Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу, сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до сільського, селищного, міського (міста районного значення) бюджету. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 88 цього Кодексу, районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищного, сільського бюджету.

2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу, районній раді у вигляді міжбюджетного трансферту до районного бюджету. Районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу, міській раді (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) у вигляді міжбюджетного трансферту до міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету.

(з 01.01.2013 р. частину другу статті 93 буде викладено у редакції згідно з підпунктом 20 пункту 1 Закону України від 16.10.2012 р. N 5428-VI)

 

 

 

3. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.

4. Якщо інше не визначено договором, розмір переданих коштів на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, має бути пропорційний частці користувачів гарантованими послугами в повній вартості цих послуг, розрахованих за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості для органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, який передає ці кошти.

5. Якщо на території міста (республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), району недостатньо бюджетних установ, інших суб'єктів господарювання комунальної власності, які забезпечують надання гарантованих послуг, визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу, в обсязі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг видатків на здійснення цих послуг враховується при визначенні міжбюджетного трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають гарантовані послуги.

 

Коментар:

 

Делегованими державними повноваженнями є повноваження, що визначаються функціями держави, які можуть бути передані на виконання органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, і були передані їм у відповідності із статтями 25 - 38 та 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статтями 82, 85 (передача державою права на здійснення видатків) цього Кодексу. Ці повноваження можуть передаватися від одних органів місцевого самоврядування іншим на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування та укладення угод. При цьому разом з передачею прав на здійснення відповідних видатків обов'язково передаються необхідні фінансові ресурси у вигляді міжбюджетного трансферту.

Права на виконання делегованих державних повноважень передаються за рішеннями міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районної ради селам, їх об'єднанням, селищам, містам районного значення (за переліком видатків, визначеним ст. 89 БК України). Сільські, селищні, міські (міст районного значення) ради можуть, в свою чергу, передати права на виконання делегованих державних повноважень районній, міській (міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення) раді, але лише ті, що закріплені в переліку видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів за статтею 88 БК України. Також передавати делеговані державні повноваження має право міська (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рада районній раді за переліком видатків, визначеним ст. 89 БК України, а та, в свою чергу, в зворотному напрямі, міській (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді за тим же переліком.

Розмір коштів, що передаються на фінансування видатків, пов'язаних із здійсненням переданих повноважень, визначаються у спільному рішенні та в укладеній угоді відповідних рад. Але якщо інше не визначено договором, розмір переданих коштів на виконання делегованих державних повноважень має бути пропорційний кількості громадян, які будуть користуватися гарантованими послугами і враховувати повну вартість цих послуг, розрахованих за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості (про це детальніше див. коментар до ст. 94 БК України) для органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, який передає ці кошти.

При розрахунках обсягів фінансування видатків, пов'язаних із виконанням делегованих державних повноважень, також враховується кількість існуючих на території міста (республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) чи району бюджетних установ, інших суб'єктів господарювання комунальної власності, які забезпечують надання гарантованих послуг, визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу (видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують надання основних гарантованих послуг для всіх громадян України), в обсязі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості. Якщо кількості суб'єктів недостатньо, то обрахований обсяг видатків на фінансування цих послуг враховується при визначенні міжбюджетного трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають ці гарантовані послуги.

Передані повноваження на здійснення видатків, а також фінансові ресурси повинні знайти відображення при плануванні бюджетів як тих органів, що передають такі повноваження, так і органів місцевого самоврядування, що приймають на себе повноваження їх виконання та отримують відповідні міжбюджетні трансферти. Тому усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами та обсяги трансфертів мають бути укладені до 1 серпня року, що передує плановому.