Розділ XVII - Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби і пов‘язані з транспортом пристрої та обладнання

Продовження Митного тарифу України
(у редакції Закону України від 21 грудня 2010 N 2829-VI)  

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 22 грудня 2011 року N 4234-VI

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності(УКТЗЕД)

Розділ XVII


ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ, ПЛАВУЧІ ЗАСОБИ І ПОВ'ЯЗАНІ З ТРАНСПОРТОМ ПРИСТРОЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

Примітки:

1. Цей розділ не включає вироби товарної позиції 9503 або 9508, а також сани-бобслей, тобогани або аналогічні вироби товарної позиції 9506.

2. Терміни "частини" та "частини і пристрої" не застосовуються до виробів, зазначених далі, незалежно від того, можуть чи не можуть вони бути ідентифіковані як вироби, призначені для товарів цього розділу:

(a) з'єднань, шайб і аналогічних виробів з будь-якого матеріалу (що класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони вироблені, або в товарній позиції 8484), а також інших виробів з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016);

(b) частин загального призначення з недорогоцінних металів (розділ XV) відповідно до примітки 2 до розділу XV або аналогічних виробів з пластмаси (група 39);

(c) виробів групи 82 (інструменти);

(d) виробів товарної позиції 8306;

(e) машин або устаткування товарних позицій 8401 - 8479 і частин до них; виробів товарної позиції 8481 або 8482, а також 8483, якщо вони є основною частиною двигунів чи силових установок;

(f) електричних машин або обладнання (група 85);

(g) виробів групи 90;

(h) виробів групи 91;

(ij) зброї (група 93);

(k) освітлювальних ламп або освітлювального обладнання товарної позиції 9405;

(l) різних щіток, які використовуються як частини у транспортних засобах (товарна позиція 9603).

3. У групах 86 - 88 терміни "частини" або "пристрої" не поширюються на частини та пристрої, які не призначені для використання виключно або в основному з виробами цих груп. Частини або пристрої, які можна віднести одночасно до двох або кількох товарних позицій цього розділу, повинні бути класифіковані у тій товарній позиції, яка відповідає основному використанню цих частин або пристроїв.

4. У цьому розділі:

(a) транспортні засоби, спеціально сконструйовані для переміщення на дорогах чи коліях, слід класифікувати у товарних позиціях групи 87;

(b) автомобілі-амфібії слід класифікувати у товарних позиціях групи 87;

(c) повітряні транспортні засоби, спеціально призначені для використання одночасно як наземні, слід класифікувати у товарних позиціях групи 88.

5. Транспортні засоби на повітряній подушці слід класифікувати у цьому розділі до тих груп транспортних засобів, яким вони більше відповідають, а саме:

(a) до групи 86, якщо вони призначені для руху та можуть пересуватися по направляючій колії (потяги на повітряній подушці);

(b) до групи 87, якщо вони призначені для руху лише по суші або по суші та по воді;

(c) до групи 89, якщо вони призначені для руху по воді, незалежно від того, чи здатні вони причалювати до пляжу або пристані, платформи, а також пересуватися по льоду.

Частини та пристрої до транспортних засобів на повітряній подушці слід класифікувати у тій самій товарній позиції, до якої включається цей транспортний засіб відповідно до зазначених приміток.

Шляхове устаткування та його пристрої для транспорту на повітряній подушці повинні належати до залізничних мереж, а сигнальне устаткування, пристрій для забезпечення безпеки контролю за рухом на таких системах - до сигнального устаткування, пристроїв для забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях.

Додаткові примітки:

1. За умови врахування положень додаткової примітки 3 до групи 89, інструменти і предмети, необхідні для обслуговування та ремонту наземних, повітряних або плавучих транспортних засобів, повинні належати до цих засобів наземного транспорту, повітряних або плавучих у разі, коли вони подаються разом з ними. Інші пристрої, що подаються разом із засобами цих видів транспорту, також повинні належати до них, якщо вони є їх частиною і продаються разом з ними.

2. Основне правило класифікації 2 (a) також застосовується до товарів, зазначених у товарних позиціях 8608, 8805, 8905 і 8907, що імпортуються товарними партіями, розділеними на частини, у разі звернення декларанта та за умови відповідності законодавству.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін "для промислового складення моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Група 86
Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) шпали дерев'яні або бетонні для залізниць або трамвайних колій чи аналогічних їм, а також бетонні секції напрямних колій для монорейкового транспорту на повітряних подушках (товарна позиція 4406 або 6810);

(b) будівельні матеріали для залізниць або трамвайних колій з чорних металів товарної позиції 7302;

(c) електричне устаткування для сигналізації, пристрої для забезпечення безпеки або контролю за рухом товарної позиції 8530.

2. До товарної позиції 8607 серед інших (inter alia) включаються:

(a) осі, колеса, колісні пари (ходові частини), металеві колісні бандажі, ободи і маточини та інші частини коліс;

(b) рами, підрамники, візки моторні та немоторні;

(c) осьові букси, гальмові пристрої;

(d) буфери для рухомого складу; крюки та інші зчіпні пристрої та міжвагонні з'єднання;

(e) кузови.

3. За умови врахування положень примітки 1 до товарної позиції 8608 серед інших (inter alia) включаються:

(a) складені колії, поворотні платформи, тупикові упори, габаритні ворота;

(b) механічні сигнальні диски, семафори, прилади керування сигналами та стрілками, прилади, що контролюють переїзд, пульти дистанційного керування та інші механічні прилади (у тому числі електромеханічні) для сигналізації безпеки або контролю за рухом, навіть якщо вони мають або не мають пристроїв для електроосвітлення на залізницях, трамвайних коліях, річкових шляхах, спорудах для паркування, аеродромах чи портових спорудах.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

8601 

Залізничні локомотиви із зовнішнім джерелом електроживлення або з живленням від електричних акумуляторів: 

  

  

  

  

8601 10 00 00 

- із зовнішнім джерелом електроживлення 

  

шт 

8601 20 00 00 

- з живленням від електричних акумуляторів 

  

шт 

8602 

Інші залізничні локомотиви; локомотивні тендери: 

  

  

  

  

8602 10 00 00 

- локомотиви дизель-електричні 

  

8602 90 00 00 

- інші 

  

