Стаття 51. Особливості здійснення окремих видатків бюджету

1. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

2. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення - члени сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та члени їхніх сімей, здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань на функціонування цих бюджетних установ.

До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; зниження плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею; безоплатне відправлення та одержання листів військовослужбовцями строкової служби.

3. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладають договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

4. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу), до погашення такої заборгованості.

5. При наданні пільг та здійсненні видатків з бюджету щодо їх виплати до членів сім'ї пільговика належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

6. Вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних договорів, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюються виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у законі про Державний бюджет України, та у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України".

7. Видатки, пов'язані з функціонуванням закордонних дипломатичних установ України, включаючи видатки на утримання їх працівників (крім військових аташе), здійснюються виключно через Міністерство закордонних справ України.

Особливості формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету на здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном встановлюються Кабінетом Міністрів України.

8. Якщо фактичний обсяг власних надходжень за спеціальним фондом кошторису бюджетної установи менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді її кошторису, розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний до закінчення бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису щодо зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники бюджетних коштів упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених змін до спеціального фонду кошторису.

9. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо такої заборгованості немає, розпорядник бюджетних коштів спрямовує 50 відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50 відсотків коштів - на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

У такому разі розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів узятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов'язаннями із спеціального фонду бюджету.

10. У разі утворення державних органів у поточному бюджетному періоді забезпечення їх діяльності у цьому періоді здійснюється в межах видатків, передбачених державним органам, які ліквідуються або реорганізуються у зв'язку з утворенням таких нових державних органів.

У разі ліквідації або реорганізації державних органів у поточному бюджетному періоді забезпечення їх діяльності у наступному бюджетному періоді до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новим державним органам, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.

(з 01.01.2013 р. статтю 51 буде доповнено частиною одинадцятою згідно з  підпунктом 9 пункту 1 Закону України від 16.10.2012 р. N 5428-VI)

 

 

 

Коментар:

 

1. Виконання бюджетів здійснюється на підставі цього Кодексу, щорічних законів про Державний бюджет України та рішень органів місцевого самоврядування, якими затверджується місцеві бюджети, а також на підставі нормативно-правових актів про бюджет на певний бюджетний період. Виконання бюджету здійснюється згідно із бюджетним розписом доходів та видатків бюджету, який затверджується щорічно фінансовими органами після прийняття бюджету.

Коментованою статтею встановлюються особливості виконання бюджету за окремими видами видатків. Виходячи з положень ч. 1 коментованої статті, керівники бюджетних установ для забезпечення відповідної діяльності та нормального функціонування таких установ мають право на:

- утримання певної (необхідної) чисельності працівників;

- утримання певної чисельності військовослужбовців;

- утримання певної чисельності осіб рядового складу;

- утримання певної чисельності осіб начальницького складу;

- здійснення фактичних видатків на заробітну плату;

- здійснення фактичних видатків на грошове забезпечення;

- здійснення фактичних видатків на премії;

- здійснення фактичних видатків на інші види заохочень чи винагород;

- здійснення фактичних видатків на матеріальну допомогу.

Такі видатки можуть здійснюватись виключно в межах коштів з фонду заробітної плати (грошового забезпечення), що затверджений для бюджетних установ у відповідних кошторисах.

2. За рахунок бюджетних асигнувань на функціонування відповідних бюджетних установ здійснюються витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення певної категорії осіб визначених законодавством України, а саме:

- окремої категорії працівників бюджетних установ;

- військовослужбовці;

- особи рядового і начальницького складу.

Також, на отримання медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення, за рахунок бюджетних асигнувань, мають право:

- члени сімей військовослужбовців;

- члени сімей осіб рядового і начальницького складу;

- пенсіонери з числа військовослужбовців осіб рядового і начальницького складу

- члени сімей пенсіонерів з числа військовослужбовців осіб рядового і начальницького

складу.

Винятками є категорій осіб, пільги яким передбачаються:

- пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" N 2801-XII від 19 листопада 1992 року);

- частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру (Основи законодавства України про культуру N 2117-XII від 14 лютого 1992 року);

- абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Закон України "Про освіту" N 1060-XII від 23 травня 1991 року). До таких витрат, що здійснюються за рахунок відповідних бюджетних асигнувань, належать:

- забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням;

- забезпечення безоплатною медичною допомогою;

- надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення;

- надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення;

- зниження плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія);

- безоплатний проїзд і перевезення багажу;

- безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею;

- безоплатне відправлення та одержання листів військовослужбовцями строкової служби.

3. Повернення грошей по розрахункам за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, що споживаються бюджетними установами забезпечується розпорядниками бюджетних коштів у повному обсязі. Також, розпорядниками бюджетних коштів укладаються відповідні договори за кожним видом енергоносіїв у межах обґрунтованих лімітів споживання, які встановлюються відповідним головним розпорядником бюджетних коштів.

4. Розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом бюджету не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за будь-якими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ при наявності у таких установ:

- простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення);

- простроченої кредиторської заборгованості по виплаті стипендії;

- Простроченої кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії. При погашенні перелічених вище заборгованостей взяття бюджетних зобов'язань та здійснення відповідних платежів поновлюється.

Винятком з цього правила є захищені видатки бюджету, які визначені статтею 55 Бюджетного кодексу.

5. Членами сім'ї пільговика, при наданні пільг та здійсненні видатків з бюджету щодо виплати таких пільг, вважаються:

- дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

- неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;

- особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови що інвалід війни не перебуває у шлюбі;

- непрацездатні батьки;

- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з таким громадянином.

6. У разі вступу України до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних договорів, в яких умовою членства є сплата відповідних внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, такі внески або інші виплати здійснюються з обов'язковим вираховуванням відповідних обсягів коштів, визначених на цю мету Законом України "Про Державний бюджет України", та у порядку, що визначений в Законі України "Про міжнародні договори України" (Закон України "Про міжнародні договори" N 1906-IV від 29 червня 2004 року).

7. Виключно через Міністерство закордонних справ України здійснюються всі необхідні видатки, що пов'язані з функціонуванням закордонних дипломатичних установ України, включаючи видатки на утримання їх працівників. Виключення становлять видатки, пов'язані з утриманням військових аташе.

8. Бюджетним кодексом України передбачено можливість того, що фактичний обсяг власних надходжень за спеціальним фондом кошторису бюджетної установи може виявитися меншим від планових показників, врахованих у спеціальному фонді її кошторису. За таких умов розпорядник бюджетних коштів до закінчення бюджетного періоду зобов'язаний внести зміни до спеціального фонду кошторису щодо зменшення власних надходжень і видатків. Відповідні зміни повинні бути внесені з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Бюджетні зобов'язання упорядковуються розпорядником бюджетних коштів з урахуванням внесених змін до спеціального фонду кошторису.

9. При перевищенні обсягів власних надходжень бюджетних установ, ніж прогнозовані (заплановані) витрати цих установ, які затверджені Законом України "Про Державний бюджет України" чи відповідним рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів повинен передбачити та перенаправити (спрямувати) такі незаплановані (надпланові) обсяги коштів, в першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

При умові відсутності вищеперерахованих заборгованостей розпорядник бюджетних коштів спрямовує п'ятдесят відсотків таких надпланових коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, а інші п'ятдесят відсотків - на заходи, що необхідні для виконання основних функцій, які не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

Але за всіх вищевказаних умов розпорядник бюджетних коштів повинен здійснити перерозподіл обсягів узятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом бюджету, щоб провести видатки за цими зобов'язаннями із спеціального фонду бюджету.