Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів

1. Видатки, визначені пунктом 1 частини першої статті 82 цього Кодексу, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Видатки, визначені пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів з Державного бюджету України.

Коментар:

Всі видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень та функцій держави, які не можуть бути передані державою на виконання органам влади Автономної Республіки Крим або органам місцевого самоврядування, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету і безпосередньо з Державного бюджету.

Відповідно до пунктів 2 та 3 статті 82 цього Кодексу виділяються видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути передані на виконання органам влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Це видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. Також виділяються видатки на реалізацію прав та обов'язків Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий характер, - видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування. Видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування, фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Згідно з частиною 7 статті 64 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" видатки місцевих бюджетів поділяються на два види: а) видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади; б) видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування.

Видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади виникають у відповідності з статтею 119 Конституції України, статей 25 - 38 та 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і статті 82 цього Кодексу. Згідно положень вказаних норм, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування можуть бути передані видатки, пов'язані із здійсненням повноважень та функцій держави - делегованих державних повноважень. Крім того, окремі повноваження органів виконавчої влади також можуть передаватися органам місцевого самоврядування відповідно до статті 143 Конституції України. У цих випадках держава зобов'язана фінансувати здійснення переданих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України. Отже, фінансування таких видатків здійснюється шляхом надання трансфертів з Державного бюджету, передбачених статтями 97 - 107 цього Кодексу, або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановленому законом порядку.