Стаття 55. Захищені видатки бюджету

1. Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

2. Захищеними видатками Державного бюджету України визначаються видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.

 

Коментар:

 

1. Захищені видатки Державного бюджету України - це видатки його загального фонду, які не можуть скорочуватися за обсягом під час виконання бюджету навіть у випадках виникнення (збільшення) дефіциту бюджету. Отже, зміни до розпису бюджету з метою забезпечення збалансованості доходів і витрат (а по суті - тимчасові обмеження бюджетних асигнувань), про які йдеться у статті 54 цього Кодексу, не можуть застосовуватися до захищених видатків.

2. До набуття чинності коментованою редакцією Бюджетного кодексу перелік захищених видатків (захищених статей видатків) встановлювався щорічними законами про Державний бюджет. Відтепер цей перелік становить вичерпний характер і чітко визначений у частині другій коментованої статті.

До захищених видатків віднесено видатки загального фонду бюджету на: 1) оплату праці працівників бюджетних установ; 2) нарахування на заробітну плату; 3) придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 4) забезпечення продуктами харчування; 5) оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 6) обслуговування державного боргу; 7) поточні трансферти населенню; 8) поточні трансферти місцевим бюджетам; 9) підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації; 10) забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування; 11) фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

Цей перелік не може бути звужений при прийнятті щорічних законів про Державний бюджет України на кожний відповідний бюджетний період.