Стаття 50. Повернення кредитів до бюджету

1. У разі надання кредитів з бюджету у позичальників виникає заборгованість перед бюджетом. З моменту надання кредитів з бюджету на суму отриманих з бюджету коштів права кредитора та право вимагати від позичальників повернення таких кредитів до бюджету у повному обсязі переходять до держави (Автономної Республіки Крим, територіальної громади).

Позовна давність на вимоги щодо погашення такої заборгованості не поширюється.

2. Органи державної податкової служби України визначаються органами стягнення простроченої заборгованості суб'єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, територіальною громадою) за кредитами з бюджету.

Коментар:

1. При наданні відповідних кредитів із бюджету заборгованість позичальників виникає перед відповідним бюджетом. Всі права щодо вимоги від позичальників повернення кредитів у повному обсязі до відповідного бюджету переходять до держави або Автономної Республіки Крим чи відповідної територіальної громади. Такі права виникають з моменту фактичного надання кредитів з бюджету на певну суму коштів, що отримані з відповідного бюджету.

Позовна давність на законні вимоги держави або Автономної Республіки Крим чи відповідної територіальної громади щодо погашення такої заборгованості не поширюється.

2. Органами стягнення простроченої заборгованості із суб'єктів господарювання по кредиту, що був отриманий з державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевого бюджету, є органи державної податкової служби. Повноваження органів податкової служби щодо стягнення простроченої податкової заборгованості суб'єктів господарювання визначаються Законом України "Про державну податкову службу".