Розділ XVI - Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису чи відтворення телезображення і звуку

Продовження Митного тарифу України
(у редакції Закону України від 21 грудня 2010 N 2829-VI)  

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 22 грудня 2011 року N 4234-VI

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності(УКТЗЕД)

Розділ XVI


МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ; ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ; ЇХ ЧАСТИНИ; ЗВУКОЗАПИСУВАЛЬНА ТА ЗВУКОВІДТВОРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА, АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ АБО ВІДТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ І ЗВУКУ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

Примітки:

1. Цей розділ не включає:

(a) стрічки транспортерні, паси приводні, бельтинг з пластмасових матеріалів, зазначених у групі 39, або з вулканізованої гуми (товарна позиція 4010), а також інші вироби для використання в механічному обладнанні або механічних чи електричних пристроях, або для інших технічних цілей, з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016);

(b) вироби з натуральної або композиційної шкіри (товарна позиція 4205) чи вироби з хутра (товарна позиція 4303), що використовуються в механічному обладнанні або механічних пристроях, чи для інших технічних цілей; стрічки, просочені фарбою або оброблені іншим способом для нанесення відбитків (товарна позиція 9612);

(c) бобіни, котушки, шпулі, конусні бобіни, осердя, барабани та інші аналогічні носії з різних матеріалів (наприклад, класифіковані у групах 39, 40, 44 або 48 чи розділі XV);

(d) карти перфоровані для жакардових або аналогічних машин (наприклад, класифіковані у групі 39 або 48 чи розділі XV);

(e) паси приводні або стрічки транспортерні з текстильних матеріалів (товарна позиція 5910) чи інші вироби з текстильних матеріалів для технічного застосування (товарна позиція 5911);

(f) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (натуральне, штучне або реконструйоване) товарних позицій 7102 - 7104, а також вироби, повністю виготовлені з цього каміння (товарна позиція 7116), крім неоправлених оброблених сапфірів та алмазів для голок звукознімачів (товарна позиція 8522);

(g) частини загального призначення, зазначені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) або аналогічні вироби з полімерних матеріалів (група 39);

(h) бурильні труби (товарна позиція 7304);

(іj) нескінченні стрічки з металевого дроту або смуги (розділ XV);

(k) вироби групи 82 або 83;

(l) вироби розділу XVII;

(m) вироби групи 90;

(n) годинники всіх видів або інші вироби групи 91;

(o) змінні інструменти товарної позиції 8207 або щітки, які є складовими частинами машин (товарна позиція 9603), а також аналогічні змінні інструменти, що класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вироблена їх робоча частина (наприклад, у групах 40, 42, 43, 45, 59 або у товарній позиції 6804 чи 6909);

(p) вироби групи 95;

(q) стрічки для друкарських машинок або аналогічні стрічки у котушках чи касетах, або без них (класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони вироблені, або у товарній позиції 9612, якщо вони просочені чорнилом чи оброблені іншим засобом для отримання відбитків).

2. За умови додержання положень примітки 1 цього розділу і примітки 1 груп 84 і 85 частини машин (крім частин виробів товарних позицій 8484, 8544, 8545, 8546 або 8547) повинні класифікуватися згідно з такими правилами:

(a) частини, що є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції групи 84 або 85 (крім товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 і 8548), в усіх випадках повинні класифікуватися у відповідних для них товарних позиціях;

(b) інші частини, призначені тільки або головним чином для одного типу машин чи для ряду машин тієї самої товарної позиції (включаючи машини товарної позиції 8479 або 8543), класифікуються разом з цими машинами або включаються до товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 і 8529 або 8538 відповідно. Проте частини, призначені однаково для використання головним чином з виробами товарної позиції 8517 і з виробами товарних позицій 8525-8528, класифікуються у товарній позиції 8517;

(c) всі інші частини класифікуються відповідно у товарних позиціях 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 і 8529 або 8538 залежно від окремого випадку або, крім того, у товарній позиції 8487 або 8548.

3. Комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або більше машин, що становлять єдиний агрегат, та інші машини, призначені виконувати дві чи кілька доповнюючих або не пов'язаних між собою різних функцій, повинні класифікуватися за тією машиною або основною функцією, яка є головною у цьому виробі, якщо в контексті не зазначено інше.

4. У разі якщо машина (включаючи комбінацію машин) складається з окремих комплектуючих вузлів (незалежно від того, розміщені вони окремо чи з'єднані між собою трубопроводами, трансмісійними механізмами, електричними кабелями чи іншими пристроями), призначених для забезпечення одночасного виконання чітко визначених функцій, що включені до однієї з товарних позицій групи 84 або 85, таку машину потрібно класифікувати у товарній позиції, що відповідає визначеній функції.

5. У примітках до цього розділу термін "машина" включає будь-які машини, обладнання, механізми, установки, апарати або пристрої, наведені у товарних позиціях групи 84 або 85.

Додаткові примітки:

1. Інструменти, необхідні для складання або обслуговування машин, повинні розглядатися разом з цими машинами, якщо вони імпортуються з ними. Така сама процедура поширюється на взаємозамінні інструменти, що імпортуються з машинами, якщо вони становлять частину звичайного обладнання машин і, як правило, подаються разом з ними.

2. На вимогу митних органів декларант повинен подати для підтвердження у відомостях, заявлених у декларації, ілюстрований документ (наприклад, інструкції, проспекти, листи з каталогу, фотографію), який містить опис машини, її призначення та головні характеристики, а у разі незібраної або розібраної машини - схему складання та перелік вмісту різних вантажних місць.

3. Згідно із заявою декларанта та за умови дотримання вимог, що встановлюються компетентними органами, положення правила 2 (a) основних правил інтерпретації класифікації товарів в УКТЗЕД також застосовуються до машин, які надходять в окремих часткових відправленнях.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Група 84
Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) жорна, точильні камені та інші вироби групи 68;

(b) обладнання або пристрої (наприклад насоси) з кераміки і керамічні частини обладнання або пристроїв з будь-яких матеріалів (група 69);

(c) лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017); обладнання, пристрої або інші вироби для технічного використання або їх частини із скла (товарна позиція 7019 або 7020);

(d) вироби товарної позиції 7321 або 7322 або аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74 - 76 або 78 - 81);

(e) пилососи товарної позиції 8508;

(f) електромеханічні побутові машини товарної позиції 8509; цифрові камери товарної позиції 8525;

(g) ручні механічні щітки для прибирання підлог, без двигуна (товарна позиція 9603).

2. За умови додержання положень примітки 3 до розділу XVI та примітки 9 до цієї групи машини або пристрої, які можна віднести одночасно до товарних позицій 8401 - 8424 чи товарної позиції 8486 та у той же час до однієї або більше товарних позицій 8425 - 8480, слід включати до відповідних товарних позицій першої групи (8401 - 8424) або до товарної позиції 8486 залежно від конкретного випадку, а не до товарних позицій останньої групи (8425 - 8480).

Товарна позиція 8419 не включає:

(a) обладнання для пророщування насіння, інкубатори та брудери для птахівництва (товарна позиція 8436);

(b) машини для зволоження зерна (товарна позиція 8437);

(c) дифузійні апарати для екстрагування цукровмісного соку (товарна позиція 8438);

(d) обладнання для термооброблення текстильної пряжі, тканин або готових текстильних виробів (товарна позиція 8451);

(e) обладнання або агрегати для механічної обробки, в яких зміна температури хоч і потрібна, але відіграє допоміжну роль.

Товарна позиція 8422 не включає:

(a) машини для шиття мішків або аналогічних пакувань товарної позиції 8452;

(b) конторське обладнання товарної позиції 8472.

Товарна позиція 8424 не включає фарбоструминні друкарські машини (товарна позиція 8443).

3. Верстати для обробки різних матеріалів, які можна віднести до товарної позиції 8456 та одночасно до товарних позицій 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 або 8465, повинні включатися до товарної позиції 8456.

4. До товарної позиції 8457 включаються лише металообробні верстати, крім токарних верстатів (включаючи токарні центри), здатні виконувати різні види операцій з обробки, а саме:

(а) з автоматичною зміною інструмента через інструментальний магазин або подібний пристрій згідно з програмою обробки (оброблювальні центри);

(b) з автоматичним синхронним або послідовним використанням різних оброблювальних головок під час обробки деталі у нерухомому положенні (верстати агрегатні однопозиційні);

(c) з автоматичною подачею деталі, що обробляється, до різних оброблювальних головок (верстати агрегатні багатопозиційні).

5. (A) Термін "машини автоматичного оброблення інформації" у товарній позиції 8471 означає машини, які здатні:

(i) зберігати робочу програму або програми і принаймні інформацію, необхідну для виконання програми; 

(ii) вільно змінювати програму залежно від потреб користувача; 

(iii) виконувати арифметичні операції, визначені користувачем; 

(iv) виконувати без втручання людини у програму оброблення, за необхідності змінювати її шляхом прийняття логічних рішень під час оброблення. 

 

(B) Машини автоматичного оброблення інформації можуть бути у вигляді систем, що мають змінну кількість різних блоків.

(C) З урахуванням положень нижченаведених приміток (D) та (E) блок слід розглядати як частину завершеної системи, якщо він відповідає одночасно таким умовам:

(i) належить до типу, що виключно або головним чином використовується у системі автоматичного оброблення інформації; 

(ii) може приєднуватися до центрального блока або прямо, або за допомогою одного чи декількох блоків; 

(iii) може приймати або подавати інформацію у такій формі (коди або сигнали), яка може використовуватися у системі. 

 

Блоки машин автоматичного оброблення інформації, подані окремо, повинні включатися до товарної позиції 8471.

Клавіатура, X-Y-координатні пристрої вводу, а також блоки збереження даних на дисках, які відповідають умовам, викладеним у примітках 5 (C) (ii) та 5 (C) (iii), в усіх випадках повинні розглядатися як блоки товарної позиції 8471.

(D) Товарна позиція 8471 не включає такі пристрої, представлені окремо, навіть якщо вони відповідають положенням, викладеним у примітці 5 (C):

(i) принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об'єднані або ні; 

(ii) апаратура для передачі або приймання голосу, зображень або інших даних, включаючи апаратуру для забезпечення комунікацій у мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, локальні мережі або мережі загального доступу); 

(iii) гучномовці та мікрофони; 

(iv) телевізійні камери, цифрові камери та відеокамери записуючі; 

(v) монітори і проектори, не об'єднані з телевізійною приймальною аппаратурою. 

 

(E) Машини, що містять у своєму складі машини з автоматичного оброблення інформації або працюють разом з такими машинами та виконують специфічні функції, відмінні від оброблення інформації, слід включати до товарної позиції, яка відповідає їх специфічним функціям, або за неможливості цього - до залишкових товарних позицій.

6. До товарної позиції 8482 серед інших (inter alia) включаються поліровані сталеві кульки, максимальний та мінімальний діаметр яких не відрізняється від номінального діаметра більш як на 1 відсоток, або на 0,05 міліметра залежно від того, що менше.

Інші сталеві кульки, що не відповідають зазначеному положенню, включаються до товарної позиції 7326.

7. Машина, призначена для виконання більш як однієї функції, класифікується за основною функцією так, якби вона була єдиною, для якої призначена машина.

За умови дотримання положень примітки 2 до цієї групи та примітки 3 до розділу XVI машина, основна функція якої не описана в жодній товарній позиції або в якої жодна з її функцій не є основною, класифікується у товарній позиції 8479, якщо в контексті не зазначено інше. До товарної позиції 8479 також включають машини для виготовлення канатів, тросів або кабелів (наприклад, крутильні, канатно-мотузкові або кабельні машини) з металевого дроту, текстильної пряжі або інших матеріалів чи комбінації таких матеріалів.

8. У товарній позиції 8470 термін "кишеньковий" вживається лише стосовно машин, розміри яких не перевищують 170 х 100 х 45 мм.

9. (A) Примітки 8 (a) і 8 (b) до групи 85 також застосовуються до термінів "напівпровідникові прилади" та "електронні інтегральні схеми", що використовуються відповідно як у зазначеній примітці, так і у товарній позиції 8486. Однак термін "напівпровідникові прилади" в цій примітці та товарній позиції 8486 також означає світлочутливі напівпровідникові прилади та світловипромінювальні діоди.

(B) У цій примітці та товарній позиції 8486 термін "виробництво плоскопанельних дисплеїв" включає виготовлення плоскої панелі на підкладці. Зазначений термін не поширюється на виробництво скла або на монтаж друкованих плат або інших електронних компонентів на плоскі панелі. Термін "плоска дисплейна панель" не поширюється на технологію виготовлення катодно-променевих трубок.

(C) Товарна позиція 8486 також включає машини та апаратуру, які використовуються виключно або головним чином для:

(i) виробництва або відновлення масок та шаблонів; 

(ii) складання напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем; 

(iii) підняття, маніпулювання, завантаження або розвантаження булів, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем та плоских дисплейних панелей. 

 

(D) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу XVI та примітки 1 до групи 84 машини та апарати, що відповідають опису товарної позиції 8486, класифікуються у цій товарній позиції, а не в інших товарних позиціях УКТЗЕД.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 8471 49 термін "системи" означає машини для автоматичного оброблення інформації, блоки яких відповідають одночасно умовам, викладеним у примітці 5 (C) до групи 84, і до яких входить, як мінімум, центральний блок оброблення даних, один блок введення (наприклад, клавіатура або сканер) і один блок виведення (наприклад дисплей або принтер).

2. До товарної підпозиції 8482 40 включаються лише підшипники з циліндричними роликами, діаметр яких не більш як 5 мм і довжина яких дорівнює або перевищує у три рази діаметр. Такого типу ролики по краях можуть бути заокруглені.

Додаткові примітки:

1. Термін "двигуни авіаційні" стосується двигунів, включених до товарних підпозицій 8407 10 і 8409 10, тобто двигунів, розроблених таким чином, що на них можна встановити повітряний або несучий гвинт.

2. У товарну підкатегорію 8471 70 30 00 включаються пристрої зчитування компакт-дисків, які є запам'ятовувальними блоками машин для автоматичного оброблення інформації та призначені для зчитування сигналів з CD-ROM, аудіокомпакт-дисків і фотокомпакт-дисків та забезпечені роз'ємом для навушників, регулятором гучності або кнопкою пуск/стоп.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Група 84
Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) жорна, точильні камені та інші вироби групи 68;

(b) обладнання або пристрої (наприклад насоси) з кераміки і керамічні частини обладнання або пристроїв з будь-яких матеріалів (група 69);

(c) лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017); обладнання, пристрої або інші вироби для технічного використання або їх частини із скла (товарна позиція 7019 або 7020);

(d) вироби товарної позиції 7321 або 7322 або аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74 - 76 або 78 - 81);

(e) пилососи товарної позиції 8508;

(f) електромеханічні побутові машини товарної позиції 8509; цифрові камери товарної позиції 8525;

(g) ручні механічні щітки для прибирання підлог, без двигуна (товарна позиція 9603).

2. За умови додержання положень примітки 3 до розділу XVI та примітки 9 до цієї групи машини або пристрої, які можна віднести одночасно до товарних позицій 8401 - 8424 чи товарної позиції 8486 та у той же час до однієї або більше товарних позицій 8425 - 8480, слід включати до відповідних товарних позицій першої групи (8401 - 8424) або до товарної позиції 8486 залежно від конкретного випадку, а не до товарних позицій останньої групи (8425 - 8480).

Товарна позиція 8419 не включає:

(a) обладнання для пророщування насіння, інкубатори та брудери для птахівництва (товарна позиція 8436);

(b) машини для зволоження зерна (товарна позиція 8437);

(c) дифузійні апарати для екстрагування цукровмісного соку (товарна позиція 8438);

(d) обладнання для термооброблення текстильної пряжі, тканин або готових текстильних виробів (товарна позиція 8451);

(e) обладнання або агрегати для механічної обробки, в яких зміна температури хоч і потрібна, але відіграє допоміжну роль.

Товарна позиція 8422 не включає:

(a) машини для шиття мішків або аналогічних пакувань товарної позиції 8452;

(b) конторське обладнання товарної позиції 8472.

Товарна позиція 8424 не включає фарбоструминні друкарські машини (товарна позиція 8443).

3. Верстати для обробки різних матеріалів, які можна віднести до товарної позиції 8456 та одночасно до товарних позицій 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 або 8465, повинні включатися до товарної позиції 8456.

4. До товарної позиції 8457 включаються лише металообробні верстати, крім токарних верстатів (включаючи токарні центри), здатні виконувати різні види операцій з обробки, а саме:

(а) з автоматичною зміною інструмента через інструментальний магазин або подібний пристрій згідно з програмою обробки (оброблювальні центри);

(b) з автоматичним синхронним або послідовним використанням різних оброблювальних головок під час обробки деталі у нерухомому положенні (верстати агрегатні однопозиційні);

(c) з автоматичною подачею деталі, що обробляється, до різних оброблювальних головок (верстати агрегатні багатопозиційні).

5. (A) Термін "машини автоматичного оброблення інформації" у товарній позиції 8471 означає машини, які здатні:

(i) зберігати робочу програму або програми і принаймні інформацію, необхідну для виконання програми; 

(ii) вільно змінювати програму залежно від потреб користувача; 

(iii) виконувати арифметичні операції, визначені користувачем; 

(iv) виконувати без втручання людини у програму оброблення, за необхідності змінювати її шляхом прийняття логічних рішень під час оброблення. 

 

(B) Машини автоматичного оброблення інформації можуть бути у вигляді систем, що мають змінну кількість різних блоків.

(C) З урахуванням положень нижченаведених приміток (D) та (E) блок слід розглядати як частину завершеної системи, якщо він відповідає одночасно таким умовам:

(i) належить до типу, що виключно або головним чином використовується у системі автоматичного оброблення інформації; 

(ii) може приєднуватися до центрального блока або прямо, або за допомогою одного чи декількох блоків; 

(iii) може приймати або подавати інформацію у такій формі (коди або сигнали), яка може використовуватися у системі. 

 

Блоки машин автоматичного оброблення інформації, подані окремо, повинні включатися до товарної позиції 8471.

Клавіатура, X-Y-координатні пристрої вводу, а також блоки збереження даних на дисках, які відповідають умовам, викладеним у примітках 5 (C) (ii) та 5 (C) (iii), в усіх випадках повинні розглядатися як блоки товарної позиції 8471.

(D) Товарна позиція 8471 не включає такі пристрої, представлені окремо, навіть якщо вони відповідають положенням, викладеним у примітці 5 (C):

(i) принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об'єднані або ні; 

(ii) апаратура для передачі або приймання голосу, зображень або інших даних, включаючи апаратуру для забезпечення комунікацій у мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, локальні мережі або мережі загального доступу); 

(iii) гучномовці та мікрофони; 

(iv) телевізійні камери, цифрові камери та відеокамери записуючі; 

(v) монітори і проектори, не об'єднані з телевізійною приймальною аппаратурою. 

 

(E) Машини, що містять у своєму складі машини з автоматичного оброблення інформації або працюють разом з такими машинами та виконують специфічні функції, відмінні від оброблення інформації, слід включати до товарної позиції, яка відповідає їх специфічним функціям, або за неможливості цього - до залишкових товарних позицій.

6. До товарної позиції 8482 серед інших (inter alia) включаються поліровані сталеві кульки, максимальний та мінімальний діаметр яких не відрізняється від номінального діаметра більш як на 1 відсоток, або на 0,05 міліметра залежно від того, що менше.

Інші сталеві кульки, що не відповідають зазначеному положенню, включаються до товарної позиції 7326.

7. Машина, призначена для виконання більш як однієї функції, класифікується за основною функцією так, якби вона була єдиною, для якої призначена машина.

За умови дотримання положень примітки 2 до цієї групи та примітки 3 до розділу XVI машина, основна функція якої не описана в жодній товарній позиції або в якої жодна з її функцій не є основною, класифікується у товарній позиції 8479, якщо в контексті не зазначено інше. До товарної позиції 8479 також включають машини для виготовлення канатів, тросів або кабелів (наприклад, крутильні, канатно-мотузкові або кабельні машини) з металевого дроту, текстильної пряжі або інших матеріалів чи комбінації таких матеріалів.

8. У товарній позиції 8470 термін "кишеньковий" вживається лише стосовно машин, розміри яких не перевищують 170 х 100 х 45 мм.

9. (A) Примітки 8 (a) і 8 (b) до групи 85 також застосовуються до термінів "напівпровідникові прилади" та "електронні інтегральні схеми", що використовуються відповідно як у зазначеній примітці, так і у товарній позиції 8486. Однак термін "напівпровідникові прилади" в цій примітці та товарній позиції 8486 також означає світлочутливі напівпровідникові прилади та світловипромінювальні діоди.

(B) У цій примітці та товарній позиції 8486 термін "виробництво плоскопанельних дисплеїв" включає виготовлення плоскої панелі на підкладці. Зазначений термін не поширюється на виробництво скла або на монтаж друкованих плат або інших електронних компонентів на плоскі панелі. Термін "плоска дисплейна панель" не поширюється на технологію виготовлення катодно-променевих трубок.

(C) Товарна позиція 8486 також включає машини та апаратуру, які використовуються виключно або головним чином для:

(i) виробництва або відновлення масок та шаблонів; 

(ii) складання напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем; 

(iii) підняття, маніпулювання, завантаження або розвантаження булів, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем та плоских дисплейних панелей. 

 

(D) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу XVI та примітки 1 до групи 84 машини та апарати, що відповідають опису товарної позиції 8486, класифікуються у цій товарній позиції, а не в інших товарних позиціях УКТЗЕД.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 8471 49 термін "системи" означає машини для автоматичного оброблення інформації, блоки яких відповідають одночасно умовам, викладеним у примітці 5 (C) до групи 84, і до яких входить, як мінімум, центральний блок оброблення даних, один блок введення (наприклад, клавіатура або сканер) і один блок виведення (наприклад дисплей або принтер).

2. До товарної підпозиції 8482 40 включаються лише підшипники з циліндричними роликами, діаметр яких не більш як 5 мм і довжина яких дорівнює або перевищує у три рази діаметр. Такого типу ролики по краях можуть бути заокруглені.

Додаткові примітки:

1. Термін "двигуни авіаційні" стосується двигунів, включених до товарних підпозицій 8407 10 і 8409 10, тобто двигунів, розроблених таким чином, що на них можна встановити повітряний або несучий гвинт.

2. У товарну підкатегорію 8471 70 30 00 включаються пристрої зчитування компакт-дисків, які є запам'ятовувальними блоками машин для автоматичного оброблення інформації та призначені для зчитування сигналів з CD-ROM, аудіокомпакт-дисків і фотокомпакт-дисків та забезпечені роз'ємом для навушників, регулятором гучності або кнопкою пуск/стоп.

Додаткова примітка України:

двигунами, що були у використанні, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703 і 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких минуло більш як один рік.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

8401 

Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів: 

  

  

  

  

8401 10 00 00 

- реактори ядерні 

  

8401 20 00 00 

- обладнання та пристрої для розділення ізотопів та їх частини 

  

8401 30 00 00 

- неопромінені паливні елементи (твели) 

  

г поділ. ізотоп 

8401 40 00 00 

- частини ядерних реакторів 

  

8402 

Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води: 

  

  

  

  

  

- котли парові або інші парогенеруючі котли: 

  

  

  

  

8402 11 00 00 

- - котли водотрубні продуктивністю понад 45 т пари на годину 

  

8402 12 00 00 

- - котли водотрубні продуктивністю не більш як 45 т пари на годину 

  

10 

10 

8402 19 

- - інші парогенеруючі котли, включаючи комбіновані: 

  

  

  

  

8402 19 10 00 

- - - котли димогарні 

  

8402 19 90 00 

- - - інші 

  

8402 20 00 00 

- котли перегрітої води 

  

8402 90 00 00 

- частини 

  

8403 

Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402: 

  

  

  

  

8403 10 

- котли: 

  

  

  

  

8403 10 10 00 

- - з ливарного чавуну  

  

8403 10 90  

- - інші: 

  

  

  

  

8403 10 90 10 

- - - котли для центрального опалення потужністю понад 100 кВт, але менш як 10000 кВт 

  

10 

10 

8403 10 90 20 

- - - котли для центрального опалення потужністю не більш як 100 кВт 

  

8403 10 90 90 

- - - інші 

  

8403 90 

- частини: 

  

  

  

  

8403 90 10 00 

- - з ливарного чавуну  

  

8403 90 90 00 

- - інші 

  

8404 

Допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрівники, сажовибірники, рекуператори газів); конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок: 

  

  

  

  

8404 10 00  

- допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403: 

  

  

  

  

8404 10 00 10 

- - для товарної підкатегорії 8402 12 00 00 та товарноїкатегорії 8403 10 90 

  

8404 10 00 90 

- - інші 

  

8404 20 00 00 

- конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок 

  

8404 90 00 00 

- частини 

  

8405 

Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з очисними установками або без них: 

  

  

  

  

8405 10 00 00 

- газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з очисними установками або без них 

  

8405 90 00 00 

- частини 

  

8406 

Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни: 

  

  

  

  

8406 10 00 00 

- турбіни для суднових силових установок 

  

  

- інші турбіни: 

  

  

  

  

8406 81 

- - потужністю понад 40 МВт: 

  

  

  

  

8406 81 10 00 

- - - турбіни на водяній парі для виробництва електроенергії 

  

8406 81 90 00 

- - - інші 

  

8406 82 

- - потужністю не більш як 40 МВт: 

  

  

  

  

  

- - - турбіни на водяній парі для виробництва електроенергії, потужністю: 

  

  

  

  

8406 82 11 00 

- - - - не більш як 10 МВт 

  

8406 82 19 00 

- - - - понад 10 МВт 

  

8406 82 90 00 

- - - інші 

  

8406 90 

- частини: 

  

  

  

  

8406 90 10 00 

- - лопаті статора, ротори та їх лопаті 

  

8406 90 90 00 

- - інші 

  

8407 

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня: 

  

  

  

  

8407 10 00  

- двигуни авіаційні: 

  

  

  

  

8407 10 00 10 

- - для цивільної авіації 

  

шт 

8407 10 00 90 

- - інші 

  

шт 

  

- двигуни для суднових силових установок: 

  

  

  

  

8407 21 

- - підвісні: 

  

  

  

  

8407 21 10 00 

- - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 325 см3

  

шт 

  

- - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 325 см3

  

  

  

  

8407 21 91 00 

- - - - потужністю не більш як 30 кВт 

  

шт 

8407 21 99 00 

- - - - потужністю понад 30 кВт 

  

шт 

8407 29 

- - інші: 

  

  

  

  

8407 29 20 00 

- - - потужністю не більш як 200 кВт 

  

шт 

8407 29 80 00 

- - - потужністю понад 200 кВт 

  

шт 

  

- двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобів групи 87: 

  

  

  

  

8407 31 00 00 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 50 см3

  

шт 

8407 32 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 50 см3, але не більш як 250 см3

  

  

  

  

8407 32 10 00 

- - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 50 см3, але не більш як 125 см3

  

шт 

8407 32 90 00 

- - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 125 см3, але не більш як 250 см3

  

шт 

8407 33 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 250 см3, але не більш як 1000 см3

  

  

  

  

8407 33 10 00 

- - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарних позицій 8703, 8704 і 8705 

  

шт 

8407 33 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8407 34 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1 000 см3

  

  

  

  

8407 34 10 00 

- - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8407 34 30 00 

- - - - що використовувалися 

  

шт 

  

- - - - нові, з робочим об'ємом циліндрів двигуна: 

  

  

  

  

8407 34 91  

- - - - - не більш як 1500 см3

  

  

  

  

8407 34 91 10 

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

8407 34 91 90 

- - - - - - інші 

  

шт 

8407 34 99  

- - - - - понад 1500 см3

  

  

  

  

8407 34 99 10 

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

8407 34 99 90 

- - - - - - інші 

  

шт 

8407 90 

- інші двигуни: 

  

  

  

  

8407 90 10 00 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 250 см3

  

шт 

  

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 250 см3

  

  

  

  

8407 90 50 00 

- - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8407 90 80 00 

- - - - потужністю не більш як 10 кВт 

  

шт 

8407 90 90 00 

- - - - потужністю понад 10 кВт 

  

шт 

8408 

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі): 

  

  

  

  

8408 10 

- двигуни для суднових силових установок: 

  

  

  

  

  

- - що використовувалися: 

  

  

  

  

8408 10 11 00 

- - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 

  

шт 

8408 10 19 00 

- - - інші 

  

шт 

  

- - нові, потужністю: 

  

  

  

  

  

- - - не більш як 15 кВт: 

  

  

  

  

8408 10 22 00 

- - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 

  

шт 

8408 10 24 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- - - понад 15 кВт, але не більш як 50 кВт: 

  

  

  

  

8408 10 26 00 

- - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 

  

шт 

8408 10 28 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт: 

  

  

  

  

8408 10 31 00 

- - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 

  

шт 

8408 10 39 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт: 

  

  

  

  

8408 10 41 00 

- - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 

  

шт 

8408 10 49 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- - - понад 200 кВт, але не більш як 300 кВт: 

  

  

  

  

8408 10 51 00 

- - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 

  

шт 

8408 10 59 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- - - понад 300 кВт, але не більш як 500 кВт: 

  

  

  

  

8408 10 61 00 

- - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 

  

шт 

8408 10 69 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- - - понад 500 кВт, але не більш як 1000 кВт: 

  

  

  

  

8408 10 71 00 

- - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 

  

шт 

8408 10 79 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- - - понад 1000 кВт, але не більш як 5000 кВт: 

