - - - - інші 

  

7312 90 00 00 

- інші 

  

7313 00 00 00 

Дріт колючий з чорних металів; дріт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вільно двічі кручений дріт для огорож з чорних металів 

  

7314 

Тканина металева (включаючи безперервні стрічки), ґрати, сітки та огорожі з дроту з чорних металів; просічно-витяжний лист з чорних металів: 

  

  

  

  

  

- тканина плетена: 

  

  

  

  

7314 12 00 00 

- - безперервні стрічки для машин з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

7314 14 00 00 

- - інша тканина плетена з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

7314 19 00 00 

- - інша 

  

7314 20 

- ґрати, сітки та огорожі, зварені у точках перетину, з дроту, з найбільшим розміром поперечного перерізу 3 мм або більше і розміром вічка 100 см2 або більше: 

  

  

  

  

7314 20 10 00 

- - з ребристого дроту 

  

7314 20 90 00 

- - інші 

  

  

- інші ґрати, сітки та огорожі, зварені у місцях перетину: 

  

  

  

  

7314 31 00 00 

- - оцинковані 

  

7314 39 00 00 

- - інші 

  

  

- інші тканини металеві, ґрати, сітки та огорожі: 

  

  

  

  

7314 41 

- - оцинковані: 

  

  

  

  

7314 41 10 00 

- - - сітки з шестигранними вічками 

  

7314 41 90 00 

- - - інші 

  

7314 42 

- - покриті пластмасами: 

  

  

  

  

7314 42 10 00 

- - - сітки з шестигранними вічками 

  

7314 42 90 00 

- - - інші 

  

7314 49 00 00 

- - інші 

  

7314 50 00 00 

- просічно-витяжний лист 

  

7315 

Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

  

  

  

  

  

- ланцюги шарнірні та їх частини: 

  

  

  

  

7315 11 

- - ланцюги роликові: 

  

  

  

  

7315 11 10 00 

- - - для велосипедів та мотоциклів 

  

7315 11 90 00 

- - - інші 

  

7315 12 00 00 

- - інші ланцюги 

  

7315 19 00 00 

- - частини 

  

7315 20 00 00 

- ланцюги проти ковзання 

  

  

- інші ланцюги: 

  

  

  

  

7315 81 00 00 

- - ланцюги плоскокільцеві з розпіркою 

  

7315 82 

- - інші, із зварними кільцями: 

  

  

  

  

7315 82 10 00 

- - - найбільший розмір поперечного перерізу матеріалу складового елемента не більш як 16 мм 

  

7315 82 90 00 

- - - найбільший розмір поперечного перерізу матеріалу складового елемента понад 16 мм 

  

7315 89 00 00 

- - інші 

  

7315 90 00 00 

- інші частини 

  

7316 00 00 00 

Якорі, гачки та їх частини з чорних металів 

  

7317 00 

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що відносяться до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби з чорних металів, з головками або без головок з іншого матеріалу, крім виробів, що мають мідні головки: 

  

  

  

  

7317 00 10 00 

- кнопки креслярські 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

  

- - холодноштамповані з дроту: 

  

  

  

  

7317 00 20 00 

- - - цвяхи, у стрічках або рулонах 

  

7317 00 40 00 

- - - цвяхи із загартованої сталі, з масовою часткою вуглецю 0,5 % або більше 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

7317 00 61 00 

- - - - оцинковані 

  

7317 00 69 00 

- - - - інші 

  

7317 00 90 00 

- - інші 

  

7318 

Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів: 

  

  

  

  

  

- вироби з різьбою: 

  

  

  

  

7318 11 00 00 

- - глухарі 

  

7318 12 

- - інші шурупи для дерева: 

  

  

  

  

7318 12 10 00 

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

7318 12 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

7318 12 90 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 12 90 90 

- - - - інші 

  

7318 13 00 00 

- - гачки та кільця вкручувані 

  

7318 14 

- - гвинти самонарізні: 

  

  

  

  

7318 14 10 00 

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

7318 14 91 

- - - - гвинти з різьбою, нанесеною на визначених ділянках: 

  

  

  

  

7318 14 91 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 14 91 90 

- - - - - інші 

  

7318 14 99 

- - - - інші: 

  

  

  

  

7318 14 99 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 14 99 90 

- - - - - інші 

  

7318 15 

- - інші гвинти та болти, з гайками чи шайбами або без них: 

  

  

  

  

7318 15 10 

- - - гвинти, виточені з прутків, брусків, профілів або дроту, суцільного перерізу, із стрижнем завтовшки не більш як 6 мм: 

  

  

  

  

7318 15 10 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 15 10 90 

- - - - інші 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

7318 15 20 00 

- - - - для фіксації конструкційних елементів залізничних рейок 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - - без головок: 

  

  

  

  

7318 15 30 00 

- - - - - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

  

- - - - - - з інших сталей, з межею міцності на розтягування: 

  

  

  

  

7318 15 41 

- - - - - - - менш як 800 МПа: 

  

  

  

  

7318 15 41 10 

- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 15 41 90 

- - - - - - - - інші 

  

7318 15 49 00 

- - - - - - - 800 МПа або більше 

  

  

- - - - - з головками: 

  

  

  

  

  

- - - - - - гвинти з хрестоподібним шліцом: 

  

  

  

  

7318 15 51 00 

- - - - - - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

7318 15 59 

- - - - - - - інші: 

  

  

  

  

7318 15 59 10 

- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 15 59 90 

- - - - - - - - інші 

  

  

- - - - - - гвинти з внутрішнім шестигранником: 

  

  

  

  

7318 15 61 

- - - - - - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: 

  

  

  

  

7318 15 61 10 

- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 15 61 90 

- - - - - - - - інші 

  

7318 15 69 

- - - - - - - інші: 

  

  

  

  

7318 15 69 10 

- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 15 69 90 

- - - - - - - - інші 

  

  

- - - - - - болти з шестигранною головкою: 

  

  

  

  

7318 15 70 00 

- - - - - - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

  

- - - - - - - з інших сталей, з межею міцності на розтягування: 

  

  

  

  

7318 15 81 

- - - - - - - - менш як 800 МПа: 

  

  

  

  

7318 15 81 10 

- - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 15 81 90 

- - - - - - - - - інші 

  

7318 15 89 

- - - - - - - - 800 МПа або більше: 

  

  

  

  

7318 15 89 10 

- - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 15 89 90 

- - - - - - - - - інші 

  

7318 15 90 

- - - - - - інші: 

  

  

  

  

7318 15 90 10 

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 15 90 90 

- - - - - - - інші 

  

7318 16 

- - гайки: 

  

  

  

  

7318 16 10 

- - - виточені з прутків, брусків, профілів або дроту суцільного перерізу, з діаметром отвору не більш як 6 мм: 

  

  

  

  

7318 16 10 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 16 10 90 

- - - - інші 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

7318 16 30 

- - - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: 

  

  

  

  

7318 16 30 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 16 30 90 

- - - - - інші 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

7318 16 50 

- - - - - самостопорні гайки: 

  

  

  

  

7318 16 50 10 

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 16 50 90 

- - - - - - інші 

  

  

- - - - - інші, з внутрішнім діаметром: 

  

  

  

  

7318 16 91 

- - - - - - не більш як 12 мм: 

  

  

  

  

7318 16 91 10 

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 16 91 90 

- - - - - - - інші 

  

7318 16 99 

- - - - - - понад 12 мм: 

  

  

  

  

7318 16 99 10 

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 16 99 90 

- - - - - - - інші 

  

7318 19 00 

- - інші: 

  

  

  

  

7318 19 00 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 19 00 90 

- - - інші 

  

  

- вироби без різьби: 

  

  

  

  

7318 21 00 

- - пружинисті шайби та інші стопорні шайби: 

  

  

  

  

7318 21 00 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 21 00 90 

- - - інші 

  

7318 22 00 

- - інші шайби: 

  

  

  

  

7318 22 00 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 22 00 90 

- - - інші 

  

7318 23 00 

- - заклепки: 

  

  

  

  

7318 23 00 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 23 00 90 

- - - інші 

  

7318 24 00 

- - шпонки та шплінти: 

  

  

  

  

7318 24 00 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 24 00 90 

- - - інші 

  

7318 29 00 

- - інші: 

  

  

  

  

7318 29 00 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7318 29 00 90 

- - - інші 

  

7319 

Голки швейні, спиці в'язальні, шила, гачки в'язальні, голки декерні та аналогічні вироби для ручної роботи з чорних металів; англійські шпильки та інші шпильки з чорних металів, в іншому місці не зазначені: 

  

  

  

  

7319 20 00 00 

- шпильки англійські 

  

7319 30 00 00 

- інші шпильки 

  

7319 90 

- інші: 

  

  

  

  

7319 90 10 00 

- - голки швейні, штопальні або декерні 

  

7319 90 90 00 

- - інші 

  

7320 

Пружини та листи для них з чорних металів: 

  

  

  

  

7320 10 

- ресори листові та листи для них: 

  

  

  

  

  

- - вироблені в гарячому стані: 

  

  

  

  

7320 10 11 00 

- - - ресори пластинчасті та листи для них 

  

7320 10 19 00 

- - - інші 

  

7320 10 90 00 

- - інші 

  

7320 20 

- пружини спіральні: 

  

  

  

  

7320 20 20 00 

- - вироблені в гарячому стані 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

7320 20 81 

- - - пружини стискання: 

  

  

  

  

7320 20 81 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7320 20 81 90 

- - - - інші 

  

7320 20 85 

- - - пружини розтягання: 

  

  

  

  

7320 20 85 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7320 20 85 90 

- - - - інші 

  

7320 20 89 

- - - інші: 

  

  

  

  

7320 20 89 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7320 20 89 90 

- - - - інші 

  

7320 90 

- інші: 

  

  

  

  

7320 90 10 

- - пружини спіральні плоскі: 

  

  

  

  

7320 90 10 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7320 90 10 90 

- - - інші 

  

7320 90 30 

- - дискові пружини: 

  

  

  

  

7320 90 30 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7320 90 30 90 

- - - інші 

  

7320 90 90 

- - інші: 

  

  

  

  

7320 90 90 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7320 90 90 90 

- - - інші 

  

7321 

Печі опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, які можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровні, пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів: 

  

  

  

  

  

- прилади для приготування та підігрівання їжі: 

  

  

  

  

7321 11 

- - на газовому паливі або на газу та інших видах палива: 

  

  

  

  

7321 11 10 00 

- - - з духовкою, включаючи окремі духовки 

  

10 

10 

шт 

7321 11 90 00 

- - - інші 

  

шт 

7321 12 00 00 

- - на рідкому паливі 

  

шт 

7321 19 00 00 

- - інші, включаючи прилади на твердому паливі 

  

шт 

  

- інші прилади: 

  

  

  

  

7321 81 

- - на газовому паливі або на газовому та інших видах палива: 

  

  

  

  

7321 81 10 00 

- - - з витяжкою 

  

шт 

7321 81 90 00 

- - - інші 

  

шт 

7321 82 

- - на рідкому паливі: 

  

  

  

  

7321 82 10 00 

- - - з витяжкою 

  

шт 

7321 82 90 00 

- - - інші 

  

шт 

7321 89 00 00 

- - інші, включаючи прилади на твердому паливі 

  

шт 

7321 90 00 00 

- частини 

  

7322 

Радіатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом та їх частини з чорних металів; нагрівачі повітря та розподілювачі нагрітого повітря (включаючи пристрої, що можуть подавати свіже або кондиційоване повітря), з неелектричним нагрівом, які мають вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх частини, з чорних металів: 

  

  

  

  

  

- радіатори та їх частини: 

  

  

  

  

7322 11 00 00 

- - з ливарного чавуну 

  

10 

10 

7322 19 00 00 

- - інші 

  

7322 90 00 

- інші: 

  

  

  

  

7322 90 00 10 

- - - нагрівачі повітря та розподілювачі нагрітого повітря (за винятком їх частин), для цивільної авіації 

  

2

 

  

- - інші: 

  

  

  

  

7322 90 00 91 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7322 90 00 98 

- - - інші 

  

7323 

Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини з чорних металів; металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби з чорних металів: 

  

  

  

  

7323 10 00 00 

- металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

7323 91 00 00 

- - з ливарного чавуну, неемальовані 

  

7323 92 00 00 

- - з ливарного чавуну, емальовані 

  

7323 93 

- - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: 

  

  

  

  

7323 93 10 00 

- - - вироби столові 

  

7323 93 90 00 

- - - інші 

  

7323 94 

- - з чорних металів (крім ливарного чавуну), емальовані: 

  

  

  

  

7323 94 10 00 

- - - вироби столові 

  

7323 94 90 00 

- - - інші 

  

7323 99 

- - інші: 

  

  

  

  

7323 99 10 00 

- - - вироби столові 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

7323 99 91 00 

- - - - фарбовані або лаковані 

  

7323 99 99 00 

- - - - інші 

  

7324 

Обладнання санітарно-технічне та його частини з чорних металів: 

  

  

  

  

7324 10 00 

- раковини та умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: 

  

  

  

  

7324 10 00 10 

- - для цивільної авіації 

  

7324 10 00 90 

- - інші 

  

  

- ванни: 

  

  

  

  

7324 21 00 00 

- - з ливарного чавуну, емальовані або неемальовані 

  

10 

10 

шт 

7324 29 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

7324 90 00 

- інші, включаючи частини: 

  

  

  

  

7324 90 00 10 

- - устаткування санітарно-технічне (за винятком його частин), для цивільної авіації 

  

7324 90 00 90 

- - інші 

  

7325 

Інші вироби литі з чорних металів: 

  

  

  

  

7325 10 

- з нековкого чавуну: 

  

  

  

  

7325 10 50 00 

- - поверхневі та клапанні коробки 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

7325 10 92 00 

- - - для каналізаційних, водостічних та аналогічних систем 

  

7325 10 99 00 

- - - інші 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

7325 91 00 00 

- - кулі та аналогічні вироби для млинів 

  

7325 99 

- - інші: 

  

  

  

  

7325 99 10 00 

- - - з ковкого чавуну 

  

7325 99 90 00 

- - - інші 

  

7326 

Інші вироби з чорних металів: 

  

  

  

  

  

- ковані або штамповані, але без подальшого оброблення: 

  

  

  

  

7326 11 00 00 

- - кулі та аналогічні вироби для млинів 

  

7326 19 

- - інші: 

  

  

  

  

7326 19 10 00 

- - - ковані 

  

7326 19 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

7326 19 90 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7326 19 90 90 

- - - - інші 

  

7326 20 

- вироби з дроту, з чорних металів: 

  

  

  

  

7326 20 30 00 

- - клітки та вольєри невеликі 

  

7326 20 50 00 

- - кошики з дроту 

  

7326 20 80 

- - інші: 

  

  

  

  

7326 20 80 10 

- - - для цивільної авіації 

  

7326 20 80 90 

- - - інші 

  

7326 90 

- інші: 

  

  

  

  

7326 90 10 00 

- - табакерки, портсигари, пудрениці, футляри для косметики та аналогічні кишенькові вироби 

  

7326 90 30 00 

- - драбини та стрем'янки 

  

7326 90 40 00 

- - піддони та аналогічні платформи для переміщення товарів 

  

7326 90 50 00 

- - барабани для кабелів, трубок та аналогічних виробів 

  

7326 90 60 00 

- - немеханічні вентилятори, жолоби, гаки та аналогічні вироби, які використовуються у будівельній індустрії 

  

7326 90 70 00 

- - перфоровані заслінки та аналогічні вироби з тонкого листа для фільтрації води на вході у дренажні системи 

  

  

- - інші вироби з чорних металів: 

  

  

  

  

7326 90 91 00 

- - - ковані 

  

7326 90 93 

- - - штамповані: 

  

  

  

  

7326 90 93 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7326 90 93 90 

- - - - інші 

  

7326 90 95 00 

- - - спечені 

  

7326 90 98 

- - - інші: 

  

  

  

  

7326 90 98 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

7326 90 98 90 

- - - - інші 

  

 

Група 74
Мідь і вироби з неї

Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "мідь рафінована" - метал з масовою часткою міді не менш як 99,85 % або метал з масовою часткою міді не менш як 97,5 % за умови, що вміст будь-якого з інших елементів не перевищує граничного вмісту, визначеного у таблиці:

Інші елементи

Елементи 

Граничний вміст за масою, % 

Ag 

срібло 

0,25 

As 

миш'як 

0,5 

Cd 

кадмій 

1,3 

Cr 

хром 

1,4 

Mg 

магній 

0,8 

Pb 

свинець 

1,5 

сірка 

0,7 

Sn 

олово 

0,8 

Te 

телур 

0,8 

Zn 

цинк 

1,0 

Zr 

цирконій 

0,3 

Інші елементи (для кожного з них) 

0,3 

 

До інших елементів належать, наприклад, A1, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

(b) "мідні сплави" - металеві сплави, крім нерафінованої міді, в яких мідь домінує за масою над кожним з інших елементів за умови, що:

1) масова частка хоча б одного з інших елементів перевищує граничний вміст, зазначений у таблиці, або

2) загальна масова частка інших елементів становить понад 2,5 %;

(c) "лігатури" - сплави з масовою часткою міді серед інших елементів понад 10 %, які не піддаються деформуванню у холодному стані і використовуються переважно як домішки у виробництві інших сплавів або як дезоксиданти чи десульфуранти або для інших аналогічних цілей у кольоровій металургії. Однак фосфід міді (фосфориста мідь) з масовою часткою фосфору понад 15 % включається до товарної позиції 2848;

(d) "прутки та бруски" - вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, які мають однаковий за всією довжиною поперечний суцільний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним перерізом (включаючи вироби із "зміненим прямокутним перерізом") перевищує одну десяту частину її ширини. Цей термін стосується також литих або спечених виробів, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

