ДБН В.2.2-4-97 - Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкоммістобудування України
від 27 червня 1996 р. N 117

Введено у дію з 1 січня 1998 р.
наказом від 6 серпня 1997 р. N 136

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
ДБН В.2.2-4-97

(Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 21 жовтня 2004 року N 195 затверджено зміну N 1 до цього наказу)

(Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18 березня 2008 року N 130 затверджено зміну N 2 до цього наказу)

 

Додатково див. рішення
 Науково-технічної ради
 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 29 лютого 2008 року N 18

З введенням у дію ДБН В.2.2-4-97 втрачають силу на території України положення вимог до дитячих дошкільних закладів СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", ДБН 364-92 "Дитячі дошкільні заклади для сільської місцевості України".

Державні будівельні норми "Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів" поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків дошкільних закладів загального типу (дитячих ясел, садків, ясел-садків), комплексів дошкільних закладів, будинків дитини і дитячих будинків для дошкільників, а також приміщень для груп короткочасного перебування дітей, що входять до складу будинків іншого призначення.

Ці норми обов'язкові для організацій та підприємств, які здійснюють проектну, будівельну та інвестиційну діяльність на території України, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

При проектуванні дитячих дошкільних закладів поряд з положеннями цих норм слід також керуватися вимогами інших діючих нормативно-інструктивних документів. Список основних нормативних документів, на які є відповідні посилання в цих нормах, наведений у додатку 7.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 До дошкільних закладів загального типу можуть входити групи з різним режимом роботи: денні, цілодобові, скороченого перебування, а також оздоровчі (реабілітаційні) для ослаблених, часто хворіючих дітей, логопедичні тощо.

1.2 Розрахункова кількість дітей у вікових групах дошкільних закладів та групах короткочасного перебування дітей дошкільного віку приймається згідно з обов'язковим додатком 1. Кількість і співвідношення вікових груп слід приймати за завданням на проектування.

1.3 Місткість дошкільних закладів загального типу не повинна перевищувати 280 місць (14 груп), будинків дитини і дошкільних дитячих будинків - не більше ніж 200 місць.

Місткість та організаційна структура комплексів дошкільних закладів має визначатися завданням на проектування за узгодженням з органами освіти та охорони здоров'я. Кількість місць у кожному будинку (корпусі) з приміщеннями дитячих групових осередків не повинна перевищувати 280.

1.4 Дошкільні заклади загального типу місткістю до 160 місць дозволяється об'єднувати з початковими або основними школами, а в селищах міського типу і сільській місцевості при місткості до 120 місць - з квартирою для обслуговуючого персоналу.

1.5 На літній період допускається збільшення кількості місць у дошкільних закладах за рахунок будівництва літніх павільйонів. Для закладів на 60 і менше дітей кількість місць у павільйонах не повинна перевищувати кількість місць в основному будинку. Для закладів більшої місткості загальна кількість місць у павільйонах не повинна перевищувати 50 % місткості основного будинку і бути не більше 100.

Літні павільйони повинні проектуватися неопалюваними місткістю на 1 - 2 групи (до 40 місць). Склад і площі приміщень харчоблоку і пральні слід визначати з розрахунку максимальної кількості місць у дошкільному закладі на літній період.

1.6 Приміщення для груп короткочасного (до 3 годин) перебування дітей дошкільного віку дозволяється передбачати у перших поверхах житлових будинків та громадських центрів житлових утворень. Кількість груп має визначатися згідно з місцевими умовами і узгоджуватися з органами охорони здоров'я та освіти.

1.7 Будинки дошкільних закладів слід проектувати із матеріалів, які дозволені для будівництва дитячих закладів Міністерством охорони здоров'я України (МОЗ України).

2 ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДІЛЯНКИ

2.1 Будинки дошкільних закладів слід розміщувати на окремих земельних ділянках, що розташовуються згідно з вимогами містобудівних норм (додаток 7, п. 1; додатки 5 і 6).

Для груп короткочасного перебування дошкільників, що розміщуються в будинках іншого призначення, окремі земельні ділянки не передбачаються.

2.2 Дозволяється безпосереднє примикання ділянок дошкільних закладів загального типу до торців житлових будинків без вікон, до яких прибудовується дошкільний заклад.

Ділянки дошкільних закладів з квартирою для персоналу можуть блокуватися з присадибними ділянками, але з обов'язковим відокремленням огорожею або смугою зелених насаджень. Господарські зони в такому разі можуть суміщуватися.

