Стаття 92. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 91 цього Кодексу, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету.

2. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 91 цього Кодексу, районній, міській (міста районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста районного значення), селищного, сільського бюджету.

3. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 жовтня року, що передує плановому.

Коментар:

Власні повноваження органів місцевого самоврядування визначаються ст. 140 Конституції України, ст. ст. 25 - 38, 42 - 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. ст. 13 - 14, 17 - 29 Закону України "Про місцеві державні адміністрації". Ст. 91 коментованого Кодексу наводить перелік видатків, які виникають внаслідок виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування і, відтак, не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Відповідно до ст. ст. 140 і 143 Конституції України та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" органи місцевого самоврядування мають право об'єднуватися або укладати угоди з метою проведення спільних програм, реалізації спільних проектів на договірних засадах у рамках виконання власних повноважень. Фінансування видатків, пов'язаних з виконанням таких спільних проектів та програм, здійснюється за рахунок коштів, об'єднаних відповідно до укладених договорів між органами місцевого самоврядування.

Для ефективного виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування потрібні не тільки фінансові, а й інші ресурси (наявність технічного обладнання, спеціалістів певної кваліфікації тощо), а також можливості надавати послуги населенню максимально наближено до безпосередніх споживачів. У випадках, коли органи місцевого самоврядування не в змозі самостійно та ефективно надавати ті чи інші соціальні послуги населенню на своїй території, вони можуть прийняти рішення про передачу частини або всіх своїх повноважень іншим органам місцевого самоврядування. При цьому обов'язково передаються повноваження на здійснення відповідних видатків, а також необхідні фінансові ресурси. Передача фінансових ресурсів здійснюється у вигляді міжбюджетних трансфертів, передбачених ст. 104 або 106 БК України.

Згідно з нормами коментованої статті БК, міські (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районні ради мають право передати видатки на виконання власних повноважень Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді з передачею відповідних коштів у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету. Таке ж право має і сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада, що може передати видатки (а з ними і кошти на їх здійснення) на виконання власних повноважень районній, міській (міста районного значення), селищній, сільській раді.

Передача фінансових ресурсів у вигляді міжбюджетних трансфертів у цих випадках здійснюється на підставі рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору.

Передача повноважень на здійснення видатків, а також фінансових ресурсів повинна бути відображена при плануванні бюджетів як тих органів, що передають свої повноваження щодо здійснення видатків на виконання власних повноважень, так і тих органів місцевого самоврядування, що беруть на себе такі повноваження й отримують відповідні трансферти з бюджету. Тому договори про передачу коштів між місцевими бюджетами мають бути укладені до 1 жовтня року, що передує плановому.