Литі заготовки (ваєрбарси), що були загострені або оброблені на кінцях для полегшення їх введення в машини для подальшого оброблення, наприклад для волочіння дроту або труб, слід відносити до необробленої міді товарної позиції 7403;

(e) "профілі" - вироби катані, пресовані, тягнуті, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті в бунти, з однаковим за всією довжиною поперечним перерізом, і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів, литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(f) "дріт" - вироби катані, тягнуті, пресовані або волочені, згорнуті у бухти, які мають суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби, що мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний переріз, можуть мати кути, закруглені за всією довжиною виробу;

(g) "плити, листи, стрічки та фольга" - плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 7403), згорнуті або не згорнуті у рулони, що мають суцільний поперечний переріз прямокутний (крім квадратного), із закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), з однаковою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини,

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарних позицій 7409 та 7410 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, що мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також вироби перфоровані, гофровані, поліровані та вироби з покриттям, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(h) "труби і трубки" - порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті в бунти, мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають незмінну товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрат), рівнобічного трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки, що мають зазначені поперечні перерізи, можуть бути полірованими, покритими, гнутими, з різьбою, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус або з фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У цій групі терміни означають:

(a) "сплави на основі міді та цинку (латуні)" - сплави міді та цинку з іншими елементами або без них. Якщо присутні інші елементи, то:

цинк повинен переважати за масою кожний з цих елементів;

за наявності нікелю його масова частка не повинна перевищувати 5 % (див. сплави на основі міді, нікелю, цинку (нейзильберу);

за наявності олова його масова частка не повинна перевищувати 3 % (див. сплави на основі міді та олова (бронзи);

(b) "сплави на основі міді та олова (бронзи)" - сплави міді та олова з іншими елементами або без них. Якщо присутні інші елементи, а олово перевищує за масою кожен з цих елементів, за винятком випадку, коли масова частка олова становить не менш як 3 %, масова частка цинку може бути більша, ніж масова частка олова, але не перевищувати 10 %;

(c) "сплави на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)" - сплави міді, нікелю та цинку з іншими елементами або без них.

Масова частка нікелю дорівнює 5 % або більше (див. сплави на основі міді та цинку (латуні);

(d) "сплави на основі міді та нікелю" - сплави міді та нікелю з іншими елементами або без них, але у будь-якому разі з масовою часткою цинку не більш як 1 %. Якщо присутні інші елементи, нікель перевищує за масою кожен з цих елементів.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

7401 00 00 00 

Штейн мідний; мідь цементаційна
(мідь осаджена) 

  

7402 00 00 00 

Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування 

  

7403 

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: 

  

  

  

  

  

- мідь рафінована: 

  

  

  

  

7403 11 00 00 

- - катоди та секції катодів 

  

7403 12 00 00 

- - ваєрбарси (литі заготовки з металу для виробництва дроту) 

  

7403 13 00 00 

- - білети (заготівки з металу квадратного чи круглого поперечного перерізу для подальшої прокатки сортових профілів) 

  

7403 19 00 00 

- - інші 

  

  

- сплави мідні: 

  

  

  

  

7403 21 00 00 

- - сплави на основі міді та цинку (латуні) 

  

7403 22 00 00 

- - сплави на основі міді та олова (бронзи) 

  

7403 29 00 00 

- - інші мідні сплави (за винятком лігатур товарної позиції 7405) 

  

7404 00 

Відходи і брухт мідні: 

  

  

  

  

7404 00 10 00 

- з міді рафінованої 

  

  

- з мідних сплавів: 

  

  

  

  

7404 00 91 00 

- - на основі міді та цинку (латуні) 

  

7404 00 99 00 

- - інші 

  

7405 00 00 00 

Лігатури на основі міді 

  

7406 

Порошки та луска мідні: 

  

  

  

  

7406 10 00 00 

- порошки з нешаруватою структурою 

  

7406 20 00 00 

- порошки з шаруватою структурою; луска 

  

7407 

Прутки, бруски та профілі мідні: 

  

  

  

  

7407 10 00 00 

- з міді рафінованої 

  

  

- з мідних сплавів: 

  

  

  

  

7407 21 

- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні): 

  

  

  

  

7407 21 10 00 

- - - прутки та бруски 

  

7407 21 90 00 

- - - профілі 

  

7407 29 

- - інші: 

  

  

  

  

7407 29 10 00 

- - - із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу) 

  

7407 29 90 00 

- - - інші 

  

7408 

Дріт мідний: 

  

  

  

  

  

- з міді рафінованої: 

  

  

  

  

7408 11 00 00 

- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 6 мм 

  

7408 19 

- - інший: 

  

  

  

  

7408 19 10 00 

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 0,5 мм 

  

7408 19 90 00 

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу не більш як 0,5 мм 

  

  

- з мідних сплавів: 

  

  

  

  

7408 21 00 00 

- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні) 

  

7408 22 00 00 

- - із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу) 

  

7408 29 00 00 

- - інший 

  

7409 

Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 мм: 

  

  

  

  

  

- з міді рафінованої: 

  

  

  

  

7409 11 00 00 

- - у рулонах 

  

7409 19 00 00 

- - інші 

  

  

- із сплавів на основі міді та цинку (латуні): 

  

  

  

  

7409 21 00 00 

- - у рулонах 

  

7409 29 00 00 

- - інші 

  

  

- із сплавів на основі міді та олова (бронзи): 

  

  

  

  

7409 31 00 00 

- - у рулонах 

  

7409 39 00 00 

- - інші 

  

7409 40 

- із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу): 

  

  

  

  

7409 40 10 00 

- - на основі міді та нікелю (купронікелю) 

  

7409 40 90 00 

- - на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу) 

  

7409 90 00 00 

- з інших мідних сплавів 

  

7410 

Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 мм (без урахування основи): 

  

  

  

  

  

- без основи: 

  

  

  

  

7410 11 00 00 

- - з міді рафінованої 

  

7410 12 00 00 

- - з мідних сплавів 

  

  

- на основі: 

  

  

  

  

7410 21 00 00 

- - з міді рафінованої 

  

7410 22 00 00 

- - з мідних сплавів 

  

7411 

Труби та трубки мідні: 

  

  

  

  

7411 10 

- з міді рафінованої: 

  

  

  

  

  

- - прямі, з товщиною стінки: 

  

  

  

  

7411 10 11 00 

- - - понад 0,6 мм 

  

7411 10 19 00 

- - - не більш як 0,6 мм 

  

7411 10 90 00 

- - інші 

  

  

- з мідних сплавів: 

  

  

  

  

7411 21 

- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні): 

  

  

  

  

7411 21 10 00 

- - - прямі 

  

7411 21 90 00 

- - - інші 

  

7411 22 00 00 

- - із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу) 

  

7411 29 00 00 

- - інші 

  

7412 

Фітинги мідні для труб або трубок (наприклад муфти, коліна, втулки): 

  

  

  

  

7412 10 00 00 

- з рафінованої міді 

  

7412 20 00 00 

- з мідних сплавів 

  

7413 00 

Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані: 

  

  

  

  

7413 00 20 00 

- з міді рафінованої 

  

0,4 

7413 00 80 00 

- з мідних сплавів 

  

0,4 

[7414] 

  

  

  

  

  

7415 

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби (за винятком тих, що включені до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби мідні або з чорних металів з мідними головками; гвинти, болти, гайки, глухарі, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружні) та аналогічні вироби мідні: 

  

  

  

  

7415 10 00 00 

- цвяхи та цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби та аналогічні вироби 

  

  

- інші вироби без різьби: 

  

  

  

  

7415 21 00 00 

- - шайби (включаючи шайби пружинисті) 

  

7415 29 00 00 

- - інші 

  

  

- інші вироби з різьбою: 

  

  

  

  

7415 33 00 00 

- - гвинти; болти та гайки 

  

7415 39 00 00 

- - інші 

  

[7416] 

  

  

  

  

  

[7417] 

  

  

  

  

  

7418 

Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини мідні; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби мідні; обладнання санітарно-технічне та його частини мідні: 

  

  

  

  

  

- вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки
для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби: 

  

  

  

  

7418 11 00 00 

- - мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби 

  

7418 19 

- - інші: 

  

  

  

  

7418 19 10 00 

- - - прилади побутові для приготування або розігрівання їжі, неелектричні та їх частини 

  

7418 19 90 00 

- - - інші 

  

7418 20 00 00 

- обладнання санітарно-технічне та його частини 

  

7419 

Інші вироби мідні: 

  

  

  

  

7419 10 00 00 

- ланцюги та їх частини 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

7419 91 00 00 

- - литі, формовані, штамповані або ковані, але без подальшого оброблення 

  

7419 99 

- - інші: 

  

  

  

  

7419 99 10 00 

- - - тканина (включаючи безперервну стрічку), решітки та сітки з мідного дроту з найбільшим розміром поперечного перерізу дроту не більш як 6 мм; мідний просічно-витяжний лист 

  

7419 99 30 00 

- - - пружини мідні 

  

7419 99 90 00 

- - - інші 

  

 

Група 75
Нікель і вироби з нього

Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "прутки та бруски" - вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, які мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) "профілі" - вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(c) "дріт" - вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрат), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина цих виробів з прямокутним поперечним перерізом (включаючи "видозмінений прямокутний") перевищує одну десяту частину ширини;

(d) "плити, листи, стрічки та фольга" - плоскі вироби з однаковою товщиною (крім необроблених виробів товарної позиції 7502), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмінений прямокутний", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні):

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарної позиції 7506 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(e) "труби і трубки" - порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби з поперечним перерізом у вигляді прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітки до товарних підпозицій:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "нікель нелегований" - метал, який містить сумарно за масою принаймні не менш як 99 % нікелю з кобальтом за умови, що:

1) вміст кобальту за масою не перевищує 1,5 % та

2) вміст будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

Інші елементи

  

Елемент 

Граничний вміст за масою,

Fe 

Залізо 

0,5 

Кисень 

0,4 

Інші елементи (для кожного з них) 

0,3 

 

(b) "нікелеві сплави" - металеві сплави, в яких вміст нікелю за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:

(i) вміст кобальту за масою перевищує 1,5 %; 

(ii) вміст за масою принаймні одного з інших елементів перевищує граничний вміст, наведений у таблиці; або 

(iii) загальний вміст інших елементів, крім нікелю і кобальту, за масою перевищує 1 %. 

