Стаття 49. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань

1. Розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Державної казначейської служби України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 цього Кодексу.

2. Державна казначейська служба України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:

1) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання бюджету;

2) наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

3) наявності у розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань.

Коментар:

1. Рішення про оплату отриманих товарів, виконаних робіт та наданих послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймається розпорядником бюджетних коштів, який надає доручення органу Державного казначейства України на здійснення відповідного платежу.

Інший порядок дій та оплати може бути визначений нормативно-правовими актами (постановами чи розпорядженнями) Кабінету Міністрів України, прийнятими на підставі і на виконання Бюджетного кодексу, закону про Державний бюджет України, інших законів, що регулюють бюджетні відносини.

2. Здійснення відповідних платежів Державним казначейством України за дорученнями розпорядників бюджетних коштів відбувається у разі виконання (дотримання) таких умов: 1) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання бюджету; 2) наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми, при умові застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі; 3) наявності у розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань.