Стаття 46. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням

1. Стадіями виконання бюджету за видатками та кредитуванням є:

1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету;

2) затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання бюджетних коштів;

3) взяття бюджетних зобов'язань;

4) отримання товарів, робіт і послуг;

5) здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

6) використання товарів, робіт і послуг для виконання заходів бюджетних програм;

7) повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування бюджету).

Коментар:

Будь-який кошторис повинен виконуватись за певними визначеними етапами, встановленими у чіткій послідовності. Що стосується бюджету, то ця послідовність закладена у певних стадіях його виконання. Бюджет також може виконуватись за певними напрямами (показниками).

Виконання бюджету за видатками та кредитуванням включає в себе сім стадій його виконання, а саме:

1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету. Бюджетні асигнування виділяються за рахунок відповідного бюджету та одержуються розпорядниками бюджетних коштів. Отримання таких асигнувань є підставою для затвердження відповідних кошторисів;

2) затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання бюджетних коштів. Після отримання відповідних коштів розпорядники бюджетних коштів мають право та реальну можливість затвердження всіх необхідних документів та виконання процедур для початку виконання бюджету;

3) взяття бюджетних зобов'язань. Після встановлення бюджетних асигнувань та затвердження кошторисів або паспортів бюджетних програм, а також порядків використання бюджетних коштів, розпорядники державного бюджету можуть брати відповідні бюджетні зобов'язання та здійснювати необхідні платежі по цим зобов'язанням;

4) отримання товарів, робіт і послуг. Після того як необхідні товари та послуги були отримані та є факт вчинення відповідних дій, що свідчать на їх підтвердження, розпорядники бюджетних коштів можуть реалізовувати наступну стадію, тобто здійснювати платежі відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

5) здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань. Як вже зазначалося, після отримання товарів, робіт і послуг розпорядник бюджетних коштів повинен оплатити такі товари та послуги. Оплата відбувається шляхом надання доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, який реалізовує оплату;

6) використання товарів, робіт і послуг для виконання заходів бюджетних програм. Після отримання та оплати відповідних товарів, робіт і послуг настає стадія їх використання за призначенням згідно з планами та у відповідному обсязі, що передбачено відповідною бюджетною програмою;

7) повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування бюджету). У разі надання кредитів з бюджету вони мають бути повернені до відповідного бюджету. Повноваження щодо повернення коштів до бюджету мають відповідні органи державної податкової служби України, чиї повноваження визначено Законом України "Про державну податкову службу".