 

2. Незважаючи на положення до примітки 1 (c) до цієї групи, у підпозиції 7508 10 термін "дріт" відноситься лише до виробів, які незалежно від того, згорнуті вони чи не згорнуті у бухти, та з будь-якою формою поперечного перерізу, мають діаметр не більш як 6 мм.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

7501 

Штейни нікелеві, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю: 

  

  

  

  

7501 10 00 00 

- штейни нікелеві 

  

7501 20 00 00 

- агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю 

  

7502 

Нікель необроблений: 

  

  

  

  

7502 10 00 00 

- нікель нелегований 

  

7502 20 00 00 

- сплави нікелеві 

  

7503 00 

Відходи та брухт нікелеві: 

  

  

  

  

7503 00 10 00 

- з нікелю нелегованого 

  

7503 00 90 00 

- з нікелевих сплавів 

  

7504 00 00 00 

Порошки та луска нікелеві 

  

7505 

Прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві: 

  

  

  

  

  

- прутки, бруски та профілі: 

  

  

  

  

7505 11 00 00 

- - з нікелю нелегованого 

  

7505 12 00 00 

- - з нікелевих сплавів 

  

  

- дріт: 

  

  

  

  

7505 21 00 00 

- - з нікелю нелегованого 

  

7505 22 00 00 

- - з нікелевих сплавів 

  

7506 

Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві: 

  

  

  

  

7506 10 00 00 

- з нікелю нелегованого 

  

7506 20 00 00 

- з нікелевих сплавів 

  

7507 

Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, втулки) нікелеві: 

  

  

  

  

  

- труби і трубки: 

  

  

  

  

7507 11 00 00 

- - з нікелю нелегованого 

  

7507 12 00 00 

- - з нікелевих сплавів 

  

7507 20 00 00 

- фітинги для труб або трубок 

  

7508 

Інші вироби нікелеві: 

  

  

  

  

7508 10 00 00 

- тканини, сітки та грати з нікелевого дроту 

  

7508 90 00 00 

- інші 

  

 

Група 76
Алюміній і вироби з нього

Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "прутки та бруски" - вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) "профілі" - вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(c) "дріт" - вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини;

(d) "плити, стрічки, листи та фольга" - плоскі вироби з однаковою товщиною (крім необроблених виробів товарної позиції 7601), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні):

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарних позицій 7606 та 7607 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(e) "труби і трубки" - порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітки до товарних підпозицій:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "алюміній нелегований" - метал, який містить за масою не менш як 99 % алюмінію, за умови, що вміст за масою будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

Інші елементи

Елемент 

Граничний вміст за масою, % 

Fe+Si (залізо плюс кремній) 

Інші елементи(1) (для кожного з них) 

0,1(2)

(1)До інших елементів, зокрема, належать хром, мідь, магній, марганець, нікель, цинк (Cr, Cu, Mg, Mn, Nі, Zn).

(2)Масова частка міді понад 0,1 %, але не більш як 0,2 %, припустима за умови, що масова частка хрому чи марганцю не перевищує 0,05 %. 

 

(b) "алюмінієві сплави" - металеві сплави, в яких вміст алюмінію за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:

(1) вміст за масою принаймні одного з інших елементів або вміст заліза з кремнієм, узятих разом, перевищує граничні розміри, наведені у таблиці, або

(2) загальний вміст інших елементів перевищує за масою 1 %.

2. Незважаючи на примітку 1 (c) до цієї групи, у товарній підпозиції 7616 91 термін "дріт" відноситься лише до виробів, які незалежно від того, згорнуті вони чи не згорнуті у бухти, та з будь-якою формою поперечного перерізу, мають діаметр не більш як 6 мм.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

7601 

Алюміній необроблений: 

  

  

  

  

7601 10 00 00 

- алюміній нелегований 

  

7601 20 

- сплави алюмінієві: 

  

  

  

  

7601 20 10 00 

- - первинні 

  

  

- - вторинні: 

  

  

  

  

7601 20 91 00 

- - - у зливках або у рідкому стані 

  

7601 20 99 00 

- - - інші 

  

7602 00 

Відходи та брухт алюмінієві: 

  

  

  

  

  

- відходи: 

  

  

  

  

7602 00 11 00 

- - токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва, ошурки; відходи листів та фольги пофарбовані, з різним покриттям або скріплені, завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм 

  

7602 00 19 00 

- - інші (включаючи браковані вироби) 

  

7602 00 90 00 

- брухт 

  

7603 

Порошки та луска алюмінієві: 

  

  

  

  

7603 10 00 00 

- порошки з нешаруватою структурою 

  

7603 20 00 00 

- порошки з шаруватою структурою; луска 

  

7604 

Прутки, бруски та профілі алюмінієві: 

  

  

  

  

7604 10 

- з алюмінію нелегованого: 

  

  

  

  

7604 10 10 00 

- - прутки та бруски 

  

7604 10 90 00 

- - профілі 

  

  

- з алюмінієвих сплавів: 

  

  

  

  

7604 21 00 00 

- - профілі порожнисті 

  

7604 29 

- - інші: 

  

  

  

  

7604 29 10 00 

- - - прутки та бруски 

  

7604 29 90 00 

- - - профілі 

  

7605 

Дріт алюмінієвий: 

  

  

  

  

  

- з алюмінію нелегованого: 

  

  

  

  

7605 11 00 00 

- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм 

  

7605 19 00 00 

- - інший 

  

  

- з алюмінієвих сплавів: 

  

  

  

  

7605 21 00 00 

- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм 

  

7605 29 00 00 

- - інший 

  

7606 

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм: 

  

  

  

  

  

- прямокутної (включаючи квадратну) форми: 

  

  

  

  

7606 11 

- - з алюмінію нелегованого: 

  

  

  

  

7606 11 10 00 

- - - пофарбовані, лаковані або покриті пластиком 

  

  

- - - інші, завтовшки: 

  

  

  

  

7606 11 91 00 

- - - - менш як 3 мм 

  

7606 11 93 00 

- - - - 3 мм або більше, але менш як 6 мм 

  

7606 11 99 00 

- - - - 6 мм або більше 

  

7606 12 

- - з алюмінієвих сплавів: 

  

  

  

  

7606 12 10 00 

- - - стрічки для жалюзі 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

7606 12 50 00 

- - - - пофарбовані, лаковані або покриті пластиком 

  

  

- - - - інші, завтовшки: 

  

  

  

  

7606 12 91 00 

- - - - - менш як 3 мм 

  

7606 12 93 00 

- - - - - 3 мм або більше, але менш як
6 мм 

  

7606 12 99 00 

- - - - - 6 мм або більше 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

7606 91 00 00 

- - з алюмінію нелегованого 

  

7606 92 00 00 

- - з алюмінієвих сплавів 

  

7607 

Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм: 

  

  

  

  

  

- без основи: 

  

  

  

  

7607 11 

- - катана, без подальшого оброблення: 

  

  

  

  

7607 11 10 00 

- - - завтовшки менш як 0,021 мм 

  

7607 11 90 00 

- - - завтовшки 0,021 мм або більше, але не більш як 0,2 мм 

  

7607 19 

- - інша: 

  

  

  

  

7607 19 10 00 

- - - завтовшки менш як 0,021 мм 

  

  

- - - завтовшки 0,021 мм або більше, але не більш як 0,2 мм: 

  

  

  

  

7607 19 91 00 

- - - - самоклейна 

  

7607 19 99 00 

- - - - інша 

  

7607 20 

- на основі: 

  

  

  

  

7607 20 10 00 

- - завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм 

  

  

- - завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або більше, але не більш як
0,2 мм: 

  

  

  

  

7607 20 91 00 

- - - самоклейна 

  

7607 20 99 00 

- - - інша 

  

