Стаття 99. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам

1. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам визначається як перевищення розрахункового обсягу видатків цих бюджетів, перелік яких визначено статтею 90 цього Кодексу, обрахованого із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів, над розрахунковим обсягом доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що зараховуються до них відповідно до частини першої статті 66 цього Кодексу.

2. Розрахунковий обсяг доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів обчислюється на основі прогнозних показників доходів, що зараховуються до цих бюджетів відповідно до частини першої статті 66 цього Кодексу, із застосуванням індексу відносної податкоспроможності з дотриманням умов його обчислення, визначених частинами п'ятою, сьомою та восьмою статті 98 цього Кодексу.

Коментар:

Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам є трансфертом, який надається з метою вирівнювання дохідної спроможності вказаних бюджетів. Такий міжбюджетний трансферт надається у разі перевищення розрахункового обсягу видатків цих бюджетів (які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, і перелік яких закріплено у статті 90 Бюджетного кодексу), обрахованого із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів (про це детальніше див. коментар до ст. ст. 94, 95 БК України), над розрахунковим обсягом доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що зараховуються до них відповідно до частини 1 статті 66 БК України (яка визначає перелік джерел доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, тобто спрямовані на фінансування делегованих їм повноважень, і зараховуються до цих бюджетів для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм Автономної Республіки Крим і територіальних громад.

При цьому для визначення розміру дотації вирівнювання зазначених бюджетів використовуються не всі доходи та видатки вказаних бюджетів, а лише ті, які згідно з Бюджетним кодексом вираховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Перелік таких видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів закріплено у статті 90 Бюджетного кодексу України, а їх обсяг обчислюється із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів. Перелік доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, закріплено у частині 1 статті 66 Бюджетного кодексу України; їх обсяг обчислюється на основі прогнозних показників доходів, що зараховуються до цих бюджетів відповідно до частини 1 статті 66 цього Кодексу, із застосуванням індексу відносної податкоспроможності з дотриманням умов його обчислення, визначених частинами 5, 7 та 8 статті 98 цього Кодексу.

Нагадаємо, що згідно положень статті 98 коментованого Кодексу, індекс відносної податкоспроможності - це коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності відповідного бюджету (в контексті коментованої статті - бюджету Автономної Республіки Крим чи обласного бюджету) у порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні у розрахунку на одну людину.

Важливо пам'ятати, що при визначенні індексу відносної податкоспроможності розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів (обсяг доходів загального фонду, закріплених на постійній основі за місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, - п. 30 ч. 1 ст. 2 БК) збільшується на суму втрат у доходах, що виникли внаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад.

Однак, згідно частини 8 статті 98 Бюджетного кодексу, індекси відносної податкоспроможності бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж один раз на рік, без відповідного обґрунтування, крім випадків:

1) виділення нових або зміни статусу вже існуючих адміністративно-територіальних одиниць;

2) зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання - платників податків;

3) зміни податкового законодавства.

Зміна обсягу надходжень за відповідні бюджетні періоди доходів, які враховуються для визначення розрахункового обсягу кошика доходів місцевих бюджетів, має бути підтверджена органами стягнення (органами державної податкової служби, органами державної митної служби тощо).