Стаття 5. Структура бюджетної системи України

1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.

2. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.

3. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах).

Коментар:

Бюджетна система кожної країни - це сукупність видів бюджетів, які дозволяє утворювати в державі Конституція у відповідності до державного та адміністративно-територіального устрою. За формою державного устрою Україна є унітарною державою, тому в Україні є один державний бюджет, закон про який щорічно затверджується Верховною Радою України.

Конституція України встановила, що бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Кожна адміністративно-територіальна одиниця має орган представницької влади - раду, яка затверджує бюджет, з якого фінансуються видатки на виконання завдань і повноважень, закріплених Конституцією України і законодавством, яке визначає права і обов'язки органів місцевого самоврядування. Для цього в першу чергу й існують місцеві бюджети.

У ст. 5 Бюджетного кодексу структура бюджетної системи подана трохи інакше, ніж вона існує в практиці, хоча суть бюджетної системи полягає не в тому, як вона виписана в статті кодексу, а в тому, які повноваження надані органам публічної влади на загальнодержавному рівні й на місцях законодавством і які для їх реалізації включаються у відповідні бюджети, доходи і видатки.

Згідно із ч. 2 статті 5 Бюджетного кодексу місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Частина 3 цієї ж статті визначає бюджетами місцевого самоврядування бюджети територіальних громад сіл (їх об'єднань), селищ, міст (у тому числі, районів у містах). В перелік ланок бюджетної системи не включили бюджет м. Києва та м. Севастополя, вони включені згідно із ч. 2 ст. 6 Бюджетного кодексу у склад зведених бюджетів. Трохи незрозумілим вийшло і найменування бюджету Автономної Республіки Крим - у частині 2 статті 5 бюджет Автономної Республіки Крим віднесений до місцевих бюджетів, а у п. 4 статті 138 Конституції України встановлено: розроблення та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України відноситься до відання Автономної Республіки Крим.

Місцеві бюджети забезпечують фінансування господарського і культурного будівництва, що здійснюється органами місцевого самоврядування, а в Автономній Республіці Крим - відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Радою Міністрів Автономної Республіки Крим. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання, і на її території є міста, селища, села із своїми власними бюджетами.

Провідне місце в бюджетній системі України посідає державний бюджет. Склад доходів і видатків державного бюджету регламентується статтями розділу II Бюджетного кодексу і коментується у статтях 29, 30, 31.

Як правило, в унітарних державах світу (а Україна, нагадаємо, - унітарна держава) існує дворівнева бюджетна система - державний (або його називають ще центральний бюджет) і місцеві бюджети. Федеративні держави мають трирівневу бюджетну систему: державний бюджет, бюджети суб'єктів федерації (штатів, провінцій тощо), місцеві бюджети (бюджети територіальних громад).