7608 

Труби та трубки алюмінієві: 

  

  

  

  

7608 10 00 00 

- з алюмінію нелегованого 

  

0,4 

7608 20 

- з алюмінієвих сплавів: 

  

  

  

  

7608 20 20 00 

- - зварні 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

7608 20 81 00 

- - - тягнуті, без подальшого оброблення 

  

7608 20 89 00 

- - - інші 

  

0,4 

7609 00 00 00 

Фітинги для труб або трубок (наприклад муфти, коліна, втулки) алюмінієві 

  

7610 

Металоконструкції алюмінієві (крім збірних металоконструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад мости та їх секції, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, труби тощо, призначені для використання в металоконструкціях: 

  

  

  

  

7610 10 00 00 

- двері, вікна та їх рами, пороги для дверей 

  

7610 90 

- інші: 

  

  

  

  

7610 90 10 00 

- - мости та секції мостів, башти та решітчасті щогли 

  

7610 90 90 00 

- - інші 

  

7611 00 00 00 

Резервуари, цистерни, баки та аналогічні алюмінієві ємності для різних речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю понад 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання 

  

7612 

Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності трубчасті, що деформуються, і жорсткі) та аналогічні ємності для будь-яких речовин з алюмінію (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю не більш як 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання: 

  

  

  

  

7612 10 00 00 

- ємності трубчасті, що деформуються 

  

7612 90 

- інші: 

  

  

  

  

7612 90 10 00 

- - ємності жорсткі трубчасті 

  

7612 90 20 00 

- - тара, що використовується для аерозолів 

  

шт 

  

- - інші, місткістю: 

  

  

  

  

7612 90 91 00 

- - - 50 л або більше 

  

7612 90 98 00 

- - - менш як 50 л 

  

7613 00 00 00 

Ємності для стисненого або скрапленого газу алюмінієві 

  

7614 

Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби алюмінієві, електрично не ізольовані: 

  

  

  

  

7614 10 00 00 

- із сталевим осердям 

  

7614 90 00 00 

- інші 

  

7615 

Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини алюмінієві; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби алюмінієві; обладнання санітарно-технічне та його частини алюмінієві: 

  

  

  

  

  

- вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби: 

  

  

  

  

7615 11 00 00 

- - мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби 

  

7615 19 

- - інші: 

  

  

  

  

7615 19 10 00 

- - - литі 

  

7615 19 90 00 

- - - інші 

  

7615 20 00 00 

- обладнання санітарно-технічне та його частини 

  

7616 

Інші вироби алюмінієві: 

  

  

  

  

7616 10 00 00 

- цвяхи, кнопки, скоби (крім товарної позиції 8305), гвинти, болти, гайки, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби та аналогічні вироби 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

7616 91 00 00 

- - тканини, решітки, сітки та огорожі з алюмінієвого дроту 

  

7616 99 

- - інші: 

  

  

  

  

7616 99 10 00 

- - - литі 

  

7616 99 90 00 

- - - інші 

  

 

Група 77
(Зарезервована для використання в майбутньому)

Група 78
Свинець і вироби з нього

Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "прутки та бруски" - вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) "профілі" - вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(c) "дріт" - вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним поперечним перерізом (включаючи "видозмінений прямокутний") перевищує одну десяту частину ширини;

(d) "плити, листи, стрічки та фольга" - плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 7801), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або не закругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із сталою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарної позиції 7804 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(e) "труби і трубки" - порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітка до товарних підпозицій:

У цій групі термін "рафінований свинець" означає метал, який містить за масою не менш як 99,9 % свинцю, за умови, що вміст будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

Інші елементи

Елемент 

Граничний вміст
за масою, % 

Ag 

срібло 

0,02 

As 

миш'як 

0,005 

Bi 

вісмут 

0,05 

Ca 

кальцій 

0,002 

Cd 

кадмій 

0,002 

Cu 

мідь 

0,08 

Fe 

залізо 

0,002 

сірка 

0,002 

Sb 

сурма 

0,005 

Sn 

олово 

0,005 

Zn 

цинк 

0,002 

Інші (наприклад Te) (для кожного з них) 

0,001 

 

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

7801 

Свинець необроблений: 

  

  

  

  

7801 10 00 00 

- свинець рафінований 

  

  

- інший: 

  

  

  

  

7801 91 00 00 

- - який містить сурму як елемент, що переважає масу інших елементів 

  

7801 99 

- - інший: 

  

  

  

  

7801 99 10 00 

- - - з вмістом за масою 0,02 % або більше срібла для рафінування (чорновий свинець або веркблей) 

  

  

- - - інший: 

  

  

  

  

7801 99 91 00 

- - - - сплави свинцеві 

  

7801 99 99 00 

- - - - інший 

  

7802 00 00 00 

Відходи та брухт свинцеві 

  

[7803] 

  

  

  

  

  

7804 

Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та луска свинцеві: 

  

  

  

  

  

- плити, листи, стрічки та фольга: 

  

  

  

  

7804 11 00 00 

- - листи, стрічки, фольга, завтовшки не більш як 0,2 мм (без урахування основи) 

  

7804 19 00 00 

- - інші 

  

7804 20 00 00 

- порошки та луска 

  

[7805] 

  

  

  

  

  

7806 00 

Інші вироби свинцеві: 

  

  

  

  

7806 00 10 00 

- контейнери, оснащені захисним свинцевим екраном від радіації, для транспортування та зберігання радіоактивних речовин 

  

7806 00 30 00 

- прутки, бруски, профілі та дріт 

  

7806 00 50 00 

- труби, трубки та фітинги для них (наприклад муфти, коліна, втулки) 

  

7806 00 80 00 

- інші 

  

 

Група 79
Цинк і вироби з нього

Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "прутки та бруски" - вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) "профілі" - вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(c) "дріт" - вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним поперечним перерізом (включаючи "видозмінений прямокутний") перевищує одну десяту частину ширини;

(d) "плити, листи, стрічки та фольга" - плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 7901), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або не закругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із сталою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарної позиції 7905 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(e) "труби і трубки" - порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрат), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітка до товарних підпозицій:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "цинк нелегований" - метал, який містить за масою понад 97,5 % цинку;

(b) "цинкові сплави" - металеві сплави, вміст цинку в яких за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що загальний вміст за масою цих елементів перевищує 2,5 %;

(c) "цинковий пил" - пил, одержаний конденсацією парів цинку з вмістом сферичних частин меншого розміру, ніж частина цинкових порошків. Не менш як 80 % за масою цинкового пилу проходить крізь сито з вічком 63 мкм. Вміст металевого цинку у пилу повинен перевищувати 85 %.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

7901 

Цинк необроблений: 

  

  

  

  

  

- цинк нелегований: 

  

  

  

  

7901 11 00 00 

- - з масовою часткою 99,99 % цинку або більше 

  

7901 12 

- - з масовою часткою менш як 99,99 % цинку: 

  

  

  

  

7901 12 10 00 

- - - з масовою часткою 99,95 % або більше, але менш як 99,99 % цинку 

  

7901 12 30 00 

- - - з масовою часткою 98,5 % або більше, але менш як 99,95 % цинку 

  

7901 12 90 00 

- - - з масовою часткою 97,5 % або більше, але менш як 98,5 % цинку 

  

7901 20 00 00 

- сплави цинкові 

  

7902 00 00 00 

Відходи та брухт цинкові 

  

7903 

Пил, порошки та луска цинкові: 

  

  

  

  

7903 10 00 00 

- пил цинковий 

  

7903 90 00 00 

- інші 

  

7904 00 00 00 

Прутки, бруски, профілі та дріт цинкові 

  

7905 00 00 00 

Листи, пластини, стрічки та фольга цинкові 

  

[7906] 

  

  

  

  

  

7907 00 

Інші вироби цинкові: 

  

  

  

  

7907 00 10 00 

- труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, втулки) 

  

7907 00 90 00 

- інші 

  

 

Група 80
Олово і вироби з нього

Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "прутки та бруски" - вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) "профілі" - вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані шляхом формування, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(c) "дріт" - вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним поперечним перерізом (включаючи "видозмінений прямокутний") перевищує одну десяту частину ширини;

(d) "плити, стрічки, листи та фольга" - плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 8001), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із сталою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не більше однієї десятої частини ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(e) "труби і трубки" - порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітка до товарних підпозицій:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "олово нелеговане" - метал, який містить за масою не менш як 99 % олова, за умови, що вміст за масою вісмуту або міді не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

Інші елементи

Елемент 

Граничний вміст за масою, %  

Bі 

вісмут 

0,1 

Cu 

мідь 

0,4 

 

(b) "олов'яні сплави" - металеві сплави, вміст олова в яких за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:

1) загальний вміст за масою інших елементів перевищує 1 %; або

2) вміст за масою вісмуту або міді дорівнює або не менше граничних величин, наведених у таблиці:

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

8001 

Олово необроблене: 

  

  

  

  

8001 10 00 00 

- олово нелеговане 

  

8001 20 00 00 

- сплави олов'яні 

  