8603 

Самохідні вагони пасажирські залізничні або трамвайні, вантажні вагони, вагони-платформи, крім включених до товарної позиції 8604: 

  

  

  

  

8603 10 00 

- із зовнішнім джерелом електроживлення: 

  

  

  

  

8603 10 00 10 

- - вагони трамвайні для широкої колії 

  

10 

10 

шт 

8603 10 00 90 

- - інші 

  

шт 

8603 90 00 00 

- інші 

  

шт 

8604 00 00 00 

Транспортні засоби самохідні або несамохідні для ремонту та технічного обслуговування залізничних або трамвайних колій (наприклад, ремонтні вагони, вагони-крани, вагони шпалопідбивні, вирівнювачі колії, вагони контрольно-випробовувальні) 

  

шт 

8605 00 00 00 

Вагони пасажирські залізничні або трамвайні, несамохідні; вагони багажні, вагони поштові та інші спеціалізовані вагони залізничні та трамвайні, несамохідні (крім вагонів товарної позиції 8604) 

  

шт 

8606 

Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів коліями, несамохідні: 

  

  

  

  

8606 10 00 00 

- вагони-цистерни та подібні їм 

  

шт 

8606 30 00 00 

- вагони саморозвантажувальні, крім вагонів товарної підпозиції 8606 10 

  

шт 

  

- інші: 

  

  

  

  

8606 91 

- - криті і такі, що замикаються: 

  

  

  

  

8606 91 10 00 

- - - спеціально передбачені для транспортування вантажів з високою радіоактивністю (Євроатом) 

  

шт 

8606 91 80 00 

- - - інші 

  

шт 

8606 92 00 00 

- - відкриті, із стаціонарними бортами заввишки понад 60 см 

  

шт 

8606 99 00 00 

- - інші 

  

шт 

8607 

Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: 

  

  

  

  

  

- візки, ходові балансирні візки, вісі та колеса, їх частини: 

  

  

  

  

8607 11 00 00 

- - ведучі візки та ведучі ходові балансирні візки 

  

8607 12 00 00 

- - інші візки та ходові балансирні візки 

  

8607 19 

- - інші, включаючи частини: 

  

  

  

  

  

- - - вісі, змонтовані або ні; колеса та їх частини: 

  

  

  

  

8607 19 01 00 

- - - - з чавуну або сталі 

  

8607 19 11 00 

- - - - штамповані сталеві 

  

8607 19 18 00 

- - - - інші 

  

  

- - - частини для візків усіх типів: 

  

  

  

  

8607 19 91 00 

- - - - з чавуну або сталі 

  

8607 19 99 00 

- - - - інші 

  

  

- гальмові пристрої та їх частини: 

  

  

  

  

8607 21 

- - пневматичні гальма та їх частини: 

  

  

  

  

8607 21 10 00 

- - - з чавуну або сталі 

  

8607 21 90 00 

- - - інші 

  

8607 29 

- - інші: 

  

  

  

  

8607 29 10 00 

- - - з чавуну або сталі 

  

8607 29 90 00 

- - - інші 

  

8607 30 

- крюки та інші зчіпні пристрої, буфери та їх частини: 

  

  

  

  

8607 30 01 00 

- - з чавуну або сталі 

  

8607 30 99 00 

- - інші 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

8607 91 

- - локомотивів: 

  

  

  

  

8607 91 10 00 

- - - осьові букси та їх частини 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8607 91 91 00 

- - - - з чавуну або сталі 

  

8607 91 99 00 

- - - - інші 

  

8607 99 

- - інші: 

  

  

  

  

8607 99 10 00 

- - - осьові букси та їх частини 

  

8607 99 30 00 

- - - кузови та їх частини 

  

8607 99 50 00 

- - - шасі та їх частини 

  

8607 99 90 00 

- - - інші 

  

8608 00 

Стаціонарне обладнання та пристрої залізничних та трамвайних колій; механічне (включаючи електромеханічне) сигналізаційне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях та трамвайних коліях, автомобільних шляхах або річкових внутрішніх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах або на аеродромах; їх частини: 

  

  

  

  

8608 00 10 00 

- устаткування та обладнання для залізничних та інших колій 

  

8608 00 30 00 

- інше обладнання 

  

8608 00 90 00 

- частини 

  

8609 00 

Контейнери (включаючи ємкості для перевезення рідких вантажів), спеціально призначені та оснащені для перевезень одним або кількома видами транспорту: 

  

  

  

  

8609 00 10 00 

- контейнери з протирадіаційним свинцевим захистом для транспортування радіоактивних речовин (Євроатом) 

  

шт 

8609 00 90 00 

- інші 

  

шт 

 

Група 87
Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання

Примітки:

1. Ця група не включає залізничний або трамвайний рухомий склад, призначений для переміщення тільки колією.

2. У цій групі термін "трактори" означає транспортні засоби, призначені головним чином для буксирування чи штовхання інших транспортних засобів, пристроїв і вантажів, незалежно від того, мають вони чи ні допоміжні пристосування, у поєднанні з основним застосуванням трактора, для перевезення інструментів, насіння, добрив тощо.

Машини та робочі інструменти, які сконструйовані для установлення на тракторах товарної позиції 8701 і розглядаються як взаємозамінне устаткування, включаються до відповідних товарних позицій навіть у разі, коли вони постачаються разом з трактором незалежно від того, встановлені вони на ньому чи ні.

3. Шасі автомобільні з кабіною включаються до товарних позицій 8702 - 8704, а не до товарної позиції 8706.

4. До товарної позиції 8712 включаються всі двоколісні велосипеди для дітей. Інші дитячі велосипеди включаються до товарної позиції 9503.

Додаткові примітки України:

1. Моторними транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби.

2. Кузовами для моторних транспортних засобів, що використовувалися, вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких минуло більше одного року.

3. У цій групі термін "укомплектовані" застосовується до кузовів для промислового складання моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, пофарбованих, повністю або не повністю укомплектованих елементами та приладами внутрішнього і зовнішнього обладнання.

4. Термін "не укомплектовані" застосовується до кузовів для промислового складання моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, пофарбованих або нефарбованих, із встановленими на них дверима і капотами або без них, без елементів та приладів внутрішнього та зовнішнього обладнання.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

8701 

Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): 

  

  

  

  

8701 10 00 00 

- трактори, що керуються водієм, який іде поряд 

  

10 

10 

шт 

8701 20 

- трактори колісні для напівпричепів: 

  

  

  

  

8701 20 10 00 

- - нові 

  

шт 

8701 20 90 00 

- - що використовувались 

  

10 

10 

шт 

8701 30 

- трактори гусеничні: 

  

  

  

  

8701 30 10 00 

- - пристосовані для розчищення снігу 

  

шт 

8701 30 90 00 

- - інші 

  

шт 

8701 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: 

  

  

  

  

  

- - - нові, з потужністю двигуна: 

  

  

  

  

8701 90 11 00 

- - - - не більш як 18 кВт 

  

шт 

8701 90 20 

- - - - понад 18 кВт, але не більш як 37 кВт: 

  

  

  

  

8701 90 20 10 

- - - - - понад 18 кВт, але не більш як 25 кВт 

  

10 

10 

шт 

8701 90 20 30 

- - - - - понад 25 кВт, але не більш як 37 кВт 

  

шт 

8701 90 25 00 

- - - - понад 37 кВт, але не більш як 59 кВт 

  

10 

10 

шт 

8701 90 31 00 

- - - - понад 59 кВт, але не більш як 75 кВт 

  

10 

10 

шт 

8701 90 35 00 

- - - - понад 75 кВт, але не більш як 90 кВт 

  

шт 

8701 90 39 00 

- - - - понад 90 кВт 

  

шт 

8701 90 50 00 

- - - що використовувались 

  

10 

10 

шт 

8701 90 90 00 

- - інші 

  

шт 

8702 

Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія: 

  

  

  

  

8702 10 

- з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): 

  

  

  

  

  

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3

  

  

  

  

8702 10 11 

- - - нові: 

  

  

  

  

8702 10 11 10 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 см3

  

10 

10 

шт 

8702 10 11 30 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 5000 см3

  

20 

20 

шт 

8702 10 19 

- - - що використовувались: 

  

  

  

  

8702 10 19 10 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 см3

  

10 

10 

шт 

8702 10 19 90 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 5000 см3

  

20 

20 

шт 

  

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3

  

  

  

  

8702 10 91 00 

- - - нові 

  

10 

10 

шт 

8702 10 99 00 

- - - що використовувались 

  

10 

10 

шт 

8702 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: 

  

  

  

  

  

- - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3

  

  

  

  

8702 90 11 00 

- - - - нові 

  

10 

10 

шт 

8702 90 19 00 

- - - - що використовувались 

  

10 

10 

шт 

  

- - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3

  

  

  

  

8702 90 31 00 

- - - - нові 

  

10 

10 

шт 

8702 90 39 00 

- - - - що використовувались 

  

10 

10 

шт 

8702 90 90 

- - з двигуном іншого типу: 

  

  

  

  

8702 90 90 10 

- - - тролейбуси 

  

15 

15 

шт 

8702 90 90 90 

- - - інші 

  

10 

10 

шт 

8703 

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: 

  

  

  

  

8703 10 

- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування снігом; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби: 

  

  

  

  

8703 10 11 00 

- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення снігом, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 

  

12 

12 

шт 

8703 10 18 00 

- - інші 

  

12 

12 

шт 

  

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: 

  

  

  

  

8703 21 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3

  

  

  

  

8703 21 10 00 

- - - нові 

  

10 

10 

шт 

8703 21 90 

- - - що використовувались: 

  

  

  

  

8703 21 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 21 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 22 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3

  

  

  

  

8703 22 10 00 

- - - нові 

  

10 

10 

шт 

8703 22 90 

- - - що використовувались: 

  

  

  

  

8703 22 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 22 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 23 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3

  

  

  

  

  

- - - нові: 

  

  

  

  

8703 23 11 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей: 

  

  

  

  

8703 23 11 10

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

  

6

10

шт

8703 23 11 30

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

  

6

10

шт

8703 23 19 

- - - - інші: 

  

  

  

  

8703 23 19 10 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

  

10 

10 

шт 

8703 23 19 30 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

  

10 

10 

шт 

8703 23 90 

- - - що використовувались: 

  

  

  

  

  

- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

  

  

  

  

8703 23 90 11 

- - - - - не більш як 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 23 90 13 

- - - - - понад 5 років 

  

10 

10 

шт 

  

- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

  

  

  

  

8703 23 90 31 

- - - - - не більш як 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 23 90 33 

- - - - - понад 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 24 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3

  

  

  

  

8703 24 10 00

- - - нові

  

6

10

шт

8703 24 90 

- - - що використовувались: 

  

  

  

  

8703 24 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 24 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

10 

10 

шт 

  

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): 

  

  

  

  

8703 31 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3

  

  

  

  

8703 31 10 00 

- - - нові 

  

10 

10 

шт 

8703 31 90 

- - - що використовувались: 

  

  

  

  

8703 31 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 31 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 32 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3

  

  

  

  

  

- - - нові: 

  

  

  

  

8703 32 11 00 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 

  

10 

10 

шт 

8703 32 19 00 

- - - - інші 

  

10 

10 

шт 

8703 32 90 

- - - що використовувались: 

  

  

  

  

8703 32 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 32 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 33 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3

  

  

  

  

  

- - - нові: 

  

  

  

  

8703 33 11 00 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 

  

10 

10 

шт 

8703 33 19 00 

- - - - інші 

  

10 

10 

шт 

8703 33 90 

- - - що використовувались: 

  

  

  

  

8703 33 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 33 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

10 

10 

шт 

8703 90 

- інші: 

  

  

  

  

8703 90 10 00 

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами 

  

10 

шт 

8703 90 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

8704 

Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: 

  

  

  

  

8704 10 

- автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі: 

  

  

  

  

8704 10 10 

- - з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: 

  

  

  

  

8704 10 10 10 

- - - вантажопідйомністю понад 75 т 

  

шт 

8704 10 10 90 

- - - інші 

  

шт 

8704 10 90 

- - інші: 

  

  

  

  

8704 10 90 10 

- - - автомобілі-самоскиди масою до 5 т 

  

шт 

8704 10 90 90 

- - - інші 

  

шт 

  

- інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): 

  

  

  

  

8704 21 

- - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: 

  

  

  

  

8704 21 10 00 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

10 

10 

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3

  

  

  

  

