Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків

1. Відповідні органи державної влади забезпечують здійснення видатків, визначених пунктом 1 частини першої статті 82 цього Кодексу.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад, сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечують здійснення видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу.

Коментар:

Норми бюджетного права носять імперативний категоричний характер і встановлюють правила поведінки (державні приписи) для суб'єктів бюджетних правовідносин, а також визначають санкції за невиконання встановлених правил (державних приписів). Застосування встановлених санкцій вимагає чіткого визначення суб'єктів, які наділені певними правами і обов'язками, та несуть відповідальність за невиконання або неякісне виконання своїх повноважень та функцій. Коментована стаття Бюджетного кодексу покладає обов'язок за здійснення видатків на реалізацію повноважень, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, саме на тих суб'єктів бюджетних правовідносин, з бюджетів яких мають проводитися відповідні видатки.

Встановлюючи відповідальність за здійснення видатків, коментована стаття БК, а також статті 111, 115 та 122 цього Кодексу надають повноваження Міністерству фінансів України, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних місцевих рад здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства як в частині планування, так і в частині виконання місцевих бюджетів. Водночас статті 116 - 123 цього Кодексу встановлюють поняття та види бюджетних правопорушень, а також заходи впливу за вчинені порушення бюджетного законодавства.

Згідно положень частин першої і другої коментованої статті БК, відповідні органи державної влади забезпечують здійснення видатків на забезпечення конституційного ладу, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інших передбачених цим Кодексом видатків, які не можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню.

Натомість Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад, сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечують здійснення видатків:

1) які визначаються функціями держави і можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності;

2) які спрямовані на реалізацію прав та обов'язків Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий характер і визначені законами України.