8002 00 00 00 

Відходи та брухт олов'яні 

  

8003 00 00 00 

Прутки, бруски, профілі та дріт олов'яні 

  

[8004] 

  

  

  

  

  

[8005] 

  

  

  

  

  

[8006] 

  

  

  

  

  

8007 00 

Інші вироби олов'яні: 

  

  

  

  

8007 00 10 00 

- листи, пластини та стрічки завтовшки більш як 0,2 мм 

  

8007 00 30 00 

- фольга (тиснена або ні, без основи або на паперовій, картонній, пластмасовій або подібній основі), завтовшки (за винятком основи) не більш як 0,2 мм; порошки та луска 

  

8007 00 50 00 

- труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, втулки) 

  

8007 00 90 00 

- інші 

  

 

Група 81
Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них

Примітка до товарних підпозицій:

Примітка 1 до групи 74, яка визначає терміни "прутки та бруски", "профілі", "дріт", а також "пластини, листи, стрічки та фольга", повністю стосується також цієї групи.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

8101 

Вольфрам і вироби
з вольфраму, включаючи відходи
та брухт: 

  

  

  

  

8101 10 00 00 

- порошки 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

8101 94 00 00 

- - вольфрам необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовлені простим спіканням 

  

8101 96 00 00 

- - дріт 

  

8101 97 00 00 

- - відходи та брухт 

  

8101 99 

- - інші: 

  

  

  

  

8101 99 10 00 

- - - прутки та бруски, крім виготовлених простим спіканням, профілі, пластини, листи, стрічки та фольга 

  

8101 99 90 00 

- - - інші 

  

8102 

Молібден і вироби з молібдену, включаючи відходи та брухт: 

  

  

  

  

8102 10 00 00 

- порошки 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

8102 94 00 00 

- - молібден необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовлені простим спіканням 

  

8102 95 00 00 

- - прутки та бруски, крім виготовлених простим спіканням, профілі, пластини, листи, стрічки та фольга 

  

8102 96 00 00 

- - дріт 

  

8102 97 00 00 

- - відходи та брухт 

  

8102 99 00 00 

- - інші 

  

8103 

Тантал і вироби з танталу, включаючи відходи та брухт: 

  

  

  

  

8103 20 00 00 

- тантал необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовлені простим спіканням; порошки 

  

8103 30 00 00 

- відходи та брухт 

  

8103 90 

- інші: 

  

  

  

  

8103 90 10 00 

- - прутки та бруски, крім виготовлених простим спіканням, профілі, дріт, пластини, листи, стрічки та фольга 

  

8103 90 90 00 

- - інші 

  

8104 

Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт: 

  

  

  

  

  

- магній необроблений: 

  

  

  

  

8104 11 00 00 

- - з вмістом за масою не менш як 99,8 % магнію 

  

8104 19 00 00 

- - інший 

  

8104 20 00 00 

- відходи та брухт 

  

8104 30 00 00 

- ошурки, стружка та гранули, розсортовані за розмірами; порошки 

  

8104 90 00 00 

- інші 

  

8105 

Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт: 

  

  

  

  

8105 20 00 00 

- штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт необроблений; порошки 

  

8105 30 00 00 

- відходи та брухт 

  

8105 90 00 00 

- інші 

  

8106 00 

Вісмут і вироби з вісмуту, включаючи відходи та брухт: 

  

  

  

  

8106 00 10 00 

- вісмут необроблений; відходи та брухт; порошки 

  

8106 00 90 00 

- інші 

  

8107 

Кадмій і вироби з кадмію, включаючи відходи та брухт: 

  

  

  

  

8107 20 00 00 

- кадмій необроблений; порошки 

  

8107 30 00 00 

- відходи та брухт 

  

8107 90 00 00 

- інші 

  

8108 

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт: 

  

  

  

  

8108 20 00 

- титан необроблений; порошки: 

  

  

  

  

8108 20 00 10 

- - титан губчастий 

  

8108 20 00 20 

- - порошки 

  

8108 20 00 90 

- - інший 

  

8108 30 00 00 

- відходи та брухт 

  

8108 90 

- інші: 

  

  

  

  

8108 90 30 00 

- - прутки, бруски, профілі та дріт 

  

8108 90 50 00 

- - пластини, листи, стрічки та фольга 

  

8108 90 60 00 

- - труби і трубки 

  

8108 90 90 00 

- - інші 

  

8109 

Цирконій і вироби з цирконію, включаючи відходи та брухт: 

  

  

  

  

8109 20 00 00 

- цирконій необроблений; порошки 

  

8109 30 00 00 

- відходи та брухт 

  

8109 90 00 00 

- інші 

  

8110 

Сурма та вироби із сурми, включаючи відходи та брухт: 

  

  

  

  

8110 10 00 00 

- сурма необроблена; порошки 

  

8110 20 00 00 

- відходи та брухт 

  

8110 90 00 00 

- інші 

  

8111 00 

Марганець та вироби з марганцю, включаючи відходи та брухт: 

  

  

  

  

  

- марганець необроблений; відходи та брухт; порошки: 

  

  

  

  

8111 00 11 00 

- - марганець необроблений; порошки 

  

8111 00 19 00 

- - відходи та брухт 

  

8111 00 90 00 

- інші 

  

8112 

Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а також вироби з цих металів, включаючи відходи та брухт: 

  

  

  

  

  

- берилій: 

  

  

  

  

8112 12 00 00 

- - необроблений; порошки 

  

8112 13 00 00 

- - відходи та брухт 

  

8112 19 00 00 

- - інший 

  

  

- хром: 

  

  

  

  

8112 21 

- - необроблений; порошки: 

  

  

  

  

8112 21 10 00 

- - - сплави, з масовою часткою нікелю
понад 10 % 

  

8112 21 90 00 

- - - інші 

  

8112 22 00 00 

- - відходи та брухт 

  

8112 29 00 00 

- - інший 

  

  

- талій: 

  

  

  

  

8112 51 00 00 

- - необроблений; порошки 

  

8112 52 00 00 

- - відходи та брухт 

  

8112 59 00 00 

- - інший 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

8112 92 

- - необроблені; відходи та брухт; порошки: 

  

  

  

  

8112 92 10 00 

- - - гафній (кельтій) 

  

  

- - - ніобій (колумбій); реній; галій; індій; ванадій; германій: 

  

  

  

  

8112 92 21 00 

- - - - відходи та брухт 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8112 92 31 00 

- - - - - ніобій (колумбій); реній 

  

8112 92 81 00 

- - - - - індій 

  

8112 92 89 00 

- - - - - галій 

  

8112 92 91 00 

- - - - - ванадій 

  

8112 92 95 00 

- - - - - германій 

  

8112 99 

- - інші: 

  

  

  

  

8112 99 20 00 

- - - гафній (кельтій); германій 

  

8112 99 30 00 

- - - ніобій (колумбій); реній 

  

8112 99 70 

- - - галій; індій; ванадій: 

  

  

  

  

8112 99 70 10 

- - - - галій 

  

8112 99 70 90 

- - - - інші 

  

8113 00 

Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт: 

  

  

  

  

8113 00 20 00 

- необроблена 

  

8113 00 40 00 

- відходи та брухт 

  

8113 00 90 00 

- інша 

  

 

Група 82
Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів

Примітки:

1. За винятком паяльних ламп, переносних горнів, шліфувальних кругів з опорними рамами, манікюрних та педикюрних наборів і виробів товарної позиції 8209, до цієї групи включаються лише вироби з лезом, різальною кромкою, робочою поверхнею або іншою робочою поверхнею з:

(a) недорогоцінних металів;

(b) твердих сплавів або металокераміки;

(c) дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, синтетичного чи реконструйованого), на підкладці з недорогоцінного металу, твердого сплаву або металокераміки; або

(d) абразивних матеріалів на підкладці з недорогоцінного металу, за умови, що вироби мають різальні зубці, канавки, борозни та аналогічні робочі частини з недорогоцінних металів, які зберігають свої властивості та функції після нанесення абразивних матеріалів.

2. Частини виробів з недорогоцінних металів, включених до цієї групи, класифікуються разом з виробами, до яких вони належать, крім конкретно названих елементів і держаків для ручних інструментів товарної позиції 8466. Однак частини загального призначення, як зазначено у примітці 2 до розділу XV, до цієї групи не включаються.

Головки, леза і різальні пластини електричних бритв та електричних машинок для підстригання волосся включаються до товарної позиції 8510.

