Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду

1. Не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду або останнього дня іншого бюджетного періоду Державна казначейська служба України закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді для виконання бюджету. Порядок закриття рахунків поточного бюджетного періоду та відкриття рахунків наступного бюджетного періоду визначається Міністерством фінансів України. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який має настати не пізніш як через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.

Залишки коштів державного бюджету на кінець бюджетного періоду установ України, які функціонують за кордоном, на рахунках, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходження, зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів.

2. На кінець бюджетного періоду Державна казначейська служба України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету та щодо субвенцій із спеціального фонду державного бюджету на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів спеціального фонду перераховуються до загального фонду державного бюджету.

Бюджетні зобов'язання за бюджетними програмами спеціального фонду державного бюджету, не передбаченими проектом закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданим на розгляд до Верховної Ради України, головні розпорядники бюджетних коштів зобов'язані виконати до кінця поточного бюджетного періоду в межах і за рахунок відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету, не допускаючи наявності за такими зобов'язаннями кредиторської заборгованості на початок наступного бюджетного періоду.

3. Усі надходження і витрати записуються в тому бюджетному періоді, в якому вони здійснені.

Коментар:

1. Бюджетним кодексом України визначено, що бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду. Таким чином, закриття всіх рахунків, відкритих у бюджетному періоді, відбувається не пізніше 31 грудня.

Для підведення результату виконання державного бюджету по завершенню бюджетного року органами Державного казначейства України проводяться операції по закриттю рахунків. Закриття рахунків здійснюється після закінчення останнього операційного дня бюджетного року. Результат виконання державного бюджету визначається Державним казначейством України (на центральному рівні).

Обов'язковою умовою виконання органами Державного казначейства України операцій по закриттю рахунків є відсутність у розпорядників та/або одержувачів коштів державного бюджету залишків на рахунках розділу 35 Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

За умови наявності таких залишків бюджетних коштів вони повинні бути перераховані залежно від причини їх утворення, а саме:

- кошти, що надійшли за КЕКВ 0000, спрямовуються у дохід державного бюджету, якщо це касові видатки, проведені у минулих бюджетних періодах;

- кошти, що надійшли за КЕКВ 0000, зараховуються на відповідний КЕКВ, за яким проводились видатки в поточному році, з одночасним відображенням інформації на рахунках 907 групи.

Кредитові залишки, які склалися на рахунках розділу 94 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів" не закриваються, а переносяться на відповідні рахунки наступного бюджетного року.

Кредитове сальдо, що склалося на рахунках розділу 95 "Розрахункові документи, не оплачені в строк" на кінець бюджетного року закривається у кореспонденції з рахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку". У наступному бюджетному періоді рахунки цього розділу відкриваються тільки на підставі інформації, поданої відповідними органами стягнення.

Лише за виняткових обставин, передбачених частиною 2 статті 3 Кодексу, коли бюджетний період може бути інший, ніж один календарний рік (з 1 січня по 31 грудня), Міністром фінансів України може бути визначено інший термін закриття рахунків, але він повинен настати не пізніше як через п'ять робочих днів після закінчення такого іншого бюджетного періоду.

2. Коментованою статтею передбачено, що при відкритті рахунків спеціального фонду Державного бюджету України у наступному бюджетному періоді на залишки коштів, не витрачених у попередньому бюджетному періоді, зберігається їх цільове призначення на виконання відповідних завдань. У разі відсутності таких бюджетних призначень залишки коштів спеціального фонду повинні бути перераховані до загального фонду бюджету. Водночас якщо йдеться про залишки коштів бюджетних установ України, які функціонують за кордоном, на рахунках, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходження, то такі залишки незалежно від їх цільового призначення зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів бюджетних установ.

Абцазом другим коментованої статті становлено обов'язок головних розпорядників бюджетних коштів щодо виконання до кінця поточного бюджетного періоду в межах і за рахунок відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету бюджетних зобов'язань за бюджетними програмами спеціального фонду державного бюджету, не передбаченими проектом закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період. Цей обов'язок передбачено з метою недопущення виникнення за такими зобов'язаннями кредиторської заборгованості на початок наступного бюджетного періоду.

3. Усі надходження і витрати бюджету записуються в момент проведення відповідних платежів.