8704 21 31 00 

- - - - - нові 

  

10 

10 

шт 

8704 21 39 00 

- - - - - що використовувались 

  

10 

10 

шт 

  

- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3

  

  

  

  

8704 21 91 00 

- - - - - нові 

  

10 

10 

шт 

8704 21 99 00 

- - - - - що використовувались 

  

10 

10 

шт 

8704 22 

- - з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: 

  

  

  

  

8704 22 10 00 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

10 

10 

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8704 22 91 00 

- - - - нові 

  

10 

10 

шт 

8704 22 99 00 

- - - - що використовувались 

  

10 

10 

шт 

8704 23 

- - з повною масою транспортного засобу понад 20 т: 

  

  

  

  

8704 23 10 00 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

10 

10 

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8704 23 91 00 

- - - - нові 

  

10 

10 

шт 

8704 23 99 00 

- - - - що використовувались 

  

10 

10 

шт 

  

- інші з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: 

  

  

  

  

8704 31 

- - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: 

  

  

  

  

8704 31 10 00 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3

  

  

  

  

8704 31 31 00 

- - - - - нові 

  

шт 

8704 31 39 00 

- - - - - що використовувались 

  

шт 

  

- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3

  

  

  

  

8704 31 91 00 

- - - - - нові 

  

шт 

8704 31 99 00 

- - - - - що використовувались 

  

шт 

8704 32 

- - з повною масою транспортного засобу понад 5 т: 

  

  

  

  

8704 32 10 00 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

10 

10 

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8704 32 91 00 

- - - - нові 

  

10 

10 

шт 

8704 32 99 00 

- - - - що використовувались 

  

10 

10 

шт 

8704 90 00 00 

- інші 

  

10 

10 

шт 

8705 

Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі): 

  

  

  

  

8705 10 00 00 

- автокрани 

  

10 

10 

шт 

8705 20 00 00 

- автобурові 

  

10 

10 

шт 

8705 30 00 

- автомобілі пожежні: 

  

  

  

  

8705 30 00 10 

- - з підіймачем або драбиною 

  

шт 

8705 30 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

8705 40 00 00 

- автобетономішалки 

  

10 

10 

шт 

8705 90 

- інші: 

  

  

  

  

8705 90 10 00 

- - машини технічної допомоги 

  

шт 

8705 90 30 00 

- - машини, оснащені бетононасосом 

  

шт 

8705 90 90 

- - інші: 

  

  

  

  

8705 90 90 10 

- - - автомобілі спеціального призначення для пересувних телевізійних і звукових станцій 

  

шт 

8705 90 90 90 

- - - інші 

  

шт 

8706 00 

Шасі з установленими двигунами для автомобілів товарних позицій 8701 - 8705: 

  

  

  

  

  

- шасі для тракторів товарної позиції 8701; шасі для моторних транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703 або 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3

  

  

  

  

8706 00 11 00 

- - для моторних транспортних засобів товарної позиції 8702 або 8704 

  

шт 

8706 00 19 00 

- - інші 

  

шт 

  

- інші: 

  

  

  

  

8706 00 91 

- - для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: 

  

  

  

  

8706 00 91 10 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

8706 00 91 90 

- - - інші 

  

шт 

8706 00 99 00 

- - інші 

  

шт 

8707 

Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: 

  

  

  

  

8707 10 

- кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: 

  

  

  

  

8707 10 10 

- - для промислового складання: 

  

  

  

  

8707 10 10 10 

- - - укомплектовані 

  

шт 

8707 10 10 20 

- - - неукомплектовані 

  

шт 

8707 10 90 

- - інші: 

  

  

  

  

8707 10 90 10 

- - - що використовувалися 5 років або менше 

  

10 

10 

шт 

8707 10 90 20 

- - - що використовувалися понад 5 років 

  

10 

10 

шт 

8707 10 90 90 

- - - інші 

  

10 

10 

шт 

8707 90 

- інші: 

  

  

  

  

8707 90 10 00 

- - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів спеціального призначення товарної позиції 8705 

  

шт 

8707 90 90 00 

- - інші 

  

шт 

8708 

Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: 

  

  

  

  

8708 10 

- бампери та їх частини: 

  

  

  

  

8708 10 10 00 

- - для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

  

8708 10 90 

- - інші: 

  

  

  

  

8708 10 90 10 

- - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8708 10 90 91 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 10 90 98 

- - - - інші 

  

  

- інші частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): 

  

  

  

  

8708 21 

- - ремені безпеки: 

  

  

  

  

8708 21 10 00 

- - - для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

  

шт 

8708 21 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

8708 21 90 10 

- - - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

шт 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8708 21 90 91 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

8708 21 90 98 

- - - - - інші 

  

шт 

8708 29 

- - інші: 

  

  

  

  

8708 29 10 

- - - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 

  

  

  

  

8708 29 10 10 

- - - - штамповані частини кузовів (включаючи кабіни), покриті в катафорезі, для промислового складання автомобілів, зазначених у товарній позиції 8704 

  

8708 29 10 90 

- - - - інші 

  

8708 29 90 00 

- - - інші 

  

8708 30 

- гальма і гальмові системи з підсилювачами та їх частини: 

  

  

  

  

8708 30 10 00 

- - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

8708 30 91 

- - - для дискових гальм: 

  

  

  

  

8708 30 91 10 

- - - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8708 30 91 91 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 30 91 98 

- - - - - інші 

  

10 

10 

8708 30 99 

- - - інші: 

  

  

  

  

8708 30 99 10 

- - - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8708 30 99 91 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 30 99 98 

- - - - - інші 

  

10 

10 

8708 40 

- коробки передач та їх частини: 

  

  

  

  

8708 40 20 00 

- - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

8708 40 50 

- - - коробки передач: 

  

  

  

  

8708 40 50 10 

- - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8708 40 50 91 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 40 50 98 

- - - - - інші 

  

10 

10 

  

- - - частини: 

  

  

  

  

8708 40 91 

- - - - штамповані із сталі: 

  

  

  

  

8708 40 91 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 40 91 90 

- - - - - інші 

  

8708 40 99 

- - - - інші: 

  

  

  

  

8708 40 99 10 

- - - - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 40 99 91 

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 40 99 98 

- - - - - - інші 

  