3. Набори, що складаються з одного або кількох ножів товарної позиції 8211 і принаймні рівної кількості інших виробів товарної позиції 8215, включаються до товарної позиції 8215.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

8201 

Інструменти ручні: лопати штикові та совкові, кирки, мотики, сапи, вила та граблі; сокири, сікачі та аналогічні інструменти для рубання; секатори
будь-якого типу; коси та серпи, ножі для різання сіна чи соломи, ножиці для підрізання живоплоту, ножиці садові та інші ручні інструменти, що використовуються у сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві: 

  

  

  

  

8201 10 00 00 

- лопати штикові та совкові 

  

10 

10 

шт 

8201 20 00 00 

- вила 

  

10 

10 

шт 

8201 30 00 00 

- кирки, мотики, сапи та граблі 

  

10 

10 

8201 40 00 00 

- сокири, сікачі та аналогічні інструменти 

  

10 

10 

8201 50 00 00 

- секатори та аналогічні ножиці для роботи однією рукою (включаючи ножиці для розбирання тушки птиці) 

  

10 

10 

шт 

8201 60 00 00 

- ножиці для підрізання живоплоту, секатори та аналогічні ножиці для роботи двома руками 

  

10 

10 

8201 90 00 00 

- інші ручні інструменти, використовувані у сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві 

  

10 

10 

8202 

Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна для повздовжнього різання, для прорізування пазів та беззубчасті полотна): 

  

  

  

  

8202 10 00 00 

- пилки ручні 

  

10 

10 

8202 20 00 00 

- полотна для стрічкових пилок 

  

10 

10 

  

- полотна для циркулярних пилок (включаючи полотна для повздовжнього різання або прорізування пазів): 

  

  

  

  

8202 31 00 00 

- - з робочою частиною із сталі 

  

8202 39 00 00 

- - інші, включаючи частини 

  

8202 40 00 00 

- полотна для ланцюгових пилок 

  

  

- інші полотна для пилок: 

  

  

  

  

8202 91 00 00 

- - прямолінійні полотна для пилок по металу 

  

8202 99 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - з робочою частиною із сталі: 

  

  

  

  

8202 99 11 00 

- - - - для оброблення металу 

  

8202 99 19 00 

- - - - для оброблення інших матеріалів 

  

8202 99 90 00 

- - - з робочою частиною з інших матеріалів 

  

8203 

Напилки, надфілі, рашпілі, кліщі (включаючи гострозубці), плоскогубці, щипці, пінцети, ножиці для різання металу, труборізи, болторізи, пробійники та аналогічні ручні інструменти: 

  

  

  

  

8203 10 00 00 

- напилки, надфілі, рашпілі та аналогічні інструменти 

  

8203 20 

- кліщі (включаючи гострозубці), плоскогубці, пінцети, щипці та аналогічні інструменти: 

  

  

  

  

8203 20 10 00 

- - щипці 

  

8203 20 90 00 

- - інші 

  

8203 30 00 00 

- ножиці для різання металу та аналогічні інструменти 

  

8203 40 00 00 

- труборізи, болторізи, пробійники та аналогічні інструменти 

  

8204 

Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи гайкові та динамометричні ключі, крім воротків); змінні головки для гайкових ключів з ручками або без них: 

  

  

  

  

  

- ручні гайкові ключі та гайковерти: 

  

  

  

  

8204 11 00 00 

- - нерозвідні 

  

10 

10 

8204 12 00 

- - розвідні: 

  

  

  

  

8204 12 00 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8204 12 00 90 

- - - інші 

  

10 

10 

8204 20 00 00 

- головки для гайкових ключів з ручками або без них 

  

10 

10 

8205 

Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горни переносні; шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом: 

  

  

  

  

8205 10 00 00 

- інструменти для свердління, нарізування, внутрішньої або зовнішньої різьби 

  

10 

10 

8205 20 00 00 

- молотки та кувалди 

  

10 

10 

8205 30 00 00 

- рубанки, зубила, долота, стамески та аналогічні різальні інструменти для оброблення дерева 

  

10 

10 

8205 40 00 00 

- викрутки 

  

10 

10 

  

- інші інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи): 

  

  

  

  

8205 51 00 00 

- - інструменти ручні побутові 

  

10 

10 

8205 59 

- - інші: 

  

  

  

  

8205 59 10 00 

- - - інструменти для каменярів, формувальників, цементувальників, штукатурів, бетонників і малярів 

  

8205 59 30 00 

- - - інструменти (патронного типу) для клепання, забивання дюбелів тощо 

  

8205 59 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

8205 59 90 10 

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8205 59 90 90 

- - - - інші 

  

8205 60 00 00 

- лампи паяльні 

  

10 

10 

8205 70 00 00 

- лещата, затискачі та аналогічні інструменти 

  

10 

10 

8205 80 00 00 

- ковадла; горни переносні, шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом 

  

10 

10 

8205 90 00 00 

- набори виробів з двох або більше назв, зазначених у попередніх товарних підпозиціях 

  

10 

10 

8206 00 00 00 

Інструменти двох або більше назв товарних позицій 8202 - 8205 у наборах для роздрібної торгівлі 

  

10 

10 

8207 

Інструменти змінні для ручних знарядь, з механічним приводом чи без нього або для верстатів (наприклад, для пресування, штампування, нарізування різьби, свердління, розточування, прошивання, фрезерування, токарного оброблення або загвинчування), включаючи фільєри для волочіння або пресування металу, інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів: 

  

  

  

  

  

- інструмент для буріння скельних порід або ґрунтів: 

  

  

  

  

8207 13 00 00 

- - з робочою частиною з металокераміки 

  

8207 19 

- - інші, включаючи частини: 

  

  

  

  

8207 19 10 00 

- - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 

  

8207 19 90 00 

- - - інші 

  

8207 20 

- фільєри для волочіння або екструзії металів: 

  

  

  

  

8207 20 10 00 

- - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 

  

8207 20 90 00 

- - з робочою частиною з інших матеріалів 

  

8207 30 

- інструменти для пресування, штампування або вирубування: 

  

  

  

  

8207 30 10 

- - для оброблення металів: 

  

  

  

  

8207 30 10 10 

- - - клейма змінні для клеймування труб для верстатів підкатегорії 8459 70 00 00 

  

8207 30 10 90 

- - - інші 

  

8207 30 90 00 

- - інші 

  

8207 40 

- інструменти для нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби: 

  

  

  

  

  

- - для оброблення металів: 

  

  

  

  

8207 40 10 00 

- - - інструменти для нарізування внутрішньої різьби 

  

8207 40 30 00 

- - - інструменти для нарізування зовнішньої різьби 

  

8207 40 90 00 

- - інші 

  

8207 50 

- інструменти для свердління, крім інструментів для буріння скельних порід: 

  

  

  

  

8207 50 10 00 

- - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 

  

  

- - з робочою частиною з інших матеріалів: 

  

  

  

  

8207 50 30 00 

- - - свердла для пробивання отворів у цегляній кладці 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - для оброблення металів, з робочою частиною: 

  

  

  

  

8207 50 50 00 

- - - - - з металокераміки 

  

8207 50 60 00 

- - - - - з швидкорізальної сталі 

  

8207 50 70 00 

- - - - - з інших матеріалів 

  

8207 50 90 00 

- - - - інші 

  

8207 60 

- інструменти для розточування та протягування: 

  

  

  

  

8207 60 10 00 

- - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 

  

  

- - з робочою частиною з інших матеріалів: 

  

  

  

  

  

- - - інструменти для розточування: 

  

  

  

  

8207 60 30 00 

- - - - для оброблення металів 

  

8207 60 50 00 

- - - - інші 

  

  

- - - інструменти для протягування: 

  

  

  

  

8207 60 70 00 

- - - - для оброблення металів 

  

8207 60 90 00 

- - - - інші 

  

8207 70 

- інструменти для фрезерування: 

  

  

  

  

  

- - для оброблення металів, з робочою частиною: 

  

  

  

  

8207 70 10 00 

- - - з металокераміки 

  

  

- - - з інших матеріалів: 

  

  

  

  

8207 70 31 00 

- - - - фрези хвостові 

  

8207 70 35 00 

- - - - фрези черв'ячні 

  

8207 70 38 00 

- - - - інші 

  

8207 70 90 00 

- - інші 

  

8207 80 

- інструменти для токарного оброблення: 

  

  

  

  

  

- - для оброблення металів, з робочою частиною: 

  

  

  

  

8207 80 11 00 

- - - з металокераміки 

  

8207 80 19 00 

- - - з інших матеріалів 

  

8207 80 90 00 

- - інші 

  

8207 90 

- інші інструменти змінні: 

  

  

  

  

8207 90 10 00 

- - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 

  

  

- - з робочою частиною з інших матеріалів: 

  

  

  

  

8207 90 30 00 

- - - змінні насадки для викруток 

  

8207 90 50 00 

- - - інструменти зубонарізні 

  

  

- - - інші, з робочою частиною: 

  

  

  

  

  

- - - - з металокераміки: 

  

  

  

  

8207 90 71 00 

- - - - - для оброблення металів 

  

8207 90 78 00 

- - - - - інші 

  

  

- - - - з інших матеріалів: 

  

  

  

  

8207 90 91 00 

- - - - - для оброблення металів 

  

8207 90 99 00 

- - - - - інші 

  

8208 

Ножі та різальні леза для машин або механічних пристроїв: 

  

  

  

  

8208 10 00 00 

- для оброблення металів 

  

8208 20 00 00 

- для оброблення деревини 

  

8208 30 

- для кухонних пристроїв або для машин, що використовуються у харчовій промисловості: 

  

  

  

  

