Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) з місцевих бюджетів

1. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) надаються з одного місцевого бюджету іншому на підставі договору між надавачем субвенції та її отримувачем.

Коментар:

Згідно з п. 48 ч. 1 ст. 2 БК України, субвенції - це міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції. В аспекті коментованої статті Бюджетного кодексу, субвенції можна визначити як міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами, призначені для виконання інвестиційних програм (проектів), порядок використання яких визначається на умовах договору між надавачем субвенції та її отримувачем. Відповідно до п. 26 ч. 1 ст. 2 БК, інвестиційна програма (проект) являє собою комплекс заходів, визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється з використанням коштів, в даному випадку, місцевих бюджетів чи шляхом надання місцевих гарантій.

Згідно з ч. 2 ст. 142 Конституції України територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Згідно з ч. 2 ст. 143 Конституції України обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до ч. 7 статті 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.

Згідно з ч. 5 статті 63 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, коштів, залучених від розміщення місцевих позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, у тому числі, об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад.

Таким чином, на підставі договору можуть надаватися субвенції на виконання інвестиційної програми (проекту) з одного місцевого бюджету іншому. Для цього вимагається рішення органу місцевого самоврядування - надавача субвенції (в тому числі органу влади Автономної Республіки Крим) про надання субвенції, рішення органу місцевого самоврядування - отримувача субвенції про отримання субвенції, та укладення між ними договору, на підставі якого така субвенція надається.