8708 50 

- мости ведучі з диференціалом у складанні, з іншими складовими частинами трансмісії або без них та мости неведучі; їх частини: 

  

  

  

  

8708 50 20 

- - для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 

  

  

  

  

8708 50 20 10 

- - - мости неведучі у складанні з незалежною торсійною підвіскою та дисковими гальмами для промислового складання моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8704 

  

8708 50 20 90 

- - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

8708 50 35 

- - - мости ведучі з диференціалом у складанні, з іншими складовими частинами трансмісії або без них та мости неведучі: 

  

  

  

  

8708 50 35 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8708 50 35 91 

- - - - - мости неведучі 

  

8708 50 35 98 

- - - - - інші 

  

  

- - - частини: 

  

  

  

  

8708 50 55 

- - - - штамповані із сталі: 

  

  

  

  

8708 50 55 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 50 55 90 

- - - - - інші 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8708 50 91 

- - - - - для мостів неведучих: 

  

  

  

  

8708 50 91 10 

- - - - - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 50 91 91 

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 50 91 98 

- - - - - - - інші 

  

8708 50 99 

- - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 50 99 10 

- - - - - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 50 99 91 

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 50 99 98 

- - - - - - - інші 

  

8708 70 

- колеса ходові, їх частини та приладдя: 

  

  

  

  

8708 70 10 

- - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 

  

  

  

  

8708 70 10 10 

- - - колеса ходові дискові штамповано-зварні з чорних металів, розміром 5JK16"H, 5.00E-16 для промислового складання моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8704 

  

8708 70 10 90 

- - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

8708 70 50 

- - - колеса з алюмінію; частини та приладдя для них з алюмінію: 

  

  

  

  

8708 70 50 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 70 50 90 

- - - - інші 

  

8708 70 91 00 

- - - маточини коліс, суцільно вилиті у вигляді зірки з чорних металів 

  

8708 70 99 

- - - інші: 

  

  

  

  

8708 70 99 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 70 99 90 

- - - - інші 

  

8708 80 

- системи підвіски та їх частини (включаючи амортизатори): 

  

  

  

  

8708 80 20 00 

- - для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

8708 80 35 

- - - системи підвіски (включаючи амортизатори): 

  

  

  

  

8708 80 35 10 

- - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8708 80 35 91 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 80 35 98 

- - - - - інші 

  

8708 80 55 

- - - стабілізатори поперечної стійкості; інші торсіони (стрижневі ресори, пружні елементи, підвіски ходових коліс у вигляді стрижнів, що працюють на скручування): 

  

  

  

  

8708 80 55 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 80 55 90 

- - - - інші 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8708 80 91 

- - - - штамповані із сталі: 

  

  

  

  

8708 80 91 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 80 91 90 

- - - - - - інші 

  

8708 80 99 

- - - - інші: 

  

  

  

  

8708 80 99 10 

- - - - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 80 99 91 

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 80 99 98 

- - - - - - інші 

  

  

- інші частини та приладдя: 

  

  

  

  

8708 91 

- - радіатори та їх частини: 

  

  

  

  

8708 91 20 00 

- - - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8708 91 35 00 

- - - - радіатори 

  

  

- - - - частини: 

  

  

  

  

8708 91 91 

- - - - - штамповані із сталі: 

  

  

  

  

8708 91 91 10 

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 91 91 90 

- - - - - - інші 

  

8708 91 99 

- - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 91 99 10 

- - - - - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю 75 т 

  

  

- - - - - - інші 

  

  

  

  

8708 91 99 91 

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 91 99 98 

- - - - - - - інші 

  

8708 92 

- - глушники та вихлопні труби; їх частини: 

  

  

  

  

8708 92 20 00 

- - - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8708 92 35 

- - - - глушники та вихлопні труби: 

  

  

  

  

8708 92 35 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 92 35 90 

- - - - - інші 

  

10 

10 

  

- - - - частини: 

  

  

  

  

8708 92 91 

- - - - - штамповані із сталі: 

  

  

  

  

8708 92 91 10 

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 92 91 90 

- - - - - - інші 

  

8708 92 99 

- - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 92 99 10 

- - - - - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 92 99 91 

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 92 99 98 

- - - - - - - інші 

  

8708 93 

- - зчеплення у складенні та їх частини: 

  

  

  

  

8708 93 10 

- - - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 

  

  

  

  

8708 93 10 10 

- - - - зчеплення у складенні однодискове сухе із зовнішнім діаметром веденого диску 9,25"; 9,5"; 10,5" для промислового складання моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8704 

  

8708 93 10 90 

- - - - інші 

  

8708 93 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

8708 93 90 10 

- - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

8708 93 90 91 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 93 90 98 

- - - - - інші 

  

8708 94 

- - рульові колеса, рульові колонки та картери рульових механізмів; їх частини: 

  

  

  

  

8708 94 20 00 

- - - для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8708 94 35 

- - - - рульові колеса, рульові колонки та картери рульових механізмів: 

  

  

  

  

8708 94 35 10 

- - - - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 94 35 91 

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 94 35 98 

- - - - - - інші 

  

  

- - - - частини: 

  

  

  

  

8708 94 91 

- - - - - штамповані із сталі: 

  

  

  

  

8708 94 91 10 

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 94 91 90 

- - - - - - інші 

  

8708 94 99 

- - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 94 99 10 

- - - - - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 94 99 91 

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 94 99 98 

- - - - - - - інші 

  

8708 95 

- - пневмоподушки безпеки із системою надування; їх частини: 

  

  

  

  

8708 95 10 

- - - для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 

  

  

  

  

8708 95 10 10 

- - - - пневмоподушки із системою надування 

  

шт 

8708 95 10 90 

- - - - інші 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8708 95 91 

- - - - штамповані із сталі: 

  

  

  

  

8708 95 91 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 95 91 90 

- - - - - інші 

  

8708 95 99 

- - - - інші: 

  

  

  

  

8708 95 99 10 

- - - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

  

- - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 95 99 91 

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 95 99 98 

- - - - - - інші 

  

8708 99 

- - інші: 

  

  

  

  

8708 99 10 00 

- - - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8708 99 93 

- - - - штамповані із сталі: 

  

  

  

  

8708 99 93 10 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 99 93 90 

- - - - - інші 

  

8708 99 97 

- - - - інші: 

  

  

  

  

8708 99 97 10 

- - - - - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

  

8708 99 97 20 

- - - - - рами драбинного типу з колісними базами 2800 мм, 3300 мм, 3600 мм, 3950 мм і 4180 мм для промислового складання моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8704 

  

  

- - - - - інші: 

  

  

  

  

8708 99 97 91 

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

8708 99 97 98 

- - - - - - інші 

  

8709 

Транспортні засоби вантажні, самохідні без підіймальних або навантажувальних пристроїв, які використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані; тягачі, що використовуються на залізничних платформах, їх частини: 

  

  

  

  

  

- транспортні засоби: 

  

  

  

  

8709 11 

- - електричні: 

  

  

  

  

8709 11 10 00 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

10 

10 

шт 

8709 11 90 00 

- - - інші 

  

10 

10 

шт 

8709 19 

- - інші: 

  

  

  

  

8709 19 10 00 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

10 

10 

шт 

8709 19 90 00 

- - - інші 

  

10 

10 

шт 

8709 90 00 00 

- частини 

  

10 

10 

8710 00 00 00 

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби, з озброєнням чи без озброєння та частини таких транспортних засобів 

  

8711 

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски: 

  

  

  

  

8711 10 00 00 

- з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 50 см3

  

10 

10 

шт 

8711 20 

- з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 50 см3, але не більш як 250 см3

  

  

  

  

8711 20 10 00 

- - моторолери 

  

10 

10 

шт 

  

- - інші, з об'ємом циліндрів двигуна: 

  

  

  

  

8711 20 91 00 

- - - понад 50 см3, але не більш як 80 см3

  

10 

10 

шт 

8711 20 93 00 

- - - понад 80 см3, але не більш як 125 см3

  

10 

10 

шт 

8711 20 98 00 

- - - понад 125 см3, але не більш як 250 см3

  

10 

10 

шт 

8711 30 

- з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 250 см3, але не більш як 500 см3

  

  

  

  

8711 30 10 00 

- - з об'ємом циліндрів двигуна понад 250 см3, але не більш як 380 см3

  

10 

10 

шт 

8711 30 90 00 

- - з об'ємом циліндрів двигуна понад 380 см3, але не більш як 500 см3

  

10 

10 

шт 

8711 40 00 00 

- з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 500 см3, але не більш як 800 см3

  

10 

10 

шт 

8711 50 00 00 

- з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 800 см3

  

10 

10 

шт 

8711 90 00 00 

- інші 

  

10 

10 

шт 

8712 00 

Велосипеди двоколісні та інші велосипеди (включаючи велосипеди триколісні для перевезення вантажів), без двигуна: 

  

  

  

  

8712 00 10 00 

- без шарикопідшипників 

  

10 

10 

шт 

  

- інші: 

  

  

  

  

8712 00 30 00 

- - велосипеди 

  

10 

10 

шт 

8712 00 80 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

8713 

Коляски інвалідні з двигуном або без двигуна чи з іншим механізмом для пересування: 

  

  

  

  

8713 10 00 00 

- без механізму для пересування 

  

шт 

8713 90 00 00 

- інші 

  

шт 

8714 

Частини та пристрої для транспортних засобів товарних позицій 8711 - 8713: 

  

  

  

  

  

- мотоциклів (включаючи мопеди): 

  

  

  

  

8714 11 00 00 

- - сідла 

  

10 

10 

шт 

8714 19 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

8714 20 00 00 

- колясок інвалідних 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

8714 91 

- - рами та вилки, їх частини: 

  

  

  

  

8714 91 10 00 

- - - рами 

  

10 

10 

шт 

8714 91 30 00 

- - - передні вилки 

  

10 

10 

шт 

8714 91 90 00 

- - - частини 

  

10 

10 

8714 92 

- - ободи та спиці: 

  

  

  

  

8714 92 10 00 

- - - ободи 

  

10 

10 

шт 

8714 92 90 00 

- - - спиці 

  

10 

10 

8714 93 

- - маточини або втулки (крім гальмових) та зірочки коліс вільного руху: 

  

  

  

  

8714 93 10 00 

- - - маточини або втулки 

  

10 

10 

шт 

8714 93 90 00 

- - - зірочки коліс вільного руху 

  

10 

10 

8714 94 

- - гальма, включаючи гальмові втулки, та їх частини: 

  

  

  

  

8714 94 10 00 

- - - втулки гальмові 

  

10 

10 

шт 

8714 94 30 00 

- - - інші гальма 

  

10 

10 

8714 94 90 00 

- - - частини 

  

10 

10 

8714 95 00 00 

- - сідла 

  

10 

10 

8714 96 

- - педалі та кривошипно-шатунні механізми і їх частини: 

  

  

  

  

8714 96 10 00 

- - - педалі 

  

10 

10 

пар 

8714 96 30 00 

- - - кривошипно-шатунні механізми 

  

10 

10 

8714 96 90 00 

- - - частини 

  

10 

10 

8714 99 

- - інші: 

  

  

  

  

8714 99 10 00 

- - - керма, рукоятки 

  

10 

10 

шт 

8714 99 30 00 

- - - багажники 

  

10 

10 

шт 

8714 99 50 00 

- - - пристрої перемикачів передач 

  

10 

10 

8714 99 90 00 

- - - інші; частини 

  

10 

10 

8715 00 

Коляски дитячі та їх частини: 

  

  

  

  

8715 00 10 00 

- коляски дитячі 

  

шт 

8715 00 90 00 

- частини 

  

8716 

Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: 

  

  

  

  

8716 10 

- причепи та напівпричепи типу причіпних будиночків для тимчасового проживання у кемпінгах або для автотуристів: 

  

  

  

  

8716 10 10 00 

- - що складаються 

  

10 

10 

шт 

  

- - інші, масою: 

  

  

  

  

8716 10 91 00 

- - - не більш як 750 кг 

  

10 

10 

шт 

8716 10 94 00 

- - - понад 750 кг, але не більш як 1600 кг 

  

10 

10 

шт 

8716 10 96 00 

- - - понад 1600 кг, але не більш як 3500 кг 

  

10 

10 

шт 

8716 10 99 00 

- - - понад 3500 кг 

  

10 

10 

шт 

8716 20 00 00 

- причепи та напівпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням, для використання у сільському господарстві 

  

10 

10 

шт 

  

- інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: 

  

  

  

  

8716 31 00 00 

- - причепи-цистерни та напівпричепи-цистерни 

  

10 

10 

шт 

8716 39 

- - інші: 

  

  

  

  

8716 39 10 00 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

10 

10 

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - нові: 

  

  

  

  

8716 39 30 

- - - - - напівпричепи: 

  

  

  

  

8716 39 30 10 

- - - - - - бортові, тентовані, напівпричепи-рефрижератори, напівпричепи-контейнеровози 

  

шт 

8716 39 30 90 

- - - - - - інші 

  

10 

10 

шт 

  

- - - - - інші: 

  

  

  

  

8716 39 51 00 

- - - - - - одноосьові 

  

10 

10 

шт 

8716 39 59 

- - - - - - інші: 

  

  

  

  

8716 39 59 10 

- - - - - - - що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше 

  

шт 

8716 39 59 90 

- - - - - - - інші 

  

10 

10 

шт 

8716 39 80 00 

- - - - що використовувались 

  

10 

10 

шт 

8716 40 00 

- інші причепи та напівпричепи: 

  

  

  

  

8716 40 00 10 

- - причепи та напівпричепи, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше 

  

8716 40 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

8716 80 00 00 

- інші транспортні засоби 

  

10 

10 

8716 90 

- частини: 

  

  

  

  

8716 90 10 

- - шасі: 

  

  

  

  

8716 90 10 10 

- - - до автомобільних напівпричепів, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше 

  

8716 90 10 90 

- - - інші 

  

10 

10 

8716 90 30 

- - кузови: 

  

  

  

  

8716 90 30 10 

- - - до автомобільних напівпричепів, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше 

  

8716 90 30 90 

- - - інші 

  

8716 90 50 

- - вісі: 

  

  

  

  

8716 90 50 10 

- - - до автомобільних напівпричепів, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше 

  

8716 90 50 90 

- - - інші 

  

8716 90 90 

- - інші частини: 

  

  

  

  

8716 90 90 10 

- - - до автомобільних напівпричепів, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше 

  

8716 90 90 90 

- - - інші 

  

 

Група 88
Літальні апарати, космічні апарати та їх частини

Примітка до товарних підпозицій:

1. Термін "маса порожнього обладнаного апарата" у товарних підпозиціях 8802 11 - 8802 40 означає масу апарата у стані готовності до вильоту без маси екіпажу, пального та знімального устаткування.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

8801 00 

Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани та інші літальні апарати безмоторні: 

  

  

  

  

8801 00 10 

- аеростати та дирижаблі; планери та дельтаплани: 

  

  

  

  

8801 00 10 10 

- - для цивільної авіації 

  

шт 

8801 00 10 90 

- - інші 

  

шт 

8801 00 90 

- інші: 

  

  

  

  

8801 00 90 10 

- - для цивільної авіації 

  

шт 

8801 00 90 90 

- - інші 

  

шт 

8802 

Інші апарати літальні (наприклад, вертольоти, літаки); космічні апарати (включаючи супутники) та суборбітальні і космічні ракети-носії: 

  

  

  

  

  

- вертольоти: 

  

  

  

  

8802 11 00 00 

- - з масою порожнього обладнаного апарата не більш як 2000 кг 

  

шт 

8802 12 00 00 

- - масою порожнього обладнаного апарата понад 2000 кг 

  

шт 

8802 20 00 00 

- літаки та інші літальні апарати з масою порожнього обладнаного апарата не більш як 2000 кг 

  

шт 

8802 30 00 00 

- літаки та інші літальні апарати масою порожнього обладнаного апарата понад 2000 кг, але не більш як 15000 кг 

  

шт 

8802 40 00 00 

- літаки та інші літальні апарати масою порожнього обладнаного апарата понад 15000 кг 

  

шт 

8802 60 

- космічні апарати (включаючи супутники) та суборбітальні і космічні ракети-носії: 

  

  

  

  

8802 60 10 00 

- - космічні апарати (включаючи супутники) 

  

шт 

8802 60 90 00 

- - суборбітальні ракети та космічні ракети-носії 

  

шт 

8803 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802: 

  

  

  

  

8803 10 00 

- повітряні гвинти і несучі гвинти та їх частини: 

  

  

  

  

8803 10 00 10 

- - для цивільної авіації 

  

8803 10 00 90 

- - інші 

  

8803 20 00 

- шасі літаків та їх частини: 

  

  

  

  

8803 20 00 10 

- - для цивільної авіації 

  

8803 20 00 90 

- - інші 

  

8803 30 00 

- інші частини літаків і вертольотів: 

  

  

  

  

8803 30 00 10 

- - для цивільної авіації 

  

8803 30 00 90 

- - інші 

  

8803 90 

- інші: 

  

  

  

  

8803 90 10 00 

- - паперових зміїв 

  

10 

10 

8803 90 20 00 

- - космічних апаратів (включаючи супутники) 

  

10 

10 

8803 90 30 00 

- - суборбітальних та космічних ракет-носіїв 

  

10 

10 

8803 90 90 

- - інші: 

  

  

  

  

8803 90 90 10 

- - - для цивільної авіації 

  

8803 90 90 90 

- - - інші 

  

10 

10 

8804 00 00 00 

Парашути (включаючи керовані парашути та параплани) і ротошути; їх частини та пристрої 

  

10 

10 

8805 

Обладнання стартове для літальних апаратів; палубні гальмові або аналогічні пристрої; наземні тренажери для льотного складу; їх частини: 

  

  

  

  

8805 10 

- обладнання стартове для літальних апаратів та їх частини; палубні гальмові або аналогічні пристрої: 

  

  

  

  

8805 10 10 00 

- - обладнання стартове для літальних апаратів та їх частини 

  

8805 10 90 00 

- - інші 

  

  

- наземні тренажери для льотного складу та їх частини: 

  

  

  

  

8805 21 00 00 

- - імітатори повітряного бою 

  

8805 29 00 00 

- - інші 

  

 

Група 89
Судна, човни та інші плавучі засоби

Примітка:

1. Корпуси суден, недобудовані або неукомплектовані судна, складені, нескладені чи розібрані, а також судна укомплектовані, але нескладені чи розібрані включаються до товарної позиції 8906, якщо вони не мають розпізнавальної ознаки суден спеціального призначення.

