Лизинг персонала как разновидность трудовых отношений
  • Что такое лизинг персонала (определение)? Закреплен ли он в законодательстве Украины?

Понятие «лизинг персонала» законодательно не закреплено. В то же время в недавно принятом Налоговом кодексе появилась следующая норма:

«14.1.183. послуга з надання персоналу - господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. Інші умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін».