Стаття 100. Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджет

1. Якщо розрахунковий обсяг доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, визначених відповідно до статей 64 та 66 цього Кодексу, перевищує розрахунковий обсяг видатків відповідного бюджету, обрахований із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів, для такого бюджету встановлюється обсяг коштів, що підлягають передачі до державного бюджету.

2. Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до державного бюджету, і визначається в межах від 0,6 до 1 з метою стимулювання нарощування доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та диференціюється залежно від рівня виконання таких доходів.

Коментар:

Коментована стаття встановлює підстави та порядок використання ще одного міжбюджетного трансферту - коштів, що передаються до державного бюджету з визначених місцевих бюджетів - бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти (визначених відповідно до ст. ст. 64 і 66 БК). Вказаний трансферт застосовується у тому випадку, коли розрахунковий обсяг доходів цих бюджетів перевищує розрахунковий обсяг видатків відповідних бюджетів, обчислений із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів (детальніше про це див. коментар до ст. ст. 94, 95 БК України).

Для обчислення обсягу коштів, що підлягають передачі до державного бюджету з відповідних місцевих бюджетів у випадку, передбаченому коментованою статтею, використовується спеціальний показник - коефіцієнт вирівнювання. Згідно п. 27 ч. 1 ст. 2 БК, коефіцієнт вирівнювання - це показник, який використовується для розрахунку обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, з метою стимулювання нарощування доходів місцевих бюджетів у процесі бюджетного планування. Цей коефіцієнт визначається в межах від 0,6 до 1 та диференціюється залежно від рівня виконання доходів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів і для стимулювання нарощування яких й використовується розглянутий трансферт.