Стаття 6. Зведений бюджет

1. Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

2. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя.

3. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення.

4. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.

5. Зведений бюджет району включає показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.

6. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. Якщо місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району у місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

7. Показники бюджетів об'єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом, включаються до відповідних зведених бюджетів.

Коментар:

1. Складання зведених бюджетів України на рівні держави, областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя проводиться з метою забезпечення аналізу доходів, які формують бюджети, та видатків, що забезпечують функціонування держави і органів місцевого самоврядування. Зведені бюджети не затверджуються. Їх показники мають статистичний характер і використовуються для проведення розрахунків можливості бюджетної системи забезпечити фінансування завдань і функцій держави і органів місцевого самоврядування.

Для ефективного управління адміністративно-територіальними одиницями необхідна постійна інформація про надходження доходів до бюджетів усіх рівнів і видатки, які внесені в ці бюджети. Необхідно мати інформацію і про взаємовідносини органів влади.

Зведений бюджет - це сукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

Зведений бюджет України

 

Стаття 6 Бюджетного кодексу визначає склад зведених бюджетів усіх рівнів. Зведений бюджет держави включає державний бюджет України, зведений бюджет Автономної Республіки Крим, зведені бюджети областей, зведені бюджети міст Києва та Севастополя.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведені бюджети її районів та міст республіканського (в межах Автономної Республіки Крим) значення.

Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів та бюджетів міст обласного значення цієї області.

Зведений бюджет району включає показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.

Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. Якщо місту або району в місті адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, зведений бюджет міста включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

Поняття зведеного бюджету пов'язане з поняттям мінімального бюджету - розрахунковим обсягом місцевого бюджету, який дає можливість планувати мінімум витрат на послуги, які гарантуються державою.