Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. До видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;

2) освіту:

а) дошкільну освіту;

б) загальну середню освіту (навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" за умови, що загальноосвітній навчальний заклад - I ступеня);

3) сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки.

Коментар:

Стаття 88 коментованого Кодексу наводить вичерпний перелік видатків, які здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, тобто пов'язані з виконанням делегованих повноважень.

Ці видатки визначаються функціями держави та є переданими на виконання органам місцевого самоврядування. Тому такі видатки у відповідності з статтею 85 цього Кодексу здійснюються за рахунок трансфертів з Державного бюджету України, і їх обсяг враховується при визначенні обсягу відповідних міжбюджетних трансфертів, що надаються бюджетам сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення.

Коментована стаття Бюджетного кодексу відносить до числа видатків, зазначених вище, видатки на:

1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;

2) дошкільну і загальну середню (навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" за умови, що загальноосвітній навчальний заклад - I ступеня) освіту;

3) сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки.