Стаття 54. Скорочення видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету України

1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду Державного бюджету України виявиться, що отриманих надходжень державного бюджету недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, Міністр фінансів України може вносити зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету.

2. Якщо за результатами квартального звіту про виконання Державного бюджету України має місце недоотримання надходжень загального фонду Державного бюджету України більше ніж на 15 відсотків суми, передбаченої розписом державного бюджету на відповідний період, Міністерство фінансів України готує пропозиції про внесення змін до Державного бюджету України. Кабінет Міністрів України, розглянувши ці пропозиції, подає до Верховної Ради України розроблений на їх основі проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України не пізніше двох тижнів з дня подання пропозицій Міністерством фінансів України.

Коментар:

Одним із головних принципів складання та виконання бюджетів є принцип балансування доходів та видатків бюджету. Згідно з цим принципом, обсяг видатків, які можуть фінансуватися за рахунок бюджетних коштів, має відповідати сумарному обсягу доходів, які надійшли до бюджету, у тому числі і з джерел фінансування бюджету.

Моніторинг відповідності доходної та видаткової частин бюджету здійснюється щомісячно та щоквартально. Міністерство фінансів визначає ступінь дотримання виконання державного бюджету затвердженому кошторису на підставі місячної звітності. У разі виявлення недоотримання надходжень до бюджету, за рахунок яких мали здійснюватися бюджетні асигнування відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня бюджетного дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, Міністр фінансів вносить зміни до бюджетного розпису з метою досягнення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету (на практиці - встановлює тимчасове обмеження асигнувань загального фонду Державного бюджету України).

Якщо за результатами квартальної звітності Мінфін виявляє таке зниження планових надходжень до загального фонду державного бюджету, яке може призвести до зміни фінансування порівняно із затвердженим більше, ніж на 15 відсотків від суми, передбаченої розписом державного бюджету на відповідний період, Кабінет Міністрів України за пропозицією Мінфіну вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України у двотижневий термін з дня подання відповідних пропозицій Міністерством фінансів України.

Законодавство України не наділяє Уряд України повноваженням самостійно скорочувати обсяги видатків, затверджених законом про Державний бюджет України. Отже, секвестр видатків може здійснюватися виключно за рішенням Верховної Ради України. Але до прийняття Верховною Радою України відповідного рішення видатки провадяться з урахуванням тимчасових обмежень бюджетних асигнувань, встановлених Міністром фінансів України.

Порядок встановлення тимчасових обмежень бюджетних асигнувань встановлений наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" від 28 січня 2002 N 57. Відповідно до цього порядку, якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду державного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, то Міністр фінансів України приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду державного бюджету.

Департамент доходів Мінфіну, Департамент державного боргу разом із Департаментом фінансів державних підприємств Мінфіну розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, державних запозичень, надходжень від приватизації державного майна, повернення кредитів на фінансування загального фонду державного бюджету і подають Департаменту державного бюджету Мінфіну не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів, державних запозичень або надходжень від приватизації державного майна на фінансування державного бюджету.

Департамент державного бюджету Мінфіну за участю відповідних структурних підрозділів Мінфіну на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду, державних запозичень та надходжень від приватизації державного майна на фінансування загального фонду державного бюджету розробляє пропозиції щодо тимчасового обмеження помісячних обсягів асигнувань загального фонду державного бюджету з урахуванням інформації про виділені асигнування та подає на розгляд Міністру фінансів України. Міністерство фінансів України видає наказ, яким встановлює тимчасове обмеження бюджетних асигнувань загального фонду державного бюджету.

Державне казначейство України, керуючись наказом Міністерства фінансів України про тимчасове обмеження асигнувань загального фонду державного бюджету, у триденний термін повідомляє головних розпорядників про таке тимчасове обмеження асигнувань і проводить видатки з урахуванням тимчасового обмеження асигнувань. Розпорядники беруть зобов'язання та приводять їх у відповідність із бюджетними асигнуваннями, встановленими кошторисами, з урахуванням тимчасового обмеження асигнувань загального фонду державного бюджету.