Перевірка Держфінпослуг

Держфінпослуг повідомило фінансову установу (ломбард) про проведення планової перевірки-інспекції. У перший день перевірки директору фінансової установи було вручено письмовий запит про надання інспекційній групі належно засвідчених копій документів, зокрема, реєстраційних, фінансової звітності, первинних бухгалтерських документів, копій договорів, укладених за останні два роки та ін. При цьому тільки договорів підприємством за останні 2 роки було укладено понад 80 тис. Усього перелік складається з двадцяти двох пунктів та дванадцяти підпунктів загальних назв документів, що по суті є переліком усіх документів, які тільки можуть бути на підприємстві. Строком пред'явлення засвідчених копій зазначено наступний день перевірки.

Чи правомірним є даний письмовий запит?

 

Правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг встановлено Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III.

Відповідно до пп. 12 ч. 1 ст. 1 цього Закону регулювання ринків фінансових послуг здійснюється спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади. Таким органом є Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, яка утворена на підставі відповідного Положення, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 р. № 292/2003.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V дія цього Закону не поширюється, між іншого, на державний контроль за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг. Тому для відповіді на аналізоване питання необхідно проаналізувати положення Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджених розпорядженням від 28.10.2003 р. № 96 (далі – Правила № 96).

Так, згідно з визначенням, наведеним у п. 1.3 Правил № 96, під поняттям інспекція розуміється виїзна планова або позапланова перевірка суб'єкта нагляду інспекційною групою Держфінпослуг за місцезнаходженням суб'єкта нагляду.

Як передбачено п. 3.6 Правил № 96, про проведення планової інспекції директор відповідного департаменту або голова територіального управління Держфінпослуг направляє письмове повідомлення суб'єкту нагляду не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення інспекції.

Пунктом 4.1 Правил № 96 встановлено, що керівник та члени інспекційної групи при проведенні інспекції мають право, зокрема, вимагати необхідні документи та іншу інформацію для проведення інспекції.

В п. 6.1 Правил № 96, серед іншого, вказано, що під час проведення інспекції інспекційна група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються діяльності суб'єкта нагляду, та перевіряє наявну інформацію про можливі порушення законодавства.

Таким чином, інспекційна група під час інспекції, тобто при здійсненні перевірки за місцем знаходження суб'єкта нагляду, має право вимагати та перевіряти, детально вивчати та аналізувати всі необхідні документи саме у приміщенні підприємства.

За результатами інспекції складається відповідний акт у двох примірниках за встановленою Держфінпослуг формою. Згідно з п. 6.6 Правил № 96 до примірника акта інспекції, який зберігається у Держфінпослуг, обов'язково додаються документи (копії документів), які підтверджують факти порушень вимог законодавства про фінансові послуги згідно з переліком (зазначеним в акті інспекції) та протоколи вилучення таких документів.

Крім того, п. 4.1 Правил № 96 передбачено право інспекційної групи вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують або можуть підтверджувати факти порушення вимог чинного законодавства. А відповідно до абз. 4 п. 5.2 Правил № 96 керівники та працівники суб'єкта нагляду під час проведення інспекції зобов'язані, зокрема, на запит керівника інспекційної групи надавати копії необхідних документів, засвідчені підписом керівника, або особи, яка його заміщає, та печаткою суб'єкта нагляду, для приєднання їх до акта інспекції.

Таким чином, інспекційна група Держфінпослуг під час інспекції має право вивчати всі необхідні документи у приміщенні суб'єкта нагляду. За наявності порушень чинного законодавства також може вилучати оригінали документів, що підтверджують ці порушення, строком до трьох робочих днів. Керівник суб'єкта нагляду зобов'язаний надавати інспекційній групі копії документів, засвідчених підписом керівника та печаткою підприємства, що долучаються до акта перевірки, тобто підтверджують порушення вимог чинного законодавства.

Підстави та порядок пред'явлення запиту Держфінпослуг про надання документів при здійсненні інспекції передбачено у п. 4.2 Правил № 96. Зокрема, у разі відмови представника суб'єкта нагляду під час проведення інспекції надати на усний запит документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів), керівник та члени інспекційної групи зобов'язані підготувати та надати представнику суб'єкта нагляду письмовий запит із зазначенням строку або терміну надання необхідної інформації, а в разі відмови в отриманні письмового запиту – надати його особі, на яку покладені обов'язки з реєстрації вхідної кореспонденції суб'єкта нагляду, або направити запит на адресу суб'єкта нагляду рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому до примірника акта інспекції, що зберігається у Держфінпослуг, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення письмового запиту на адресу суб'єкта нагляду.

Згідно з пп. «г» п. 6.10 Правил № 96 керівник інспекційної групи складає також окремий акт за формою, установленою Держфінпослуг, у разі ненадання суб'єктом нагляду документів, які вимагалися для інспекції (у тому числі з метою вилучення), незалежно від причин (втрата, відсутність документів, відсутність на роботі відповідної посадової особи суб'єкта нагляду, відмова в наданні тощо).

Виходячи з вищенаведеного, слід зробити висновок, що п. 4.2 Правил № 96 застосовується у випадку, коли в ході інспекції виявлено факти порушення чинного законодавства, а суб'єкт нагляду відмовляється на усну вимогу членів інспекційної групи надати оригінали чи засвідчені копії документів, що підтверджують такі факти порушень. Відповідно, до акта перевірки додаються не копії документів про факти порушень, а документи, що підтверджують поштове відправлення письмового запиту.

Зазначене підтверджується також наступним. Якщо суб'єкт нагляду відмовляється взагалі надати документи для проведення інспекції, то в такому випадку йдеться про недопуск інспекційної групи до проведення інспекції або про відмову від проведення інспекції. І в такому разі інспектори складають або окремий акт недопуску інспекційної групи до проведення інспекції на підставі пп. «б» п. 6.10 Правил № 96, або окремий акт про відмову від проведення інспекції на підставі пп. «в» цього ж пункту.

Таким чином, Держфінпослуг під час проведення інспекції має право вимагати копії належно засвідчених документів, які підтверджують виявлені факти порушення законодавства суб'єктом нагляду, для приєднання їх до акта перевірки. Вимога (запит) про надання копій документів, які не підтверджують факт порушення законодавства, є неправомірною (неправомірним).

 

Аудиторська фірма «Є.С.Аудит»