  

  

  

  

8408 10 81 00 

- - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 

  

шт 

8408 10 89 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- - - понад 5000 кВт: 

  

  

  

  

8408 10 91 00 

- - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 

  

шт 

8408 10 99 00 

- - - - інші 

  

шт 

8408 20 

- двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87: 

  

  

  

  

8408 20 10 00 

- - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2 500 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - для сільськогосподарських колісних тракторів та лісових колісних тракторів потужністю: 

  

  

  

  

8408 20 31 00 

- - - - не більш як 50 кВт 

  

шт 

8408 20 35 00 

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт 

  

шт 

8408 20 37 00 

- - - - понад 100 кВт 

  

шт 

  

- - - для інших транспортних засобів групи 87 потужністю: 

  

  

  

  

8408 20 51 00 

- - - - не більш як 50 кВт 

  

шт 

8408 20 55  

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт: 

  

  

  

  

8408 20 55 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

8408 20 55 90 

- - - - - інші 

  

шт 

8408 20 57  

- - - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт: 

  

  

  

  

8408 20 57 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

8408 20 57 90 

- - - - - інші 

  

шт 

8408 20 99  

- - - - понад 200 кВт: 

  

  

  

  

8408 20 99 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

8408 20 99 90 

- - - - - інші 

  

шт 

8408 90 

- інші двигуни: 

  

  

  

  

8408 90 21 00 

- - для рейкового транспорту 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

8408 90 27 00 

- - - що використовувалися 

  

шт 

  

- - - нові потужністю: 

  

  

  

  

8408 90 41 00 

- - - - не більш як 15 кВт 

  

шт 

8408 90 43 00 

- - - - понад 15 кВт, але не більш як 30 кВт 

  

шт 

8408 90 45 00 

- - - - понад 30 кВт, але не більш як 50 кВт 

  

шт 

8408 90 47 00 

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт 

  

шт 

8408 90 61 00 

- - - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт 

  

шт 

8408 90 65 00 

- - - - понад 200 кВт, але не більш як 300 кВт 

  

шт 

8408 90 67 00 

- - - - понад 300 кВт, але не більш як 500 кВт 

  

шт 

8408 90 81 00 

- - - - понад 500 кВт, але не більш як 1000 кВт 

  

шт 

8408 90 85  

- - - - понад 1000 кВт, але не більш як 5000 кВт: 

  

  

  

  

8408 90 85 10 

- - - - - для цивільної авіації 

  

0,6 

шт 

8408 90 85 90 

- - - - - інші 

  

шт 

8408 90 89  

- - - - понад 5000 кВт: 

  

  

  

  

8408 90 89 10 

- - - - - для цивільної авіації 

  

0,6 

шт 

8408 90 89 90 

- - - - - інші 

  

шт 

8409 

Частини, призначені виключно або головним чином для двигунів товарної позиції 8407 або 8408: 

  

  

  

  

8409 10 00 00 

- для двигунів авіаційних 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

8409 91 00 00 

- - призначені виключно або головним чином для поршневих двигунів з іскровим запалюванням 

  

8409 99 00 00 

- - інші 

  

8410 

Турбіни гідравлічні, колеса водяні та регулятори для них: 

  

  

  

  

  

- турбіни гідравлічні та колеса водяні: 

  

  

  

  

8410 11 00 00 

- - потужністю не більш як 1000 кВт 

  

8410 12 00 00 

- - потужністю понад 1000 кВт, але не більш як 10000 кВт 

  

8410 13 00 00 

- - потужністю понад 10000 кВт 

  

8410 90 

- частини, включаючи регулятори: 

  

  

  

  

8410 90 10 00 

- - з чавуну або сталі 

  

8410 90 90 00 

- - інші 

  

8411 

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни: 

  

  

  

  

  

- двигуни турбореактивні: 

  

  

  

  

8411 11 00 00 

- - тягою не більш як 25 кН 

  

шт 

8411 12 

- - тягою понад 25 кН: 

  

  

  

  

8411 12 10 00 

- - - тягою понад 25 кН, але не більш як 44 кН 

  

шт 

8411 12 30 00 

- - - тягою понад 44 кН, але не більш як 132 кН 

  

шт 

8411 12 80 00 

- - - тягою понад 132 кН 

  

шт 

  

- двигуни турбогвинтові: 

  

  

  

  

8411 21 00 00 

- - потужністю не більш як 1100 кВт 

  

шт 

8411 22 

- - потужністю понад 1100 кВт: 

  

  

  

  

8411 22 20 00 

- - - потужністю понад 1100 кВт, але не більш як 3730 кВт 

  

шт 

8411 22 80 00 

- - - потужністю понад 3730 кВт 

  

шт 

  

- інші газові турбіни: 

  

  

  

  

8411 81 00 00 

- - потужністю не більш як 5000 кВт 

  

шт 

8411 82 

- - потужністю понад 5000 кВт: 

  

  

  

  

8411 82 20 00 

- - - потужністю понад 5000 кВт, але не більш як 20000 кВт 

  

шт 

8411 82 60 00 

- - - потужністю понад 20000 кВт, але не більш як 50000 кВт 

  

шт 

8411 82 80 00 

- - - потужністю понад 50000 кВт 

  

шт 

  

- частини: 

  

  

  

  

8411 91 00 00 

- - турбореактивних або турбогвинтових двигунів 

  

8411 99 00 00 

- - інші 

  

8412 

Інші двигуни та силові установки: 

  

  

  

  

8412 10 00  

- двигуни реактивні, крім турбореактивних: 

  

  

  

  

8412 10 00 10 

- - для цивільної авіації 

  

шт 

8412 10 00 90 

- - інші 

  

шт 

  

- силові установки та двигуни гідравлічні: 

  

  

  

  

8412 21 

- - лінійної дії (циліндри): 

  

  

  

  

8412 21 20 00 

- - - гідравлічні системи 

  

8412 21 80  

- - - інші: 

  

  

  

  

8412 21 80 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

8412 21 80 90 

- - - - інші 

  

8412 29 

- - інші: 

  

  

  

  

8412 29 20 00 

- - - гідравлічні системи 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8412 29 81 00 

- - - - двигуни гідравлічні силові 

  

8412 29 89  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8412 29 89 10 

- - - - - для цивільної авіації 

  

8412 29 89 90 

- - - - - інші 

  

  

- силові установки та двигуни пневматичні: 

  

  

  

  

8412 31 00  

- - лінійної дії (циліндри): 

  

  

  

  

8412 31 00 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8412 31 00 91 

- - - - для цивільної авіації 

  

8412 31 00 98 

- - - - інші 

  

8412 39 00  

- - інші: 

  

  

  

  

8412 39 00 10 

- - - для цивільної авіації 

  

8412 39 00 90 

- - - інші 

  

8412 80 

- інші: 

  

  

  

  

8412 80 10 00 

- - двигуни парові або інші силові установки парові  

  

8412 80 80  

- - інші: 

  

  

  

  

8412 80 80 10 

- - - для цивільної авіації 

  

8412 80 80 90 

- - - інші 

  

8412 90 

- частини: 

  

  

  

  

8412 90 20  

- - реактивних двигунів, крім турбореактивних: 

  

  

  

  

8412 90 20 10 

- - - для цивільної авіації 

  

8412 90 20 90 

- - - інші 

  

8412 90 40 00 

- - гідравлічних силових установок та двигунів 

  

8412 90 80  

- - інші: 

  

  

  

  

8412 90 80 10 

- - - для цивільної авіації 

  

8412 90 80 90 

- - - інші 

  

8413 

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини: 

  

  

  

  

  

- насоси з витратоміром або такі, в яких передбачено встановлення витратомірів: 

  

  

  

  

8413 11 00 00 

- - насоси для дозування пального або мастильних матеріалів, які використовуються на заправних станціях або у гаражах 

  

шт 

8413 19 00 00 

- - інші 

  

шт 

8413 20 00 00 

- насоси ручні, крім класифікованих у підпозиції 8413 11 або 8413 19 

  

шт 

8413 30 

- насоси паливні, масляні або для охолоджувальних рідин для поршневих двигунів внутрішнього згоряння: 

  

  

  

  

8413 30 20 00 

- - інжекційні насоси 

  

шт 

8413 30 80 00 

- - інші 

  

шт 

8413 40 00 00 

- бетононасоси 

  

шт 

8413 50 

- інші насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом: 

  

  

  

  

8413 50 20 00 

- - гідравлічні агрегати 

  

8413 50 40 00 

- - насоси дозувальні 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - насоси поршневі: 

  

  

  

  

8413 50 61 00 

- - - - насоси силові гідравлічні  

  

шт 

8413 50 69 00 

- - - - інші 

  

шт 

8413 50 80 00 

- - - інші 

  

шт 

8413 60 

- інші насоси об'ємні ротаційні: 

  

  

  

  

8413 60 20 00 

- - гідравлічні агрегати 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - насоси шестеренчасті: 

  

  

  

  

8413 60 31 00 

- - - - насоси силові гідравлічні 

  

шт 

8413 60 39 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- - - насоси шиберні: 

  

  

  

  

8413 60 61 00 

- - - - насоси силові гідравлічні  

  

шт 

8413 60 69 00 

- - - - інші 

  

шт 

8413 60 70 00 

- - - насоси гвинтові 

  

шт 

8413 60 80 00 

- - - інші 

  

шт 

8413 70 

- інші насоси відцентрові: 

  

  

  

  

  

- - насоси занурені: 

  

  

  

  

8413 70 21 00 

- - - одноступінчасті 

  

шт 

8413 70 29 00 

- - - багатоступінчасті 

  

шт 

8413 70 30 00 

- - насоси безсальникові відцентрові для нагрівальних систем та гарячого водопостачання 

  

шт 

  

- - інші насоси з діаметром випускного патрубка: 

  

  

  

  

8413 70 35 00 

- - - не більш як 15 мм 

  

шт 

  

- - - понад 15 мм: 

  

  

  

  

8413 70 45 00 

- - - - насоси канальні відцентрові та з боковими каналами 

  

шт 

  

- - - - насоси з радіальним потоком: 

  

  

  

  

  

- - - - - одноступінчасті: 

  

  

  

  

  

- - - - - - з одним вхідним робочим колесом: 

  

  

  

  

8413 70 51 00 

- - - - - - - моноблокові 

  

шт 

8413 70 59 00 

- - - - - - - інші 

  

шт 

8413 70 65 00 

- - - - - - з кількома вхідними робочими колесами 

  

шт 

8413 70 75 00 

- - - - - багатоступінчасті 

  

шт 

  

- - - - інші насоси відцентрові: 

  

  

  

  

8413 70 81 00 

- - - - - одноступінчасті 

  

шт 

8413 70 89 00 

- - - - - багатоступінчасті 

  

шт 

  

- інші насоси; підіймачі рідини: 

  

  

  

  

8413 81 00 00 

- - насоси 

  

шт 

8413 82 00 00 

- - підіймачі рідини 

  

шт 

  

- частини: 

  

  

  

  

8413 91 00 

- - насосів: 

  

  

  

  

8413 91 00 10 

- - - верстатів-качалок вантажопідйомністю 3,2 - 12,5 т 

  

10 

10 

8413 91 00 90 

- - - інші 

  

8413 92 00 00 

- - підіймачів рідини 

  

8414 

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього: 

  

  

  

  

8414 10 

- насоси вакуумні: 

  

  

  

  

8414 10 20 00 

- - для напівпровідникового виробництва 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

8414 10 25 00 

- - - насоси роторні поршневі, насоси роторні з ковзними лопатями, насоси молекулярні (вакуумні) і насоси типу "Рутс" 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8414 10 81 00 

- - - - насоси дифузійні, кріогенні та адсорбційні 

  

шт 

8414 10 89  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8414 10 89 10 

- - - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 10 89 90 

- - - - - інші 

  

шт 

8414 20 

- насоси повітряні, ручні або ножні: 

  

  

  

  

8414 20 20 00 

- - насоси ручні для велосипедів 

  

шт 

8414 20 80  

- - інші: 

  

  

  

  

8414 20 80 10 

- - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 20 80 90 

- - - інші 

  

шт 

8414 30 

- компресори, які використовуються у холодильному обладнанні: 

  

  

  

  

8414 30 20  

- - потужністю не більш як 0,4 кВт: 

  

  

  

  

8414 30 20 10 

- - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 30 20 90 

- - - інші 

  

шт 

  

- - потужністю понад 0,4 кВт: 

  

  

  

  

8414 30 81  

- - - герметичні або напівгерметичні: 

  

  

  

  

8414 30 81 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 30 81 90 

- - - - інші 

  

шт 

8414 30 89  

- - - інші: 

  

  

  

  

8414 30 89 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 30 89 90 

- - - - інші 

  

шт 

8414 40 

- повітряні компресори, змонтовані на колісних шасі, які буксируються: 

  

  

  

  

8414 40 10 00 

- - з витратами не більш як 2 м3 на хвилину 

  

шт 

8414 40 90 00 

- - з витратами понад 2 м3 на хвилину 

  

шт 

  

- вентилятори: 

  

  

  

  

8414 51 00  

- - настільні, підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові з електричним двигуном потужністю не більш як 125 Вт: 

  

  

  

  

8414 51 00 10 

- - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 51 00 90 

- - - інші 

  

шт 

8414 59 

- - інші: 

  

  

  

  

8414 59 20  

- - - вентилятори осьові: 

  

  

  

  

8414 59 20 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8414 59 20 91 

- - - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 59 20 98 

- - - - - інші 

  

шт 

8414 59 40  

- - - вентилятори відцентрові: 

  

  

  

  

8414 59 40 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 59 40 90 

- - - - інші 

  

шт 

8414 59 80  

- - - інші: 

  

  

  

  

8414 59 80 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 59 80 90 

- - - - інші 

  

шт 

8414 60 00 00 

- шафи витяжні з найбільшим горизонтальним розміром, що не перевищує 120 см 

  

шт 

8414 80 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - турбокомпресори: 

  

  

  

  

8414 80 11  

- - - одноступінчасті: 

  

  

  

  

8414 80 11 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 80 11 90 

- - - - інші 

  

шт 

8414 80 19  

- - - багатоступінчасті: 

  

  

  

  

8414 80 19 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 80 19 90 

- - - - інші 

  

шт 

  

- - компресори з кривошипно-шатунним механізмом, об'ємні з надлишковим робочим тиском: 

  

  

  

  

  

- - - не більш як 15 бар продуктивністю: 

  

  

  

  

8414 80 22  

- - - - не більш як 60 м3 на годину: 

  

  

  

  

8414 80 22 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

  

- - - - - інші: 

  

  

  

  

8414 80 22 91 

- - - - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 80 22 98 

- - - - - - інші 

  

шт 

8414 80 28  

- - - - понад 60 м3 на годину: 

  

  

  

  

8414 80 28 10 

- - - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 80 28 90 

- - - - - інші 

  

шт 

  

