Стаття 106. Субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. Субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, можуть передбачатися в складі таких бюджетів, якщо інший орган державної влади, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування може забезпечити такі повноваження ефективніше.

2. Умови та порядок надання субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначаються відповідним договором сторін.

Коментар:

Повноваження органів місцевого самоврядування поділяються на власні та делеговані. Відповідно до ст. 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Згідно з частиною 1 коментованої статті БК, органи місцевого самоврядування можуть у порядку, встановленому законом, передати свої власні повноваження іншим органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, якщо ці органи можуть забезпечити такі повноваження більш ефективно.

У випадку передачі органом місцевого самоврядування власних повноважень іншому органу державної влади, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування такий орган місцевого самоврядування передбачає у відповідному місцевому бюджеті субвенцію на фінансування видатків, пов'язаних з реалізацією цих повноважень. Умови та порядок надання такої субвенції визначається договором сторін.