Стаття 47. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів

1. Відповідно до затвердженого розпису бюджету розпорядники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Державна казначейська служба України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису бюджету.

3. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом.

Коментар:

1. Першою стадією виконання бюджету за видатками та кредитуванням є стадія встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів.

Підставою для затвердження кошторисів є факт одержання відповідних бюджетних асигнувань розпорядниками бюджетних коштів. Такі асигнування передаються розпорядниками бюджетних коштів відповідно до офіційно затвердженого розпису (фінансового плану дій).

Кабінет Міністрів України встановлює певні правила щодо виконання кошторисів бюджетних установ До таких правил відноситься:

- порядок складання кошторисів бюджетних установ;

- порядок розгляду кошторисів бюджетних установ;

- порядок затвердження кошторисів бюджетних установ;

- основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ.

Всі вони визначаються відповідними постановами Кабінету Міністрів.

2. Контроль (нагляд) за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів затвердженому розпису бюджету здійснює Державне казначейство України. Його повноваження щодо контролю визначені статтею 112 Бюджетного кодексу України та Положенням про Державне казначейство України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1232.

3. Контроль за виконанням вимог та дотриманням всіх процедур, що передбачені Бюджетним кодексом для виконання бюджету, здійснюють розпорядники бюджетних коштів. До повноважень останніх Бюджетним кодексом віднесено також і забезпечення управління бюджетними асигнуваннями, встановленими відповідно до затвердженого розпису бюджету.