- - - понад 15 бар продуктивністю: 

  

  

  

  

8414 80 51 00 

- - - - не більш як 120 м3 на годину 

  

шт 

8414 80 59 00 

- - - - понад 120 м3 на годину 

  

шт 

  

- - компресори об'ємні роторні: 

  

  

  

  

8414 80 73  

- - - однороторні: 

  

  

  

  

8414 80 73 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8414 80 73 91 

- - - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8414 80 73 98 

- - - - - інші 

  

шт 

  

- - - багатороторні: 

  

  

  

  

8414 80 75 00 

- - - - гвинтові 

  

шт 

8414 80 78 00 

- - - - інші 

  

шт 

8414 80 80 00 

- - інші 

  

шт 

8414 90 00 00 

- частини 

  

8415 

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо: 

  

  

  

  

8415 10  

- настінні чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-системи: 

  

  

  

  

8415 10 10 00 

- - в окремому корпусі 

  

8415 10 90 00 

- - спліт-системи 

  

8415 20 00  

- призначені для використання в моторних транспортних засобах: 

  

  

  

  

8415 20 00 10 

- - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8415 20 00 90 

- - інші 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

8415 81 00  

- - з умонтованою холодильною установкою та приладом, який забезпечує перемикання режимів "холод-тепло": 

  

  

  

  

8415 81 00 10

- - - із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт

  

10

10

-

8415 81 00 30

- - - для цивільної авіації

  

0

1

-

8415 81 00 90

- - - інші

  

2

2

-

8415 82 00

- - інші з умонтованою холодильною установкою:

  

  

  

  

8415 82 00 10

- - - із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт

  

10

10

шт

8415 82 00 30 

- - - для цивільної авіації 

  

8415 82 00 90 

- - - інші 

  

8415 83 00  

- - з холодильною установкою не умонтованою: 

  

  

  

  

8415 83 00 10 

- - - для цивільної авіації 

  

8415 83 00 90 

- - - інші 

  

8415 90 00 00 

- частини 

  

8416 

Пальники топкові для рідкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки, механічні пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої: 

  

  

  

  

8416 10 

- пальники топкові для рідкого палива: 

  

  

  

  

8416 10 10 00 

- - з установленим пристроєм для автоматичного керування 

  

шт 

8416 10 90 00 

- - інші 

  

шт 

8416 20 

- інші пальники топкові, включаючи комбіновані: 

  

  

  

  

8416 20 10 00 

- - виключно газові, моноблокові з умонтованим вентилятором та пристроєм для керування 

  

шт 

8416 20 90 00 

- - інші 

  

8416 30 00 00 

- топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки і пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої 

  

8416 90 00 00 

- частини 

  

8417 

Печі та горни промислові або лабораторні, включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: 

  

  

  

  

8417 10 00 00 

- печі та горни для випалювання, виплавляння або іншого термічного оброблення піритових руд або руд металів 

  

8417 20 

- печі хлібопекарські, включаючи печі кондитерські: 

  

  

  

  

8417 20 10 00 

- - печі тунельні 

  

8417 20 90 00 

- - інші 

  

8417 80 

- інші: 

  

  

  

  

8417 80 10 00 

- - печі та камери для спалювання сміття 

  

8417 80 20 00 

- - тунельні камери та муфельні печі для випалювання керамічних виробів 

  

8417 80 80 00 

- - інші 

  

8417 90 00 

- частини: 

  

  

  

  

8417 90 00 10 

- - рекуператорів петельних трубчатих продуктивністю повітря 2800 - 19000 м3 на годину 

  

10 

10 

8417 90 00 90 

- - інші  

  

8418 

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: 

  

  

  

  

8418 10 

- комбіновані холодильники-морозильники з окремими зовнішніми дверима: 

  

  

  

  

8418 10 20  

- - місткістю понад 340 л: 

  

  

  

  

8418 10 20 10 

- - - побутові 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8418 10 20 91 

- - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8418 10 20 98 

- - - - інші 

  

шт 

8418 10 80  

- - інші: 

  

  

  

  

8418 10 80 10 

- - - побутові 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8418 10 80 91 

- - - - для цивільної авіації 

  

шт 

8418 10 80 98 

- - - - інші 

  

шт 

  

- холодильники побутові: 

  

  

  

  

8418 21 

- - компресійні: 

  

  

  

  

8418 21 10 00 

- - - місткістю понад 340 л 

  

10 

10 

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8418 21 51 00 

- - - - модель у формі стола 

  

шт 

8418 21 59 00 

- - - - що вмонтовуються  

  

шт 

  

- - - - інші місткістю: 

  

  

  

  

8418 21 91 00 

- - - - - не більш як 250 л 

  

10 

10 

шт 

8418 21 99 00 

- - - - - понад 250 л, але не більш як 340 л 

  

шт 

8418 29 00 00 

- - інші 

  

шт 

8418 30 

- морозильники типу "скриня" місткістю не більш як 800 л: 

  

  

  

  

8418 30 20  

- - місткістю не більш як 400 л: 

  

  

  

  

8418 30 20 10 

- - - для цивільної авіації 

  

шт 

8418 30 20 90 

- - - інші 

  

шт 

8418 30 80  

- - місткістю понад 400 л, але не більш як 800 л: 

  

  

  

  

8418 30 80 10 

- - - для цивільної авіації 

  

шт 

8418 30 80 90 

- - - інші 

  

шт 

8418 40 

- морозильники типу "шафа" місткістю не більш як 900 л: 

  

  

  

  

8418 40 20 00 

- - місткістю не більш як 250 л 

  

шт 

8418 40 80 00 

- - місткістю понад 250 л, але не більш як 900 л 

  

шт 

8418 50 

- інші меблі (камери, шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) для зберігання та демонстрації з умонтованим холодильним або морозильним обладнанням: 

  

  

  

  

  

- - холодильні прилавки та вітрини (з холодильним агрегатом або випаровувачем): 

  

  

  

  

8418 50 11 00 

- - - для зберігання заморожених харчових продуктів 

  

шт 

8418 50 19 00 

- - - інші 

  

шт 

  

- - інші меблі з умонтованим холодильним обладнанням: 

  

  

  

  

8418 50 91 00 

- - - морозильники для глибокого заморожування, крім виробів товарних підпозицій 8418 30 і 8418 40 

  

шт 

8418 50 99 00 

- - - інші 

  

шт 

  

- інше обладнання холодильне та морозильне; теплові насоси: 

  

  

  

  

8418 61 00 00 

- - теплові насоси, крім установок для кондиціювання повітря товарної позиції 8415 

  

8418 69 00  

- - інші: 

  

  

  

  

8418 69 00 10 

- - - для цивільної авіації 

  

8418 69 00 90 

- - - інші 

  

  

- частини: 

  

  

  

  

8418 91 00 00 

- - меблі, призначені для розміщення холодильно-морозильного обладнання 

  

8418 99 

- - інші: 

  

  

  

  

8418 99 10 00 

- - - випаровувачі та конденсатори, крім тих, що використовуються у побутових холодильниках 

  

8418 99 90  

- - - інші: 

  

  

  

  

8418 99 90 10 

- - - - частини холодильного та морозильного обладнання для побутових холодильників і морозильників 

  

8418 99 90 90 

- - - - інші 

  

8419 

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори: 

  

  

  

  

  

- неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори: 

  

  

  

  

8419 11 00 00 

- - безінерційні водонагрівачі газові  

  

8419 19 00 00 

- - інші 

  

8419 20 00 00 

- стерилізатори медичні, хірургічні або лабораторні 

  

  

- сушарки: 

  

  

  

  

8419 31 00 00 

- - для сільськогосподарських продуктів 

  

8419 32 00 00 

- - для деревини, целюлози, паперу або картону 

  

8419 39  

- - інші: 

  

  

  

  

8419 39 10 00 

- - - для керамічних виробів 

  

8419 39 90 00 

- - - інші 

  

8419 40 00 00 

- апарати дистиляційні або ректифікаційні 

  

8419 50 00 00 

- теплообмінники 

  

8419 60 00 00 

- обладнання для скраплювання повітря або інших газів 

  

  

- інші машини, агрегати та обладнання: 

  

  

  

  

8419 81 

- - для приготування гарячих напоїв або приготування чи розігрівання їжі: 

  

  

  

  

8419 81 20  

- - - перколятори та інші апарати для приготування кави та інших гарячих напоїв: 

  

  

  

  

8419 81 20 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

8419 81 20 90 

- - - - інші 

  

8419 81 80  

- - - інші: 

  

  

  

  

8419 81 80 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

8419 81 80 90 

- - - - інші 

  

8419 89 

- - інші: 

  

  

  

  

8419 89 10 00 

- - - градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається без роздільної стінки) 

  

8419 89 30 00 

- - - установки для вакуумного осадження металу з парової фази 

  

8419 89 98 00 

- - - інші 

  

8419 90 

- частини: 

  

  

  

  

8419 90 15 00 

- - стерилізаторів товарної підкатегорії 8419 20 00 00 

  

8419 90 85 00 

- - інші 

  

8420 

Каландри або інші валкові машини, крім призначених для обробки металів чи скла, та валки для цих машин: 

  

  

  

  

8420 10 

- каландри або інші валкові машини: 

  

  

  

  

8420 10 10 00 

- - призначені для використання у текстильній промисловості 

  

8420 10 30 00 

- - призначені для використання у паперовій промисловості 

  

8420 10 50 00 

- - призначені для використання у виробництві гуми або пластмас 

  

8420 10 90 00 

- - інші 

  

  

- частини: 

  

  

  

  

8420 91 

- - валки: 

  

  

  

  

8420 91 10 00 

- - - з ливарного чавуну 

  

8420 91 80 00 

- - - інші 

  

8420 99 00 00 

- - інші 

  

8421 

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів: 

  

  

  

  

  

- центрифуги, включаючи відцентрові сушарки: 

  

  

  

  

8421 11 00 00 

- - сепаратори молочні 

  

10 

10 

8421 12 00 00 

- - сушарки для білизни 

  

шт 

8421 19 

- - інші: 

  

  

  

  

8421 19 20 00 

- - - центрифуги, що використовуються в лабораторіях 

  

8421 19 70  

- - - інші: 

  

  

  

  

8421 19 70 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

8421 19 70 90 

- - - - інші 

  

  

- обладнання для фільтрування або очищення рідин: 

  

  

  

  

8421 21 00 00 

- - для фільтрування або очищення води 

  

8421 22 00 00 

- - для фільтрування або очищення напоїв, крім води 

  

8421 23 00 

- - для фільтрування палива чи мастил у двигунах внутрішнього згоряння: 

  

  

  

  

8421 23 00 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

8421 23 00 30 

- - - для цивільної авіації 

  

шт 

8421 23 00 90 

- - - інше 

  

8421 29 00 00 

- - інше 

  

  

- обладнання для фільтрування або очищення газів: 

  

  

  

  

8421 31 00 00 

- - фільтри забору повітря для двигунів внутрішнього згоряння 

  

8421 39 

- - інше: 

  

  

  

  

8421 39 20 00 

- - - обладнання для фільтрування або очищення повітря 

  

  

- - - обладнання для фільтрування або очищення інших газів: 

  

  

  

  

8421 39 40 00 

- - - - вологим способом 

  

8421 39 60  

- - - - за допомогою каталітичного процесу: 

  

  

  

  

8421 39 60 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

8421 39 60 90 

- - - - - інше 

  

8421 39 90 00 

- - - - інше 

  

0,5 

0,5 

  

- частини: 

  

  

  

  

8421 91 00 00 

- - центрифуг, включаючи відцентрові сушарки 

  

8421 99 00 00 

- - інші 

  

8422 

Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування,  

  

  

  

  

  

закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв: 

  

  

  

  

  

- машини посудомийні: 

  

  

  

  

8422 11 00 00 

- - побутові 

  

шт 

8422 19 00 00 

- - інші 

  

шт 

8422 20 00 00 

- обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей 

  

8422 30 00 

- обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; обладнання для газування напоїв: 

  

  

  

  

8422 30 00 10 

- - обладнання для наповнення пляшок, їх закривання, закорковування або наклеювання на них етикеток, що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш як 12000 пляшок за годину 

  

шт 

  

- - інше: 

  

  

  

  

8422 30 00 91 

- - - обладнання, що використовується у харчовій промисловості для закупорювання скляної тари металевими кришками, що загвинчуються, продуктивністю не більш як 9600 одиниць за годину 

  

шт 

8422 30 00 99 

- - - інше 

  

8422 40 00  

- інше обладнання для пакування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу): 

  

  

  

  

8422 40 00 10 

- - обладнання для пакування пляшок (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу), що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш як 12000 пляшок за годину 

  

шт 

8422 40 00 90 

- - інше 

  

8422 90 

- частини: 

  

  

  

  

8422 90 10 00 

- - до машин для миття посуду 

  

8422 90 90 00 

- - інші 

  

8423 

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів: 

  

  

  

  

8423 10 

- ваги для зважування людей, включаючи ваги для зважування немовлят; побутові ваги і терези: 

  

  

  

  

8423 10 10 00 

- - ваги і терези побутові 

  

шт 

8423 10 90 00 

- - інші 

  

шт 

8423 20 00 00 

- ваги для безперервного зважування виробів на конвеєрах 

  

шт 

8423 30 00 00 

- ваги, відрегульовані на постійну масу, та ваги, що скидають вантаж визначеної маси в ємкість або контейнери, включаючи ваги бункерні 

  

шт 

  

- інше обладнання для зважування: 

  

  

  

  

8423 81 

- - з максимальною масою зважування не більш як 30 кг: 

  

  

  

  

8423 81 10 00 

- - - пристрої контролю маси і пристрої контрольні автоматичні, що спрацьовують при досягненні попередньо заданої маси 

  

шт 

8423 81 30 00 

- - - обладнання для зважування та маркування запакованих товарів 

  

шт 

8423 81 50 00 

- - - ваги магазинні 

  

шт 

8423 81 90 00 

- - - інше 

  

шт 

8423 82 

- - з максимальною масою зважування понад 30 кг, але не більш як 5000 кг: 

  

  

  

  

8423 82 10 00 

- - - пристрої для контролю маси і пристрої контрольні автоматичні, що спрацьовують при досягненні попередньо заданої маси 

  

шт 

8423 82 90 

- - - інше: 

  

  

  

  

8423 82 90 10 

- - - - ваги для зважування тварин 

  

шт 

8423 82 90 90 

- - - - інше 

  

шт 

8423 89 00 00 

- - інше 

  

шт 

8423 90 00 00 

- гирі для будь-яких ваг або терезів; частини обладнання для зважування 

  

8424 

Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої: 

  

  

  

  

8424 10 

- вогнегасники заряджені або незаряджені: 

  

  

  

  

8424 10 20  

- - масою не більш як 21 кг: 

  

  

  

  

8424 10 20 10 

- - - для цивільної авіації 

  

8424 10 20 90 

- - - інші 

  