2.3 Площі земельних ділянок дошкільних закладів, що розміщуються у житловій забудові, слід приймати з розрахунку на одне місце: в дошкільних закладах загального типу та дошкільних дитячих будинках місткістю до 80 місць - не менше ніж 45 м2; в будинках дитини тієї ж місткості - не менше ніж 40 м2; в дошкільних закладах загального типу, дошкільних дитячих будинках і будинках дитини місткістю понад 80 місць - не менше ніж 40 м2; в комплексах дошкільних закладів місткістю більше 350 місць - не менше ніж 35 м2.

В закладах із збільшенням кількості місць на літній період площі ділянок слід приймати за максимальною місткістю.

2.4 Скорочення площ ділянок за рахунок озеленення допускається:

в умовах реконструкції - до 20 %;

при уклонах рельєфу більше 20 % - до 15 %;

в містах-новобудовах - до 10 %;

для дошкільних закладів, вбудовано-прибудованих до житлових будинків, - до 10 %.

2.5 Озеленення ділянок дошкільних закладів повинно становити не менше ніж 20 м2 на одне місце. В умовах реконструкції будинків або прилягання ділянок безпосередньо до лісових або паркових територій допускається зменшення площі озеленення на 30 %, або до 14 м на місце в дошкільному закладі, а в комплексах дошкільних закладів - до 12 м. До розрахункової площі озеленення слід включати газони, майданчики з трав'яним покриттям, квітники, город-ягідник.

2.6 Ділянки дошкільних закладів повинні обладнуватися поливальним водопроводом і мати огорожу заввишки не менше 1,6 м. По периметру ділянки створюється захисна смуга із дерев, чагарників і газонів завширшки 3 м.

При висаджуванні дерев та чагарників треба враховувати умови інсоляції, сонце-, вітро-, шумо-, пилозахисту приміщень будинку та майданчиків.

2.7 На земельній ділянці повинні передбачатись такі функціональні зони: забудови, групових майданчиків, спортивно-ігрова, юних натуралістів та господарська. Окремі зони та території майданчиків повинні розмежовуватись живою огорожею.

2.8 Зона забудови ділянки включає капітальні будинки, літні павільйони, криті переходи та інші споруди. Будинки повинні розташовуватися не ближче 25 м від червоної лінії вулиць; для сільської місцевості при містобудівному обґрунтуванні та згоді органів санітарного нагляду ця відстань може бути скорочена. Відстань від будинків до найближчих житлових будинків приймається за вимогами інсоляції та освітленості, а також за протипожежними вимогами (додаток 7, п. 1). При розходженні санітарних та протипожежних нормативів приймається більша відстань.

До всіх будинків зони забудови повинні передбачатись під'їзди завширшки не менше 3,5 м з твердим покриттям для пожежних машин, які мають забезпечувати доступ пожежних підрозділів у кожне приміщення.

2.9 У зоні групових майданчиків слід передбачати майданчики для дітей ясельного віку до 3 років площею із розрахунку не менше 8,0 м2 на місце, майданчики для дошкільників віком від 3 до 6 років площею не менше 7,5 м2 на місце, тіньові навіси за кількістю групових майданчиків площею не менше 40 м2 кожен. Навіси до площі майданчиків не включаються, а для груп, що розміщуються в літніх павільйонах, не влаштовуються.

2.10 Майданчики для дітей ясельного віку повинні мати трав'яне покриття, майданчики для дошкільників - частково трав'яне і частково (не більше 60 м) ґрунтове покриття з домішками твердих дрібнозернистих місцевих будівельних матеріалів, які дозволені до використання МОЗ України.

2.11 Спортивно-ігрова зона дошкільних закладів місткістю до 160 місць включає фізкультурний майданчик, призначений для одночасного використання однією групою. Для закладів більше 160 місць передбачається 2 фізкультурних майданчики - для ясельних і дошкільних груп. Майданчики слід проектувати площею із розрахунку не менше 13,5 м2 на 1 дитину в групі. Покриття майданчиків виконуються з матеріалів, дозволених для використання МОЗ України.

2.12 На фізкультурному майданчику для занять дошкільних груп повинні бути передбачені: місце для гімнастичних снарядів, бігова доріжка не менше 30 м, яма для стрибків і лужок для рухливих ігор. При об'єднанні майданчиків допускається створення дитячого міні-стадіону площею не менше ніж 400 м2.