8208 30 10 00 

- - дискові ножі 

  

8208 30 90 00 

- - інші 

  

8208 40 00 00 

- для машин, що використовуються у сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві 

  

8208 90 00 00 

- інші 

  

8209 00 

Пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для інструментів, не встановлені на них, з металокераміки: 

  

  

  

  

8209 00 20 00 

- пластини змінні 

  

8209 00 80 00 

- інші 

  

8210 00 00 00 

Пристрої ручні механічні масою 10 кг або менше для приготування, оброблення або подавання харчових продуктів чи напоїв 

  

10 

10 

8211 

Ножі з різальним лезом, зубчасті або незубчасті (включаючи ножі для обрізування дерев), крім ножів товарної позиції 8208, та леза для них: 

  

  

  

  

8211 10 00 00 

- набори ножів 

  

10 

10 

  

- інші: 

  

  

  

  

8211 91 

- - ножі столові з фіксованим лезом: 

  

  

  

  

8211 91 30 00 

- - - ножі столові з колодочкою та лезом з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

10 

10 

8211 91 80 00 

- - - інші 

  

10 

10 

8211 92 00 00 

- - інші ножі з фіксованим лезом 

  

10 

10 

8211 93 00 00 

- - ножі з нефіксованим лезом 

  

8211 94 00 00 

- - леза 

  

10 

10 

8211 95 00 00 

- - рукоятки з недорогоцінних металів 

  

10 

10 

8212 

Бритви та леза до них (включаючи штабові заготівки для лез): 

  

  

  

  

8212 10 

- бритви: 

  

  

  

  

8212 10 10 00 

- - бритви безпечні з незамінним лезом 

  

шт 

8212 10 90 00 

- - інші 

  

шт 

8212 20 00 00 

- леза для безпечних бритв, включаючи штабові заготівки для лез 

  

тис. шт 

8212 90 00 00 

- інші частини 

  

10 

10 

8213 00 00 00 

Ножиці звичайні, кравецькі та аналогічні ножиці і леза для них 

  

10 

10 

8214 

Інші вироби ножові (наприклад, машинки для підстригання волосся, спеціальні ножі для м'ясників, різаки, спеціальні кухонні ножі та сікачі, ножі для паперу); манікюрні або педикюрні інструменти та набори (включаючи пилочки для нігтів): 

  

  

  

  

8214 10 00 00 

- ножі для паперу, розкривання конвертів, підчищання текстів, пристрої для заточування олівців та леза для них 

  

10 

10 

8214 20 00 00 

- набори та інструменти манікюрні або педикюрні (включаючи пилочки для нігтів) 

  

10 

10 

8214 90 00 00 

- інші 

  

10 

10 

8215 

Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, щипчики для цукру та аналогічні посуд та прибори кухонні або столові: 

  

  

  

  

8215 10 

- набори кухонних або столових приборів, які містять принаймні один виріб, покритий дорогоцінним металом гальванічним способом: 

  

  

  

  

8215 10 20 00 

- - які містять лише вироби, покриті дорогоцінним металом гальванічним способом 

  

10 

10 

  

- - інші: 

  

  

  

  

8215 10 30 00 

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

10 

10 

8215 10 80 00 

- - - інші 

  

10 

10 

8215 20 

- інші набори кухонних або столових приборів: 

  

  

  

  

8215 20 10 00 

- - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

10 

10 

8215 20 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

  

- інші: 

  

  

  

  

8215 91 00 00 

- - покриті дорогоцінним металом гальванічним способом 

  

10 

10 

8215 99 

- - інші: 

  

  

  

  

8215 99 10 00 

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

  

10 

10 

8215 99 90 00 

- - - інші 

  

10 

10 

 

Група 83
Інші вироби з недорогоцінних металів

Примітки:

1. У цій групі частини виробів з недорогоцінних металів слід класифікувати у товарних позиціях, що відповідають виробам, до яких належать ці частини. Однак вироби з чорних металів товарних позицій 7312, 7315, 7317, 7318 або 7320, а також аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів (груп 74-76 і 78-81) не повинні розглядатися як частини виробів, включених до цієї групи.

2. У товарній позиції 8302 термін "ролики" означає ролики (включаючи, де можливо, ролики з шинами) діаметром не більш як 75 мм або ролики (включаючи, де можливо, ролики з шинами) діаметром понад 75 мм за умови, що ширина колеса або шини, насадженої на нього, менша ніж 30 мм.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

8301 

Замки висячі і врізні (такі, що замикаються ключем, кодові, електричні або неелектричні), з недорогоцінних металів; засувки та рами із засувками, об'єднані із замками, з недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з недорогоцінних металів: 

  

  

  

  

8301 10 00 00 

- замки висячі 

  

10 

10 

8301 20 00 

- замки, що використовуються у моторних транспортних засобах: 

  

  

  

  

8301 20 00 10 

- - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8301 20 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

8301 30 00 00 

- замки, що використовуються
у меблях 

  

10 

10 

8301 40 

- інші замки: 

  

  

  

  

  

- - замки, що використовуються для дверей будівель: 

  

  

  

  

8301 40 11 00 

- - - циліндрові 

  

10 

10 

8301 40 19 00 

- - - інші 

  

10 

10 

8301 40 90 00 

- - інші замки 

  

10 

10 

8301 50 00 00 

- засувки та рами із засувками, об'єднані із замками 

  

10 

10 

8301 60 00 

- частини: 

  

  

  

  

8301 60 00 10 

- - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8301 60 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

8301 70 00 00 

- ключі, подані окремо 

  

10 

10 

8302 

Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів, що використовуються для меблів, дверей, сходів, вікон, віконниць, у салонах транспортних засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, вішалки для одягу, капелюхів, підставки та аналогічні вироби з недорогоцінних металів; ролики з арматурою з недорогоцінних металів; замикальні пристрої для автоматичних дверей
з недорогоцінних металів: 

  

  

  

  

8302 10 00 

- завіси: 

  

  

  

  

8302 10 00 10 

- - для цивільної авіації 

  

8302 10 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

8302 20 00 

- ролики: 

  

  

  

  

8302 20 00 10 

- - для цивільної авіації 

  

8302 20 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

8302 30 00 

- інша арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби для автотранспортних засобів: 

  

  

  

  

8302 30 00 10 

- - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8302 30 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

  

- інша арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: 

  

  

  

  

8302 41 00 

- - для використання у будівлях: 

  

  

  

  

8302 41 00 10 

- - - арматура, деталі кріплення та аналогічні вироби, що використовуються в будівлях для зачинення вікон з поворотною та поворотно-відкидною ступкою 

  

8302 41 00 90 

- - - інші 

  

10 

10 

8302 42 00 

- - інші, для меблів: 

  

  

  

  

8302 42 00 10 

- - - для цивільної авіації 

  

8302 42 00 90 

- - - інші 

  

10 

10 

8302 49 00 

- - інші: 

  

  

  

  

8302 49 00 10 

- - - для цивільної авіації 

  

8302 49 00 90 

- - - інші 

  

10 

10 

8302 50 00 00 

- полиці, вішалки, у тому числі для капелюхів, та аналогічні вироби 

  

10 

10 

8302 60 00 

- автоматичні пристрої для зачинення дверей: 

  

  

  

  

8302 60 00 10 

- - для цивільної авіації 

  

8302 60 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

8303 00 

Сейфи броньовані або армовані, включаючи двері та секції для банківських сховищ, шухляди, призначені виключно для зберігання грошей і документів, та аналогічні вироби з недорогоцінних металів: 

  

  

  

  

8303 00 10 00 

- броньовані або армовані сейфи та шухляди 

  

10 

10 

шт 

8303 00 30 00 

- броньовані або армовані двері та секції для банківських сховищ 

  

10 

10 

8303 00 90 00 

- контейнери, призначені виключно для зберігання грошей і документів, та аналогічні вироби 

  

10 

10 

8304 00 00 00 

Шафи для ділових паперів і картотек, коробки для зберігання печаток, лотки і підставки для паперів та аналогічне конторське чи канцелярське обладнання з недорогоцінних металів, крім конторських меблів товарної
позиції 9403 

  

10 

10 

8305 

Фурнітура для швидкозшивачів чи папок, канцелярські затискачі і скріпки, індексні карткові покажчики та аналогічні канцелярські вироби
з недорогоцінних металів; скоби у блоках (наприклад, для канцелярських потреб, оббивання, пакування) з недорогоцінних металів: 

  

  

  

  

8305 10 00 00 

- фурнітура для швидкозшивачів чи папок 

  

10 

10 

8305 20 00 00 

- скоби у блоках 

  

10 

10 

8305 90 00 00 

- інші, включаючи частини 

  

10 

10 

8306 

Дзвони, гонги та аналогічні вироби неелектричні з недорогоцінних металів; статуетки та інші прикраси з недорогоцінних металів; рами для фотокарток, картин або аналогічні рами з недорогоцінних металів; дзеркала з недорогоцінних металів: 

  

  

  

  

8306 10 00 00 

- дзвони, гонги та аналогічні вироби 

  

10 

10 

 &nb