8424 10 80  

- - інші: 

  

  

  

  

8424 10 80 10 

- - - для цивільної авіації 

  

8424 10 80 90 

- - - інші 

  

8424 20 00  

- пульверизатори та аналогічні пристрої: 

  

  

  

  

8424 20 00 10 

- - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

8424 20 00 90 

- - інші 

  

8424 30 

- піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої: 

  

  

  

  

  

- - пристрої для миття водою з вмонтованим двигуном: 

  

  

  

  

8424 30 01 00 

- - - з пристроями для обігрівання 

  

шт 

  

- - - інші потужністю двигуна: 

  

  

  

  

8424 30 05  

- - - - не більш як 7,5 кВт: 

  

  

  

  

8424 30 05 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

8424 30 05 90 

- - - - - інші 

  

шт 

8424 30 09 00 

- - - - понад 7,5 кВт 

  

шт 

  

- - інші пристрої: 

  

  

  

  

8424 30 10 00 

- - - що працюють за допомогою стисненого повітря 

  

8424 30 90  

- - - інші: 

  

  

  

  

8424 30 90 10 

- - - - пристрої для вдування вугільного пилу в доменну піч 

  

10 

10 

шт 

8424 30 90 20 

- - - - станції перезарядки порошкових вогнегасників 

  

шт 

8424 30 90 90 

- - - - інші 

  

  

- інші пристрої: 

  

  

  

  

8424 81 

- - для сільського господарства або садівництва: 

  

  

  

  

8424 81 10 00 

- - - пристосування для зрошування 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8424 81 30 00 

- - - - переносні пристосування 

  

шт 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8424 81 91 00 

- - - - - розбризкувачі та розкидачі, що встановлюються на тракторі або тягнуться за його допомогою 

  

шт 

8424 81 99 00 

- - - - - інші 

  

шт 

8424 89 00 00 

- - інші 

  

8424 90 00 00 

- частини 

  

8425 

Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати: 

  

  

  

  

  

- талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів або підіймачів, які використовуються для підіймання транспортних засобів: 

  

  

  

  

8425 11 00 00 

- - з електричним двигуном 

  

шт 

8425 19 

- - інші: 

  

  

  

  

8425 19 20 00 

- - - підіймачі ланцюгові, ручні 

  

шт 

8425 19 80 00 

- - - інші 

  

шт 

  

- інші лебідки; кабестани: 

  

  

  

  

8425 31 00 00 

- - з електричним двигуном 

  

шт 

8425 39 

- - інші: 

  

  

  

  

8425 39 30 00 

- - - з приводом від умонтованих поршневих двигунів внутрішнього згоряння 

  

шт 

8425 39 90 00 

- - - інші 

  

шт 

  

- домкрати; підіймачі для підіймання транспортних засобів: 

  

  

  

  

8425 41 00 00 

- - стаціонарні гаражні підіймачі 

  

шт 

8425 42 00 00 

- - інші домкрати та підіймачі гідравлічні 

  

шт 

8425 49 00 00 

- - інші 

  

шт 

8426 

Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних типів, включаючи кабельні крани; ферми підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном: 

  

  

  

  

  

- крани мостові, козлові, портальні, ферми підіймальні пересувні та портальні навантажувачі: 

  

  

  

  

8426 11 00 00 

- - крани мостові на стаціонарних опорах 

  

8426 12 00 00 

- - ферми підіймальні пересувні на колісному ходу та портальні навантажувачі 

  

8426 19 00 00 

- - інші 

  

8426 20 00 00 

- крани баштові 

  

8426 30 00 00 

- крани портальні або на опорі стрілові  

  

  

- інші машини та механізми самохідні: 

  

  

  

  

8426 41 00 00 

- - на колісному ходу 

  

8426 49 00 00 

- - інші 

  

  

- інше механічне обладнання: 

  

  

  

  

8426 91 

- - призначене для монтажу на дорожніх автотранспортних засобах: 

  

  

  

  

8426 91 10 00 

- - - крани гідравлічні для навантажування та розвантажування транспортних засобів 

  

шт 

8426 91 90 00 

- - - інші 

  

8426 99 00 00 

- - інші 

  

8427 

Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

  

  

  

  

8427 10 

- навантажувачі самохідні з електродвигуном: 

  

  

  

  

8427 10 10 00 

- - з висотою підіймання 1 м або більше 

  

шт 

8427 10 90 00 

- - інші 

  

шт 

8427 20 

- інші навантажувачі самохідні: 

  

  

  

  

  

- - з висотою підіймання 1 м або більше: 

  

  

  

  

8427 20 11 00 

- - - позашляхові (для нерівної місцевості) штабелювальні навантажувачі з вилковим та іншими видами захвату 

  

шт 

8427 20 19 00 

- - - інші 

  

шт 

8427 20 90 00 

- - інші 

  

шт 

8427 90 00 00 

- інші навантажувачі  

  

шт 

8428 

Інші машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування (наприклад ліфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги): 

  

  

  

  

8428 10 

- ліфти та скіпові підіймачі: 

  

  

  

  

8428 10 20 00 

- - з електричним керуванням 

  

8428 10 80 00 

- - інші 

  

8428 20 

- підіймачі та конвеєри, пневматичні: 

  

  

  

  

8428 20 30 00 

- - спеціально призначені для використання в сільському господарстві 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

8428 20 91 00 

- - - для сипких матеріалів 

  

8428 20 98 00 

- - - інші 

  

  

- інші елеватори та конвеєри безперервної дії для товарів або матеріалів: 

  

  

  

  

8428 31 00 00 

- - призначені спеціально для підземних робіт 

  

8428 32 00 00 

- - інші з ковшем  

  

8428 33 00 00 

- - інші стрічкові 

  

8428 39 

- - інші: 

  

  

  

  

8428 39 20 00 

- - - конвеєри роликові 

  

8428 39 90 00 

- - - інші 

  

8428 40 00 00 

- ескалатори та рухомі пішохідні доріжки 

  

8428 60 00 00 

- канатні пасажирські та вантажні дороги, гірськолижні підіймачі; тягові механізми для фунікулерів 

  

8428 90 

- інше обладнання: 

  

  

  

  

8428 90 30 00 

- - обладнання прокатних станів; рольганги для подавання та вилучення продукції; перекидачі та маніпулятори для зливків, прутків, слябів тощо 

  

  

- - інше: 

  

  

  

  

  

- - - обладнання завантажувальне, спеціально призначене для використання у сільському господарстві: 

  

  

  

  

8428 90 71 00 

- - - - розроблене для навішування на сільськогосподарські трактори 

  

8428 90 79 00 

- - - - інше 

  

  

- - - інше: 

  

  

  

  

8428 90 91 00 

- - - - навантажувальні механічні пристосування для сипких матеріалів 

  

8428 90 95 00 

- - - - інше 

  

8429 

Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, машини трамбувальні та дорожні котки: 

  

  

  

  

  

- бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом: 

  

  

  

  

8429 11 00 00 

- - гусеничні 

  

шт 

8429 19 00 00 

- - інші 

  

шт 

8429 20 00 00 

- грейдери і планувальники 

  

шт 

8429 30 00 00 

- скрепери 

  

шт 

8429 40 

- машини трамбувальні та котки дорожні: 

  

  

  

  

  

- - котки дорожні: 

  

  

  

  

8429 40 10 00 

- - - вібраційні 

  

шт 

8429 40 30 00 

- - - інші 

  

шт 

8429 40 90 00 

- - машини трамбувальні 

  

шт 

  

- лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі: 

  

  

  

  

8429 51 

- - одноківшові фронтальні навантажувачі: 

  

  

  

  

8429 51 10 00 

- - - навантажувачі, спеціально розроблені для підземних робіт 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8429 51 91 00 

- - - - навантажувачі одноківшові гусеничні 

  

шт 

8429 51 99 00 

- - - - інші 

  

шт 

8429 52 

- - машини з обертанням верхньої частини на 360°: 

  

  

  

  

8429 52 10 00 

- - - екскаватори гусеничні 

  

шт 

8429 52 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8429 59 00 00 

- - інші 

  

шт 

8430 

Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне: 

  

  

  

  

8430 10 00 00 

- обладнання для забивання та витягування паль 

  

шт 

8430 20 00 00 

- обладнання снігоприбиральне плужне та роторне 

  

шт 

  

- врубові машини для добування вугілля або гірських порід та машини тунелепрохідні: 

  

  

  

  

8430 31 00 00 

- - самохідні 

  

8430 39 00 00 

- - інші 

  

  

- інші машини бурильні або прохідницькі: 

  

  

  

  

8430 41 00 00 

- - самохідні 

  

8430 49 00 00 

- - інші 

  

8430 50 00 00 

- інші самохідні машини та обладнання 

  

  

- інші машини та механізми несамохідні: 

  

  

  

  

8430 61 00 00 

- - машини та механізми для трамбування або ущільнення 

  

шт 

8430 69 00 00 

- - інші 

  

8431 

Частини, призначені виключно або переважно для обладнання товарних позицій 8425 - 8430: 

  

  

  

  

8431 10 00 00 

- машин або механізмів товарної позиції 8425 

  

8431 20 00 00 

- машин або механізмів товарної позиції 8427 

  

  

- машин або механізмів товарної позиції 8428: 

  

  

  

  

8431 31 00 00 

- - ліфтів, скіпових підіймачів або ескалаторів 

  

8431 39 

- - інші: 

  

  

  

  

8431 39 10 00 

- - - обладнання прокатних станів товарної підкатегорії 8428 90 30 00 

  

8431 39 70 00  

- - - інші 

  

  

- машин або механізмів товарних позицій 8426, 8429 або 8430: 

  

  

  

  

8431 41 00 00 

- - ковші, грейфери, захвати та черпаки  

  

8431 42 00 00 

- - відвали бульдозерів неповоротні або поворотні 

  

8431 43 00 00 

- - частини бурильних або прохідницьких машин товарної підпозиції 8430 41 або 8430 49 

  

8431 49 

- - інші: 

  

  

  

  

8431 49 20 00 

- - - з чавуну або сталі  

  

8431 49 80 00 

- - - інші 

  

8432 

Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків: 

  

  

  

  

8432 10 

- плуги: 

  

  

  

  

8432 10 10 00 

- - відвальні 

  

шт 

8432 10 90 00 

- - інші 

  

шт 

  

- борони, розпушувачі, культиватори, мотики та полільники: 

  

  

  

  

8432 21 00 00 

- - борони дискові 

  

шт 

8432 29 

- - інші: 

  

  

  

  

8432 29 10 00 

- - - розпушувачі та культиватори 

  

шт 

8432 29 30 00 

- - - борони 

  

шт 

8432 29 50 00 

- - - ґрунтофрези 

  

шт 

8432 29 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8432 30 

- сівалки, садильники та машини розсадосадильні: 

  

  

  

  

  

- - сівалки: 

  

  

  

  

8432 30 11 00 

- - - точного висівання з центральним приводом 

  

шт 

8432 30 19 00 

- - - інші 

  

шт 

8432 30 90 00 

- - садильники та машини розсадосадильні 

  

шт 

8432 40 

- розкидачі та розподільники органічних та мінеральних добрив: 

  

  

  

  

8432 40 10 00 

- - розподільники мінеральних добрив 

  

шт 

8432 40 90 00 

- - інші 

  

шт 

8432 80 00 00 

- інші машини  

  

8432 90 00 00 

- частини 

  

8433 

Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: 

  

  

  

  

  

- косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків: 

  

  

  

  

8433 11 

- - моторні з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині: 

  

  

  

  

8433 11 10 00 

- - - електричні 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - самохідні: 

  

  

  

  

8433 11 51 00 

- - - - - обладнані сидінням 

  

шт 

8433 11 59 00 

- - - - - інші 

  

шт 

8433 11 90 00 

- - - - інші 

  

шт 

8433 19 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - з двигуном: 

  

  

  

  

8433 19 10 00 

- - - - електричні 

  

шт 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - - самохідні: 

  

  

  

  

8433 19 51 00 

- - - - - - обладнані сидінням 

  

шт 

8433 19 59 00 

- - - - - - інші 

  

шт 

8433 19 70 00 

- - - - - інші 

  

шт 

8433 19 90 00 

- - - без двигуна 

  

шт 

8433 20 

- інші косарки, включаючи тракторні навісні різальні механізми: 

  

  

  

  

8433 20 10 00 

- - з двигуном 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - тракторні, навісні або причіпні: 

  

  

  

  

8433 20 51 00 

- - - - з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині 

  

шт 

8433 20 59 00 

- - - - інші 

  

шт 

8433 20 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8433 30 

- інші сінозаготівельні машини: 

  

  

  

  

8433 30 10 00 

- - поворотні пристрої, граблі бічного подавання та сіноворушилки 

  

шт 

8433 30 90 00 

- - інші 

  

шт 

8433 40 

- преси для соломи або сіна, включаючи прес-підбирачі: 

  

  

  

  

8433 40 10 00 

- - прес-підбирачі 

  

шт 

8433 40 90 00 

- - інші 

  

шт 

  

- інші машини для збирання врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

  

  

  

  

8433 51 00 00 

- - комбайни зернозбиральні 

  

шт 

8433 52 00 00 

- - інші машини та механізми для обмолоту 

  

шт 

8433 53 

- - машини для збирання коренеплодів або бульб: 

  

  

  

  

8433 53 10 00 

- - - картоплекопальні та картоплезбиральні машини 

  

шт 

8433 53 30 00 

- - - гичкорізки та машини бурякозбиральні 

  

шт 

8433 53 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8433 59 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - комбайни силосозбиральні: 

  

  

  

  

8433 59 11 00 

- - - - самохідні 

  

шт 

8433 59 19 00 

- - - - інші 

  

шт 

8433 59 30 00 

- - - комбайни для збирання винограду 

  

шт 

8433 59 80 00 

- - - інші 

  

шт 

8433 60 00 00 

- машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів 

  

8433 90 00 00 

- частини 

  

8434 

Установки і апарати доїльні та обладнання для обробки та переробки молока: 

  

  

  

  

8434 10 00 00 

- установки та апарати доїльні 

  

8434 20 00 00 

- обладнання для обробки та переробки молока 

  

8434 90 00 00 

- частини 

  

8435 

Преси, дробарки та аналогічні машини для виробництва вина, сидру, фруктових соків або аналогічних напоїв: 

  

  

  

  

8435 10 00 00 

- машини та механізми 

  

8435 90 00 00 

- частини 

  

8436 

Інше обладнання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва або бджільництва, включаючи обладнання для пророщування насіння з механічним або нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва: 

  

  

  

  

8436 10 00 00 

- машини та механізми для приготування кормів для тварин 

  

  

- обладнання для птахівництва, включаючи інкубатори та брудери: 

  

  

  

  

8436 21 00 00 

- - інкубатори та брудери 

  

8436 29 00  

- - інше: 

  

  

  

  