Додаткові примітки:

1. До товарних підкатегорій 8901 10 10 00, 8901 20 10 00, 8901 30 10 00, 8901 90 10 00, 8902 00 12 00, 8902 00 18 00, 8903 91 10 00, 8903 92 10 00, 8904 00 91 00 і 8906 90 10 00 включаються лише судна, призначені для навігації у відкритому морі і мають найбільшу довжину корпусу (не враховуючи виступаючих частин) не менш як 12 метрів. Однак риболовні та рятівні судна, призначені для плавання у відкритому морі, класифікуються так само, як судна морського судноплавства незалежно від їх довжини.

2. До товарних підкатегорій 8905 10 10 00 і 8905 90 10 00 включаються лише судна та плавучі доки, призначені для навігації у відкритому морі.

3. У товарній позиції 8908 поняття "судна та інші плавучі засоби, призначені на злам" включає частини устаткування, які створюються під час розбирання суден та інших плавучих засобів на злам, за умови, що вони входять до складу звичайного устаткування:

запасні частини (наприклад, гвинти гребні), що використовувалися, або нові;

предмети, які знімаються (меблі, кухонне обладнання, посуд, прибори столові тощо) і мають явні ознаки колишнього використання.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

8901 

Судна круїзні, екскурсійні, пороми, вантажні судна, баржі та інші плавучі засоби, призначені для перевезення людей або вантажів: 

  

  

  

  

8901 10 

- судна круїзні, екскурсійні та інші плавучі засоби, призначені головним чином для перевезення людей; пороми всіх типів: 

  

  

  

  

8901 10 10 00 

- - морські 

  

брутто-реєстр. т 

8901 10 90 00 

- - інші 

  

шт 

8901 20 

- танкери: 

  

  

  

  

8901 20 10 00 

- - морські 

  

брутто-реєстр. т 

8901 20 90 00 

- - інші 

  

вантаж-підйом. метрич. т 

8901 30 

- судна рефрижераторні, крім тих, що включаються до товарної підпозиції 8901 20: 

  

  

  

  

8901 30 10 00 

- - морські 

  

брутто-реєстр. т 

8901 30 90 00 

- - інші 

  

вантаж-підйом. метрич. т 

8901 90 

- інші судна вантажні та вантажно-пасажирські: 

  

  

  

  

8901 90 10 00 

- - морські 

  

брутто-реєстр. т 

  

- - інші: 

  

  

  

  

8901 90 91 00 

- - - несамохідні 

  

вантаж-підйом. метрич. т 

8901 90 99 00 

- - - самохідні 

  

вантаж-підйом. метрич. т 

8902 00 

Судна риболовні; плавучі бази та інші судна для переробки та консервування рибних продуктів: 

  

  

  

  

  

- морські: 

  

  

  

  

8902 00 12 00 

- - брутто-реєстрового тоннажу понад 250 т 

  

брутто-реєстр. т 

8902 00 18 00 

- - брутто-реєстрового тоннажу не більш як 250 т 

  

шт 

8902 00 90 00 

- інші 

  

шт 

8903 

Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля або спорту; гребні човни та каное: 

  

  

  

  

8903 10 

- надувні: 

  

  

  

  

8903 10 10 00 

- - масою не більш як 100 кг кожний 

  

10 

10 

шт 

8903 10 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

  

- інші: 

  

  

  

  

8903 91 

- - судна вітрильні, з допоміжним двигуном або без нього: 

  

  

  

  

8903 91 10 00 

- - - морські 

  

10 

10 

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8903 91 92 00 

- - - - завдовжки не більш як 7,5 м 

  

10 

10 

шт 

8903 91 99 00 

- - - - завдовжки понад 7,5 м 

  

10 

10 

шт 

8903 92 

- - човни, катери моторні, крім човнів із забортним двигуном: 

  

  

  

  

8903 92 10 00

- - - морські

  

8

10

шт

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8903 92 91 00 

- - - - завдовжки не більш як 7,5 м 

  

10 

10 

шт 

8903 92 99 00 

- - - - завдовжки понад 7,5 м 

  

10 

10 

шт 

8903 99 

- - інші: 

  

  

  

  

8903 99 10 00 

- - - масою не більш як 100 кг кожний 

  

10 

10 

шт 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8903 99 91 00 

- - - - завдовжки не більш як 7,5 м 

  

10 

10 

шт 

8903 99 99 00 

- - - - завдовжки понад 7,5 м 

  

10 

10 

шт 

8904 00 

Буксири та судна-штовхачі: 

  

  

  

  

8904 00 10 00 

- буксири 

  

  

- судна-штовхачі: 

  

  

  

  

8904 00 91 00 

- - морські 

  

8904 00 99 00 

- - інші 

  

8905 

Маяки плавучі, пожежні судна, земснаряди, плавучі крани та інші судна, для яких судноплавні якості є лише другорядними порівняно з їх основними функціями; плавучі доки; плавучі або підводні бурильні чи експлуатаційні платформи: 

  

  

  

  

8905 10 

- земснаряди: 

  

  

  

  

8905 10 10 00 

- - морські 

  

шт 

8905 10 90 00 

- - інші 

  

шт 

8905 20 00 00 

- плавучі або підводні бурильні або експлуатаційні платформи 

  

шт 

8905 90 

- інші: 

  

  

  

  

8905 90 10 00 

- - морські 

  

шт 

8905 90 90 00 

- - інші 

  

шт 

8906 

Інші судна, включаючи військові кораблі та рятівні судна, крім гребних шлюпок: 

  

  

  

  

8906 10 00 00 

- кораблі військові 

  

8906 90 

- інші: 

  

  

  

  

8906 90 10 00 

- - морські 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

8906 90 91 00 

- - - масою не більш як 100 кг кожний 

  

шт 

8906 90 99 00 

- - - інші 

  

шт 

8907 

Інші плавучі засоби (наприклад, плоти, плавучі баки, кесони, причали, буї та бакени): 

  

  

  

  

8907 10 00 00 

- плоти надувні 

  

10 

10 

8907 90 00 00 

- інші 

  

10 

10 

8908 00 00 00 

Судна та інші плавучі засоби, призначені на злам 

  

10 

10 

 

(розділ XVII із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 22.12.2011 р. N 4234-VI)