Для загартування дітей та організації ігор з водою в спортивно-ігровій зоні слід передбачати гідромайданчик з твердим покриттям та відведенням стічної води до каналізації.

2.13 Відстань від групових, фізкультурних, ігрових майданчиків до найближчих житлових будинків приймається не менше 12 м. Майданчики слід з'єднувати кільцевою доріжкою з твердим покриттям завширшки не менше 1,5 м, розміткою та встановленням шляхових знаків для навчання правилам поведінки пішоходів, їзди на велосипедах і педальних машинах. Кільцева доріжка може бути суміщена з об'їздом навколо будинків.

2.14 Зона юних натуралістів в дошкільних закладах загального типу повинна мати ділянки овочевих і плодово-ягідних культур загальною площею з розрахунку 0,75 м2 на місце у дошкільних групах, а в будинках дитини - ділянки плодово-ягідних культур площею 0,5 м2на місце. Додатково допускається обладнувати зоокуточок площею не менше 30 м2.

Зона юних натуралістів в дошкільних дитячих будинках включає ділянки овочевих і плодово-ягідних культур, які дозволяється розмішувати централізовано або біля групових майданчиків площею з розрахунку 1,5 м2 на місце. Допускається передбачати теплицю з вольєром для тварин площею не менше 150 м2. Вольєр слід розташовувати на відстані не менше 25 м від будинку дошкільного закладу та найближчих житлових будинків.

2.15 Господарську зону слід проектувати площею: для дошкільних закладів загального типу місткістю до 40 місць - не менше 70 м2, місткістю понад 40 до 120 місць, а також дитячих будинків і будинків дитини до 100 місць - не менше 100 м2; для дошкільних закладів загального типу місткістю понад 120 місць - не менше 150 м2; для будинків дитини та дошкільних дитячих будинків понад 100 місць - не менше 200 м2.

У сільській місцевості в разі відсутності централізованої системи теплопостачання, каналізації тощо наведені показники можуть бути збільшені, виходячи з місцевих умов, за завданням на проектування.

2.16 Господарська зона повинна розмішуватись біля входу до виробничих приміщень харчоблоку і пральні, відокремлюватись від групових і фізкультурних майданчиків, мати тверде покриття та самостійний в'їзд, ізольований від входів на ділянку. В господарській зоні передбачається закритий сміттєзбірник площею не менше 6 м2, обладнаний господарським водопроводом та каналізацією; місце для сушіння білизни і постільних речей не менше ніж 15 м2; за необхідністю - сарай та овочесховище, площа яких приймається згідно з місцевими умовами.

При відповідному обґрунтуванні допускається передбачати гараж для службових автомобілів для будинків дитини і дошкільних дитячих будинків. Сміттєзбірник і гараж повинні розміщуватись не ближче 25 м від основного будинку, в умовах реконструкції цю відстань допускається скорочувати до 20 м.

...

Додаток 5
(обов'язковий) 

 

 

 

Відстань від наземних, наземно-підземних гаражів та автостоянок легкових автомобілів, станцій технічного обслуговування автомобілів та автозаправних станцій до меж ділянок дошкільних закладів

(Витяг з табл. 7.5 і табл. 7.5а ДБН 360-92*)

Нормативний параметр 

Кількість автомобілів/постів СТО та АЗС 

10 і менше 

11 - 50 

51 - 100 

101 - 300 

понад 300 

Відстань, м 

15/50 

25/* 

25 

50 

 

 

____________
* Визначається за погодженням з органами Державного санітарного нагляду.

У чисельнику вказано мінімальну відстань від наземних, наземно-підземних гаражів та автостоянок легкових автомобілів, у знаменнику - відстань від станцій технічного обслуговування автомобілів та автозаправних станцій.

 

Додаток 6
(обов'язковий) 

 

 

 

Відстань від будинку дошкільного закладу та його ділянки до житлових і громадських будинків

(Витяг з табл. 6.2 ДБН 360-92*)

Нормативний параметр 

Від ділянки дошкільного закладу до будинків 

Від будівлі дошкільного закладу до об'єктів 

магазин, підприємство харчування, побутового обслуговування 

житловий будинок, школа, дошкільний заклад (до стін) 

Відстань, м 

25 - 50* 

За нормами інсоляції та освітленості 

 

 

____________
* За погодженням з органами Державного санітарного нагляду допускається зменшувати відстань до 15 м для окремих груп магазинів.

____________