8436 29 00 10 

- - - обладнання кліткове або підлогове для утримання і вирощування птиці 

  

10 

10 

8436 29 00 90 

- - - інше 

  

8436 80 

- інше обладнання: 

  

  

  

  

8436 80 10 00 

- - лісогосподарське обладнання 

  

шт 

  

- - інше: 

  

  

  

  

8436 80 91 00 

- - - автонапувалки 

  

шт 

8436 80 99 00 

- - - інше 

  

  

- частини: 

  

  

  

  

8436 91 00 00 

- - обладнання для птахівництва або інкубаторів та брудерів 

  

8436 99 00 00 

- - інші 

  

8437 

Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах: 

  

  

  

  

8437 10 00 00 

- машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або сухих бобових культур 

  

шт 

8437 80 00 00 

- інше обладнання 

  

шт 

8437 90 00 00 

- частини 

  

8438  

Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів, або олій: 

  

  

  

  

8438 10 

- обладнання для виробництва хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або подібних виробів: 

  

  

  

  

8438 10 10 00 

- - обладнання для виробництва хлібобулочних виробів 

  

8438 10 90 00 

- - обладнання для виробництва макаронів, спагеті або подібних виробів 

  

8438 20 00 00 

- обладнання для виробництва кондитерських виробів, какао-порошку чи шоколаду 

  

8438 30 00 00 

- обладнання для цукрового виробництва 

  

10 

10 

8438 40 00 00 

- обладнання для пивоварного виробництва 

  

8438 50 00 00 

- обладнання для переробки м'яса або птиці 

  

10 

10 

8438 60 00 00 

- обладнання для переробки фруктів, горіхів або овочів 

  

8438 80 

- інше обладнання: 

  

  

  

  

8438 80 10 00 

- - для переробки кави або чаю 

  

  

- - інше: 

  

  

  

  

8438 80 91 00 

- - - для виробництва або приготування напоїв 

  

8438 80 99 00 

- - - інше 

  

8438 90 00 00 

- частини 

  

8439 

Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи обробки паперу або картону: 

  

  

  

  

8439 10 00 00 

- обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів 

  

8439 20 00 00 

- обладнання для виробництва паперу або картону 

  

8439 30 00 00 

- обладнання для обробки паперу або картону 

  

  

- частини: 

  

  

  

  

8439 91 

- - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів: 

  

  

  

  

8439 91 10 00 

- - - з чавуну або сталі  

  

8439 91 90 00 

- - - інші 

  

8439 99 

- - інші: 

  

  

  

  

8439 99 10 00 

- - - з чавуну або сталі  

  

8439 99 90 00 

- - - інші 

  

8440 

Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини: 

  

  

  

  

8440 10 

- обладнання: 

  

  

  

  

8440 10 10 00 

- - машини фальцювальні 

  

8440 10 20 00 

- - машини аркушепідбиральні 

  

8440 10 30 00 

- - машини швейні, проволокошвейні та скобозшивачі 

  

8440 10 40 00 

- - машини для безниткового з'єднання  

  

8440 10 90 00 

- - інше 

  

8440 90 00 00 

- частини 

  

8441 

Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу: 

  

  

  

  

8441 10 

- машини різальні: 

  

  

  

  

8441 10 10 00 

- - верстати комбіновані поздовжньо-різальні та перемотувальні 

  

8441 10 20 00 

- - інші верстати поздовжньо-різальні або поперечно-різальні 

  

8441 10 30 00 

- - машини гільйотинні паперорізальні 

  

8441 10 40 00 

- - машини триножові різальні 

  

8441 10 80 00 

- - інші 

  

8441 20 00 00 

- машини для виробництва мішків, пакунків або конвертів 

  

8441 30 00 00 

- машини для виробництва картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або аналогічної тари іншим способом, ніж формування 

  

8441 40 00 00 

- машини для формування виробів з паперової маси, паперу або картону 

  

8441 80 00 00 

- інше обладнання 

  

8441 90 

- частини: 

  

  

  

  

8441 90 10 00 

- - різальних машин 

  

8441 90 90 00 

- - інших 

  

8442 

Машини, апаратура та оснащення (крім верстатів товарних позицій 8456 - 8465) для підготовки або виготовлення пластин, циліндрів та інших друкарських елементів; пластини, циліндри та інші друкарські елементи; пластини, циліндри та літографські камені, підготовлені до друкування (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані): 

  

  

  

  

8442 30 

- машини, апаратура та обладнання: 

  

  

  

  

8442 30 10 00 

- - фотонаборні та складальні машини 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

8442 30 91 00 

- - - для відливання та складання шрифту (наприклад, лінотипи, монотипи, інтертипи) з відливним чи без відливного пристрою 

  

шт 

8442 30 99 00 

- - - інші 

  

8442 40 00 00 

- частини до машин, апаратури або обладнання  

  

8442 50 

- пластини, циліндри та інші друкарські елементи; пластини, циліндри та літографські камені, підготовлені до друкування (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані): 

  

  

  

  

  

- - з нанесеним зображенням: 

  

  

  

  

8442 50 21 00 

- - - для високого друку 

  

8442 50 23 00 

- - - для плоского друку 

  

8442 50 29 00 

- - - інші 

  

8442 50 80 00 

- - інші 

  

8443 

Обладнання друкарське, яке використовує для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об'єднані або ні; частини та аксесуари до них: 

  

  

  

  

  

- обладнання друкарське, в якому використовуються пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442: 

  

  

  

  

8443 11 00 00 

- - машини для офсетного друку, рулонні 

  

шт 

8443 12 00 00 

- - машини для офсетного друку, аркушеві, конторські (з форматом аркуша не більш як 22 х 36 см у розгорнутому вигляді) 

  

шт 

8443 13 

- - інші машини для офсетного друку: 

  

  

  

  

  

- - - аркушні: 

  

  

  

  

8443 13 10 00 

- - - - що використовувалися 

  

шт 

  

- - - - нові з форматом аркуша: 

  

  

  

  

8443 13 31 00 

- - - - - не більш як 52 х 74 см 

  

шт 

8443 13 35 00 

- - - - - понад 52 х 74 см, але не більш як 74 х 107 см 

  

шт 

8443 13 39 00 

- - - - - понад 74 х 107 см 

  

шт 

8443 13 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8443 14 00 00 

- - машини для високого друку, рулонні, крім машин для флексографічного друку 

  

шт 

8443 15 00 00 

- - машини для високого друку, нерулонні, крім машин для флексографічного друку 

  

шт 

8443 16 00 00 

- - машини для флексографічного друку 

  

шт 

8443 17 00 00 

- - машини для глибокого друку 

  

шт 

8443 19 

- - інші: 

  

  

  

  

8443 19 20 00 

- - - для друкування на текстильних матеріалах 

  

шт 

8443 19 40 00 

- - - для використання у виробництві напівпровідників 

  

шт 

8443 19 70 00 

- - - інші 

  

шт 

  

- інші принтери, копіювальні апарати і факсимільні апарати, об'єднані або ні: 

  

  

  

  

8443 31 

- - машини, які виконують дві чи більше функцій, такі як друк, копіювання чи факсимільний зв'язок, які можуть бути приєднані до машин з автоматичного оброблення інформації або до мережі: 

  

  

  

  

8443 31 10 00 

- - - машини, що виконують функції копіювання і факсимільного зв'язку і не можуть копіювати більш як 12 чорно-білих сторінок за хвилину, з функцією роздруковування чи без неї 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8443 31 91 00 

- - - - машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв 

  

шт 

8443 31 99 00 

- - - - інші 

  

шт 

8443 32 

- - інші, здатні приєднуватися до машин автоматичного оброблення інформації чи до мережі: 

  

  

  

  

8443 32 10 00 

- - - принтери 

  

шт 

8443 32 30 00  

- - - факсимільні апарати 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8443 32 91 00 

- - - - машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв 

  

шт 

8443 32 93 00 

- - - - інші машини, що виконують функцію копіювання з умонтованою оптичною системою 

  

шт 

8443 32 99 00  

- - - - інші 

  

8443 39  

- - інші: 

  

  

  

  

8443 39 10 00  

- - - машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв 

  

шт 

  

- - - інші копіювальні машини: 

  

  

  

  

8443 39 31 00 

- - - - з умонтованою оптичною системою 

  

шт 

8443 39 39 00  

- - - - інші  

  

10 

10 

шт 

8443 39 90  

- - - інші: 

  

  

  

  

8443 39 90 10 

- - - - машинки друкарські автоматичні 

  

10 

10 

шт 

8443 39 90 90 

- - - - інші 

  

  

- частини і приладдя: 

  

  

  

  

8443 91 

- - частини і приладдя для друкарського обладнання, яке використовує для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442: 

  

  

  

  

8443 91 10 00 

- - - для машин товарної підкатегорії 8443 19 40 00  

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8443 91 91  

- - - - з чавуну або сталі: 

  

  

  

  

8443 91 91 10 

- - - - - допоміжне обладнання 

  

8443 91 91 90 

- - - - - інші 

  

8443 91 99  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8443 91 99 10 

- - - - - допоміжне обладнання 

  

8443 91 99 90 

- - - - - інші 

  

8443 99 

- - інші: 

  

  

  

  

8443 99 10 00 

- - - електронні компонування 

  

8443 99 90  

- - - інші: 

  

  

  

  

8443 99 90 10 

- - - - допоміжне обладнання 

  

8443 99 90 90 

- - - - інші 

  

8444 00 

Машини для екструдування, витягування, текстурування або різання штучних текстильних матеріалів: 

  

  

  

  

8444 00 10 00 

- машини для екструдування 

  

шт 

8444 00 90 00 

- інші 

  

шт 

8445 

Машини для підготовки текстильного волокна; машини прядильні, тростильні або крутильні та інше обладнання для виробництва текстильної пряжі; машини кокономотальні або мотальні (включаючи утоковомотальні) та машини для підготовки текстильної пряжі для її подальшого використання на машинах товарної позиції 8446 або 8447:  

  

  

  

  

  

- машини для підготовки текстильних волокон: 

  

  

  

  

8445 11 00 00 

- - кардочесальні 

  

шт 

8445 12 00 00 

- - гребенечесальні 

  

шт 

8445 13 00 00 

- - стрічкові або рівничні 

  

шт 

8445 19 00 00 

- - інші 

  

шт 

8445 20 00 00 

- машини прядильні текстильні 

  

шт 

8445 30 

- машини тростильні або крутильні для текстильних матеріалів: 

  

  

  

  

8445 30 10 00 

- - тростильні 

  

шт 

8445 30 90 00 

- - крутильні  

  

шт 

8445 40 00 00 

- машини мотальні (включаючи утоковомотальні) або кокономотальні 

  

шт 

8445 90 00 00 

- інші 

  

шт 

8446 

Верстати ткацькі: 

  

  

  

  

8446 10 00 00 

- для виробництва тканин завширшки не більш як 30 см 

  

шт 

  

- для виробництва тканин завширшки понад 30 см човникові: 

  

  

  

  

8446 21 00 00 

- - з приводом від двигуна 

  

шт 

8446 29 00 00 

- - інші 

  

шт 

8446 30 00 00 

- безчовникові для виробництва тканин завширшки понад 30 см 

  

шт 

8447 

Машини трикотажні, в'язально-прошивні для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтингові машини: 

  

  

  

  

  

- машини круглов'язальні: 

  

  

  

  

8447 11 

- - з циліндром діаметром не більш як 165 мм: 

  

  

  

  

8447 11 10 00 

- - - які працюють з язичковими голками 

  

шт 

8447 11 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8447 12 

- - з циліндром діаметром понад 165 мм: 

  

  

  

  

8447 12 10 00 

- - - які працюють з язичковими голками 

  

шт 

8447 12 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8447 20 

- машини плосков'язальні; машини в'язально-прошивні: 

  

  

  

  

8447 20 20 00 

- - машини основов'язальні (включаючи рошель-машини); машини в'язально-прошивні 

  

шт 

8447 20 80 00 

- - інші 

  

шт 

8447 90 00 00 

- інші 

  

шт 

8448 

Обладнання допоміжне для використання з машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні каретки, жакардові машини, механізми зупинення утокової та основної ниток, механізми заміни човників); частини та обладнання, які застосовуються лише та головним чином для машин цієї товарної позиції або товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, голкова гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та ремізні рамки, трикотажні голки): 

  

  

  

  

  

- механізми та обладнання, допоміжні для машин товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447: 

  

  

  

  

8448 11 00 00 

- - каретки ремізопідіймальні та жакардові машини; кардочесальні машини, копіювальні, перфораційні або машини для використання разом із зазначеними машинами 

  

8448 19 00 00 

- - інші 

  

8448 20 00 00 

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8444 або їх допоміжних пристроїв 

  

  

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8445 або їх допоміжних пристроїв: 

  

  

  

  

8448 31 00 00 

- - гарнітура голкова 

  

8448 32 00 00 

- - частини машин для підготовки текстильної пряжі, крім голкової гарнітури 

  

8448 33 

- - веретена, рогульки, кільця і бігунки: 

  

  

  

  

8448 33 10 00 

- - - веретена, рогульки 

  

8448 33 90 00 

- - - кільця і бігунки 

  

8448 39 00 00 

- - інші 

  

  

- частини та приладдя до ткацьких верстатів або їх допоміжних пристроїв: 

  

  

  

  

8448 42 00 00 

- - берда, ремізки та ремізні рамки 

  

8448 49 00 00 

- - інші 

  

  

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8447 або до їх допоміжних пристроїв: 

  

  

  

  

8448 51 

- - платини, голки та інші елементи, що використовуються для утворення петель, швів, стібків, переплетень: 

  

  

  

  

8448 51 10 00 

- - - платини 

  

8448 51 90 00 

- - - інші 

  

8448 59 00 00 

- - інші 

  

8449 00 00 00 

Обладнання для виробництва або обробки фетру та повсті або нетканих матеріалів у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхів; болванки для виготовлення капелюхів 

  

8450 

Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм: 

  

  

  

  

  

- місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

  

  

  

  

8450 11 

- - машини повністю автоматичні: 

  

  

  

  

  

- - - місткістю не більш як 6 кг сухої білизни: 

  

  

  

  

8450 11 11 00 

- - - - з фронтальним завантаженням 

  

шт 

8450 11 19 00 

- - - - з вертикальним завантаженням  

  

шт 

8450 11 90 00 

- - - місткістю понад 6 кг, але не більш як 10 кг сухої білизни 

  

шт 

8450 12 00 00 

- - інші машини з умонтованим відцентровим віджимним пристроєм 

  

шт 

8450 19 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

8450 20 00 00 

- машини місткістю понад 10 кг сухої білизни 

  

шт 

8450 90 00 00 

- частини 

  

8451 

Обладнання (крім машин товарної позиції 8450) для промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, пресування (включаючи преси для термофіксації матеріалів), вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття підлог типу лінолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрізання або проколювання тканин: 

  

  

  

  

8451 10 00 00 

- машини для сухого чищення 

  

  

- машини для сушіння: 

  

  

  

  

8451 21 

- - місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

  

  

  

  

8451 21 10 00 

- - - місткістю не більш як 6 кг  

  

8451 21 90 00 

- - - місткістю понад 6 кг, але не більш як 10 кг 

  

8451 29 00 00 

- - інші 

  

8451 30 

- прасувальні машини і преси (включаючи преси для термофіксації матеріалів): 

  

  

  

  

  

- - з електронагріванням потужністю: 

  

  

  

  

8451 30 10 00 

- - - не більш як 2500 Вт 

  

шт 

8451 30 30 00 

- - - понад 2500 Вт 

  

шт 

8451 30 80 00 

- - інші 

  

шт 

8451 40 00 00 

- машини для промивання, вибілювання або фарбування 

  

8451 50 00 00 

- машини для намотування, розмотування, складання, розрізання або проколювання тканин 

  

8451 80 

- інше обладнання: 

  

  

  

  

8451 80 10 00 

- - машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття підлог типу лінолеуму  

  

8451 80 30 00 

- - машини для апретування та остаточної обробки 

  

8451 80 80 00 

- - інші 

  

8451 90 00 00 

- частини 

  

8452 

Машини швейні, крім машин для оправлення, брошурування товарної позиції 8440; меблі, основи та кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки для швейних машин: 

  

  

  

  

8452 10 

- побутові швейні машини: 

  

  

  

  

  

- - машини швейні (тільки із закритим стібком) з головкою, маса яких не перевищує 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном; головки швейних машин (тільки із закритим стібком) масою не більш як 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном: 

  

  

  

  

8452 10 11 00 

- - - швейні машини (без каркасів, столиків або тумбочок) вартістю понад 65 євро 

  

шт 

8452 10 19 00 

- - - інші 

  

шт 

8452 10 90 00 

- - інші машини швейні та інші головки для швейних машин  

  

шт 

  

- інші машини швейні: 

  

  

  

  

8452 21 00 00 

- - автоматичні 

  

шт 

8452 29 00 00 

- - інші 

  

шт 

8452 30 

- голки для швейних машин: 

  

  

  

  

8452 30 10 00 

- - з однією плоскою гранню на хвостовику 

  

тис. шт 

8452 30 90 00 

- - інші 

  

тис. шт 

8452 40 00 00 

- меблі, основи та кришки, спеціально призначені для швейних машин, та їх частини 

  

8452 90 00 00 

- інші частини швейних машин  

  

8453 

Обладнання для підготовки, дублення та оброблення шкіри або шкури або для виробництва чи ремонту шкіряного взуття або інших виробів із шкури чи шкіри, крім швейних машин: 

  

  

  

  

8453 10 00 00 

- обладнання для підготовки, дублення та оброблення шкіри або шкури 

  

8453 20 00 00 

- обладнання для виробництва чи ремонту взуття 

  

8453 80 00 00 

- інше обладнання  

  

8453 90 00 00 

- частини 

  

8454 

Конвертери, ливарні ковші і виливниці та ливарні машини, призначені для використання в металургії або ливарному виробництві: 

  

  

  

  

8454 10 00  

- конвертери: 

  

  

  

  

8454 10 00 10 

- - місткістю 130 - 300 т 

  

10 

10 

шт 

8454 10 00 90 

- - інші 

  

8454 20 00 00 

- виливниці та ливарні ковші 

  

8454 30 

- машини ливарні: 

  

  

  

  

8454 30 10 00 

- - для лиття під тиском 

  

8454 30 90 00 

- - інші 

  

8454 90 00 

- частини: 

  

  

  

  

8454 90 00 10 

- - конвертера  

  

8454 90 00 90 

- - інші 

  

8455 

Стани прокатні та валки до них: 

  

  

  

  

8455 10 00 00 

- стани трубопрокатні 

  

  

- інші стани прокатні: 

  

  

  

  

8455 21 00 00 

- - стани гарячої прокатки або комбіновані стани гарячої і холодної прокатки 

  

10 

10 

8455 22 00 00 

- - стани холодної прокатки 

  

10 

10 

8455 30 

- валки для станів прокатних: 

  

  

  

  

8455 30 10 00 

- - з ливарного чавуну 

  

  

- - із сталі ковані: 

  

  

  

  

8455 30 31  

- - - робочі валки для гарячої прокатки; опорні валки для гарячої та холодної прокатки: 

  

  

  

  

8455 30 31 10 

- - - - для гарячої прокатки 

  

10 

10 

шт 

8455 30 31 90 

- - - - інші 

  

8455 30 39 00 

- - - робочі валки для холодної прокатки 

  

8455 30 90  

- - із сталі литі або оброблені тиском: 

  

  

  

  

8455 30 90 10  

- - - пільгервалки сталеві литі 

  

10 

10 

шт 

8455 30 90 90 

- - - інші 

  

8455 90 00 00 

- інші частини  

  

8456 

Верстати для обробки різних матеріалів видаленням матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів: 

  

  

  

  

8456 10 00 00  

- що працюють з використанням лазерного або іншого світлового чи фотонного випромінювання 

  

шт 

8456 20 00 00 

- що працюють з використанням ультразвукових процесів 

  

шт 

8456 30 

- що працюють з використанням електророзрядних процесів: 

  

  

  

  

  

- - з числовим програмним керуванням: 

  

  

  

  

8456 30 11 00 

- - - з дротовим електродом 

  

шт 

8456 30 19 00 

- - - інші 

  

шт 

8456 30 90 00 

- - інші 

  

шт 

8456 90 00 00 

- інші  

  

шт 

8457 

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу: 

  

  

  

  

8457 10 

- центри оброблювальні: 

  

  

  

  

8457 10 10 00 

- - горизонтальні 

  

шт 

8457 10 90 00 

- - інші 

  

шт 

8457 20 00 00 

- верстати агрегатні однопозиційні 

  

шт 

8457 30 

- верстати агрегатні багатопозиційні: 

  

  

  

  

8457 30 10 00 

- - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8457 30 90 00 

- - інші 

  

шт 

8458 

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні: 

  

  

  

  

  

- горизонтальні: 

  

  

  

  

8458 11 

- - з числовим програмним керуванням: 

  

  

  

  

8458 11 20 00 

- - - верстати токарні багатоцільові 

  

шт 

  

- - - токарні автомати: 

  

  

  

  

8458 11 41 00 

- - - - одношпиндельні 

  

шт 

8458 11 49 00 

- - - - багатошпиндельні 

  

шт 

8458 11 80 00 

- - - інші 

  

шт 

8458 19 

- - інші: 

  

  

  

  

8458 19 20 00 

- - - верстати токарні центрові (процесори або інструментальні верстати) 

  

шт 

8458 19 40 00 

- - - автомати токарні 

  

шт 

8458 19 80 00 

- - - інші 

  

шт 

  

- інші верстати токарні: 

  

  

  

  

8458 91 

- - з числовим програмним керуванням: 

  

  

  

  

8458 91 20 00 

- - - верстати токарні багатоцільові 

  

шт 

8458 91 80 00 

- - - інші 

  

шт 

8458 99 00 00 

- - інші 

  

шт 

8459 

Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів (включаючи верстати токарні багатоцільові) товарної позиції 8458: 

  

  

  

  

8459 10 00 00 

- верстати агрегатні лінійної побудови 

  

шт 

  

- інші верстати для свердління: 

  

  

  

  

8459 21 00 00 

- - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8459 29 00 00 

- - інші 

  

шт 

  

- інші верстати розточувально-фрезерні: 

  

  

  

  

8459 31 00 00 

- - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8459 39 00 00 

- - інші 

  

шт 

8459 40 

- інші верстати розточувальні: 

  

  

  

  

8459 40 10 00 

- - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8459 40 90 00 

- - інші 

  

шт 

  

- верстати консольно-фрезерні: 

  

  

  

  

8459 51 00 00 

- - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8459 59 00 00 

- - інші 

  

шт 

  

- інші верстати фрезерні: 

  

  

  

  

8459 61 

- - з числовим програмним керуванням: 

  

  

  

  

8459 61 10 00 

- - - інструментальні фрезерні 

  

шт 

8459 61 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8459 69 

- - інші: 

  

  

  

  

8459 69 10 00 

- - - інструментальні фрезерні 

  

шт 

8459 69 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8459 70 00 00 

- інші верстати різенарізні  

  

шт 

8460 

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461: 

  

  

  

  

  

- верстати плоскошліфувальні з точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм: 

  

  

  

  

8460 11 00 00 

- - з числовим програмним керуванням 

  

0,5 

0,5 

шт 

8460 19 00 00 

- - інші 

  

шт 

  

- інші верстати шліфувальні з точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм: 

  

  

  

  

8460 21 

- - з числовим програмним керуванням: 

  

  

  

  

  

- - - для шліфування циліндричних поверхонь: 

  

  

  

  

8460 21 11 00 

- - - - верстати внутрішньошліфувальні 

  

шт 

8460 21 15 00 

- - - - верстати безцентрово-шліфувальні 

  

шт 

8460 21 19 00 

- - - - інші 

  

шт 

8460 21 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8460 29 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - для шліфування циліндричних поверхонь: 

  

  

  

  

8460 29 11 00 

- - - - верстати внутрішньо-шліфувальні 

  

шт 

8460 29 19 00 

- - - - інші 

  

шт 

8460 29 90 00 

- - - інші 

  

шт 

  

- верстати заточувальні (для різального інструмента): 

  

  

  

  

8460 31 00 00 

- - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8460 39 00 00 

- - інші 

  

шт 

8460 40 

- верстати хонінгувальні або довідні: 

  

  

  

  

8460 40 10  

- - з числовим програмним керуванням: 

  

  

  

  

8460 40 10 10 

- - - з точністю обробки форми отвору не більш як 0,01 мм 

  

0,5 

0,5 

шт 

8460 40 10 90 

- - - інші 

  

шт 

8460 40 90 00 

- - інші 

  

шт 

8460 90 

- інші: 

  

  

  

  

8460 90 10 00 

- - верстати з мікрометричними регулювальними пристроями та з точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм 

  

шт 

8460 90 90 00 

- - інші 

  

шт 

8461 

Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом, в іншому місці не зазначені: 

  

  

  

  

8461 20 00 00 

- верстати поперечно-стругальні та довбальні 

  

шт 

8461 30 

- верстати протяжні: 

  

  

  

  

8461 30 10 00 

- - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8461 30 90 00 

- - інші 

  

шт 

8461 40 

- верстати зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні: 

  

  

  

  

  

- - верстати зуборізні (включаючи верстати, що працюють абразивним кругом): 

  

  

  

  

  

- - - верстати зуборізні для циліндричних зубчастих коліс: 

  

  

  

  

8461 40 11 00 

- - - - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8461 40 19 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- - - для нарізування інших зубчастих коліс: 

  

  

  

  

8461 40 31 00 

- - - - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8461 40 39 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- - верстати зубообробні: 

  

  

  

  

  

- - - з мікрометричними регулювальними пристроями і точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм: 

  

  

  

  

8461 40 71 00 

- - - - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8461 40 79 00 

- - - - інші 

  

шт 

8461 40 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8461 50 

- верстати пиляльні або відрізні: 

  

  

  

  

  

- - верстати пиляльні: 

  

  

  

  

8461 50 11 00 

- - - круглопиляльні 

  

шт 

8461 50 19 00 

- - - інші 

  

шт 

8461 50 90 00 

- - верстати відрізні 

  

шт 

8461 90 00 00 

- інші 

  

шт 

8462 

Машини (включаючи преси) для обробки металів об'ємним штампуванням, куванням або штампуванням; машини для обробки металів (включаючи преси) вигинанням, відбортуванням, вирівнюванням, розрізанням, висіканням або відрубанням; преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище: 

  

  

  

  

8462 10 

- машини кувальні або штампувальні (включаючи преси) та молоти: 

  

  

  

  

8462 10 10 00 

- - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8462 10 90 00 

- - інші 

  

шт 

  

- машини вигинальні, відбортувальні, вирівнювальні (включаючи преси): 

  

  

  

  

8462 21 

- - з числовим програмним керуванням: 

  

  

  

  

8462 21 10 00 

- - - для обробки виробів з листового матеріалу 

  

шт 

8462 21 80 00 

- - - інші 

  

шт 

8462 29 

- - інші: 

  

  

  

  

8462 29 10 00 

- - - для обробки виробів з листового матеріалу 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8462 29 91 00 

- - - - гідравлічні 

  

шт 

8462 29 98 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- механічні ножиці (включаючи преси), крім комбінованих пробивальних та висікальних: 

  

  

  

  

8462 31 00 00 

- - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8462 39 

- - інші: 

  

  

  

  

8462 39 10 00 

- - - для обробки виробів з листового матеріалу 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8462 39 91 00 

- - - - гідравлічні 

  

шт 

8462 39 99 00 

- - - - інші 

  

шт 

  

- машини пробивні або вирубні (включаючи преси), в тому числі комбіновані пробивальні та висікальні: 

  

  

  

  

8462 41 

- - з числовим програмним керуванням: 

  

  

  

  

8462 41 10 00 

- - - для обробки виробів з листового матеріалу 

  

шт 

8462 41 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8462 49 

- - інші: 

  

  

  

  

8462 49 10 00 

- - - для обробки виробів з листового матеріалу 

  

шт 

8462 49 90 00 

- - - інші 

  

шт 

  

- інші: 

  

  

  

  

8462 91 

- - преси гідравлічні: 

  

  

  

  

8462 91 10 00 

- - - преси для формування металевих порошків методом спікання та преси для пакування металевого брухту в пакети 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8462 91 50 00 

- - - - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8462 91 90 00 

- - - - інші 

  

шт 

8462 99 

- - інші: 

  

  

  

  

8462 99 10 00 

- - - преси для формування металевих порошків методом спікання та преси для пакування металевого брухту в пакети  

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8462 99 50 00 

- - - - з числовим програмним керуванням 

  

шт 

8462 99 90 00 

- - - - інші 

  

шт 

8463 

Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу: 

  

  

  

  

8463 10 

- верстати для волочіння прутків, труб, профілів, дроту або аналогічних виробів: 

  

  

  

  

8463 10 10 00 

- - верстати для волочіння дроту 

  

шт 

8463 10 90 00 

- - інші 

  

шт 

8463 20 00 00 

- верстати різенакатні 

  

шт 

8463 30 00 00 

- верстати для виготовлення виробів з дроту 

  

шт 

8463 90 00 00 

- інші 

  

шт 

8464 

Верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла: 

  

  

  

  

8464 10 00 00 

- верстати пиляльні 

  

шт 

8464 20 

- верстати шліфувальні або полірувальні: 

  

  

  

  

  

- - для обробки скла: 

  

  

  

  

8464 20 11 00 

- - - скла оптичного 

  

шт 

8464 20 19 00 

- - - інші 

  

8464 20 20 00 

- - для обробки кераміки 

  

шт 

8464 20 95 00 

- - інші 

  

8464 90 

- інші: 

  

  

  

  

8464 90 20 00 

- - для обробки кераміки 

  

шт 

8464 90 80 00 

- - інші 

  

8465 

Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів складання) для обробки дерева, пробки, кістки, ебоніту, твердих пластмас або аналогічних твердих матеріалів: 

  

  

  

  

8465 10 

- верстати, які можуть виконувати різні операції з механічної обробки без зміни інструменту між цими операціями: 

  

  

  

  

8465 10 10 00 

- - із зняттям та переміщенням вручну деталі між операціями 

  

шт 

8465 10 90 00 

- - з автоматичним переміщенням оброблюваної деталі між операціями 

  

шт 

  

- інші: 

  

  

  

  

8465 91 

- - верстати пиляльні: 

  

  

  

  

8465 91 10 00 

- - - із стрічковою пилкою 

  

шт 

8465 91 20 00 

- - - із дисковою пилкою 

  

шт 

8465 91 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8465 92 00 00 

- - верстати стругальні, фрезерні або стругально-калювальні 

  

шт 

8465 93 00 00 

- - верстати шліфувальні, піскошліфувальні або полірувальні 

  

шт 

8465 94 00 00 

- - верстати вигинальні або складальні 

  

шт 

8465 95 00  

- - верстати свердлильні та довбальні: 

  

  

  

  

8465 95 00 10 

- - - багатошпиндельні присаджувальні 

  

шт 

8465 95 00 90 

- - - інші  

  

шт 

8465 96 00 00 

- - верстати розколювальні, лущильні або дробарки 

  

шт 

8465 99 

- - інші: 

  

  

  

  

8465 99 10 00 

- - - верстати токарні 

  

шт 

8465 99 90  

- - - інші: 

  

  

  

  

8465 99 90 10 

- - - - верстати односторонні для приклеювання крайок клеєм-розплавом 

  

шт 

8465 99 90 90 

- - - - інші 

  

шт 

8466 

Частини та приладдя, призначені винятково або головним чином для обладнання товарних позицій 8456 - 8465, включаючи пристрої для кріплення інструментів або деталей, різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та інші спеціальні пристрої для верстатів; кріплення для інструментів будь-якого типу, призначених для ручних робіт: 

  

  

  

  

8466 10 

- пристрої для кріплення інструментів і різенарізні саморозкривні головки: 

  

  

  

  

  

- - пристрої для кріплення інструментів: 

  

  

  

  

8466 10 20 00 

- - - оправки, цангові патрони та втулки 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8466 10 31 00 

- - - - для токарних верстатів 

  

8466 10 38 00 

- - - - інші 

  

8466 10 80 00 

- - різенарізні саморозкривні головки 

  

8466 20 

- пристрої для кріплення оброблюваних деталей: 

  

  

  

  

8466 20 20 00 

- - затискні пристрої та арматура спеціального призначення; комплекти стандартних затискних пристроїв і арматури 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

8466 20 91 00 

- - - для токарних верстатів 

  

8466 20 98 00 

- - - інші 

  

8466 30 00 00 

- головки ділильні та інші спеціальні пристрої до верстатів 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

8466 91 

- - до верстатів товарної позиції 8464: 

  

  

  

  

8466 91 20 00 

- - - з чавуну або сталі  

  

8466 91 95 00 

- - - інші 

  

8466 92 

- - до верстатів товарної позиції 8465: 

  

  

  

  

8466 92 20 00 

- - - з чавуну або сталі  

  

8466 92 80 00 

- - - інші 

  

8466 93 00 00 

- - до верстатів товарних позицій 8456 - 8461 

  

8466 94 00 00 

- - до верстатів товарної позиції 8462 або 8463 

  

8467 

Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з умонтованим електричним або неелектричним двигуном: 

  

  

  

  

  

- пневматичні: 

  

  

  

  

8467 11 

- - ротаційні (включаючи комбіновані обертові і ударної дії): 

  

  

  

  

8467 11 10 00 

- - - для обробки металу 

  

8467 11 90 00 

- - - інші 

  

8467 19 00 00 

- - інші 

  

  

- з умонтованим електричним двигуном: 

  

  

  

  

8467 21 

- - дрилі всіх типів: 

  

  

  

  

8467 21 10 00 

- - - які можуть працювати без зовнішного джерела живлення 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8467 21 91 00 

- - - - електропневматичні 

  

шт 

8467 21 99 00 

- - - - інші 

  

шт 

8467 22 

- - пилки: 

  

  

  

  

8467 22 10 00 

- - - пилки ланцюгові 

  

шт 

8467 22 30 00 

- - - пилки дискові 

  

шт 

8467 22 90 00 

- - - інші 

  

шт 

8467 29 

- - інші: 

  

  

  

  

8467 29 10 00 

- - - для роботи з текстильними матеріалами 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8467 29 30 00 

- - - - які можуть працювати без зовнішнього джерела живлення 

  

шт 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - - апарати точильні та шліфувальні:  

  

  

  

  

8467 29 51 00 

- - - - - - кутошліфувальні 

  

шт 

8467 29 53 00 

- - - - - - стрічкошліфувальні 

  

шт 

8467 29 59 00 

- - - - - - інші 

  

шт 

8467 29 70 00 

- - - - - стругальні 

  

шт 

8467 29 80 00 

- - - - - машини для підрізання живої огорожі та підстригання газонів 

  

шт 

8467 29 90 00 

- - - - - інші 

  

шт 

  

- інші інструменти: 

  

  

  

  

8467 81 00 00 

- - пилки ланцюгові 

  

шт 

8467 89 00 00 

- - інші 

  

  

- частини: 

  

  

  

  

8467 91 00  

- - пилок ланцюгових: 

  

  

  

  

8467 91 00 10 

- - - з електричним двигуном 

  

8467 91 00 90 

- - - інші 

  

8467 92 00 00 

- - пневматичних інструментів 

  

8467 99 00  

- - інші: 

  

  

  

  

8467 99 00 10 

- - - з електричним двигуном 

  

8467 99 00 90 

- - - інші 

  

8468 

Обладнання та апаратура для паяння м'якими та твердими припоями або зварювання, придатні чи непридатні для різання, крім включених до товарної позиції 8515; машини та апарати для поверхневої термообробки, які працюють на газу: 

  

  

  

  

8468 10 00 00 

- пальники газові з дуттям, ручні 

  

8468 20 00 00 

- інше обладнання та аппаратура, які працюють на газу 

  

8468 80 00 00 

- інше обладнання та апаратура  

  

8468 90 00 00 

- частини 

  

8469 

Машинки друкарські, крім принтерів товарної позиції 8443; машинки для оброблення текстів: 

  

  

  

  

8469 00 10 00 

- машинки для оброблення текстів 

  

шт 

  

- інші: 

  

  

  

  

8469 00 91 00 

- - електричні 

  

10 

10 

шт 

8469 00 99 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

8470 

Калькулятори та кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення даних з обчислювальними функціями; бухгалтерські машини, поштові маркувальні машини, апарати для видавання квитків та аналогічні машини з лічильними пристроями; апарати касові: 

  

  

  

  

8470 10 00 00  

- калькулятори електронні, здатні працювати без зовнішнього джерела живлення, та кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення даних з обчислювальними функціями 

  

шт 

  

- інші електронні калькулятори: 

  

  

  

  

8470 21 00 00 

- - з умонтованим друкувальним пристроєм 

  

шт 

8470 29 00 00 

- - інші 

  

шт 

8470 30 00 00 

- інші машини лічильні  

  

шт 

8470 50 00 00 

- касові апарати 

  

шт 

8470 90 00 00 

- інші 

  

шт 

8471 

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені: 

  

  

  

  

8471 30 00 00 

- машини автоматичного оброблення інформації портативні масою не більш як 10 кг, що мають принаймні центральний блок оброблення інформації, клавіатуру та дисплей 

  

шт 

  

- інші машини автоматичного оброблення інформації: 

  

  

  

  

8471 41 00 00 

- - що містять в одному корпусі принаймні центральний блок оброблення інформації та пристрої введення та виведення, об'єднані або ні 

  

шт 

8471 49 00 00 

- - інші, що представлені у вигляді систем 

  

шт 

8471 50 00 00 

- блоки оброблення інформації інші, ніж у товарних підпозиціях 8471 41 або 8471 49, що містять або не містять в одному корпусі один або два таких пристрої: запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення та виведення 

  

шт 

8471 60 

- пристрої введення або виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам'ятовувальні пристрої: 

  

  

  

  

8471 60 60 00 

- - клавіатури 

  

шт 

8471 60 70 00 

- - інші 

  

шт 

8471 70 

- запам'ятовувальні пристрої: 

  

  

  

  

8471 70 20 00 

- - центральні запам'ятовувальні пристрої 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - запам'ятовувальні пристрої на дисках: 

  

  

  

  

8471 70 30 00 

- - - - оптичні, включаючи магнітооптичні 

  

шт 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8471 70 50 00 

- - - - - запам'ятовувальні пристрої на жорстких дисках 

  

шт 

8471 70 70 00 

- - - - - інші 

  

шт 

8471 70 80 00 

- - - запам'ятовувальні пристрої на магнітних стрічках 

  

шт 

8471 70 98 00 

- - - інші 

  

шт 

8471 80 00 00  

- інші пристрої машин для автоматичного оброблення інформації 

  

шт 

8471 90 00 00 

- інші 

  

шт 

8472 

Інше обладнання конторське (наприклад гектографічні або трафаретні розмножувальні апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гостріння олівців, машини для перфорації або машини для скріплення скобами): 

  

  

  

  

8472 10 00 00 

- машини копіювально-розмножувальні 

  

10 

10 

шт 

8472 30 00 00 

- машини для сортування або складання, або укладання у конверти, або перев'язування поштової кореспонденції, машини для розкривання, закривання або запечатування поштової кореспонденції і машини для наклеювання або гасіння поштових марок 

  

10 

10 

шт 

8472 90 

- інше: 

  

  

  

  

8472 90 10 00 

- - машини для сортування, рахування або пакування монет 

  

10 

10 

шт 

8472 90 30 00 

- - банкомати 

  

шт 

8472 90 70 00 

- - інше 

  

10 

10 

8473 

Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та аналогічних виробів), призначені винятково або головним чином для машин товарних позицій 8469 - 8472: 

  

  

  

  

8473 10 

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8469: 

  

  

  

  

  

- - електронні модулі: 

  

  

  

  

8473 10 11 00 

- - - пристроїв товарної підкатегорії 8469 00 10 00 

  

8473 10 19 00 

- - - інші 

  

8473 10 90 00 

- - інші 

  

  

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8470: 

  

  

  

  

8473 21 

- - електронних калькуляторів товарних підпозицій 8470 10, 8470 21 або 8470 29: 

  

  

  

  

8473 21 10 00 

- - - електронні модулі 

  

8473 21 90 00 

- - - інші 

  

8473 29 

- - інші: 

  

  

  

  

8473 29 10 00 

- - - електронні модулі 

  

8473 29 90 00 

- - - інші 

  

8473 30 

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8471: 

  

  

  

  

8473 30 20 00 

- - електронні модулі 

  

8473 30 80 00 

- - інші 

  

8473 40 

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8472: 

  

  

  

  

  

- - електронні модулі: 

  

  

  

  

8473 40 11 00 

- - - машин товарної підкатегорії 8472 90 30 00  

  

8473 40 18 00 

- - - інші 

  

8473 40 80 00 

- - інші 

  

8473 50 

- частини та приладдя, однаково пристосовані для машин, які відповідають двом або більше товарним позиціям 8469 - 8472: 

  

  

  

  

8473 50 20 00 

- - електронні модулі 

  

8473 50 80 00 

- - інші 

  

8474 

Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: 

  

  

  

  

8474 10 00 00 

- машини для сортування, просіювання, сепарації або промивання 

  

8474 20  

- машини для подрібнення або розмелювання: 

  

  

  

  

8474 20 10 00 

- - мінеральних речовин, що використовуються в керамічному виробництві 

  

8474 20 90 00  

- - інші 

  

  

- машини для змішування або перемішування: 

  

  

  

  

8474 31 00 00 

- - бетономішалки та розчинозмішувачі 

  

8474 32 00 00 

- - машини для змішування мінеральних речовин з бітумом 

  

8474 39  

- - інші: 

  

  

  

  

8474 39 10 00 

- - - обладнання для змішування або перемішування мінеральних речовин, що використовуються в керамічному виробництві 

  

8474 39 90 00 

- - - інші 

  

8474 80  

- інше обладнання: 

  

  

  

  

8474 80 10 00 

- - обладнання для агломерації, формування або відливання керамічних паст 

  

8474 80 90 00 

- - інше 

  

8474 90 

- частини: 

  

  

  

  

8474 90 10 00 

- - з чавуну або сталі  

  

8474 90 90  

- - інші: 

  

  

  

  

8474 90 90 10 

- - - частини обладнання для сортування, промивання, подрібнення, змішування або перемішування руд, ґрунтів, каміння та інших мінеральних копалин 

  

8474 90 90 90 

- - - інші  

  

8475 

Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машини для виробництва або гарячої обробки скла або скляних виробів: 

  

  

  

  

8475 10 00 00 

- машини для складання електричних та електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах 

  

  

- машини для виробництва або гарячої обробки скла чи скляних виробів: 

  

  

  

  

8475 21 00 00 

- - машини для виробництва оптичного волокна та його заготовок 

  

8475 29 00 00 

- - інші 

  

8475 90 00 00 

- частини 

  

8476 

Автомати торговельні (наприклад для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарів або напоїв), включаючи автомати для розміну банкнот та монет: 

  

  

  

  

  

- автомати для продажу напоїв: 

  

  

  

  

8476 21 00 00 

- - з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями 

  

шт 

8476 29 00 00 

- - інші 

  

шт 

  

- інші автомати: 

  

  

  

  

8476 81 00 00 

- - з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями 

  

шт 

8476 89 00 00 

- - інші 

  

шт 

8476 90 00 00 

- частини 

  

8477 

Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів, в іншому місці не зазначені: 

  

  

  

  

8477 10 00 00  

- машини інжекційно-ливарні 

  

10 

8477 20 00 00 

- екструдери 

  

10 

8477 30 00 00 

- машини для видувного лиття 

  

10 

8477 40 00 00 

- машини для вакуумного лиття та інші термоформувальні машини 

  

  

- інші машини для лиття або формування будь-яким іншим способом: 

  

  

  

  

8477 51 00 00 

- - для лиття або відновлення протектора пневматичних шин або для лиття чи іншого виду формування камер пневматичних шин 

  

8477 59 

- - інші: 

  

  

  

  

8477 59 10  

- - - преси: 

  

  

  

  

8477 59 10 10 

- - - - вулканізаційні гідравлічні